16 Eylül 2014
ARAŞTIRMA
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
Bir süredir baskı altında olan gelişmekte olan ülke kurları, Çarşamba günü açıklanacak olan FED
açıklamalarına odaklanmış durumda. 2Ç14 sonuçları itibariyle TL’nin döviz sepeti karşısındaki değer
kaybı tolere edilebilir görünse de, bu raporda, ABD$ ve Euro’daki hareketlerin araştırma
kapsamımızda yer alan BİST şirketlerine olan etkilerini inceledik.
Kur etkisi:
•
2Ç14 sonundan bugüne kadar Türk Lira’sı, ABD$ karşısında %4 değer kaybederken, Euro karşısında %1 değer
kazanmıştır.
•
3. çeyreği mevcut kur seviyelerinde kapatmamız durumunda Euro açık pozisyona sahip şirketler kur farkı
geliri elde edecektir. Bu noktada öne çıkan şirketler FROTO, MGROS, SISE, THYAO, TKFEN, TRKCM ve
TOASO’dur. Öte yandan görece yüksek açık ABD$’ı pozisyonuna sahip AEFES, AKENR, AKSEN, CCOLA,
PETKM, TRGYO, TTKOM ve TUPRS gibi şirketlerin nakit etkisi olmayan kur farkı gideri yazmaları
beklenmektedir.
•
Araştırma kapsamımızda yer alan şirketlerden EREGL (ABD$), INDES (ABD$), TAVHL (EUR), THYAO (ABD$),
ve PGSUS (EUR) fonksiyonel para birimi olarak TL’yi kullanmamaktadır. Bu nedenle, TL’deki olası değer kaybı
gelir tablosu/bilanço etkisi muhasebeleştirme yöntemlerine göre farklılık gösterebilir.
Faaliyet etkisi:
•
TL’deki değer kaybının yüksek döviz kaldıracına (döviz bazlı gelirlerin, döviz bazlı giderlerden yüksek olması)
sahip şirketlerin faaliyet karlılığına olumlu etkisi söz konusudur. Bu noktada öne çıkan şirketler ISGYO, EREGL,
KOZAL, KOZAA, PRKME, TAVHL, THYAO ve TRGYO’dur. Öte yandan BRISA ve DOAS, TL’deki değer
kaybından olumsuz etkilenecektir. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki gerilemenin, ABD$’ndaki değer artışını
dengeleyecek olması; rafineri, petrokimya ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için öne çıkan
noktalardan birisidir.
•
Yüksek döviz bazlı gelirlere sahip olup, görece daha düşük döviz bazlı maliyetleri olan şirketlerden; ANELE,
AYGAZ, ENKAI, EREGL, KRDMD, PETKM, TUPRS ile ihracatçı şirketlerden ARCLK, FROTO ve TOASO
dövizdeki oynak seyre karşı daha defansif kalabilir.
Kurlardaki Değişimler
$/TL
Dönem
Son Gün
€/TL
Dönem
YBB ORT
Ort.
Son Gün
€/$
Dönem
YBB ORT
Ort.
2.8620
Son Gün
50-50 €-$/TL
Dönem
YBB ORT
Ort.
1.2930
Son Gün
Dönem
YBB ORT
15 Eylül 14
2.2144
2.5382
2014/06
2.1226
2.1111
2.1641
2.8979
2.8953
2.9663
1.3653
1.3715
1.3707
2.5103
2.5032
2.5652
2014/03
2.1557
2.2163
2.2163
2.9699
3.0362
3.0362
1.3777
1.3699
1.3699
2.5628
2.6262
2.6262
2013/12
2.1304
2.0270
1.9027
2.9344
2.7595
2.5277
1.3774
1.3613
1.3285
2.5324
2.3933
2.2152
2013/09
2.0365
1.9684
1.8626
2.7502
2.6066
2.4529
1.3505
1.3242
1.3169
2.3934
2.2875
2.1577
2013/06
1.9248
1.8386
1.8097
2.5137
2.4013
2.3760
1.3060
1.3060
1.3130
2.2193
2.1199
2.0929
2013/03
1.8087
1.7807
1.7807
2.3189
2.35083
2.3508
1.28208
1.32015
1.32015
2.0638
2.0657
2.0657
Kaynak: Rasyonet
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Eylül 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Kur Etkisi
Sektör
Otomotiv
Havacılık
Çimento
Dayanıklı
Tüketim
Holding
Cam
Medya
Madencilik
Elektrik
Gıda
İçecek.
Perakende
GYO
Demir – Çelik
Telekom
Enerji
Diğer
Hisse
Piyasa
Raporlama
Değeri (mn
Para Birimi
TL)
Net Borç
(mn TL)
Net Döviz
Pozisyonu
(mn TL)
Döviz
3Ç14T Kur Döviz gelirlerinin maliyetlerinin Döviz Faaliyet İhracatın toplam
Farkı Geliri/
toplam gelirler
toplam
Kaldıracı
gelirler içindeki
maliyetler
Gideri (TLmn)* içindeki payı (A)
(A-B)
payı
içindeki payı (B)
DOAS
TL
1,962
1,394
34
-1
25%
90%
-65%
a.d.
FROTO
TL
9,439
1,927
-1,533
24
65%
70%
-5%
68%
TOASO
TL
6,375
557
-737
12
60%
70%
-10%
70%
TTRAK
TL
3,896
536
12
0
28%
50%
-22%
33%
TMSN
TL
614
28
-11
0
1%
60%
-59%
2%
PGSUS
Euro
2,859
493
689
-
56%
81%
-25%
58%
21%
TAVHL
Euro
6,448
2,741
437
-
77%
49%
28%
THYAO
USD
9,343
10,741
-7,936
-
87%
76%
11%
87%
AKCNS
TL
2,508
247
18
1
23%
35%
-12%
11%
CIMSA
TL
2,020
224
8
1
28%
30%
-2%
24%
ADCIM
TL
814
-100
28
1
20%
30%
-10%
26%
UNYEC
TL
560
-27
0
0
10%
30%
-20%
10%
MRDIN
TL
554
-28
16
1
30%
30%
0%
20%
BOLUC
TL
566
24
-23
-1
0%
30%
-30%
0%
ARCLK
TL
8,616
3,330
-486
-38
55%
55%
0%
63%
AKFEN
TL
1,435
186
-1,076
-12
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
ENKAI
USD
18,972
5,094
-322
-
95%
90%
5%
27%
TKFEN
TL
1,920
-127
27
16
90%
95%
-5%
50%
28%
SISE
TL
4,845
0
187
12
48%
14%
34%
ANACM
TL
755
1,026
-225
-2
44%
35%
9%
37%
TRKCM
TL
1,929
380
-318
7
30%
18%
12%
26%
HURGZ
TL
342
283
-336
-11
25%
19%
6%
23%
DOHOL
TL
1,937
-2,040
-61
2
8%
5%
3%
13%
KOZAL
TL
3,073
-867
618
20
100%
30%
70%
a.d.
PRKME
TL
585
-42
66
0
100%
30%
70%
100%
AKSEN
TL
1,643
1,752
-1,542
-32
0%
0%
0%
14%
AKENR
TL
824
2,020
-1,689
-58
0%
0%
0%
a.d.
TATGD
TL
432
220
-15
0
0%
0%
0%
7%
BANVT
TL
358
562
-189
-7
20%
40%
-20%
7%
AEFES
TL
16,224
2,807
-3,220
-104
40%
25%
15%
42%
CCOLA
TL
13,087
1,749
-1,778
-69
23%
30%
-7%
49%
BIMAS
TL
15,089
-406
19
0
0%
0%
0%
a.d.
BIZIM
TL
756
-34
1
0
0%
0%
0%
a.d.
MGROS
TL
3,329
1,704
-2,445
42
0%
0%
0%
5%
EKGYO
TL
9,880
-4,350
0
0
0%
0%
0%
a.d.
ISGYO
TL
898
357
-152
-3
65%
0%
65%
a.d.
SNGYO
TL
528
463
-255
-7
10%
0%
10%
a.d.
TRGYO
TL
1,645
1,620
-1,840
-40
70%
15%
55%
a.d.
EREGL
USD
15,575
2,450
-1,964
-
100%
75%
25%
13%
KARDM
TL
2,645
839
-657
-22
95%
75%
20%
9%
TTKOM
TL
21,525
6,786
-8,144
-170
1%
2%
0%
-3%
32%
TCELL
TL
26,950
-4,482
-448
-17
5%
7%
-2%
AYGAZ
TL
2,823
137
-136
-5
100%
85%
15%
a.d.
TUPRS
TL
12,296
3,969
-9,421
-343
100%
90%
10%
17%
PETKM
TL
3,420
-6
-641
-29
95%
95%
0%
a.d.
ASELS
TL
4,725
374
-460
-22
82%
60%
22%
18%
ANELE
TL
144
217
-90
3
85%
63%
22%
a.d.
BRISA
TL
2,240
619
-445
-15
35%
75%
-40%
a.d.
INDES
USD
274
69
15
-
47%
20%
27%
0%
Kaynak: BIST, 2014/06 sonu itibariyle. * Garanti Yatırım Tahmini - Bilanço kapanış günü kur hareketlerine göre, şirketlerin farklı para birimlerindeki
pozisyonlarına göre ve de kullandıkları hedging enstrümanlarına göre değişebilir.
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Eylül 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Dövize Duyarlılık ve Kaldıraç
Döviz bazlı gelirler ve giderlerin payı
Döviz Bazlı Gelirlerin Payı
Döviz Bazlı Giderlerin Payı
Döviz Faaliyet Kaldıracı
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
KOZAL
ISGYO
PRKME
SISE
TRGYO
INDES
EREGL
ASELS
ANELE
AYGAZ
KARDM
TAVHL
AEFES
THYAO
TRKCM
TUPRS
SNGYO
ANACM
ENKAI
HURGZ
BIMAS
DOHOL
BIZIM
MRDIN
EKGYO
ARCLK
TATGD
AKSEN
PETKM
AKENR
TTKOM
MGROS
TCELL
CIMSA
TKFEN
FROTO
ADCIM
CCOLA
TOASO
AKCNS
PGSUS
UNYEC
TTRAK
BANVT
BOLUC
TMSN
BRISA
TMSN
DOAS
-100%
Kaynak: Garanti Yatırım tahminleri
Net Borç ve Net Borç/2014T FVAÖK
16,000
16.00
Net Borç (mn TL)
Net Borç/2014T FVAÖK
EKGYO
ENKAI
KOZAL
TCELL
ADCIM
BIMAS
TKFEN
BIZIM
MRDIN
UNYEC
PRKME
PETKM
TMSN
BOLUC
DOHOL
AYGAZ
TOASO
ASELS
AKCNS
CIMSA
EREGL
TRKCM
INDES
PGSUS
TTRAK
TTKOM
SISE
AEFES
KARDM
BRISA
CCOLA
FROTO
ARCLK
TAVHL
HURGZ
SNGYO
ISGYO
MGROS
-8.00
TATGD
-8,000
THYAO
-3.20
ANACM
-3,200
TUPRS
1.60
TRGYO
1,600
ANELE
6.40
BANVT
6,400
AKSEN
11.20
AKENR
11,200
Kaynak: Garanti Yatırım tahminleri
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Eylül 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
“Kırılgan Beşli” Ülkelerinin Para Birimlerinin ABD$’na Karşı Performansları (Mayıs 2013 - Eylül 2014)
Türkiye
123
Güney Afrika
Endonezya
120
Brezilya
Hindistan
115
114
110
Kaynak: Bloomberg
“Kırılgan Beşli” Ülke Endekslerinin ABD$ bazında performansları (Mayıs 2013 - Eylül 2014)
136
Türkiye
Güney Afrika
125
Endonezya
Brezilya
Hindistan
102
100
86
Source: Bloomberg
4
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Eylül 2014
BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi
ARAŞTIRMA
Tavsiye Listesi
15/09/2014
Hisse
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
TUT
AL
AL
AL
TUT
AL
GG
7.68
8.16
15.00
5.42
4.64
4.61
1.80
0.99
Hedef
Ort.
Artış
Piyasa Değeri
Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim**
F/K
2014T
F/DD
Özkaynak Get.
2015T 2014T 2015T 2014T 2015T
FİNANSAL
Bankalar
Akbank
Garanti Bankası
Halk Bankası
İş Bankası
Vakıfbank
YKB
TSKB
Bank Asya
Banks
AKBNK
GARAN
HALKB
ISCTR
VAKBN
YKBNK
TSKB
ASYAB
Hisse
Holdingler
Akfen Holding
Doğan Holding
Koç Holding
Sabancı Holding
Şişe Cam
AKFEN
DOHOL
KCHOL
SAHOL
SISE
Hisse
GYO
Emlak GYO
İş GYO
Sinpaş GYO
Torunlar GYO
EKGYO
ISGYO
SNGYO
TRGYO
Hisse
SANAYİ
Adana Çimento
Anadolu Efes
Akçansa
Ak Enerji
Aksa Enerji
Anadolu Cam
Anel Elektrik
Arçelik
Aselsan
Aygaz
Banvit
BİM
Bimeks
Bizim Toptan
Brisa
Bolu Çimento
Coca-Cola İçecek
Çimsa
Doğuş Otomotiv
Enka İnşaat
Ereğli Demir Çelik
Ford Otosan
Hürriyet
Indeks
Ipek Enerji
Koza Maden
Koza Altın
Kardemir (D)
Mardin Çimento
Migros
Park Elektrik
Petkim
Pegasus
Tat Konserve
TAV Havalimanları
Tekfen Holding
Turkcell
Türk Hava Yolları
Tümosan
Tofaş
Trakya Cam
Türk Telekom
Türk Traktör
Tüpraş
Ünye Çimento
ADANA
AEFES
AKCNS
AKENR
AKSEN
ANACM
ANELE
ARCLK
ASELS
AYGAZ
BANVT
BIMAS
BMEKS
BIZIM
BRISA
BOLUC
CCOLA
CIMSA
DOAS
ENKAI
EREGL
FROTO
HURGZ
INDES
IPEKE
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MRDIN
MGROS
PRKME
PETKM
PGSUS
TATGD
TAVHL
TKFEN
TCELL
THYAO
TMSN
TOASO
TRKCM
TTKOM
TTRAK
TUPRS
UNYEC
BİST-100
XU100
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
AL
TUT
TUT
AL
TUT
5.04
0.72
10.70
9.58
2.94
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
AL
AL
TUT
TUT
2.63
1.32
0.88
3.26
Temel Kapanış
9.00
19.50
7.30
6.30
5.20
2.20
-
17%
30%
35%
36%
13%
22%
-
13,873
15,477
8,467
11,014
5,238
9,050
1,219
402
78.2
308.7
162.5
85.6
108.7
34.7
3.1
11.5
Artış
Piyasa Değeri
Hedef
Ort.
Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim**
6.40
0.86
12.20
12.50
3.00
27%
20%
14%
30%
2%
662
851
12,253
8,827
2,257
0.4
2.9
18.0
24.1
8.1
Hedef
Ort.
Artış
Piyasa Değeri
Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim**
3.50
1.65
1.00
4.40
33%
25%
14%
35%
4,513
406
238
736
38.0
1.3
3.5
1.4
Hedef
Ort.
Artış
Piyasa Değeri
Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim**
8.9
11.7
7.1
8.3
7.0
11.1
7.1
-
6.9
8.9
5.6
6.4
5.5
8.3
5.9
-
F/K
2014T 2015T
22.8
84.4
10.5
10.4
9.6
17.1
27.3
9.7
8.2
8.3
1.07
1.31
1.14
0.94
0.82
1.07
1.21
-
0.95
1.21
0.97
0.84
0.72
0.96
1.03
-
7.7
7.6
17.5
1.9
F/K
13.6%
14.1%
18.8%
13.7%
14.0%
12.2%
18.8%
-
Düz. NAD
(mnTL)
Düz. NAD
prim / iskonto
3,063
3,654
28,204
26,907
4,641
-52%
-48%
-4%
-27%
8%
F/K
FD/FVAÖK
2014T 2015T 2014T 2015T
8.7
9.3
4.1
2.2
12.0%
11.7%
17.4%
11.9%
12.3%
10.0%
18.6%
-
9.0
10.8
6.5
8.8
F/DD
Trailing
1.4
0.8
0.5
0.5
7.0
8.0
12.1
6.3
FD/FVAÖK
FD/Satış
Tavsiye
(TL)
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
AL
TUT
AL
AL
TUT
TUT
TUT
AL
AL
AL
AL
AL
AL
TUT
TUT
AL
TUT
TUT
TUT
AL
TUT
AL
AL
TUT
TUT
TUT
AL
AL
AL
AL
AL
TUT
AL
Not Yok
TUT
TUT
TUT
4.91
27.40
13.35
1.12
2.66
1.69
1.33
12.55
9.57
9.40
3.58
49.20
1.63
19.05
7.55
3.92
50.75
14.85
9.23
5.30
4.40
26.90
0.61
4.84
1.97
1.99
20.25
2.18
5.05
18.70
3.95
3.49
28.00
3.17
18.70
5.36
12.30
6.86
5.35
12.85
2.64
6.15
72.15
48.65
4.59
5.50
28.20
14.71
1.40
3.70
2.17
1.46
15.35
11.30
10.90
3.40
51.50
1.93
23.30
8.40
4.60
60.30
17.00
7.00
4.62
30.60
0.70
4.90
3.30
3.10
26.30
2.52
5.35
24.40
5.38
3.90
30.50
2.75
20.00
6.60
14.70
8.50
6.40
14.30
3.40
77.00
56.10
5.00
12%
3%
10%
25%
39%
29%
10%
22%
18%
16%
-5%
5%
19%
22%
11%
17%
19%
14%
32%
5%
14%
14%
1%
68%
56%
30%
15%
6%
30%
36%
12%
9%
-13%
7%
23%
20%
24%
20%
11%
29%
7%
15%
9%
196
7,326
1,154
369
737
339
66
3,830
2,161
1,273
162
6,745
88
344
1,040
254
5,830
906
917
8,616
6,954
4,263
152
122
231
349
1,395
768
250
1,503
266
1,576
1,293
195
3,068
896
12,220
4,275
278
2,901
881
9,720
1,739
5,502
256
0.2
2.3
0.6
2.3
1.7
0.9
1.0
9.5
2.4
0.7
1.4
13.2
0.9
3.6
1.6
0.4
4.1
1.2
4.6
11.7
30.6
4.7
0.5
0.1
3.7
4.0
9.0
34.7
0.2
7.9
6.9
18.5
25.4
1.3
9.4
7.3
39.7
99.1
3.8
7.4
4.3
11.8
2.0
15.3
0.1
12.9
10.7
27.3
12.4
12.6
11.0
12.6
12.2
10.5
11.4
13.3
29.7
16.3
22.4
13.5
11.2
26.7
11.7
13.4
8.9
13.0
10.2
7.7
5.1
6.7
8.8
12.2
31.4
6.5
36.7
16.5
24.0
15.3
15.2
11.7
10.7
14.0
11.2
12.5
12.5
13.2
9.6
11.5
9.8
22.1
11.9
18.4
12.5
6.9
5.8
10.2
10.3
9.9
7.2
24.8
6.7
19.5
10.6
10.1
20.7
10.5
12.1
9.3
12.0
7.7
8.1
5.4
7.2
7.7
10.4
26.8
5.3
27.5
13.6
21.6
15.1
18.9
10.7
9.3
12.6
8.3
9.7
12.2
15.4
9.0
7.9
7.6
10.8
8.5
21.6
10.2
6.9
7.6
8.9
10.6
10.8
7.7
19.9
5.1
9.5
9.4
8.1
14.0
8.2
6.6
6.6
11.9
6.3
6.4
3.2
6.3
7.4
10.3
3.9
17.9
8.7
10.9
7.7
6.9
6.0
7.1
10.2
8.5
7.1
11.2
17.1
6.7
7.0
7.6
9.5
8.5
8.9
7.3
5.9
7.4
7.9
9.3
10.4
6.2
16.3
2.9
8.2
8.3
6.5
11.5
7.6
6.2
6.7
10.4
6.0
5.7
3.5
5.5
6.8
9.1
3.3
12.8
7.8
8.2
7.1
6.0
5.6
5.9
8.5
7.0
5.7
10.0
9.9
6.5
1.1
1.8
1.8
2.1
2.7
1.6
1.1
0.7
0.9
2.0
0.4
0.5
1.0
0.3
0.3
1.7
2.0
2.4
2.1
1.0
1.5
0.9
0.8
0.2
2.1
1.5
2.3
0.6
2.0
0.7
1.1
0.7
3.1
0.5
1.9
0.8
1.4
1.0
1.2
1.7
0.4
2.1
0.9
1.6
1.6
1.9
1.8
1.4
1.0
0.7
0.8
1.8
0.4
0.4
0.8
0.2
0.3
1.5
1.7
2.0
1.9
1.0
1.4
0.8
0.7
0.2
2.3
1.2
2.1
0.6
1.8
0.7
0.9
0.6
2.8
0.4
1.7
0.7
1.3
0.8
1.0
1.6
0.3
2.0
77,918
93,351
20%
216,541
1,447
11.1
9.3
7.9
7.0
1.1
0.9
2014T
2015T 2014T 2015T 2014T 2015T
*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), GG: Gözden Geçiriliyor
5
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından
Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı
izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda
yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Hisse Senedi Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

kur raporumuzda - Garanti Yatırım