6. GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
TÜRKİYE - KOSOVA MEDYA İŞBİRLİĞİ.
RTÜK BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. HASAN TAHSİN FENDOĞLU
İLE KPM BAŞKANI ADNAN MEROVCİ TARAFINDAN
İMZALANDI.
6. Gelecekle İletişim Çalıştayı Gerçekleştirildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen 6. Gelecekle İletişim Çalıştayı, 15-17 Mayıs
tarihleri arasında Üsküp ve Prizren’de gerçekleştirildi. Çalıştay çerçevesinde RTÜK ile Makedonya Yayın
Yüksek Kurulu ve Kosova Bağımsız Medya Komisyonu arasında da ikili işbirliği protokolleri imzalandı.
Soma’daki maden faciası nedeniyle buruk başlayan Çalıştay’ın 15 Mayıs’ta Üsküp’teki açılışında
konuşmacılar “Yüreğimiz Soma’da” yazılı yaka kartlarıyla kürsüye geldiler. Yeni Balkan Gazetesi sahibi
Murteza Suluoca konuşmasında çalıştay ve hızla
gelişip genişlemekte olan çeşitli basın yayın
gereçlerinin önemine değindi. Öğrenciler ve
mezunlar adına konuşan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Basın Birliği Genel Sekreteri Gökhan
Güler cebimize ve avucumuza giren sanal dünyanın
ahlaki boyutuna dikkat çekti. Çalıştayı organize eden
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanı İnci Özkan ulusal yas
gölgesinde gerçekleş?n çalıştayın faydalı olacağını
umduklarını söyledi. Özkan, Çalıştayın amaçları ve
programı
konusunda
bilgi
vererek,
bütün
katılımcılara başarılar diledi.
Üst Kurul Başkanvekili Prof. Dr. Hasan
Tahsin Fendoğlu da konuşmasında Çalıştayın
tarihçesi
konusunda
kısaca
bilgi
verdi.
Fendoğlu, etkinlikte 30 farklı ülkeden katılımcının yer
aldığını belirterek, iki gün sürecek çalıştay
kapsamında iletişim konularının tüm boyutlarıyla ele alınacağını söyledi. Konuşmasında Makedonya'da, Türk
dizilerine gösterilen ilgiye de işaret eden Fendoğlu, "Türk dizileri üzerinde büyük araştırmalar yapılıyor.
Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve gerçekten dünya çapında bir olay. Burada da oteldeki odamızda Türk
dizileriyle karşı karşıya geldik. Balkanlar'da ve Ortadoğu'da, aslında dünyanın her tarafında gelişen bir
sektör. Bu konuda da iyi gelişmelerin olduğunu sektör raporuyla görmüş olduk" dedi.
Makedonya Radyo ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Ajansı Başkanı Dr. Zoran Trayçevski ise
teknolojinin gelişmesinin ve yeni medya olanaklarının devletleri yeni denetim mekanizmaları geliştirmeye
ittiğini, bu konuda farklı bakışların ortaya konulmasının önemli olduğunu ifade etti. Trayçevski Makedonya’nın
böyle bir düzenlemeye ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu, iki kardeş kurulun işbirliğinin geliştiğini
söyledi. Zoran Trayçevski, Makedonya’da kurulan denetleme kurulunun görevinin medyayı denetlemek
olmadığını, kuruluşların haklarının adil şekilde dağıtılmasının öngörüldüğünü belirtti ve AB ölçütlerine uygun
bir biçimde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi. Daha demokratik bir yapı için çalıştıklarını söyleyen
Trayçevski, konuşmasının sonunda Soma'da ölen madencilerin ailelerine ve Türk halkına baş salığı diledi.
Makedonya Cumhuriyeti Türk asıllı Devlet Bakanı Hadi Nezir böyle bir düzenlemede bulunduğundan
dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Türkçeyi Türkiye'nin Sesi Radyosundan öğrendiği bilgisini veren Devlet
Bakanı Hadi Nezir, bu konuyla ilgili bir de hatırasını paylaştı.
Üsküp Büyükelçisi Gürol Sökmensüer de çalıştayın, dost bir ülkenin başkentinde düzenleniyor olmasının,
halklar arasında var olan ve gücünü ortak tarih ve kültürden alan bağların gelişmesine katkı sağlayacağını
belirtti.
21. Yüzyılın bir gereği olarak hızla gelişen, yüksek siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşüm gücüne
sahip olan iletişim konusunda iyi yetişmiş gençlere, hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde fazlasıyla ihtiyaç
olduğunu dile getiren Sökmensüer, çalıştayın bu açıdan yararlı olacağını kaydetti.
Çalıştay kapsamında, Resne’de Bulgaristan temsilcisi İsmail Köseömer tarafından “Doğru Haberin
Önemi: Haber Zinciri Oluşturma” konulu bir uygulama katılımcılarla birlikte gerçekleştirildi. Ohri Gölü
kıyısında düzenlenen etkinlikle de “Balkanlarda bölge barışına basının katkısı nasıl olabilir” sorusuna cevap
arandı.
Çalıştayın kapanış bölümünde 6. Gelecekle İletişim Çalıştayı Sonuç Bildirisi yayımlandı. Soma’da hayatlarını
kaybedenler için Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile Türk milletine baş sağlığı dileklerine yer verilen bildiride,
ifade özgürlüğünün sınırları ve medyada ifade özgürlüğünün birey ve toplum boyutlarına dikkat edilerek, en
geniş anlamda kullanılması; engellilerin medyada iletişim hizmetlerinden faydalanmasının kolaylaştırılması
yönünde tarafların etkin çözüm yolları oluşturması vurgulandı.
.
Genç iletişimciler Çalıştay programını takip ederken 6. Gelecekle İletişim Çalıştayı kapsamında
Üsküp'te bulunan RTÜK Başkan Vekili Hasan Tahsin Fendoğlu ve beraberindeki heyet, Makedonya Radyo-
Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Ajansı Başkanı Zoran Trayçevski'yi makamında ziyaret etti. Görüşmenin
ardından RTÜK ve Makedonya Radyo ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Ajansı arasında yeni işbirliği
anlaşması imzalandı.
Fendoğlu, burada yaptığı açıklamada, RTÜK ve Makedonya Radyo-Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri
Ajansı arasında, 10 yıl önce işbirliği protokolü imzalandığını ancak sektördeki değişim nedeniyle bu
protokolün yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fendoğlu, "Önceki protokolümüz 10 yaşında. Bu
zaman süresinde teknolojiler modernleşti, ifadeler, kavramlar yenilendi. Dolayısıyla, bu yeni protokole ihtiyaç
vardı. Daha kapsayıcı hale getirilen bu
protokolle genel paneller, sempozyumlar,
ortak toplantılar ve teknolojik açıdan daha
iyi bir yardımlaşma içerisine gireceğiz.
Umuyorum bu protokol hayırlara vesile
olur" diye konuştu.
Makedonya Radyo ve Görselİşitsel Medya Hizmetleri Ajansı Başkanı
Zoran Trayçevski de, iki kurum arasında
uzun süredir işbirliği olduğunu, yenilenen
işbirliği protokolü ile radyo ve televizyon
alanında 10 yıldır yaptıkları işbirliğinin
derinleşeceğini kaydetti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
heyeti daha sonra Üsküp Büyükelçisi Gürol
Sökmensüer tarafından kabul edildi.
Ardından
Kosova
Bağımsız
Medya
Komisyonu Başkanı Adnan Merovci’yi
ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu heyeti çalıştayın son günü Priştine Büyükelçisi Songül Ozan ve
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar tarafından kabul edildi. Kosova’daki temaslar sırasında, Üst Kurul
Üyesi Ahmet Yıldırım Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim’i ziyaret ederek, bir anı armağanı
sundu.
Çalıştaya Üst Kurul Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Üst Kurul Üyeleri Nurullah Öztürk, Taha
Yücel, Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Doç. Dr. Hamit Ersoy, Süleyman Demirkan, Ali Öztunç, Esat Çıplak ile
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Gürol
Sökmensüer, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Makedonya Yayın Kurulu Başkanı Dr. Zoran Trajcevski,
Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin radyo ve televizyon bölümlerinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve
Türk ve Akraba Topluluklarından 25 öğrencinin yanı sıra bu ülkelerde iletişim alanında çalışan yayıncılar ve
çeşitli kurumlardan uzmanlar katıldı.
6. Gelecekle İletişim Çalıştayı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Vakfı ile Üsküp ve Priştine
Büyükelçiliklerinin işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.
Gelecekle İletişim Çalıştayı, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ülkemize
gelerek radyo ve televizyon eğitimi alan öğrencilerin bir araya getirilmelerini, radyo ve televizyon yayıncılığı
alanında uluslararası işbirliği imkânlarının kendilerine anlatılmasını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bu
alandaki uluslararası deneyiminin gençlerle paylaşılmasını amaçlıyor.
2010 yılında Kırıkkale, Amasya ve Samsun’u kapsayacak şekilde Ankara’da, 2011 yılında
Antalya’da, 2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 2013 yılında Edirne’de gerçekleştirilen
çalıştaylarda bugüne kadar, radyo ve televizyon yayınlarında küçüklerin korunması, sayısal yayıncılığa geçiş,
sorunlar ve çözüm yolları konuları değerlendirildi.
Download

turkıye - kosova medya ısbırlıgı - Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU