Mayıs 2014
Önemli Bilgilendirme
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan
ve 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren mevzuat değişikliği sonrasında
kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarımlarında
taksitlendirme süresi, 9 (dokuz) ayı geçememekte, telekomünikasyon ve
kuyumla ilgili harcamaların yanısıra yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında,
taksit ve öteleme opsiyonu uygulanamamaktadır.
Taksitli yasaklısı ürünlerin yanısıra taksite
konu edilebilir ürünlerin her ikisinin de satışını
yapan işyerlerimiz için Bankamız POS Terminal
menülerine “Taksitsiz Satış” adında yeni bir
işlem tipi eklenmiştir. Taksit yasağı olan bir
ürün satışında kart hamiline taksit seçeneği
sunulmaması; taksitli yasaklısı ürünlerin
satışında, “Satış” seçeneği yerine “Taksitsiz
Satış” işlem tipinin kullanılması gerekmektedir.
Diğer taraftan BDDK’nın tüm Bankalara
gönderdiği 01.04.2014 tarihli yazısında,
kendisine iletilen çok sayıda şikayet
dilekçesinde;
Yönetmeliğin taksitle satışı yasaklayan
hükümlerini etkisiz bırakmayı amaçlayan cep
telefonu aksesuarlarının (kılıf, kulaklık v.b.),
bedelinden çok daha yüksek bir ücretle
satışının kredi kartına taksit yapmak suretiyle
gerçekleştirilmesi ve bu satış karşılığında cep
telefonunun hediye olarak verilmesi vb.
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekilde
somut bir mal veya hizmeti içermeyen
işlemlerin kredi kartı ile taksitli olarak
satılması ve bunların daha sonra taksit
yasaklısı ürün alımında kullandırılması ya da
Taksitli olarak alınabilen ürünlerin satın
alındıktan sonra iadesi üzerine verilen çek, kart
veya diğer adlar altındaki ürünlerin taksit
yasağı kapsamındaki ürünlerin alınmında
kullanılması,
gibi uygulamalardan sözedildiğini belirterek,
bunların mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil
etmesi nedeni ile Bankaların üye işyerlerinin
uyarılmasını talep etmiştir.
Yukarıda bahsedilen bu tür işlemler, gerek
taksit yasağının aşılması amacı ile yapılıyor
olması nedeni ile Banka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmelik’in dolanılması,
gerekse işlemin yanıltıcı belge düzenleme
kapsamında değerlendirilebilmesi nedeni Vergi
kanunlarına da aykırılık teşkil edebilecektir.
Dolayısı ile bu tür uygulamalar üye
işyerlerimizi, hapis cezasına varan
müeyyidelerin yanısıra idari para cezaları ve
sözleşmenin feshi gibi sonuçlarla karşı karşıya
bırakabilecektir.
Belirtilen yaptırımlara maruz kalmamanız için mevzuata aykırı bu ve benzeri
nitelikteki uygulamalardan kaçınılmasını özellikle rica ederiz.
DCC POS’unuz
Varsa Bu Yaz
Daha Çok
?
DCC POS nedir?
?
?
DCC’de Geçerli Para Birimleri Nelerdir?
-
Bonus American Express’inizle
American Express American Express’in bir ticari markasıdır. Bu kart, Garanti Bankası tarafından American Express’ten alınan lisansa uygun olarak çıkarılmaktadır.
Miles&Smiles American Express ve Bonus American Express kampanyaları Garanti POS’u olan restoranlarda geçerlidir, mil kampanyası 2014 sonuna kadar geçerlidir. Bir müşteri
kart türüne göre bu kampanyadan bir ayda en fazla 1000 ekstra mil ve 25 TL ekstra Bonus kazanabilir. Kazanılan bonus takip eden ay karta yansıtılır. Easy Bonus sahipleri de
Bonus American Express kampanyasından aynı koşullarda faydalanırlar. Detaylı bilgi www.milesandsmiles.net, www.bonus.com.tr ve www.garantiticarikartlar.com’da.
Ekstra bonus ve mil banka tarafından karşılanacaktır.
Download

Mayıs 2014 - Garanti POS