13 Şubat 2014
ARAŞTIRMA
BİST 2014 hedef değişiklikleri
9 Aralık tarihinde, 2014 Strateji Raporumuzu yayınlarken, içinde bulunduğumuz ortam; ağırlıkla global konjonktürden
kaynaklanan ve içinde Türkiye'nin de yer aldığı "Kırılgan Beşli" ülkeler başta olmak üzere, gelişmekte olan ülke
ekonomilerini etkileyecek fırtına yaklaşırken, dalgalı bir denizde yol almayı andırmaktaydı. O gün itibari ile BİST 100 endeksi,
2013 yılı başına göre dolar bazında %20 değer kaybetmişti. 2014 Strateji Raporumuzda, olumsuz beklentilerin belli ölçüde
fiyatlara yansıdığını; 2014 yılının ilk yarısında volatilitenin yüksek olabileceğini, ancak yılın ikinci yarısının daha olumlu bir
tablo sergilemesini beklediğimizi belirtmiştik ve hala da bu beklentimizi korumaktayız. Nitekim, son iki ayda piyasaların
volatilitesi beklentilerimizin de üzerinde gerçekleştiği için 2014 yılı temel varsayımlarımızda bir takım revizyonları yapmayı
gerekli gördük. İlgili ekonomik veriler geldikçe bahsi geçen revizyonların bir kısmını yaptık ve bunları sizlerle paylaştık.
18 Aralık’taki FED toplantısı öncesinde uluslararası piyasalar nefeslerini tutmuşken; Türk mali piyasaları 17 Aralık sabahı başlayan
gelişmelerle kendine bir yön bulmaya çalışmaktaydı. 18 Aralık’ta, FED aylık tahvil alımlarını 10 milyar ABD$ azaltmaya karar
verdiğinde; uzun zamandır beklenen bu karar, gelişmekte olan ülke piyasalarında sert bir tepkiye neden olmadı. Ne var ki, Türkiye,
yurtiçindeki gelişmelerin etkisiyle benzer piyasalardan olumsuz ayrıştı. TL’deki hızlı değer kaybına ve Ocak ayından itibaren
faizlerdeki yükselişe ek olarak; hükümet, otomotiv, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin özel tüketim vergi oranlarında artış yaptı. TL,
ABD$’ına karşı tarihi düşük seviyeleri test ederken; piyasalar TCMB’nin 21 Ocak’ta yaptığı 125 baz puanlık örtülü faiz artırımından
tatmin olmadı. 27 Ocak tarihinde $/TL kuru 2.39’a yükseldiğinde; TCMB olağanüstü toplantı kararı alarak, uyguladığı çeşitli faiz
oranlarını 400-500 baz puan artırırken, efektif fonlama maliyetini de 250-300 baz puan civarında yukarı çekmiş oldu. 29 Ocak’ta ise
FED, aylık varlık alımlarını 10 milyar ABD$ daha azaltarak 65 milyar ABD$’na düşürdü. Son olarak 7 Şubat tarihinde S&P, Türkiye’nin
durağan olan kredi görünümünü negatife çevirdi; BB+ olan kredi notunu ise değiştirmedi. Diğer derecelendirme kuruluşları Moody’s ve
Fitch tarafından da görünümün negatife çekilmesini olası bulmakla birlikte, kredi notumuzda bu aşamada bir not indirimi beklemiyoruz.
Tüm bu gelişmeler, makro tahminlerimizde ve araştırma kapsamımızdaki şirketler için hedeflerimizde revizyon yapmamıza sebep
oldu. Aslında değerlemelerimizi etkileyebilecek tüm bu olası gelişmeleri öngörmüş ve 2014 Strateji Raporumuzda (sayfa 6) büyük
ölçüde belirtmiştik. Temel analiz sonuçlarımızı yansıtan bu revizyon raporunu yayınlarken şunun da altını çizmek istiyoruz: Özellikle
son Merkez Bankası kararı ile piyasalarda bir dengelenme sağlandığını ve 30 Mart yerel seçimleri sonrasında piyasalarda bir
belirsizliğin daha ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda, yılın ikinci yarısı için daha olumlu yeni bir BİST hedefi olasılığını
akılda bulundurmakla birlikte; bugün açıklanan yüksek cari açık verisi ve Türkiye'nin diğer makro göstergelerindeki gelişim ile
Cumhurbaşkanlığı (Tem 14) ve genel seçimlere (Haz 15) dair gelişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz.
Makro tahminlerimizdeki revizyonlar
•
•
•
•
2014 GSYİH büyüme beklentimizi %2.5’ten, %1.5’e düşürdük
2014-yıl sonu enflasyon beklentimizi %6.7’den, %7.7’e yükselttik
2014-yıl sonu cari açık beklentimizi, düşük gerçekleşeceğini öngördüğümüz GSYH büyümesi nedeniyle, 52 milyar ABD$’ndan,
45 milyar ABD$’na düşürdük (GSYH’nin %5.8’i)
Bunlara ek olarak, 2014-yıl sonu $/TL kuru tahminimizi 2.04’ten, 2.20’ye çıkartırken; 2014-yıl sonu 10 yıllık tahvil faizi
hedefimizi %9'dan %10'a yükseltiyoruz.
BİST hedefinde revizyon
Araştırma kapsamımızda bulunan BİST-100 şirketleri için 2014-yıl sonu hedef fiyatlarımızı ve tahminlerimizi yenilenen makro
varsayımlarımıza göre revize ettik. Daha yüksek bir risksiz getiri oranı (RfR) varsayımı (TL bazında risksiz getiri oranını %9.00’dan %
10.00’a yükseltirken, $ bazında %6.15 seviyesinde tuttuk), özsermaye maliyetini %15.50 seviyesine getirirken, şirket değerlerimizin
büyük bir kısmı da aşağı yönlü revize oldu. Ayrıca, güncellenmiş değerleme çarpanları ve başta bankacılık sektörü olmak üzere kar
beklentilerimizdeki aşağı yönlü revizyonları da değerlemelerimizi yaparken göz önünde bulundurduk. Tüm bunların sonucu olarak,
2014 sonu BİST-100 endeks hedefimizi 83,500’den 76,000’e revize ediyoruz; güncel hedefimiz 12 Şubat kapanışı itibariyle %
18 artış potansiyeli sunmaktadır.
Ancak bu raporda amacımız, sadece hedef fiyat revizyonu paylaşmak değil; içinde bulunduğumuz konjonktürün etkilerini yansıtan
önemli tarihler itibariyle araştırma kapsamımızdaki şirketlerin performanslarını (bknz: sayfa 9) ve çok belirleyici olan $/TL kurunun
şirket finansallarına olan olası etkilerine ilişkin tespitlerimizi de paylaşmak istedik (bknz: sayfa 6).
Hisse performanslarını incelediğimizde, 17 Aralık tarihinden itibaren görece olumsuz performans gösteren hisselerin (HALKB, ASYAB,
KOZAL, KOZAA, KOZAL, IPEKE ve EKGYO gibi), söz konusu gelişmeler dahilinde adı geçen şirketlere ait olduğunu görüyoruz.
Görece zayıf performans gösteren diğer hisseler ise, TL’deki değer kaybından olumsuz etkilenen, açık döviz pozisyonu bulunan
elektrik üreticileri gibi şirketler, artan faiz oranları ve ekonomideki yavaşlamaya karşı duyarlı olan bankalar, otomotiv şirketleri ve GYO
şirketleridir. Buna karşılık, net nakit pozisyonları ile sağlam bilanço yapısına sahip şirketler, yüksek büyüme beklentisi olan ve döviz
girdisi olan havacılık şirketleri, yüksek temettü getirisi sağlayan çimento sektörü hisseleri, döviz cinsinden gelirleri ya da yurtdışı dışı
gelirleri olan EREGL, ARCLK, ENKAI ve TKFEN gibi şirketler de bu dönemde BİST’in üzerinde performans göstermiştir.
2014 revize tahminlerimize göre 9.7x F/K’dan işlem gören BİST, 9.2x olan tarihi ortalamasının ve 2014 tahminlerine göre 9.4x F/K’da
işlem gören MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin hafif üzerinde işlem görmektedir. Bunun sonucu olarak, mevcut seviyelerde
BİST’in ederinde işlem gördüğünü düşünüyoruz. Aynı zamanda kısa vadeli belirsizliklerin devam etmesi, geçtiğimiz haftalarda BİST’in
üzerinde performans gösteren hisselerin önümüzdeki dönemde de iyi performans sergileyeceği beklentisini devam ettiriyor.
Dolayısıyla, hisselerde seçici olma yaklaşımımızı koruyoruz. ARCLK, EREGL, HALKB, ISGYO, TCELL, THYAO, TSKB,
VAKBN’den oluşan Model Portföyümüzde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. YKBNK ve TRKCM için ise AL tavsiyelerimizi
TUT olarak değiştiriyoruz.
1
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Kar beklentileri
Araştırma kapsamında olan şirketlerin net karlarında 2013 yılında beklediğimiz %6
daralma sonrasında, 2014 yılında %7 büyüme bekliyoruz. Araştırma
kapsamımızdaki şirketler için toplu kar büyümesi rakamlarında, YKB’nin 3Ç13’de
sigorta birimi satışı ile yazdığı bir defaya mahsus 1.2mlr TL civarındaki kar rakamı
hariç tutulmuştur.
2013 başından beri TL, döviz sepeti karşısında, %6’sı 4Ç döneminde olmak
üzere, toplamda %23 oranında değer kaybettiğinden, şirket karları olumsuz
etkilenmiştir. Son çeyrekteki değer kaybı sonucunda, 9 Aralık 2013 tarihinde
yayınladığımız 2014 Strateji Raporunda belirttiğimiz 2013 yılı kar tahminlerimizi
daha da aşağıya çektik. Araştırma kapsamında tuttuğumuz banka dışı
şirketlerin karlarında 2013 sonunda %12 azalma tahmin ediyoruz. 2014
yılında ise, zayıf makro görünüme rağmen, baz etkisi ile %24 kar büyümesi
öngörüyoruz. 2014 yılında, satış hacimlerindeki daralmaların bir kısmını, döviz
bazlı gelirleri olan şirketlerin daha zayıf bir TL ile çalışması dengeliyor. Böylelikle,
2014 yılında, banka dışı şirketler için %15 satış ve FVAÖK büyümesi öngörürken,
FVAÖK marjlarının yatay seyretmesini bekliyoruz.
Araştırma kapsamımızda yer alan bankacılık sektörü şirketlerinin karlarında
2014 yılında %11 daralma gerçekleşmesini ve özkaynak karlılığının %12.1
olmasını bekliyoruz. 2014 için net kar beklentilerimizi %18 aşağı revize ederken,
2015 net kar tahminlerimizi de %6 aşağı çektik. Bu revizyonlarımıza göre 2014
yılında net karlarda %11 daralma ve 2015 yılında ise %29 artış öngörüyoruz. 2015
artışı henüz piyasa fiyatlamaları içerisinde değil, yılın ikinci yarısında resmin daha
da netleşmesi fiyatlamalara yansıyacaktır.
Sıkılaştırıcı yönde olan para politikaları sonucu 2014T kredi büyümesi ve
marj tahminimizi aşağı çekiyoruz. Buna göre, 2014 için büyüme beklentimiz
olan %1.5’in eşliğinde kredi büyümesinin %14 civarında olacağını tahmin
ediyoruz. Ayrıca, net faiz marjı beklentimizi 2014 için 15 baz puan daralmadan 48
baz puan daralmaya revize ediyoruz. 2015 yılında ise marj tarafında bir rahatlama
bekliyoruz; 2015 tahminimiz 42 baz puanlık artış yönünde.
Satış, FVAÖK ve Net Karlarda Yıllık Bazda Değişim
(TLmn)
Sanayi - Satış
Büyüme
Sanayi - FVAÖK
Büyüme
FVAÖK Marjı
Sanayi - Net Kar
Büyüme
Net Kar Marjı
Bankalar - Net Kar
Büyüme
Toplam - Net Kar
Büyüme
2010
2011
2012
2013T
2014T
2015T
129,050
166,370
187,076
206,650
237,853
271,614
15%
29%
12%
10%
15%
14%
19,903
23,345
24,112
26,956
30,909
35,327
13%
17%
3%
12%
15%
14%
15.4%
14.0%
12.9%
13.0%
13.0%
13.0%
10,945
10,513
14,861
13,014
16,121
19,474
23%
-4%
41%
-12%
24%
21%
8.5%
6.3%
7.9%
6.3%
6.8%
7.2%
11,278
10,447
12,536
12,689
11,328
14,653
19%
-7%
20%
1%
-11%
29%
22,223
20,960
27,397
25,703
27,448
34,127
21%
-6%
31%
-6%
7%
24%
Kaynak: BİST, Garanti Yatırım tahminleri
2
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Aktif kalitesi tarafında ise, bir miktar bozulmanın yaşanacağını beklemekle
birlikte bunun sektör için yönetilemez boyutlara ulaşmayacağını
düşünüyoruz. Brüt risk maliyetinin 18 baz puan artarak 160 baz puana
ulaşacağını düşünüyoruz. Kredi karşılıkları yıllık bazda %33 artarken, takibe
dönüşüm oranının ise, takibimizdeki bankalar için %2.6 olarak gerçekleşeceğini
düşünüyoruz. TL’de yaşanan değer kaybı ve artan kredi faizleri aktif kalitesi adına
riskleri de beraberinde getiriyor. Yaptığımız duyarlılık analizlerine göre özel risk
maliyetindeki her 10 baz puanlık artış bankacılık sektörünün net karını %3.4 aşağı
çekiyor.
Kar beklentilerimizdeki aşağı revizyon ve risksiz faiz oranındaki değişimden
dolayı, 2014 hedef fiyatlarımız şu anda bankalarda ortalama %14 yükselme
potansiyeline işaret ediyor. Türk Bankaları, 2013 Mayıs ayında görmüş oldukları
en üst noktadan baktığımızda, MSCI Gelişmekte olan ülke bankalarına göre %32
daha kötü performans gösterdi. Türk bankaları 2014T 7.5x F/K ve 0.8x F/DD ile
işlem görüyor, bu çarpan seviyeleri MSCI Bankalarına göre sırasıyla %12 ve %17
ıskontoya işaret ediyor. Şu andaki düşük çarpan seviyeleri, bize göre, makro
ekonomi ve politik tarafta artan risk algısının göstergesidir. Ayrıca, gelişmekte olan
ülkelerde yaşanan trend değişikliği de düşük çarpanların diğer bir sebebi olarak
gösterilebilir.
Hisse seçimi yaparken, yasal düzenlemelere karşı daha korunaklı olan ve artan
fonlama maliyetlerinin daha rahat üstesinden gelebilecek bankaları tercih
ediyoruz. Banka hisselerinde Halkbank, Vakıfbank ve TSKB’yi beğeniyoruz.
Artan swap maliyetleri neticesinde net faiz marjı tahminimizde aşağı yönlü
risklerin bulunduğu Yapı Kredi için AL olan tavsiyemizi TUT olarak
değiştiriyoruz. Yönetimin 50 baz puan civarında beklediği net faiz marjı
daralması ışığında, Yapı Kredi için net faiz marjı beklentimizi aşağı revize ettik.
Ancak, özellikle 2013 yılında artan YP mevduat ve bunun plasmanının TL
varlıklara yapılması sonucu swap maliyetleri yükü arttı. Swap oranları ise
TCMB’nin kısa vadeli fonlama oranı ile doğru orantılı artıyor. Dolayısıyla, swap
maliyetlerinin dahil edildiği marj hesabımızda aşağı yönlü risklerin olduğunu
düşünüyoruz. Yapı Kredi için 2014 yılında %19 kar daralması yaşanacağını
düşünüyoruz.
3
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Konsensüs Hedefler
Bloomberg’de BİST 100 için 12 aylık konsensüs hedefi 78,600’dür. Aralık ayının
ortasında 85,500 olan konsensüs hedefi, o tarihten bu yana aşağı yönlü revize
edilmiştir.
BİST-100 Piyasa Hedef Fiyat Tahminleri
120,000
40%
BIST100 (Sol eksen)
BIST100 Piyasa Tahmini (Sol eksen)
Piyasa Tahmini Potansiyeli (Sag eksen)
100,000
35%
30%
25%
80,000
20%
60,000
15%
10%
40,000
5%
20,000
01.14
11.13
09.13
07.13
05.13
03.13
01.13
11.12
09.12
07.12
05.12
03.12
01.12
0
0%
-5%
Kaynak: Bloomberg, Garanti Yatırım tahminleri
Revize tahminlerimize gore, BİST 2014T 9.7x F/K çarpanıyla işlem görmektedir.
Ancak Bloomberg verilerine göre; MSCI Türkiye 2014T 9.0x F/K çarpanı ile, MSCI
EM ise 9.4x F/K çarpanıyla işlem görmektedir. 2014 karlarında ve hedef
fiyatlarında aşağı yönlü revizyonların, konsensüs rakamlarına tamamen
yansımadığını düşünüyoruz.
12 AylıkTahmini F/K oranı
MSCI Gelişmekte olan ülkeler
MSCI Türkiye
9.4x
9.0x
Kaynak: Bloomberg
4
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
TAHMİNLERDE REVİZYONLAR
Sektör
Bankacılık
Otomotiv
Havacılık
Çimento
Holdingler
D. Tüketim
Gıda ve
İçecek
Cam
Enerji
Perakende
GYO
Maden
Demir ve
Çelik
Telekom
Elektrik
Diğer
BİST100
Hisse
AKBNK
HALKB
ISCTR
VAKBN
YKBNK
TSKB
FROTO
KARSN
TOASO
TTRAK
TAVHL
THYAO
ADANA
AKCNS
BOLUC
CIMSA
MRDIN
UNYEC
AKFEN
DOHOL
DYHOL
ENKAI
KCHOL
SAHOL
SISE
TKFEN
2014-sonu Hedef Fiyat
(TL)
Eski
Yeni
7.75
6.70
18.60
14.70
5.35
4.80
5.40
4.30
4.80
3.80
2.30
2.20
25.25
25.05
1.27
0.87
13.35
11.85
76.00
62.00
16.35
18.80
9.40
9.20
4.60
4.20
12.50
11.30
3.10
2.90
13.10
12.30
4.60
4.56
5.00
4.90
6.06
5.80
1.04
0.95
0.62
0.65
7.20
7.80
10.60
9.22
10.55
9.55
3.10
2.85
6.00
5.80
Potansiyeli
10%
25%
12%
21%
11%
22%
27%
-3%
9%
12%
19%
30%
15%
-1%
17%
4%
4%
-7%
39%
39%
28%
19%
13%
20%
14%
21%
Eski- 2014T
(TLmn)
Net Kar
3,038
3,107
3,051
1,857
2,194
384
779
23
513
302
566
1,357
39
180
46
160
48
64
80
58
-3
1,422
2,410
2,200
460
148
Yeni - 2014 T
(TLmn)
Net Kar
2,476
2,621
2,587
1,627
1,633
384
821
28
543
314
560
1,086
37
169
43
163
51
64
2
22
-10
1,479
2,490
1,658
409
84
Mevcut
Getiri
Değişim
-14%
-21%
-10%
-20%
-21%
-4%
-1%
-31%
-11%
-18%
15%
-2%
-9%
-10%
-6%
-6%
-1%
-2%
-4%
-9%
5%
8%
-13%
-9%
-8%
-3%
Fiyat
6.08
11.75
4.30
3.56
3.41
1.80
19.70
0.90
10.85
55.25
15.80
7.06
3.66
11.40
2.48
11.80
4.37
5.26
4.18
0.68
0.51
6.56
8.16
7.94
2.51
4.78
Değişim
-19%
-16%
-15%
-12%
-26%
0%
5%
22%
6%
4%
-1%
-20%
-6%
-6%
-5%
2%
6%
-1%
-98%
-62%
a.d
4%
3%
-25%
-11%
-43%
ARCLK
14.40
13.90
-3%
12.05
15%
694
694
0%
AEFES
BANVT
CCOLA
TATGD
ANACM
TRKCM
AYGAZ
PETKM
TUPRS
BIMAS
BIZIM
MGROS
EKGYO
ISGYO
SNGYO
TRGYO
KOZAL
KOZAA
IPEKE
EREGL
KRDMD
TCELL
AKENR
AKSEN
ANELE
ASELS
BMEKS
HURGZ
INDES
LOGO
XU100
24.60
3.50
58.10
2.80
2.65
2.95
9.41
3.23
48.25
47.30
27.70
22.70
3.40
1.90
1.20
4.00
35.20
4.60
5.10
3.45
1.48
14.50
1.45
3.40
1.50
10.00
2.31
0.77
4.75
5.30
83,500
24.75
2.80
50.20
2.80
2.05
2.52
9.30
3.19
47.70
42.25
24.70
18.50
3.40
1.80
1.10
3.60
27.40
3.30
3.80
3.54
1.28
13.50
1.20
2.70
1.30
10.20
1.93
0.67
4.30
5.70
76,000
1%
-20%
-14%
0%
-23%
-15%
-1%
-1%
-1%
-11%
-11%
-19%
0%
-5%
-8%
-10%
-22%
-28%
-25%
3%
-13%
-7%
-17%
-21%
-13%
2%
-16%
-13%
-9%
8%
-9%
22.80
2.12
46.00
2.30
1.72
2.13
8.08
2.67
40.39
39.60
19.35
15.25
2.25
1.30
0.71
3.04
20.45
2.41
2.76
2.70
1.01
11.57
1.04
2.14
0.95
7.86
1.62
0.57
3.28
5.56
64,514
9%
32%
9%
22%
19%
18%
15%
19%
18%
7%
28%
21%
51%
38%
55%
18%
34%
37%
38%
31%
27%
17%
15%
26%
37%
30%
19%
17%
31%
3%
18%
652
33
570
20
83
146
251
157
1,217
516
42
139
940
77
105
834
528
196
97
1,201
132
2,522
78
177
17
462
12
3
21
19
603
28
549
20
65
112
229
106
1,048
515
41
105
924
91
92
726
502
188
99
1,178
108
2,509
20
89
15
410
12
-27
19
20
-8%
-15%
-4%
0%
-22%
-24%
-9%
-32%
-14%
0%
-2%
-24%
-2%
18%
-12%
-13%
-5%
-5%
1%
-2%
-18%
-1%
-74%
-50%
-16%
-11%
0%
a.d
-11%
3%
5
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Kur Etkisi
Sektör
Hisse
Raporlama
Piyasa
Net Döviz
Açıklanan
Net Borç
Para
Değeri
Pozisyonu
Son Dönem
(mn TL)
Birimi
(mn TL)
(mn TL)
DOAS
FROTO
KARSN
Otomotiv
TOASO
TTRAK
TMSN
PGSUS
Havacılık TAVHL
THYAO
AKCNS
CIMSA
ADANA
Çimento
UNYEC
MRDIN
BOLUC
D. Tüketim ARCLK
TL
TL
TL
TL
TL
TL
€
€
ABD$
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
2013/09
2013/09
2013/09
2013/12
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/12
1,610
6,913
414
5,425
2,949
575
3,293
5,740
9,743
2,182
1,594
323
650
479
355
8,143
792
1,551
408
537
62
13
537
2,741
9,228
263
138
-7
-40
18
-9
2,988
126
-1,471
20
-1,020
3
8
807
256
-4,245
38
29
5
5
15
-5
-382
AKFEN
ENKAI
Holdingler KCHOL
SAHOL
TKFEN
SISE
Cam
ANACM
TRKCM
DYHOL
Medya
HURGZ
DOHOL
IPEKE
Maden
KOZAL
KOZAA
AKSEN
Elektrik
AKENR
TATGD
Gıda
BANVT
AEFES
İçecek
CCOLA
BIMAS
Perakende BIZIM
MGROS
EKGYO
ISGYO
GYO
SNGYO
TRGYO
Demir ve EREGL
Çelik
KRDMD
TTKOM
Telekom
TCELL
AYGAZ
Enerji
TUPRS
PETKM
ASELS
ANELE
Diğer
INDES
LOGO
BMEKS
TL
ABD$
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
ABD$
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/12
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/12
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
2013/09
1,216
20,992
20,693
16,201
1,769
3,943
714
1,512
1,239
315
1,666
717
3,119
935
1,312
758
313
212
13,500
11,701
12,023
774
2,715
8,550
819
426
1,520
9,450
729
20,160
25,454
2,424
10,114
2,670
3,930
105
184
139
194
186
-4,898
-1,651
-1,562
-102
0
938
204
193
347
-2,040
-1,011
-859
-1,004
1,410
1,607
282
550
2,854
1,465
-503
-50
1,556
-4,350
245
512
1,206
2,049
464
6,786
-4,549
63
2,563
-19
176
155
43
10
109
-867
1,374
-7,953
-13,307
-306
33
-42
-149
-841
-289
469
-36
5
-36
-1,246
-1,574
-5
-312
-3,036
-1,436
0
1
-2,385
0
-134
-309
-1,334
-1,851
-323
-8,202
-1,020
-93
-6,676
-551
-309
-12
-41
2
-21
Döviz
Döviz
İhracatın
gelirlerinin maliyetlerinin
Döviz Faaliyet
toplam
toplam
toplam
Kaldıracı
gelirler
gelirler
maliyetler
(A-B)
içindeki payı içindeki payı
içindeki payı
(A)
(B)
25%
90%
-65%
a.d.
65%
70%
-5%
61%
27%
75%
-48%
30%
60%
70%
-10%
58%
28%
50%
-22%
29%
1%
90%
-89%
1%
55%
66%
-11%
62%
67%
55%
12%
21%
86%
74%
12%
85%
23%
35%
-12%
14%
28%
30%
-2%
25%
20%
30%
-10%
21%
10%
30%
-20%
10%
30%
30%
0%
31%
0%
30%
-30%
0%
55%
55%
0%
66%
a.d.
95%
a.d.
a.d.
90%
48%
44%
30%
16%
25%
8%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
20%
40%
23%
0%
0%
0%
0%
65%
10%
70%
100%
95%
1%
5%
100%
100%
95%
82%
85%
47%
9%
0%
a.d.
90%
a.d.
a.d.
95%
14%
35%
18%
7%
19%
5%
30%
30%
30%
0%
0%
0%
40%
25%
30%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
75%
75%
2%
7%
85%
90%
95%
60%
63%
20%
0%
0%
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
a.d.
5%
a.d.
a.d.
-5%
34%
9%
12%
9%
6%
3%
70%
70%
70%
0%
0%
0%
-20%
15%
-7%
0%
0%
0%
0%
65%
10%
55%
25%
20%
0%
-2%
15%
10%
0%
22%
22%
27%
9%
0%
a.d.
35%
30%
15%
41%
30%
34%
15%
16%
30%
16%
2%
a.d.
2%
11%
a.d.
9%
8%
53%
44%
a.d.
a.d.
5%
a.d.
a.d.
a.d.
a.d.
6%
8%
4%
13%
a.d.
17%
a.d.
18%
a.d.
0%
a.d.
a.d.
6
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Dövize Duyarlılık ve Kaldıraç
Döviz bazlı gelirler ve giderlerin payı
Kaynak: Garanti Yatırım tahminleri
Net Borç ve Net Borç/2014T FVAÖK
10.00
10,000
Net Borç
8.00
"Net Borç/2014T FVAÖK"
8,000
6.00
6,000
4.00
4,000
2.00
2,000
0.00
-2,000
-4.00
-4,000
-6.00
-6,000
EKGYO
DOHOL
ENKAI
KOZAA
IPEKE
KOZAL
TCELL
BIMAS
BIZIM
TKFEN
UNYEC
ADANA
BOLUC
PETKM
SISE
TTRAK
AYGAZ
MRDIN
ASELS
LOGO
CIMSA
DYHOL
TOASO
TRKCM
INDES
EREGL
AKCNS
PGSUS
TTKOM
CCOLA
AEFES
FROTO
BMEKS
TUPRS
KRDMD
TAVHL
ISGYO
ARCLK
THYAO
TRGYO
MGROS
HURGZ
ANACM
AKSEN
SNGYO
TATGD
BANVT
ANELE
KARSN
AKENR
-2.00
Kaynak: Garanti Yatırım tahminleri
7
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Kur Hareketleri
€/TL
$/TL
€/$
50-50 €-$/TL
Dönem
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
Ort.
YBB ORT
Son Gün
Dönem
YBB ORT
2013/12
2.1304
2.0270
1.9027
2.9344
2.7595
2.5277
1.3774
1.3613
1.3285
2.5324
2.3933
2.2152
2013/09
2.0365
1.9684
1.8626
2.7502
2.6066
2.4529
1.3505
1.3242
1.3169
2.3934
2.2875
2.1577
2013/06
1.9248
1.8386
1.8097
2.5137
2.4013
2.3760
1.3060
1.3060
1.3130
2.2193
2.1199
2.0929
2013/03
1.8087
1.7807
1.7807
2.3189
2.35083
2.3508
1.28208
1.32015
1.32015
2.0638
2.0657
2.0657
2012/12
1.7776
1.7860
1.7921
2.3452
2.31747
2.3041
1.3193
1.2976
1.2857
2.0614
2.0517
2.0481
2012/09
1.7847
1.7954
1.7941
2.3085
2.2460
2.2997
1.2935
1.2510
1.2818
2.0466
2.0207
2.0469
2012/06
1.8065
1.7984
1.7934
2.2742
2.3056
2.3257
1.2589
1.2820
1.2968
2.0404
2.0520
2.0595
2012/03
1.7729
1.7886
1.7886
2.3664
2.3451
2.3451
1.3348
1.3111
1.3111
2.0697
2.0668
2.0668
2011/12
1.8889
1.8318
1.6714
2.4438
2.4655
2.3239
1.2938
1.3459
1.3904
2.1664
2.1487
1.9977
2011/09
1.8512
1.7296
1.6193
2.5007
2.4413
2.2780
1.3509
1.4115
1.4068
2.1760
2.0854
1.9486
2011/06
1.6157
1.5597
1.5650
2.3397
2.2463
2.1976
1.4481
1.4402
1.4042
1.9777
1.9030
1.8813
2011/03
1.5363
1.5704
1.5704
2.1822
2.1489
2.1489
1.4204
1.3684
1.3684
1.8593
1.8596
1.8596
2010/12
1.5376
1.4590
1.5006
2.0551
1.9803
1.9890
1.3366
1.3573
1.3255
1.7964
1.7197
1.7448
2010/09
1.4434
1.5076
1.5140
1.9693
1.9481
1.9918
1.3643
1.2921
1.3156
1.7064
1.7279
1.7529
2010/06
1.5737
1.5325
1.5172
1.9292
1.9502
2.0137
1.2259
1.2726
1.3273
1.7515
1.7413
1.7654
2010/03
1.5157
1.5019
1.5019
2.0405
2.0771
2.0771
1.3462
1.3830
1.3830
1.7781
1.7895
1.7895
2009/12
1.4873
1.4813
1.5469
2.1427
2.1882
2.1506
1.4407
1.4772
1.3902
1.8150
1.8348
1.8487
2009/09
1.4770
1.4927
1.5688
2.1611
2.1323
2.1380
1.4632
1.4284
1.3628
1.8191
1.8125
1.8534
2009/06
1.5247
1.5629
1.6077
2.1523
2.1290
2.1409
1.4116
1.3622
1.3317
1.8385
1.8460
1.8743
2009/03
1.6682
1.6518
1.6518
2.2163
2.1527
2.1527
1.3286
1.3032
1.3032
1.9423
1.9023
1.9023
“Kırılgan Beşli” Ülkelerinin Para Birimlerinin ABD$’na Karşı Performansları (22 Mayıs 2013 - 11 Şubat 2014)
124
119
118
116
Türkiye
Güney Afrika
Endonezya
Brezilya
Hindistan
112
Kaynak: Bloomberg
8
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
BİST-100 Endeksine Göre Relatif Performans (12 Şubat)
Sektör
Bankacılık
Otomotiv
Havacılık
Çimento
D.Tüketim
Holdingler
Cam
Medya
Maden
Elektrik
Gıda
İçecek
Perakende
GYO
Demir ve
Çelik
Telekom
Enerji
Diğer
Hisse
Piyasa
Değeri
(mnTL)
Halka Açık
PD
(mnTL)
Halka
Açıklık
AKBNK
ISCTR
ASYAB
HALKB
YKBNK
TSKB
VAKBN
GARAN
DOAS
FROTO
KARSN
TOASO
TTRAK
PGSUS
TAVHL
THYAO
AKCNS
CIMSA
ADANA
UNYEC
MRDIN
BOLUC
ARCLK
AKFEN
ENKAI
KCHOL
SAHOL
TKFEN
SISE
ANACM
TRKCM
DYHOL
HURGZ
DOHOL
IPEKE
KOZAL
KOZAA
AKSEN
AKENR
TATGD
BANVT
AEFES
CCOLA
BIMAS
BIZIM
MGROS
EKGYO
ISGYO
SNGYO
TRGYO
EREGL
KRDMD
TTKOM
TCELL
AYGAZ
TUPRS
PETKM
ASELS
ANELE
INDES
LOGO
BMEKS
24,320
19,350
1,107
14,688
14,823
2,340
8,900
26,628
1,610
6,913
414
5,425
2,949
3,293
5,740
9,743
2,182
1,594
323
650
479
355
8,143
1,216
20,992
20,693
16,201
1,769
3,943
714
1,512
1,239
315
1,666
717
3,119
935
1,312
758
313
212
13,500
11,701
12,023
774
2,715
8,550
819
426
1,520
9,450
729
20,160
25,454
2,424
10,114
2,670
3,930
105
184
139
194
10,214
5,998
565
7,197
2,668
913
2,225
12,781
419
1,244
132
1,302
708
1,153
2,296
4,871
415
398
187
52
158
92
2,036
255
2,519
4,552
7,128
619
1,144
143
423
211
66
533
258
904
412
276
190
128
40
4,320
2,925
7,214
271
516
4,361
393
158
213
3,024
649
2,621
6,364
582
4,956
908
550
47
75
36
78
42%
31%
51%
49%
18%
39%
25%
48%
26%
18%
32%
24%
24%
35%
40%
50%
19%
25%
58%
8%
33%
26%
25%
21%
12%
22%
44%
35%
29%
20%
28%
17%
21%
32%
36%
29%
44%
21%
25%
41%
19%
32%
25%
60%
35%
19%
51%
48%
37%
14%
32%
89%
13%
25%
24%
49%
34%
14%
45%
41%
26%
40%
-16%
-19%
-18%
-22%
-21%
12%
-26%
-19%
-20%
-5%
21%
10%
19%
95%
97%
38%
39%
26%
5%
40%
19%
56%
20%
9%
82%
5%
-12%
-4%
16%
-13%
-1%
-14%
-11%
-14%
-13%
-2%
-16%
-37%
-16%
17%
-23%
12%
17%
24%
-15%
-16%
-3%
17%
-32%
6%
89%
0%
5%
43%
11%
13%
22%
-2%
-25%
-1%
61%
62%
-1%
-1%
-29%
-14%
-4%
8%
-12%
0%
4%
-11%
-7%
-12%
-4%
-6%
17%
13%
10%
4%
6%
7%
9%
8%
8%
5%
20%
-1%
-2%
17%
-1%
-12%
-2%
-8%
-4%
0%
-24%
-25%
-26%
-13%
-6%
5%
-8%
15%
0%
-1%
-6%
1%
-1%
5%
-22%
11%
18%
-11%
3%
11%
10%
1%
1%
3%
-8%
-1%
26%
-6%
126,227
43,756
36,047
31%
32%
26%
-31%
-43%
-19%
-14%
-17%
-13%
Nominal Getiriler
XU100
Endeksler XBANK
XUSIN
22.05.2013 16.12.2013 28.01.2014
itibariyle itibariyle itibariyle
3 aylık
6 aylık
12 aylık
YBB
-1%
-3%
-5%
-4%
-1%
4%
-8%
-1%
9%
-2%
1%
-3%
-2%
-2%
-2%
0%
-3%
-6%
6%
-1%
2%
6%
-3%
-1%
1%
6%
4%
-5%
2%
-3%
-5%
-5%
-2%
-7%
6%
2%
2%
-4%
1%
-6%
-1%
0%
-5%
0%
-10%
5%
3%
-1%
-4%
8%
-4%
-3%
-2%
6%
-1%
9%
3%
0%
-3%
-1%
3%
-7%
-2%
-3%
-27%
-10%
-10%
6%
-11%
-3%
-4%
-11%
-15%
-3%
1%
-3%
35%
9%
18%
8%
8%
16%
14%
15%
17%
8%
19%
0%
1%
24%
7%
-13%
5%
-13%
-11%
-11%
-34%
-21%
-33%
-13%
-3%
5%
-10%
9%
-5%
6%
1%
2%
-9%
5%
-25%
-2%
16%
-2%
2%
10%
7%
9%
1%
-1%
-12%
-4%
33%
-6%
-5%
-4%
-28%
-8%
-12%
5%
-8%
-6%
-25%
-20%
-4%
4%
1%
18%
37%
-5%
21%
9%
4%
23%
16%
22%
19%
13%
45%
5%
-3%
-12%
3%
-25%
-4%
-16%
-12%
-17%
-18%
-19%
-14%
-20%
-11%
9%
-29%
-2%
-2%
2%
-18%
-14%
-5%
8%
-22%
7%
50%
-6%
-3%
17%
1%
8%
13%
1%
-18%
1%
40%
12%
-14%
-16%
-34%
-17%
-17%
14%
-18%
-10%
6%
22%
0%
32%
41%
n.m.
92%
53%
31%
47%
19%
32%
5%
111%
42%
-3%
78%
11%
-6%
-13%
3%
-19%
0%
-29%
-27%
-26%
-33%
-40%
-40%
-45%
-24%
16%
-30%
10%
36%
17%
-16%
-13%
1%
12%
-35%
22%
66%
-9%
5%
23%
10%
8%
0%
10%
-44%
-7%
37%
57%
-5%
-3%
-11%
2%
-4%
3%
-2%
-4%
15%
-9%
6%
-15%
-6%
-7%
7%
15%
2%
9%
7%
-7%
8%
6%
4%
3%
15%
-3%
-3%
0%
-3%
-6%
-12%
-3%
0%
-1%
-7%
-3%
5%
-13%
-9%
-3%
7%
3%
-7%
-4%
-14%
0%
13%
-2%
-9%
16%
10%
0%
2%
7%
4%
-1%
3%
-4%
0%
-16%
30%
-8%
1%
0%
1%
-11%
-14%
-10%
-13%
-16%
-8%
-17%
-28%
-8%
-5%
-7%
-4%
(TL)
405,009
135,534
139,819
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
9
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Tavsiye Listesi
12.02.2014
Hisse
Temel
Kapanış
Piyasa Değeri
(TL)
Hedef
Fiyat*
Artış
Tavsiye
Potansiyeli
(mn ABD$)
Ort.
Hacim**
2013T
F/K
TUT
AL
TUT
AL
TUT
AL
6.08
6.34
11.75
4.30
3.56
3.41
1.80
6.70
14.70
4.80
4.30
3.80
2.20
10%
25%
12%
21%
11%
22%
11,093
12,146
6,700
8,826
4,060
6,762
1,067
83.5
250.5
160.9
100.9
64.6
52.8
2.5
6.1
8.3
5.5
6.1
5.6
4.6
7.2
F/DD
Özkaynak Get.
2014T 2013T 2014T 2013T 2014T
FİNANSAL
Bankalar
Akbank
Garanti Bankası
Halk Bankası
İş Bankası
Vakıfbank
YKB
TSKB
Banks
AKBNK
GARAN
HALKB
ISCTR
VAKBN
YKBNK
TSKB
Hisse
Holdingler
Akfen Holding
Doğan Holding
Doğan Yayın
Koç Holding
Sabancı Holding
Şişe Cam
AKFEN
DOHOL
DYHOL
KCHOL
SAHOL
SISE
Hisse
GYO
Emlak GYO
İş GYO
Sinpaş GYO
Torunlar GYO
EKGYO
ISGYO
SNGYO
TRGYO
Hisse
SANAYİ
Adana Çimento
Anadolu Efes
Akçansa
Ak Enerji
Aksa Enerji
Anadolu Cam
Anel Elektrik
Arçelik
Aselsan
Aygaz
Banvit
BİM
Bimeks
Bizim Toptan
Bolu Çimento
Coca-Cola İçecek
Çimsa
Doğuş Otomotiv
Enka İnşaat
Ereğli Demir Çelik
Ford Otosan
Hürriyet
Indeks
Ipek Enerji
Karsan
Koza Maden
Koza Altın
Kardemir (D)
Logo Yazılım
Mardin Çimento
Migros
Pegasus
Petkim
Tat Konserve
TAV Havalimanları
Tekfen Holding
Turkcell
Türk Hava Yolları
Tofaş
Trakya Cam
Türk Telekom
Türk Traktör
Tüpraş
Ünye Çimento
ADANA
AEFES
AKCNS
AKENR
AKSEN
ANACM
ANELE
ARCLK
ASELS
AYGAZ
BANVT
BIMAS
BMEKS
BIZIM
BOLUC
CCOLA
CIMSA
DOAS
ENKAI
EREGL
FROTO
HURGZ
INDES
IPEKE
KARSN
KOZAA
KOZAL
KRDMD
LOGO
MRDIN
MGROS
PGSUS
PETKM
TATGD
TAVHL
TKFEN
TCELL
THYAO
TOASO
TRKCM
TTKOM
TTRAK
TUPRS
UNYEC
BİST-100
XU100
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
AL
TUT
TUT
TUT
AL
TUT
4.18
0.68
0.51
8.16
7.94
2.51
Temel Kapanış
Tavsiye
(TL)
Hedef
Fiyat*
5.80
0.95
0.65
9.22
9.55
2.85
Hedef
Fiyat*
Artış
Piyasa Değeri
Ort.
Hacim**
Potansiyeli (mn ABD$)
39%
39%
28%
13%
20%
14%
555
760
565
9,439
7,390
1,799
1.0
3.5
2.0
19.9
31.0
5.8
Ort.
Artış
Piyasa Değeri
Hacim**
Potansiyeli (mn ABD$)
7.5
9.8
5.6
7.5
5.5
9.1
6.1
F/K
2013T 2014T
8.1
7.7
9.5
75.7
8.3
9.8
9.6
0.91
1.14
1.01
0.82
0.66
0.86
1.24
0.83
1.04
0.88
0.76
0.60
0.80
1.05
2.25
1.30
0.71
3.04
2.90
1.80
1.10
3.60
29%
38%
55%
18%
3,900
374
194
693
68.5
1.2
2.3
1.1
9.0
7.1
11.1
8.5
9.3
9.0
4.6
2.1
F/K
12.0%
11.1%
16.8%
10.5%
11.5%
9.1%
18.7%
Düz. NAD
(mnTL)
Düz. NAD
prim / iskonto
2,803
3,681
1,582
21,719
23,686
4,584
-57%
-55%
-22%
-5%
-32%
-14%
F/K
FD/FVAÖK
2013T 2014T 2013T 2014T
AL
AL
TUT
TUT
13.8%
13.8%
19.8%
13.7%
12.5%
18.7%
18.1%
7.9
7.0
14.0
15.7
F/DD
Trailing
1.9
0.7
0.4
0.6
8.1
9.1
7.4
7.1
Temel
Kapanış
Piyasa Değeri
(TL)
Hedef
Fiyat*
Artış
Tavsiye
Potansiyeli
(mn ABD$)
Ort.
Hacim**
2013T
FD/FVAÖK
FD/Satış
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
AL
TUT
TUT
AL
TUT
TUT
TUT
AL
TUT
TUT
AL
AL
AL
TUT
AL
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
TUT
AL
AL
TUT
TUT
TUT
AL
AL
AL
TUT
TUT
Not Yok
TUT
TUT
TUT
3.66
22.80
11.40
1.04
2.14
1.72
0.95
12.05
7.86
8.08
2.12
39.60
1.62
19.35
2.48
46.00
11.80
7.32
6.56
2.70
19.70
0.57
3.28
2.76
0.90
2.41
20.45
1.01
5.56
4.37
15.25
32.20
2.67
2.30
15.80
4.78
11.57
7.06
10.85
2.13
5.76
55.25
40.39
5.26
4.20
24.75
11.30
1.20
2.70
2.05
1.30
13.90
10.20
9.30
2.80
42.25
1.93
24.70
2.90
50.20
12.30
7.80
3.54
25.05
0.67
4.30
3.80
0.87
3.30
27.40
1.28
5.70
4.56
18.50
40.00
3.19
2.90
18.80
5.80
13.50
9.20
11.85
2.52
62.00
47.70
4.90
15%
9%
-1%
15%
26%
19%
37%
15%
30%
15%
32%
7%
19%
28%
17%
9%
4%
19%
31%
27%
17%
31%
38%
-3%
37%
34%
27%
3%
4%
21%
24%
19%
26%
19%
21%
17%
30%
9%
18%
12%
18%
-7%
147
6,158
996
346
599
326
48
3,714
1,793
1,106
97
5,484
89
353
162
5,337
727
735
9,575
4,311
3,153
144
84
327
189
427
1,423
333
63
218
1,238
1,502
1,218
143
2,618
807
11,611
4,444
2,475
690
9,196
1,345
4,614
297
0.2
3.2
0.5
1.2
2.6
0.9
0.6
9.9
3.7
0.7
0.4
15.6
1.8
2.3
0.4
4.9
1.2
8.5
8.7
27.6
5.1
0.7
0.1
22.8
5.1
16.0
14.2
16.1
0.3
0.1
6.7
28.1
15.5
0.4
8.4
8.6
30.6
92.5
7.5
3.2
9.4
2.5
18.7
0.0
13.9
9.8
4.8
14.2
4.8
13.6
22.5
11.9
29.4
19.4
7.7
21.8
5.3
15.5
9.4
9.9
56.8
8.8
46.0
5.3
5.9
21.8
8.7
9.1
17.2
39.3
15.6
15.7
93.0
10.8
9.8
12.5
15.2
11.4
8.7
11.7
11.3
8.8
22.4
12.9
37.9
14.8
11.1
7.2
11.7
9.6
10.6
7.6
23.3
16.2
18.9
8.2
21.3
9.8
14.2
8.0
8.4
9.8
7.3
14.8
5.0
6.2
6.7
7.0
9.4
25.9
10.6
25.2
15.6
10.2
21.0
10.1
9.0
10.0
13.5
9.4
9.7
10.2
7.6
6.7
10.1
9.2
14.5
8.8
6.7
10.5
9.6
10.5
11.6
8.0
19.4
9.5
10.7
5.8
15.5
7.4
8.1
6.1
10.3
6.2
4.6
10.3
3.6
6.4
6.8
8.9
10.0
9.2
12.0
14.5
7.8
21.2
5.9
6.8
7.4
8.4
8.7
11.6
8.3
6.7
6.7
8.5
8.5
11.2
7.2
5.9
7.7
8.4
8.9
8.7
6.0
15.6
4.2
8.4
5.6
12.4
6.8
7.2
5.1
8.1
6.2
4.4
10.0
3.4
4.4
5.9
7.3
8.7
6.9
11.7
8.8
6.1
9.1
5.6
5.9
6.7
6.7
7.7
8.2
7.6
1.0
1.5
1.7
2.1
3.3
1.6
1.1
0.6
1.0
2.1
0.4
0.5
1.0
0.5
0.3
1.4
2.5
1.8
1.2
1.2
0.7
0.8
0.1
0.9
2.4
1.0
2.6
2.5
0.6
1.6
0.7
0.7
2.6
0.4
1.8
1.0
0.8
1.2
1.3
0.3
2.6
0.9
1.3
1.4
1.8
2.4
1.2
1.0
0.5
0.9
1.7
0.4
0.4
0.8
0.2
0.3
1.3
2.1
1.6
1.1
1.0
0.7
0.7
0.1
0.9
2.2
0.7
2.3
2.1
0.5
1.2
0.1
0.6
2.1
0.3
1.7
0.7
0.8
1.0
1.2
0.3
2.4
64,514
76,000
18%
185,755
1,415
9.9
9.7
7.6
6.7
1.0
0.9
2014T 2013T 2014T 2013T 2014T
*: 2014-sonu, **: 6 aylık, (mn ABD$)
10
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
13 Şubat 2014
BİST 2014 hedef değişiklikleri
ARAŞTIRMA
Makroekonomik Göstergeler
Büyüme
2012
2013T
2014T
2015T
1,415
1,528
1,667
1,838
GSYH (milyar dolar)
790
800
770
819
GSYH (reel, %)
2.2
4.0
1.5
4.0
Cari Denge (milyar dolar)
-46.9
-65.0*
-45.0
-55.0
Cari Denge (GSYH %)
-5.9
-8.0
-5.8
-6.1
TÜFE (yıllık ort., %)
8.90
7.60*
7.50
6.00
TÜFE (yıl sonu)
6.20
7.40*
7.70
6.00
Reel Faiz (dönem-sonu)
1.00
1.40*
1.40
1.30
Politika Faizi (dönem-sonu)
5.50
4.50*
10.00
7.00
$/TL (dönem-sonu)
1.78
2.13*
2.20
2.29
$/TL (ortalama)
1.79
1.90*
2.17
2.25
Bütçe Dengesi / GSYH
-2.1
-1.2
-1.9
-1.6
Faiz Dışı Fazla/GSYH
1.3
2.0
1.1
1.2
GSYH (milyar TL)
Dış Denge
Enflasyon
Faiz (%)
Döviz
Bütçe (Hükümet
*Gerçekleşme
**OVP
Kaynak: TÜİK, Garanti Yatırım
Orta Vadeli Program
Büyüme ve İstihdam
2013
2014
2015
2016
GSYİH (mlr TL)
1,559
1,719
1,895
2,095
823
867
928
996
10,818
11,277
11,927
12,670
GSYİH (reel, %)
3.6
4.0
5.0
5.0
İşsizlik Oranı (%)
9.5
9.4
9.2
8.9
İhracat (FOB) (mlr ABD$)
153.5
166.5
184.0
202.5
İthalat (CIF) (mlr ABD$)
251.5
262.0
282.0
305.0
Dış Ticaret Dengesi (mlr ABD$)
-98.0
-95.5
-98.0
-102.5
Cari Açık (mlr ABD$)
-58.8
-55.5
-55.0
-55.0
Cari Açık / GSYİH (%)
-7.1
-6.4
-5.9
-5.5
6.8
5.3
5.0
5.0
GSYİH (mlr ABD$)
Kişi Başına Düşen Milli Gelir (GSYİH, ABD$)
Dış Ticaret
Enflasyon
TÜFE (Yıl Sonu, %)
Kaynak: T.C Kalkınma Bakanlığı, Garanti Yatırım
11
LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
ARAŞTIRMA
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup,
yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından
Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı
izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda
yayınlanamaz, iktisab edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak
No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21
Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
AL
Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
TUT Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
SAT Hisse senedinin 2014-sonuna kadar getirisinin, BIST100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
Download

13 Şubat tarihinde