HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR
publıcatıon of caspıan strategy ınstITUTE
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
BAŞARIYLA
DOLU
ж
зл
о
и
е
о
тк
ра
к
Two years
of success
ен
и
е
YIL
www.hazarworld.com
ÖNSÖZ / EDITORIAL
YÖNETİM / MANAGEMENT
İmtİyaz Sahİbİ
Hazar İletişim, Tanıtım ve
Yayıncılık A.Ş. Adına
Haldun YAVAŞ
Genel Yayın Yönetmenİ
EDITOR-IN-CHIEF
Gökhan ÇAY
haldun yavaş
Hazar Strateji Enstitüsü
Genel Sekreter
haldun yavaş
Caspian Strategy Institute
Secretary General
İki sene önce çalışmalarına başlayan
Hazar Strateji Enstitüsü, bağımsız araştırmaları, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak
54 ülkeye ulaşan yayınları ile Avrasya’nın
önde gelen düşünce kuruluşları arasına
girmeyi başardı. Güncel ve kapsamlı data
üreten araştırma merkezleri ile dünya başkentlerinde iş, devlet, siyaset, ve akademi
liderlerini bir araya getiren Hazar Forumu
markasını oluşturarak Hazar Bölgesi
konularını gündeme taşıdı.
Akademik faaliyetlerinin yanı sıra medya
ve kreatif ekibiyle tüm çalışmaları görsel
içeriğe dönüştürebilen Hazar Strateji
Enstitüsü’nün iki yılda oluşan tecrübesini
bu sayımızın kapak konusu yaptık.
Dördüncüsü Brüksel’deki Avrupa
Parlamentosu’nda düzenlenen Hazar
Forumu, Avrupa Parlamentosu’nda ilk kez
Liberal Demokrat Parti, Sosyal Demokrat
Sosyalist Parti ve Avrupa Demokrasi
Grupları’nı buluşturdu. Güney Gaz
Koridoru’nun Avrupa’ya sunacağı fırsatlar, Avrupa’nın güvenli ve alternatif kaynak ihtiyacının nasıl karşılanacağı gibi
konuların işlendiği forumu bu ay sayfalarımıza taşıdık.
En köklü bayramlardan olan baharın müjdecisi Nevruz’un kutlandığı coşkulu
etkinliklere konuk olduk. Bu ayki sayımızda ayrıca Türkiye’nin enerji faturasını
analiz ettik. Kıbrıs’taki enerji barışı, Kırım
işgali sonrası uluslararası güvenlik ve
Ermenistan’da Türkiye ve Türk algısını
inceledik.
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ve
Tuğçe Kazaz’ın başrollerini paylaştığı;
Karabağ savaşında bir kurşun yarası alan
müzisyen Hazar’ın hikayesinin anlatıldığı
Kafkas filminin BAFTA’daki galasını gerçekleştirdik. Rota sayfalarımızda da yönümüzü 2014 yılında Türk dünyasının kültür başkenti seçilen Kazan’a çevirdik.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
Established two years ago, Caspian Strategy
Instıtute has managed to become a leading
think tank of Eurasia with its independent
research and publications in Turkish, English,
and Russian reaching 54 countries. Gathering
updated and comprehensive data, HASEN
research centers has succeeded in bringing the
Caspian region issues to the agenda and creating the ‘Caspian Forum’ trademark which
gathers business leaders, key government officials and academicians in capital cities
throughout the world. Besides, Caspian
Strategy Institute has also transferred its studies into visual media with its creative and
media team. Cover subject of this issue is the
vast experience of HASEN gained in two
years.
4th Caspian Forum, held in Brussels at the
European Parliament, gathered the Alliance of
Liberals and Democrats for Europe,
Progressive Alliance of Socialists and
Democrats, and Europe of Freedom and
Democracy Group at the European Parliament
for the first time. This month, we discuss the
opportunities of the Southern Gas Corridor for
Europe and how to meet Europe’s need for
secure and alternative supplies.
We attend enthusiastic ceremonies celebrating
Nowruz, one of the oldest festivals and the
forerunner of spring. Also, the energy bill of
Turkey is analyzed in this issue. Energy peace
in Cyprus, international security after the
Crimean occupation, and Turkey and Turkish
perception in Armenia are examined.
The premiere of the “Caucasus” movie, starring the vocalist of the Ayna Band Erhan
Güleryüz and Tuğçe Kazaz, took place at
Bafta (British Academy of Film and
Television Arts). The movie tells the story of
Hazar who got a bullet wound during the
Karabakh War. In our Route pages, we visit
Kazan which is elected as the cultural capital
of the Turkic World in 2014.
Hope to meet you in the next issue...
Medya Grup Koordİnatörü
Media Group Coordinator
Hayreddin Aydınbaş
haber müdürü
NEWS MANAGER
Selin Şen Saltaş
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu)
MANAGING EDITOR
Merve Damcı
EDİTÖR
EDITOR
Hande Yaşar ÜNSAL
Yayın Kurulu
PUBLICATION BOARD
Dr. Cemil ERTEM
Dr. Efgan NİFTİ
Emin AKHUNDZADA
Prof.Dr. Mesut HAKKI CAŞIN
Zeynep KAPTAN
Cansu ERTOSUN
Rufat AGHAYEV
İLETİŞİM
MAILING ADDRESS
Veko Giz Plaza, Maslak Meydan Sok. No:3
Kat:4 Daire 10 Maslak, 34398
Şişli / İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 212 999 66 00
Faks: +90 212 999 66 01
www.hazarworld.com
[email protected]
yayın YÖNETİM
PUBLICATION MANAGEMENT
Dİrektör
DIRECTOR
Emin GÖRGÜN
Operasyon ve Müşterİ
İlİşkİlerİ Koordİnatörü
OPERATION AND CUSTOMER
RELATIONS COORDINATOR
Can Gürsu
YayInlar Koordİnatörü
PUBLICATIONS COORDINATOR
Aynur Şenol Altun
EKONOMİ YAYINLARI
YÖNETİCİ EDİTÖRÜ
Managing Editor
of Economic Publications
Nesrin KOÇASLAN
PROJE YÖNETİCİSİ VE
EKONOMİ EDİTÖRÜ
project supervisor
and economy editör
Figen AYPEK AYVACI
proje asİstanı
Project assitant
Baran KARAKUZU
Kreatİf Dİrektör
DESIGN DIRECTOR
Özkan ORAL
Yönetİcİ Art Dİrektör
MANAGING ART DIRECTOR
Fatih DUMLU
Art Dİrektör
ART DIRECTOR
Sertan Vural
GRAFİKer
GRAPHIC DESIGNER
Seval Yarar
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
PHOTO EDITOR
Şeref YILMAZ
Kollektif Yayıncılık
Reklam Tasarım ve İçerik Hizm. A.Ş.
Mat-Set Plaza, Yeşilce Mah. Emektar Sok
No: 5 Kat: 4 Kağıthane / İSTANBUL
BASKI / PRINTING
Promat Basım Yayın San.ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. 1673 Sok. No.34
Esenyurt-İstanbul (0212) 622 63 63
Yayın Türü / Publication Type
Yaygın Yerel Süreli
Yayın Süresi - Dili
Publication Period - Language
Aylık - Türkçe, İngilizce, Rusça
Monthly - Turkish, English, Russian
İLETİŞİM / CONTACT
[email protected]
www.collective.com.tr
HAZAR WORLD
1
IÇINDEKILER
CONTENTS
4 37
8
10 24
32
52
04
12
Etkinlik / Event
HAZAR’A DAİR
CASPIAN OVERVIEW
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR
PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
GÜNEY GAZ KORİDORU İÇİN
2,5 MİLYAR DOLAR KREDİ
2.5 BILLION DOLLAR FOR
SOUTHERN GAS CORRIDOR
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
BAŞARIYLA
DOLU
08
ETKİNLİK / event
ЕН
И
Е
YIL
К
РА
ТК
О
Е
И
ЗЛ
О
Ж
TWO YEARS
OF SUCCESS
38
KAPAK / COVER
BAŞARIYLA
DOLU 2 YIL
2 years of success
Hazar Strateji Enstitüsü
(HASEN), 2 yıl önce, Nisan
2012’de faaliyetlerine başladı. Bu
ay, kuruluşunun 2. yılını kutlayan enstitü, “Hazar Bölgesi’ne
ilişkin yenilikçi araştırmalar
yürütmek ve stratejik öneriler
geliştirmek” vizyonuyla çıktığı
yolda, iki sene gibi kısa bir süre
içinde büyük mesafe kat etti.
38
Established 2 years ago in April
2012, the Caspian Strategy
Institute (HASEN) is a think
tank based on the vision of
“conducting innovative research
and developing strategic
recommendations on the
Caspian Region”. The institute
achieved great success in such a
short period of time. This
month, HASEN is celebrating
the 2nd anniversary of its
establishment.
2
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
AVRASYA VE
ORTADOĞU’DA
DEĞİŞEN DENKLEMLER
CHANGING BALANCES IN
EURASIA AND THE
MIDDLE EAST
TANAP’IN ÖNEMİ AVRUPA
PARLAMENTOSU’NDA TARTIŞILDI
TANAP’S IMPORTANCE WAS
DISCUSSED AT THE EUROPEAN
PARLIAMENT
İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Hazar
Strateji Enstitüsü (HASEN), Hazar
Forumu’nun dördüncüsünü Belçika’nın
Brüksel kentinde düzenledi.
Istanbul based think-tank Caspian
Strategy Institute (HASEN) organized the
fourth Caspian Forum in Brussels,
Belgium.
12
10
Etkinlik / Event
24
NEVRUZ, TÜRK
DÜNYASINI BULUŞTURDU
NOWRUZ BRINGS THE
TURKIC WORLD TOGETHER
52
YAZI DİZİSİ / ARTICLE SERIES
TÜRKMENİSTAN
HAKKINDA BİLİNMESİ
GEREKEN 15 ŞEY
15 Things To Know
About TURKMENISTAN
32
BLOG / BLOG
İPEK YOLU YENİDEN CANLANIYOR
REVIVAL OF THE
SILK ROAD
52
BLOG / BLOG
TÜRKİYE’NİN ENERJİ FATURASI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK
BÜYÜME
ENERGY BILL OF TURKEY
AND SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH
www.hazarworld.com
72
28
60
60
58
68
28
72
KÜLTÜR & SANAT
CULTURE & ART
GÖRÜŞ / OPINION
KIRIM referandumu VE
ULUSLARARASI GÜVENLİK
Bölge ile ilgili yer alan konser, sergi
ve tiyatro faaliyetlerini sizin için
derledik.
We collected concer, exhibition,
theatre activities for you.
Referendum in Crimea
and International
Security
64
60
GÖRÜŞ / OPINION
ERMENİSTAN’DA TÜRKİYE
VE TÜRK ALGISI
TURKEY AND TURKISH
PERCEPTION IN ARMENIA
28
64
RÖPORTAJ / INTERVIEW
KAFKAS’IN AŞKI
LONDRA’DA
SEYİRCİYLE BULUŞTU
74
LOVE OF CAUCASUS MET
WITH THE AUDIENCE IN
LONDON
74
ROTA / ROUTE
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR
BAŞKENTİ KAZAN
KAZAN: CAPITAL OF CULTURE
OF THE TURKIC WORLD
60
58
HABER ANALİZ
In Depth
GÜRCİSTAN BAĞIMSIZLIĞINI
KUTLUYOR
GEORGIA CELEBRATES
INDEPENDENCE
68
74
68
KIBRIS’TA
ENERJİ BARIŞI
ENERGY PEACE IN
CYPRUS
HAZAR WORLD
3
HAZAR’A DAİR / CASPIAN OVERVIEW
GÜNEY GAZ KORİDORU İÇİN
2,5 MİLYAR DOLAR KREDİ
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (ADPFSOFAZ) Başkanı Şahmar Movsumov, Hazar
Denizi Şah Deniz havzasından çıkartılacak
doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru’nun Azerbaycan’a
ait yükümlülüklerini yönetecek yeni şirkete
2,5 milyar dolar kredi sağlayacaklarını bildirdi. Doğal gazın Avrupa’ya iletilmesine yönelik tüm projelerde Azerbaycan’ın hisse ve
mali yükümlülüklerinden sorumlu olacak
yeni şirket, 100 milyon dolarlık ana sermayeyle kurulacak. Şirketin hisselerinin yüzde
51’i devlete, yüzde 49’u ise Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi’ne (SOCAR) ait olacak.
2.5 BILLION DOLLAR FOR SOUTHERN GAS CORRIDOR
Azerbaijan State Oil Fund (SOFAZ) President Shahmar Movsumov reported
that they will give $ 2.5 billion loan to the new company which will be
responsible for fulfilling Azerbaijan’s obligations related to the Southern
Gas Corridor. The company will be responsible for Azerbaijan’s shares and
financial obligations in all projects for the production and transportation of the
natural gas. 51 percent of the company’s shares will belong to the government
and 49 percent will belong to the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR).
TÜRKİYE-AZERBAYCAN-İRAN ZİRVESİ
Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın
üçüncüsü, Türkiye’nin ev sahipliğinde Van’da yapıldı. Toplantının
ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Azerbaycan Dışişleri
Bakanı Elmar Memmedyarov, ortak bir açıklama metni yayımladı. Açıklamada, bütün tarafların her alanda ilişkileri daha ileri
götürerek bölgede barış, istikrar, güvenlik, refah ve işbirliği tesis
edilmesine yönelik iradelerini ortaya koydukları belirtilirken, bu
tür çabaların bölgesel birlikteliği pekiştireceğinin altı çizildi.
TURKEY-AZERBAIJAN-IRAN SUMMIT
The Third Trilateral Meeting of the Ministers of Foreign Affairs
of Azerbaijan, Iran and Turkey was hosted by Turkey in Van.
After the meeting, Foreign Affairs Minister of Turkey Ahmet
Davutoğlu, Foreign Affairs Minister of Iran Mohammad
Javad Zarif and Foreign Affairs Minister of Azerbaijan Elmar
Mammadyarov released a joint statement. It was expressed that
all parties in the region are committed to develop their relations
in every field and maintain peace, stability, security, prosperity,
and cooperation in the region. It was also underlined in the
statement that such efforts will reinforce regional integration.
4
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
TANAP’IN
KAMULAŞTIRMA
KARARI RESMİ
GAZETE’DE
TANAP’S
EXPROPRIATION
DECISION IN THE
OFFICIAL GAZZETTE
16 Mart 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan
Bakanlar Kurulu kararı ile
Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı’nın (TANAP)
geçeceği güzergahta yapılacak acele kamulaştırma
kararı yürürlüğe girdi.
Yaklaşık yatırım maliyetinin 12 milyar doları bulması beklenen boru hattı 15
binden fazla istihdam yaratarak Türk ekonomisine
önemli katkı sağlayacak.
TANAP’ın ortaklık yapısı
ise SOCAR yüzde 58, BP
yüzde 12 ve BOTAŞ yüzde
30 şeklinde olacak.
The decision for immediate
expropriation in the Trans
Anatolian Natural Gas
Pipeline (TANAP) route
entered into force with the
resolution of the Council of
Ministers published in the
Official Gazette dated March
16, 2014. The pipeline, the
approximate investment cost
of which is expected to reach
$ 12 billion, will significantly
contribute to the Turkish
economy by creating more
than 15 thousand jobs.
TANAP’s shareholding
structure will be as follows:
SOCAR 58%, BP 12%, and
BOTAS 30%.
www.hazarworld.com
GÜRCÜ BAKAN’DAN
TBMM’YE ZİYARET
GEORGIAN MINISTER
VISITS TBMM
Gürcistan’ın Avrupa ve AvrupaAtlantik Kurumlarına Entegrasyon
konusunda Devlet Bakan Yardımcısı
Davit Dondua ve beraberindeki
heyet, TBMM Milli Savunma
Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan
Köksal’ı ziyaret etti. Dondua,
Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından en önemli ortaklarından birinin Türkiye olduğunu ve
bu ortaklığın pek çok konuda sürdürüldüğünü söyledi.
Deputy Minister of State David
Dondua and the accompanying
delegation visited the Chairman of
Turkish Parliament National Defense
Commission Oğuz Kağan Köksal
to discuss Georgia’s integration
to European and Euro-Atlantic
Institutions. Dondua said that
Turkey has become one of the most
imwportant partners after Georgia
gained independence, and this
partnership continues in many areas.
ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE
TİCARETİ BİR MİLYAR
DOLARI GEÇTİ
Türkiye’nin Özbekistan Büyükelçisi
Namık Güner Erpul, 2013’te iki ülke
arasında gerçekleşen ticaret hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 8
artış göstererek, 1 milyar 250 milyon
dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
Söz konusu ticaret hacminin yaklaşık 800 milyon dolarını
Özbekistan’dan Türkiye’ye yapılan
ihracat oluşturdu. Özbekistan’da
450 Türk firması olduğunu söyleyen
Büyükelçi Erpul, Türk şirketlerinin
Özbekistan’daki toplam yatırımlarının ise 1 milyar dolar civarında
olduğunu ifade etti.
UZBEKISTAN - TURKISH
TRADE IS OVER ONE
BILLION DOLLARS
Turkey’s Ambassador to Uzbekistan
Namık Güner Erpul explained that
the trade volume between the two
countries in 2013 increased by 8
percent compared to the previous
year, and reached 1 billion 250
million dollars. 800 million dollars
share of the mentioned trade volume
is obtained by the exports from
Uzbekistan to Turkey. Indicating
that there are 450 Turkish firms in
Uzbekistan, Ambassador Erpul said
that the total investment of Turkish
companies in Uzbekistan is around
1 billion dollars.
KUZEY IRAK PETROLÜ
SATMAKTA KARARLI
NORTHERN IRAQ IS
COMMITTED TO SELL OIL
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi
Başbakanı Neçirvan Barzani,
Başbakan Erdoğan tarafından
Başbakanlık Resmi Konutu’nda
kabul edildi. Görüşmede Bağdat ve
Erbil arasında devam eden petrol
krizi ve çözüm sürecine yönelik
sorunlar ele alındı. Barzani, Irak
merkezi yönetimi ile anlaşma sağlanamaması halinde bile petrolü
satma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, Kuzey Irak’a
açılacak dört sınır kapısının toplumsal ilişkileri sağlamlaştıracağını ve sınır ilçelerinin ekonomisine
katkı sağlayacağını söyledi.
Northern Iraqi Kurdish Regional
Government Prime Minister Nechirvan
Barzani and Turkish Prime Minister
Erdogan had a meeting at the Official
Residence of Turkish Prime Minister.
Ongoing oil crisis between Baghdad and
Erbil, and the problems related to the
settlement process were addressed at
the meeting. Barzani said that they are
committed to sell the oil even if they cannot
reach an agreement with the Iraqi central
government. Erdogan said that the four
border crossings which will be opened
in Northern Iraq will strengthen social
relations between societies and contribute
to the economy of the border cities.
HAZAR WORLD
5
HAZAR’A DAİR / CASPIAN OVERVIEW
KIRGIZİSTAN’DAKİ
AMERİKAN ÜSSÜ
KAPANIYOR
ABD, Afganistan’daki operasyonları için kullandığı
Kırgızistan Manas
Uluslararası
Havalimanı’ndaki askeri
üssü boşaltıyor. 11 Eylül
2001’de ABD’de yaşanan
terör saldırısından sonra,
NATO’nun Afganistan
askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla
Kırgızistan’da açılan ABD
hava üssünün tüm hizmet
birimleri kapandı.
Havaalanı yanında geniş bir
arazide yer alan merkezin
içindeki sosyal tesisler ve
lojmanlar Kırgızistan’a teslim edilecek. Merkezin 11
Temmuz tarihinde kapanmış olacağı belirtiliyor.
U.S. BASE IN KYRGYZSTAN SHUTTING DOWN
U.S. is discharging the military base in Kyrgyzstan Manas International Airport that was
used for operations in Afghanistan. All service units will be shut down at the air base
which NATO previously opened in Kyrgyzstan to support U.S. military operations after
the terrorist attacks in the United States on September 11, 2001. Social facilities and public
housing within the base which is located at the center of a large field next to the airport will
be delivered to Kyrgyzstan. Center is announced to be shut down on July 11.
TÜRKMENİSTAN’DA
FREE LAND FOR
VATANDAŞLARA
CITIZENS IN
ÜCRETSİZ ARSA
TURKMENISTAN
Türkmenistan hükümeti,
Türkmen vatandaşlarına 35
bin 671 hektar arsayı konut
yapmaları için dağıtıyor.
Vilayet valileri tarafından
arsa dağıtımına ilişkin
sunulan projeyi değerlendiren Türkmenistan Devlet
Başkanı Gurbanguli
Berdimuhamedov, projeyi
onayladı. Yeni evli çiftlere
aile başına 1.6 veya 2.4
dönüm arsa verileceği belirtilirken, proje kapsamında
konut inşa edecek olan
vatandaşların uzun vadeli
kredilerden faydalanabileceği belirtildi.
6
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
The government of
Turkmenistan is distributing
35 thousand 671 hectares
of land to Turkmen
citizens for housing
purposes. President of
Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov has
approved the project
which was presented
by the governors for
land distribution. It was
announced that newly
married couples will be given
1.6 or 2.4 decares of land per
family, but the citizens who
want to build houses can also
benefit from the project and
receive long-term loans.
www.hazarworld.com
NİSAN 2014
APRIL 2014
03
İSTANBUL KARBON
ZİRVESİ
3-5 NİSAN 2014
İSTANBUL-TÜRKİYE
İlki düzenlenen İstanbul Karbon
Zirvesi, Karbon Yönetimi,
Teknolojileri ve Ticareti Konferansı 3-5
Nisan 2014 tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleşiyor. İTÜ
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde
düzenlenecek olan etkinlikte iklim
değişimi politika kararlarında politika
ve bilim arayüzeyi, karbon finans ve
ticareti, temiz enerji ve temiz teknoloji,
iklim değişikliği ve çevresel konular
masaya yatırılacak.
08
ORTA ASYA VE HAZAR
PETROL VE GAZ GÜVENLİK
FORUMU
8-9 NİSAN 2014
BAKÜ-AZERBAYCAN
Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Orta
Asya ve Hazar Petrol ve Gaz
Güvenlik Forumu’na ev sahipliği
yapıyor. Forum, petrol ve doğal gaz
altyapısı, Orta Asya ve Hazar
Bölgesi’ndeki varlıkların korunması
ile ilgili güvenlik uzmanları için
benzersiz bir platform sağlıyor.
24
ICCI - 20. Uluslararası
Enerji Çevre Fuarı
ve Konferansı
24-26 NİSAN 2014
İSTANBUL-TÜRKİYE
Türkiye’nin en büyük enerji ve çevre
konferansını düzenleyen, sektörünün
lider kuruluşu Sektörel Fuarcılık, 24-26
Nisan 2014 tarihleri arasında 20.
Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve
Konferansı’nı (ICCI 2014) İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Konferans
öncesinde 2’nci Enerji Sektör Buluşması
ise 24 Mart 2014 Pazartesi günü İstanbul
Sanayi Odası’nda düzenleniyor.
ICCI – 20th INTERNATIONAL
ENERGY AND ENVIRONMENT FAIR
AND CONFERENCE
APRIL 24-26, 2014
ISTANBUL-TURKEY
APRIL 3-5, 2014
ISTANBUL-TURKEY
The first Istanbul Carbon Summit:
Carbon Management, Technologies
and Trade Conference will be held in
Istanbul on April 3-4-5, 2014. Policy
and science interface for climate
change policy making, carbon finance
and trade, clean energy and clean
technology, climate change and
environmental sustainability issues
will be discussed at the event which
will take place in Istanbul Technical
University Suleyman Demirel
Convention Center.
APRIL 8-9, 2014
BAKU-AZERBAIJAN
Capital of Azerbaijan, Baku is
hosting the Central Asia and the
Caspian Oil and Gas Security Forum
which will create a unique platform
for security professionals to address
the issues related to petroleum and
natural gas infrastructure, and the
protection of assets in Central Asia
and the Caspian region.
NİSAN 2014
APRIL 2014
ISTANBUL CARBON SUMMIT
HAZAR TAKVİMİ / CASPIAN CALENDAR
CENTRAL ASIA AND THE CASPIAN
OIL & GAS security FORUM
Turkey ‘s leading conference
organization company in the fields of
energy and environment, Sektörel
Fuarcılık will be hosting the 20th
International Energy and Environment
Fair and Conference (ICC 2014) on April
24-25-26, 2014 at Istanbul Expo Center.
2nd Energy Sector Meeting will be held
ahead of ICCI 2014 - 20th International
Energy and Environment Fair and
Conference at Istanbul Chamber of
Industry on March 24, 2014.
CIS PETROL VE GAZ ZİRVESİ
CIS OIL & GAS SUMMIT
22-24 Nisan / april 22-24, 2014
Paris, Fransa
Paris, France
GÜNEY GAZ KORİDORU’NUN
GÜRCİSTAN EKONOMİSİNE
KATKILARI
CONTRIBUTION OF SOUTHERN
GAS CORRIDOR TO THE
ECONOMY OF GEORGIA
22 Nisan / april 22, 2014
Tiflis, Gürcistan
Tbilisi, Georgia
HAZAR WORLD
7
ETKİNLİK / event
AVRASYA VE ORTADOĞU’DA DEĞİŞEN DENKLEMLER / CHANGING BALANCES IN EURASIA AND THE MIDDLE EAST
AVRASYA VE
ORTADOĞU’DA
DEĞİŞEN
DENKLEMLER
Hazar Strateji Enstitüsü
(HASEN) tarafından
6 Mart’ta düzenlenen
yuvarlak masa toplantısında
“Avrasya ve Ortadoğu’da
Değişen Denklemler”
tartışıldı.
CHANGING
BALANCES IN
EURASIA AND
THE MIDDLE EAST
“Changing Balances in
Eurasia and the Middle
East” was the discussion
topic of the roundtable
meeting organized by
Caspian Strategy Institute
(HASEN) on March 6.
M
oderatörlüğünü HASEN Dış Politika
ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi
Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı
Caşın’ın yaptığı etkinliğe Atina
Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ioannis
Mazis, Dr. Konstantinos Gogos ve Yunanistan
Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden Dr.
Konstantinos Grivas katıldı. Toplantıda ilk
sözü alan Prof. Dr. Caşın konuşmasında bölgede meydana gelen son gelişmeler ışığında
yeni uluslararası sistem, Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Avrasya Gümrük Birliği, Batı-İran
yakınlaşması, Ukrayna krizi ve Doğu
Akdeniz’de meydana gelen gelişmeleri enerji
ve Güney Gaz Koridoru merkezli olarak
değerlendirdi.Atina Devlet Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ioannis Mazis ise konuşmasında,
8
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
P
rof. Dr. Ioannis Mazis and Dr.
Konstantinos Gogos from the National
and Kapodistrian University of Athens,
and Dr. Konstantinos Grivas from the
Hellenic Military Academy attended the
meeting, and HASEN Center on Foreign
Policy and Security Expert Prof. Dr. Mesut
Hakkı Caşın was the moderator.
Moderator Prof. Dr. Caşın commented on the
new international system in consideration of
the recent developments in the region; instability in the Middle East, Eurasian Customs
Union, and Western-Iranian approach, the
Ukraine crisis, and the developments
occurred in the Eastern Mediterranean, with
a focus on energy and Southern Gas Corridor.
Prof. Dr. Ioannis Mazis discussed the effects
www.hazarworld.com
Arap Baharı sürecini ‘bahar’ olarak kabul
etmediğinin ve bölgede yaşanan değişimin
tüm ülkeleri etkilediğinin altını çizdi. Prof.
Dr. Konstantinos Gogos, Amerika’nın
Ortadoğu politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunurken, bu politikaların
Amerika içinde de muhalefetle karşılaştığını
belirtti. Eski ABD Başkanı George W. Bush
gibi Başkan Barack Obama’nın da bugün
uyguladığı politikalar ve tercihleri açısından
eleştirildiğini kaydetti.
Panelde son sözü alan Dr. Konstantinos
Grivas ise, dünyanın tarihi bir geçiş döneminde olduğunu vurgulayarak Çin’in geliştirdiği
yeni teknolojiler ile taktik silahların küresel
güç dengelerinde ve bölgede önemli sonuçlar
doğuracağını söyledi.
01
Yuvarlak masa toplantısı
Hazar Strateji Enstitüsü
(HASEN) toplantı
salonunda düzenlendi.
01
Roundtable
conference was held
in Caspian Strategy
Institute (HASEN)
meeting hall.
of the Arab Spring on Syria and the region.
Mazis stated that he does not regard the
events as a ‘spring’ and emphasized that the
changes in the region affect all countries.
Prof. Dr. Konstantinos Gogos noted that the
USA should review its Middle East policies,
and these policies come face to face with the
opposition within America as well. He indicated that like the former US President
George W. Bush, President Barrack Obama is
also being criticized for his policies and preferences.
During the panel, Dr. Konstantinos Grivas
said the world is in a transition period, and
new technologies as well as tactical weapons
developed by China will have a great effect on
global power balances and on the region.
HAZAR WORLD
9
ETKİNLİK / event
NEVRUZ BAYRAMI / NOWRUZ FESTIVAL
01
NEVRUZ, TÜRK
NOWRUZ BRINGS THE
DÜNYASINI BULUŞTURDU TURKIC WORLD TOGETHER
Baharın gelişi olarak kabul edilen
Nevruz Bayramı, başta Türkiye
olmak üzere birçok ülkede coşkulu
etkinliklerle kutlandı.
F
As the arrival of spring, Nowruz Festival
was celebrated in many countries
around the world, particularly in
Turkey with enthusiastic activities.
arklı toplulukların inanışlarında değişik
isimler altında şenliklere konu olan dünyanın en eski bayramı Nevruz, Avrasya’nın
geniş coğrafyasında yaşayan halklarda
baharın müjdecisi ve yeni gün olarak biliniyor.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın
(TÜRKSOY) geleneksel etkinlerinden olan ve
her yıl TÜRKSOY üye ülkelerinin haricinde
farklı ülkelerde de coşkuyla kutlanan Nevruz
Bayramı, bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti
kapanış etkinlikleri kapsamında Eskişehir’de
milyonları bir araya getirdi. “30 ülke 300
Milyonluk Türk Dünyası Eskişehir’de” sloganıyla düzenlenen etkinliklerde 500’e yakın sanatçı
sahne alırken kutlamalar kapsamında şehrin
farklı noktalarında pek çok etkinlik düzenlendi.
Hoş Geldin Sultan Nevruz
Türk Dünyası Kültür Başkenti Nevruz kutlamaları, Eskişehir’de resmi olarak 19 Mart tarihinde
başladı. Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen şölende binlerce seyirci Türk dünyasına ait
dansların eşliğinde Nevruz’un gelişini kutladı.
Türk dünyası sanatçılarının performansının
ardından ise izleyiciler Orhan Hakalmaz’ın türküleriyle coşkulu anlar yaşadı. Geleneksel kıyafetler, kulakların aşina olduğu melodiler eşliğinde sahneye çıkan Türk dünyası sanatçıları izleyenleri büyüledi.
10
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
N
owruz, the oldest festival of the world and
the theme of many festivals in different
communities under various names, is
known as the forerunner of spring and the
‘new day’ among people living in the wide geography of Eurasia. As one of the most important traditional events annually carried out by the
International Organization of Turkic Culture
(TURKSOY), Nowruz Celebrations held in
TURKSOY member countries as well as other
places of the world gathered millions of spectators in Eskisehir within the framework of closing
events of Eskisehir, The Cultural Capital of the
Turkic World 2013. The celebrations which took
place under the motto “300 million people from
30 countries of the Turkic World” featured performances of nearly 500 artists who took the
scene in various events organized in different
places of the city.
Welcome Sultan Nowruz
01
Baharın gelişi çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
01
The arrival of spring
was celebrated with
various events.
The celebrations which officially started in
Eskisehir on March 19th, 2014 in Anadolu
University gathered thousands of spectators who
were enchanted by folk songs performed by
Orhan Hakalmaz and the performance of the
Turkic World dancers. Dancers wearing colorful
traditional costumes and taking the stage with
our familiar music charmed the audience.
www.hazarworld.com
Yurdun Dört Bir Yanında Nevruz Coşkusu
Nowruz Enthusiasm throughout
the Country
Nevruz coşkusu Eskişehir’in yanı sıra aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır,
Sivas, Kocaeli, Van, Gaziantep, Şanlıurfa’nın
da bulunduğu birçok ilde kutlandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nevruz
Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,
“Aynı duvarı oluşturan tuğlalar misali, ayrılmaz bir bütünüz. Birlik ve beraberlik, sevgi,
barış ve hoşgörü içerisinde yaşayacağız” dedi.
Kutlamalara katılan vatandaşlar Nevruz ateşinin üzerinden atladı. Kafkas halk dansları
gösterisiyle devam eden şenlikte, atlı cirit ve
okçuluk gösterileri yapıldı.
Nowruz was enthusiastically celebrated in many
cities including İstanbul, İzmir, Ankara,
Diyarbakır, Sivas, Kocaeli, Van, Gaziantep and
Şanlıurfa besides Eskişehir. President Abdullah
Gül celebrated the Nowruz Festival with a statement saying, “We are an inseparable whole just
like the bricks of the same wall. We will live in
unity, solidarity and peace with love and tolerance.” Citizens attending in the ceremony
jumped over the Nowruz fire. The festival continued with Caucasian folk dances, and then javelin-throwing and archery demonstrations were
staged.
Yöresel Danslar Sergilendi
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan,
Tataristan ve Tacikistan’da Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde
Nevruz Bayramı nedeniyle resepsiyon verildi.
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Faig
Bağırov’un verdiği resepsiyona
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa
İsen ile çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve
davetliler katıldı. Azerbaycan çalgıları tar,
nağara ve garmon çalan grup ile birlikte katılımcılar, Azerbaycan mutfağından yemekleri
tattı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde ise
Nevruz’u kutlayan vatandaşlar, kent dışındaki piknik alanlarına akın etti. Mangal yakan
vatandaşlar, müzik eşliğinde gönüllerince
eğlendi, yöresel kıyafetler ile halay çekti.
Türkmenistan’da ise Nevruz Bayramı dolayısıyla 21-22 Mart resmi tatil ilan edildi.
Aşkabat’ta düzenlenen şenliklerde folklor
gösterileri sergilenirken, Türkmenistan’ın
ünlü sanatçıları tarafından açık hava konserleri verildi. Etkinlikteki at gösterileri de
büyük ilgi çekti. Misafirlere Nevruz tatlısı
Semene ikram edildi.
02
Folk Dances were performed
02
Etkinliğe Türkiye ve
bölge ülkelerinden üst
düzey bürokratlar
katıldı.
02
High level bureaucrats
from Turkey and region
countries contribute the
event.
03
Eskişehir’deki Nevruz
kutlamalarından bir
görüntü.
03
A view from Nowruz
celebrations in
Eskişehir.
Exciting activities were held during the Nowruz
Festival in Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan,
Tatarstan, and Tajikistan. For the Nowruz
Festival, Ambassador of Azerbaijan to Turkey
H.E. Faig Bagirov hosted a reception in the
Embassy of Azerbaijan in Ankara with the participation of the Secretary General of Presidency
Mustafa İsen, Ambassadors of many countries,
and a great number of guests. Participants tasted
traditional dishes of the Azerbaijan Cuisine,
accompanied by a band playing traditional
Azerbaijani instruments tar, naghara, and garmon. In Iraq Kurdish Regional Government, citizens poured in picnic sites outside the city for
celebrating the Nowruz. Citizens made barbecue
and had fun with halay dances together with the
women and men in traditional costumes. In
Turkmenistan, March 21 and 22 were announced
as official holiday for the Nowruz Festival. Folk
dances were performed in ceremonies held in
Ashkhabad, and open air concerts were given by
famous singers of Turkmenistan. Horse parades
attracted great interest during the ceremony.
Guests were offered Nowruz dessert Semene.
03
HAZAR WORLD
11
ETKİNLİK / event
HAZAR FORUMU BRÜKSEL / CASPIAN FORUM BRUSSELS
TANAP’IN
ÖNEMİ AVRUPA
PARLAMENTOSU’NDA
TARTIŞILDI
İstanbul merkezli düşünce kuruluşu
Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN),
Hazar Forumu’nun dördüncüsünü
Belçika’nın Brüksel kentinde düzenledi.
Ev sahipliğini Liberal Demokrat Parti,
Sosyal Demokrat Sosyalist Parti ve
Avrupa Demokrasi Grupları’nın
üstlendiği forum, Avrupa’nın umudu
Güney Gaz Koridoru projesi temasıyla
Avrupa Parlamentosu’nda ilk kez üç
farklı partiyi buluşturdu.
MERVE DAMCI
TANAP’S IMPORTANCE
WAS DISCUSSED
AT THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Istanbul based think-tank Caspian
Strategy Institute (HASEN)
organized the fourth Caspian Forum
in Brussels, Belgium. Hosted by the
Alliance of Liberals and Democrats
for Europe, Progressive Alliance of
Socialists and Democrats, and Europe
of Freedom and Democracy Group,
the forum brought three different
parties together for first time at the
European Parliament under the scope
of Europe’s promising project the
Southern Gas Corridor.
12
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
13
HAZAR FORUMU BRÜKSEL / CASPIAN FORUM BRUSSELS
01
I
ki oturum halinde gerçekleşen forumun
ana temasını “Güney Gaz Koridoru:
Fırsatlar ve Sorunlar” oluşturdu.
Panellerde Avrasya enerji haritasını şekillendiren enerji jeopolitiğine yeni bir boyut
kazandıracak olan Güney Gaz Koridoru’nun
Avrupa’ya sunacağı fırsatlar, ekonomik kalkınmaya olan etkileri, Avrupa’nın güvenli
ve alternatif kaynak ihtiyacının nasıl karşılanacağı, Hazar’dan Avrupa’ya ilk doğrudan
enerji hattını oluşturacak olan koridorun
Hazar Bölgesi ve Batı arasındaki ilişkilere
olan katkısı, Güney Gaz Koridoru’nun en
önemli halkası olan ve 2012 yılında imzalanan anlaşmayla çalışmaları başlatılan Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
projesi ve Şah Deniz gazını Türkiye sınırından alarak Avrupa’ya taşıyacak Trans
Adriyatik Boru Hattı (TAP) tartışıldı.
Foruma Azerbaycan’ın Belçika,
Lüksemburg ve AB Büyükelçisi Fuat
İskenderov, BP Güney Koridoru Başkan
Yardımcısı John Baldwin, Yunanistan’ın AB
Daimi Temsilciliği Enerji Ataşesi Theodoros
Christopoulos, BOTAŞ Genel Müdür
14
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
T
01
Forumda Güney Gaz
Koridoru tüm yönleriyle
ele alındı.
01
Southern Gas Corridor
was thoroughly
discussed at the forum.
he Forum consisted of two sessions with
the main theme of “Southern Gas
Corridor: Challenges and Opportunities”.
Key discussion topics of the panels were
the opportunities to be offered to Europe by the
Southern Gas Corridor which will add a new
dimension to energy geopolitics shaping
Eurasian energy map; how to meet Europe’s
need for secure and alternative resources;
effects of the Corridor, the first direct energy
line from Caspian to Europe, on economic
development and the relations between the
Caspian Region and the West; the Trans
Anatolian Natural Gas Pipeline Project
(TANAP) as the most important link of the
Southern Gas Corridor, which came into effect
with the agreement signed in 2012, and the
Trans Adriatic Natural Gas Pipeline (TAP)
which is designed to transfer Shah Deniz gas to
Europe from the Turkish border.
Ambassador of the Republic of Azerbaijan to
Belgium H.E. Mr. Fuad Isgandarov; Vice
President for BP Southern Corridor Mr. John
Baldwin; Energy Attaché at Greek Permanent
Representation to the EU Mr. Theodoros
HAZAR FORUMU BRÜKSEL / CASPIAN FORUM BRUSSELS
Yardımcısı İbrahim Said Arınç, Avrupa
Parlamentosu Üyesi Vittorio Prodi, İtalya
AB Daimi Temsilciliği Enerji Ataşesi Marco
Landolfi, Azerbaycan’ın Belçika,
Lüksemburg ve AB Birinci Katibi Rashad
Novruz, TAP Dış İlişkiler Direktörü Michael
Hoffman, SOCAR Belçika Direktörü Vusal
Mammadov ve Avrupa Parlamentosu Üyesi
Norica Nicolai konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlik Hazar ve Avrupa ülkelerinden milletvekillerini, büyükelçileri, akademisyenleri, özel sektörden üst düzey temsilcileri ve
uluslararası basını bir araya getirdi.
Güney Gaz Koridoru; Avrupa Birliği ve
Hazar Bölgesi Arasındaki İşbirliğini
Artıracak
Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren
Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) Genel
Sekreteri Haldun Yavaş, sadece enerji değil
aynı zamanda bir barış projesi olan Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
projesi ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP)
projesinden, aynı zamanda Türkiye’nin bölgede bir enerji merkezi olma hedefinden
bahsetti. Güney Gaz Koridoru’nun Hazar
Bölgesi ve Avrupa arasındaki işbirliğini teşvik edeceğini, ülkeleri modernleştirerek
yeni iş imkanları yaratacağını söyleyen
Yavaş, Avrupa’nın daha fazla yenilenebilir
enerji projeleri geliştirerek, doğal gaza olan
bağımlılığını azaltmak için çalıştığını ancak
istatistiklerin doğal gaz ithalatında talebin
artmaya devam edeceğini gösterdiğini
belirtti.
Azerbaycan’ın TAP ve TANAP için ana kaynak, Gürcistan’ın güvenilir bir transit ülke
olduğunu belirten Yavaş, Güney Gaz
Koridoru’nun, yalnızca Hazar gazının değil
aynı zamanda Doğu Akdeniz, Türkmen ve
Kuzey Irak gazının iletilmesi için de başlıca
güzergah olma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Stratejik konumuyla enerji merkezi olmayı hedefleyen Türkiye’nin ise
Doğu’nun zengin enerji kaynaklarını Batı’ya
sunmak için en uygun maliyetli yol olduğunu hatırlattı.
BOTAŞ, TANAP’taki Hissesini
Artırmayı Hedefliyor
TANAP projesinin ortaklarından BOTAŞ’ı
temsilen foruma katılan BOTAŞ Genel
Müdür Yardımcısı İbrahim Said Arınç ise
konuşmasında Çin’den sonra en hızlı büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu ve Türkiye’de
81 ilden 72’sine gaz ulaştığını söyledi.
Türkiye’nin doğal gaz tüketiminin 2030
yılında 80 milyar metreküpe ulaşacağını
16
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
02
PRODI: “Güney Gaz
Koridoru
Avrupa’nın
geleceği ve
bağımsızlığı için
çok önemli.”
PRODI: “SOUTHERN
GAS CORRIDOR IS
IMPORTANT FOR
EUROPE’S FUTURE
AND INDEPENDENCE.”
Christopoulos; Deputy General Manager of
BOTAS Mr. İbrahim Said Arınç; Member of
European Parliament Mr. Vittorio Prodi;
Energy Attaché at Italian Permanent
Representation to the EU Mr. Marco Landolfi;
First Secretary at the Embassy of the Republic
of Azerbaijan to the Kingdom of Belgium,
Luxembourg and the EU Mr. Rashad Novruz;
External Affairs Director of Trans Adriatic
Pipeline (TAP) Mr. Michael Hoffman; SOCAR
Belgium Director Mr. Vusal Mammadov; and
Member of European Parliament Ms. Norica
Nicolai gave speeches at the Forum. It gathered
deputies, ambassadors, academicians, highranking representatives of the private sector,
and international press members from Caspian
and European countries.
Southern Gas Corridor Will Enhance
Cooperation Between the European Union
and the Caspian Region
Caspian Strategy Institute (HASEN) Secretary
General Mr. Haldun Yavaş made an opening
speech at the forum. Yavaş mentioned about
Turkey’s quest to become an energy hub in the
region, as well as the Trans Anatolian Natural
Gas Pipeline Project (TANAP) and the Trans
Adriatic Natural Gas Pipeline Project (TAP) as
not only energy projects but also peace projects.
He stated that Southern Gas Corridor will
enhance cooperation between the Caspian
www.hazarworld.com
03
söyleyen Arınç, BOTAŞ’ın kendileri için
hayati bir konu olan Güney Gaz
Koridoru’nda bir nakliyeci olacağını söyledi.
Dünyadaki doğal gaz rezervlerinin yüzde
74’ünün Türkiye’nin etrafında bulunduğunu
vurgulayan Arınç, Avrupa’nın ek doğal gaz
talebinin ve arz güvenliği ihtiyacının karşılanmasında Türkiye’nin kilit bir konumda
olduğuna işaret etti. BOTAŞ’ın özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını,
TANAP’taki mevcut yüzde 20 hissesini
artırmayı hedeflediğini kaydeden Arınç,
Güney Gaz Koridoru’ndaki mevcut altyapı
ve planlanan yeni boru hatlarıyla
Azerbaycan gazına ek olarak Hazar havzasındaki yeni yatakların, Irak ve Akdeniz
gazının orta vadede AB pazarına ulaştırılabileceğini belirtti.
Azerbaycan Ekonomik Olarak En Önde
Koşan Ülke
Azerbaycan’ın Belçika, Lüksemburg ve AB
Büyükelçisi Fuat İskenderov konuşmasına
Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa
Parlamentosu’nda tartışılıyor olmasının
önemini belirterek başladı. Avrupa enerji
piyasasının çok geniş ve pahalı olduğuna
değinen İskenderov, Güney Gaz Koridoru
bağlamında gerçekleşen projelerin sadece
ekonomik değil aynı zamanda politik olduğundan bahsetti. Azerbaycan’ın ekonomik
02
Avrupa Parlamentosu
Üyesi Vittorio Prodi, TAP
Dış İlişkiler Direktörü
Michael Hoffman.
02
Member of European
Parliament Vittorio
Prodi and TAP External
Affairs Director Michael
Hoffman.
03
Azerbaycan Belçika,
Lüksemburg ve AB
Büyükelçisi Fuat
İskenderov.
03
Ambassador of the
Republic of Azerbaijan
to Belgium H.E. Fuad
Isgandarov.
Region and Europe, contribute to modernization, and create new jobs. He also underlined
that while Europe is trying to decrease its
dependence on natural gas by developing
renewable energy projects, statistics indicate
that demand will continue to increase in natural gas imports.
In his speech, Yavaş also noted that Azerbaijan
is the main source for TAP and TANAP, and
Georgia is a reliable transit country. He said
that Southern Gas Corridor has the potential to
become the main route for delivering not only
Caspian gas but also Eastern Mediterranean,
Turkmen and Northern Iraqi gas. He reminded
that Turkey, which aims to become an energy
hub with its strategic location, is the most costefficient route for offering rich energy resources
of the East to the West.
BOTAS is planning to increase its share
in TANAP
On behalf of BOTAS which is one of the shareholders in TANAP, Deputy General Manager of
BOTAS Mr. İbrahim Said Arınç gave a speech
at the forum and emphasized that Turkey is the
second fastest growing country after China,
and 72 out of 81 cities in Turkey have access to
gas in Turkey. Arınç reminded that natural gas
consumption in Turkey will be 80 bcm by 2030,
and BOTAS will be a transporter in Southern
Gas Corridor which is a vital issue for them.
HAZAR WORLD
17
HAZAR FORUMU BRÜKSEL / CASPIAN FORUM BRUSSELS
olarak en önde koşan ülke olduğunu söyleyen İskenderov, gerçekleşen her projenin
Avrupa Birliği entegrasyonu için politik
öneme sahip olduğunun altını çizdi.
İskenderov konuşmasında bazı ülkelerin
agresif bir ayrılıkçılığa uğradığına işaret
etti. Büyükelçi, bu ayrılıkçılığın gerçekleşmiş ve gelecekte gerçekleşmesi muhtemel
olan projeler karşısında en büyük tehdit
olduğu uyarısında bulundu. Son mesajında
iş adamları ve politikacılar arasındaki ilişkiye değinen İskenderov, Azerbaycan’ın Şah
Deniz 2 projesiyle hükümetler ve şirketler
arasında işbirliği olabileceğinin açıkça ortaya koyulduğunu ve bu işbirliklerinin çok
daha iyi bir noktaya taşınabileceğinin mümkün olduğunu ifade etti. Azerbaycan’ın çok
güçlü bir konumda olduğunu söyleyen
Büyükelçi, TAP ve TANAP projelerinin
diğer komşu ülkelere de umut vermesini
umduğunu kaydetti.
TAP Gelecek İçin Tasarlanmış Bir Proje
SOCAR Belçika Direktörü Vusal
Mammadov ise gerçekleştirdiği konuşmada TANAP’ın teknik açıdan dünyanın en
büyük ikinci projesi olduğunu söyledi.
Azerbaycan “Şah Deniz” gazının ilk bölümünün 2018 senesinde Türkiye’ye, 2019’da
ise Avrupa’ya ulaşacağını belirten
Mammadov, Şah Deniz’in yeni iş fırsatlarının ve yatırımların kapısını açacağını
ifade etti.
Güney Gaz Koridoru projesinin kapsamının
ve ölçeğinin projeye katılan şirketler için
büyük ve yeni bir fırsat sunduğunu sözlerine ekleyen Mammadov, 2018’de faaliyete
geçecek olan TANAP’a verilecek yıllık 16
milyar metreküp doğal gazın 6 milyar metreküpü Türkiye’ye verilirken, 10 milyar metreküpünün ise Avrupa Birliği’ne satılacağını
kaydetti. Azerbaycan gazına ek olarak bölgedeki diğer kaynakları da Avrupa Birliği
pazarına ulaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Mammadov, 2025 yılında 25 milyar metreküpe ulaşmayı istediklerini belirtti.
TAP Dış İlişkiler Direktörü Michael
Hoffman ise TAP projesinde boru hatları
aracılığıyla doğal gazın Avrupa’nın birçok
noktasına ulaştırılabileceğini anlattı. Bu
noktaya gelmenin çok uzun zaman aldığını
söyleyen Hoffman, TAP’ın Yunanistan’a 1,5
milyar Euro yatırım yapacağını ve 2 bin doğrudan istihdam yaratacağını sözlerine ekledi. Hoffman, TAP’ın gelecek için tasarlanmış bir proje olduğunun altını çizdi.
Avrupa Parlamentosu, Güney Gaz Koridoru
Konusunda Daha Aktif Çalışmalı
18
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
04
04
Forumun birinci
oturumuna Avrupa
Parlamentosu Üyesi
Norica Nicolai başkanlık
etti.
04
Moderator of the first
session was European
Parliament member
Norica Nicolai.
Arınç underlined that 74% of world natural gas
reserves are located around Turkey which has
a key role in meeting Europe’s increasing natural gas demand and ensuring supply security.
Arınç also added that BOTAS is planning to
increase its 20% share in TANAP. He said new
reserves in the Caspian basin as well as Iraq
and Mediterranean gas may be integrated into
the Southern Gas Corridor and delivered to the
European market in the medium term using
the current infrastructure and building new
pipelines.
Azerbaijan is economically
at the forefront
Ambassador of the Republic of Azerbaijan to
www.hazarworld.com
Belgium H.E. Mr. Fuad Isgandarov started his
speech by underlining the importance of having a discussion on Southern Gas Corridor at
the European Parliament. Mr. Isgandarov stated that European energy market is quite comprehensive and expensive, and the projects
within the scope of Southern Gas Corridor are
not only economic but also political projects.
Stating that Azerbaijan is economically at the
forefront, Isgandarov emphasized that each
project has a political importance for European
Union integration.
Isgandarov noted that some countries face
aggressive discrimination. He warned that such
discriminative acts would be the biggest threat
against implemented projects and potential
projects in the future. In his last statements,
Isgandarov talked about the relation between
businessmen and politicians, and said, with the
Shah Deniz II project, Azerbaijan clearly
showed that cooperation among governments
and companies is possible and such cooperation can be further improved and enhanced. He
stated that Azerbaijan is very strong today, and
he ended his speech by expressing his wish that
TANAP and TAP projects will give hope to
other neighboring countries.
TAP is designed for the future
05
Birinci oturumun başkanlığını yapan
Avrupa Parlamentosu Üyesi Norica Nicolai
ise gerçekleştirdiği konuşmada enerjinin
önemine değindi. Politikacıların başlıca
görevlerinin insanları bir araya getirmek
olduğunu söyleyen Nicolai, bir vizyona
sahip olabilmek için birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu, Avrupa
Parlamentosu’nun da Güney Gaz Koridoru
projesinde çok daha aktif çalışması gerektiğini açıkladı. Bir Romanyalı olarak böyle bir
projeye dahil olmamalarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Nicolai,
Romanya’nın Doğu ve Batı arasında bir
köprü olduğunu, AB ve Doğu ülkeleriyle
işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.
05
BOTAŞ Genel Müdür
Yardımcısı İbrahim Said
Arınç.
05
Deputy General
Manager of BOTAS
İbrahim Said Arınç.
SOCAR Belgium Director Mr. Vusal
Mammadov said that TANAP is technically the
second largest project in the world. As underlined by Mammadov, Azerbaijan’s “Shah
Deniz” gas will be first delivered to Turkey in
2018, and to Europe in 2019. Shah Deniz will
lead to new job opportunities and investments.
Mammadov expressed that the Southern Gas
Corridor project offers a new, great chance to
shareholder companies with its scope and
size. He noted that the initial capacity of
TANAP, which will become operational in
2018, will be 16 bcm annually; 6 bcm will be
delivered to Turkey while the remaining 10
bcm will be sold to the European Union.
He added that they aim to deliver not only
Azerbaijani gas but also other resources in the
region to the European Union market, and
they also want to increase the capacity to 25
bcm by 2025.
External Affairs Director of Trans Adriatic
Pipeline (TAP) Mr. Michael Hoffman indicated
that natural gas will be delivered to several
areas in Europe with the TAP project. Hoffman
stated that it was difficult to come this far but
they managed at last, and TAP will invest 1.5
billion euros in Greece while creating 2 thousand new jobs. Hoffman also emphasized that
TAP is designed for the future.
HAZAR WORLD
19
HAZAR FORUMU BRÜKSEL / CASPIAN FORUM BRUSSELS
Güney Gaz Koridoru
En Mantıklı Proje
Forumun bir diğer konuşmacısı da BP
Güney Gaz Koridoru Başkan Yardımcısı
John Baldwin’di. Şah Deniz ve Güney Gaz
Koridoru’nun öneminden bahseden
Baldwin, doğal gazın Avrupa’da çok önemli
bir rol oynadığını söyledi. Türkiye’nin güçlü
ve hızlı büyüyen bir pazar olduğunu belirten
Baldwin, Avrupa’da gaz arzının çeşitlendirilmesi konusunda siyasi bir süreç işlediğini
kaydetti.
Şah Deniz 2 gazının Azerbaycan’dan
Avrupa’ya taşınacağına işaret eden
Baldwin, en önemli projelerden bir diğerininse Bakü-Tiflis-Ceyhan olduğunu söyledi.
Azerbaycan petrolünün Gürcistan üzerinden Ceyhan’a gelmesi amacıyla kurulan
1.768 kilometre uzunluğundaki Bakü-TiflisCeyhan hattının 4 milyar dolardan fazla
maliyete sahip olduğunu söyledi. Başkan
Yardımcısı, Güney Gaz Koridoru’nun uzun
vadede Avrupa enerji ihtiyacını çeşitlendirmede en mantıklı proje olacağını sözlerine
ekledi. Doğal gaz taşımacılığının yüksek
maliyetlerine dikkat çeken Baldwin,
TANAP ve TAP’ı da içeren tüm fazlarıyla
beraber yaklaşık 40 milyar dolara ulaşacak
olan Şah Deniz 2 projesinin yılda 16 milyar
metreküp doğal gaz üreteceğini kaydetti.
Stratejik perspektife göre daha büyük boru
hatlarının daha fazla maliyete yol açtığını
belirten Baldwin, projeyi müşteriye satabil-
20
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
EP should be more active for
the Southern Gas Corridor
Novruz: “3 trilyon
metreküpü aşkın
gaz Azerbaycan
topraklarında
yer alıyor. Bu
bağlamda 10-15 yıl
içinde Azerbaycan
çok daha büyük
atılımlar
yapacak.”
MEP Norica Nicolai, moderator of the first session, underlined the importance of energy in
her speech. According to Nicolai, fundamental
duty of politicians is to bring people together,
and acting together is the key for adopting a
vision. She stated that the European Parliament
should work more actively in the Southern Gas
Corridor project. Nicolai expressed her sorrow
for not being a part of such a project as a
Romanian. She noted that Romania should act
in cooperation with the EU and Eastern countries as a bridge between the East and West.
novruz: “there is
more than 3
trillion cubic
meters of gas in
Azerbaijani
territories, and
Azerbaijan will
make greater
moves within
10-15 years in this
regard.”
Vice President for BP Southern Corridor Mr.
John Baldwin touched upon the significance of
Shah Deniz and Southern Gas Corridor as well
as the importance of natural gas for Europe. As
stated by Baldwin, Turkey is a strong and fastgrowing market, and there is an ongoing political process for gas supply diversification in
Europe. Baldwin indicated that Shah Deniz II
gas will be delivered to Europe from
Azerbaijan, and there are other important projects as well; the 1768-km Baku-Tbilisi-Ceyhan
line which was built for transporting
Azerbaijani oil to Ceyhan through Georgia cost
more than 4 billion dollars. He also added that
Southern Gas Corridor will be the most feasible
project for diversification in Europe in the long
Southern Gas Corridor is
the most feasible project
www.hazarworld.com
mek için ekonomik olmasının önemli olduğunu ifade etti.
Azerbaycan’ın Ekonomik Bağımsızlığı
Her Şeyden Daha Önemli
Azerbaycan’ın Belçika, Lüksemburg ve AB
Birinci Katibi Rashad Novruz,
Azerbaycan’ın petrol konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübesi olduğundan bahsetti. Güney Gaz Koridoru’nun yaratacağı
fırsatlara değinen Novruz, 3 trilyon metreküpü aşkın gazın Azerbaycan topraklarında
olduğunu, bu bağlamda da 10-15 yıl içinde
Azerbaycan’ın çok daha büyük atılımlar
yapacağını vurguladı.
Kuzey Irak gazının Güney Gaz Koridoru’nda
hangi rolleri oynayabileceği konusuna da
değinen Novruz, Irak gazının Güney Gaz
Koridoru için fırsat olduğunu, fakat
Azerbaycan için değil Avrupa için gerekliliği
olduğunu, ekonomik bağımsızlığın
Azerbaycan için her şeyden daha önemli
olduğunu ifade etti.
İtalya AB Daimi Temsilciliği Enerji Ataşesi
Marco Landolfi ise Güney Gaz Koridoru’nun
dünyadaki en önemli projelerden biri olduğunu söyledi. Trans Adriyatik Boru Hattı
(TAP) projesinin Avrupa’nın enerji arz
güvenliğini artıracağını belirten Landolfi,
TAP projesinin Balkanlar için büyük fırsatlar sunduğuna işaret etti. Ataşe, İyonya
Adriyatik Boru Hattı’nın (IAP) İtalyan hükümetinden de tam destek aldığını hatırlattı.
Güney Gaz Koridoru, Avrupa’nın
Geleceği ve Bağımsızlığı İçin Çok Önemli
İkinci oturumun başkanlığını yapan Avrupa
Parlamentosu Üyesi Vittorio Prodi,
Avrupa’nın Güney Gaz Koridoru’na bakışını
değerlendirdi. Güney Gaz Koridoru’nun çok
önemli bir girişim ve yatırım olduğuna değinen Prodi, Avrupa’nın, Rus gazına olan bağlılığından kurtulabilmek için bu koridorla
çok yakından ilgilendiğini ifade etti. Bugün
Ukrayna’da olanların enerji güvenliği açısından Avrupa için büyük bir mesaj taşıdığını
kaydeden Prodi, bu bağlamda Güney Gaz
Koridoru’nun Avrupa’nın geleceği ve bağımsızlığı için çok önemli olduğunu belirtti.
Forumun ikinci oturumundaki bir diğer
konuşmacı ise Yunanistan’ın AB Daimi
Temsilciliği Enerji Ataşesi Theodoros
Christopoulos’tu. Konuşmacı, Yunanistan’ın
Güney Gaz Koridoru’ndaki rolünü anlattı.
AB’nin çeşitlendirilmiş gaz kaynaklarından
enerji güvenliğini sağlayacağını söyleyen
Christopoulos, TAP ve potansiyel bağlantıları hakkında bir sunum yaptı.
İskenderov:
“Azerbaycan çok
güçlü bir konumda.
TAP ve TANAP
projelerinin diğer
komşu ülkelere
umut vermesini
umuyorum.”
ISGANDAROV:
“AZERBAIJAN IS
REALLY STRONG
TODAY. I HOPE TANAP
AND TAP PROJECTS
WILL GIVE HOPE TO
OTHER NEIGHBOR
COUNTRIES.”
term. Baldwin pointed out the high costs of natural gas transportation, and said Shah Deniz II
project will produce 16 bcm/a natural gas, the
cost of which will reach 40 billion dollars with
all phases including TANAP and TAP.
According to the strategic perspective, larger
pipelines will lead to higher costs, and a project
has to be economic to be able to sell.
Economic independence of Azerbaijan is
above all
First Secretary at the Embassy of the Republic
of Azerbaijan to the Kingdom of Belgium,
Luxembourg and the EU Mr. Rashad Novruz
expressed that Azerbaijan has many years’
experience in oil. About the opportunities to be
offered by Southern Gas Corridor, Novruz said
that there is more than 3 trillion cubic meters of
gas in Azerbaijani territories, and Azerbaijan
will make greater moves within 10-15 years in
this regard. He discussed the meaning of
Northern Iraqi gas for the Southern Gas
Corridor. According to Novruz, Iraqi gas is an
opportunity for Southern Gas Corridor, but it is
a necessity for Europe, not for Azerbaijan, and
economic independence is above all.
Energy Attaché at Italian Permanent
Representation to the EU Mr. Marco Landolfi
noted that Southern Gas Corridor is one of the
most important projects in the world.
Underlining that Trans Adriatic Pipeline
Project (TAP) will strengthen European energy
supply security, Landolfi pointed out that the
TAP project offers great opportunities for the
Balkans. He reminded that the Ionian-Adriatic
Pipeline (IAP) has received full support from
the Italian government.
Southern Gas Corridor is crucial for
Europe’s future and independence
Moderator of the second session, MEP Vittorio
Prodi commented on Europe’s approach to
Southern Gas Corridor. He stated that the corridor is a very important initiative and investment, and Europe pays special attention to the
corridor in order to get rid of dependency on
Russian gas. Prodi noted that the events in
Ukraine are of great importance for European
energy security, and in this regard, the corridor
has a central role in ensuring Europe’s future
and independence. Energy Attaché at Greek
Permanent Representation to the EU Mr.
Theodoros Christopoulos addressed a speech at
the forum as well and talked about the role of
Greece in Southern Gas Corridor. Christopoulos
made a presentation on TAP and its potential
links, and stated that diversified gas resources
will enhance energy security in the EU.
HAZAR WORLD
21
HAZAR FORUMU BRÜKSEL / CASPIAN FORUM BRUSSELS
Forumda
Ne Dediler
Hazar Forumu’nda enerji sektörü
uzmanları, son yaşanan kriz ile
Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz
taşıyacak boru hatlarının öneminin
bir kez daha kanıtlandığı görüşünde
birleştiler.
İBRAHİM SAİD ARINÇ
VITTORIO PRODI
BOTAŞ GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
DEPUTY GENERAL MANAGER,
BOTAS
AVRUPA PARLAMENTOSU
ÜYESİ
MEMBER OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT
“Dünyadaki doğal gaz
rezervlerinin yüzde 74’ü
Türkiye’nin etrafında
bulunuyor. Türkiye’nin
doğal gaz tüketimi 2030
yılında 80 milyar metreküpe ulaşacak.
Avrupa’nın ek doğal
gaz talebinin karşılanmasında Türkiye kilit
bir konumda.”
“Avrupa, Rus gazına
olan bağlılığından kurtulabilmek için Güney
Gaz Koridoru ile çok
yakından ilgileniyor.
Güney Gaz Koridoru,
Avrupa’nın geleceği ve
bağımsızlığı için çok
önemli.”
“74% of the world natural gas reserves are
located around
Turkey. Turkey’s natural gas consumption
will reach 80 billion
cubic meters in 2030.
Turkey has a key role
in terms of meeting
the additional natural
gas demand in
Europe.”
“Europe has a huge
interest in the
Southern Gas
Corridor in order to
get rid of its dependence on Russian gas.
Southern Gas
Corridor is very
important for
Europe’s independence and future.”
22
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
Quotes
from the Forum
At the Caspian Forum, experts in the
energy sector shared the same opinion
that the importance of the pipelines
crossing Turkey which will transport
gas to Europe is proven once again
with the recent crisis.
FUAT İSKENDEROV
AZERBAYCAN’IN BELÇİKA,
LÜKSEMBURG VE AB
BÜYÜKELÇİSİ
AMBASSADOR OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN TO
BELGIUM
“Avrupa enerji piyasası
çok geniş ve pahalı.
Güney Gaz Koridoru
dahil olmak üzere gerçekleşen her proje AB
entegrasyonu için politik bir öneme sahip.
Şah Deniz 2 projesi
işbirliği olabileceğini
açıkça ortaya koydu.”
“European energy
market is very large
and expensive. Each
project has a political
significance in terms
of European Union
integration, including
the Southern Gas
Corridor. The Shah
Deniz-2 project clearly pointed out that it
is possible to establish cooperation.”
HALDUN YAVAŞ
MICHAEL HOFFMAN
HASEN GENEL SEKRETERİ
SECRETARY GENERAL, HASEN
TAP DIŞ İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ
EXTERNAL AFFAIRS
DIRECTOR, TAP
“Güney Gaz Koridoru;
Avrupa Birliği ve Hazar
Bölgesi arasındaki işbirliğini artıracak. Koridor
yalnızca Hazar gazının
değil aynı zamanda
Doğu Akdeniz,
Türkmen ve Kuzey Irak
gazının iletilmesi için
başlıca güzergah olma
potansiyeline sahip.”
“TAP projesinde boru
hatları aracılığıyla
doğal gaz Avrupa’nın
birçok noktasına ulaştırılabilecek. Gelecek
için tasarlanmış bir
proje olan TAP,
Yunanistan’a 1,5 milyar
Euro yatırım yapacak
ve 2 bin doğrudan istihdam yaratacak.”
“Southern Gas
Corridor will enhance
cooperation between
the European Union
and the Caspian
region. The Corridor
has the potential to be
the main route for the
delivery of not only
the Caspian gas but
also the Eastern
Mediterranean,
Turkmen and
Northern Iraqi gas.”
“Natural gas can be
delivered to multiple
destinations in
Europe through pipelines with TAP. This
project, which is
designed for the
future, will invest 1.5
billion euros and create two thousand
direct jobs in Greece.”
www.hazarworld.com
NORICA NICOLAI
JOHN BALDWIN
AVRUPA PARLAMENTOSU
ÜYESİ
MEMBER OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT
BP GÜNEY KORİDORU
BAŞKAN YARDIMCISI
VICE PRESIDENT FOR THE
SOUTHERN CORRIDOR, BP
“Politikacıların başlıca
görevleri insanları bir
araya getirmek. Avrupa
Parlamentosu’nun
Güney Gaz Koridoru
projesinde çok daha
aktif çalışması gerekiyor. Doğu ve Batı arasında bir köprü olan
Romanya’nın AB ve
Doğu ülkeleriyle işbirliği içinde olması gerekiyor.”
“The main task of politicians is to bring people together. The
European Parliament
should work much
more actively on the
Southern Gas Corridor
project. Romania
which acts as a bridge
between the East and
West is supposed to be
in collaboration with
the Eastern countries
and the EU.”
RASHAD NOVRUZ
MARCO LANDOLFI
VUSAL MAMMADOV
İTALYA AB DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
ENERJİ ATAŞESİ
ENERGY ATTACHÈ AT ITALIAN
PERMANENT REPRESENTATION TO THE EU
“Doğal gaz Avrupa’da
çok önemli bir rol oynuyor. Güney Gaz
Koridoru uzun vadede
Avrupa enerji ihtiyacını
çeşitlendirmede en
mantıklı proje. TANAP
ve TAP’ı da içeren tüm
fazlarıyla beraber yaklaşık 40 milyar dolara ulaşacak olan Şah Deniz 2
yılda 16 milyar metreküp doğal gaz üretecek.”
AZERBAYCAN’IN BELÇİKA,
LÜKSEMBURG VE AB BİRİNCİ
KATİBİ
FIRST SECRETARY AT THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN TO THE KINGDOM
OF BELGIUM, LUXEMBOURG
AND THE EU
“Güney Gaz Koridoru
dünyadaki en önemli
projelerden biri.
“Azerbaycan petrol konu- Trans Adriyatik Boru
sunda uzun yıllara daya- Hattı (TAP) projesi
nan bir tecrübeye sahip. Avrupa’nın enerji arz
Güney Gaz Koridoru bir- güvenliğini artıracak.
Ayrıca TAP projesi
çok fırsat doğuracak. 3
trilyon metreküpü aşkın Balkanlar için de
büyük fırsatlar sunagazın bulunduğu
Azerbaycan 10-15 yıl için- cak.”
de çok daha büyük atılımlar yapacak.”
“TANAP teknik açıdan
dünyanın en büyük
ikinci projesi. 2018’de
faaliyete geçecek olan
TANAP’a verilecek yıllık 16 milyar metreküp
doğal gazın 6 milyar
metreküpü Türkiye’ye,
10 milyar metreküpü
ise AB’ye satılacak.”
“Natural gas plays a
very important role in
Europe. Southern Gas
Corridor is the most feasible project to diversify
Europe’s energy supplies in the long term.
The Shah Deniz-2
which will reach about $
40 billion including all
phases of TANAP and
TAP will produce 16 billion cubic meters of natural gas in a year.”
“Azerbaijan has long
years of experience in
terms of oil. Southern
Gas Corridor will give
birth to many opportunities. Azerbaijan,
which has more than
3 trillion cubic meters
of natural gas
reserves, will take
much greater steps in
10-15 years.”
“Southern Gas
Corridor is one of the
world’s most important projects. Trans
Adriatic Pipeline
(TAP) project will
improve the security
of Europe’s energy
supply. In addition,
the TAP project will
provide great opportunities for the
Balkans as well.”
“From a technical
point, TANAP is the
second largest project
in the world. With the
TANAP project which
will become operational in 2018 with an initial
capacity of 16 billion
cubic meters; 6 billion
cubic meters of natural
gas will be transferred
to Turkey and 10 billion cubic meters to the
EU annually.”
ğın bir parçasıyız.
TAP’ın seçilmesiyle
Avrupa gaz şirketleri
ve Şah Deniz
Konsorsiyumu arasında satış anlaşmalarıyla bir sonuca
varıldı. Güney Gaz
Koridoru doğrudan
TAP’ın rotasında
bulunan pazarlarla
limitli kalmamalı.”
“We are a part of an
effective partnership
which includes
Azerbaijan, Turkey,
Albania and Italy
from the East to
West. With the election of TAP, a sales
agreement was concluded between
European gas companies and the Shah
Deniz consortium.
Southern Gas
Corridor should not
be limited with the
markets located
directly on TAP’s
route.”
THEODOROS
CHRISTOPOULOS
YUNANİSTAN’IN AB DAİMİ
TEMSİLCİLİĞİ ENERJİ ATAŞESİ
ENERGY ATTACHÉ AT
GREEK PERMANENT
REPRESENTATION TO THE EU
“Doğu’dan Batı’ya
Azerbaycan, Türkiye,
Arnavutluk ve
İtalya’nın da dahil
olduğu etkin ortaklı-
SOCAR BELÇİKA DİREKTÖRÜ
DIRECTOR AT THE SOCAR
REPRESENTATIVE OFFICE IN
BELGIUM
HAZAR WORLD
23
YAZI DİZİSİ / article series
TÜRKMENİSTAN / TURKMENISTAN
1
Türkmenistan’ın başkenti
Aşkabat, en çok beyaz
mermer kaplı binanın
bulunduğu şehir sıfatı ile
Guinness Rekorlar Kitabı’na
girdi. Bölgede 4 milyon 513
bin metrekare mermer
kaplama bulunuyor.
The capital city of
Turkmenistan, Ashkhabad
was set out in the Guinness
Book of World Records as
the city with the largest
quantity of buildings
covered with white marble.
There is a marble cover of 4
million 513 thousand
square meters in the
region.
15 Things
TÜRKMENİSTAN
HAKKINDA BİLİNMESİ
GEREKEN
15 ŞEY
Bu ay Orta Asya’nın yükselen yıldızı
Türkmenistan’dayız. Ülkenin en büyük
şehri olan ve adını aşktan alan Aşkabat,
her geçen yıl daha da gelişiyor, büyüyor. Bu
topraklardaki zengin tarihi keşfetmeden
önce yazımızı okumadan geçmeyin.
To Know About TURKMENISTAN
This month, we are in Turkmenistan,
the rising star of the Central Asia.
Ashkhabad is the biggest city of the
country, the name of which is derived
from ‘love’. The city develops and
improves every passing year. Before
you visit Turkmenistan, we suggest
you read our article and discover the
rich history of this territory.
MERVE DAMCI
Türkmen kültürünün ve sosyal hayatının
vazgeçilmez bir parçası olan Ahalteke
atları adına düzenlenen Türkmen At
Bayramı her yıl ülkenin dört bir
yanından en üst düzeyde katılımın
olduğu törenlerle kutlanıyor.
2
Türkmenistan,
günümüzde ispat
edilmiş global doğal
gaz rezervinin
%12’sini sınırlarında
barındırıyor.
24
Turkmenistan holds
12% of proven
natural gas
reserves in the
world within its
boundaries.
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
The Turkmen Horse Festival held on
behalf of Akhal-Teke horses, which
are an indispensable part of the Turkmen
culture and social life, is celebrated with
ceremonies with the highest level of
participation from all around the country
every year.
3
www.hazarworld.com
Hazar Bölgesi ülkeleri
arasında halka açık
yerlerde sigara
yasağını başlatan ilk
ülke Türkmenistan’dır.
“Mavi altın” olarak
adlandırılan ve asrımızın en
önemli yakıt malzemesi
olan doğal gaz bakımından
Türkmenistan dünyada en
çok rezervi bulunan 4.
ülkedir.
4
5
Turkmenistan is the
first country among the
Caspian Region
countries to impose a
ban on smoking in
public places.
Turkmenistan is the fourth
country in the world in
terms of the amount of
natural gas reserves, the
most important energy
resource of our age, which
is called “blue gold”.
6
Elde dokunan dünyaca ünlü
Türkmenistan halıları
dünyadaki en kaliteli ve en
değerli halılar olarak nam
salmıştır.
World famous hand-knotted
Turkmenistan carpets are
known as the most qualified
and the most valuable
carpets in the world.
Türkmen müziğinde en
yaygın Türkmen çalgısı
Dutar’dır.
8
Elde dokunan dünyaca ünlü
Türkmenistan halıları
dünyadaki en kaliteli ve en
değerli halılar olarak nam
salmıştır.
World famous hand-knotted
Turkmenistan carpets are
known as the most qualified
and the most valuable
carpets in the world.
Dutar is the most
widespread Turkmen
instrument in Turkmen
music.
9
7
Türkmenistan’ın milli şairi,
klasik Türkmen edebiyatının
yapılanmasına önderlik
eden Mahtumkulu Firaki,
18. yüzyılda Türkmenler
hakkında yazdığı sosyal ve
politik şiirlerle tanınır.
Firaki’nin 700’ü aşkın şiiri
günümüze dek ulaşmıştır.
Bu sene Mahtumkulu
Firaki’nin doğumunun 290.
yılı uluslararası düzeyde
kutlanmaktadır.
The national poet of
Turkmenistan and the leader in
structuring classical Turkmen
literature, Magtymguly Pyragy
is known with his social and
political poems on Turkmen
people written in the 18th
century. More than 700 poems
of Pyragy have reached the
present day. This year, the
290th year of Magtymguly
Pyragy’s birth is celebrated
internationally.
HAZAR WORLD
25
TÜRKMENİSTAN / TURKMENISTAN
Türkmenistan’ın
ispat edilmiş doğal
gaz rezervi,
Türkiye’nin mevcut
gaz tüketim
miktarını 500 yıl
doğal gazla
karşılamaya yetecek
miktardadır.
11
Yeraltı kaynakları bakımından
çok zengin olan
Türkmenistan’da petrol ve doğal
gazın yanı sıra kükürt, kurşun,
kalium ve madeni tuz çıkarılıyor.
Ayrıca iyot ve brom yatakları da
işletiliyor.
Proven natural gas
reserves in
Turkmenistan would
be sufficient to
meet the current
gas demand of
Turkey for 500
years.
10
Sulfur, lead, kalium and salt
mines are as important as oil
and natural gas in Turkmenistan
which is very rich in underground
sources. Furthermore, iodine
and bromine deposits are also
significant.
12
Türkmenistan’da
okuma yazma
oranı %99’dur.
The literacy rate
in Turkmenistan
is 99%.
13
Türkmenistan Çin’in
en büyük doğal gaz
tedarikçisidir.
Turkmenistan is the
biggest natural gas
supplier of China.
15
Türkmenistan’da birinci kalitede
pamuk yetiştiriliyor. Pamuk hasadının
sona ermesi her yıl ülkenin dört bir
yanında düzenlenen “Hasıl” Bayramı
(Hasat Bayramı) ile kutlanıyor.
High-quality cotton is grown in
Turkmenistan. The end of the cotton
harvest is celebrated with the “Hasıl”
Festival (Harvest Festival) all around
the country every year.
26
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
14
Ülke geçtiğimiz yıl Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla’da yüzde
10,2’lik büyüme kaydetti.
The country’s Gross
Domestic Product increased
by 10.2% last year.
GÖRÜŞ / OPINION
KIRIM REFERANDUMU / Referendum in Crimea
KIRIM referandumu VE
ULUSLARARASI GÜVENLİK
Kasım 2013’te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor
Yanukoviç’in AB ile Ortaklık Anlaşması’nı
askıya alıp ekonomik olarak Moskova ile
yakınlaşması, ekonomik kriz içindeki ülkeyi
derin bir siyasal istikrarsızlığa sürükledi.
Referendum in Crimea and
International Security
After Ukrainian President Viktor Yanukovych
suspended the Association Agreement with
the EU in November 2013 and developed close
economic relations with Moscow, the country
which was in an economic crisis was dragged
into deep political instability.
U
Prof. Dr. Mesut Hakkı CaşIn
HASEN Dış Politika ve Güvenlik
Araştırmaları Merkezi Uzmanı
Senior Fellow, HASEN Center on
Foreign Policy and Security
28
krayna ekonomisinin acil 35 milyar
dolar tutarındaki ekonomik yardım
talebi, AB ve IMF tarafından reddedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin 15 milyar dolarlık kredi ve doğal gazın
fiyatında üçte bir indirim öngören yaklaşık
20 milyar dolarlık acil yardım paketinin
Kiev’e transferini taahhüt etmişti. Ancak bu
gelişmelere rağmen, Moskova ile yakınlaşmaya karşı çıkan protestolar 80 kişinin
hayatına mal oldu. Ukrayna
Parlamentosu’nun 22 Şubat’ta Yanukoviç’i
cumhurbaşkanlığı görevinden azletmesi ve
yeni Başbakan’ı Arsenik Yatsenyuk, eski
Parlamento Sözcüsü Turçinov’u ise geçici
cumhurbaşkanı ilan etmesi gerginliğin
yönünü ve mahiyetini değiştirdi.
Rusya’nın Kırım Özerk Bölgesi’ne asker
çıkartması ile derinleşen kriz, Kırım’da referandum yapılması kararı ile yeni bir belirsizlik sürecine girdi. AB ve ABD, Kırım’ın
Rusya’ya katılması konusunda yapılan referandumu Ukrayna yönetimi gibi yasadışı
olarak nitelendirdi. ABD ve Rusya dışişleri
bakanlarının, Kırım’da yapılacak referandum öncesinde Ukrayna’daki krizin çözümü
amacıyla Londra’da yaptıkları görüşmede
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
01
$35 billion immediate economic aid demand
of the Ukrainian economy was rejected by
the EU and IMF. Russian President
Vladimir Putin promised Ukraine around
$20 billion immediate aid package transfer
to Kiev— with $15 billion in loans and one
third discount in natural gas prices. In spite
of all these developments, 80 people were
killed during the protests against closer
relations with Moscow. The direction and
nature of the tension changed after the
Ukraine Parliament voted for Yanukoych’s
removal from the office, and announced
Arseniy Yatsenyuk as new Prime Minister
and the former speaker of Parliament
Oleksandr Turchynov as interim President.
The crisis, deepened when Russia landed
troops in Crimean Autonomous Region,
entered into an era of uncertainty following
the referendum decision in Crimea. The EU,
USA and Ukraine called the referendum
illegal. The US Secretary of State and
Russian Foreign Minister could not reach
an agreement in talks in London for solving
the crisis in Ukraine before the Crimea referendum. Russian Foreign Minister Sergey
Lavrov argued that the crisis in Ukraine
www.hazarworld.com
uzlaşma sağlanamadı. Rusya Dışişleri
Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna’da yaşananların “tamamen jeopolitik nedenlerle yaratılmış yapay bir kriz” olduğunu, Kiev’in
radikal sağ tarafından rehin alındığını
savundu.
Kırım Referandumu
Kırım’daki son gelişmeler Ukrayna’dan
ayrılmayı berberinde getirecek tehlikeli bir
adım olarak görülürken Kırım meclisinin
aldığı karar, Kiev ve Kırım arasındaki köprüleri yıkarak bölgeyi Rusya’ya bir adım
daha yaklaştırdı. Kırım’da yapılan ve sadece
Rusya tarafından tanınan referandumda
oylamaya katılanların % 95,5’inin Kırım’ın
Rusya’yla birleşmesi, % 3,5’inin ise daha
geniş haklarla Ukrayna’ya bağlı kalması
yönünde oy verdiği açıklandı. Kremlin,
Kırım referandumunu Kırım’ın 1954’te
Sovyet lideri Nikita Kruşçev tarafından
Rusya Federasyon Cumhuriyeti’nden alınmasına karşı çıkarak, esasen mevcut gelişmeleri “demokrasi sınavı” olarak niteliyor.
Ancak, Avrupa-Atlantik kanadı, oylamayı,
Rus Ordusu’nun silahları gölgesinde icra
edilmesi nedeni ile “uluslararası hukuka
aykırı ve gayrimeşru” olarak yorumluyor.
Moskova, Kırım meclisinde alınan referandum kararının sonuçlarına göre Kırım’ın
Rusya’ya bağlanmasını kabul edeceğini
açıkladı.
ABD’den Rusya’ya Yaptırım Uyarısı
01
BM Güvenlik
Konseyi’nde
Ukrayna’daki
gelişmeler
değerlendirildi.
01
Events in Ukraine
were discussed at the
UN Security Council.
ABD’nin Rusya’ya karşı uygulamayı düşündüğü yaptırımlar, Rusya’nın da AB’ye karşı
enerji kartını satranç masasında kullanmasını ön plana çıkarmış durumda. Rusya,
özellikle Soğuk Savaş sonrasında
Avrupa’nın içinde bulunduğu siyasal ve
ekonomik konjonktürü iyi analiz ederek,
enerji sektöründeki hâkimiyetini kriz
ortamlarında hem yakın çevresinde bulunan ülkelere hem de AB üyesi ülkelere karşı
çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Bu bağlamda,
Rusya ve AB ülkeleri arasında enerji hatlarının ağırlıklı olarak geçtiği Ukrayna’da kriz
büyüdükçe, enerji arz güvenliği daha da ön
plana çıkıyor. AB’nin doğal gaz tüketiminin
yaklaşık %40’ı Rusya’dan sağlanıyor.
Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği gazın
%66’sını Ukrayna üzerinden yapıyor olması
hem Avrupa hem Rusya açısından
Ukrayna’yı önemli kılmaya devam ediyor.
Referandum sürecinde Türkiye, bir yandan
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunup
Kırım Türklerinin can ve mal güvenliklerini
garantiye almaya çalışırken, diğer yandan
was “created artificially for purely geopolitical reasons” and Kiev was kept by the radical right.
The Crimean Referendum
While the latest developments in Crimea
were seen as a dangerous step which would
lead to separation from Ukraine, decision of
the Crimean Parliament burned the bridges
between Kiev and Crimea and let the region
further develop its relations with Russia.
95.5% of the votes in the Crimean referendum, which was only recognized by Russia,
were in favor of Crimea’s joining Russia and
3.5% of the votes were in favor of staying
with Ukraine with broader rights. The
Kremlin calls the Crimean Referendum as a
“democracy test” opposing Crimea’s separation from the Russian Federation in 1954 by
Soviet Leader Nikita Khrushchev. However,
the Europe-Atlantic wing sees the voting as
“against international law and illegal” due
to the fact that the voting was held under
the shadows of Russian troops. Moscow
announced that Russia will accept Crimea’s
integration to Russia according to the
results of the referendum.
The US warns Russia about sanctions
Sanctions which the US considered to
impose against Russia raised the issue of
Russian’s playing the energy card against
the EU at the table. Russia analyzes the
political and economic conjuncture of
Europe well after the Cold War and shows
his dominance in the energy sector strikingly to both countries in his near abroad and
the EU members in times of crisis.
Accordingly, the more the crisis in Ukraine
deepens, where energy lines between
Russia and the EU pass through, the more
energy supply security comes to the forefront. 40% of the EU’s natural gas consumption is supplied by Russia. Ukraine is still
important for both Russia and Europe
HAZAR WORLD
29
KIRIM REFERANDUMU / Referendum in Crimea
da ABD, NATO, AGİT, AB, Avrupa Konseyi
ile hassas bir istişare yaklaşımı sergiliyor.
Ankara, Rusya ile mevcut ikili ekonomik ve
ticari ilişkilerini riske etmeme arayışını
muhafaza etmeye çaba sarf ediyor. Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Rusya’nın,
Kırım’da ve Ukrayna’da stratejik bazı çıkarlarının olduğunu görmek gerekir, aynen
Suriye’de olduğu gibi” açıklaması ile dengeli
bir tutum içinde olan Türkiye’nin bu konuya karşı duruşunu gösterdi. Bununla birlikte, Davutoğlu referandumu “geçersiz” olarak değerlendirerek Türkiye’nin bu kararı
tanımayacağını belirtti.
Bundan sonra ne olacak?
Rusya Parlamentosu, Kırım’ın aldığı kararı
destekleyip, bölgeyi ilhak etmeye karar
verirse, bölgedeki bütün dengeleri değiştirecek adımı atmış olacak. Olası istikrasızlığın,
Kırım ekseni dışına taşarak, BalkanlarKafkasya-Orta Asya bölgesine yayılma riskinin yükselmesi beklenebilir.
Kırım ve Yalta, II. Dünya Savaşı sonrası
dünya düzeninin belirlenerek, Rusya ve
Batı’nın yeniden paylaşıldığı bölge olarak
dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur.
Mart 2014 tarihi, yeniden yazılan bir Avrupa
haritasını ve belirsizliği gündeme getiriyor.
Batı’nın Ukrayna’yı ikiye bölerek bir parçasını AB’ye bağlama oyununa karşı Rusya,
Karadeniz’de askeri liman ve hava üslerini
yeniden garanti altına almayı başarmış
görülüyor. Bu yeni adım, Rusya’nın
Karadeniz donanmasını yeniden takviye
ederek, Akdeniz harekât alanında ABD’nin
6. Filosu’na karşı mevzi alabileceğini ortaya
koyuyor. Nitekim son Suriye krizi ve bölgeye Kuznetsov uçak gemisini sevk etmesi bu
tespitlerimizi doğruluyor. Rusya elde ettiği
prestij ile Kazakistan ve diğer Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri üzerindeki nüfusunu
artırabilir. Buna mukabil, Ukrayna’nın Batı
ile birlikte Rusya’nın iç siyasal dinamiklerini ve ayrılıkçı hareketleri desteklemesi, satrancın bir diğer hamlesi olarak gündeme
gelebilir.
NATO ve AGİT üyesi olarak Türkiye’nin
krizin çözümünde üstlendiği siyasal ve
askeri yükümlülükleri ve aynı zamanda
Türk Boğazlarının kilidi olan 1936 Montreux
Boğazlar Sözleşmesi’nin uygulayıcısı olarak
Karadeniz’in silahlı çatışmalardan uzak
tutulmasında Türkiye’nin tarihsel görev ve
sorumlulukları mevcut. Kırım Tatarlarına
karşı Kremlin yönetiminin verdiği taahhütlerinin arkasında durması ve mevcut siyasal
ve ekonomik haklarının muhafazası, tarih
30
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
Rusya elde ettiği
prestij ile
Kazakistan ve
diğer Orta Asya
Türk
Cumhuriyetleri
üzerindeki
nüfusunu
artırabilir.
Russia can
increase its
influence on
Kazakhstan and
other Turkic
Republics in the
Central Asia due
to the prestige it
gained.
02
because Russia transfers 66% of gas to
Europe through Ukraine. Turkey advocates
for the territorial integrity of Ukraine and
tries to ensure the security of Crimean
Tatars’ lives and properties while pursuing
a delicate consultation approach with the
USA, NATO, OSCE, EU, and European
Council. Ankara tries to avoid risking
Turkey’s bilateral economic and trade relations with Russia. The Minister of Foreign
Affairs Ahmet Davutoğlu defined the stance
of Turkey having a balanced attitude
against the issue with his statement “We
have to see that Russia has some strategic
interests in Crimea and Ukraine like in
Syria.” However, Davutoğlu called the referendum as “ineffective” and said that Turkey
will not recognize the decision.
What will be next?
If Russian Parliament endorses the decision
of Crimea and decides to annex the region,
it will take a step to change all balances in
www.hazarworld.com
önünde Rusya’nın da Türk dünyası karşısındaki samimiyet sınavını teşkil edeceğini
belirtmek gerekir.
Netice itibariyle, Kırım gerginliği yeni bir
süreci başlattı. Batı ve Rusya’yı bölerek tıpkı
Soğuk Savaş döneminde olduğu üzere karşı
gruplara ayırdı. Böylelikle II. Dünya Savaşı
sonrasında kurulan Yalta düzeni değişti ve
Rusya ile Avrupa sınırlarının yeniden çizildiğini söyleyebiliriz. Peki, Rusya gelecekte
Doğu Ukrayna’ya müdahale eder mi?
NATO’nun en üst düzeydeki askeri yetkilisi
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek
Komutanı General Philip Breedlove,
Rusya’nın Kırım’la yetinmeyip Moldova’nın
ayrılıkçı Transdinyester bölgesini ele geçirebileceği uyarısını yaptı. Rusya Savunma
Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov’un
Ukrayna’nın sınırına ordunun yığınak yaptığı ve Doğu Ukrayna’nın işgal edilebileceği
yönündeki iddiaları yalanladığı yönündeki
son açıklaması ise şimdilik böyle bir tehdidin gündemde olmadığını ortaya koyuyor.
02
Ülkedeki gerilim
Ukrayna’yı AB’ye üyelik
hedefinden uzaklaştırıyor.
02
Tension in the country
drives Ukraine away from
its EU membership goal.
the region. It can be expected that possible
instability will overflow the Crimea axis and
increase the risk of spreading to the
Balkans, Caucasus, and the Central Asia.
Crimea and Yalta had an important place in
the world history as the region where
Russia and the new world were shared after
the World War II. March 2014 revives
uncertainty and the possibility of reshaping
the European map. Against the West’s
desire for dividing Ukraine and binding a
part to Europe, Russia seems to succeed in
guaranteeing military harbors and air bases
in the Black Sea again. This new step shows
that Russia can take up a position against
the US 6th fleet in the Mediterranean by
reinforcing the Black Sea Fleet again. As a
matter of fact, the latest Syria crisis and
sending Russian aircraft carrier Admiral
Kuznetsov to the region confirms these projections. Russia can increase its influence
on Kazakhstan and other Turkic Republics
in the Central Asia due to the prestige it
gained. In return, supporting internal political dynamics and separatist groups in
Russia can be regarded as Ukraine’s another move together with the West.
Turkey has a historical responsibility for
keeping the Black Sea away from armed
conflicts as the enforcer of the 1936
Montreux Convention which is the key to
the Turkish straits. It also has political and
military liabilities in the settlement of crisis
as the member of the NATO and OSCE. It
should be noted that Kremlin’s staying
behind the promises given to Crimean
Tatars and preventing their current political
and economic rights will be a sincerity test
for Russia before the Turkic world.
Consequently, the Crimean tension has started a new period. It divided the West and
Russia and created opposing groups like the
Cold War era. Accordingly we can say that
Yalta order, which was established after the
World War II, changed, and the borders of
Europe were redrawn. Under these circumstances, will Russia intervene in the East
Ukraine in the future? NATO’s top military
commander, NATO Supreme Allied
Commander for Europe General Philip
Breedlove warned that Russia could not be
content with Crimea and could invade
Moldova’s separatist Transdniestria region.
Anatoly Antonov, Deputy Defense Minister
of Russia, denied the allegations that more
troops were moved to the Ukraine border
and the East Ukraine could be invaded, indicating that there is no such threat for now.
HAZAR WORLD
31
BLOG / BLOG
İPEK YOLU / SILK ROAD
İPEK YOLU
YENİDEN
CANLANIYOR
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının
2014 yılında açılmasıyla Türkiye yeni
İpek Yolu’nun merkezi haline gelecek.
Peki planlanan toplam maliyeti 3
milyar doları bulan dev proje ticari
açıdan nasıl bir katkı sağlayacak?
REVIVAL OF THE
SILK ROAD
Emin Akhundzada
HASEN Akademik İşler
Koordinatörü
HASEN Academics and Research
Coordinator
Turkey will turn into
the center of the new
Silk Road when the
Baku-Tbilisi-Kars
railway becomes
operational in 2014.
With a planned
total cost of 3 billion
dollars approximately,
how this giant project
will contribute to
commerce?
T
icaret, insanların ihtiyaçlarını karşılama isteği sonucunda ortaya çıkmıştır. İnsanlar eski dönemlerden beri
üretimin ve kaynakların kısıtlı olmasından dolayı kendilerinde olmayan mal ve
hizmetleri başkalarından temin etmeye
çalışmıştır. Ticaretin insanlık tarihindeki
ilk şekli takastır. Paranın keşfi ile beraber
ticaret kolaylaşmış ve daha da yaygınlaşmıştır.
İlk başlarda sadece yerel ölçekte başlayan
ticaret, daha sonra şirketler ve ülkeler ara-
32
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
T
rade emerged as a consequence of people’s desire to meet their needs. People
have tried to obtain the goods and services they do not have from others
since ancient terms. In terms of human history, the first form of trade was barter. After
money was invented, trade became easier
and more widespread. Initially trade was on
a local scale, later it became interregional
and then international. In the Middle Ages,
there was spice and silk trade from the Far
East to Europe via caravans; this route was
www.hazarworld.com
01
sında yapılmaya başlanmış ve uluslararası
nitelik kazanmıştır. Daha Orta Çağlarda
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya kervanlar vasıtası ile baharat ve ipek taşınmaktaydı ve
bu taşımacılık yolu tarihte İpek Yolu olarak adlandırılmaktaydı. Dolayısıyla, uluslararası ticaret, ülke ekonomilerinin gelişmesinde ve ayakta durmasında önemli
yere sahiptir. Uluslararası ticaretin en
önemli ayağını ise taşımacılık oluşturmaktadır. Alınan malların kısa sürede, az maliyetli ve güvenilir bir şekilde alıcıya ulaştı-
01
Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu projesi
Türkiye kesiminin temel
atma töreni.
01
Groundbreaking
ceremony for the Turkey
section of the BakuTbilisi-Kars project.
called the ‘Silk Road’. Thus, international
trade has a significant role in the development of the national economies. The most
important pillar of international trade is
transportation. Delivering goods to buyers
in a fast, cost-effective and safe way is vital
for international trade.
In this regard, the historical Silk Road,
which had a crucial role in transportation
between Far East and Europe, is being
revived with Marmaray and Baku-TbilisiKars projects. The Marmaray Project is a
HAZAR WORLD
33
İPEK YOLU / SILK ROAD
02
rılması uluslararası ticaret açısından en
önemli unsurlardan biridir.
Bu bağlamda Uzak Doğu-Avrupa arasındaki taşımacılıkta önemli yere sahip olan
Tarihi İpek Yolu günümüzde Marmaray ve
Bakü-Tiflis-Kars projeleri sayesinde yeniden canlanmaktadır. Marmaray projesi,
Avrupa ve Asya’yı İstanbul Boğazı’nın
altından birbirine bağlayan ve 1860 senesinde Osmanlı Sultanı Abdülmecit tarafından ortaya atılmış muazzam bir projedir.
Asırlık projenin 29 Ekim 2013 tarihinde
hizmete sunulmasıyla Modern İpek
Yolu’nun iki önemli ayağından biri
tamamlanmış oldu.
Modern İpek Yolu’nun ikinci ayağı olan
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ise
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye işbirliğinde geliştirilen ve toplam uzunluğu 826
kilometre olan yıllık 3 milyon yolcu ve 20
34
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
02
Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu projesinin
imza töreni, üç ülkenin
bakanlarını bir araya
getirdi.
02
Ministers of three
countries gathered for
the signing ceremony of
Baku-Tbilisi-Kars
railway project. .
03
Azerbaycan Ulaştırma
Bakanı Ziya Mammadov.
03
Ziya Mammadov,
Minister of Transport of
Azerbaijan.
promising initiative which was first put forward by Ottoman Sultan Abdulmecit in
1860 in order to link two continents beneath
the sea. One of the two key pillars of the
Modern Silk Road was completed when the
centuries-old project was put into service
on October 29, 2013. The Baku-Tbilisi-Kars
railway project constitutes the second pillar
of the Modern Silk Road, and was developed by the trilateral Azerbaijan-GeorgiaTurkey partnership. The railway has a total
length of 826 kilometers and an annual
transport capacity of 3 million passengers
and more than 20 million tons of goods. The
project is expected to be operational in late
2014.
When Baku-Tbilisi-Kars railway project is
up and running, there will be an uninterrupted rail route from the Far East to
Europe: all the way from China to Britain.
www.hazarworld.com
03
04 05
milyondan fazla yük taşıma kapasitesine
ulaşması öngörülen harikulade bir projedir. Projenin 2014 yılının sonuna doğru
hizmete sunulması beklenmektedir. BaküTiflis-Kars demiryolu projesinin gerçekleşmesi ile Uzak Doğu’dan Avrupa’ya ve
Çin’den İngiltere’ye kadar demir yolu ile
kesintisiz ulaşım sağlanacaktır.
Günümüzde Uzak Doğu’dan Avrupa’ya
yük taşımacılığı hava ve deniz yolu ile
yapılmaktadır. Hava yolu taşımacılık
ücretleri çok maliyetli olduğundan, havaleli ve ağır yüklerin taşınmasında deniz
yolu kullanılmaktadır. Deniz yolu ile
Çin’in Şanghay, Ningbo ve Qingdao gibi
ticari limanlarından gemiler en erken yaklaşık 35-38 gün aralıklarında Avrupa’ya
ulaşmaktadır. Ama Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu hattının hizmete sunulması ile
bu süre 13 güne inmiş olacaktır. Bu da
Avrupa ile Asya arasındaki ticaret hacmini önemli ölçüde artıracaktır. Ticari malların kısa sürede nihai tüketiciye ulaşması
alış ve satış arasındaki sirkülasyonu hızlandıracağı için ülkeler ve bölgeler arası
ticaret hacmi de ciddi oranda artış gösterecektir. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
sayesinde sadece Uzak Doğu ile Avrupa
arasındaki taşımacılık mesafesi kısalmayacak, aynı zamanda deniz yolu taşımacılı-
04
Gürcistan Bölgesel
Kalkınma ve Altyapı
Eski Bakanı Ramaz
Nikolaişvili.
04
Ramaz Nikolaishvili,
Former Minister for
Regional Development
and Infrastructure of
Georgia.
05
Bakü-Tiflis-Kars
projesine Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye
cumhurbaşkanları start
verdi.
05
Presidents of
Azerbaijan, Georgia and
Turkey started the
Baku-Tbilisi-Kars
project.
Currently, cargo transportation from the
Far East to Europe is conducted by air and
by sea. As aviation transport costs are
high, maritime transport is preferred for
bulky and/or heavy goods. By maritime
transport, ships arrive in Europe a minimum of 35-38 days after leaving the commercial ports of China such as Shanghai,
Ningbo and Qingdao. This will be reduced
to just 13 days with the Baku-Tbilisi-Kars
rail line, which will massively increase the
trade volume between Europe and Asia;
goods will be delivered to end-users in a
short period of time, and this will accelerate the circulation between purchase and
sale.
In addition, the Baku-Tbilisi-Kars railway
will not only reduce the transport time, but
also minimize the majority of the risks
arising from marine transport. It is important to consider the risks of marine transport, as they extend the transport time and
threaten the safe delivery of the goods to
the buyers. The key risks are as follows:
In maritime transport, there is a threat
of hijacking. Considering that approximately 350-400 hijacking incidents occur
annually on maritime transport routes
between the Far East and Europe, this
problem is clearly a serious one.
1
HAZAR WORLD
35
İPEK YOLU / SILK ROAD
06
ğının ortaya çıkardığı birçok risk minimize edilmiş olacaktır. Keza deniz yolu taşımacılığının ortaya çıkardığı aşağıdaki
riskler doğrudan taşıma süresine yansımakta ve malların sağlıklı bir şekilde alıcıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir:
Deniz yolu taşımacılığında gemiler korsan saldırılarına uğrayabilir. Uzak DoğuAvrupa arasındaki deniz yolu taşımacılığında yılda 350-400 civarında korsan saldırılarının yapıldığı dikkate alındığında,
bu problemin ne kadar vahim olduğu
anlaşılabilir.
Kötü hava koşullarında gemi seferleri
iptal edilmektedir. Bu da geminin transit
süresini uzatmaktadır. Keza geçtiğimiz
yılın Mart ayında Mısır’da kum fırtınası
nedeniyle 6 liman deniz trafiğine kapatılmıştır.
Fırtınalı havalarda denizde oluşan dalgalardan dolayı gemi sallandığından
gemideki malzemeler hasar görebilir, ya
da denizde oluşan yüksek dalgalar geminin içinde bulunan konteynerlerin su
almasına, suya karşı savunmasız olan malzemelerin bozulmasına ya da paslanmasına sebep olabilir.
Harp ve grev durumlarında gemiler
aktarma limanlarında yağmalanabilir
veya bekletilebilir. Mısır’da, Süveyş
Kanalı’nda bulunan Port Said Limanı
(Uzak Doğu’dan Avrupa’ya giden gemilerin büyük çoğunluğu Port Said
Limanı’nda aktarma yapmaktadır) grev ve
gösterilerden dolayı işlevsiz hale geldiği
için uzun süre hiçbir gemi limana yanaşamamıştı. Bu da ihtiyaç duyulan malların
varış yerine zamanında ulaşamamasından
dolayı işlerin aksamasına, üretimin gecik-
Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu
Baku-Tbilisi-Kars
railway
1
2
2014 yılında açılıyor.
IT will be operational in 2014.
Temeli 2008’de atıldı.
Foundations were
laid in 2008.
3
4
36
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
İlk etapta 1 milyon yolcu ve
6,5 ton yük taşınabilecek.
Initial capacity will be
1 million passengers and
6.5 tons of goods.
2034 yılına gelindiğinde
16 milyon 500 bin ton yük ile
1 milyon 500 bin yolcu
taşınması hedefleniyor.
The capacity is planned to be
increased to 16 million 500
thousand tons of goods and
1 million 500 thousand
passengers by 2034.
07
2
In poor weather conditions, navigations
may be cancelled, prolonging the transit
time of the ship. In March 2013, 6 ports in
Egypt were shut down due to a sand storm.
In stormy weather, goods on the ship may
be destroyed due to lurching, or waves
may cause damage or corrosion to goods
which are not water resistant.
Ships may be plundered or exposed to
delays during wartime or strikes. At “Port
Said” port in Egypt, where the majority of
ships sailing from Far East to Europe transfer, remained nonoperational for lengthy
3
4
www.hazarworld.com
08
Bakü-Tiflis-Kars projesi
Asya ile Avrupa
arasındaki kesintisiz
demiryolu taşımacılığını
sağlayacak.
08
The Baku-Tbilisi-Kars
project will ensure
uninterrupted railway
transport between Asia
and Europe.
09
Ulaştırma Eski Bakanı
Binali Yıldırım proje
hakkında bilgi veriyor.
09
Former Minister of
Transport Binali Yıldırım
gives information about
the project.
08
09
06
Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu projesi
imza töreni.
06
Signing ceremony of
the Baku-Tbilisi-Kars
railway project.
07
Demiryolu tünel
çalışmalarından bir
görüntü.
07
A view from railway
tunnel construction.
mesine ve en önemlisi müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilir ve bu durumda
işletmeler maddi zarara uğrayabilir.
Oysa Marmaray’dan sonra BTK demiryolu
hattının da hizmete sunulması ile Asya ile
Avrupa arasındaki kesintisiz demir yolu
taşımacılığı devreye girecek, mevcut taşımacılıktan kaynaklanan riskler minimize
edilmiş olacaktır. Bunun yanı sıra, zaman
ve mesafe kısalacağı için satıcı firmalar
stok maliyetlerinden de kurtulmuş olacaktır. Çünkü mevcut durumda firmalar yok
satmama, müşterilerini rakiplerine kaptırmama ve piyasada rekabetçi koşullara
dayanabilme adına uzun taşımacılık sürelerini göz önünde bulundurarak, ihtiyaç
duyulandan fazla mal alarak stok yapmakta ve böylece rekabet etmeye çalışmaktadırlar. Fakat stok yapmanın da belirli
maliyeti ve riskleri söz konusudur.
*Yazının tamamına www.hazar.org sitesindeki blog bölümünden ulaşabilirsiniz.
periods during strikes and demonstrations,
which prevented ships from approaching the
port. Under such conditions, goods may not
reach their destinations on time and production may be delayed, which will cause customers dissatisfaction and ultimately financial losses. However, most of the risks resulting from current transport methods will be
minimized when the BTK railway is put into
service after Marmaray. Moreover, as time
and distance will be reduced, export companies will not face “over stocking” problems.
Such problems arise because companies
must consider the lengthy transport periods
along with the above-mentioned risks associated with marine transportation, as therefore
they “over stock” in order not to lose their
customers in case they cannot meet their
needs. However, there are certain costs and
risks of keeping “over stock”.
*The full text of the article is available on the
blog page at www.hazar.org
HAZAR WORLD
37
KAPAK / COVER
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
HAZAR STRATEJİ
ENSTİTÜSÜ
2 YAŞINDA
Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN), 2 yıl önce, Nisan
2012’de faaliyetlerine başladı. Bu ay, kuruluşunun 2.
yılını kutlayan enstitü, “Hazar Bölgesi’ne ilişkin yenilikçi
araştırmalar yürütmek ve stratejik öneriler geliştirmek”
vizyonuyla çıktığı yolda, iki sene gibi kısa bir süre içinde
büyük mesafe kat etti.
SELİN ŞEN SALTAŞ, MERVE DAMCI
CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
CELEBRATES ITS SECOND YEAR
Established 2 years ago in April 2012, the Caspian
Strategy Institute (HASEN) is a think tank based on
the vision of “conducting innovative research and
developing strategic recommendations on the Caspian
Region”. The institute achieved great success in such a
short period of time. This month, HASEN is celebrating
the 2nd anniversary of its establishment.
38
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
39
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
E
nerji, ekonomi, uluslararası ilişkiler,
güvenlik ve hukukun yanı sıra çevre,
eğitim ve kültür konularına da
yoğunlaşan enstitü, Geniş Hazar
Bölgesi’nin kamuoyundaki algısını
artırmayı, yenilikçi çalışmalar yürütüp stratejik öneriler geliştirerek bölgesel
işbirliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Kazakistan ve Gürcistan başta
olmak üzere Geniş Hazar Bölgesi, Hazar’a
sınırı olan ülkeler, Çin’den Avrupa’ya açılan
İpek Yolu güzergahını kapsayan alandaki
gelişmeleri yakından takip eden enstitü,
Hazar’ın gündeminin çalışıldığı en önemli
platform olmayı kendine hedef olarak koydu.
Akademi ve medya olarak iki birimden oluşan Hazar Strateji Enstitüsü, dünyanın on beş
ülkesinden uzmanlarla yakın işbirliği içinde
bulunuyor. Akademi birimi; Enerji ve
Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Dış Politika
ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi, Siyaset
ve Sosyal Araştırmalar Merkezi olmak üzere
üç ayrı merkezden oluşuyor ve her merkez
nezdinde, uzmanlar, araştırmacılar ve araştırma asistanları düzenli olarak analizler, makaleler, özel raporlar hazırlıyor.
Diğer düşünce kuruluşlarından farklı olarak
bünyesinde bir medya departmanı da kuran
Hazar Strateji Enstitüsü; enerji, ekonomi ve
güvenlik konularının gündeme getirildiği
televizyon programlarının yapımını üstlenirken, bölge ile ilgili derin analizlerin yer aldığı
aylık basılı yayınlarla da Türkçe, İngilizce ve
Rusça olmak üzere okuyucuya üç farklı dilde
ulaşıyor.
Enstitü, Türkiye ve dünyanın önde gelen
düşünce kuruluşlarından biri olma hedefiyle
başladığı çalışmalar kapsamında bu zamana
kadar 4 büyük Hazar Forumu, onlarca yuvarlak masa toplantısı, rapor, eğitim faaliyetleri,
seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar
düzenledi.
Emin adımlarla büyümesini sürdüren Hazar
Strateji Enstitüsü’nün Genel Sekreteri
Haldun Yavaş, enstitünün kuruluş sebebine
ilişkin şu sözleri dile getiriyor:
“Türkiye’de düşünce kuruluşları çok genel
konuları ve geniş coğrafyaları inceliyor veya
iç politikanın yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Hazar Strateji Enstitüsü’nü
kurma nedenimiz; bu konudaki açığı tespit
etmemizden kaynaklanıyor. Sadece Hazar
Bölgesi’ni, enerji konusunu çalışan herhangi
bir enstitünün bulunmaması bize Hazar
Enstitüsü’nü, yani enerji ile Hazar Bölgesi’ni
birleştiren bir düşünce kuruluşu fikrini hayata geçirme ihtiyacı hissettirdi.”
40
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
01
01
Gelenekselleşen Hazar
Forumları dünya
liderlerini buluşturmaya
devam ediyor.
01
Caspian Forums that
have become a tradition
continue to bring world
leaders together.
T
he institute focuses on energy, international affairs, security, economy,
education, culture and environment
issues. It aims to increase public
awareness about the Broader
Caspian Region and contribute to
regional partnerships by carrying out innovative research and developing strategic
recommendations.
The institute follows the developments in
the region covering the Broader Caspian
Region particularly Azerbaijan, Russia,
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kazakhstan and Georgia, the countries surrounding the Caspian, and the Modern Silk
Road extending from China to Europe. Main
www.hazarworld.com
Yavaş, çalışmalarının odak noktasını “On yılı
aşkın süredir Avrupa’nın konuştuğu, Türkiye
ve Azerbaycan’ın güçlü işbirliğiyle ortaya
çıkan Güney Gaz Koridoru projesi başta
olmak üzere ağırlıklı olarak enerji ekseninde
çalışmalar yürütüyoruz. Herhangi bir konuyu
incelerken bölgesel işbirliğine katkısı olacak
projeleri, çok sayıda ülkenin, coğrafyanın ve
bölgenin istifade edebileceği ekonomik konuları enstitünün çalışma merkezine getiriyoruz” sözleriyle değerlendirdi.
TANAP projesiyle Azerbaycan’ın Türkiye’nin
en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu hatırlatan Yavaş, Türk yatırımcıları Hazar
Bölgesi’nde uzun vadede kalıcı ve etkili yatırımlar yapmaya davet etti:
objective of the institute is to become the
most important study and discussion platform for the Caspian agenda.
Caspian Strategy Institute consists of two
main departments as Academia and Media
in close collaboration with experts from fifteen countries in the world. The academy
department has three different centers;
Center on Energy and Economy, Center on
Foreign Policy and Security, Center on
Politics and Social Studies. Experts, researchers and research assistants regularly prepare analyses, articles, and special reports
under each center.
Different from other think tanks, Caspian
Strategy Institute has established an
in-house media department and started broadcasting television programs about energy,
economics and security issues. It also publishes monthly magazines including in-depth
analyses about the region in three languages;
Turkish, English and Russian.
The institute held four major Caspian
Forums, dozens of round-table meetings,
training activities, seminars, workshops and
conferences so far with the aim of becoming
a leading think tank in the world and
Turkey. Haldun Yavaş, Secretary General of
Caspian Strategy Institute which takes firm
steps forward, made the following statement
about the goal of the institute:
“In Turkey, think tanks mostly focus on
general subjects and broad geographies or
conduct studies about directing domestic
politics. We found out that there is a gap in
this regard and we need to establish an institute such as the Caspian Strategy Institute.
The lack of an institute studying the Caspian
Region and energy made us feel an urge to
establish a think tank which combines
energy and the Caspian Region.”
About the focus of their studies, Yavaş said,
“We mostly work on energy-related issues
such as the Southern Gas Corridor which
emerged with the solid cooperation of
Turkey and Azerbaijan and which has been
on European agenda for more than ten
years. When examining an issue, we make
sure that it contributes to regional cooperation projects, different countries, geographies
and regions.”
Reminding that Azerbaijan has become the
largest foreign investor in Turkey with the
TANAP project, Yavaş invited Turkish
investors to make sustainable and efficient
investments in the long term in the Caspian
region:
“The most important feature of the Caspian
HAZAR WORLD
41
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
02
“Hazar Bölgesi ülkelerinin en önemli özelliği
hidrokarbon yataklarının zengin oluşu. Bu
konuda elde ettikleri gelirleri maalesef
Türkiye’ye yatırmıyorlar. Bunu daha güvenli
limanlarda kullanmayı yeğliyorlar. Fakat biz
bu tür yatırımların Türkiye’ye daha çok gelmesini istiyoruz. Aynı şekilde Türk yatırımcıların da daha stratejik sahalarda, daha uzun
vadeli, daha etkili ve daha kalıcı sektörlere
girmesini istiyoruz. Bölgede BOTAŞ ve
TPAO’nun yaptığı gibi yatırımların daha da
artması için çalışıyoruz. Azerbaycan’ın
Türkiye’ye yaptığı yatırım buna çok iyi bir
örnektir. Azerbaycan, enerjiden elde ettiği
gelirleri Türkiye’ye yatırdı. Türkiye için
önemli bir stratejik kurum olan ‘PETKİM’ ve
STAR Rafinerisi gibi yatırımlar da bunun en
iyi örnekleri arasında. Azerbaycan gazının
Türkiye üzerinden taşınması, doğal gaz ve
boru hattı projesinin finanse edilmesi de
oldukça önemli. Azerbaycan kardeş millet
olarak üstüne düşen görevi yaptı. Şimdi sıra
Türkiye’de.”
Enstitünün en önemli özelliğinin akademi ve
medyayı bir araya getirmesi olduğunu belirten Yavaş, dağıtım ağını sürekli genişleten ve
42
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
02
HASEN düzenlediği başarılı
etkinliklerle gündeme geliyor.
02
HASEN stands out with its
successful events.
03
Hazar Yaz Okulu katılımcıları
Ankara’da üst düzey
ziyaretler gerçekleştirdi.
03
Caspian Summer School
participants made high-level
visits in Ankara.
04
Ünlü anchorman Oğuz
Haksever, HASEN’in organize
ettiği sergi için ceylan
heykellerini boyuyor.
04
Famous anchorman Oğuz
Haksever is painting gazelle
sculptures for the exhibition
organized by HASEN.
region is its rich hydrocarbon deposits.
Unfortunately, they do not invest their income in Turkey. They prefer to use it in a safer
harbor. But we want to attract more investments in this regard. Likewise, we want
Turkish investors to enter into more effective and more permanent industries in more
strategic, sustainable and longer-term sectors. We strive to increase investments such
as BOTAS and TPAO in the region.
Azerbaijan’s investment in Turkey is a very
good example. Azerbaijan invested their
energy-related revenue in Turkey.
Investments such as the STAR Refinery and
PETKIM which is a very important and
strategic institution for Turkey would be the
best example. Transportation of Azerbaijani
gas through Turkey, funding the natural gas
and pipeline projects are also quite important. Azerbaijan did its share of work as our
sister nation. Now it is Turkey’s turn.”
Indicating that the Institute’s most important feature is to bring the academy and the
media together, Yavaş said that they intend
to convert ‘Hazar World’ into an influential
publication in the region such as TIME.
www.hazarworld.com
03
4
ULUSLARARASI FORUM
INTERNATIONAL FORUMS
9
04
Hazar Bölgesi’nin gündemine ilişkin konuları
işleyen Hazar World’ü bölgenin TIME’ına ve
3 ayda bir yayınlanan derin analizlerin yer
aldığı Caspian Report’u da dünyaya hitap
eden bir mecraya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Hazar Bölgesi’nin Türkiye’de
yeterince tanınmadığına dikkati çeken Yavaş,
en ciddi eksiğin de kalifiye uzman olduğunu
ifade etti.
HAZAR FORUMLARI GÜNDEMİ BELİRLEDİ
Hazar Strateji Enstitüsü, 2 yıldan beri düzenlediği başarılı etkinliklerle gündeme oturdu.
Bu etkinliklerin başında gelen “Hazar
Forumları” Hazar Bölgesi’nin enerji, ekonomi,
ulaştırma, dış politika ve güvenlik konularını
dünya liderlerini bir araya getirerek masaya
yatırdı.
İlk Hazar Forumu, 2012 yılının Aralık ayında
İstanbul’da düzenlendi. Birçok ülkeden devlet
adamı, iş dünyası lideri, akademisyen, düşünce kuruluşu ve STK’yı bir araya getiren
forumda, Hazar Bölgesi’nde bölgesel işbirliği,
enerji ve enerji güvenliği gibi konular siyasetçiler, iş adamları ve akademisyenler gözüyle
ele alındı. Dünyanın farklı ülkelerinden
ÜLKEDE 42 YUVARLAK
MASA TOPLANTISI
42 Roundtable meetings
in 9 Countries
117
MAKALE
ARTICLES
8.000
HABER
NEWS
05
Hürriyet Daily News Genel
Yayın Yönetmeni Murat Yetkin.
05
Hurriyet Daily News Editor-inChief Murat Yetkin.
05
Focusing on the agenda of the Caspian
Region, Hazar World is currently expanding
its distribution network. He also noted that
they want to further develop and globalize
their quarterly journal Caspian Report
which covers in-depth analyses about the
region. Yavaş underlined that there is a lack
of awareness about the Caspian Region in
Turkey, and the most serious problem is the
lack of qualified experts.
CASPIAN FORUMS SET THE AGENDA
Caspian Strategy Institute has set the agenda
with successful events in two years. One of
the most important events organized by the
Institute is ‘Caspian Forum’ gathering world
leaders to discuss energy, economy, transportation, foreign policy and security issues
of the Caspian region.
First Caspian Forum was held in Istanbul in
December 2012. Forum gathered statesmen,
business leaders, academicians, think tanks
and NGOs from different countries to discuss regional cooperation, energy and
energy security issues of the Caspian Region
from the perspective of politicians, business
HAZAR WORLD
43
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
önemli isimleri ağırlayan forumda Hazar
Enerji Kaynaklarının Avrasya Enerji
Dinamiklerindeki Rolü, İpekyolu’nun
Yeniden Canlandırılması, Çeşitlendirme ve
Sürdürülebilir Kalkınma ile Avrasya’da Barış
ve İstikrar: Yaklaşımlar ve Çözüm Arayışları
konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Yoğun ilgi gören ilk foruma, Başbakan
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD
Savunma Eski Bakanı Robert Gates, Türkiye
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru,
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı
Khalaf Khalafov, Azerbaycan Ulaştırma
Bakan Yardımcısı Musa Panahov, Azerbaycan
Cumhurbaşkanlığı Siyasal Analiz ve
Enformasyon Daire Eski Başkanı Elnur
Aslanov, Gürcistan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan Yardımcısı Mariam Valishvili,
Gürcistan Savunma Bakanı Baş Yardımcısı
Levan Dolidze, Birleşik Krallık Lordlar
Kamarası Üyesi Lord John Desmond
Waverley, Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi (PACE) Eski Başkanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
İdaresi Sosyal ve Politik Konular Daire
Başkanı Ali Hasanov, SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev ve BP Türkiye Başkanı
Bud Fackrell katıldı.
HASEN, başarıyla geçen ve basının büyük
ilgisini çeken forumun ikincisini ise 8 ülkenin dışişleri bakanının katılımıyla Eylül
2013’te ABD’nin New York kentinde düzenledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Waldorf Astoria Otel’de gerçekleşen foruma Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı
Elmar Mammadyarov, Gürcistan Dışişleri
Bakanı Maia Panjikidze, Arnavutluk
Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati, BosnaHersek Dışişleri Bakanı Zlatko Lagumdzija,
Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Vesna Pusic, Makedonya Dışişleri
Bakanı Nikola Poposki, Karadağ Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Igor Luksic,
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı
Dimitrios Kourkoulas, Moldova Dışişleri
Bakan Yardımcısı Valeriu Chiveri, Gürcistan
Dışişleri Bakan Yardımcısı Davit Zalkaliani,
SOCAR Başkan Yardımcısı Elşad Nasirov,
Hazar Strateji Enstitüsü Genel Sekreteri
Haldun Yavaş, ABD Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası Enerji İşleri Koordinatörü ve
Özel Temsilcisi Carlos Pascual, Avrupa
Birliği (AB) Orta Asya ve Avrupa Dış Eylem
Servisi Özel Temsilcisi Patricia Flor katıldı.
“Avrupa Enerji Güvenliği ve Güney Gaz
Koridoru” temasıyla düzenlenen forum hem
44
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
06
12
ÖDÜL DAĞITIMI
AWARD DISTRIBUTION
42
ÜLKEDEN GELEN FORUM
KATILIMCISI
FORUM PARTICIPANTS
FROM 42 COUNTRIES
22
SAYI DERGİ (CASPIAN REPORT VE
HAZAR WORLD) 54 ÜLKEYE
ULAŞIYOR
ISSUES OF CASPIAN REPORT &
HAZAR WORLD MAGAZINE
DELIVERED TO 54 COUNTRIES
36
BÖLÜM TV PROGRAMI
EPISODE TV PROGRAMME
leaders and academicians. Forum hosted
many important figures from different
countries, and ideas were exchanged mainly
on the following subjects: Caspian Energy
Resources’ Role in Eurasian Energy
Dynamics, Revival of the Silk Road; Peace
and Stability in Eurasia with Diversification
and Sustainable Development: Perspectives
and Solutions.
The first Caspian Forum was held with the
participation of the Minister of Energy and
Foreign Affairs of Turkey Taner Yıldız,
Former U.S. Defense Minister Robert Gates,
Deputy Minister of Foreign Affairs of
Turkey Naci Koru, Deputy Minister of
Foreign Affairs of Azerbaijan Khalaf
Khalafov, Deputy Minister of Transport of
Azerbaijan Musa Panahov, Former Chief of
the Political Analysis and Information
Department at the Presidential
Administration of Azerbaijan Elnur
Aslanov, Deputy Minister of Energy and
Foreign Affairs of Georgia Mariam
Valishvili, First Deputy Defense Minister of
Georgia Levan Dolidze, Member of the
House of Lords of the United Kingdom Lord
John Desmond Waverley, Former Chairman
of European Council Parliamentary
Assembly (PACE) Mevlüt Çavuşoğlu, Head
of the Department of Public and Political
Issues of the Administration of the President
of Azerbaijan Ali Hasanov, State Oil
Company of Azerbaijan (SOCAR) President
Rövnag Abdullayev, and BP Turkey
President Bud Fackrell.
After the first forum which attracted great
www.hazarworld.com
07
ABD’de hem de dünya genelinde büyük
yankı uyandırdı ve başta TANAP ile TAP
olmak üzere, enerji güvenliği konusunda
büyük avantaj yaratacak Hazar Bölgesi projeleri bir kez daha dünya gündemine taşınmış
oldu.
HAZAR FORUMLARI BÖLGE LİDERLERİNİ BİR
ARAYA GETİRDİ
HASEN, üçüncü Hazar Forumu’nu ise 2013
yılının Aralık ayında yeniden İstanbul’da
bakanlar düzeyinde katılımla gerçekleştirdi.
“Hazar’ın Yeniden Tanımlanması” ana
temasıyla gerçekleştirilen foruma Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı
Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, Azerbaycan Ulaştırma
Bakanı Ziya Mammadov, Arnavutluk
Ekonomi ve Enerji Bakanı Z. Damian
Gjiknuri, Slovenya Altyapı ve Mekânsal
Planlama Bakanı Samo Omerzel, SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, BP Türkiye,
Azerbaycan ve Gürcistan sorumlusu
Gordon Birrell, Gürcistan Ekonomi ve
Sürdürülebilir Kalkınma Müsteşarı Natia
Mikeladze, Azerbaycan Hazar Deniz
Gemiciliği Şirketi Başkanı Rauf Valiyev,
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ)
CEO’su Shahmar Movsumov, Romanya
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Nicusar
Buica, Kazakistan Demiryolları Başkanı
Askar Mamin, Türk Konseyi Genel
Sekreteri Halil Akıncı, Irak Enerji Enstitüsü
Direktörü ve Irak Federal Parlamentosu
Enerji ve Ekonomi Danışmanı Luay Jawad
06
HASEN’in düzenlediği
yuvarlak masa
toplantısında Avrupa’nın
enerji ithalatında Güney
Gaz Koridoru’nun rolü
tartışıldı.
06
Southern Gas Corridor’s
role in Europe’s energy
imports was discussed
at the roundtable
conference organized by
HASEN.
07
Başbakan Erdoğan
adına Hazar Devlet
Adamı ödülünü
Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ, HASEN
Genel Sekreteri Haldun
Yavaş’tan aldı.
07
Deputy Prime Minister
Bekir Bozdağ received
the ‘Caspian Statesman
of the Year’ award on
behalf of Prime Minister
Erdoğan from HASEN
Secretary General
Haldun Yavaş.
attention, HASEN held the 2nd forum in
September 2013, New York, USA with the
participation of 8 countries’ foreign ministers. The event took place in Waldorf Astoria
Hotel on the United Nations General
Assembly week. Caspian Forum gathered
the Foreign Minister of Turkey Ahmet
Davutoğlu, Foreign Minister of Azerbaijan
Elmar Mammadyarov, Foreign Minister of
Georgia Maia Panjikidze, Foreign Minister
of Albania Ditmir Bushati, Foreign Minister
of Bosnia Herzegovina Zlatko Lagumdzija,
Deputy Prime Minister and Foreign Minister
of Croatia Vesna Pusic, Foreign Minister of
Macedonia Nikola Poposki, Deputy Prime
Minister and Foreign Minister of
Montenegro Igor Luksic, Deputy Foreign
Minister of Greece Dimitrios Kourkoulas,
Deputy Foreign Minister of Moldova Valeriu
Chiveri, Deputy Foreign Minister of Georgia
Davit Zalkaliani, SOCAR Vice President
Elshad Nasirov, Caspian Strategy Institute
Secretary General Haldun Yavaş, the U.S.
State Department’s Special Envoy and
Coordinator for International Energy Affairs
Carlos Pascual, and EU Special
Representative for Central Asia Patricia Flor
gave speeches at the forum.
The forum was held with the theme of
“European Energy Security and the
Southern Gas Corridor” and it had a great
impact both in the U.S. and throughout the
world. Caspian region projects, particularly
TANAP and TAP, which will create great
advantages on energy security, was brought
to the world’s agenda once again with the
forum.
CASPIAN FORUMS GATHERED THE LEADERS
OF THE REGION
The third Caspian Forum was held in
December 2013 in Istanbul at the ministerial
level with the theme of “Defining the
Caspian”. Former Minister of Maritime,
Transport and Communication Binali
Yıldırım, Minister of Energy and Natural
Resources Taner Yıldız, Minister of Customs
and Trade Hayati Yazıcı, Minister of
Transport of Azerbaijan Ziya Mammadov,
Minister of Economy and Energy of Albania
Z. Damian Gjiknuri, Minister of
Infrastructure and Spatial Planning of
Slovenia Samo Omerzel, SOCAR President
Rövnag Abdullayev, Regional President for
Azerbaijan, Georgia and Turkey of BP
Gordon Birrell, Deputy Minister of Economy
and Sustainable Development of Georgia
Natia Mikeladze, Chairman of Azerbaijan
HAZAR WORLD
45
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
al-Khatteeb, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı
İdaresi Sosyal ve Politik Konular Daire
Başkanı Ali Hasanov ve Uluslararası
Politika Çalışmaları Enstitüsü (ISPI) Başkan
Yardımcısı Paolo Magri katıldı.
Önümüzdeki yıllarda bölgede enerji, ulaştırma ve finans alanlarında gerçekleşecek proje
ve işbirlikleri projeksiyonunun ortaya konduğu üçüncü Hazar Forumu’ndaki oturumların moderatörlüğünü İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr.
Deniz Ülke Arıboğan, gazeteci-yazar Hakan
Çelik ve TRT Türk televizyonundan Ayşe
Süberker üstlendi. “Hazar Transit Koridoru”
ve “Güney Koridoru: Bölgesel Enerji
Kaynakları İçin Boru Hattı” başlıklarının da
yer aldığı forumda, Türkiye ve Azerbaycan’ın
liderliğinde atılan tarihi adımla gerçekleşen
TANAP ve TAP projeleri ile bölge için büyük
öneme sahip ulaştırma projesi Hazar Transit
Koridoru’na ilişkin detaylar konuşuldu.
Enstitü, dördüncü Hazar Forumu’nu ise
Brüksel’de “Güney Gaz Koridoru: Fırsatlar ve
Sorunlar” başlığı altında düzenledi. Forumun
ev sahipliğini Avrupa Parlamentosu’nda yer
alan Liberal Demokrat Parti, Sosyal
Demokrat Sosyalist Parti ve Avrupa
Demokrasi Grupları üstlendi. Böylece
Avrupa’nın umudu Güney Gaz Koridoru
projesi, Avrupa Parlamentosu’nda üç farklı
partiyi buluşturmuş oldu.
Foruma Azerbaycan’ın Belçika, Lüksemburg
ve AB Büyükelçisi Fuat İskenderov, BP
Güney Koridoru Başkan Yardımcısı John
Baldwin, Yunanistan’ın AB Daimi
Temsilciliği Enerji Ataşesi Theodoros
Christopoulos, BOTAŞ Genel Müdür
Yardımcısı İbrahim Said Arınç, Avrupa
Parlamentosu Üyesi Vittorio Prodi, İtalya AB
Daimi Temsilciliği Enerji Ataşesi Marco
Landolfi, Azerbaycan’ın Belçika,
Lüksemburg ve AB Birinci Katibi Rashad
Novruz, TAP Dış İlişkiler Direktörü Michael
Hoffman, SOCAR Belçika Direktörü Vusal
Mammadov ve Avrupa Parlamentosu Üyesi
Norica Nicolai konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlik Hazar ve Avrupa ülkelerinden milletvekillerini, büyükelçileri, akademisyenleri,
özel sektörden üst düzey temsilcileri ve uluslararası basını bir araya getirdi.
Hazar Strateji Enstitüsü tarafından düzenlenen dört forumda da bölgenin fikir önderleri,
karar alıcılar, bakanlar ve iş adamları Hazar
Bölgesi’nin dinamiklerini konuştu ve mevcut
projelerle ileriye dönük öngörüler ortaya
kondu. Hazar Strateji Enstitüsü, düzenlediği
yüksek kalibreli etkinliklerle bölge gündemini dünyaya duyurmaya devam edecek.
46
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
08
08
Enstitü akademik,
medya ve eğitim
faaliyetlerine de ağırlık
veriyor.
08
The institute focuses on
academic, media and
education activities as
well.
Caspian Shipping Company Rauf Valiyev,
Executive Director of SOFAZ Shahmar
Movsumov, State Secretary in the Ministry
of Transport of Romania Nicusar Buica,
President of Kazakstan Railways Askar
Mamin, Turkic Council Secretary General
Halil Akıncı, Founder and Director of Iraq
Energy Institute and Advisor to the Federal
Parliament of Iraq Luay Jawad al-Khatteeb,
Head of the Department of Public and
Political Issues of the Administration of the
President of Azerbaijan Ali Hasanov, Italian
Institute for International Political Studies
(ISPI) Director and Executive Vice President
Paolo Magri attended the forum.
The 3rd Caspian Forum presented a projection for future energy, transport and finance
projects and collaborations in the region in
the coming years, and it was moderated by
Istanbul Bilgi University Member of Board
of Trustees Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan,
journalist-writer Hakan Çelik, and Ayşe
Süberker from TRT Turk. “Caspian Transit
Corridor” and the “Southern Corridor:
Pipeline for Regional Energy Resources”
was the main titles at the forum. TANAP,
TAP and Caspian Transit Corridor were elaborately discussed during the panels.
The Institute held the 4th Caspian Forum in
Brussels with the theme of “Southern Gas
www.hazarworld.com
10
EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILan
ÜLKE SAYISI
PARTICIPATION IN TRAINING
PROGRAMS FROM 10 COUNTRIES
15
ÜLKEDEN 30 UZMAN
30 EXPERTS FROM 15 COUNTRIES
54
BASILI YAYINLARIN ULAŞTIĞI
ÜLKE SAYISI
PRINTED PUBLICATIONS
DELIVERED TO 54 COUNTRIES
YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA ETKİN
ÇALIŞMALAR
Akademik çalışmaların yanı sıra medyada da
etkinliğini sağlamlaştıran enstitü, hazırladığı
televizyon programlarıyla gündemdeki son
gelişmeleri ekrana taşıyor. Enstitünün medya
faaliyetleri arasında bulunan, yapımı HASEN
tarafından gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Selin Şen Saltaş’ın üstlendiği “Küresel”
programı; enerji, güvenlik, ulaştırma ve uluslararası ilişkilerde Türkiye ve Hazar
Bölgesi’ndeki gelişmeleri mercek altına alıyor.
Dünyada enerji görünümünün yanı sıra
Kafkaslar, Hazar Bölgesi ve dünya genelinde
diplomasi ve ulaştırmaya ilişkin konular, haftada bir kez Kanal 24’te yayınlanan programda değerlendiriliyor. Karar alıcılar, iş adamları, akademisyenler, bakanlar, sivil toplum
kuruluşu yöneticileri, milletvekilleri ve üst
düzey bürokratların konuk olduğu program,
izleyicilere hem bölge ve enerji gündemine
ilişkin son gelişmeleri aktarıyor, hem de derin
analizlerle gelecek projeksiyonlarını ekrana
taşıyor.
Yazılı medya, TV, film ve dijital mecralarda
çalışmalarını her geçen gün artıran Hazar
Strateji Enstitüsü’nün 2012 yılının Aralık
ayında yayın hayatına başlayan aylık dergisi
Hazar World ise siyasal, stratejik, sosyal ve
iktisadi dinamikleri giderek değişen Hazar
453
TV PROGRAMINA KATILIM
PARTICIPATION IN 453 TV
PROGRAM
2
ÜLKEDE SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ
ELECTION MONITORING IN 2
COUNTRIES
Corridor: Challenges and Opportunities”.
Forum was hosted by the Alliance of
Liberals and Democrats for Europe,
Progressive Alliance of Socialists and
Democrats, and Europe of Freedom and
Democracy Group. In this way, Europe’s
promising project the Southern Gas
Corridor brought three different parties
together at the European Parliament.
Ambassador of the Republic of Azerbaijan to
Belgium H.E. Fuad Isgandarov; Vice
President for BP Southern Corridor John
Baldwin; Energy Attaché at Greek
Permanent Representation to the EU
Theodoros Christopoulos; Deputy General
Manager of BOTAS İbrahim Said Arınç;
Member of European Parliament Vittorio
Prodi; Energy Attaché at Italian Permanent
Representation to the EU Marco Landolfi;
First Secretary at the Embassy of the
Republic of Azerbaijan to the Kingdom of
Belgium, Luxembourg and the EU Rashad
Novruz; External Affairs Director of Trans
Adriatic Pipeline (TAP) Michael Hoffman;
SOCAR Belgium Director Vusal
Mammadov; and Member of European
Parliament Norica Nicolai gave speeches at
the Forum. It gathered deputies, ambassadors, academicians, high-ranking representatives of the private sector, and international press members from Caspian and
European countries.
In the four forums held by Caspian Strategy
Institute, the region’s opinion leaders, decision makers, ministers and business leaders
spoke of the dynamics of the Caspian region
and shared projections about current and
future projects. Caspian Strategy Institute
will continue to announce the region’s agenda to the world with the high caliber events
to be held.
INFLUENTIAL WORKS IN PRINTED
AND VISUAL MEDIA
The Institute increases its influence in media
besides academic studies, and brings the
latest developments to the screen by a television program. The program “Küresel”
(Global) which is produced by HASEN and
moderated by Selin Şen Saltaş analyzes the
developments in Turkey and the Caspian
Region in the fields of energy, security, transport, and international relations. World
energy outlook and the issues related to
transportation and diplomacy in the
Caucasus and the Caspian region are discussed in the program once a week on Kanal 24.
‘Küresel’ hosts decision-makers, business
HAZAR WORLD
47
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
Bölgesi’nde yaşanan gelişmeleri yakından
takip ederek, yeni ve farklı bakış açılarıyla
okuyucusuyla buluşturuyor. ABD, Avrupa ve
bölgedeki karar alıcılara ulaşan derginin
hedef kitlesini ise bakanlar, milletvekilleri, üst
düzey bürokratlar, rektörler, CEO’lar, üst
düzey yöneticiler, akademisyenler, STK temsilcileri ve basın mensupları oluşturuyor.
Enstitünün yazılı mecralarından bir diğeri ise
üç ayda bir yayınlanan Caspian Report dergisi. Aralık 2012’de yayın hayatına başlayan
akademik yayın, Hazar Bölgesi üzerinde çalışan, yerli ve yabancı uzmanlar ve akademisyenler tarafından kaleme alınan makaleler,
siyasi analizler ve politika önerilerinden oluşuyor. Öte yandan enerji ve güvenlik ekseninde Hazar gündeminin sıcak konularının yer
aldığı Hazar Güncesi e-bülteni, elektronik
posta yoluyla okuyuculara gönderilerek bölgeden son gelişmeler ve enstitünün etkinlikleri hakkında bilgi veriliyor.
Hazar Bölgesi’ne ilişkin gelişmeler, yüksek
profilli röportajlar, etkinlik haberleri ve gündeme ilişkin analizlerin yer aldığı Caspian
TV’nin içeriği, etkinliklerin haberleştirilmesinden medyada yer almasına kadar geniş bir
süreci yürüten medya biriminin deneyimli
gazetecileri ve teknik ekibi tarafından hazırlanıyor. HASEN Haber Merkezi, haberci kadrosuyla dış politika, diplomasi, enerji ve ekonomiye ilişkin gelişmeleri takip ederek üretilen
haberleri Caspian TV haber portalı üzerinden
okuyuculara hızlı ve tarafsız şekilde ulaştırıyor. Bölgeyle alakalı hem ulusal hem de uluslararası etkinlikleri, toplantıları ve forumları
takip ederek haberleştiriyor.
Hazar Bölgesi ile ilgili belgesel ve TV programlarının yayını ve yapımını üstlenen
HASEN bünyesindeki kreatif ve prodüksiyon
ekibi, aynı zamanda çeşitli kurum ve kuruluşlar için tanıtım filmleri, 3D animasyon ve
modellemeler ile dergi mizanpajı gibi çalışmalar yürütüyor. Kreatif ekip, HASEN’in düzenlediği etkinliklerin yanı sıra diğer düşünce
kuruluşları, üniversiteler ve derneklerin
düzenlediği, Hazar Bölgesi için önemli etkinlikleri kayda alarak ihtiyaç olduğunda ulaşılmasını sağlıyor. Ekibin yapımını üstlendiği
projelerden bir diğeri de EkoAvaz adlı ekonomi-belgesel programı. Geniş Hazar Bölgesi’ne
yaptıkları yatırımlarla büyük başarılar elde
eden Türk müteşebbislerin bölge ülkelerindeki başarı hikayelerini anlatan program, Hazar
Strateji Enstitüsü’nün sponsorluğunda TRT
AVAZ ekranlarında yayına hazırlanıyor. İş
dünyasındaki başarılı profillerin iş ve özel
hayatlarından çarpıcı anekdotlar paylaşılarak, başarıları hakkında önemli ipuçları izle-
48
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
09
09
HASEN Haber Merkezi
tarafından exclusive
röportajlar
gerçekleştiriliyor.
09
HASEN News Center
makes exclusive
interviews.
10
Hazar Forumu
uluslararası basının da
yoğun ilgisini görüyor.
10
Caspian Forum attracts
international media
attention to a great
extent.
people, academics, ministers, nongovernmental organizations, parliamentarians and senior bureaucrats, and brings latest
developments on the regional agenda to the
screen with future projections and in-depth
analyses.
The Institute’s works in printed media, TV,
film and digital media increase every day.
HASEN’s monthly magazine ‘Hazar World’,
which was launched in December 2012, follows the latest developments in the Broader
Caspian Region that has political, strategic,
social and financial dynamics changing day
by day. Hazar World discusses subjects that
are important for the region and offers its
readers new and different perspectives.
Hazar World’s target group is decision
makers, ministers, legislators, senior officials, presidents, CEOs, senior executives, academics, NGO representatives and press
members.
Another publication of the institute is the
quarterly journal ‘Caspian Report’. This academic publication was first launched in
December 2012. It consists of articles, political analyses and policy recommendations by
domestic and foreign experts and scholars
working on the Caspian region. Besides,
Caspian Daily e-newsletter compiles the hot
topics on Caspian agenda on the energy and
security axis, latest developments from the
region, and gives information about the
institute’s activities.
Caspian TV is a web TV platform that covers
the developments about the region and bro-
www.hazarworld.com
10
yiciyle buluşturuluyor. Mayıs ayı itibariyle
TRT ekranlarında yerini alacak olan programın ilk bölümünde SOCAR Türkiye CEO’su
Kenan Yavuz’un başarı hikayesi anlatılıyor.
HASEN, EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DE ÖNDE
GİDİYOR
Hazar Bölgesi’nde işbirliğini pekiştirmeyi
amaçlayan Hazar Strateji Enstitüsü, eğitim
çalışmalarında da emin adımlarla ilerliyor.
Alanında uzman isimler, diplomatlar, özel
sektör yöneticileri ve akademisyenler, geleceğin önemli isimlerine bölge ve enerji alanında
eğitim veriyor.
Bu kapsamda ilki geçen yıl düzenlenen Hazar
Yaz Okulu sertifika programı, Azerbaycan,
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova,
Rusya, Türkmenistan, Türkiye, Ukrayna ve
ABD’nin aralarında olduğu toplam 10 ülkeden
22 katılımcıyı ağırladı. Toplam 1 hafta süren
yoğun programda katılımcılar Hazar
Bölgesi’nde enerji, dış politika, güvenlik ve
ekonomi konularında analizler yapma ve bilgi
birikimlerini artırma fırsatı yakaladı.
Enstitünün misyonları arasında staj programı
önemli bir yer kaplıyor. Program, katılımcılara araştırma faaliyetlerinde bulunmaları fırsatını sunarak, analizler yapıp analitik düşünme
kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda enerji, ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında yayınlanan raporların hazırlık
çalışmaları esnasında stajyerler araştırma
metotlarının öğrenilmesi, toplanan verilerin
rafine edilmesi ve stratejik bilgiye dönüştürülmesi konusunda tecrübe sahibi oluyorlar.
adcasts high-profile interviews, newsletters
and analyses concerning the agenda. It is
prepared by experienced journalists and a
technical team. HASEN News Center delivers foreign policy, diplomacy, energy and
economy news to the audience via Caspian
TV news portal rapidly and objectively. It
also shares information about both national
and international events, meetings and
forums.
HASEN’s creative and production team is
responsible for the production of Caspianrelated documentaries and TV programs,
and conducting studies such as promotion
films, 3D animation, modeling and magazine
layouts. The creative team records important
events about the region organized by other
think tanks, universities and associations.
Another project of the team is the economydocumentary program ‘Eko Avaz’ which
brings Turkish entrepreneurs’ success stories in the Caspian region to the screen. ‘Eko
Avaz’ is sponsored by Caspian Strategy
Institute and broadcasted by TRT Avaz.
Striking anecdotes from key figures’ business and private lives, and important points
about their success are shared with the audience. First episode of the program will be on
air in May with the success story of SOCAR
Turkey CEO Kenan Yavuz.
HASEN LEADS THE WAY IN
EDUCATION ACTIVITIES
Caspian Strategy Institute aims to reinforce
cooperation in the Caspian region, and takes
firm steps in education activities. Experts,
diplomats, private sector executives and academics give education on the region and
energy. Caspian Summer School certificate
program held in this context for the first time
last year, hosted 22 participants from
Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Russia, Turkmenistan, Turkey,
Ukraine and the United States. Participants
had the chance to make analyses on energy,
foreign policy, security and economic issues
of Caspian region and increase their knowledge by joining this one-week intensive program.The internship program has an important place among the Institute’s mission. The
program offers participants the opportunity
to make research and analyses with the aim
to develop analytical thinking skills. In this
context, interns learn research methods, how
to refine the collected data and turn them into
strategic information during the preparatory
work of published reports on energy, economy, foreign policy and security issues.
HAZAR WORLD
49
HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ / CASPIAN STRATEGY INSTITUTE
Onların
Gözünden HASEN
Abdullah Gül
Hazar Strateji Enstitüsü, alanlarında
uzman birçok seçkin simayı Hazar
Forumu’nda bir araya getirdi. Bu değerli
etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.
Caspian Strategy Institute gathered many
distinguished experts at the Caspian
Forum. I thank everyone who contributed
to the organization of this event.
İlham Aliyev
HASEN’in düzenlediği forumlar gelenek
halini aldı. Forumda yapılan tartışmalar ve
ileri sürülen öneriler Hazar Bölgesi’nin
devletleri ve halkları arasındaki ilişkilerin
gelişmesine, kalıcı barışın ve güvenliğin
sağlanmasına önemli katkıda bulunacak.
Forums held by HASEN became a
tradition. Forum debates and
recommendations contribute to the
relations among Caspian states and
people in terms of increasing cooperation
and ensuring lasting peace in the region.
Bekir Bozdağ
Oldukça başarılı geçen Hazar Forumu’nda
yapılan tartışmalar ve fikir alışverişlerinin
fevkalade faydalı ve ufuk açıcı sonuçlar
doğurduğuna inanıyorum.
Discussions and exchange of ideas at the
Caspian Forum were fantastically helpful
and I believe that it will lead us to
stimulating consequences.
Taner Yıldız
Hazar Strateji Enstitüsü tarafından
düzenlenen Hazar Forumu’nun son derece
başarılı geçtiğini, bundan sonrakilerin de
gerek ülkemize gerekse bölgemize büyük
yararı olacağını düşünüyorum.
I think Caspian Forum organized by
Caspian Strategy Institute was a success.
I believe future forums will also offer
great benefits for both our country and
the region.
Hayati Yazıcı
Hazar Forumu’nu 3. defa uluslararası
katılımla gerçekleştiren ve bu vesileyle
bizleri bir araya getiren Hazar Strateji
Enstitüsü’ne teşekkür ediyorum.
I would like to thank the Caspian Strategy
Institute for organizing the Caspian Forum
with international participation for the
third time.
Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
President of the
Republic of Turkey
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
President of the
Republic of Azerbaijan
Başbakan Yardımcısı
Deputy Prime Minister
of Turkey
Türkiye Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Minister of Energy and
Natural Resources of Turkey
Türkiye Gümrük ve
Ticaret Bakanı
Minister of Customs and Trade
of Turkey
Binali Yıldırım
Türkiye Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı
Former Minister of Transport,
Maritime Affairs and
Communication of Turkey
Ziya Mammadov
Azerbaycan Ulaştırma Bakanı
Minister of Transport
of Azerbaijan
Kenan Yavuz
SOCAR Türkiye CEO’su
SOCAR Turkey CEO
Paolo MagrI
ISPI Başkan Yardımcısı
ISPI Vice President
50
HASEN
through Their Eyes
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
Hazar Forumu’na verdiğimiz önem
bilinmeli. Forumun ismi bölgesel
olmasına rağmen önemi küresel
düzeyde. Hazar Forumu, Orta Asya’nın
insanlık tarihindeki rolünü, önemini bir
kez daha ortaya çıkaracak.
The importance of the Caspian Forum
should be underlined. Although the name is
regional, its importance is global. Caspian
Forum will always reveal the importance of
the rapprochement of East and West and
Central Asia’s role in the history of humanity.
Hazar Forumu gibi etkinlikler halkları
birbirine yakınlaştırır. Ülkelerin temsilcileri
burada temsil edildi. Ulaştırmada ve
taşımacılıktaki problemlerin çözülmesi,
bölgesel hadiselere global alanda çözüm
aranması anlamında önemli bir platform.
Events such as the Caspian Forum brings
people together. Representatives
represented their countries here. This is
an important platform in terms of solving
problems related to transportation as well
as other problems at a global level.
Hazar Forumu’na muhteşem bir katılım var,
hem uluslararası anlamda, hem de medya ilgisi
anlamında. Konferans olağanüstü, çok başarılı.
Bütün düzenleyen arkadaşları tebrik ediyorum,
ellerine sağlık. Bu performansınızı umarım
önümüzdeki yıllarda da devam ettirirsiniz.
Caspian Forum has an amazing
international participation and a great
media attention. Conference was
outstanding, very successful. I congratulate
the team. I hope this performance would
continue in the coming years.
Hazar Forumu katılımcılar, üreticiler ve
tüketiciler için çok önemli bir platformdur
ve sorunların çözümünde model
oluşturmaktadır. Geçen yıldan beri
aktiviteyi takip ediyoruz.
Caspian Forum is a very important
platform for participants, producers and
consumers, and it serves as a model in
solving problems. We have been following
this event since last year.
www.hazarworld.com
Robert Gates
ABD Eski Savunma Bakanı
FORMER U.S. DEFENSE SECRETARY
Türkiye’nin dünyada kendine özgü kültürel
ve coğrafi bir konumu var. Bu forumu
düzenleyen Hazar Strateji Enstitüsü’ne
teşekkür ediyorum.
Eka TkeshelashvIlI
Turkey is a unique cultural and
geographical place. I would like to thank
the organizers of the Caspian Forum.
Hazar Forumu tüm tarafları bir araya
getirerek yaptıkları işleri analiz etme
Gürcistan Eski Dışişleri Bakanı
şansı sağlayan oldukça etkili bir platform.
Former Minister of
Aynı zamanda tartışma ve network kurma
Foreign Affairs of Georgia
anlamında da oldukça etkili ve faydalı bir
platform oluşturduğunu düşünüyorum.
Caspian Forum is bringing together all
parties to analyze their work. It provides a
discussion and networking opportunity. I
find it quite effective and useful in many
ways.
Vesna PusIc
Hazar Forumu’nu düzenleyen Hazar
Strateji Enstitüsü çok önemli bir misyon
üstleniyor.
Caspian Strategy Institute takes on a very
important mission by organizing this
forum.
Ganİre Paşayeva
Hazar Forumu’nda çok sayıda devlet bir
araya geliyor. Bu devletleri bir araya getiren
şey ortak çıkarlardır. Hazar Forumu, iş
birliği, fikir alışverişi yapmak için ve
engellerin, sorunların ortadan kalkması için
konuştuğumuz çok önemli bir platformdur.
Caspian Forum brings states together.
What brings them together is their
common interests. Caspian Forum is an
important platform for cooperation,
exchange of ideas and solving problems.
Hazar Forumu bütün karar vericilerin ve
bölgesel aktörlerin bir araya gelmesi
açısından mükemmel bir fırsat sunuyor.
Tarafların birbirlerinin görüşlerini alması
ve daha da ileriye taşıması için bu forum
çok önemli bir fırsat.
Caspian Forum is a perfect opportunity for
all decision-makers and regional actors
for coming together, for seeking the views
of all parties and moving forward.
Dr. WIllem Schoeber
Bir Alman firmasının temsilcisi olarak, bu
forum oldukça ilgi çekici. Çünkü bizim
faaliyet alanımızın Hazar Bölgesi’ne doğru
genişlemesine gerçekten yardımcı oldu.
Yüksek profilli konuşmacıları ve programı
gördüğümde oldukça etkilendim.
As a representative of a German company,
I find this forum very interesting because
it has really helped us expand our
activities in the region. I was quite
impressed when I saw the program
consisting of high-profile speakers.
D. Ülke Arıboğan
Enerji meselelerinin derinlemesine analiz
edilmesi, üzerinde tartışılması ve bu
konuda deneyim elde edilmesi gerekiyor.
Hazar Strateji Enstitüsü’nün düzenlediği
Hazar Forumu bu bakımdan son derece
verimli bir girişim oldu. Devamını diliyoruz.
Energy issues need in-depth analyses,
discussions and experience. The forum
organized by the Caspian Strategy
Institute is an extremely efficient initiative
in this regard.
Luay Jawad
Al-Khatteeb
Hazar Forumu, enerji konusunun görüşülüp
tartışıldığı, tedarikçi ve tüketici ülkelerin bir
araya geldiği bir forum oldu. Bu forum sadece
sürdürülebilir ve güvenilir enerji için değil aynı
zamanda barış, refah ve sürdürülebilir
ekonomi için de bir basamak oldu.
Caspian Forum is a platform where
energy is discussed and supplier and
consumer countries come together. This
forum is a must for not only sustainable
and reliable energy, but also for peace,
prosperity and sustainable economy.
Joshua Walker
Hazar Strateji Enstitüsü’nün düzenlediği
Hazar Forumu İstanbul, Doğu ve Batı’yı
temsil eden Türkiye için çok önemli bir
sembol.
Caspian Forum Istanbul organized by
Caspian Strategy Institute is a very
important symbol for Turkey which
represents the East and the West.
Gordon BIrrell
Çok değerli katılımcıların bir araya geldiği
bu panelde konuşmaktan onur duydum.
I am much honored to speak at this panel
where distinguished participants have
come together.
Hırvatistan Başbakan YrD.
ve Dışişleri Bakanı
Deputy Prime Minister and
Foreign Minister of Croatia
Azerbaycan Milletvekili
Azerbaijan MEMBER
OF PARLIAMENT
Bud Fackrell
BP Türkiye Başkanı
President of BP Turkey
EWE Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı
Chairman of the Board
of Directors, EWE Turkey
İstanbul Bilgi Üni. Mütevelli
Heyeti Üyesi
Istanbul Bilgi Uni. Member
of the Board of Trustees
Irak Enerji Enstitüsü
Direktörü
Director of Iraq Energy
Institute
ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli
Danışmanı
Senior Advisor for
U.S. State Department
BP Azerbaycan, Gürcistan ve
Türkiye Başkanı
BP Regional President for
Azerbaijan Georgia and Turkey
HAZAR WORLD
51
BLOG / BLOG
TÜRKİYE’NİN ENERJİ FATURASI / ENERGY BILL OF TURKEY
TÜRKİYE’NİN
ENERJİ FATURASI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
EKONOMİK BÜYÜME
TÜİK tarafından 2013 yılına ait açıklanan
veriler Türkiye’nin ithal enerjiye yüksek
oranda bağımlılığını ve bunun uzun dönem
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve finansal
istikrar açısından oluşturduğu tehdidi tekrar
teyit etmiş oldu.
DOÇ. Dr. Fatih Macit
ENERGY BILL
OF TURKEY AND
SUSTAINABLE
ECONOMIC
GROWTH
2013 data published by the
Turkish Statistical Institute
(TUIK) reconfirmed that
Turkey is highly dependent
on imported energy, and this
imposes a threat in terms
of long-term sustainable
economic growth and
financial stability. Total
energy import bill of Turkey
was $55.9 billion at the
end of 2013.
52
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
53
TÜRKİYE’NİN ENERJİ FATURASI / ENERGY BILL OF TURKEY
2
013 yılı sonunda Türkiye’nin toplam
enerji ithalatı faturası 55,9 milyar dolar
olarak gerçekleşmiş oldu. Bu rakam
Türkiye’nin toplam ithalatının yaklaşık %22,2’sine karşılık gelirken, toplam dış
ticaret açığının ise %56’sını oluşturmaktadır. Sevindirici olan nokta ise 2013 yılında
Türkiye ekonomisinin 2012 yılına oranla
daha yüksek bir ekonomik büyüme gerçekleştirmesine karşılık enerji ithalatını %7
oranında düşürebilmiş durumda olmasıdır.
Türkiye ekonomisi son on yıllık süreçte
önemli bir ekonomik büyüme gerçekleştirmiştir. Bu dönemde özellikle maliye politikasına getirilen disiplinle birlikte faizler
önemli ölçüde gerilemiş ve enflasyon tek
haneli seviyelere düşmüştür. Böylece 90’lı
yıllardan miras kalan yüksek bütçe açığı,
yüksek faiz ve yüksek enflasyon sarmalından çıkma durumu oluşmuştur. Sağlam bir
bankacılık sektörü, düşük faiz ve düşük
hanehalkı borçluluğu ile birleşince ekonomi
iç talep yoluyla çok rahat büyüyebilir duruma gelmiştir. Ekonomi her ne kadar 2009
yılında yaşanan küresel krizden ciddi şekilde etkilenmiş olsa da 2010 ve 2011 yıllarında
%8’in üzerinde büyüme kaydederek hızlı
bir toparlanma gerçekleştirmiştir. İç talebin
ciddi şekilde destek verdiği bu büyüme
beraberinde ithalatı ve cari açığı da artırmış
ve 2011 yılında cari açık tüm zamanların en
yüksek seviyesi olan 75 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Finansal istikrarı ciddi
şekilde tehdit eden cari açığı dikkate alan
politika yapıcılar, 2012 yılından itibaren
ekonomiyi soğutmaya çalışmış ve büyüme
2012 yılında %2,2 düzeyine kadar düşmüştür. Orta Vadeli Program’a bakıldığında da
Türkiye ekonomisinin uzunca bir dönem
cari açık problemini çözebilmek için potansiyel büyüme oranının altında büyüyeceği
görülmektedir.
54
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
01
01
Türkiye’den geçen
petrol ve doğal gaz boru
hatları haritası.
01
Map of oil and natural
gas pipelines crossing
Turkey.
T
his figure corresponds to 22.2% of total
imports of Turkey approximately, and
56% of total trade deficit. Good news is
that although Turkish economy has
experienced a higher rate of economic
growth in 2103 than 2012, it was able to
decrease the energy imports by 7%.
Turkish economy has experienced significant economic growth over the last decade.
In this period, interest rates fell considerably and inflation went down to single digit
levels thanks to the discipline adopted in
finance policy particularly. Accordingly,
vicious cycle of high budget deficit, high
interest rates and high inflation rates inherited from the 90s was broken. When a solid
banking sector was combined with low
interest rates and low household indebtedness, domestic demand cleared the way for
economic growth. Although economy was
severely hit by global crisis in 2009, a rapid
recovery was realized by recording more
than 8% growth in 2010 and 2011. Domestic
demand significantly supported growth,
www.hazarworld.com
Mevcut tablo aslında Türkiye’nin ithal enerjiye bağımlılığının ne derece büyük bir
sorun ortaya çıkardığını göstermektedir.
Grafikte de görüleceği üzere, Türkiye’nin
cari açığının büyük bir kısmını enerji ithalatı oluşturmaktadır. Artan büyüme, hızlı
bir şekilde cari açığı da artırdığı için birkaç
yıllık yüksek büyümenin ardından ekonomiyi tekrar frenleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu da politika yapıcıları büyüme,
enflasyon ve cari açık arasında bir tercih
yapmak durumunda bırakmaktadır. Her yıl
yaklaşık bir milyona yakın insanın işgücüne katıldığı bir ekonomide artan cari açık
nedeniyle büyümenin durması işsizlik anlamında da çok büyük sorunlar ortaya çıkartabilecektir. Dolayısıyla orta ve uzun vadede
enerji faturasını azaltıcı tedbirler alınması
çok büyük önem arz etmektedir.
İthal enerji faturasının azaltılması anlamında Türkiye’nin özellikle doğal gaz konusunda önemli adımlar atması gerektiği görülmektedir. Türkiye’nin doğal gaz tüketimi
son on yılda %166 artarak 2012 yılı sonu iti-
Macit: “İthal
enerji faturasının
azaltılması
anlamında
Türkiye’nin
özellikle doğal
gaz konusunda
önemli adımlar
atması gerekiyor.”
MACIT: “It is seen
that Turkey has
to take
significant steps
particularly in
natural gas to
decrease its
imported energy
bill.”
and this growth increased imports and current account deficit. Then, current account
deficit reached up to $75 billion in 2011
which was the highest level of all times.
Policymakers who considered current
account deficit as a threat to financial stability tried to cool down the economy as of
2012, and the growth fell to 2.2%.
Considering the Medium Term Program, it
is seen that the economy of Turkey will have
a growth rate lower than the potential
growth rate for solving the current account
deficit for a long term.
Current status actually shows the significance of Turkey’s dependency on imported
energy. As can be seen in the graphic, energy imports correspond to the most of the
current account deficit of Turkey.
Due to rapidly rising current account deficit
due to increasing growth, the economy
should be restrained after a few years of
high growth. Thus, policymakers have to
make a choice among growth, inflation, and
current account deficit. Interruption in the
increase of growth in an economy due to the
current account deficit, in which nearly a
million people join workforce every year,
will cause severe problems in terms of
unemployment. Therefore, it is really
important to take precautions for decreasing
the energy bill in medium and long term.
It is seen that Turkey has to take significant
steps particularly in natural gas to decrease
HAZAR WORLD
55
TÜRKİYE’NİN ENERJİ FATURASI / ENERGY BILL OF TURKEY
55,9
bariyle 46,3 milyar metreküpe ulaşmıştır.
Türkiye’nin çevresinde çok ciddi anlamda
doğal gaz rezervi zengini ülkeler olmasına
rağmen tedarik çeşitlendirmesine gitme ve
uygun maliyetten gazı tedarik etme anlamında bir ilerleme kaydedememiştir.
Türkiye tükettiği doğal gazın yaklaşık
%53’ünü sadece tek bir kaynaktan,
Rusya’dan alırken İran’dan ise yıllık yaklaşık 7,5 milyar metreküp civarındaki bir gazı
diğer boru hattı ile gelen kaynaklara göre
oldukça yüksek bir maliyetten almaktadır.
Mevcut tablo aslında Türkiye’nin etrafındaki mevcut kaynakları değerlendirerek doğal
gaz birim maliyetini aşağı çekebileceğini ve
bu anlamda ithalat faturasını bir miktar
azaltabileceğini göstermektedir. Türkiye’nin
Azerbaycan ile birlikte gerçekleştirdiği
TANAP projesi bu yönüyle çok büyük bir
örnek teşkil etmektedir. Şah Deniz II sahasından çıkartılacak ve Türkiye üzerinden
Avrupa pazarlarına ulaşacak gaz,
Türkiye’nin 2020 sonrasında Rusya ve
İran’la bitecek uzun vadeli anlaşmalara
karşı pazarlık gücünü artıracaktır. Bunun
yanında TPAO’nun Şah Deniz’in ortakları
arasında yer alması aslında Türkiye’nin
kendi ürettiği gazı tüketmesi anlamına gelecektir.
Türkiye’nin doğal gaza ödediği faturanın
vatandaşa yansıyan tarafının da olduğu
görülmektedir. Türkiye, İran’dan aldığı her
1000 metreküplük gaza yaklaşık 490 dolar
öderken aynı gaz için Azerbaycan’a yaklaşık
330 dolar ödediği görülmektedir. Pahalı
ithal edilen gaz, doğal olarak vatandaşın
cebine de yansımaktadır. İran’dan alınan
gazın Türkiye’nin toplam tüketiminin yaklaşık beşte birini karşıladığını düşündüğümüzde, bu gazdaki yüksek fiyat yıllık ortalama 1000 metreküp doğal gaz tüketen
vatandaşın cebine yaklaşık 70 Türk Lirası
ekstra yük getirmektedir.
milyar dolar
BILLION DOLLARS
Türkiye’nin 2013 yılı enerji
ithalat faturası
TURKEY’S ENERGY IMPORT
BILL IN 2013
%53
Türkiye’nin doğal gaz
ithalatında
Rusya’nın payı
RUSSIA’S SHARE IN TURKEY’S
NATURAL GAS IMPORTS
490
dolar / DOLLARS
İran gazının
Türkiye’ye maliyeti
COST OF IRANIAN
GAS FOR TURKEY
330
dolar / DOLLARS
Azerbaycan gazının
Türkiye’ye maliyeti
COST OF AZERBAIJANI
GAS FOR TURKEY
Enerji
Enerji
İthalatı
İthalatı
Hariç
Hariç
Cari
Cari
Açık
Açık
Türkiye'nin
Türkiye'nin
Toplam
Toplam
Enerji
Enerji
İthalatı
İthalatı
(Milyar
(Milyar
Dolar)
Dolar)
Current
Current
Account
Account
Deficit
Deficit
Except
Except
OilOil
Imports
Imports
Total
Total
Energy
Energy
Import
Import
of Turkey
of Turkey
15,0
15,0
70,0
70,0
60,1
60,1
60,0
60,0
40,0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,00,0
48,3
48,3
33,9
33,9
28,9
28,9
21,3
21,3
9,29,2
14,4
14,4
11,6
11,6
54,1
54,1
55,9
55,9
38,5
38,5
29,9
29,9
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
56
17,7
17,7
20,0
20,0
(Billion
(Billion
Dollar)
Dollar)
50,0
50,0
its imported energy bill. Natural gas consumption of Turkey reached up to 46.3 billion cubic meters at the end of 2012 with an
increase by 166% in the last decade.
Although there are countries considerably
rich in natural gas reserves around Turkey,
it could not make progress in terms of diversifying supplies and supplying gas at a fair
cost. Turkey buys about 53% of its natural
gas consumption from only one resource,
Russia, while buying annually around 7.5
billion cubic meters of gas from Iran at a
significantly high cost relative to other
resources received from pipelines. Actually,
the current situation indicates that Turkey
can lower its natural gas unit cost by utilizing the present resources around it; thus,
import bill can be reduced to some extent.
In this context, TANAP project carried out
by Turkey together with Azerbaijan is a
great example. The natural gas which will
be drilled in the Shah Deniz II field and
delivered to the European markets through
Turkey will increase the bargaining power
of Turkey against Russia and Iran in the
long-term agreements expiring after 2020.
Besides, the fact that Turkish Petroleum
Corporation (TPAO) is one of Shah Deniz
partners means that Turkey actually consumes the gas it produces.
It is seen that the bill Turkey pays for natural gas is also reflected on citizens. It is seen
that Turkey pays about $490 for 1000 cubic
meters of gas to Iran while paying approximately $330 for the same amount of gas to
Azerbaijan. Import of high-price gas is naturally reflected on citizens’ budgets.
Considering that the gas bought from Iran
meets one fifth of total consumption of
Turkey, this high-price gas lays an additional 70 TRY burden on citizens consuming
annually 1000 cubic meters natural gas on
average.
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
10,0
10,0
5,05,0
0,00,0
11,6
11,6
8,68,6
7,87,8
4,04,0
0,20,2 -0,2-0,2
-3,0-3,0 -3,9-3,9
-6,9
-6,9
20022003
20032004
20042005
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
20112012
2012
-5,0
-5,02002
-10,0
-10,0
-15,0
-15,0
-20,0
-20,0
-25,0
-25,0
-21,0
-21,0
HABER ANALİZ / IN DEPTH
GÜRCİSTAN BAĞIMSIZLIĞINI KUTLUYOR / GEORGIA CELEBRATES INDEPENDENCE
GÜRCİSTAN
BAĞIMSIZLIĞINI
KUTLUYOR
01 02
Gürcistan, 26 Mayıs 2014’te
bağımsızlığının 23. yılını kutlayacak.
Yaşadığı savaşın olumsuz etkilerini
hızla atlatan Gürcistan, bölgedeki
enerji hatlarının merkezinde
olmasının avantajını kullanarak
geleceğe güvenle bakıyor.
Ç
Georgia is going to celebrate the 23rd
year of independence on May 26, 2014.
Surviving from the war with Russia and
the minorities in the country as well as
the negative impact of administrative
changes, Georgia is confident about the
future by using the advantage of being at
the center of energy routes.
BARAN KARAKUZU
arlık Rusya’nın parçalanmasına yol
açan 1917 Devrimi’nin ardından kurulan Demokratik Gürcistan
Cumhuriyeti, o dönemde yaklaşık bir
yıllık bağımsızlık dönemi yaşamasının
hemen ardından Ermenistan ve Azerbaycan
ile birlikte üç ülke olarak Transkafkasya
Federasyonu’nu kurdu. Bu sırada iç sorunlarla uğraştığı bir süreçte ülke Menşevikler tarafından 26 Mayıs 1918’de işgal edildi. 1921’de
kurulan Gürcistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti, 1936’da kabul edilen yeni anayasası ile Sovyetler Birliği’ni meydana getiren 15
cumhuriyetten biri oldu. SSCB’nin çözülme
sürecine girmesinin ardından Gürcistan,
1990’dan itibaren bağımsızlık hareketlerine
sahne oldu. Bu zorlu süreçte, 1921 yılında
yapılan Gürcistan-SSCB Anlaşması ve 1922
58
GEORGIA
CELEBRATES
INDEPENDENCE
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
01
Tiflis’teki Bağımsızlık Günü
kutlamalarından bir
görüntü.
01
A view from the
Independence Day
celebrations in Tbilisi.
02
Avrupa Konseyi Başkanı
Herman Van Rompuy ve
Gürcistan Başbakanı
Irakli Garibashvili.
02
President of the European
Council Herman van
Rompuy and Prime Minister
of Georgia Irakli
Garibashvili.
E
stablished after the 1917 Revolution
which led to the breakup of Tsarist
Russia, the Democratic Republic of
Georgia experienced a year of independence in that period, and then it immediately
formed the Transcaucasian Federation with
Armenia and Azerbaijan. While Georgia was
dealing with domestic problems, Mensheviks
occupied the country on May 26, 1918.
Georgian Soviet Socialist Republic, which
was established in 1921, adopted a new constitution in 1936 and became one of the 15 republics which formed the Soviet Union. During
the disintegration process of the USSR,
Georgia witnessed independence movements
starting from 1990. In this challenging process, Georgia-USSR Agreement was signed in
1921, and the decision to invalidate the 1922
Association Agreement was made. A referen-
www.hazarworld.com
Birlik Anlaşması’nın geçersizliğini ilan eden
kararlar alındıktan sonra 31 Mart 1991’de
ülkede referanduma gidildi. Hemen ardından
9 Nisan 1991’de ise Gürcistan Parlamentosu
ülkenin bağımsızlığını ilan etti.
Rus Etkisi Altında AB ve NATO’ya İlerliyor
Gürcistan’ın kuruluş ve bağımsızlığına giden
süreç oldukça sancılı geçti; lider değişiklikleri, darbe girişimleri ve halk hareketleri ile birlikte ülkede 1991 Mayıs’ında yüzde 86,5 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Zviad
Gamsahurdia, 21 Aralık’ta başlayan iç çatışmalar neticesinde 6 Ocak 1992’de ülkeyi terk
etti. 2004 yılında barışçıl halk hareketi olarak
gerçekleşen Gül Devrimi ile Mihail Saakaşvili
Cumhurbaşkanı oldu. 2013’ün Kasım ayında
ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Giorgi
Margvelaşvili ise AB üyeliği müzakerelerini
sürdürmeyi ve NATO üyeliği için görüşmelerde bulunarak bölgede kurduğu ortaklıklar
ile ülkesinde refahı artırmayı planlıyor.
Margvelaşvili, Türkiye’ye verdiği önemi Ocak
ayında dış ülkeler arası ilk ikili görüşmesini
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün konuğu
olarak Ankara’ya yaparak gösterdi. Yeni
Cumhurbaşkanı, Türkiye’ye gelişinden
hemen önce, Kasım ayında Letonya’da düzenlenen 3. AB Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde
Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması imzaladı. Yapılan yeni düzenlemeler ile ülkede
Cumhurbaşkanı’nın yetkisi sınırlanırken parlamentonun yetkileri artırıldı. Bu şekilde
ülkede demokratikleşme adına daha çok yol
kat edileceğine inanılıyor.
Türkiye ve Azerbaycan’ın Önemli Ortağı
Bölgede Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen projelerde yer alan Gürcistan;
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, BaküTiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve inşası devam eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
projelerinde iki ülke tarafından desteklenerek
projelerin gerçekleştirilmesinde finansal yardımlardan yararlandı. Gürcistan bağımsızlığından itibaren Azerbaycan’ın enerji ve dış
ticaret alanındaki ürünlerinin batıya açılan
kapısı konumunda kilit rol oynayarak güçlü
bir işbirliği içinde kendi kalkınmasına da olanak sağladı. Bağımsızlığına kavuşmasının
ardından Gürcistan ekonomisindeki istikrarsızlık 1995 yılına kadar sürdü, sonrasında
Türkiye’nin uyguladığı ekonomik istikrar
paketi ile ekonomide gözle görülür bir düzelme yaşandı. Rezervlerinin oldukça sınırlı
olduğu ülke, transit enerji kaynaklarına ev
sahipliği yaparak kalkınma planlarını yönlendiriyor.
Petrol ve doğal
gaz rezervlerinin
oldukça sınırlı
olduğu ülke,
transit enerji
kaynaklarına ev
sahipliği yaparak
kalkınma
planlarını buna
göre
yönlendiriyor.
As oil and
natural gas
reserves are
quite limited in
Georgia; it
attaches great
importance to
transit energy
resources and
makes
development
plans
accordingly.
dum was held in March 31, 1991 in the country. Immediately after April 9, 1991 the
Georgian Parliament declared the country’s
independence.
Moving towards the EU and NATO
under the Influence of Russia
The process of establishment and independence of Georgia was quite painful. Zviad
Gamsakhurdia, who became the President
with 86.5% of the votes in May 1991 after coup
attempts and popular movements, had to leave
the country on January 6, 1992 as a result of
domestic conflicts started on December 21.
With the Rose Revolution realized as a peaceful
popular movement in 2004, Mikhail
Saakashvili became the President.
Country’s new president Giorgi Margvelashvili
who was elected in November 2013 is planning
to continue the negotiations with the EU and
aims to increase prosperity in the country with
partnerships in the region through NATO
membership negotiations. Margvelashvili
underlined the importance given to Turkey by
doing his first bilateral meeting with President
Abdullah Gul in January in Ankara.
Before coming to Turkey, new President signed
the Partnership Agreement with the European
Union at the 3rd EU-Eastern Partnership
Summit held in Latvia in November.
Parliament’s powers increased with the new
regulations limiting President’s powers. This is
considered as a strong leap in terms of democratization in the country. Georgia decided to
maintain a West-oriented policy due to the
problems with the Russian Federation and the
war experienced in 2008.
A Key Partner for Turkey and Azerbaijan
Georgia is a partner in the projects realized by
Turkey and Azerbaijan. It has been supported
by the two countries in terms of financial benefits in the realization of projects; the BakuTbilisi-Ceyhan oil pipeline, Baku-TbilisiErzurum Natural Gas Pipeline and the ongoing
Baku-Tbilisi-Kars railway project. Since its
independence, Georgia has played a key role as
a gateway to the West for Azerbaijan’s energy
and foreign trade and provided an opportunity
for its development with strong cooperation.
After gaining independence, instability in
Georgian economy lasted until 1995. However,
the economy significantly improved after the
economic stability package implemented by
Turkey. As oil and natural gas reserves are
quite limited in Georgia; it attaches great
importance to transit energy resources and
makes development plans accordingly.
HAZAR WORLD
59
GÖRÜŞ / OPINION
ERMENİSTAN’DA TÜRKİYE ALGISI / TURKEY PERCEPTION IN ARMENIA
01
ERMENİSTAN’DA
TÜRKİYE VE TÜRK ALGISI
Prof. Dr. KEMAL ÇİÇEK
İpek Üniversitesi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi
IPEK UNIVERSITY, FACULTY OF
HUMANıtıes AND SOCIAL SCIENCES
Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
normalleşmesi önce halkların birbirlerine dostane
bakabilmesi ile mümkün.
TURKEY AND TURKISH
PERCEPTION IN ARMENIA
Normalization of the relations between Armenia
and Turkey would be possible only if the
Armenian and Turkish people can see each other
as a friend.
60
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
www.hazarworld.com
T
ürk ve Türkiye düşmanlığı
Ermenistan’da bugün için devlet politikası olmuştur. Ermeni devleti ve halkı,
Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin sistematik olarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini, tasfiye edilmeye çalışıldıklarını ve 1915-1923 yılları arasında bir buçuk
milyon Ermeni’nin öldürüldüğünü iddia
etmektedirler. Ermenilere göre bu bir soykırımdır ve Türkiye’nin ulus devlet inşa etme
süreciyle bağlantılıdır. Bu yüzden Ermeniler
öldürülmüş, sürülmüş veya göçe zorlanmışlardır. Ana hatlarıyla bu şekilde özetlenebilecek bu iddialara, Ermeniler adeta iman
etmişler ve sorgulanmasını “inkâr” olarak
görmüşlerdir. Türk devletinin Ermeni tezlerini kabul etmemesi, onlara göre bir inkâr
siyasetidir ve cezalandırılması gerekir. Her
inkârcı da Ermeni’nin düşmanıdır.
Ürettikleri bu teze adeta iman eden
Ermeniler, iki ülke arasındaki düşmanlığın
ortadan kalkması için soykırım tezinin
kabul edilmesini, ölenler için tazminat ödenmesini ve mirasçıların el konan mal varlıklarının iade edilmesini şart koşmaktadırlar.
Bu koşulların kabul edilmemesi durumunda
iki ülke arasında komşuluk ve iyi ilişkiler
kurulamayacağı, bugün Ermenistan devletinin resmi politikası olmuştur. Geniş halk
kitlelerinin de bu resmi politikayı benimsedikleri söylemlerinden ve 2012 seçim sonuçlarından açıkça anlaşılabilmektedir.
Burada özellikle not etmek isterim ki,
Ermenistan’daki temaslarım sırasında siyasi
partilerin, halkın ve akademisyenlerin
Türkiye karşıtlığında birleştiğini bizzat gözlemlemiştim. Konuştuğum herkes adeta
resmi bir bildiri okur gibi Ermeni tezlerini
seslendiriyordu. Sokak ressamlarının ana
temaları Türk düşmanlığı, soykırım ve
Ermeni tehciri idi. Ermenistan’da konuştuğum bazı insanlar, Türkiye düşmanlıklarını
örtülü bir ambargo ile de desteklemekteydiler. Bu yüzden Türk mallarını satın almayan
ve Türkiye’ye seyahat ederek döviz bırakmak istemeyenlerin sayısının hiç de az
olmadığını bizzat gözlemledim.
Bununla birlikte son yıllarda Ermenistan’ın
içine düştüğü ekonomik darboğazın, görünürde düşmanca söylemleri değiştirmese de,
perde arkasında resmi değiştirmeye başladığı söylenebilir. Nitekim 2012 yılında yapılan
son genel seçimlerde seçim propagandasını
Türkiye karşıtlığı üzerine inşa eden ve diaspora Ermenilerinin maddi ve manevi desteğini alan başta aşırı milliyetçi Taşnaksutyun
Partisi (ARF) olmak üzere sertlik yanlısı
partiler %7 ülke barajının altında kaldılar.
ÇİÇEK: “Türk ve
Türkiye
düşmanlığı
Ermenistan’da
bugün için devlet
politikası
olmuştur.”
CICEK: “Hostility
against Turkey
and Turkish
people has been a
state policy in
Armenia so far.”
01
Ermenistan’da Türkiye
karşıtı protesto
gösterileri.
01
Anti-Turkey protests in
Armenia.
H
ostility against Turkey and Turkish
people has been a state policy in
Armenia so far. Armenian government and the people still claim that
Armenians in the Ottoman Empire were
systematically treated as second-class citizens, forced to leave the country and a half
million Armenians were killed between
1915 and 1923. According to Armenians, it
was an act of genocide and it was linked to
Turkey’s nation-building process. That’s
why Armenians were killed or forced to
migrate. Armenians have put these allegations on a pedestal, and considered it a
“denial” to challenge and question them.
Turkish government’s rejection of
Armenian theses is regarded as a policy of
denial and it must be punished. Every person who denies these theses is an enemy to
Armenians.
Armenians who virtually worship this thesis stipulate the adoption of the genocide
thesis, payment of compensation for the
victims, and returning the confiscated
assets in order to end the hostility between
the two countries. As the official policy of
Armenia, good neighborly relations cannot
be established between the two countries
in case these conditions are not accepted.
From the discourse and from the results of
the 2012 elections, it can be clearly understood that the masses adopt this official
policy.
I would like to underline that I had personally observed that political parties, the public and the academics in Armenia unite
against Turkey. Everyone was speaking
about these Armenian theses like an official statement. The main themes of street
painters were hostility against Turkey, genocide, and deportation of Armenians.
People I talked to in Armenia were also
supporting the hostility on their own by
placing an embargo on Turkish goods. I
personally observed that the number of
people who avoid buying Turkish goods
and travelling to Turkey was quite high.
However, the recent economic downturn
faced by Armenia has started to change the
picture behind the scenes although it does
not seem as if it has changed the hostile
rhetoric. Indeed, parties including the
ultranationalist Dashnaksutyun Party
(ARF), which developed its propaganda on
the basis of opposition against Turkey in
the last general elections held in 2012 and
received material and spiritual support
from Diaspora Armenians; however it
HAZAR WORLD
61
ERMENİSTAN’DA TÜRKİYE ALGISI / TURKEY PERCEPTION IN ARMENIA
Özellikle 2007 yılında 13,16 oranında oy alan
Taşnak Partisi’nin 5,67 oy alarak önemli bir
oy kaybı yaşaması dikkat çekti.
Buna karşılık Cumhurbaşkanı Serj
Sarkisyan’ın liderliğini yaptığı Cumhuriyetçi
Parti, oyların yüzde 44,02’sini aldı. Her ne
kadar Karabağ ve işgal altındaki
Azerbaycan toprakları konusunda uzlaşmaz
tutumu ve Türk düşmanlığı ile şöhret bulsa
da Sarkisyan’ın bu zaferi anlamlıdır. Çünkü
kendisi Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi
için 2009 yılında Türkiye ile protokollere
imza atan bir liderdir. Dahası yine son
seçimlerde Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini isteyen ve bunun için öncelikle
Karabağ sorununun çözümlenmesi gerektiğini savunan Müreffeh Ermenistan Partisi
oyların yüzde 30,52’sini alarak sürpriz bir
çıkış yaptı. Bu durum, özellikle Ermenistan
vatandaşları arasında Türkiye ile ilişkilerin
bir şekilde normalleşmesini savunanların
oranının arttığı şeklinde yorumlanabilir.
Ayrıca, seçim sonuçları diaspora
Ermenilerinin Ermenistan siyasetindeki rollerinin de azalmaya başladığı şeklinde
değerlendirilebilir. Zaten protokollerin
sonuçsuz kalmasında da diasporanın ve
ARF’in baskısı ile hükümetten çekilmesinin
etkisi büyük olmuştur.
Bununla birlikte son gelişmeler, Ermenilerin
Türkiye ve Türk halkıyla olan düşmanlıklarını unutmaya hazır oldukları şeklinde asla
görülmemelidir. Tam tersine, özellikle diasporada Türkiye düşmanlığı, anti-Türk propaganda ve faaliyetleri son yıllarda hız
kazanmaktadır. Ermenistan’daki dönüşüm
ise daha çok Ermenistan halkının izolasyon
ve ekonomik darboğaza tepkisi şeklinde
açıklanabilir. Bunu teyit eden bir söyleme,
diasporanın etkili simalarından ama daha
çok Serj Sarkisyan’a yakınlığı bilinen
Charles Aznavour imza atmıştır. Aynı
zamanda Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi
olan Aznavour, Nouvelles d’Armenie dergisine verdiği bir röportajda Türkiye ile
Ermenistan arasında imzalan protokolleri
desteklemiş ve “tek isteğinin Ermeni-Türk
sınırını açık görmek olduğunu” belirtmiştir.
Ancak bu desteğinin yegane sebebi “protokollerin sadece Ermenistan’a biraz nefes
alma fırsatı” vereceğine inanmasıdır.
“Ermenistan acı çekiyor ve her gün
Ermenistan boşalıyor. Kısa zaman sonra
sorunlar olacak. Bu kimin hoşuna gider:
Mafyanın? Ve binlerce fakir bütün dünyaya
yayılacak. Bu olaylar beni rahatsız ediyor”
şeklinde konuşan Aznavour normalleşme
sürecinin siyasi ve ekonomik koşulların bir
62
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
02
02
Protestocular Erivan
sokaklarında.
02
Protesters in Yerevan
streets.
remained below the national threshold
which was 7%. Especially the Dashnak
Party which received 13.16% in 2007 drew
attention with a significant loss of votes
down to 5.67%.
In contrast, the Republican Party led by
President Serzh Sargsyan received 44.02%
of the votes. Although he acquired fame
with his uncompromising attitude about
Karabakh and the occupied territories of
Azerbaijan as well as his hostility against
Turkish people, Sargsyan’s victory was significant because he signed the protocols for
the normalization of relations with Turkey
in 2009. Moreover, Prosperous Armenia
Party which wanted to normalize the relations with Turkey and solve the Karabakh
problem in the last election received the
30.52% of the votes with an unexpected
leap. This situation can be interpreted as
an increase in the percentage of Armenian
citizens who advocate the normalization of
relations with Turkey. In addition, results
of the election results may be evaluated as
a decline in the role of the Diaspora
Armenians in Armenian politics.
However, recent developments do not
mean that Armenians are ready to forget
their enmity against Turkey and the
Turkish people. On the contrary, hostility
against Turkey, anti-Turkish propaganda
and activities are gaining momentum in
recent years especially in the Diaspora.
Transformation in Armenia can be
explained as a reaction of Armenian people
to the economic downturn and isolation.
Charles Aznavour, who is one of the influential figures of the Diaspora and known
by his closeness to Serzh Sargsyan, signed
a statement which confirms this argument.
In an interview he gave to the Nouvelles d’
Armenie magazine, Aznavour, who is the
Ambassador of Armenia to Switzerland,
www.hazarworld.com
dayatması olduğunu bu şekilde kabul
etmektedir. Ancak ne o, ne de diğerleri
resmi soykırım tezinden vazgeçmemişlerdir.
Örneğin Ermeni cemaati temsilcisi Arev
Cebedci “Ben artık çocuklarıma hikâye
anlatmak istemiyorum, ben onlara gerçeği
anlatmak istiyorum” demektedir. Ne var ki
Ermenilerin soykırım dedikleri tarihin
önemli bir kısmının kurgu olduğunu anlatmak adeta olanaksızdır. Ermeni Doktorlar
Birliği’nin son yayınladığı kitap buna bir
örnektir. “Les Persecutions Des Medecins
Armeniens Pendant La Premiere Guerre en
Turqie” adlı bu kitapta Türk doktorların
Ermeni katliamlarına ve sürgününe katılması tartışılmaktadır. Erivan’daki soykırım
müzesinde uydurma Talat Paşa telgrafları,
ziyaretçilere iki toplum arasında düşmanlığı
güçlendirmek amacıyla hala malzeme olarak sunulmaktadır. Amerika ve Avrupa’daki
pek çok ülkede diaspora Ermenileri soykırım tezlerinin okul ders kitaplarına girmesi
için mücadele vermektedirler. Türkiye’de
diaspora destekli dernek, vakıf ve diğer
kuruluşlar aracılığıyla Türk milletine soykırım tezini anlatmak için yoğun bir propaganda yapılmaktadır. Dostluğa hizmet etmeyeceği aşikar olan ve nefret söylemi taşıyan
Andranik biyografisi, Mavi Kitap, sözde
soykırım kurbanlarının hatıraları Türkçe
olarak yayınlanmaktadır. İşgal altındaki
Karabağ ve 7 rayondaki Azerbaycan toprakları, Ermeniler tarafından Suriye’den gelen
Ermeni sığınmacı ve göçmenlere yurt olarak
verilmektedir. Bu durum Azerbaycan ile
Ermenistan halkları arasındaki uzlaşma ve
iyi komşuluk tesis etme sürecini de baltalamaktadır.
Bütün bu faaliyetler ve yukarıda yaptığımız
değerlendirmeler ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin yakın vadede mümkün olmadığını söylemek mümkündür.
ÇİÇEK:
“SON GELİŞMELER
Ermenilerin
Türkiye ve Türk
halkıyla olan
düşmanlıklarını
unutmaya hazır
olduklarıNI
GÖSTERMEMEKTEDİR.”
CICEK: “recent
developments do
not mean that
Armenians are
ready to forget
their enmity
against Turkey
and the Turkish
people.”
supported the protocols signed between
Armenia and Turkey, and said that his
only wish was to see Armenian-Turkish
border open.
However, he supports these protocols only
because he believes that they will give a little breathing space to Armenia. He said,
“Armenia is suffering and more people are
leaving Armenia every day. There will be
problems after a short time. Who would
like this: the mafia? And thousands of poor
people will spread to the whole world.
These events bother me.” Aznavour accepts
that the normalization process is an imposition of political and economic conditions.
However, neither he nor the others have
officially renounced the genocide thesis.
For example, representative of the
Armenian community Arev Cebedci says,
“I do not want to tell stories to my children
anymore, I want to tell them the truth.”
However, it is almost impossible to prove
that an important part of the history, which
they call the Armenian genocide, is actually fiction. The book “Les Persecutions Des
Medecins Armeniens Pendant La Premiere
Guerre en Turqie” which was recently published by Armenian Doctors Union is an
example. This book discusses how Turkish
doctors got involved in the Armenian massacres and deportations. At the genocide
museum in Yerevan, fake Talat Pasha telegrams are still presented to the visitors to
reinforce the hostility between the two
communities. In many countries in Europe
and the USA, Diaspora Armenians struggle to include their genocide thesis in
school textbooks. There has been a massive
propaganda to describe the genocide thesis
to the Turkish nation through diaspora
associations, foundations and other organizations. Biography of Andranik which
includes hateful discourses and which
obviously does not serve for friendship,
‘The Blue Book’, and the so-called genocide
memories of the victims are published in
Turkish. Occupied Karabakh and seven
regions of Azerbaijan are given to immigrants by Armenians to the Armenian refugees and migrants coming from Syria.
This severely damages the process of reconciliation and building good neighborly
relations between the peoples of
Azerbaijan and Armenia. In the light of all
these activities and our assessment above,
normalization of relations between the two
countries does not seem possible in the
near future.
HAZAR WORLD
63
LIFESTYLE / LIFESTYLE
KAFKAS FİLMİ / CAUCASUS MOVIE
KAFKAS’IN AŞKI
LONDRA’DA
SEYİRCİYLE BULUŞTU
Başrollerinde Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz
ve Tuğçe Kazaz’ın rol aldığı “Kafkas” filminin
Londra prömiyeri dünyaca ünlü filmlerin gala ve
özel gösterimlerine ev sahipliği yapan İngiliz Film ve
Televizyon Akademisi’nde (BAFTA) gerçekleşti.
LOVE OF CAUCASUS MET WITH
THE AUDIENCE IN LONDON
The London Premiere of the movie “Caucasus”,
starring the vocalist of the Ayna Band Erhan
Güleryüz and Tuğçe Kazaz, was held in BAFTA
(British Academy of Film and Television
Arts) Venue that hosts premiers and special
screenings of world-famous films.
G
eceye, ‘Kafkas’ filminin hem yapımcılığını ve yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen Erhan Güleryüz ve rol
arkadaşı Tuğçe Kazaz katıldı. Hazar
Strateji Enstitüsü’nün sponsor olduğu filmin
12 Mart’ta gerçekleşen prömiyeri için HASEN
Genel Sekreteri Haldun Yavaş da
Londra’daydı. Türkiye Cumhuriyeti Londra
Büyükelçisi Ahmet Ünal Çeviköz ve
Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Fahrettin
Gurbanov da geceye katılan önemli isimler
arasındaydı.
Gece, HASEN Genel Sekreteri Haldun
Yavaş’ın konuşmasıyla başladı. Haldun Yavaş
konuşmasında “İlk kez böyle bir proje ile karşınıza çıkıyoruz. Bundan sonra da bölgenin
dinamiklerini anlatan sanat projelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Konuşma yapan diğer isimler ise Türkiye
Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ahmet
Ünal Çeviköz, Azerbaycan’ın Londra
Büyükelçisi Fahrettin Gurbanov, oyuncu
Tuğçe Kazaz ve Kafkas filminin yapımcısı ve
64
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
E
01
rhan Güleryüz, not only the producer
but also the director and leading actor of
the film, and Tuğçe Kazaz, the leading
actress of the film attended the event.
Haldun Yavaş, the Secretary General of
HASEN, was in London for the premiere of
the film which was sponsored by Caspian
Strategy Institute. Ambassador of Turkey to
the UK Mr. Ahmet Ünal Çeviköz and
Ambassador of Azerbaijan to the UK Mr.
Fahrettin Gurbanov were among the prominent figures at the event.
The event started with a speech given by
Haldun Yavaş, the Secretary General of
HASEN. Haldun Yavaş stated, “This is the
first time for us to be a part of such a project.
We will continue to support such art projects
that tell of the dynamics of the region.”
Moreover, Ambassador of Turkey to the UK
Ahmet Ünal Çeviköz, Ambassador of
Azerbaijan to the UK Fahrettin Gurbanov,
Member of Azerbaijan Parliament Ceyhun
Osmanlı, leading actress Tuğçe Kazaz, and the
www.hazarworld.com
02
03
yönetmeni Erhan Güleryüz idi. Türkiye
Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ahmet
Ünal Çeviköz, Kafkas filmi için “Daha önce
Azerbaycan’da görev yaptığımdan, şu anda
bu film için 2 kez daha heyecanlıyım. Erhan
Güleryüz’ü böyle bir proje gerçekleştirdiği
için kutluyorum” dedi. Azerbaycan’ın
Londra Büyükelçisi Fahrettin Gurbanov
yaptığı konuşmada “Böyle filmlerin kardeş
ülke Türkiye’den yapılması, kardeşlik bağımızın ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor.
21 Mart’ta kutlayacağımız Nevruz Bayramı
da bu vesileyle kutlu olsun” ifadelerinde
bulundu.
BİR YANDA SAVAŞIN YARALARI,
BİR YANDA AŞK
Tuğçe Kazaz gecede, filmle ilgili “Çok severek
dahil olduğum bir proje oldu. Henüz çocuğum
yok ama çocuğu hasta bir anneyi canlandırmak yüreğime dokundu” cümlelerini kurdu.
Gecede konuşma yapan Erhan Güleryüz “Bu
benim ilk sinema projem ve Kafkas filmi ilk
01
Filmin başrol oyuncuları
Erhan Güleryüz ve
Tuğçe Kazaz.
01
Leading actor Erhan
Güleryüz and leading
actress Tuğçe Kazaz.
02
Kafkas filminin afişi.
02
Poster of the movie.
03
Film oyuncuları, HASEN
Genel Sekreteri Haldun
Yavaş ile birlikte.
03
Erhan Güleryüz and
Tuğçe Kazaz with
HASEN Secretary
General Haldun Yavaş.
producer and the director of the film Erhan
Güleryüz gave speeches.
Ambassador of Turkey to the UK Ahmet Ünal
Çeviköz said, “As I worked in Azerbaijan previously, I feel much more excited for this
movie. I would like to congratulate Erhan
Güleryüz for carrying out such a nice project.”
In his speech, Ambassador of Azerbaijan to
the UK Fahrettin Gurbanov expressed, “Such
films made in our sister country Turkey prove
how strong our ties of brotherhood are. On
this occasion, I would like to celebrate the
March 21 Nowruz Day.”
WOUNDS OF WAR ON ONE HAND,
LOVE ON THE OTHER
At the event, Tuğçe Kazaz stated, “I have
involved in this project with delight. I do not
have children yet but acting a mother who has
a seriously ill daughter was really touching for
me.”
Erhan Güleryüz who gave a speech at the
event shared his excitement with these sen-
HAZAR WORLD
65
KAFKAS FİLMİ / CAUCASUS MOVIE
defa sizlerin katılımıyla izleyiciyle buluşacak,
bu açıdan büyük heyecan duyuyorum. Ayrıca
sinema filmleri için böylesine önem taşıyan
bir salonda, BAFTA’da seyirciyle buluşuyor
olması da beni mutlu ediyor. Biz bu film için
çok emek harcadık. Çok değerli oyuncu arkadaşlarım Tuğçe Kazaz, Hasan Kaçan ve Koray
Mincinözlü başta olmak üzere tüm oyuncu
ekibime de buradan teşekkürlerimi iletmek
isterim. Hep birlikte çok güzel bir süreci atlatarak çektik bu filmi” diyerek heyecanını dile
getirdi.
Yakın zamanda Türkiye’de vizyona girmeye
hazırlanan film, izleyenler tarafından çok
beğenildi.
Erhan GÜleryÜz; “YÜREKLER KATLİAMIN
ACISINI TAŞIYOR”
İlk defa bir sinema filmi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyorsunuz. Uzun
zamandır medyadan da uzaktınız. Kafkas
projesinin nasıl doğduğundan başlayarak,
kısaca hikayeyi anlatır mısınız?
Kafkas hemen hemen 15 ay evvel çalışmalarına başladığımız bir sinema filmi projesi. Bir
melodram, bir savaş gazisinin yaşamının son
günlerindeki açmazlar, çıkmazlar, hayatının
anlamını ve aşkı aynı anda bulduğu bir
melodram.
Biraz da filmin öncesinden bahsedelim mi?
Senaryo sizin kaleminizden çıktı.
Senaryoyu ben yazdım, ama birçok kişiden de
destek aldık bu süreçte. İlk önce Derya
Alabora, İsmail Güneş gibi sinema dünyasını
bilen hocalardan destek aldım. Senaryo aşaması bittikten sonra aylar süren bir çalışma
yaptık, hem karakterlerin oturabilmesi, hem
de filme adaptasyonla ilgili. Ben ilk defa bir
sinema filminde oyunculuk deneyimi yaşıyorum. Diğer bütün oyuncaların son derece iyi
oynadıklarını biliyorum. Filmin yönetmenliğini de yaptım. En son film müzikleri için
Budapeşte’de senfonik bir çalışma yaptık.
Epey yorucu bir iş olduğunu söyleyebilirim.
Film çekmek bundan sonra da devamlı yapacağımız bir iş olacak sanırım.
Bir aşk hikayesinin yanı sıra işin içinde
Karabağ Sorunu da var. Karabağ Sorunu ile
ilgili filmin sürece nasıl bir katkısı olabilir?
Filmin misyonunu nasıl tanımlıyorsunuz?
1991-92 yıllarında Dağlık Karabağ’da korkunç
bir soykırım yaşandı, bir milyon kişi göç etmeye zorlandı. Bu savaş esnasında 16 bin
Azerbaycan vatandaşı, çocuk, bebek, kadın,
erkek yaşlı demeden hayatını kaybetti ve bu
savaş 22 bin kişinin yaralandığı bir savaş.
66
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
GURBANOV: “Böyle
filmlerin kardeş
ülke Türkiye’den
yapılması,
kardeşlik
bağımızın ne
kadar güçlü
olduğunu
kanıtlıyor.”
Gurbanov: “Such
films made in our
sister country
Turkey prove how
strong our ties of
brotherhood
are.”
tences; “This is my first movie project, and the
movie “Caucasus” will meet with the audience
here for the first time with your participation,
so I feel very excited about it. Also, it makes
me very happy that the movie will meet the
audience in BAFTA venue which is an important venue for the world of movies. We have
put a lot of effort in this movie. I would like to
thank the entire cast, particularly my precious
co-starring friends Tuğçe Kazaz, Hasan
Kaçan, and Koray Mincinözlü. We spent a
great time together.”
Planned to be released in Turkey soon, the
movie was appreciated and liked by the audience, as stated by Güleryüz.
Erhan Güleryüz: “HEARTS ARE FILLED
WITH THE PAIN OF THE MASSACRE”
For the first time you are in front of the
audience with a movie project. You have
been away from the media for a long time.
Could you briefly tell the story of the
movie and how this project was born?
We started working on this project about 15
months ago. It is a melodrama about a war
veteran who is facing dilemmas on the last
days of his life. He is trying to find the meaning of life after he finds the love of his life.
Let’s talk a little bit about pre-production.
You wrote the script.
I wrote the script, but we also received support from many people in this process. First of
all, I received support from people who knows
the world of cinema such as Derya Alabora
and Ismail Güneş. After the script phase, we
carried out studies for months in order to
finalize the characters, as well as for the adaptations. This is my first acting experience in a
movie. I know that the others have played
www.hazarworld.com
their roles extremely well. I also directed the
film. We carried out a symphonic work in
Budapest for the soundtracks. I would say
that it is quite tiresome but I would like to continue shooting films.
Karabağ Savaşı’nda iki devlet bir millet, birbirlerine biraz daha yaklaştılar. Türkiye’den
de o savaşa giden birçok insan oldu. Bizim
karakterimiz Hazar Kafkas da bir şekilde
babasının izinden gidiyor ve babasının doğduğu topraklarda bu savaşa katılıyor. Aradan
geçen yıllarda da o savaşın izlerini vücudunda
taşıyor.
Tuğçe Kazaz; “KEŞFETTİĞİM ŞEYLER BANA
MUTLULUK VERDİ”
Filme nasıl hazırlandınız? Senaryoyu ilk
kez elinize aldığında sizi en çok ne etkiledi?
Senaryoda beni en çok çeken Nehir karakteriydi. Hem bir anne, hem bir öğretmen, hem
de kızı hasta olan bir anne aynı zamanda,
kasaba kadını, arkadaşlıklara önem veren,
ailevi değerlere önem veren, kızını korumak
için kocası öldükten sonra kimse ile evlenmemiş, 7 senedir yalnız yaşayan, hayata yalnız
tutunmaya çalışan bir karakterdi ortaya çıkan.
Filmin mesajı hakkında neler söylemek
istersiniz?
Hocalı katliamı bizim jenerasyonun çok fazla
duyduğu bir olay değil. Dünyanın birçok
yerinde böyle olaylar olmuş, insanlar katledilmiş. Hangi milletten, hangi dinden olduğu
fark etmiyor. Sonuçta çocuklar, kadınlar, yaşlılar hayatlarını kaybetmişler. Azerbaycan,
derin bir kültürü olan çok kıymetli topraklara
sahip. Aramızda o kadar benzerlikler var ki.
Keşfettiğim şeyler bana mutluluk verdi. Onun
haricinde de bu bir aşk filmi, sancılı, zor bir
aşkın hikâyesi. Pek çok insanın empati yapabileceği, hasta bir adam, hasta bir kız, onunla
mücadele eden bir anne, kavuşamayan insanların olduğu bir hikaye. İnsanoğlunun yaşadığı türlü çeşit halleri umarım iyi yansıtabilmişizdir ve bir nebze olsun yüreklere dokunabilmişizdir.
Çeviköz: “Erhan
Güleryüz’ü böyle
bir proje
gerçekleştirdiği
için kutluyorum.”
CevikOz: “I would
like to
congratulate
Erhan Güleryüz
for carrying out
such a nice
project.”
We see the Karabakh conflict in the script
besides a love story. How do you think a
movie about the Karabakh conflict may
contribute to this process? How would
you describe the mission of the film?
A horrible genocide was committed in
Nagorno-Karabakh in 1991-92; a million people
were forced to emigrate. During this war, 16
thousand Azerbaijani citizens including children, babies, men, women, and the elderly
were killed, and 22 thousand people were
wounded. ‘Two states and one nation’ got closer to each other during the Karabakh War.
Many people from Turkey went there to fight
in this war. Our character Hazar Kafkas follows his father’s footsteps somehow and joins
the war in his native land. For several years
after the war, he carries the marks of war on
his body.
Tuğçe Kazaz: “THINGS THAT I DISCOVERED
MADE ME HAPPY”
How did you prepare for the film? When
you first read the script, what impressed
you the most?
The character I played was the first thing that
attracted me the most in the script. She is a
mother and a teacher, a mother whose daughter is sick. She is a townswoman who cares
about friendship and family. In order to protect her daughter, she has not got married
again after her husband died. So she has been
alone for seven years, trying to hold on all by
herself.
What would you like to say about the
film’s message?
Our generation is not quite aware of the
Khojaly massacre. Such incidents have happened in several parts of the world, people
have been killed; nationality or religion does
not matter. After all, children, women, and the
elderly were killed. Azerbaijan is a precious
country with a profound culture. There are
some similarities between us. Things that I discovered made me happy. Other than that, this
is a love story, a painful, difficult love story that
many people can empathize. This is the story of
a sick man, a sick daughter, and a mother
struggling with all this pain. I hope we have
been able to reflect various circumstances that
the mankind encounters, and touch the hearts.
HAZAR WORLD
67
HABER ANALİZ / IN DEPTH
KIBRIS’TA ENERJİ BARIŞI / ENERGY PEACE IN CYPRUS
KIBRIS’TA
ENERJİ BARIŞI
Doğu Akdeniz’de son dönemde
keşfedilen petrol ve doğal gaz kaynakları,
Kıbrıs’ta barış sürecine yönelik yeni bir
umudu beraberinde getiriyor.
ENERGY
PEACE IN
CYPRUS
Recent oil and natural gas
resource discoveries in the
Eastern Mediterranean give
hope for the peace process
in Cyprus.
K
BARAN KARAKUZU
ıbrıs’ta Türk ve Rum tarafı arasında son
dönemde cumhurbaşkanlığı seviyesinde
ve özel görüşmeler şeklinde ivme kazanan ilişkilerin temelinde adadaki enerji
kaynaklarının sorunsuz şekilde çıkarılarak
refahın yükseltilmesi fikri yatıyor.
REZERVLER TARAFLARIN POLİTİKASINI
YUMUŞATACAK
Kıbrıs’ta yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra
bu yıl Şubat ayında liderler arasında düzenlenen zirveden müzakere sürecini başlatacak
ortak bildirinin çıkması ve Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in diğer Rum
liderlerden farklı bir tavrının olması çözüme
yönelik olumlu etkenler arasında sıralanabilir. Anastasiadis’in Şubat ayında “Kıbrıs
sorununa bulunacak bir anlaşmanın
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de keşfedilen
doğal gazı ikmal etmesine olanak tanıyıp
Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin iyileşmesine
katkı sağlayacağı” demecini vermesi, adada-
68
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
01
01
Kıbrıslı Türk lider Derviş
Eroğlu, Güney Kıbrıslı lider
Nicos Anastasiades ve BM
Kıbrıs Barış Gücü Başkanı.
01
Turkish Cypriot leader Derviş
Eroğlu, Greek Cypriot leader
Nicos Anastasiades, and
Head of the UN
Peacekeeping Force in
Cyprus.
02
Kıbrıs’tan Avrupa’ya Türkiye
dışında bir boru hattının
maliyeti 13-14 milyar dolar
düzeyinde.
02
Cost of a pipeline from
Cyprus to Europe without
crossing Turkey will be
higher than 13-14 billion
dollars.
I
mproving relations between the Turkish
Cypriot and Greek Cypriot sides in Cyprus
at the presidential level as private talks are
based on the idea of drilling the energy
resources in the Cyprus island without any
problem and increasing prosperity in Cyprus.
RESERVES WILL SOFTEN THE POLICIES OF THE
PARTIES
Positive factors for settlement can be stated as
follows: Leaders agreed on a joint communiqué
resuming the negotiation process in Cyprus in
the summit held in February after a period of
one and a half year, and Greek Cypriot leader
Nikos Anastasiadis has a different attitude
than other Greek Cypriot leaders. In an interview, Anastasiadis said, “a deal to be made for
solving the Cyprus problem would bring new
natural gas supplies to Turkey from the
Eastern Mediterranean and contribute to
improving the relations between Ankara and
www.hazarworld.com
02
Doç. Dr. Uğur Özgöker - Arel
Üniversitesi, İngilizce
Uluslararası İlişkiler Bölüm
Başkanı, Kıbrıs Kültür ve Eğitim
Derneği Genel Başkanı
ki enerji kaynaklarının İsrail de göz önünde
bulundurularak bölgedeki barış ortamında
sorunsuz olarak dünyaya satılabilmesi fikrini gündeme getirdi. Bu bağlamda son gelişmelerin ışığında enerji denklemi her iki taraf
ve bölge için canlandırıcı ve barışa yönelik
motive edici bir etki gösteriyor. Tüm bunların, 1974 yılından sonraki süreçte tam bir
çözümü sağladığı söylenemez. Uluslararası
konsorsiyumların da katkısıyla bölgede
doğal gaz ve petrol çıkarılarak bunun diğer
ülkelere iletilmesi için Rum tarafının katı
çizgisini terk etmesi gerekeceğini vurgulayan
Doç. Dr. İrfan Kayaülger, enerji faktörünün
siyasi ılımlaşmaya da sebep olacağı görüşünü savunuyor.
KAYNAKLARIN İLETİMİNDE
KİLİT ÜLKE; TÜRKİYE
Kıbrıs’ın kuzeybatı bölgesinde keşfedilen petrol yataklarının 75-80 milyar dolar değeri
Kıbrıs’ın batısında ciddi petrol
rezervleri keşfedildi, şu anda
75-80 milyar dolar değerinde
doğal gaz yatakları söz konusu.
Bölge rezervleri için Türkiye
üzerinden gidecek bir boru
hattı rantabl. Bu doğrultuda
son gelişmeler özellikle Rumlar
için barış sürecine geçmek
adına bir motivasyon unsuru.
Assoc. Prof. Dr. Uğur Özgöker –
Arel University, Head of the
Department of International
Relations (English), Chairman of
Turkish Cypriot Cultural and
Educational Association
Significant oil reserves were
discovered in the Western part of
Cyprus. Researches and studies
have been carried out in this
regard, and the value of natural
gas reserves is determined as
$75-80 billion. A pipeline going
through Turkey is profitable for the
reserves of the region.
Accordingly, recent events are a
motivation particularly for the
Greek Cypriots to start a peace
process.
Tel Aviv.” This statement brought forward the
idea of selling the energy resources of the
island to the world without any problem in the
peace environment of the region considering
Israel. In this context, energy equation has a
refreshing and motivating effect on both parties
and the region in the light of recent developments. It would be wrong to say that all of
these led to a final settlement in the period after
1974. Assoc. Prof. Dr. İrfan Kayaülger underlines that the Greek Cypriot side should abandon their harsh attitude in order to drill and
transfer the natural gas and oil resources of the
region to other countries with the help of international consortiums, and he argues that the
energy factor will also lead to political moderation.
TURKEY: KEY COUNTRY FOR
TRANSFERRING RESOURCES
According to Assoc. Prof. Dr. Uğur Özgöker,
the value of the oil fields discovered in the
North West of Cyprus is $75-80 million, and he
draws attention to the fact that new fields will
be one of the most important agenda items in
the island for the next 5 years. With the discovery of new reserves, Turkey stands out as the
natural gas transfer base of the region because
of its proximity to the region and having an
infrastructure potential like TANAP while feasibility studies are made in order to determine
potential markets and transfer methods.
While the cost of a pipeline from the Eastern
Mediterranean to Europe through Crete is estimated as $13-14 billion, and the cost of a pipeline going through Turkey is estimated around
HAZAR WORLD
69
KIBRIS’TA ENERJİ BARIŞI / ENERGY PEACE IN CYPRUS
03
olduğunu belirten Doç. Dr. Uğur Özgöker, yeni
yatakların adanın gelecek 5 yılındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacağına dikkat çekiyor. Yeni rezervlerin keşfi ile birlikte
hangi pazarlara satılabileceği ve iletim şekillerine yönelik fizibilite çalışmaları yapılırken, bu
konuda bölgeye yakınlığı ve TANAP gibi bir
altyapı potansiyeline sahip olması nedeniyle
Türkiye, bölgenin doğal gaz iletim üssü olarak
dikkatleri üzerine çekiyor. Doğu Akdeniz’den
Avrupa’ya Girit üzerinden gidecek bir boru
hattının maliyeti 13-14 milyar dolar olarak
hesaplanırken Türkiye üzerinden geçecek
boru hattı 2,5-3 milyar dolar civarında bir
maliyete sahip. Bu yüzden Türkiye en rantabl
seçenek olarak görülüyor. Doğu Akdeniz
rezervlerinin iletiminde Türkiye’nin konumunu yorumlayan Özgöker, “Bu kaynağın gemiler ile gitmesi çok zor. Boru hattı vasıtasıyla
kaynağın iletilmesi söz konusu, bunun da en
ekonomik yolu Türkiye” diyor.
“TÜRKİYE ANLAŞMA ZEMİNİ SAĞLAMALI”
KKTC’nin etrafındaki doğal gaz ve petrolün
çıkarılmasına yönelik çalışacak firmalarla rahat
çalışabilmesi adına uluslararası kamuoyu ve
Türkiye’den destek görmesi gerekiyor. Bu
durumda yapılması gerekenleri Akdeniz’de
münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine
destek vermek ve rezervlerin çıkarılması adına
gerekli anlaşmaların yapılmasına sağlamak olarak sıralayan Kayaülger, adadaki enerji kaynaklarının çıkarılması ve iletimi aşamasında
Türkiye’nin uluslararası kamuoyuna karşı
KKTC’ye desteğinin önemine dikkat çekiyor.
Türkiye-AB ilişkilerinin de 2006’dan beri Rum
kesiminin 8 müzakere başlığını iptal etmesi
nedeniyle iyi gitmediğine değinen Kayaülger, bu
alanda ilerleme sağlanamadığı takdirde yeni
başlayan müzakere sürecinin de çok bir şey
ifade etmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.
70
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
03
Derviş Eroğlu ve
Nikos Anastasiades.
03
Derviş Eroğlu and Nicos
Anastasiades.
04
Kıbrıs’taki bir yakıt
depolama tankı inşaatı.
04
Construction of a fuel
storage tank in Cyprus.
Doç. Dr. İrfan Kayaülger Kocaeli Üniversitesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doğu Akdeniz’de keşfedildiği
ifade edilen doğal gaz ve
petrolün uluslararası piyasalara
arzının Türkiye üzerinden
olması bekleniyor. Nihai
çözüme dair iki alternatif KKTC
parlamentosunun Türkiye’ye
katılması, ikincisi ise TürkiyeAB müzakerelerinin başarı ile
tamamlanması halinde
Türkiye’nin AB’ye katıldığı
tarihte adanın kuzeyi ve güneyi
arasında federasyon kurulması.
Assoc. Prof. Dr. İrfan Kayaülger Kocaeli University, Department of
International Relations
It is expected that newly
discovered natural gas and oil
reserves in the Eastern
Mediterranean are supplied to
international markets through
Turkey. Two alternatives for final
settlement could be accession of
the TRNC Parliament to Turkey,
and foundation of a federation
between the North and South of
the island if accession
negotiations between the EU and
Turkey are successfully
completed and when Turkey
becomes a member of the EU.
04
$2.5-3 billion. Therefore, Turkey is regarded as
the most profitable choice. About the location
of Turkey in the transfer of the Eastern
Mediterranean reserves, Özgöker, says
“Transferring these resources via ships is very
difficult. Transfer of the resources via pipeline
is in question, and the most economic route is
Turkey.”
“TURKEY SHOULD PREPARE THE GROUNDS FOR
A DEAL”
The TRNC (Turkish Republic of Northern
Cyprus) needs support from the world public
opinion and Turkey for working easily with the
companies which will drill natural gas and oil
around the TRNC. According to Kayaülger,
determination of exclusive economic zones in
the Mediterranean should be supported and
the grounds should be prepared for making
necessary agreements for drilling the reserves.
He draws attention to the importance of
Turkey’s support to the TRNC despite the
world public opinion for the drilling and transfer of energy resources in the island. Kayaülger
mentions that Turkey-EU relations are not
going well as Greek Cypriot Administration
has cancelled 8 chapters in accession negotiations since 2006, and he warns that the newly
started negotiation process will not have any
significance unless progress is achieved this
time.
KÜLTÜR&SANAT / CULTURE&ART
FESTİVAL / FESTIVAL
Tarih: 5-20 Nisan 2014
Date: APRIL 5-20, 2014
33. İSTANBUL FİLM
FESTİVALİ
33rd ISTANBUL FILM
FESTIVAL
Bu yıl 200’den fazla filmin gösterileceği İstanbul Film Festivali, önceki
yıllara kıyasla klasik eserler konusunda daha iddialı. Etkinlik boyunca William Friedkin, Lukas
Moodysson, Robert Lepage, Bigas
Luna, Reha Erdemi, Bernard
Tavernier, Terry Gilliam’dan onur
ödülü alan Andrzej Wajna, Roman
Polanski, Alain Resnais, Muhsin
Ertuğrul ve Paul Thomas
Anderson’a kadar birçok sanatçının
eserleri gösterilecek.
Istanbul Film Festival will screen
more than 200 films this year and is
more assertive in classics than previous years. During the events,
works of many artists from William
Friedkin, Lukas Moodysson,
Robert Lepage, Bigas Luna, Reha
Erdemi, Bernard Tavernier, Terry
Gilliam to honor award winning
Andrzej Wajna, Roman Polanski,
Alain Resnais, Muhsin Ertuğrul
and Paul Thomas Anderson will be
displayed.
SERGİ / EXHIBITION
Tarih: 28 Mart-13 Nisan Yer: Galeri Eksen, İstanbul, Türkiye
Date: March 28 – April 13, 2014. Place: Galeri EkseN, Istanbul, Turkey
“Dostoyevski” Resim ve
Heykel Sergisi
Çağdaş Erçelik’e ait sergide sanatçının son dönem
heykel ve resim çalışmaları yer alıyor. Sanatçı sergisinde “Karamazov Kardeşler”, “Budala”, “Suç
ve Ceza”, “Yeraltından Notlar” gibi Dostoyevski
romanlarından yola çıkarak roman karakterlerini
ve bu karakterlerin yaşadığı mekanları sergiliyor.
Ahşap, metal, kağıt, polyester gibi çeşitli materyallerin oluşturduğu heykellerden oluşan sergi,
yazarın dünyasının Çağdaş Erçelik’in hayal dünyası ile birleştiği farklı bir yorumu yansıtıyor.
“DOSTOYEVSKY” ART AND
SCULPTURE EXHIBITION
In the exhibition of Çağdaş Erçelik, his recent
sculptures and art works are displayed. He displays novel characters and their living places
departing from Dostoyevsky novels such as “The
Brothers Karamazov”, “The Idiot”, “Crime and
Punishment”, “Notes from Underground”, etc. in
his exhibition. The exhibition composed by sculptures made of different materials like wood,
metal, paper, polyester, etc. reflects different
interpretation of writer’s imagination in combination with dream world of Çağdaş Erçelik.
72
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
www.hazarworld.com
KİTAP / BOOK
Yazar: Ali Hasanov
Author: ALI HASANOV
Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Ulusal
Kalkınma ve Güvenlik
Politikası
NATIONAL DEVELOPMENT
AND SECURITY POLICY
OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN
1995 yılından beri Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal ve Politik
Konular Daire Başkanlığı görevini yürütmekte
olan Hasanov, eserinde Azerbaycan’ın kalkınma hamlesini ve başta Karabağ Sorunu olmak
üzere ülkenin güvenlik planlarını ele alıyor.
Hasanov, Head of the Department of Public
and Political Issues at the Administration
of the President of Azerbaijan since 1995,
deals with Azerbaijan’s development and
security plans, and notably the Karabakh
issue.
KİTAP / BOOK
Yazar: Hakan Gürsu
Author: Hakan GUrsu
TİYATRO / THEATRE
Yer: Ali Şir Nevai Tiyatrosu, Taşkent, Özbekistan
PLACE: ALI SIR NEVAI THEATRE, TASHKENT, UZBEKISTAN
GİSELLE
GISELLE
Romantik balenin başyapıtları arasında yer alan
Giselle, dans etmeyi çok
seven, çocuksu, kırılgan,
aşırı hassas bir köy kızının
yaşamını sergiliyor.
Kalbinden rahatsızlanan
Giselle kendisi ile kılık
değiştirerek flört eden ve
aslında bir Kont olan
Albrecht’e aşık oluyor.
Oyun, aşk, hüsran, ölüm,
vicdan azabı, kavuşamama
temalarını konu alıyor.
Giselle, fantastik olayları
anlatırken gerek koreografi
ve seçilen dil nedeniyle
romantik balenin başyapıtlarından biri.
Giselle, which is one of
romantic ballet masterpieces, tells about a sensitive, fragile, childish village
girl who loves dancing
very much. Giselle, having
heart disease, falls in love
with Albrecht who flirts
with her under cover and
is actually a Count. Play is
about love, disappointment, death, pressure of
conscience, and not coming together. Giselle is one
of ballet masterpieces
because of not only choreography, but also selected
style while telling fantastic
events.
Sahi,
İnovasyon
Neden Bu
Kadar Uzak?
ODTÜ’de geçen 30 yılı aşkın
hocalık deneyimi ve
Designnobis Tasarım /
İnovasyon şirketi ile birlikte
7 yılda toplam 91 uluslararası
tasarım ödülü kazanarak
büyük bir uluslararası başarıya imza atan Dr. Hakan
Gürsu “Yenilişim” kavramını, ARGE ve Tasarım çizgisinde yeniden yorumluyor.
Eserde gerçekler ile yüzleşerek, gerekli sabrı ve inancı
ortaya koyabildiğimiz ve
insanımıza güvenebildiğimiz
takdirde çözümün aslında
zor olmadığı gösteriliyor.
TRULY, WHY
INNOVATION IS
SO FAR AWAY?
Dr. Hakan Gürsu, who has
more than 30 years of experience in lecturing at METU and
7 years of experience in
Designnobis Design/
Innovation, has been awarded
with 91 International Design
prizes so far, and thus, has
achieved a great international
success. Gürsu reinterprets the
“innovation” concept in line
with R&D and Design. It is
indicated in the book that solution is not so hard to find if we
have necessary patience and
belief, and trust our people.
HAZAR WORLD
73
ROTA / ROUTE
KAZAN / KAZAN
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ
2015’te kuruluşunun 1010. yılını
kutlayacak olan tarihi Kazan kenti,
2014 yılı boyunca da çeşitli kültür,
sanat ve bilim etkinliklerine ev
sahipliği yapacak.
Timur Özkan
74
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
www.hazarworld.com
KAZAN: CAPITAL OF CULTURE
OF THE TURKIC WORLD
In 2015, the historical city of Kazan
will celebrate the 1010th anniversary
of its establishment. Kazan will host
various culture, art and science activities
throughout 2014.
HAZAR WORLD
75
KAZAN / KAZAN
E
A
01
zerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Türkiye ve
Türkmenistan’ın üye; Altay,
Başkortastan, Gagavuz, Hakasya,
KKTC, Saha, Tataristan ve Tuva’nın gözlemci
olduğu toplam 14 üyesi bulunan ve üye ülkelerin kentleri arasında kültürel işbirliğini
amaçlayan Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) kararıyla her yıl
bir kent “Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak ilan ediliyor.
Böylece; Türk dili konuşan halklar ve ülkeler
arasında dostane ilişkiler kurulması, ortak
Türk kültürünün, dilinin, tarihinin, sanatının, gelenek ve göreneklerinin araştırılarak
ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, korunması,
gelecek kuşaklara aktarılması ve kalıcı kılınması amaçlanıyor. Bu bağlamda düzenlenen
ve üye ülkelerin sanatçılarını, kültür ve bilim
insanlarını bir araya getiren kapsamlı etkinliklerin yeni adresi Tataristan Özerk
Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan olacak.
Türk dünyasının kalbi bu yıl
Kazan’da atacak
2013’te Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen
Eskişehir, 2012 yılında Türk dünyasının ilk
kültür başkenti olan Kazakistan’ın başkenti
Astana’dan devraldığı unvanını, TÜRKSOY
tarafından 2014’ün kültür başkenti olarak
ilan edilen Kazan’a devretmiş bulunuyor.
Rusya Federasyonu’nda yer alan 21 özerk
76
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
01
Suyumbike Kulesi Tatar
ve Rus mimarisinin
geleneklerini taşıyor.
01
Suyumbike Tower
reflects the traditions in
Tatar and Russian
architecture.
02
Kazan’da resim yapan
sokak sanatçıları.
02
Street painters in
Kazan.
02
very year, one city is announced as the
“Capital of Culture of the Turkic World”
for the purpose of developing cultural
cooperation between member countries
and cities by the decision of the International
Organization of Turkic Culture (TURKSOY)
which has 14 members in two groups:
Azerbaijan, Kazakhstan , Kyrgyzstan,
Uzbekistan, Turkey, and Turkmenistan as
members; Altai, Bashkortostan, Gagauz,
Khakassia, Turkish Republic of Northern
Cyprus, Sakha, Tatarstan and Tuva as
observers.
Thus, the main aim is to establish friendly
relations between Turkic-speaking people
and countries, investigate and discover common Turkic culture, language, history, art,
traditions and customs; develop, protect and
transfer it to the future generations. Events
organized in this context, which bring artists,
scientists and academics together, will be held
in Kazan, the capital city of the Autonomous
Republic of Tatarstan.
Heart of the Turkic World to beat In
Kazan this year
Eskişehir, Turkey took over the title of
‘Capital of Culture of the Turkic World’ in
2013 from Astana, Kazakhstan in 2012. The
new holder of the title is Kazan as declared by
TURKSOY.
Tatarstan is the richest and most developed
www.hazarworld.com
cumhuriyet içinde en zengin ve en gelişmişi
olan Tataristan, aynı zamanda Türkiye’nin
konsolosluk açtığı tek özerk cumhuriyet. 68
bin kilometrekare büyüklüğündeki topraklarında 3.6 milyon kişinin yaşadığı
Tataristan’ın nüfusunun yaklaşık yüzde
51’inin Tatar olduğu, ancak dünyada (Kırım
ve Kafkasya dâhil) Tataristan dışında yedi
milyon kadar Tatar’ın yaşadığı ifade ediliyor.
Bu durumda dünyadaki tüm Tatar nüfusun
dokuz milyon kadar olduğu ve bu nüfusun
da ancak yüzde 20’sinin anavatanlarında
yaşadığı hesaplanıyor.
Tataristan’ın başkenti Kazan; Volga’nın bir
kolu olan Kazanka ile birleştiği yerde bulunan ve zengin kültür ve sanat yapılarıyla dikkat çeken bir kent. 2005’te kuruluşunun
1000. yılını kutlayan Kazan’ın merkezi,
İstanbul’un İstiklal Caddesi’ne veya
Moskova’nın Eski Arbat’ına benzeyen
Bauman Caddesi. Kentin en eski yapılarından, tarihi Bogoyovlenski Kilisesi de burada
bulunuyor.
Kazan Kalesi, Suyumbike Kulesi,
Kul Şerif Mescidi
Kazan’ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinin başında Kremlin geliyor. Mimari ve tarihi
bir kompleks olarak Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
tarafından, 2000 yılında Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne dahil edilen Kremlin (Kale),
DÜNYADA
Tataristan dışında
yedi milyon kadar
Tatar’ın yaşadığı
ifade ediliyor.
it is known that
about 7 million
Tatars live in
other areas
around the
world.
city among 21 autonomous republics of the
Russian Federation. Tatarstan is also the only
autonomous republic where Turkey has
opened a consulate. 3.6 million people live in
68 thousand km² territory and 51% of the
population are Tatars. However, it is known
that about 7 million Tatars live in other areas
around the world including Crimea and
Caucasus. In this case, the entire Tatar population in the world is up to 9 million but only
20% live in their homeland.
Kazan is located at the crossroads of the
Volga and Kazanka rivers and attracts attention with its rich culture and architecture.
Kazan’s center ‘Bauman’ where Bogoyovlens
Church -one of the oldest structures of the
city- is located, looks very similar to
Istanbul’s Istiklal Street or Moscow’s Old
Arbat Street.
Kazan Castle, Suyumbike Tower,
Kul Sharif Mosque
Kremlin is among the attractions in Kazan.
Kremlin (fortress) consists of many historical
buildings such as government buildings, but
the most important one is the Suyumbike
Tower (demolished Khan Masjid minaret).
Kremlin was added to the World Cultural
Heritage List by UNESCO United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organization in 2000. 53-meter red-brick
tower named after the children monarch
Otemish Han’s mother Suyum Bike, who was
forced to surrender to the Russians in 16th
century, reminds the Pisa Tower with its lopsided stance. But more importantly, the only
remaining piece from the 1st Kazan Khanate
is this tower.
Built at a point that dominates the city within
Kremlin and the Kul Sharif Mosque (the
mosque built in the name of the religious
leader Sayyid Kul Sharif) was built within the
framework of Kazan’s millinery celebrations
and dedicated to the Tatars martyrized in 1552
during the invasion of Kazan Khanate.
Blagochovs Cathedral with its typical onion
domes is located right next to the mosque.
HAZAR WORLD
77
KAZAN / KAZAN
hem hükümet binalarını hem de Suyumbike
Kulesi (yıkılan Han Mescidi’nin minaresi)
gibi birçok tarihi yapıyı barındırıyor. 16. yüzyılda Ruslara teslim olmak zorunda kalan
çocuk hükümdar Otemiş Han’ın annesi ve
vasisi Suyum Bike’nin adını taşıyan 53 metrelik kırmızı tuğladan kule biraz yana yatmış
duruşuyla Pisa Kulesi’ni hatırlatsa da asıl
önemi, ilk Kazan Hanlığı’ndan kalan tek eser
olması.
Kremlin’in içinde ve şehre hâkim bir noktada
inşa edilen Kul Şerif Mescidi (Dini lider
Seyyid Kul Şerif adına yapılan cami) Kazan’ın
1000. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılmış
ve 1552’de Kazan Hanlığı’nın işgali sırasında
şehit düşen Tatarlara adandı.
Soğan kubbeleriyle tipik Blagoçovski
Katedrali ise mescidin hemen yanında yer
almaktadır. Kremlin’in panoramik seyir terasından görülen Volga manzarasının arkasında; karşı kıyıdaki yeni kentin gökdelenleri ile
büyük bir parkın ortasında bulunan nikâh
salonu “kazan” şeklindeki mimarisiyle
bulunduğu kentin adını hatırlatır.
Kazan’ın köklü kültür ve sanat kurumları
Kent merkezindeki Kaban Gölü kenarında
yer alan Kamal Tiyatrosu, ünlü Tatar şair
Abdullah Tukay’a adanan Tukay Müzesi,
Kütüphane, Sirk ve Zafer Parkı, Kazan’daki
başlıca SSCB dönemi eserleri arasında sayılabilir. Lenin ve Tolstoy gibi ünlü isimlerin
öğrenim gördüğü ve Rusya’nın en eski ikinci,
Avrupa’nın en eski üçüncü üniversitesi olan
Kazan Üniversitesi’nin açılışı 1804’e; zarif
süslemeleriyle dikkat çeken St. Peter ve St.
Paul Katedrali ile tarihi istasyon binası ise
daha önceki dönemlere tarihlenir. Kazan’ın
tarihi yapılarından bir diğeri olan Nurullah
Camisi, Kaban Gölü kenarında, geleneksel
ahşap evlerin korunduğu eski kentte yer alıyor.
Kazan’ın eğitim, kültür ve sanat kurumları
bunlardan ibaret değil. Kazan’da yer alan
yedi tiyatro arasında Tatar Devlet Musa Celil
Akademik Bale ve Tiyatrosu, Tatar Devlet
Aliaskar Kamal Akademik Tiyatrosu, Kazan
Devlet Vasiliy Kaçalov Akademik Rus Büyük
Drama Tiyatrosu ve Tatar Devlet Kukla
Tiyatrosu öne çıkarken Devlet Senfoni
Orkestrası, Ulusal Müze, Ulusal Kütüphane,
Kazan Federal Üniversitesi Kütüphanesi ve
Kazan Nazin Jiganov Devlet Konservatuarı
kentteki diğer kültür ve sanat kurumları arasında sayılabilir.
Kazan ayrıca her yıl geleneksel olarak düzenlediği festivalleriyle de Rusya
Federasyonu’nun önemli kültür ve sanat
kentleri arasında kabul ediliyor. Uluslararası
78
NİSAN 2014 SAYI 17 - APRIL 2014 ISSUE 17
03
04
03
Kul Şerif Camii.
03
Kul Sharif Mosque.
04
Kul Şerif Camii kubbesi
işlemeleriyle göz kamaştırıyor.
04
Kul Sharif Mosque looks
glorious with the decoration on
its domes.
05
Tatar Devlet Musa Celil
Akademik Bale ve Tiyatrosu.
05
Tatar State Academic Ballet and
Theatre named after Musa Jalil.
Behind the Volga view seen from Kremlin’s
panoramic terrace, you can see the new city’s
skyscrapers and a ‘cauldron’ shaped wedding
hall located inside a large park.
Kazan’s deep-rooted culture and
art InstItutIons
Located at the city center on the edge of Lake
Kaban, you may find the Kamala Theatre,
Tukay Museum dedicated to the famous
Tatar poet Abdullah Tukay, the library, the
circus and the Victory Park which are among
the major remnants of the USSR period.
Kazan University which was established in
1804 and where famous names such as Lenin
and Tolstoy completed their educations, St.
www.hazarworld.com
05
Fedor Şalyapin Opera Festivali, Uluslararası
Rudolf Nuriyev Klasik Bale Festivali,
Uluslararası Avrupa-Asya Çağdaş Müzik
Festivali, Ak Leylak Müzik Festivali ve Kazan
Sonbaharı Festivali, Kazan’ın ev sahipliği
yaptığı müzik etkinliklerinin en önemlileri
arasında not edilebilir.
Peter and St.Paul’s Cathedral are among
other historical attractions. Nuru Mosque is
another historic building that is located at the
edge of Lake Kaban with the protected traditional wooden houses.
Kazan’s education, culture and art institutions are not just about them. Tatar State
Academic Ballet and Theatre named after
Musa Jalil, Galias Kamal Tatar State
Academic Theatre, Kazan State Vasiliy
Kachalov Academic Russian Big Drama
Theatre, Tatar State Puppet Theater and the
State Symphony Orchestra, National
Museum, National Library, Federal
University Library and Nazin Jiganov Kazan
State Conservatory stand out among Kazan’s
culture and art centers.
With its traditional festivals organized every
year, Kazan is also considered as one of the
major art and culture cities within the
Russian Federation. International Fedor
Shalyapin Opera Festival, the International
Rudolf Nuriyev Classical Ballet Festival and
the International Euro-Asian Contemporary
Music Festival, White Lilac Music Festival
and Kazan Autumn Festival can be noted
among the musical events that Kazan hosts.
Ne Yenir?
What to eat?
Yerel lezzetlere ilgi duyanları, Tataristan’da;
“üçboçmak” böreği ve “şek şek” tatlısı
(Rusçası çak çak) başta olmak üzere adına
inat ancak 1,5 saatte pişirilebilen zor bir
yemek olan “beleş” gibi oldukça özgün
yemek ve tatlılar bekliyor.
Those who are interested in local flavors will
be able to find different types of pastries and
desserts such as the “uçbochmak” pastry, the
“chak chak” dessert, and the “belesh” which
takes one and a half hour to cook unlike its
name which means free and easy. You may
take a boat trip on the Volga River which is
wider than Istanbul’s Bosphorus.
NereSİ GEZİLİR?
Yaz aylarında Volga üzerinden iki saatlik bir
tekne yolculuğuyla gidilebilen sit alanındaki
Bolgar Köyü, bir zamanlar Volga Bolgar
Krallığı’na başkentlik yapmış. Bolgar ayrıca
922’de İslamiyet’in Rusya’da ilk başladığı yer
olarak da ziyaretçi çekiyor. Kazan’a karayoluyla 190 kilometre uzaklıktaki Bolgar’ın iyi
korunmuş kalesi içinde en eskisi 13. yüzyıldan kalan cami, kilise, mozole vb. birçok tarihi eser de ziyaretçileri bekliyor.
Nasıl Gidilir?
THY’nin İstanbul’dan Kazan’a her gün karşılıklı seferleri bulunuyor. Ayrıca Kazan’dan
akarsuların donduğu kış ayları hariç olmak
üzere nehir yoluyla; bir yandan Moskova ve
St. Petersburg’a, öte yandan Volgagrad ve
Ufa’ya ulaşılabilir. Kazan’dan ayrıca gemilerle
Hazar Denizi’ne ve buradan da yatlarla
Karadeniz’e ve İstanbul’a kadar gitmek mümkün.
Where to go?
KAZAN BİRÇOK
SANAT VE KÜLTÜR
ETKİNLİĞİNE EV
SAHİPLİĞİ YAPIYOR.
KAZAN HOSTS MANY
ART AND CULTURE
ACTIVITIES.
Bolger Village which is a two-hour boat ride
in the summer was once the capital of the
Volga Bolger Kingdom. Bolger also attracts
visitors as the place where Islam first began
to expand in Russia in 922. 190 km away from
Kazan by the land route, Bolger’s well-preserved castle offers mosques, churches, mausoleum and many historical monuments from
the 13th century.
How to get there?
Turkish Airlines has flights from Istanbul to
Kazan and from Kazan to Istanbul every day.
You can go to Moscow, St. Petersburg, Ufa
and Volgograd via the river from Kazan,
except for the winter when the river freezes.
It is also possible to go from Kazan to the
Caspian Sea by boats and further to the Black
Sea and Istanbul by yachts.
HAZAR WORLD
79
ROTA / ROUTE
stabesi publis is? Nos sul / UAstabesi publis is? Nos sul
краткое
изложение
www.hazarworld.com
Халдун Яваш
Каспийский
Стратегический Институт
Генеральный Секретарь
Организованный два года назад Каспийский
Стратегический Институт, благодаря проведенным независимым исследованиям и изданиям на турецком, английском и русском языках, распространяемым в 54 странах
мира, стал одним из ведущих мозговых центров Евразии.
Институт, при помощи своих исследовательских центров,
вырабатывающих актуальные и всеобъемлющие данные,
объединяя в столицах мира лидеров бизнеса, правительств, политики и научных кругов, на ставшем брендом Каспийских Форумах, вынес вопросы Каспийского
Региона в центр внимания мировой общественности.
Темой, вынесенной на обложку данного номера журнала,
стал двухлетний опыт Каспийского Стратегического
Института в научной разработках, представившего всю
свою деятельность при помощи творческой и медиа- группы в визуальном содержании.
На четвертом Каспийском Форуме, состоявшемся в
Европейском парламенте в Брюсселе, впервые встретились в Европейском парламенте группы ЛиберальноДемократической Партии, Социал-Демократической
Социалистической Партии и Европейской Демократии.
На страницах журнала нашли отражение темы, обсуждавшиеся на форуме, такие, как: возможности, открывающиеся в Европе, благодаря Южному Газовому Коридору,
пути обеспечения Европы безопасными и альтернативными источниками энергоресурсов
Мы были гостями на веселых мероприятиях праздника
весны Навруз, праздника, отмечаемого в течение многих
веков. В этом выпуске мы также анализировали затраты
Турции на энергоресурсы. Рассмотрели вопрос возможности мира на Кипре, благодаря энергоресурсам, а также
международную безопасность после вторжения в Крым и
восприятие в Армении Турции и турков.
Премьера фильма «Кавказ», в главных ролях которого
заняты вокалист группы «Айна» Эрхан Гюлерюз и Тугче
Казаз, состоялась в Британской академии кино и телевидения . Фильм повествует об истории получившего пулевое ранение в карабахской войне музыканта Хазара.
Страницы раздела «Маршрут» посвящены объявленной
«Культурной столицей тюркского мира» в 2014 году
городу Казани.
До встречи в следующем номере ...
HAZAR WORLD
81
краткое изложение
ЗНАЧЕНИЕ TANAP
ОБСУЖДЕНО
В ЕВРОПЕЙСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ
Каспийский Стратегический Институт
(HASEN), являющийся аналитическим
центром в Стамбуле, организовал
Четвертый Каспийский Форум в
городе Брюссель в Бельгии. На форуме,
посвященному теме «Проект Южный
Газовый Коридор», в первый раз в
Европейском парламенте приняли
участие три различных партии.
О
Мерве Дамджы
сновной темой форума, состоявшегося в двух сессиях, явилось:
«Южный Газовый Коридор: возможности и проблемы». На панелях
состоялось обсуждение, во-первых, возможностей, открывающихся в Европе,
благодаря Южному Газовому Коридору,
меняющего энергетическую геополитику,
формирующую энергетическую карту
Евразии, во-вторых, влияния на экономическое развитие, в-третьих, путей удовлетворения потребности Европы в безопасных
и альтернативных ресурсах, в-четвертых,
вклада Южного Газового Коридора, первой прямой линии передачи энергоресурсов от Каспия до Европы, на взаимоотношения между Каспийским регионом и
Западом, в-пятых, проекта ТрансАнатолийского Газопровода ( TANAP ),
являющегося самым важным звеном
Южного Газового Коридора, разработка
которого начата в соответствии с соглашением, подписанным в 2012 году, в-шестых,
проекта Трансадриатического газопровода
(TAP) для транспортировки Шах
82
апрель 2014 ВЫПУСК 17
Денизского газа от границы Турции до
Европы. На форуме выступили с докладами: посол Азербайджана в Бельгии,
Люксембурге и ЕС Фуат Искендеров,
вице-президент ВР по проекту Южный
коридор Джон Болдуин, атташе по энергетическим вопросам Постоянного представительства Греции в ЕС Теодорос
Христопулос, заместитель генерального
директора BOTAS Ибрагим Саид Арынч,
член Европейского парламента Витторио
Проди, атташе по энергетическим вопросам постоянного представительства
Италии в ЕС Марко Ландольфи, первый
секретарь посольства Азербайджана по
Бельгии, Люксембургу и ЕС Рашад Новруз
, директор TAP по внешним связям Майкл
Хоффман, директор ГНКАР по Бельгии
Вусал Мамедов и депутат Европейского
парламента Норика Николаи. На форуме
приняли участие депутаты парламентов
стран Каспийского региона и Европы,
послы, ученые, высокопоставленные представители частного сектора и представители международной прессы.
www.hazarworld.com
BOTAS намерен увеличить свою долю
в TANAP
Заместитель генерального директора
BOTAS Ибрагим Саид Арынч, представивший на форуме BOTAS, являющегося
одним из партнеров TANAP, в своем вытуплении сказал, что Турция является
быстро развивающейся страной в мире
после Китая, в 72 провинциях Турции из
81 используют природный газ. Арынч,
отметив, что потребление в Турции природного газа в 2030 году достигнет 80
млрд. кубометров, сказал, что Южный
Газовый Коридор является жизненно важным вопросом для BOTAS.
Азербайджан - экономически самая
развитая страна
Южный Газовый Коридор расширит
сотрудничество между Европейский
Союзом и Каспийским регионом
Генеральный директор Каспийского
Стратегического Института ( HASEN )
Хальдун Яваш в вступительной речи на
открытии форума рассказал о проекте
Транс- Анатолийского Газопровода (
TANAP ), который является не только
проектом в области энергетики, но проектом, обеспечивающим мир, а также о проекте Трансадриатического Газопровода
(TAP ) и о цели Турции - стать энергетическим центром в регионе. Яваш, отметивший, что Южный Газовый Коридор
будет способствовать сотрудничеству
между странами Каспийского региона и
Европы, модернизации стран и образованию новых рабочих мест, сказал, что
Европа разрабатывает проекты по возобновляемым источникам энергии для
уменьшения зависимости от природного
газа, но статистика показывает продолжение увеличения спроса в импорте природного газа.
Посол Азербайджана в Бельгии,
Люксембурге и ЕС Фуат Искендеров
отметил, что проекты, реализуемые в
рамках Южного Газового Коридора,
являются не только экономическими, но
и политическими. Искендеров, заявив,
что Азербайджан экономически самая
развитая страна, подчеркнул, что каждый реализованный проект имеет политическое значение для интеграции
Европейского Союза. Искендеров в
своем выступлении отметил, что некоторые страны подвергаются агрессивному сепаратизму. Посол предупредил, что
этот сепаратизм представляет самую
большую угрозу для реализованных и
планируемых в будущем проектов.
Проект TAP разработан для будущего
Директор ГНКАР по Бельгии Вусал
Мамедов отметил, что пропускная способность TANAP, который будет введен
в эксплуатацию в 2018 году, составит 16
миллиардов кубометров в год, из них 6
млрд. кубометров выделяется Турции, а
10 млрд. кубометров будет реализовано
Европейскому Союзу. Директор TAP по
внешним связям Майкл Хоффман сказал, что по проекту TAP природный газ
по трубопроводам может быть доставлен в различные точки Европы.
Хоффман, подчеркнув, что для достижения нынешнего уровня потребовалось
очень много времени, сказал, что в рамках реализации проекта ТАР в Грецию
будет инвестировано 1,5 млрд. евро и
создано две тысячи рабочих мест.
Хоффман подчеркнул, что ТАР является проектом, разработанным для будущего.
HAZAR WORLD
83
краткое изложение
Южный Газовый Коридор - самый
логичный проект
Одним из выступающих на форуме был
вице-президент ВР по проекту Южный
коридор Джон Болдуин. Болдуин, отметив высокую стоимость транспортировки
газа, сказал: «Объём ежегодного прозводства природного газа по проекту
«Шах Дениз -2» составит 16 миллиардов
кубометров. Стоимость проекта вместе с
TANAP, ТАР и со всеми фазами включительно достигнет 40 миллиардов долларов.» Болдуин сказал, что согласно стратегической перспективе более крупные
трубопроводы потребуют гораздо большие инвестиции, а для реализации проекта заказчику он должен быть экономичным.
Что было сказано на форуме ?
Согласно общему мнению специалистов
по вопросам энергетики, принявшим участие на Каспийском форуме, имевший
место в последнее время кризис еще раз
доказал важность трубопроводов для
транспортировки газа в Европу через
Турцию.
ХАЛЬДУН ЯВАШ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ HASEN
«Южный Газовый Коридор укрепит
сотрудничество между Европейским
Союзом и Каспийским регионом.
Коридор имеет потенциал, чтобы быть
основным маршрутом доставки не только
каспийского газа, но и в то же время газа
Восточного Средиземноморья,
Туркменистана и Северного Ирака».
ИБРАГИМ САИД АРЫНЧ –
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА BOTAS
«74 процента мировых запасов природно84
апрель 2014 ВЫПУСК 17
го газа находится в странах вокруг
Турции. Потребление Турции природного
газа в 2030 году достигнет 80 млрд. кубометров. Турция занимает ключевую позицию в удовлетворении потребности в
дополнительном спросе Европы на природный газ и в безопасности поставок».
ФУАТ ИСКЕНДЕРОВ - ПОСОЛ
АЗЕРБАЙДЖАНА В БЕЛЬГИИ,
ЛЮКСЕМБУРГЕ И ЕС
«Европейский энергетический рынок
очень большой и дорогой. Каждый реализованный проект, в том числе Южный
Газовый Коридор, имеет политическое
значение для интеграции Европейского
Союза. Проект «Шах-Дениз – 2» четко
выявил возможность сотрудничества
между правительствами и компаниями.»
МАЙКЛ ХОФФМАН – ДИРЕКТОР
«TAP» ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ
«По проекту TAP природный газ по трубопроводам может быть доставлен в различные точки Европы. В рамках реализации проекта ТАР в Грецию будет инвестировано 1,5 млрд. евро и создано две
тысячи рабочих мест.»
ДЖОН БОЛДУИН - ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВР ПО ПРОЕКТУ
ЮЖНЫЙ КОРИДОР
«Природный газ играет очень важную
роль в Европе. Южный Газовый Коридор
является наиболее логичным проектом в
долгосрочной перспективе диверсификации энергетических потребностей
Европы. Объём ежегодного прозводства
природного газа по проекту «Шах Дениз
-2» составит 16 миллиардов кубометров,
а стоимость проекта с TANAP, ТАР и со
всеми фазами включительно, достигнет
40 миллиардов долларов.»
www.hazarworld.com
15 ФАКТОВ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО ЗНАТЬ О
ТУРКМЕНИСТАНЕ
В этом месяце мы были в
Туркменистане - восходящей
звезде Центральной Азии. Самый большой город страны,
получивший свое имя от слова
« любовь» - Ашхабад, развивается и растет с каждым годом.
Прежде, чем изучать богатую
историю этой страны, прочитайте нашу статью.
Мерве ДАМДЖЫ
1
2
На территории Туркменистана находится 12% мировых доказанных запасов
природного газа.
Туркменистан находится на 4-ом месте в
мире по величине запасов «Голубого
золота», самого важного топлива нашего
века - природного газа.
Столица Туркменистана Ашхабад
вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как
город с самым большим числом зданий,
облицованных белым мрамором. Общая
площадь мраморной облицовки составляет
4 миллиона 513 тысяч квадратных метров.
Каракумский канал, проходящий через
пустыню Каракум в Туркменистане,
является крупнейшим каналом в мире.
Пропускная способность канала, длиной
1375 километра, составляет от 13 до 20
кубических километров воды в год.
Туркменистан является первой страной среди стран бывшего Советского
Союза, запретившей курение в общественных местах.
Самым распространенным музыкальным
инструментом в Туркменистане является туркменский дутар.
Всемирно известные туркменские
ковры ручной работы имеют репутацию
самых высококачественных и дорогих
ковров в мире.
3
4
8
9
10
Рост в стране валового внутреннего продукта в прошлом году составил 10,2%.
Уровень грамотности в Туркменистане
составляет 99%.
В Туркменистане, очень богатым
минеральными ресурсами, производится нефть и природный газ, а также
сера, свинец, калий, йод и бром.
В честь неотъемлемой части
Туркменской культуры и социальной
жизни –ахалтекинского коня - каждый
год отмечается «Праздник туркменского
скакуна», с участием большого количества гостей со всех уголков страны.
Народный поэт Туркменистана, основоположник классической туркменской литературы Махтумкули Фраги,
известен написанными в XVIII веке социальными и политическми стихами о туркменах. До нас дошли более 700 стихотворений Фраги. В этом году на международном уровне празднуется 290-ая годовщина
со дня рождения Махтумкули Фраги.
В Туркменистане выращивается хлопок высшего качества. В конце сбора
урожая хлопка каждый год по всей стране
празднуется « Праздник Урожая».
Туркменистан является крупнейшим
поставщиком природного газа в
Китай.
Доказанные запасы природного газа
Туркменистана, при нынешнем объеме ежегодного потребления, могут удовлетворить потребность Турции в течение
500 лет.
11
12
5
13
6
7
14
15
HAZAR WORLD
85
краткое изложение
15 ФАКТОВ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО ЗНАТЬ О
ТУРКМЕНИСТАНЕ
В этом месяце мы были в
Туркменистане - восходящей
звезде Центральной Азии. Самый большой город страны,
получивший свое имя от слова
« любовь» - Ашхабад, развивается и растет с каждым годом.
Прежде, чем изучать богатую
историю этой страны, прочитайте нашу статью.
Р
ПРОФ. ДР. МЕСУТ ХАККЫ ДЖАШЫН
ешение Президента Украины Виктора
Януковича отказаться от Соглашения
об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года,
ради экономического сближения с
Москвой, вызвало политическую нестабильность в стране, находящейся в глубоком экономическом кризисе.
Просьба Украины об экстренной экономической помощи в размере 35 миллиардов
долларов была отклонена ЕС и МВФ .
Президент России Владимир Путин обещал
15 млрд. долл. США в виде займов и снижение на одну треть цены на природный газ,
что соответствует пакету экстренной помощи Киеву в 20 млрд. долларов. Однако,
несмотря на эти события, протесты против
сближения с Москвой стоили жизни 80
человек.
Кризис, углубившийся с вводом Россией
воинских частей в Крымскую автономную
область, вступил в новый период неопределенности после решения о проведении референдума в Крыму. ЕС и США, также как и
руководство Украины, считают незаконным
референдум о присоединении Крыма к
России. В переговорах в Лондоне министров
иностранных дел США и России по разрешению кризиса на Украине, которые состоялись до референдума в Крыму, не удалось
достичь консенсуса. В референдуме в
Крыму, признанному только Россией, 95,5%
граждан, принявших участие в голосовании,
86
апрель 2014 ВЫПУСК 17
высказались за присоединение к России, а
3,5% - проголосовали за то, чтобы остаться
в составе Украины, но с более широкими
правами. Кремль, выступая против вывода
Крыма из состава Российской Федерации в
1954 году советским лидером Никитой
Хрущевым, интерпретирует текущие события как «тест демократии».
Предупреждение США о санкциях по
отношению к России
В ответ на обсуждаемые США санкции в
отношении России, Россия готова применить
энергетическую карту против ЕС. Россия,
проводя глубокий анализ политической и
экономической конъюнктуры в Европе
после окончания холодной войны, умело
использует своё доминирование в энергетическом секторе против соседних стран и
стран - членов ЕС в условиях кризиса. В
этом контексте, по мере роста кризиса в
Украине, через которою главным образом
проходят трубопроводы между Россией и
странами ЕС, безопасность энергоснабжения
все больше выходит на первый план. Около
40% потребляемого ЕС природного газа
поставляется из России. 66 % газа, поставляемого Россией в Европу, осуществляется
через Украину, что показывает значение
Украины как для Европы, так и для России.
Что будет дальше?
Если Парламент России, оказав поддержку
решению, принятому в Крыме, примет решение о присоединении региона, то он сделает
шаги, меняющие всё равновесие в регионе.
Можно ожидать увеличение риска распространения возможной нестабильности за
пределами Крыма, на регионы Балкан,
Кавказа и Центральной Азии.
Напряженность в Крыму запустила новый
процесс. Разделив Запад и Россию, также,
как во время холодной войны, образовала
противостоящие группы. Таким образом,
созданная после Второй мировой войны
Ялтинская схема изменилась и, можно сказать, что границы между Россией и Европой
определились заново.
www.hazarworld.com
С открытием в
2015 году железнодорожной линии
«Баку –Тбилиси
- Карс» Турция
станет центром
нового Шелкового
Пути. Координатор
научных исследований Каспийского Стратегического Института
(HASEN) Эмин
Ахундзаде написал
о важности железной дороги «Баку
- Тбилиси - Карс»
для развития
межрегиональной
торговли.
Т
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
ШЁЛКОВОГО ПУТИ
орговля возникла в результате желания удовлетворить потребности
людей. Люди с древних времен из-за
ограниченного производства и сырья
обеспечивали отсутствущие у них товары
и услуги со стороны. Первой формой
торговли в истории человечества является обмен. С введением денег условия для
торговли улучшились, и она стала широко распространенной.
Торговля, начавшаяся в локальном масштабе, затем начала осуществляться
между компаниями и странами и приобрела международный характер. Наиболее
важным столпом международной торговли является транспортировка. Одним из
важных элементов международной торговли является доставка покупателю приобретенных товаров в течение короткого
времени, менее дорогостоящим и надежным путем. Железная дорога «Баку Тбилиси - Карс», проект которой разработан в сотрудничестве с
Азербайджаном, Грузией и Турцией,
имеет общую длину 826 километров.
Прогнозирумая пропускная способность
железной дороги составит более 3 мил-
На первом этапе
будет
перевозиться 1
миллион
пассажиров и 6,5
миллионов тонн
грузов.
К 2034 году
планируется
достичь объёма
перевозок 16,5
миллионов тонн
груза и одного
миллиона 500
тысяч
пассажиров.
лионов пассажиров и 20 миллионов тонн
груза в год. Железная дорога, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к
концу 2014 года. С реализацией проекта
строительства железной дороги «Баку –
Тбилиси – Карс» станут возможными
непрерывные железнодорожные перевозки с Дальнего Востока в Европу и из
Китая в Англию.
Сегодня грузоперевозка с Дальнего
Востока в Европу осуществляется самолетами и морскими судами. Из-за дороговизны воздушного транспорта громоздкие
и тяжелые грузы перевозятся морем.
Суда из торговых портов Китая: Шанхай,
Нинбо и Циндао- достигают до Европы
примерно за 35-38 дней. В то время, как с
введением в эксплуатацию железной
дороги «Баку – Тбилиси – Карс» , этот
период составит 13 дней. Это приведет к
значительному увеличению объема торговли между Европой и Азией. Быстрое
достижение товаров до конечного потребителя ускорит циркуляцию покупки и
продажи, что приведет к значительному
росту объемов торговли между странами
и регионами.
HAZAR WORLD
87
краткое изложение
2 –ая ГОДОВЩИНА
КАСПИЙСКОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА
Каспийский Стратегический Институт (HASEN)
начал свою деятельность 2 года назад в апреле 2012
года. Институт, начавший свой путь с видения :
«Проведение инновационных исследований Каспийского региона и выработка стратегических
рекомендаций», за такой короткий промежуток
времени, как два года, прошел длинный путь.
Ц
Селин Шен Салташ, Мерве Дамджы
ель Института, в сферу интересов
которого входит: энергетика, экономика, международные отношения, безопасность и право, а также экология,
образование и культура,- повысить информированность общественности о расширенном Каспийском Регионе, проводя инновационные исследования, разрабатывать стратегические рекомендации для содействия
региональному партнерству.
Институт, внимательно следящий за развитием событий в Азербайджане, России ,
Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане,
Казахстане и Грузии, в расширенном
Каспийском регионе, странах, сопредельных
Каспию, на территории, охватывающей
маршрут Шелкового Пути из Китая в
Европу, стремится стать наиболее важной
платформой, на которой обсуждаются актуальные события Каспийского Региона.
Каспийский Стратегический Институт, в
отличие от других аналитических центров,
создал в своей структуре отдел средств массовой информации, который готовит телевизионные программы по проблемам энергетики, экономики и безопасности, и публикует
ежемесячные печатные издания, в которых
содержится углубленный анализ проблем
региона на турецком , английском и русском
языках.
Институт в рамках деятельности, направлен88
апрель 2014 ВЫПУСК 17
ной на то, чтобы стать ведущим аналитическим центром в Турции и мире, до настоящего времени организовал 4 крупных
Каспийских Форума, десятки заседаний за
«Круглым Столом», образовательные программы, семинары, практикумы и конференции .
Хальдун Яваш, Генеральный секретарь
Каспийского Стратегического Института,
который продолжает уверенно развиваться,
относительно причин организиции
Института сказал следущее:
«Аналитические центры в Турции изучают
вопросы общего характера, обширные географические территории или занимаются
разработками в области внутренней политики. Причина организации Каспийского
www.hazarworld.com
вопроса приоритет отдается разработкам
проектов, способствующим региональному
сотрудничеству, экономическим вопросам,
могущим принести выгоду многим странам.»
Яваш, напомнив, что благодаря проекту
TANAP, Азербайджан является одним из
крупнейших иностранных инвесторов в
Турции, пригласил турецких инвесторов
сделать долгосрочные и эффективные инвестиции в Каспийском Регионе. Он сказал:
«Наиболее важной особенностью стран
Каспийского Региона является их обладание
большим числом месторождений углеводородов. К сожалению, доходы, полученные
от них, они не вкладывают в Турцию. Они
предпочитают использовать их в более безопасных гаванях. Но мы хотим, чтобы этот
вид инвестиций в Турцию увеличился.
Азербайджан доходы, полученные от энергетики, вложил в Турцию. Среди лучших
примеров этому – инвестиции, в являющийся важным стратегическим учреждением
Турции «ПЕТКИМ» и НПЗ «СТАР».
Также весьма важно: транспортировка азербайджанского газа через Турцию , финансирование проектов природного газа и трубопроводов. Азербайджан исполнил свою обязанность братского народа. Теперь очередь
за Турцией.»
КАСПИЙСКИЕ ФОРУМЫ БЫЛИ ГЛАВНОЙ
ТЕМОЙ СМИ
Стратегического Института заключается в
обнаружении нами пробелов в этой области.
Отсутствие какого-либо института, занимающегося только Каспийским Регионом,
вопросами энергетики, натолкнуло нас на
мысль о необходимости создания аналитического центра, объединяющего энергетику
и Каспийский Регион – Каспийского
Стратегического Института.»
Яваш основное содержание работы института охарактеризовал так: «Мы проводим
разработки, главным образом, в области
энергетики. Среди них, обсуждавшийся в
Европе в течение более десяти лет, проект
Южного Газового Коридора, возникшего в
результате тесного сотрудничества Турции
и Азербайджана. При рассмотрении любого
Каспийский Стратегический Институт был в
центре внимания СМИ, благодаря проводимым им успешным мероприятиям в течение
2-х лет. На «Каспийских Форумах» мировые лидеры обсуждали вопросы экономики,
транспорта, внешней политики и безопасности Каспийского Региона.
Первый Каспийский Форум состоялся в
Стамбуле в декабре 2012 года. В нем приняли участие государственные деятели, лидеры делового мира, ученые, представители
аналитических центров и НПО из многих
стран. Региональное сотрудничество, вопросы энергетики и энергетической безопасности в Каспийском Регионе рассмотрены с
точки зрения политиков, лидеров делового
мира и ученых. Влиятельные представители
различных стран мира изложили свою точку
зрения по вопросам : «Роль каспийских энергоресурсов в Евроазийской энергетической
динамике», «Возрождение Шёлкового
Пути», «Связь диверсификации и устойчивого развития с миром и стабильностью в
Евразии: Подходы и поиски решений».
HAZAR WORLD
89
краткое изложение
HASEN успешно провел второй форум,
привлекший пристальное внимание прессы, с
участием министров иностранных дел 8
стран, в сентябре 2013 года в городе НьюЙорк, США.
НА КАСПИЙСКИХ ФОРУМАХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЛИДЕРЫ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Третий Каспийский Форум, организованный
HASEN, снова состоялся в Стамбуле в декабре 2013 года с участием государственных
чиновников на уровне министров. В центре
внимания форума находились исследовательские проекты и сотрудничество в области
энергетики, транспорта и финансов в регионе на ближайшие годы. Модераторами форума были: член Попечительского совета университета Бильги в Стамбуле Проф.Др .
Дениз Ульке Арыбоган, журналист и писатель Хакан Челик и телеведущая ТРТ Турк
Айше Суберкер. Во всех 4 форумах, организованных Каспийским Стратегическим
Институтом, ведущие аналитики региона,
ответственные лица, принимающие решения,
министры и руководители мира бизнеса
обсудили динамику Каспийского Региона и,
на основе имеющихся проектов, сделали
прогнозы на будущее. Каспийский
Стратегический Институт и в
дальнейшем,продолжая организовывать
мероприятия крупного калибра, будет
информировать мировую общественность о
повестках дня региона.
ЭФФЕКТИВНОЕ РАБОТА В ПЕЧАТНЫХ И
ВИЗУАЛЬНЫХ СМИ
Каспийский Стратегический Институт с
каждым днем повышает свою активность в
печатных СМИ , телевидении, кино и цифровом вещании. В декабре 2012 годa Институт
приступил к изданию ежемесячного журнала Caspian World, который внимательно
следит за меняющейся политической , стратегической , социальной и экономической
динамикой в Каспийском Регионе и знакомит читателя с новыми различными точками зрения.
Другим печатным изданием Инстута является ежеквартальный журнал Caspian Report .
Издаваемый с декабря 2012 года академический журнал содержит научные статьи ,
политический анализ и рекомендации отечественных и зарубежных специалистов и
ученых, работающих по проблемам
Каспийского Региона. Caspian TV освещает
события Каспийского Региона, громкие
интервью, новости о мероприятиях и анализ
повестки дня. Программы Caspian TV гото90
апрель 2014 ВЫПУСК 17
вятся с участием опытных журналистов и
технической команды. Творческая и производственная команды в структуре HASEN,
готовящие документальные фильмы и телевизионные программы, связанные с
Каспийским Регионом, также снимают
рекламные ролики, 3D-анимации , делают
макеты журналов путем моделирования и
т.д. для различные учреждений и организаций. Творческий коллектив осуществляет
запись важных событий и мероприятий,
касающихся Каспийского Региона, организованных как HASEN, так и другими аналитическими центрами, университетами и
ассоциациями.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ HASEN
Каспийский Стратегический Институт, имеющий своей целью укрепление сотрудничества в Каспийском Регионе, уверенно развивается в области образовательной деятельности. В рамках этой деятельности организована вторая сертификационная программа
«Летняя Школа Каспия» с участием 22-х
представителей из 10-ти стран мира:
Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России,
Туркменистана, Турции, Украины и
Соединенных Штатов. Во время недельной
интенсивной программы участники «Летней
Школы Каспия» получили возможность
углубить свои знания и усовершенствовать
навыки проведения анализа в вопросах энергетики, внешней политики, безопасности и
экономики Каспийского Региона.
www.hazarworld.com
СЧЕТА ТУРЦИИ ЗА
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
И УСТОЙЧИВЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
С
татистические данные за 2013 год,
опубликованные ТСУ, вновь подтвердили сильную зависимость
Турции от импорта энергоносителей, которая представляет угрозу для ее
долгосрочного устойчивого экономического роста и финансовой стабильности.
В конце 2013 года общая стоимость
импорта энергоносителей составила 55,9
миллиарда долларов. Эта цифра соответствует 22,2 % от общего объема импорта
Турции и 56 % от общего дефицита
внешней торговли. К счастью, несмотря
на то, что экономический рост Турции в
2013 году был больше по сравнению с
2012 годом, импорт энергоносителей
сократился на 7%.
В экономике Турции в течение последнего десятилетия был достигнут значительный экономический рост. В этот период с
ужесточением дисциплины в налоговобюджетной политике значительно сократились процентные ставки, и инфляция
снизилась до уровня однозначных цифр.
Турция получает около 53 % природного
газа из одного источника – из России и
примерно 7,5 млрд. кубометров в год
получает из Ирана по довольно высокой
стоимости, по сравнению с газом из других трубопроводов. На самом же деле
существующая ситуация показывает, что,
если рассмотреть имеющиеся вокруг
Турции ресурсы, то можно снизить
удельные затраты на природный газ, и
тем самым, снизить оплату за импорт. В
этом плане, отличным примером является проект TANAP, реализованный
Турцией совместно с Азербайджаном. Газ
из месторождения «Шах- Дениз II»,
поставляемый на европейские рынки
через Турцию, укрепит позиции Турции
при заключении новых соглашений по
поставкам с Россией и Ираном после
завершения в конце 2020 года долгосрочных контрактов. Кроме того, TPAO является одним из партнеров консорциума
«Шах Дениз», то есть он будет потреблять добытый им самим природный газ.
Стоимость импортируемого Турцией природного газа отражается на счетах, оплачиваемых гражданами. Турция за 1000
кубических метров газа, полученного из
Ирана, платит около 490 долларов, в то
время, как за тот же объём газа из
Азербайджана платит около 330 долларов. Цена за дорогой импортный газ,
естественно, отражается на кармане
гражданина. Если учесть, что газ из
Ирана удовлетворяет около одной пятой
от общего объема потребления Турции,
то из-за высокой цены на газ, потребитель, использующий 1000 кубических
метров природного газа в год, дополнительно платит 70 турецких лир..
HAZAR WORLD
91
краткое изложение
ВОСПРИЯТИЕ
В АРМЕНИИ
ТУРЦИИ И
ТУРКОВ
Н
Проф. Др . Кемаль Чичек
ормализация отношений между
Арменией и Турцией станет возможной, если народы этих стран
будут в состоянии относиться друг
к другу дружелюбно. Однако враждебность к туркам и Турции сегодня является государственной политикой Армении.
Армянское государство и народ утверждают, что в Османской Империи с армянами систематически обращались, как с
гражданами второго сорта, их пытались
ликвидировать, и в период между 1915 и
1923 годами были убиты полтора миллиона армян. По словам армян -это геноцид, связанный с процессом государственного строительства Турции. В этот
период армяне были убиты, вытеснены
или принуждены к миграции. Эти
утверждения армяне возвели в веру и
попытки их изучения рассматривают как
«отрицание веры.» Несогласие турецкого
государства с армянской точкой зрения,
по мнению армян, это политика отрицания, и она должна быть наказана. Кто не
разделяет точку зрения армян - враг.
Условиями нормализации отношений
между двумя странами армяне считают:
принятие геноцида, выплата компенсации
за погибших и возврат конфискованных
активов наследникам. В частности, я
хотел бы отметить, что во время пребывания в Армении я лично наблюдал, что
политические партии, народ и ученые
объединились в оппозиции по отношению
к Турции. Все, с кем я разговаривал,
озвучивали армянские тезисы, так как
обычно читают официальные заявления.
Главными темами картин художников на
92
апрель 2014 ВЫПУСК 17
улице были - турецкая вражда, геноцид и
депортация армян.
Посол Армении в Швейцарии Азнавур,
известный своей близостью к Сержу
Саргсяну, в интервью, данному журналу
Nouvelles d’Armenie, поддержал протоколы, подписанные между Арменией и
Турцией, и отметил, что «его единственным желанием является видеть открытой
армяно-турецкую границу.» Однако
единственной причиной этой поддержки
явилась его вера в то, что «эти протоколы дадут возможность Армении немного
дышать.» Азнавур, сказавший: «Армения
страдает, и с каждым днем растет эмиграция из Армении. В скором времени
возникнут проблемы. Кому это понравится? Мафии? И тысячи бедных распространятся по всему миру. Эти события
беспокоят меня», признал таким образом,
что процесс нормализации является требованием политических и экономических
условий. В недавно опубликованной
Ассоциацией армянских врачей книге
«Les Persecutions Des Medecins
Armeniens Pendant La Premiere Guerre en
Turqie» обсуждается участие турецких
врачей в «армянской резне и депортации». Выставленные в Музее геноцида в
Ереване вымышленные телеграммы
Талат - паши, по-прежнему используются в качестве материала для усиления
вражды между двумя общинами. Все эти
мероприятия и наша вышеизложенная
оценка показывают, что нормализация
отношений между двумя странами в ближайшее время не представляется возможной.
www.hazarworld.com
ЛОНДОНСКАЯ
ПРЕМЬЕРА
ФИЛЬМА
«КАВКАЗ»
Лондонская премьера фильма
«Кавказ», в главных ролях
которого заняты вокалист
группы «Айна» Эрхан Гюлерюз и Тугче Казаз, состоялась в британской академии
кино и телевидения ( BAFTA ).
Н
а премьере фильма «Кавказ»,
состоявшейся 12 марта, приняли
участие продюсер, режиссер и
исполнитель главной роли Эрхан
Гюлерюз и Тугче Казаз. На премьеру
фильма, который спонсировал
Каспийский Стратегический Институт
(HASEN), прибыл в Лондон Генеральный
секретарь HASEN Хальдун Яваш.
Среди известных имен, принявших участие на премьере фильма, были: посол
Турции в Лондоне Ахмет Унал Чевикёз и
посол Азербайджана в Лондоне
Фахраддин Гурбанов.
Премьера началась со вступительной
речи Генерального секретаря HASEN
Хальдуна Яваша. Хальдун Яваш в своей
речи сказал: «Мы впервые выступили в
качестве спонсора такого проекта. Мы
планируем и в будущем поддерживать
проекты в области искусства, посвященные описанию динамики региона.»
С ОДНОЙ СТОРОНЫ - РАНЫ ВОЙНЫ,
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ - ЛЮБОВЬ
Тугче Казаз относительно фильма сказала:
«Это был проект, в котором я принимала
участие с большим желанием. У меня
пока нет детей, но роль матери больного
ребенка глубоко затронула мое сердце». В
своем выступлении на премьере Эрхан
Гюлерюз отметил: «Это мой первый кинематографический проект, и вы являетесь
первыми зрителями фильма «Кавказ», в
связи с чем я испытываю сильное волнение.» Фильм, готовый для проката в
Турции, был очень хорошо принят зрителями. Некоторые сцены вызывали улыбку
у зрителей, но в целом они были потрясены печальной историей фильма.
ЭРХАН ГЮЛЕРЮЗ
Мой персонаж Хазар следует по стопам
своего отца на Кавказе и принимает участие в войне на родине отца. В последующие годы он несет на своем теле следы
войны. Все люди испытывают боль от
той войны, от той резни, в
Азербайджане, в Турции, и во всем мире
испытывается боль Нагорного Карабаха.
Проблему Карабаха, на которую не уделяется достаточного внимания , необходимо срочно решать.
ТУГЧЕ КАЗАЗ
Азербайджан обладает богатым историческим прошлым и глубокой культурой.
Между нами есть очень много сходства.
Я испытала счастье от совершенных
мною открытий. Этот фильм - болезненная, сложная история любви. История,
которая вызовет сочувствие у многих
людей, история о больном человеке,
больной дочери, матери, борющейся с
жизненными трудностями, людях, не
могущих воссоединиться.
HAZAR WORLD
93
краткое изложение
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДАЮТ
НАДЕЖДУ НА МИР НА
КИПРЕ
Недавно обнаруженные в восточной части Средиземного моря залежи нефти и природного газа дают
новую надежду для мирного процесса на Кипре.
В
основе участившихся в последнее
время на Кипре переговоров между
турецкой и греческой сторонами на
уровне президентов и в форме специальных заседаний лежит идея повышения
благосостояния за счет беспроблемной
разработки энергетических ресурсов
острова.
РЕЗЕРВЫ ВЫЗОВУТ СМЯГЧЕНИЕ
В ПОЛИТИКЕ СТОРОН
Появление на Кипре, спустя полтора года,
после саммита лидеров в феврале этого
года совместного заявления о начале переговорного процесса и отличие позиции
Главы греко-кипрского руководства
Никоса Анастасиадиса от отношения других греческих лидеров, можно причислить
к положительным факторам, направленным к решению кипрской проблемы.
Заявление Анастасиадиса в феврале:
«Соглашение, которое обеспечит решение
кипрской проблемы, позволит Турции
признать возможной разработку обнаруженного в восточной части Средиземного
моря природного газа и будет способствовать улучшению отношения между
Анкарой и Тель- Авивом», привело к появлению идеи о возможности беспрепятственной реализации энергоресурсов
острова на мировом рынке.
КЛЮЧЕВАЯ СТРАНА В ПЕРЕДАЧЕ РЕСУРСОВ: ТУРЦИЯ
Доц. Др. Угур Озгёкер, отметивший, что
ценность нефтяных месторождений, обнаруженных в северо-западном регионе
Кипра , составляет 75-80 миллиардов долларов, сказал, что новые залежи в ближайшие 5 лет будут одним из самых важных
пунктов повестки дня острова. С открытием новых резервов начато обсуждение: на
какие рынки они могут быть проданы и
94
апрель 2014 ВЫПУСК 17
Кайаулгер:
«Отношение
Турции зависит
от определения
исключительной
экономической
зоны в Эгейском
море и
заключения
соответствующих
соглашений.»
разработка технико-экономических обоснований путей передачи. В этом вопросе
Турция, благодаря близости к региону и
обладанию такой инфраструктурой, как
TANAP, и являющаяся центром передачи
природного газа в регионе, занимает особое положение.
Расчетная стоимость трубопровода из
Восточного Средиземноморья в Европу
через Крит составляет от 13 до 14 млрд.
долларов, а через Турцию - около 2,5-3
млрд. долларов. Поэтому Турция рассматривается , как наиболее выгодный вариант. Озгёкер, обсуждая позицию Турции в
передаче энергоресурсов Восточного
Средиземноморья, говорит:
«Транспортировка этих ресурсов морскими судами очень сложна. Речь идет о
передаче энергоресурсов при помощи трубопровода, и самый экономичный маршрут проходит через Турцию.»
«ТУРЦИЯ ДОЛЖНА ДАТЬ ОСНОВУ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ»
Для того, чтобы компании могли спокойно
вести разработку месторождений нефти и
природного газа вокруг Турецкой
Республики Северной Кипр (ТРСК), они
должны увидеть поддержку международного сообщества и Турции. Кайаулгер,
отметив, что в этом случае следует оказать поддержку в определении исключительной экономической зоны
Средиземного моря и обеспечить заключение необходимых соглашений, подчеркнул
важность поддержки Турции ТРСК в международном общественном мнении на
этапе разработки и транспортировки
энергетических ресурсов острова.
www.hazarworld.com
КАЗАНЬ – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
ТЮРКСКОГО МИРА
Исторический город Казань, который будет отмечать в 2015 году 1010 годовщину со дня образования, в 2014 году будет «Культурной Столицей
Тюркского Мира»
М
Тимур Озкан
еждународная Организация
Тюркской Культуры ( ТЮРКСОЙ
), состоящая из членов:
Азербайджан, Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан, Турция,
Туркменистан и стран - автономных
республик и областей членов - наблюдателей: Алтай, Башкортостан, Гагаузия ,
Хакасия, Турецкая Республика Кипр,
Саха, Татарстан и Тува, в общей сложности 14 членов, имеющая своей целью
культурное сотрудничество между городами. В этом году «Культурной Столицей
Тюркского Мира» объявлена столица
Автономной Республики Татарстан –
Казань, где будут проходить торжественные мероприятия с участием представите-
лей искусства, культуры и науки стран членов ТЮРКСОЙ.
В этом году сердце тюркского мира
будет биться в Казани
Эскишехир, избранный в 2013
году«Культурной Столицей Тюркского
Мира», получивший это звание от первой
в истории «Культурной Столицы
Тюркского Мира» - столицы Казахстана
Астаны, передает это звание в 2014 года
городу Казань.
Татарстан, среди 21 автономных республик в составе Российской Федерации,
является самой богатой и развитой, и в то
же время единственной автономной республикой, в которой открыто консульство
HAZAR WORLD
95
краткое изложение
Турции. В столице Татарстана Казань,
расположенной на стыке притока Казанки
с Волгой, много зданий культуры и искусства. Улица Баумана в центре Казани, на
которой расположены много старинных
зданий, похожа улицу Истикляль в
Стамбуле или на Старый Арбат в Москве.
Здесь находится историческая Церковь
Богоявления.
Казанский Кремль, башня
Сююмбике, мечеть Кул-Шариф
На первом месте списка достопримечательностей Казани, которые непременно
нужно посетить, находится Казанский
Кремль. Кремль в 2000 году включен во
Всемирный список культурного наследия
Комитетом по вопросам образования,
науки и культуры ЮНЕСКО Организации
объединеных наций. В Кремле находится
много исторических построений: правительственные здания и, самое главное,
башня Сююмбике (минарет снесенного
Хан Масджида). 53-ёх метровая башня из
красного кирпича, носящая имя матери
малолетного правителя Утямыш Хана,
регентши Казанского Ханства Сююмбике,
из-за наклоненной позиции напоминает
Пизанскую башню. Однако её истинная
ценность состоит в том, что она единственное строение, оставшееся от первого
Казанского Ханства.
Старинные учреждения культуры и
искусства Казани
Расположенный в самом центре города, на
96
апрель 2014 ВЫПУСК 17
берегу озера Кабан, театр Г. Камала,
музей Тукая, посвященный известному
татарскому поэту Абдулле Тукаю, библиотека, Цирк и Парк Победы являются
историческими памятниками периода
СССР. К более раннему периоду относятся: образованный в 1804 году Казанский
Университет, в котором учились такие
известные личности, как Ленин и
Толстой, являющийся вторым в России
и третьим в Европе старейшим университетом, изящно украшенные собор Св.
Петра и собор Св. Павла и историческое
здание вокзала. Учреждения образования,
культуры и искусства Казани не ограничиваются этим списком. Среди знаменитых театров Казани можно отметить:
Татарский Академический
Государственный Театр Оперы и Балета
имени Мусы Джалиля , Татарский
Государственный Академический Театр
имени Галиаскара Камаля, Казанский
Государственный Академический Русский
Большой Драматический Театр имени
Василия Качалова, и Татарский
Государственный Театр Кукол. Среди
других учреждений культуры и искусства
города выделяются: Государственный
Симфонический Оркестр, Национальный
Музей, Национальная Библиотека,
Библиотека Казанского Федерального
Университета и Казанская
Государственная Консерватория имени
Назиба Жиганова.
Что поесть ?
Интересующихся местными деликатесами
Татарстана ожидают: печенье «эчпочмак», сладость «чак чак» и беляши.
Куда поехать?
Город Булгар, расположенный в охраняемой зоне на расстоянии двух - часового
плавания на теплоходе, в свое время был
столицей Булгарского Королевства
Поволжья. Булгар также привлекает
посетителей как место, где впервые в
России в 922 году была принята исламская вера. В Булгаре, находящемся от
Казани в 190 км езды по автодороге, в
хорошо сохранившимся замке можно увидеть самую старую мечеть 13 века, церковь, мавзолей и много других исторических памятников. Наше путешествие в
Казань мы завершим поездкой на теплоходе по реке, которую русские называют
Волгой, татары - Идиль. Ширина реки
больше Стамбульского пролива.
Download

PDF olarak indir - Hazar Strateji Enstitüsü