SİRKÜLER: 2014/054
BURSA, 24.06.2014
Konu: 2014 Yılı II. Dönemde (1/7/2014 – 31/12/2014) Çalışanlara Uygulanacak
Ücret ve Hesaplamalar Hakkında
Sayın Mükellefimiz,
2014 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücretin Hesaplaması, Asgari Ücretlinin Maliyeti, AGİ
Tutarları, Kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve sigortalılara yapılan ödemelerdeki istisna
tutarları bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
Söz konusu asgari ücret tutarları ile asgari ücretlilerin işverene maliyet tutarları aşağıdaki
tablolardaki gibidir. Yine 2014-2. Dönemde uygulanacak taban ve tavan tutarlar hakkında bilgilere
aşağıda belirtilmiştir.
Önemli Bilgi: Bilindiği üzere 16 Yaş ayrımı kaldırılmış olup, tüm çalışanlara tek bir asgari
ücret uygulanmaktadır.
Temmuz-Aralık dönemini kapsayan analiz tablosu aşağıda bilginize sunulmuştur. (5510 5% lik
indirim dikkate alınmamıştır. Bilindiği üzere bu indirim hakkı olan kurumlar için 20,5% olan
İşveren Payı 15,5% olmaktadır.)
1/7/2014 – 31/12/2014 Arasında Asgari Ücret (TL)
ASGARİ ÜCRET
1.134,00
SGK TABAN MATRAHI
1.134,00
SGK TAVAN MATRAHI
7.371,00
GÜN
GÜNLÜK ÜCRETİ
BRÜT AYLIK ÜCRETİ
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)
30
37,80
1.134,00
11,34
İŞÇİ SGK PAYI (%14)
158,76
GELİR VERGİSİ MATRAHI
963,90
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI
144,59
- 80,33
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI
64,26
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%07,59)
8,61
KESİNTİLER TOPLAMI (AGİ DÜŞÜLMÜŞ)
242,97
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL)
891,03
BRÜT AYLIK ÜCRETİ
İŞVEREN SGK PAYI (%20,50)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ
1.134,00
232,47
22,68
1389,15
Bununla birlikte kapıcılar için Temmuz-Aralık dönemini kapsayan analiz tablosu aşağıda bilginize
sunulmuştur. (5510 5% lik indirim dikkate alınmamıştır. Bilindiği üzere bu indirim hakkı olan
kurumlar için 20,5% olan İşveren Payı 15,5% olmaktadır.)
Kapıcılar İçin 1/7/2014 – 31/12/2014 Arasında Asgari Ücret (TL)
ASGARİ ÜCRET
1.134,00
SGK TABAN MATRAHI
1.134,00
SGK TAVAN MATRAHI
7.371,00
GÜN
30
GÜNLÜK ÜCRETİ
BRÜT AYLIK ÜCRETİ
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)
İŞÇİ SGK PAYI (%14)
37,80
1.134,00
11,34
158,76
GELİR VERGİSİ MATRAHI
0,00
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)
0,00
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI
- 0,00
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI
0,00
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%07,59)
0,00
KESİNTİLER TOPLAMI
NET ELE GEÇEN TUTAR
BRÜT AYLIK ÜCRETİ
İŞVEREN SGK PAYI (%20,50)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)
TOPLAM İŞVEREN MALİYETİ
170,10
963,90
1.134,00
232,47
22,68
1.389,15
2014 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tablosu:
DURUMU
AGİ (TL)
Bekâr
80,33
Evli, Eşin Geliri Olan
80,33
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk
92,37
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk
104,42
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk
112,46
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk
120,49
Evli, Eşin Geliri Olmayan
96,39
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk
108,44
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk
120,49
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk
128,52
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk
136,55
*Sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek yemek parası, çocuk zammı, aile zammı,
özel sağlık ve bireysel emeklilik ödeme tutarları (TL):
01.07.2014 – 31.12.2014
Yemek parası (günlük)
Çocuk zammı (aylık) (En çok 2 çocuk için)
Aile zammı (aylık)
Özel sağlık / BES primleri (Aylık)
2,27
22,68
113,40
340,20
*Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları (TL):
01.07.2014 – 31.12.2014
Prime esas aylık kazanç tavanı
Prime esas aylık kazanç tabanı
7.371,00
1.134,00
*Sigorta primine esas günlük tavan ve taban ücret tutarları (TL):
01.07.2014 – 31.12.2014
Prime esas günlük kazanç tavanı
Prime esas günlük kazanç tabanı
245,70
37,80
2014 yılının tamamı için geçerli olacak gelir vergisinden istisna tutulacak kıdem tazminatı tavanı
ile çocuk yardımı tutarları sene başında tespit edilmiştir. Bu çerçevede 2014 yılının ilk yarısı için
geçerli olan gelir vergisinden istisna tutulacak kıdem tazminatı tavanı ile çocuk yardımı tutarları
2014 yılının ikinci yarısında da aynen uygulanacaktır.
Söz konusu tutarlara aşağıda yeniden yer verilmektedir:
*Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı (TL):
01.01.2014 – 31.12.2014
7 yaşından büyük her çocuk için (aylık)
0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık)
19,25
38,50
*Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı (TL):
01.01.2014 – 31.12.2014
Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı
3.438,22
Bilgi edinmenizin faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Saygılarımızla,
EKREM ALFATLI
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
> Yayınlanmış Sirkülerimizin tamamına www.ymmekremalfatli.com adresinden ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz.(?)
Download

dosyayı indir