Dünyanın Maaşı Artıyor
2015 yılında tüm dünyada maaşların ortalama % 5,4 oranında artması
bekleniyor. Bu artışta başı Asya çekiyor. Asya’da maaşlar, % 6,8 oranında
yükselecek. Bu oran geçen seneye göre % 0,2 daha yüksek. Öngörülen
enflasyon % 3,7. Böylece Asyalı çalışanlar tüm dünyadaki en yüksek (% 3,1) reel
gelir artışına sahip olacaklar.
Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük veri tabanına sahip yönetim danışmanlığı şirketi Hay
Group’un, Türkiye dahil 110 ülkedeki 24.000 şirketin 16 milyon çalışanı üzerinden derlediği
verilere göre, 2015 yılında dünyanın maaşının % 5,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran
2014 yılında % 5,2 olmuştu.
En yüksek maaş artışı Asya’da
Asya’da maaşlar, geçen seneye göre % 0,2 artarak % 6,8 oranında yükselecek. Öngörülen
görece düşük enflasyon (% 3,7) ile de çalışanlar tüm dünyadaki en yüksek reel gelir artışına
sahip olacaklar: % 3,1.
En yüksek maaş artışlarının Vietnam (% 11,4), Endonezya (% 10) ve Çin’de (% 8) olacağı
tahmin ediliyor. Enflasyon dikkate alındığında bile reel maaş artışları bu ülkelerde sırasıyla %
6,6, % 4,4 ve % 5,7 olacak.
Asya’daki yüksek maaş artışları hem deneyimli yöneticiler hem de en iyi üniversitelerden
gelen yeni mezunlar için süregelen savaşı yansıtıyor. Çin için bu durum, hükümetin yeni
filizlenen bir orta sınıf yaratma baskısının da bir sonucu. Bunun anlamı, Çin’in ikinci ve
üçüncü kademe şehirlerindeki asgari ücretlerin artışta olması. Vietnam’da çalışanlar ise
ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının ortalamanın üzerinde yükselmesinin avantajını
yaşıyorlar.
Ortadoğu ve Afrika’da güçlü büyüme
Geniş çaplı ekonomik ve politik çalkantılara rağmen Ortadoğu ve Afrika’da maaşların
sırasıyla % 5,6 ve % 6,9 oranında artması bekleniyor. Enflasyonun göreceli olarak düşük
olması beklendiğinden Ortadoğu ve Afrika’da sırasıyla % 2,9 ve % 2,0 oranında reel bir gelir
artışı tahmin ediliyor.
Avrupa’da Yunanistan ve İrlanda öncü
Avrupa’da maaşlar, son dönemde sıkıntı yaşayan ekonomilerin iyileşmesi ile yükselmekte.
Bunlar arasında en dikkat çekenlerden Yunanistan ve İrlanda’da sırasıyla % 1,3 ve % 1,4
oranında maaş artışı gerçekleşecek. Her iki ülkenin de tekrar ekonomik büyümeye geçmesi
ile geçen seneki % 0,8 ve % 0,2’lik reel ücret artışı bu yıl % 2,5 ve % 1,1 olarak
gerçekleşecek.
Avrupa genelinde maaşların % 3,1 oranında artması bekleniyor. Düşük enflasyon ile birlikte
de (öngörülen % 1,5) çalışanlar % 1,6’lık bir reel maaş artışı yaşayacaklar.
İngiltere’de de çalışanların maaş artışında bir toparlanma görülecek. Bu ülkede maaşlar
geçen sene olduğu gibi % 2,5 oranında artacak olsa da düşük enflasyon ile (öngörülen %
0,8) reel gelirde 2009’dan bu yana ikinci kez artış görülecek.
Avrupa içinde değerlendirildiğinde Rusya ve Ukrayna’da çalışanlar sırasıyla % 6,8 ve % 6,8
oranlarında maaş artışı bekleyebilirler. Ancak, enflasyon ile birlikte (tahmini oranlar sırasıyla
% 7,5 ve % 10,7), bu iki ülkede çalışanlar reel olarak % 0,7 ve % 3,9 oranında maaş
kesintileri ile karşılaşacaklar.
Türkiye’nin, % 9’a kadar çıkacak maaş artış oranıyla Avrupa’daki en yüksek maaş artışına
sahip olacağı tahmin ediliyor. Fakat % 8,7’lik yıllık enflasyon ile çalışanlar gelirlerinde yine de
darlık hissedecekler.
İstikrarlı Kuzey Amerika
ABD’de maaş artışı % 2,8 olarak tahmin ediliyor. Bu, geçen yıla göre % 0,1 daha fazla ve
tahmini % 2,1 enflasyon oranı ile çalışanlar % 0,7 oranında reel bir gelir artışına sahip olacak.
Latin Amerika’nın derdi yüksek enflasyon
Latin Amerika’da maaş artışları yüksek enflasyon ile erozyona uğruyor. Bölgenin tamamında
çalışanların ortalama % 9,7 ile en yüksek maaş artışına sahip olacakları tahmin edilse de %
10,7 olarak öngörülen enflasyon ile çalışanlar aslında maaşlarında % 1 oranında bir gerileme
yaşayacaklar.
Latin Amerika’da Venezuella, tüm dünyadaki en önemli reel gelir kesintisini yaşayacak ülke.
% 40,3’lük maaş artışına rağmen öngörülen enflasyon (% 64,4) hesaba katıldığında
çalışanlar % 24,1’lik bir reel maaş kesintisi görecekler.
Brezilya’da da beklenen maaş artışı % 6,1 ancak % 6,5’luk 2014 enflasyonu, Brezilyalı
çalışanların maaşlarının aslında % 0,4 gerilemesi anlamına geliyor.
“Şirketler çalışanları ile var olduklarını kabul etmeli”
Hay Group Türkiye Genel Müdürü Gökhan Toğrul, dünyadaki bu gelişmeyi şöyle
değerlendirdi:
“Ağır kriz sonrası iyileşen ekonomiler, geçmiş yılların farklarını kapayan ücret artışları
yapacaklar. Ancak bu artış, bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye değişen büyük farklılıklar
içeriyor. Ortalamalar bizi yanıltmasın ama her şirketin yaşadığı zorluklar, rekabet ettiği
pazarlar, stratejileri ve organizasyonel zorluklar doğrultusunda politikalarını belirlemesi
gerekiyor. Şirketlerin çalışanları ile varolduğunu kabul ederek başarı ve potansiyel bazlı
gelir/ücret yönetimine yönelmeleri kaçınılmaz.”
Download

Dünyanın Maaşı Artıyor