T.C.
MEZİTLi KA YMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğii
967617
Sayı
:45670646-\35.011 :352..~
Konu
:Ağız
ve
r23
Ur 2014
Diş Sağlığı
TELEFON ZiNCiRi
~OMÜnURLÜG(jNE .........................................
••••••
MEZİTLİ
tlgi :Uçe Toplum Sağlığı Merkezinin 17/10/2014 tarih ve 3136 sayılı yazısı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 27-30-31 Ekim 2014 tarihlerinde ilgi yazıda
adı geçen okul
yapılacaktır.
müdürlüklerinde
öğrencilere Ağız
ve
Diş Sağlığı
konusunda tarama ve
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
et.­
üdüra.
Şube Müdürü
EKLER:
1- İlgi yazı (i sayfa)
DAGITIM: I-İlgi Ya7..ıda Adı Geçen Okul Müdürlüklerine ~,.tlT"'''
@
MEzlrLl ILÇE MILLI EGITIM MÜDÜRLüGü
Yeni Mah.G.M.KSulvarl MC7itH Sanayii Sitesi
Girişi Çelik Apt.Katı MEZITLIiMERS!N
Telefon:(324 )3585464 Faks:(0324)3597444
e~posta:[email protected]
web:http :/Jmezitli.mcb. gov .lr
Aynntdı bilgi için irtibat:Hayat Boyu Ö~enme
Sube!'!' A f:APANnFMlR
eğitim
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sayı :29034438/180-01- sl~
Konu: Ağız ve
17.10.2014 Diş Sağlığı
iLÇE MİLLİ EGiTİM MÜDÜRLÜGÜNE
MEZiTLİ
Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından 27-30-31110/2014 tarihlerinde İlçemize
bağlı Akarca, Çevlik, Knzucubelen, Takanlı, Kocayer, Eski Sanıar, Fındıkpınan, Doğlu,
TepekiJy Anaokulu ve İlkokullannda tüm iJgrencilere Ağız ve Diş Sağlığı konusunda
tarama ve eğitim yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Sorumlu Hekimi
Fatih Mah.30042. Sk. No:3. Mezitli- Toplum
e-mail: [email protected]
Saglıgı
Merkezi Tlf:O 324 357 4535 Fax:O 324 359 39 31
VIIKi S. FARtMA!
Download

r23 Ur 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü