BANKA KARTI İLE ÖDEMELER
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı kartlı ödeme
sistemleri verilerine göre Nisan ayında banka kartı ile yapılan
ödemeler toplam kartlı ödemeler içindeki payını artırdı ve banka
kartı ile yapılan ödemeler yüzde 36 oranında büyüme kaydetti. Aynı
dönemde kredi kartı ile yapılan ödemelerde kontrollü büyüme
devam etti.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2014 yılı Nisan ayına ait kartlı ödeme sistemleri verilerini
açıkladı. BKM verilerine göre, Nisan 2014 sonunda Türkiye’deki toplam kart sayısı 158
milyon oldu. Bu kartların 57,2 milyon adedi kredi kartı iken 100,8 milyon adedi ise banka
kartlarından oluşuyor.
Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet)
Kart Sayıları (Milyon Adet)
Banka Kartı
Kredi Kartı
Toplam
2013 Nisan
94,5
56,0
150,5
2014 Nisan
100,8
57,2
158,0
Değişim
7%
2%
5%
Kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı; Nisan ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %11
büyüdü. Nisan ayında kredi kartları ile 33,8 milyar TL ödeme yapılırken banka kartları ile
yapılan ödeme tutarı 2,3 milyar TL oldu. Bu değerler; banka kartları ile ödemelerdeki büyüme
hızının %36 olduğunu işaret ederken kredi kartları ile ödemelerde büyüme oranı %10 olarak
kaydedildi.
Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Kartlı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)
Banka Kartı
Kredi Kartı
Toplam
2013 Nisan
2014 Nisan
Değişim
1,7
30,8
32,5
2,3
33,8
36,1
36%
10%
11%
Banka kartları ile ödemelerdeki hızlı büyüme neticesinde, çoğunlukla düşük tutarlı mikro
ödemelerde kullanılan banka kartlarının ödeme adetleri içerisindeki payı da arttı. 2013 yılının
Nisan ayında banka kartlarının tüm kartlı ödeme adedi içindeki payı %18 iken bu oran, bu yıl
Nisan ayında %21 olarak gerçekleşti.
Tablo 3: Banka Kartlarının Kartlı Ödeme İşlem Adedi İçindeki Payı
Banka Kartlarının Kartlı Ödeme
İşlem Adedi İçindeki Payı
2013 Nisan
2014 Nisan
18%
21%
TAKSİTLİ ÖDEMELER AZALMAYA DEVAM ETTİ
Kredi kartları ile yapılan ödemeler, taksitli-taksitsiz detayında incelendiğinde 1 Şubat 2014
tarihinde yürürlüğe giren taksit düzenlemesinin etkisinin Nisan ayında da sürdüğü görüldü.
Nisan ayında taksitli ödeme tutarı 2013 yılı Nisan ayına göre %14 azalırken taksitsiz
ödemeler %18 arttı.
Tablo 4: Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Kredi Kartı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)
Taksitli
Taksitsiz
Toplam
2013 Nisan
2014 Nisan
Değişim
8,5
22,4
30,8
7,3
26,5
33,8
-14%
18%
10%
Taksite ilişkin göstergelerdeki yavaşlama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
(BDDK) haftalık olarak açıkladığı kredi kartı bakiye değerlerinde de devam etti. BDDK
verilerine göre 28 Mart 2014’te 78,6 milyar TL olan bireysel kredi kartı borç bakiyesi %2
azaldı ve 25 Nisan 2014 tarihinde 77,2 milyar TL oldu. Aynı dönemde taksitli bakiye %4
küçülürken taksitli bakiye oranı da %51,8’den %50,5’e geriledi.
Tablo 5: Bireysel Kredi Kartı Bakiye (Milyar TL) ve Taksitli Bakiye Oranı Gelişimi
Bireysel Kredi Kartı Bakiyesi (Milyar TL)
Bireysel Kredi Kartı Taksitli Bakiye (Milyar TL)
Taksitli Bakiye Oranı
Kaynak: BDDK
28 Mart
2014
25 Nisan
2014
Değişim
78,6
40,7
51,8%
77,2
39,0
50,5%
-2%
-4%

BKM verileri, ilgili ay içerisinde gerçekleşen kartlı ödeme işlemlerini yansıtmaktadır.

Tablo 5’teki BDDK verileri belirtilen tarih itibarı ile vadesi gelmemiş borçlar da dahil
olmak üzere, bireysel kredi kartlarına ait toplam borç bakiyesini ve bu bakiye
içerisinde taksitli işlemlerden kaynaklanan bakiyeyi yansıtmaktadır.
o BDDK’nin haftalık olarak açıkladığı verilerde, ay içerisindeki dalgalanmalardan
kaynaklı yanlış yorumları önlemek için ay sonu (28 Mart 2014 – 25 Nisan
2014) değerlerin kullanılması gerekmektedir, verilerin haftalık olarak
karşılaştırılması yanlış sonuçlara yol açmaktadır.
TİCARİ KREDİ KARTI KULLANIMI ARTIYOR
Son dönemde kartlı ödeme sistemleri içerisindeki önemi giderek artan bir ödeme aracı olarak
ticari kredi kartları dikkat çekiyor. Nisan sonunda Türkiye’de 2,5 milyon adet ticari kredi kartı
bulunurken tüm kredi kartları içerisinde ticari kartların payı %4,3 olarak keydedildi.
Tablo 6: Ticari Kredi Kartı Sayısı (Milyon Adet)
Ticari Kredi Kartı Sayısı (Milyon Adet)
Tüm Kredi Kartları İçindeki Payı
2013 Nisan
2,0
3,6%
2014 Nisan
2,5
4,3%
Ödeme tutarında ise ticari kredi kartlarının ağırlığı daha net görülüyor. Nisan ayında ticari
kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı 5,8 milyar TL olurken bu değer ile ticari kredi kartlarının,
kredi kartları ile toplam ödeme tutarı içerisindeki payı %17 oldu.
Tablo 7: Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Tüm Kredi Kartı Ödemeleri İçindeki Payı

2013 Nisan
4,2
13,7%
2014 Nisan
5,8
17,1%
BDDK’nın 13 Mayıs 2014 tarihinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmelik’te yaptığı değişiklik kapsamında ticari kredi kartları ile yapılan taksitli
ödemelerde sektör ayrımı kaldırıldı. Buna göre; ticari kredi kartları ile telekom,
kuyumculuk, yemek, gıda, akaryakıt dahil tüm sektörlerde yapılan ödemelerde 9 aya
kadar taksit uygulanabilecektir.
Download

banka kartı ile ödemeler büyümesini sürdürüyor