FOTOGRAMETRİNİN KELİME ANLAMI
Eski Yunanca’dan batı dillerine giren Fotogrametri
(İng.:Photogrammetry) sözcüğü üç kök sözcükten
türetilmiştir.
PHOTOS
IŞIK
+ GRAMMA + METRON
ÇİZİM
ÖLÇME
Bu tanıma göre “ışık yardımıyla çizerek ölçmek”
anlamına gelir.
TANIMI
Fotogrametri, fotoğrafik görüntüleri
elektromağnetik enerji ve diğer fiziksel
olayları kayıt, ölçme ve yorumlamak
suretiyle nesneler ve çevre hakkında
güvenilir metrik bilgiler elde etme
sanatı, bilimi ve teknolojisidir.
FOTOGRAMETRİK ALIM
UZAYDAN
DUBAİ
UZAYDAN VENEDİK
UZAYDAN 2004 ATİNA OLİMPİYAT KÖYÜ
UZAYDAN
ZKÜ
YERLEŞKESİ
UZAYDAN ZONGULDAK-KOZLU SAHİL YOLU
FOTOGRAMETRİNİN
SINIFLANDIRILMASI
RESİM ALIM ŞEKLİNE GÖRE
1. HAVA FOTOGRAMETRİSİ
2. YERSEL FOTOGRAMETRİ
3. UYDULARDAN UZAKTAN ALGILAMA
FOTOGRAMETRİNİN
SINIFLANDIRILMASI
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİNE GÖRE
1. ANALOG FOTOGRAMETRİ
2. ANALİTİK FOTOGRAMETRİ
3. DİJİTAL FOTOGRAMETRİ
4. TEK RESİM FOTOGRAMETRİSİ
5. ÇİFT RESİM FOTOGRAMETRİSİ
FOTOGRAMETRİNİN
SINIFLANDIRILMASI
KULLANIM AMACINA GÖRE
1. TOPOĞRAFİK FOTOGRAMETRİ
2. JEODEZİK FOTOGRAMETRİ
3. KADASTRAL FOTOGRAMETRİ
4. MÜHENDİSLİK FOTOGRAMETRİSİ
5. MİMARLIK FOTOGRAMETRİSİ
6. TIP FOTOGRAMETRİSİ
FOTOGRAMETRİNİN
SINIFLANDIRILMASI
YORUMLAMA AMACINA GÖRE
1. JEOLOJİK AMAÇLI
2. JEOFİZİK AMAÇLI
3. ZİRAİ AMAÇLI
4. ORMANCILIK AMAÇLI
5. MİMARİ AMAÇLI
6. ŞEHİR PLANLAMA AMAÇLI
7. TRAFİK PLANLAMA ve ETÜT AMAÇLI
8. ASTRONOMİK AMAÇLI
9. PEYZAJ AMAÇLI
10. MADENCİLİK AMAÇLI
RESİM ÖLÇEKLERİNE VE ALIM YÖNTEMLERİNE GÖRE
FOTOGRAMETRİNİN SINIFLANDIRILMASI
ALIM ŞEKLİ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
KAMERA
RESİM ÖLÇEĞİ
YÖNTEM
LFC
RMK
DİJİTAL
1:106
1:104
1:103
1:102
UZAKTAN ALGILAMA
YERSEL
TMK 12, DİJİTAL
1:102
YERSEL
FOTOGRAMETRİ
YAKIN
PB1, DİJİTAL
1:10
YAKIN RESİM
FOTOGRAMETRİSİ
MAKRO
C 40/12, PB2
1:1
MAKRO
FOTOGRAMETRİ
MİKRO
MİKROSKOP
102:1
MİKRO
FOTOGRAMETRİ
NANO
ELEKTRON
MİKROSKOPU
106:1
NANO
FOTOGRAMETRİ
TELESKOP
UYDU
UÇAK
HELİKOPTER
RONTGEN
HALOGRAFİ
ÇOK ORTAMLI
RONTGEN
HAVA
FOTOGRAMETRİSİ
RONTGEN
FOTOGRAMETRİSİ
SU ALTI
FOTOGRAMETRİSİ
Zonguldak-KOZLU’nun
3 Boyutlu uydu fotoğrafı
Zonguldak-KOZLU’nun
2Boyutlu uydu fotoğrafı
3 BOYUTLU ARAZİ MODELİ
ZONGULDAK-KOZLU’DA
ARAZİ MODELİ VE 3 BOYUTLU OBJELER
TIP FOTOGRAMETRİSİ (RONTGEN)
FOTOGRAMETRİK GÖRSELLEME
(kırmızı bölge tümör)
Download

Sunu2a