TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
F1 Tohumluk
2015 FİYATI (TL) (KDV
DAHİL)
60
100
100
15
5 Hibrit Cin Mısır (kg)
F1 Tohumluk
20
6 Sorgum Rox (kg)
Sertifikalı tohumluk (tohum üretiminde
kullanılmaz)
7 Sorgum Rox (kg)
Sertifikalı Tohumluk, Firmalara tohumluk üretimi
için satışı Protokol 3 ile yapılır
8 Dane sorgum
Yemlik
6
9 Sudan Otu Gözde 80 (kg)
Sertifikalı tohumluk (tohum üretiminde
kullanılmaz)
6
1
2
3
4
ÜRÜN/HİZMETİN CİNSİ
Özellikleri ve Açıklamalar
Mısır Çeşitleri (kg)
Cin Mısır (kg)
Şeker Mısır (kg)
Hibrit Mısır Tohumu (kg)
Ana ve Baba Saf Hatları Protokol 2 ile satılır
Ana ve Baba Saf Hatları Protokol 2 ile satılır
Ana ve Baba Saf Hatları Protokol 2 ile satılır
6
70
10 Sudan Otu Gözde 80 (kg)
Sertifikalı Tohumluk, Firmalara tohumluk üretimi
için satışı Protokol 3 ile yapılır
70
11 Yer Fıstığı Tohumu(kg)
Orijinal kademe veya anaç kademe, sertifikalı,
Firmalara tohumluk üretimi için satışı Protokol 3 ile
yapılır
25
12 Yer Fıstığı Tohumu(kg)
13 Susam Tohumu (kg)
Orijinal kademe, sertifikalı, kabuklu, (Tohum
üretiminde kullanılamaz)
Sertifikalı Tohum, (Tohumluk üretiminde
kullanılamaz)
12
15
14 Susam Tohumu (kg)
Orijinal kademe veya anaç kademe, sertifikalı,
Firmalara tohumluk üretimi için satışı Protokol 3 ile
yapılır
50
15 Soya Tohumu (kg)
Orijinal kademe, sertifikalı, (Tohum üretiminde
kullanılamaz)
2
16 Soya Tohumu (kg)
Orijinal kademe veya anaç kademe, sertifikalı,
Firmalara tohumluk üretimi için satışı Protokol 3 ile
yapılır
4
17 Buğday Tohumu (kg)
Sertifikalı
18 Mısır Dane Ürün (kg)
Yemlik
19 Mısır Silajlık (kg)
Silajlık
20 Cin Mısır Ürün (kg)
Çerezlik
21 Buğday Ürün (kg)
Un, yem Sanayiinde kullanılır
22 Susam Ürün (kg)
Gıda sanayinde kullanılır
23 Yer Fıstığı Ürün (kg)
Elek altı, kabuklu
24 Mısır(Kg)
Yemlik Araştırma Artığı
Komisyonca
belirlenir
Komisyonca
belirlenir
Komisyonca
belirlenir
Komisyonca
belirlenir
Komisyonca
belirlenir
Komisyonca
4
Komisyonca
belirlenir
25 Soya Ürün (Kg)
Yem ve Gıda Sanayinde kullanılır.
26 Buğday (Kg)
Yem Sanayinde kullanılır. (Elek altı)
Komisyonca
belirlenir
Komisyonca
belirlenir
6
Komisyonca
belirlenir
27 Sorgum-Sudan Otu (Kg)
Elek altı, hayvan yemi
28 Yağlı Tohumlu Bitkiler Deneme
Deneme Protokol-5 düzenlenerek yapılır.
3.000
29 Mısır Deneme
Deneme Protokol-5 düzenlenerek yapılır. (TDÖ)
3.000
30 Mısır Deneme
Deneme Protokol-5 düzenlenerek yapılır. (FYD)
2.000
31 Mısır Deneme
Deneme Protokol-5 düzenlenerek yapılır.(TDÖ,
FYD)
5.000
32 Çayır mera yem bitkileri Deneme Deneme Protokol-5 düzenlenerek yapılır. (tek yıllık)
3.000
Deneme Protokol-5 düzenlenerek yapılır. (çok yıllık,
çim dahil)
5.000
33 Çayır mera yem bitkileri Deneme
Ücretler bir defada ve peşin alınır. Deneme ücretleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü
Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Antalya Lara şubesinde bulunan IBAN TR540001001926367161635015 No'lu hesaba yatırılıp, banka dekontu başvuru dilekçesine eklenir.
7
Download

tarla bitkileri bölümü ürün / analiz ve hizmetleri