YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İLE MALİYE UZMANLARI DERNEĞİ
ARASINDA YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Maliye Uzmanları Derneği ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma sonucunda
Maliye Uzmanları Derneği Üyeleri, Maliye Uzmanları Derneği Yönetimi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nün uygun göreceği diğer kişilere Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans
ile Doktora yapma imkânı sağlanmıştır.
Yüksek Lisans ve Doktora programları, Maliye Ana Bilim Dalı'nda açılacak, bu kapsamda
yürütülecek eğitimler Ankara’da 2014 Güz döneminde başlayacaktır. Programlar, yaklaşık 50 seçmeli ders
içerisinden Üniversite ve öğrenci tarafından belirlenecek ders grupları ile yürütülecektir.
Eğitimler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cinnah Yerleşkesi ve/veya Maliye Uzmanları Derneği ile
Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı'nın mutabık olacağı Ankara’da belirlenecek yerlerde yürütülecek, eğitim
saatleri katılımcıların çalışma saatlerine göre düzenlenebilecektir.
Tezsiz Yüksek Lisans programı, yaklaşık 50 seçmeli ders arasından belirlenecek en az 30
kredilik 10 adet ders ve dönem projesinden oluşacaktır. Öğrenciler, üç dönem süresince alacakları dersler
ve hazırlayacakları bir dönem projesi ile bu programdan mezun olacaktır. Bu programın başvuru koşulu,
üniversitelerin 4 yıllık bir lisans programından mezun olmaktır. Bu programa kayıt olacak kişiler için
en önemli avantaj, ALES, YABANCI DİL ve lisans not ortalaması şartı aranmamasıdır.
Tezli Yüksek Lisans programı, 4 zorunlu ders ve yaklaşık 50 seçmeli ders arasından
belirlenecek 8 adet ders, seminer ve yüksek lisans tezinden oluşacaktır. Öğrenciler, iki dönem süresince
alacakları dersler ve hazırlayacakları tez ile bu programdan mezun olacaktır. Bu programın başvuru
koşulu, üniversitelerin 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak, ALES sınavından son üç yıl
içinde (EA)65 puan ve 60 dil puanı almış olmaktır. Tezli Yüksek Lisans programı ücretsizdir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde ALES sınav notu ile dil
puanı olmayan Üyelerimizin de müracaatları alınacak ve Üyelerimiz programlara özel öğrenci olarak
kayıt edileceklerdir. Bu durumda olan üyelerimiz, programdaki kredi toplamının maksimum %50’si kadar
dersi alabileceklerdir. Başarılı oldukları bu derslerden, ALES sınavına girip (EA)65 ve ÖSYM tarafından
yapılan İngilizce yabancı dil sınavından 60 puan veya ÖSYM tarafından muadil kabul edilen diğer
uluslararası sınavlardan yeterli bir puan aldıktan sonra anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile asil öğrenci statüsüne geçirildiğinde muaf sayılacaklardır.
Doktora programı, 3 zorunlu ders ve yaklaşık 50 seçmeli ders arasından belirlenecek 5 adet
ders, anabilim dalı semineri ve doktora tezinden oluşacaktır. Öğrenciler, iki dönem süresince alacakları
dersler ve hazırlayacakları tez ile bu programdan mezun olacaktır. Bu programın başvuru koşulu,
üniversitelerin 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak, yüksek lisans derecesine sahip olmak, ALES
sınavından son üç yıl içinde (EA) 75 puan ve 70 dil puanı almış olmaktır. Doktora programı ücretsizdir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde ALES sınav notu ile dil
puanı olmayan Üyelerimizin de Doktora programlarına müracaatları alınacak ve Üyelerimiz programlara
özel öğrenci olarak kayıt edilebileceklerdir. Bu durumda olan üyelerimiz, programdaki kredi toplamının
maksimum %50’si kadar dersi alabileceklerdir. Başarılı oldukları bu derslerden ALES sınavına girip (EA)
75 ve OSYM tarafından yapılan İngilizce yabancı dil sınavından 70 puan veya ÖSYM tarafından muadil
kabul edilen diğer uluslararası sınavlardan yeterli bir puan aldıktan sonra anabilim dalı akademik
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile asil öğrenci statüsüne geçirildiğinde
muaf sayılacaklardır.
Sayfa 1 / 2
Tezsiz Yüksek Lisans programının fiyatı; 6.000 TL.dir. 20 ve üzeri katılımcının olması
halinde üyelerimize ise %30 indirim sağlanacak ve yalnızca 4200 TL talep edilecektir. Bu ücretin
taksitlendirilmesi olanağı da mevcuttur. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı ücretsizdir.
Programlara ön kayıt yaptırmak isteyenler 24 Ağustos 2014 Pazar gününe kadar ekte yer
alan Talep Formunu doldurarak Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine teslim edebilirler. Programlara kesin
kayıtlar, Eylül - Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara’da kurulacak geçici kayıt bürolarında yapılacaktır.
Kesin kayıt aşamasında Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet vesikalık fotoğraf, lisans diplomasının ya da geçici
mezuniyet belgesinin okuldan onaylı sureti, resmi lisans not dökümünün (Transkript) okul onaylı sureti ve
bir adet dilekçe istenecektir.
Kontenjanlar belirli sayıdadır. Dersler YBÜ 2014-2015 akademik takvimi doğrultusunda
başlayacak olup, ön talep, kesin kayıt ve derslerin başlama tarihlerinde herhangi bir uzatma, değişiklik
yapmak söz konusu olmayacaktır.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından program koordinatörü
olarak görevlendirilen Doç. Dr. Tekin AKDEMİR’den, Maliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Birim Temsilcilerinden bilgi alabilirler.
Sayfa 2 / 2
Download

Sayfa 1 / 2 - Maliye Uzmanları Derneği