Konut Hizmetleri
Logan Yenileme Girişimi
Kiracılar ve başvuru sahipleri için bilgiler
Queensland’ın en büyük sosyal konutlar yeniden
canlandırma projesi, Logan’da yapım
aşamasındadır. Bir dönüm noktası olan bu proje,
kiracılar için sosyal konutları iyileştirmeyi ve
Logan toplumunun gelecekteki ihtiyaçlarını
karşılamayı amaçlamaktadır.
Logan Kenti Toplum Konutları (LCCH), bu
girişimim bir parçası olarak, gelecek yılın
ortasından önce kamu konutları kiracılıklarının
yönetimini üstlenecektir.
LCCH, sadece Logan Yenileme Girişimi için
yaratılmış olan bir teşekküldür.
Deneyimli bir sosyal konut hizmetleri sağlayıcısı
olan Compass Konut Hizmetleri ve uygun fiyatlı
konutlar geliştirmede uzman ve kâr amacı
gütmeyen bir şirket olan BlueCHP’den
oluşmaktadır.
LCCH, kiracılık ve mülk denetimi hizmetleri işini
Compass Konut Hizmetleri’ne ve gelişim
etkinlikleri işini BlueCHP’ye verecektir.
Konut ve Bayındırlık Bakanlığı çoğu durumda yine
mülklerin sahibi olacak ama kiracılıkları
denetlemeyecektir.
Logan için yeni bir vizyon
Logan Yenileme Girişimi, konutları, özellikle de
Logan toplumundaki konutları yenilemek ve
canlandırmak için 20 yıllık bir plandır.
Bu projenin bir parçası olarak şunları görmeyi
bekleyebilirsiniz:

çok sayıda kamu konutlarını içeren daha eski
mahallelerin, farklı tarzlarda konutlar sağlamak
üzere yenilenmesi

düşük ve orta gelirlilerin kiralaması veya satın
alması için uygun fiyatlı yeni konutlar

iyileştirilmiş bir sosyal konutlar ve uygun fiyatlı
kiralık konutlar karışımı

projenin ilk 10 yılında en az 1,000 yeni sosyal ve
uygun fiyatlı konut inşası

esasen bir veya iki yatak odalı dairelerle aileler için
daha büyük evlerin karışımından oluşan konutlar

LCCH tarafından sunulan geniş kapsamlı toplum
etkinliklerine katılma fırsatları.
Zaman içinde ayrıca, dükkânlara, ulaştırmaya ve toplum
tesislerine yakın yeni konutların inşasını görmeyi de
bekleyebilirsiniz. Bunlar toplumumuzun gelecekteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanacak ve ailelere,
yaşlılara ve engellilere uygun konutları içerecektir.
Bunun kiracılar için anlamı
nedir
Bunun başvuru sahipleri için
anlamı nedir
Bakanlık, Logan Toplum Konutları üstlenene kadar
kiracılığınızın yönetimini sürdürecektir. Bu
gerçekleştiğinde, aldığınız hizmetin düzeyi aynı
kalacaktır.
Sosyal konut için Konut Sicili’nde kayıtlıysanız,
başvurunuz değişmeden yürürlükte kalacaktır.
Logan Kenti Toplum Konutları, bakanlığın, şunlar
dâhil olmak üzere yaptığı her şeyi yapacaktır:

kiracılığınızı ve kira ödemelerinizi denetlemek

hanenizin koşullarını düzenli olarak yeniden
gözden geçirmek

onarım veya bakımları ayarlamak

kiracılığınızda karşınıza çıkabilecek sorunlara
yanıt vermek.
Logan Kenti Toplum Konutları, yönetime geldikten
sonra aynı sicili kullanacak ve o zamana kadar
bakanlık, başvurunuzun gereğini yapmayı
sürdürecektir.
Değişim olmadan çok önce size bildirimde
bulunulacaktır.
Logan Kenti Toplum Konutları, kiracılık yönetimini
üstlendikten sonra, konut ihtiyaçlarınız hakkında
bilgiye ihtiyacı olursa, sizinle ilişkiye geçecektir.
Buna ek olarak kiracılar, LCCH’nin Logan’da
sunacağı toplum programları ve etkinliklerden
yararlanmayı da bekleyebilirler.
Bu girişimin bir sonucu olarak hiçbir kiracı kiracılığını
yitirmeyecektir.
Fırsatlar
Ayrıca gelecekte kiracılar için kimi heyecan verici
olanaklar da olacaktır.
Şu andaki kiracıların bazıları, yenileme süreci
başladığında, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan yeni
bir mülke taşınabilecektir.
Kiralamak veya satın almak için, uygun fiyatlı yeni
konular da mevcut olacaktır. Özel kiracılık
piyasasına geçmeye hazır olan kiracılar
RentConnect ve teminat borcu alabilme gibi
hizmetler aracılığıyla desteklenmeyi sürdürecektir.
Logan Kenti Toplum Konutları, Logan toplumunda
etkin bir rol oynamaya heveslidir ve planladıkları
proje ve etkinliklere bölge sakinlerinin katılımını
bekleyecektir.
Logan Renewal Initiative | Information for tenants and applicants
Daha fazla bilgi
Logan Kenti Toplum Konutları yönetimi
önümüzdeki aylarda sizinle ilişkiye geçecektir. 13
QGOV (13 7468) numaralı telefondan da daha
fazla bilgi alınabilir.
Eylül 2014
Download

Logan Yenileme Girişimi