ÖRNEK 5.2
Bilinen :
h = 50 cm , bw = 30 cm,
d = 47 cm , d = 3 cm
Malzeme: C20 ve S420 ( fcd =130 ve fyd = 3650 kgf/cm2 )
As = 15,71 cm2 (520)
As = 5,09 cm2 (218)
[  = 0,0111 ]
[ ’ = 0,0036 ]
İstenen : Taşıma gücü momenti, Mr =?
Çözüm :
Önce basınç donatısını akıp akmadığı kontrol edilecektir.
d ' / d  3 / 47  0,064  0,13
 s  f yd  3650 kgf / cm
'
      '
f yd
f cd
2
olduğundan, yaklaşık olarak
basınç donatısının aktığı
kabul edilebilir.
3650
  0, 0111  0, 0036 
 0, 21
130
Çizelge 3.27 ’den
d ' / d  0,064
S420 için c = 0,118 bulunur,  > c
olduğundan, basınç donatısı akmıştır.
(0,25 > 0,118)
( Yapılan doğrusal enterpolasyon)
 0,050  0,092 
 c
d ' / d 
 0,075  0,138 
0,014
0,138  0,092
0,092 
0,025
 c  0,118
İkinci olarak, kesitin “denge altı” olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Çizelge 3.1 ’den C206 ve S420 için,
b  0, 0160
bulunur.
    '  0, 0111  0, 0036  0, 0075  0, 0160
“kiriş “denge altıdır.”
İlgili denklemden;
As  A' s f yd
k1c 
bw 0,85 f cd
15, 71  5, 09 3650
k1c 
 11, 69 cm
30
0,85 130
Bu k1c değeri, ilgili denklemde yerine konarak, Mr hesaplanır.
k1c 

'
M r  0,85 f cd bw k1c d 
  As f yd d  d '
2 

11, 69 

M r  0,85  0,130  30  11, 69  47 
  5, 09  3, 650  44  2411 tcm
2 

Çizelge ile Çözüm:
   / f cd  0, 0111/ 0,13  0, 085
   / f cd  0, 0036 / 0,13  0, 028
'
'
d / d  0, 050 Çiz:3.34 den K f cd  3,58 ,   3, 65 t / cm  f yd
'
'
'
s
2
d ' / d  0, 075 Çiz:3.35 den K ' f cd  3, 60 ,  s'  3, 65 t / cm2  f yd
Doğrusal oranlama ile:
d ' / d  0, 064 için K ' f cd  3,59 ,  s'  3, 65 t / cm2  f yd
bw d 2
30.47 2
Mr  '
f cd 
0,13  2400 tcm
K f cd
3,59
Not: Sonuçlar arasındaki küçük fark,
çizelgelerdeki değerlerin virgülden sonra iki hane alınmasından ve
doğrusal oranlamadaki yuvarlama hatalarından kaynaklanmaktadır.
Download

f =130 ve f = 3650 kgf/cm2