16 Aralık 2014
ARAŞTIRMA
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
Ruble’deki değer kaybı, gelişmekte olan ülkelerin kurlarında zayıflığa ve yüksek volatiliteye neden oldu. TL bu
gelişmelerden olumsuz etkilendi ve $/TL bugün şu ana kadarki en yüksek seviye olan 2.41’i gördü. Çarşamba
günü gerçekleştirilecek FOMC toplantısı (“considerable time” ifadesinin çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu) ve
Rusya kaynaklı gelişmeler önümüzdeki birkaç günde piyasaları yönlendiren ana faktörler olacak. 3Ç14
sonundan itibaren
Türk Lirası döviz sepetine karşı yaklaşık %3 değer kaybetmiştir. Bu raporda, araştırma
kapsamımızda yer alan şirketlerin ABD$’ı ve EUR’daki gelişmelerden nasıl etkileneceğini inceledik.
Kur etkisi:

3Ç14 sonundan itibaren, Türk Lirası’nın ABD$’ı ve EUR karşısındaki değer kayıpları sırasıyla %4 ve %3 olmuştur.

Şu anki koşullar altında, açık döviz pozisyonuna sahip olan AEFES, AKENR, AKSEN, CCOLA, FROTO, KRDMD,
MGROS, PETKM, TOASO, TRGYO, TTKOM ve TUPRS’ın 4. çeyrekte görece yüksek nakit etkisi olmayan kur
gideri yazmalarını bekliyoruz. Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlerden EREGL (ABD$), INDES (ABD$),
TAVHL (EUR), THYAO (ABD$), ve PGSUS (EUR) fonksiyonel para birimi olarak TL’yi kullanmamaktadır. Bu
nedenle, TL’deki olası değer kaybı gelir tablosu/bilanço etkisi muhasebeleştirme yöntemlerine göre farklılık
gösterebilir.
Faaliyet etkisi:

TL’deki değer kaybının yüksek döviz kaldıracına (döviz bazlı gelirlerin, döviz bazlı giderlerden yüksek olması)
sahip şirketlerin faaliyet karlılığına olumlu etkisi söz konusudur. Bu noktada öne çıkan şirketler EREGL, TAVHL
ve THYAO’dur. Öte yandan BRISA, DOAS ve PGSUS, TL’deki değer kaybından olumsuz etkilenecektir. Ayrıca,
petrol fiyatlarındaki gerilemenin, ABD$’ndaki değer artışını dengeleyecek olması; rafineri, petrokimya ve havacılık
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için öne çıkan noktalardan birisidir. Aynı zamanda TL’nin değer kaybı
petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşten kaynaklanacak olan olası yüksek stok zararları (AYGAZ, PETKM, TUPRS)
sınırlayacaktır.

Yüksek döviz bazlı gelirlere sahip olup, görece daha düşük döviz bazlı maliyetleri olan şirketlerden; ANELE,
EREGL, KRDMD ve SISE ile ihracatçı şirketlerden ARCLK, FROTO ve TOASO dövizdeki oynak seyre karşı daha
defansif kalabilir.
Kurlardaki Değişimler
$/TL
Dönem
Son Gün
€/TL
Dönem
YBB ORT
Ort.
Son Gün
€/$
Dönem
YBB ORT
Ort.
2.9510
Son Gün
50-50 €-$/TL
Dönem
YBB ORT
Ort.
1.2510
Son Gün
Dönem
YBB ORT
16.12.14
2.3594
2.6600
2014/09
2.2772
2.1640
2.1641
2.8746
2.8670
2.9330
1.2623
1.3249
1.3553
2.5759
2.5155
2.5486
2014/06
2.1226
2.1111
2.1641
2.8979
2.8953
2.9663
1.3653
1.3715
1.3707
2.5103
2.5032
2.5652
2014/03
2.1557
2.2163
2.2163
2.9699
3.0362
3.0362
1.3777
1.3699
1.3699
2.5628
2.6262
2.6262
2013/12
2.1304
2.0270
1.9027
2.9344
2.7595
2.5277
1.3774
1.3613
1.3285
2.5324
2.3933
2.2152
2013/09
2.0365
1.9684
1.8626
2.7502
2.6066
2.4529
1.3505
1.3242
1.3169
2.3934
2.2875
2.1577
2013/06
1.9248
1.8386
1.8097
2.5137
2.4013
2.3760
1.3060
1.3060
1.3130
2.2193
2.1199
2.0929
2013/03
1.8087
1.7807
1.7807
2.3189
2.35083
2.3508
1.28208
1.32015
1.32015
2.0638
2.0657
2.0657
Kaynak: Rasyonet
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Aralık 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Kur Etkisi
Sektör
Otomotiv
Havacılık
Çimento
Dayanıklı
Tüketim
Holding
Cam
Elektrik
Gıda
İçecek.
Hisse
Demir – Çelik
Telekom
Enerji
Piyasa
Değeri (mn
TL)
Net Borç
(mn TL)
Net Döviz
Pozisyonu
(mn TL)
Döviz gelirleri- Döviz maliyetle4Ç14T Kur
Döviz Faaliyet İhracatın toplam
nin toplam
rinin toplam
Farkı Geliri/
Kaldıracı
gelirler içindeki
gelirler içindeki maliyetler içinGideri (TLmn)*
(A-B)
payı
payı (A)
deki payı (B)
DOAS
TL
2,486
1,248
53
2
25%
90%
-65%
a.d.
FROTO
TL
10,369
2,142
-1,834
-56
65%
70%
-5%
59%
TOASO
TL
7,500
507
-881
-27
60%
70%
-10%
50%
TTRAK
TL
3,899
529
-2
0
28%
50%
-22%
33%
TMSN
TL
583
39
-3
0
1%
60%
-59%
2%
PGSUS
Euro
3,564
261
875
-
56%
81%
-25%
64%
TAVHL
Euro
6,666
2,741
446
-
77%
49%
28%
19%
THYAO
USD
13,234
11,449
-7,789
-
87%
76%
11%
84%
AKCNS
TL
2,824
151
23
1
23%
35%
-12%
9%
CIMSA
TL
2,168
146
35
1
28%
30%
-2%
24%
ADANA
TL
472
-33
5
0
20%
30%
-10%
19%
UNYEC
TL
587
-41
0
0
10%
30%
-20%
8%
MRDIN
TL
515
-24
4
0
30%
30%
0%
9%
BOLUC
TL
696
52
-32
-1
0%
30%
-30%
0%
ARCLK
TL
10,001
3,337
-483
-15
55%
55%
0%
59%
AKFEN
TL
1,310
-
-1,184
-36
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
ENKAI
USD
18,972
-
1,868
-
95%
90%
5%
30%
TKFEN
TL
2,098
-
-405
-12
90%
95%
-5%
48%
SISE
TL
5,814
0
187
6
48%
14%
34%
21%
ANACM
TL
870
980
-223
-7
44%
35%
9%
36%
TRKCM
TL
2,402
401
-307
-9
30%
18%
12%
23%
AKSEN
TL
1,729
1,888
-1,642
-50
0%
0%
0%
40%
AKENR
TL
919
2,165
-1,983
-61
0%
0%
0%
a.d.
TATGD
TL
460
100
-25
-1
0%
0%
0%
10%
BANVT
TL
287
575
-198
-6
20%
40%
-20%
9%
AEFES
TL
13,263
2,775
-3,371
-103
40%
25%
15%
42%
CCOLA
TL
11,892
1,726
-1,781
-55
23%
30%
-7%
49%
BIMAS
TL
14,770
-379
0
0
0%
0%
0%
a.d.
TL
766
-31
2
0
0%
0%
0%
a.d.
MGROS
TL
3,881
1,586
-2,365
-72
0%
0%
0%
4%
EKGYO
TL
10,374
-4,350
0
0
0%
0%
0%
a.d.
ISGYO
TL
905
304
-163
-5
65%
0%
65%
a.d.
SNGYO
TL
480
574
-345
-11
10%
0%
10%
a.d.
TRGYO
TL
1,650
1,766
-2,045
-63
70%
15%
55%
a.d.
EREGL
USD
14,840
1,654
-1,845
-
100%
75%
25%
10%
KRDMD
TL
1,545
684
-567
-17
95%
75%
20%
9%
TTKOM
TL
24,010
6,786
-8,806
-270
1%
2%
0%
4%
TCELL
TL
30,030
-5,161
-411
-13
5%
7%
-2%
-9%
AYGAZ
TL
2,970
74
-139
-4
100%
85%
15%
a.d.
TUPRS
TL
12,496
3,642
-8,408
-258
100%
90%
10%
20%
PETKM
TL
3,840
174
-848
-26
95%
95%
0%
a.d.
ASELS
TL
5,400
433
-445
-14
82%
60%
22%
15%
Perakende BIZIM
GYO
Raporlama
Para Birimi
ANELE
TL
138
240
-90
-3
85%
63%
22%
a.d.
Diğer
Kaynak: BIST,
2014/06 sonu TL
itibariyle. *2,841
Garanti Yatırım
- Bilanço kapanış
hareketlerine göre,
farklı para birimlerindeki
BRISA
560 Tahmini-471
-14 günü kur35%
75% şirketlerin-40%
a.d.
pozisyonlarına göre ve de kullandıkları hedging enstrümanlarına göre değişebilir.
INDES
USD
305
45
27
47%
20%
27%
0%
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Aralık 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Dövize Duyarlılık ve Kaldıraç
Döviz bazlı gelirler ve giderlerin payı
100%
75%
50%
25%
0%
-25%
-50%
-75%
DOAS
TMSN
BRISA
BOLUC
PGSUS
TTRAK
BANVT
UNYEC
AKCNS
ADANA
TOASO
CCOLA
FROTO
TKFEN
TCELL
CIMSA
TTKOM
MGROS
AKENR
AKSEN
TATGD
EKGYO
BIZIM
BIMAS
MRDIN
ARCLK
PETKM
ENKAI
ANACM
TUPRS
SNGYO
THYAO
TRKCM
AEFES
AYGAZ
KRDMD
ASELS
ANELE
EREGL
INDES
TAVHL
SISE
TRGYO
ISGYO
-100%
"Döviz Bazlı gelirlerin payı"
"Döviz bazlı giderlerin payı"
"Döviz Faaliyet Kaldıracı"
Kaynak: Garanti Yatırım tahminleri
Net Borç ve Net Borç/2015T FVAÖK
14,000
18.00
Net Borç
"Net Borç/2015T FVAÖK"
11,000
15.00
12.00
8,000
9.00
5,000
6.00
2,000
3.00
0.00
-1,000
-3.00
-4,000
-6.00
-9.00
SNGYO
AKENR
TRGYO
ANELE
AKSEN
BANVT
DOAS
THYAO
ANACM
TAVHL
MGROS
ISGYO
ARCLK
FROTO
TUPRS
KRDMD
TATGD
TTKOM
AEFES
BRISA
CCOLA
TTRAK
SISE
TRKCM
ASELS
INDES
PETKM
EREGL
PGSUS
TOASO
TMSN
CIMSA
AKCNS
BOLUC
AYGAZ
TKFEN
MRDIN
BIZIM
BIMAS
UNYEC
ADANA
TCELL
ENKAI
EKGYO
-7,000
Kaynak: Garanti Yatırım tahminleri
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Aralık 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
“Kırılgan Beşli” Ülkelerinin Para Birimlerinin ABD$’na Karşı Performansları (Mayıs 2013 - Aralık 2014)
133
130
Türkiye
129
Güney Afrika
Endonezya
Brezilya
122
Hindistan
114
Kaynak: Bloomberg
“Kırılgan Beşli” Ülke Endekslerinin ABD$ bazında performansları (Mayıs 2013 - Aralık 2014)
Türkiye
Güney Afrika
117
Endonezya
Brezilya
Hindistan
93
73
67
63
Kaynak: Bloomberg
4
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Aralık 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Tavsiye Listesi
15.12.2014
Hisse
Piyasa Değeri
(TL)
Hedef
Fiyat*
Artış
Tavsiye
Potansiyeli
(mn ABD$)
Ort.
Hacim**
2014T
TUT
AL
AL
AL
TUT
AL
8.27
8.98
14.00
6.15
4.88
4.82
2.00
9.65
19.75
7.40
6.30
5.85
2.55
17%
41%
20%
29%
21%
28%
14,268
16,268
7,548
11,937
5,262
9,038
1,294
70.4
329.1
150.6
92.2
115.1
29.0
2.8
8.9
10.6
7.2
7.9
7.9
11.3
7.7
Temel Kapanış
F/K
F/DD
Özkaynak Get.
2015T 2014T 2015T 2014T 2015T
FİNANSAL
Bankalar
Akbank
Garanti Bankası
Halk Bankası
İş Bankası
Vakıfbank
YKB
TSKB
Banks
AKBNK
GARAN
HALKB
ISCTR
VAKBN
YKBNK
TSKB
Hisse
Holdingler
Akfen Holding
Doğan Holding
Koç Holding
Sabancı Holding
Şişe Cam
AKFEN
DOHOL
KCHOL
SAHOL
SISE
Hisse
GYO
Emlak GYO
İş GYO
Sinpaş GYO
Torunlar GYO
EKGYO
ISGYO
SNGYO
TRGYO
Hisse
SANAYİ
Adana Çimento
Anadolu Efes
Akçansa
Ak Enerji
Aksa Enerji
Anadolu Cam
Anel Elektrik
Arçelik
Aselsan
Aygaz
Banvit
BİM
Bizim Toptan
Brisa
Bolu Çimento
Coca-Cola İçecek
Çimsa
Doğuş Otomotiv
Enka İnşaat
Ereğli Demir Çelik
Ford Otosan
Indeks
Kardemir (D)
Mardin Çimento
Migros
Petkim
Pegasus
Tat Konserve
TAV Havalimanları
Tekfen Holding
Turkcell
Türk Hava Yolları
Tümosan
Tofaş
Trakya Cam
Türk Telekom
Türk Traktör
Tüpraş
Ünye Çimento
ADANA
AEFES
AKCNS
AKENR
AKSEN
ANACM
ANELE
ARCLK
ASELS
AYGAZ
BANVT
BIMAS
BIZIM
BRISA
BOLUC
CCOLA
CIMSA
DOAS
ENKAI
EREGL
FROTO
INDES
KRDMD
MRDIN
MGROS
PETKM
PGSUS
TATGD
TAVHL
TKFEN
TCELL
THYAO
TMSN
TOASO
TRKCM
TTKOM
TTRAK
TUPRS
UNYEC
BİST-100
XU100
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
AL
GG
TUT
AL
TUT
4.58
0.74
11.90
9.81
3.50
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
AL
AL
TUT
AL
2.72
1.34
0.80
3.32
Hedef
Fiyat*
6.50
13.90
12.00
3.75
Hedef
Fiyat*
4.00
1.70
1.10
4.40
Artış
Piyasa Değeri
Ort.
Hacim**
Potansiyeli (mn ABD$)
42%
17%
22%
7%
575
835
13,016
8,634
2,566
0.3
5.7
22.2
25.2
5.8
Artış
Piyasa Değeri
Ort.
Hacim**
Potansiyeli (mn ABD$)
47%
27%
38%
33%
4,458
393
207
716
47.3
1.2
2.6
1.1
Ort.
Artış
Piyasa Değeri
Hacim**
Potansiyeli (mn ABD$)
8.2
9.9
6.3
7.3
6.8
11.0
7.2
1.12
1.38
1.08
1.04
0.87
1.11
1.34
F/K
2014T 2015T
17.9
10.8
9.3
11.0
13.1
11.7
8.2
9.9
1.01
1.28
0.94
0.93
0.79
1.03
1.16
7.8
9.8
2.7
Düz. NAD
prim / iskonto
2,785
29,834
29,044
6,018
-52%
1%
-31%
-1%
10.5
10.8
19.8
9.1
F/K
13.6%
13.4%
15.9%
13.5%
12.1%
9.7%
17.3%
Düz. NAD
(mnTL)
F/K
FD/FVAÖK
2014T 2015T 2014T 2015T
9.8
10.8
10.9
2.5
12.0%
13.7%
16.1%
14.0%
11.6%
10.2%
19.0%
F/DD
Trailing
7.1
9.4
31.4
12.0
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
Hedef
Fiyat*
TUT
TUT
TUT
TUT
AL
AL
AL
AL
TUT
AL
AL
TUT
TUT
TUT
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
TUT
AL
TUT
AL
TUT
TUT
AL
AL
AL
TUT
TUT
AL
Not Yok
TUT
TUT
TUT
5.38
23.05
14.85
1.28
2.87
1.99
1.31
14.95
11.00
10.20
2.92
48.70
19.65
9.70
4.90
47.30
16.40
11.95
5.49
4.24
29.80
5.51
1.97
4.70
22.10
3.95
34.95
3.47
18.00
5.79
13.70
9.60
5.14
15.10
3.29
7.06
75.50
51.10
4.78
6.05
28.00
17.00
1.60
4.00
2.50
2.00
16.60
11.50
11.70
3.70
52.70
21.40
10.20
6.00
59.50
19.21
6.81
5.50
34.00
7.90
2.80
5.01
26.20
4.32
39.80
4.00
21.50
7.30
16.30
11.90
5.85
17.70
3.98
82.00
55.30
5.36
12%
21%
14%
25%
39%
26%
53%
11%
5%
15%
27%
8%
9%
5%
22%
26%
17%
24%
30%
14%
43%
42%
7%
19%
9%
14%
15%
19%
26%
19%
24%
14%
17%
21%
9%
8%
12%
205
5,887
1,226
403
759
381
62
4,357
2,372
1,320
126
6,377
339
1,277
303
5,190
956
1,134
8,525
6,401
4,510
133
663
222
1,697
1,704
1,542
204
2,821
924
13,000
5,714
255
3,257
1,049
10,658
1,738
5,520
255
0.3
2.5
0.6
5.2
3.3
1.1
1.3
9.0
3.0
0.9
1.8
13.0
4.0
2.5
0.5
4.1
1.2
3.3
10.9
30.6
4.2
0.2
43.2
0.4
9.0
23.3
27.5
2.2
9.1
10.9
38.9
101.2
4.5
7.6
4.1
9.3
1.9
19.8
0.1
12.6
6.3
39.3
11.2
36.8
7.6
21.1
16.5
12.5
11.1
26.6
33.6
39.3
15.7
7.5
32.3
9.7
12.8
9.0
15.7
14.2
7.3
8.3
36.1
14.0
3.2
12.1
8.6
12.9
8.2
19.7
8.0
8.1
15.8
9.5
8.4
11.8
7.9
22.2
10.1
12.1
12.2
9.8
14.3
11.6
9.5
7.7
26.1
23.8
11.6
6.8
20.7
8.2
12.1
9.0
15.0
8.7
6.6
9.1
32.0
24.2
12.2
13.9
11.4
9.2
11.2
7.5
12.6
10.1
10.9
14.0
12.5
8.5
10.0
6.2
9.9
7.5
31.7
10.7
6.5
8.2
9.7
11.3
11.2
7.5
21.9
10.5
10.2
6.4
14.3
6.8
6.9
6.5
14.3
7.5
5.9
6.6
11.2
28.1
10.4
10.2
7.7
5.9
6.6
8.4
13.4
9.0
8.2
12.9
15.9
6.1
8.7
6.5
8.1
7.1
11.8
7.5
5.8
7.4
9.0
11.0
10.2
5.6
17.0
9.2
8.5
5.2
10.7
6.0
6.5
6.2
11.5
5.2
5.2
6.4
9.9
15.4
8.6
8.7
7.3
5.3
6.1
6.9
8.5
8.6
6.3
11.0
8.8
6.2
7.6
1.9
1.6
2.1
2.7
1.7
1.2
0.7
1.1
2.3
0.5
0.4
1.0
0.3
2.0
2.2
2.2
2.1
1.1
1.4
1.1
0.2
1.5
2.2
0.7
0.8
1.2
0.7
3.3
0.5
2.1
1.0
1.4
1.1
1.5
1.7
0.4
2.1
1.3
1.8
1.4
1.8
1.9
1.4
1.1
0.6
1.0
1.9
0.4
0.4
0.8
0.3
1.7
1.6
1.9
1.7
1.0
1.3
1.0
0.1
1.2
2.0
0.6
0.8
1.1
0.6
3.2
0.5
2.0
0.8
1.2
0.9
1.2
1.6
0.4
1.9
82,804
100,276
21%
224,620
1,515
11.0
10.2
8.7
7.6
1.1
1.1
2014T
FD/FVAÖK
1.4
0.8
0.4
0.6
FD/Satış
2015T 2014T 2015T 2014T 2015T
*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), GG: Gözden Geçiriliyor
5
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Aralık 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Rusya ile iş yapan şirketler

AEFES: Anadolu Efes Rusya’da 14.2% pazar payı ile üçüncü büyük bira üreticisi; Rusya, uluslararası satış

hacimlerinin %63’ünü, toplam hacimlerinin %46’sını oluşturuyor
AKCNS: İhracat gelirleri net satışların %10’unu oluşturmaktadır ancak ihracat yapılan ülkelerin kırılımına dair bilgi

mevcut değildir. Şirket’in Rusya’ya olan satışlarının önemsiz olduğunu düşünüyoruz.
ARCLK: Arçelik’in 11 üretim tesisinden biri Rusya’da (Kirzhach, Rusya) Beko LLC. (“Beko Russia”)
bulunmaktadır (Şirket’in üretim kapasitesinin %80’i Türkiye’dedir), Rusya Arçelik’in konsolide satışlarının yaklaşık

%3’ünü oluşturmaktadır.
ENKAI: Enka İnşaat’ın cirosunun %8’ini Rusya’daki gayrimenkullerden elde ettiği kira gelirleri oluşturuyor.
Toplam FVAÖK’sının da %35-38’i bu segmentten geliyor. İnşaat segmentine baktığımızda Rusya’da temel olarak
kendi alış veriş merkezlerini yıkıp yeniden yapmak üzere inşaat projeleri bulunuyor. Bu projelerin de 3Ç14
sonundaki bakiyesi 108mn ABD$ olup, toplam iş yükünün de %3.1’idir.
Gayrimenkul İş Kolu (9A14)
Tip
Şehir
Brüt Kiralanabilir
Alan
Doluluk
Oranı
Fiyat
A sınıfı Ofis
Moskova
337,000 m2
%94
850$/m2 yıllık
Perakende Alanı
Moskova
233,000 m2
%97
650$/m2 yıllık
5 Yıldızlı Otel
Moskova
235 Oda
*
*
* Otel doluluk ve fiyatları günlük olarak değişir

UNYEC: İhracat gelirleri net satışların %10’unu oluşturmaktadır ancak ihracat yapılan ülkelerin kırılımına dair bilgi
mevcut değildir. Şirket’in Rusya’ya olan satışlarının önemsiz olduğunu düşünüyoruz.
Cam şirketleri

SISE : Satış gelirlerinin yaklaşık %15’i Rusya’dan gelmektedir. ANACM, TRKCM ve Paşabahçe’nin Rusya’da

üretim fabrikaları bulunmaktadır.
ANACM : Rusya’daki operasyonları satışlarının yaklaşık %40’ına karşılık gelmektedir.

TRKCM : Şirket’in Rusya’da yatırımları olsa da henüz oradan kayda değer gelir elde etmeye başlamamıştır.
Şirket’in Rusya’da 2Ç14’de yıllık 230bin adetlik (tüm kapasitenin %9’u) fabrikası devreye girmiştir. Ayrıca,
Tataristan’daki fabrikasında Şirket deneme üretimleri yapmaktadır.
6
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından
Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı
izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda
yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi