HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR
publıcatıon of caspıan strategy ınstITUTE
A forward
move in
energy
зл
о
и
е
о
тк
ра
к
Fİyat- PRICE 5 TL
ж
ен
и
е
Enerjİde
geleceĞe
atilan İmza
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
ÖNSÖZ / EDITORIAL
haldun yavaş
Hazar Strateji Enstitüsü
Genel Sekreter
haldun yavaş
Caspian Strategy Institute
Secretary General
Dünyanın birçok bölgesinde kaos ve işgallere sebep olan enerji projeleri, Azerbaycan
ve Türkiye’nin inisiyatifiyle, kardeşliğin,
istikrarın ve kalkınmanın teminatı olmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hattı’yla başlayan Türkiye-Azerbaycan
enerji işbirliği, TANAP projesi ile
Avrupa’nın ve bölgenin enerji haritasının
sağlıklı hale dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Total’in Şah Deniz 2’deki hisselerini
TPAO’ya, SOCAR’ın TANAP’taki hisselerinden bir kısmını BOTAŞ’a devrettiği tarihi imza törenini bu sayımızda kapak konusu yaptık.
301 maden işçisinin hayatını kaybettiği,
Türkiye’deki en büyük maden kazası olarak tarihe geçen Soma faciasını ve bu
süreçte Hazar Bölgesi ülkelerinden gelen
manevi desteği dergimizin sayfalarına taşıdık. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi
Margvelaşvili’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün ve Azerbaycan’ı Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in temsil ettiği üçlü zirveyi
enine boyuna masaya yatırdık. Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesini
hayata geçirecek üç ülkenin cumhurbaşkanlarının hazır bulunduğu zirvede enerji
ve ulaştırma konuları ana gündem maddelerini oluşturdu.
HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları
Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Macit’in
konuşmacı olarak katıldığı Astana
Ekonomik Forumu ve KÜNİB’in 4. Olağan
Kongresi bu ayın öne çıkan etkinlikleri arasındaydı. 25 Mayıs 2014’te gerçekleşen
Ukrayna’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yakın mercek altına aldı. Yrd. Doç. Dr. Vügar
İmanbeyli ise Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti’nin tarihteki yerini sizler için
tüm detaylarıyla inceledi.
Temmuz sayısında görüşmek dileğiyle…
Energy projects, which were the sources
of chaos and occupation in many parts of
the world, have become the guarantee of
brotherhood, stability and development
on the initiative of Azerbaijan and
Turkey. Started with the Baku-TbilisiCeyhan Oil Pipeline, Turkey-Azerbaijan
cooperation has enhanced the energy
map of Europe and the region with the
TANAP project. In this issue, our cover
story is the historic signing ceremony at
which Total transferred its shares in
Shah Deniz II to TPAO and SOCAR
transferred some of its shares in TANAP
to BOTAŞ.
Regarded as the largest mine accident in
Turkey’s history, the Soma disaster,
which led to the death of 301 miners, and
the moral support of Caspian region
countries in this process is addressed in
this issue. We elaborately discussed the
trilateral summit hosted by the President
of Georgia Georgi Margvelashvili with
the participation of President Abdullah
Gül on behalf of Turkey and President
İlham Aliyev on behalf of Azerbaijan.
Energy and transportation were the main
topics at the summit held with the
attendance of the presidents of three
countries which will realize the Trans
Anatolia Natural Gas Pipeline project.
Prominent events of this month were the
4th Ordinary Congress of KÜNİB and the
Astana Economic Forum in which
HASEN Center on Energy and Economy
Expert Assoc. Prof. Fatih Macit participated as a speaker. Prof. Dr. Mesut Hakkı
Caşın analyzed the presidential elections
held in Ukraine on May 25, 2014. Asst.
Prof. Vügar İmanbeyli examined the
Azerbaijan Democratic Republic’s place
in history in all aspects.
Hope to meet you in July…
YÖNETİM / MANAGEMENT
İmtİyaz Sahİbİ
OWNER
Hazar İletişim, Tanıtım ve
Yayıncılık A.Ş. Adına
Haldun YAVAŞ
Genel Yayın Yönetmenİ
EDITOR-IN-CHIEF
Gökhan ÇAY
Medya Grup Koordİnatörü
Media Group Coordinator
Hayreddin Aydınbaş
haber müdürü
NEWS MANAGER
Selin Şen Saltaş
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ (Sorumlu)
MANAGING EDITOR
Merve Damcı
Yayın Kurulu
PUBLICATION BOARD
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Doç. Dr. Bekir Günay
Doç. Dr. Fatih Özbay
Doç. Dr. Fatih Macİt
Dr. Cemil Ertem
Dr. Efgan Nİftİ
Emin Akhundzada
Zeynep KAPTAN
EDİTÖR
EDITOR
Hande Yaşar ÜNSAL
İNGİLİZCE EDİTÖRÜ
ENGLISH EDITOR
Cansu ERTOSUN
RUSÇA EDİTÖRÜ
RUSSIAN EDITOR
Rufat AGHAYEV
GRAFİK TASARIM
GRAPHIC DESIGN
Hülya ÇETİNOK
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
PHOTO EDITOR
Tarık ÜZGÜN
BASKI / PRINTING
Bilnet Matbaacılık Biltur Basım Yay. ve
Hiz. A.Ş. Dudulu Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cadde No: 16 Esenkent –
Ümraniye 34476 İSTANBUL
Tel: 444 44 03
BASKI TARİHİ / Publication DATE
Haziran 2014 / June 2014
Yayın Türü / Publication Type
Yaygın Yerel Süreli
Yayın Süresi - Dili
Publication Period - Language
Aylık - Türkçe, İngilizce, Rusça
Monthly - Turkish, English, Russian
ISSN: 2148-4759
İLETİŞİM
MAILING ADDRESS
Veko Giz Plaza, Maslak Meydan Sok.
No:3 Kat:4 Daire 10 Maslak, 34398
Şişli / İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 212 999 66 00
Faks: +90 212 999 66 01
www.hazarworld.com
[email protected]
HAZAR WORLD
1
IÇINDEKILER
CONTENTS
4
04
HAZAR’A DAİR
CASPIAN OVERVIEW
ÇİN VE TÜRKMENİSTAN
ARASINDA ENERJİ
İŞBİRLİĞİ
ENERGY COOPERATION
BETWEEN CHINA AND
TURKMENISTAN
8
10
08
ETKİNLİK / event
EKONOMİNİN NABZI
ASTANA’DA ATTI
HEART OF ECONOMY TO
BEAT IN ASTANA
28
KAPAK / COVER
TÜRKİYE’DE ENERJİDE
DEV HAMLE
TURKEY’S GIANT
INITIATIVE IN ENERGY
10
12
28
Türkiye’nin enerjideki iki dev
firması TPAO ve BOTAŞ, saha
geliştirme ve iletim yatırımları
toplamı 45 milyar dolar olan Şah
Deniz 2 projesi ve Güney Gaz
Koridoru’ndaki mevcut konumunu daha da güçlendiren önemli
bir adım attı.
TPAO and BOTAŞ, two giant
firms in the energy industry of
Turkey, took an important step
for strengthening its current
position in Southern Gas
Corridor and Shah Deniz II
project, total field development
and transmission investment of
which worth 45 billion USD.
2
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
10
12
Etkinlik / Event
ENERJİ STRATEJİLERİ
KÜNİB’DE
TARTIŞILDI
ENERGY STRATEGIES
WERE DISCUSSED
IN KÜNİB
12
HABER ANALİZ / IN DEPTH
GÜRCİSTAN’DA G‘ÜÇLÜ’
ZİRVE: TÜRKİYEGÜRCİSTAN-AZERBAYCAN
24
TRILATERAL SUMMIT IN
GEORGIA: TURKEY-GEORGIAAZERBAIJAN
www.hazarworld.com
46
16
16
24
46
HABER ANALİZ / IN DEPTH
KÜLTÜR & SANAT
CULTURE & ART
YÜREKLERİ DAĞLAYAN
FACİA: SOMA
Bölge ile ilgili konser, sergi ve
tiyatro faaliyetlerini sizin için
derledik.
We compiled cultural activities such
as concerts, exhibitions, and plays
about the region.
HEART-WRENCHING
DISASTER: SOMA
24
GÖRÜŞ / OPINION
16
44
AZERBAYCAN
DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
96 YAŞINDA
96 YEARS OF
AZERBAIJAN DEMOCRATIC
REPUBLIC
46
48
48
ROTA / ROUTE
BİR LİMAN KENTİ:
TÜRKMENBAŞI
58
34
GÖRÜŞ / OPINION
A PORT CITY:
TURKMENBASHI
34
ÇİKOLATA KRALI
POROŞENKO’NUN KRİTİK
DEMOKRASİ SINAVI
CRITICAL DEMOCRACY TEST
OF CHOCOLATE KING
POROSHENKO
40
40
RÖPORTAJ / INTERVIEW
48
40
MARQUEZ’İN
KARAKTERİ ALBÜMÜNE
HAYAT VERDİ
MARQUEZ’S CHARACTER
BROUGHT THE
ALBUM TO LIFE
HAZAR WORLD
3
HAZAR’A DAİR / CASPIAN OVERVIEW
AVRASYA EKONOMİK
BİRLİĞİ TOPLANTISI
Kazakistan, Rusya ve Belarus
arasında kurulması planlanan
Avrasya Ekonomik Birliği
çerçevesinde Avrasya Ekonomik
Yüksek Konseyi Toplantısı
30 Nisan’da Minsk’te yapıldı.
Kazakistan Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı
Aleksandr Lukaşenko’nun bir
araya geldiği toplantıda konuşan
Nazarbayev, Avrasya Ekonomik
Birliği’nin kurulması sürecindeki
anlaşmazlıkların aşılabileceğini
kaydetti.
EURASIAN ECONOMIC
UNION MEETING
Supreme Eurasian Economic
Council meeting was held in
Minsk on April 30 within the
framework of the Eurasian
Economic Union that is planned
to be established among
Kazakhstan, Russia and Belarus.
During the meeting which
gathered President of Kazakhstan
Nursultan Nazarbayev, President
of Russia Vladimir Putin, and
President of Belarus Aleksander
Lukashenko; Nazarbayev said
that current disagreement about
the establishment of Eurasian
Economic Union can be settled.
YENİ İPEK YOLU KONFERANSI
ALMATI’DA DÜZENLENDİ
Almatı Üniversitesi öğrencileri tarafından
Kazakistan’ın ABD Başkonsolosluğu ve
Birleşmiş Milletler desteği ile düzenlenen “Yeni
İpek Yolu BM Uluslararası Modeli” başlıklı
konferans Al-Farabi Kazak Milli
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 10 ülkeden
225 delegenin katıldığı ve 1-3 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenen konferansta eğitim, ticaret ve aile içi şiddete karşı koruma konuları
tartışıldı.
NEW SILK ROAD CONFERENCE
WAS HELD IN ALMATY
“New Silk Road UN International Model”
Conference was held on May 1-3 in Al-Farabi
Kazakh National University by the students
of Almaty University with the support of
US Embassy in Kazakhstan and the United
Nations. 225 delegates from 10 countries
attended the conference during which the topics
of education, commerce and protection against
domestic violence were discussed.
ÇİN VE TÜRKMENİSTAN
ARASINDA ENERJİ
İŞBİRLİĞİ
Çin, 2016’ya kadar Türkmenistan’dan
yıllık 65 milyar metreküp doğal gaz ithal
etmeyi hedefliyor. Çin Cumhurbaşkanı
Xi Jinping’in resmi davetiyle Pekin’de
bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhamedov’un
ziyareti sırasında yapılan ortak
açıklamada, tarafların enerji işbirliğinin
iki ülkenin de sosyal ve ekonomik
kalkınmalarına katkı sağladığı ifade
edildi. Açıklamada, iki ülkenin
uzun dönem istikrarlı enerji işbirliği
geliştirmeyi hedeflediği kaydedildi.
4
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
ENERGY COOPERATION
BETWEEN CHINA AND
TURKMENISTAN
China aims to import 65 billion cubic
meters of natural gas per year from
Turkmenistan by 2016. President
of Turkmenistan Gurbanguly
Berdimuhamedov visited Beijing
upon the official invitation of the
President of China Xi Jinping. In the
joint declaration, it was stated that
energy cooperation between the parties
made a great contribution to the social
and economic development of both
countries. It was also recorded that two
countries aimed to develop long term
sustainable energy cooperation.
www.hazarworld.com
FRANSA VE POLONYA,
AB’DE ‘ENERJİ BİRLİĞİ’
İSTİYOR
FRANCE AND POLAND
OFFER AN ‘ENERGY
UNION’ WITHIN THE EU
Fransa ve Polonya, doğal gazda
Rusya’ya bağımlılığı azaltmak amacıyla AB ‘enerji birliğini’ kurmak
için tekliflerini sundu. Paris’te bir
araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı
François Hollande ve Polonya
Başbakanı Donald Tusk, yaptıkları
ortak açıklamada amaçlarının
‘Avrupa’nın enerji politikalarında
daha bağımsız, daha uyumlu ve
daha çok işbirliği içinde olmasını
sağlamak’ olduğunu söyledi.
Konunun bu ay AB Liderler
Zirvesi’nde kapsamlı olarak ele alınması bekleniyor.
France and Poland presented an
offer for establishing an ‘energy
union’ within the EU for the
purpose of reducing natural gas
dependency on Russia. French
President Francois Hollande and
Polish Prime Minister Donald
Tusk gathered in Paris, and they
said in a joint declaration that their
goal was to “ensure Europe to be
more independent, coherent and
much more cooperative in energy
policies.” It is expected that the
issue will be dealt in detail in the EU
Summit this month.
GÜNEY GAZ KORİDORU’NUN AVRUPA İÇİN ÖNEMİ ARTTI
Atlantic Council Avrasya bölgesi uzmanlarından David Koranyi, giderek ithalata
dayalı bir enerji pazarı haline gelen Avrupa için en önemli kaynaklardan birinin
Türkiye üzerinden geçecek Güney Gaz Koridoru olduğunu söyledi. Güney Gaz
Koridoru’nun sonraki yıllarda genişletilebilecek şekilde tasarlandığını hatırlatan
Koranyi, “Bu sayede Avrupa pazarına giriş yolları arayan Türkmenistan, Doğu
Akdeniz ülkeleri, Irak ve hatta İran, bu projeye dahil olarak Avrupa için alternatif kaynakları sağlayan bir enerji otobanı olabilir” ifadesini kullandı.
IMPORTANCE OF SOUTHERN GAS CORRIDOR INCREASES
FOR EUROPE
David Koranyi, one of the experts of Eurasia Center of the Atlantic Council, said
that one of the most important resources for Europe, which has become an importdependent energy market, is the Southern Gas Corridor crossing Turkey. Koranyi
reminded that the Southern Gas Corridor was designed as extendable in the future,
and he said “Turkmenistan, Iraq, Eastern Mediterranean, and even Iran can be
integrated into this project and in this way, the corridor can be an energy highway
providing alternative resources to Europe.”
TÜRKMENİSTAN’DAN
BAKÜ’YE RESMİ ZİYARET
OFFICIAL VISIT TO BAKU
BY TURKMENISTAN
Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı
Raşid Meredov, 26 Mayıs’ta
Azerbaycan’da resmi temaslarda
bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ve Bakan Meredov’un
görüşmesinde iki ülke arasındaki
ilişkiler masaya yatırıldı. İki ülke
halklarının ortak tarihi ve etnik kökleri
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Aliyev, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin
dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi.
Rashid Meredov, Turkmenistan
Minister of Foreign Affairs and Vice
President of the Cabinet, paid an
official visit to Azerbaijan on May 26.
In the meeting between Azerbaijani
President Ilham Aliyev and Minister
Meredov, the relationship between the
two countries was discussed in detail.
Underlining the common historic and
ethnic roots of both communities,
President Aliyev stated that bilateral
relations between the countries are
developing in a dynamic way.
HAZAR WORLD
5
HAZAR’A DAİR / CASPIAN OVERVIEW
KIRGIZİSTAN’DA
GÜMRÜK BİRLİĞİ
YOL HARİTA
TASLAĞI KABUL
EDİLDİ
Kırgızistan’da Başbakan
Coomart Otorbayev’in
başkanlığındaki koalisyon hükümeti,
Kırgızistan’ı Rusya,
Belarus ve Kazakistan’ın
oluşturduğu Avrasya
Gümrük Birliği üyeliğine götürecek yol haritasını içeren taslak metni
kabul etti. Bakanlar
Kurulu Toplantısı’nın
ardından açıklama
yapan Kırgızistan
Ekonomi Bakanı Temir
Sariyev, Kırgızistan’ın
dış ticaretinin yüzde
41’ini Gümrük Birliği
üyeleri Rusya,
Kazakistan ve Belarus
ile yaptığını belirtti.
KAZAKHSTAN APPROVES DRAFT ROAD MAP FOR CUSTOMS UNION
The coalition government in Kyrgyzstan under the presidency of Prime Minister
Djoomart Otorbaev, approved the draft road map for Kyrgyzstan’s accession to the
Eurasian Customs Union established by Russia, Belarus and Kazakhstan. Kyrgyzstan’s
Minister of Economy Temir Sariyev made a statement after the Cabinet Meeting, and
said that Customs Union members Russia, Kazakhstan, and Belarus constitute 41% of
Kyrgyzstan’s foreign trade.
ÖZBEKİSTAN,
KIRGIZİSTAN’A
DOĞAL GAZI
KESTİ
UZBEKISTAN
STOPS NATURAL
GAS SUPPLY TO
KYRGYZSTAN
Kırgızistan’ın doğal gaz
tedarikçilerinden
Özbekistan, Rus devlet
doğal gaz şirketi
Gazprom’un KırgızGaz’ı
satın almasının ardından ülkeye yaptığı gaz
akışını kesti.
Kırgızistan’a doğal gaz
sağlayan Özbekistan
şirketi UzTransGaz’ın
gazda kesintiye gitmesiyle Kırgızistan’ın
güneyi doğal gazsız
kaldı. Gazprom Başkanı
Aleksey Miller,
Kırgızistan’a yeterli
miktarda gaz verileceğini vaat etmişti.
Uzbekistan, one of the
natural gas providers
to Kyrgyzstan, stopped
natural gas supplies to
the country after the
Russian natural gas
company Gazprom
bought out Kyrgyzgaz.
Kyrgyzstan’s another
natural gas provider Uzbek
Uztransgaz company
interrupted the gas flow,
and thus the southern
part of Kyrgyzstan was
left without natural gas.
Alexey Miller, Chairman of
the Gazprom Management
Committee, had promised
to send sufficient
amount of natural gas to
Kyrgyzstan.
6
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
03-06
CASPIAN OIL & GAS 2014
3-6 Haziran 2014
BAKÜ-AZERBAYCAN
Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ve
Konferansı 3-6 Haziran tarihleri arasında Bakü Expo Merkezi’nde düzenleniyor. Bu yıl 21’incisi düzenlenen
fuar, dünya petrol endüstrisinin
liderlerini bir araya getiriyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in himayesinde her yıl düzenlenen etkinlik, Azerbaycan Sanayi ve
Enerji Bakanlığı ve Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından destekleniyor.
CASPIAN OIL &
GAS 2014
JunE 3-6, 2014
BAKU-Azerbaijan
The Caspian Oil & Gas Exhibition
and Conference will be held on June
3-6 at the Baku Expo Center in Baku,
Azerbaijan for the 21st time,
gathering the global leaders of the oil
industry. The event is held annually
under the auspices of the President
of the Azerbaijan Republic, Ilham
Aliyev, and is officially supported by
the Ministry of Industry and Energy
of Azerbaijan and the State Oil
Company of Azerbaijan Republic
(SOCAR).
13
IICEC 5. ULUSLARARASI
ENERJİ FORUMU
13 HAZİRAN 2014
CONRAD HOTEL-İSTANBUL
Sabancı Üniversitesi İstanbul
Uluslararası Enerji ve İklim
Merkezi’nin (IICEC) her yıl geleneksel olarak düzenlediği “IICEC
Uluslararası Enerji Forumu”nun
beşincisi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın katılımı ile
başlıyor. Forumun bu yılki temasını
“Küresel Enerji Yatırımları: Sorunlar
ve Fırsatlar” oluşturuyor. Foruma
yurt dışından birçok üst düzey devlet adamı ve enerji sektörünün uluslararası lider kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
IICEC 5th INTERNATIONAL ENERGY
FORUM
JUNE 13, 2014
CONRAD HOTEL-ISTANBUL
The 5th annual “IICEC International
Energy Forum” organized by Sabancı
University Istanbul International
Center for Energy and Climate
(IICEC) is going to start with the participation of the Minister of Energy
and Natural Resources of Turkey,
Taner Yıldız. Theme of this year’s
forum is “Global Energy Investments:
Challenges and Opportunities”.
Many foreign state dignitaries, representatives of the leading global energy companies will attend the forum.
15-19
21. DÜNYA PETROL KONGRESİ
15-19 HAZİRAN 2014
MOSKOVA-RUSYA
21. Dünya Petrol Kongresi’nin kapanış
seremonisinde gerçekleştirilecek devir
teslim töreni ile İstanbul, 22. Dünya
Petrol Kongresi’nin ev sahibi olarak
tüm petrol ve doğal gaz sektörüne ilan
edilecek. İstanbul’un ev sahibi olacağı
22. Dünya Petrol Kongresi’ne ise 7000’e
yakın delegenin yanı sıra, 500’ün üzerinde şirket CEO’su ve üst düzey yöneticisi ile 50’ye yakın Devlet Başkanı ve
temsilcilerinin gelmesi bekleniyor.
21ST WORLD PETROLEUM CONGRESS
JUNE 15-19, 2014
MOSCOW-RUSSIA
In the closing ceremony of 21st World
Petroleum Congress, Istanbul will be
announced to the entire oil and gas
industry as the host of the 22nd World
Petroleum Congress. Approximately
7000 delegates, more than 500 CEOs
and senior managers of companies as
well as nearly 50 Heads of State and
representatives are expected to attend
the 22nd World Petroleum Congress to
be hosted by Istanbul.
HAZİRAN 2014
CASPIAN POWER 2014
CASPIAN POWER 2014
03-06 Haziran / June 03-06, 2014
Bakü, Azerbaycan / Baku, Azerbaijan
TRANSCASPIAN 2014
TRANSCASPIAN 2014
12-14 Haziran / June 12-14, 2014
Bakü, Azerbaycan / Baku, Azerbaijan
ULUSLARARASI ENERJİ VE
YÖNETİMİ KONFERANSI
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ENERGY AND MANAGEMENT
05-07 Haziran / June 05-07, 2014
İstanbul, Türkiye / Istanbul, Turkey
İRAN PETROL VE GAZ ZİRVESİ
IRAN OIL AND GAS SUMMIT
23-25 Haziran / June 23-25, 2014
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri /
Dubai, United Arab Emirates
HAZAR WORLD
7
JUNE 2014
JUNE 2014
HAZAR TAKVİMİ / CASPIAN CALENDAR
HAZİRAN 2014
ETKİNLİK / event
EKONOMİNİN NABZI
ASTANA’DA ATTI
A
stana Ekonomik Forumu, 21-23
Mayıs tarihleri arasında
Kazakistan’da dünyanın lider düşünürlerini buluşturdu. Bu yıl yedincisi yapılan foruma 150 ayrı ülkeden 10 binin
üzerinde delege katıldı. 3 gün süren forumda küresel finansal krizin devam eden etkileri, ekonomik istikrar ve büyüme, ticari
gelişme ve rekabeti ileriye taşıma, enerji ile
inovasyon konuları ele alındı. Kazakistan’a
son 5 yıl içerisinde 160 milyar dolar tutarında yabancı yatırımın geldiğini kaydeden
Kazakistan Başbakanı Karim Massimov,
forum çerçevesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Astana Yatırım Forumu’nda, yabancı
yatırımcılar için yeni adımların atıldığı
müjdesini verdi. Forumda HASEN Enerji
ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Uzmanı
Doç. Dr. Fatih Macit “Ticaret ve Yatırıma
İlişkin Beklentiler” başlıklı panelde konuşma yaptı. Konuşmasında son 10 yılda gerçekleşen ekonomik büyümenin nedenlerine
değinen Macit, zengin enerji kaynaklarına
sahip olan Kazakistan, Azerbaycan ve
Türkmenistan’da enerji fiyatlandırmalarındaki artışa dikkat çekti. Macit, son 10 yılda
Türkiye’nin dış ticaret hacminin 87 milyar
dolardan 403 milyar dolara, Azerbaycan’ın
da 11 milyar dolardan 42 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Forumun son gününde
Kazakistan ile Avrupa Yeniden
Yapılandırma ve Kalkınma Bankası ve
İslam Kalkınma Bankası ile çerçeve ortalık
anlaşmaları imzalandı. Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ise
2013 yılında iş ortamına yaptığı sosyal katkı
dolayısıyla Viyana merkezli Küresel
Diyalog ve İşbirliği Merkezi tarafından
ödüle layık görüldü.
8
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
HEART OF ECONOMY TO
BEAT IN ASTANA
A
stana Economic Forum brought the
world’s leading thinkers together in
Kazakhstan on May 21-23 for the seventh time this year. Over 10 thousand
delegates from 150 different countries
attended the forum which lasted for 3 days.
Ongoing effects of the global economic crisis, economic stability and growth, commercial development and advancing rivalry,
energy and innovation issues were discussed at the forum. Karim Massimov,
Prime Minister of Kazakhstan, said they
encouraged foreign investment in the
amount of 160 billion USD within the last 5
years. In Astana Investment Forum held for
the fifth time this year as part of the Astana
Economic Forum, he gave good news about
the new steps taken for foreign investors.
Assoc. Prof. Fatih Macit, HASEN Center on
Energy and Economy Expert, addressed a
speech in the panel titled “Projections for
Trade and Investment”. Macit mentioned
the reasons of economic growth realized
within the last decade and he pointed out
the increase in energy prices in Kazakhstan,
Azerbaijan and Turkmenistan. Macit stated
that foreign trade volume increased from 87
billion USD to 403 billion USD in Turkey,
and from 11 billion USD to 42 billion USD in
Azerbaijan in the last decade. On the last
day of the forum, a framework partnership
agreement was signed by Kazakhstan, the
European Bank for Reconstruction and
Development, and the Islamic Development
Bank. Nursultan Nazarbayev, President of
Kazakhstan, was given an award by the
Vienna-based Center for Global Dialogue
and Cooperation due to his social contribution to the business environment in 2013.
www.hazarworld.com
“ENERJİ KAYNAKLARI
ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA),
Yıldız Teknik Üniversitesi, İtalya’dan Floransa Üniversitesi
ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi
(SAM) işbirliğinde 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen
“Enerji Jeopolitiği: Gelecekten Beklentiler” konulu konferans
enerji uzmanlarını buluşturdu. Konferansta açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
Yardımcısı Hasan Murat Mercan, enerjinin siyasi bir araç
olarak nasıl kullanılması gerektiği sorusunu gündeme getirdi. Toplantıda Kıbrıs Rum Kesimi’nin İsrail ile ortaklığıyla
Kıbrıs açıklarından çıkarılan doğal gazın dünyaya nasıl
pazarlanacağı konusuna da değinildi.
“ENERGY RESOURCES MUST BE
DIVERSIFIED”
With the cooperation of the Republic of Turkey Ministry of
Energy and Natural Resources, Foundation for Political,
Economic and Social Research (SETA), Yıldız Technical
University, University of Florence from Italy, Republic of
Turkey Ministry of Foreign Affairs Center for Strategic
Research (SAM); “Geopolitics of Energy: Future
Expectations” conference was held on May 16-18 which
brought energy experts together. In his opening speech,
Deputy Minister of Energy and Natural Resources Hasan
Murat Mercan mentioned the question how to use energy as
a political tool. The issue of how the natural gas obtained
from offshore waters of Cyprus with the cooperation of
Southern Cyprus and Israel will be marketed worldwide was
discussed in the conference.
HAYDAR ALİYEV
HEYDAR ALIYEV WAS
DOĞUMUNUN 91’İNCİ COMMEMORATED ON
YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI HIS 91ST BIRTHDAY
Azerbaycan’ın kurucusu ve milli lideri
merhum Haydar Aliyev’in doğumunun
91’inci yıl dönümü, Azerbaycan’da ve
yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen
törenlerle kutlandı. Yıl dönümü dolayısıyla “Gül Bayramı” adı altında Bakü
başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde parklar, dünyanın değişik ülkelerinden getirilen güllerle süslendi.
Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar
Aliyev’in adını taşıyan parkta sabah
saatlerinde başlayan şenlikler sırasında
çeşitli sanatçıların konserleri, amatör
grupların ve ilköğretim okullarının
halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin
de yer aldığı müzik ve eğlence programları düzenlendi. Yaklaşık 150 ayrı
ülkeden getirilen çiçeklerle süslenen
parktaki etkinliklere halk büyük ilgi
gösterdi.
The 91st birthday of Heydar Aliyev, the
deceased founder and national leader of
Azerbaijan, was celebrated with ceremonies
held in Azerbaijan and representations in
foreign countries. On the occasion of the
anniversary and the “Flower Festival”, parks
in several cities of the country –especially in
Baku- were decorated with roses brought
from different countries all over the world.
Musical and entertaining programs, including concerts of various artists, shows from
folk dance teams of primary schools and
amateur groups, were arranged during the
festival which began early in the morning in
the park that holds the name of the deceased
leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. People
showed great interest in events that took
place in the park which was decorated with
flowers brought from nearly 150 different
countries.
HAZAR WORLD
9
ETKİNLİK / event
ENERJİ
STRATEJİLERİ
KÜNİB’DE TARTIŞILDI
T.C. Başbakanlık Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Başkanlığı,
Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı, Hazar Strateji
Enstitüsü’nün, katkılarıyla
organize edilen KÜNİB
4’üncü Olağan Kongresi,
28-29 Mayıs 2014
tarihlerinde Ankara Bilkent
Otel’de düzenlendi.
K
ÜNİB’in Ankara’da düzenlediği 4. Olağan
Kongresi’nin bu yılki teması “Kafkasya’nın
Geleceğinde Enerjinin Rolü: Bölge Ülkeleri
Dayanışması” oldu. Kongrede,
“Küreselleşen Dünyada Enerjinin Rolü:
Kafkasya Örneği” başlıklı bir konferans veren
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
dünyadaki enerji üretim ve tüketim oranlarını ve
bu bağlamda Türkiye’nin durumunu değerlendirdi. Yıldız, Türkiye’nin doğusunda dünya
enerji kaynaklarının %65’inin, batısında ise tüketim kaynaklarının %65’inin bulunduğunu söyleyerek, Türkiye’nin enerji politikalarında
Kafkasya’nın önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Kongreye konuşmacı olarak katılan HASEN
Genel Sekreteri Haldun Yavaş ise Azerbaycan ve
Türkiye liderliğinde başlayan TANAP projesinin
bir barış projesi olduğunu, Gürcistan’ın güvenilir
bir transit güç olarak dâhil olduğu TANAP’ın
bölgenin teminatı olan projelerin en başında geldiğini ifade etti. Program kapsamında KÜNİB’e
yeni katılan üniversite rektörleri “KÜNİB
Protokolü”nü imzaladı.
10
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
ENERGY STRATEGIES
WERE DISCUSSED IN
KÜNİB
The 4th Ordinary Congress of
KÜNİB was held in Ankara
Bilkent Hotel on May 28-29,
2014 with the contribution
of the Republic of Turkey
Prime Ministry Turkish Cooperation and Coordination
Agency (TİKA), Presidency
for Turks Abroad and Related Communities, Caspian
Strategy Institute.
T
his year’s theme for the 4th Ordinary
Congress of KÜNİB was “Energy’s Role in
the Future of Caucasia: Solidarity between
the Countries in the Region”. In his speech
on the “Energy’s Role in the Globalizing World:
the Case of Caucasia”, Minister of Energy and
Natural Resources Taner Yıldız evaluated the
rates of energy generation and consumption in
the world, and Turkey’s status in this context.
Stating that 65% of the world’s energy resources
is located in the east of Turkey, and 65% of energy consumption occurs in the west of Turkey,
Mr. Yıldız expressed that Caucasia has a key role
in the energy policies of Turkey. Participating in
the congress as a speaker, Secretary General of
Caspian Strategy Institute Haldun Yavaş stated
that the TANAP Project, which was launched
under the leadership of Azerbaijan and Turkey,
is a project of peace. Mr. Yavaş also highlighted
that TANAP Project in which Georgia got
involved as a reliable transit power is the leading
project amongst others, serving as a guarantee
for the region. University presidents who recently became a part of KÜNİB signed the “KÜNİB
Protocol” within the scope of the program.
www.hazarworld.com
ORTA ASYA
NÜKLEER
SİLAHLARDAN
ARINDIRILMIŞ
BÖLGE
ANLAŞMASINA
İLİŞKİN PROTOKOL
İMZALANDI
PROTOCOL TO
CENTRAL ASIAN
NUCLEAR WEAPONFREE ZONE TREATY
IS SIGNED
Özbekistan’ın girişimiyle
gerçekleşen Orta Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması’na ilişkin protokol 6 Mayıs 2014’te
imzalandı.
The protocol to Central
Asian Nuclear-Weapon-Free
Zone Treaty, which was
realized with the initiative of
Uzbekistan, was signed on
May 6, 2014.
N
ükleer silah sahibi beş ülke ABD,
İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa Orta
Asya Nükleer Silahlardan
Arındırılmış Bölge Anlaşması
Protokolü’ne imza attı. BM’nin New
York’taki merkezinde düzenlenen imza töreninde bölge ülkeleri Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan da
hazır bulundu. Protokol uyarınca, nükleer
silah sahibi ülkeler, anlaşmaya taraf bölge
ülkelerine karşı nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmama ve bu silahları kullanmama taahhüdünde bulundu. BM Genel
Sekreteri Ban Ki-moon, sözcüsü aracılığıyla
yaptığı açıklamada, anlaşmanın nükleer
silahlara karşı küresel kuralların güçlendirilmesine yardımcı olacağını savundu. Bu
konu 1993 yılında BM Genel Kurulu’nda
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Karimov
tarafından öne sürüldü ve bölgesel güvenliğin inşasına ve nükleer silahsızlanmaya
katkı sağladı. Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan
tarafından 8 Eylül 2006’da imzalanan Orta
Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış
Bölge Anlaşması, 21 Mart 2009’da yürürlüğe
girdi. Nükleer silah bulundurmayı yasaklayan söz konusu anlaşmayla, nükleer silah
alanında deneme, araştırma-geliştirme,
üretme ve depolama faaliyetleri de yasaklandı.
F
01
İmza töreninde
Özbekistan,
Türkmenistan,
Tacikistan, Kırgızistan,
Kazakistan temsilcileri
hazır bulundu.
01
Representatives
from Uzbekistan,
Turkmenistan,
Tajikistan, Kyrgyzstan
and Kazakhstan
attended the signing
ceremony.
ive countries in possession of nuclear
weapons, namely the USA, United
Kingdom, China, Russia and France,
signed the Protocol to Central Asian
Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty. Uzbekistan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and
Turkmenistan attended the signing ceremony
held at the Headquarters of the UN in New
York. Pursuant to the protocol, countries in
possession of nuclear weapons committed not
to threaten the countries in the region which
are a party to the treaty with the use of nuclear
weapons and not to use such weapons against
them. UN Secretary General Ban Ki-moon
delivered a message through his spokesperson
and stated that the treaty would help strengthen the global rules against nuclear weapons.
This matter was raised in the UN General
Assembly in 1993 by Islam Karimov, the
President of Uzbekistan, and contributed to the
building of regional security as well as nuclear
disarmament. The Central Asian NuclearWeapon-Free Zone Treaty signed on September
8, 2006 by Uzbekistan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan
entered into force on March 21, 2009. The treaty,
which prohibits the possession of nuclear
weapons, also forbids nuclear testing, researchdevelopment, production and storage activities
in the field of nuclear weapons.
HAZAR WORLD
11
HABER ANALİZ / IN DEPTH
ÜÇLÜ ZİRVE / TRILATERAL SUMMIT
GÜRCİSTAN’DA G‘ÜÇLÜ’ ZİRVE:
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN
Hazar Bölgesi’nin enerji ve ekonomi alanındaki işbirlikleriyle cazibe
merkezi haline gelen üç ülkesi Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye,
Tiflis’teki zirvede bir araya geldi. Gürcistan ‘Cumhurbaşkanı Giorgi
Margvelaşvili’nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede Türkiye’yi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan’ı ise Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev temsil etti.
TRILATERAL SUMMIT IN
GEORGIA: TURKEY-GEORGIAAZERBAIJAN
Three countries which have become the
centre of attraction with their cooperation in
energy and economy in the Caspian region;
Georgia, Azerbaijan and Turkey gathered
in the summit that took place in Tbilisi. The
summit was hosted by President of Georgia
Giorgi Margvelashvili, where Turkey was
represented by President Abdullah Gul and
Azerbaijan was represented by President
Ilham Aliyev.
C
SELİN ŞEN SALTAŞ
umhurbaşkanı Abdullah Gül’ün heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan, milletvekilleri ve iş adamları yer aldı.
Enerji ve ulaştırmanın başı çektiği zirvede ekonomik işbirlikleri masadaydı.
Yakın zamanda, Avrupa’nın enerji güvenliğine
büyük katkıda bulunacak olan Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı’nı (TANAP) gerçekleştirecek üç ülkenin bir araya geldiği zirve dünya
medyasında büyük ilgiyle karşılandı.
Üç Cumhurbaşkanı, birlikte gerçekleştirecekleri, en küçüğü 45 milyar dolar seviyesinde olacak ve bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak enerji altyapı ve ulaştırma projeleri ile ilgili
güçlü siyasi irade mesajı verdi.
MARGVELAŞVİLİ: ZİRVE, BÖLGENİN
İSTİKRARINI OLUMLU ETKİLİYOR
Zirvede Gürcistan Cumhurbaşkanı
Margvelaşvili; Cumhurbaşkanı Gül,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve tüm
katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, on milyonlarca insanın bu
zirvenin meyvelerinden faydalanacağını
söyledi.
Zirvenin temelini atan Gül’e ve bu fikre destek
vererek zirvenin gerçekleşmesine katkıda
bulunan Aliyev’e teşekkür eden Margvelaşvili,
ülkeler arasındaki işbirliğini detaylı şekilde
masaya yatırdıklarını söyledi. Margvelaşvili,
“Bu tarihi zirve, ülkelerimizin ekonomisini,
refahını ve tüm bölgenin istikrarını olumlu
yönde etkiliyor” dedi.
Halen devam eden Hazar Denizi, Karadeniz ve
Akdeniz’i birbirine bağlayacak önemli ulaştırma ve enerji projeleri hakkında da konuştuklarını belirten Margvelaşvili, bu işbirliğinin daha
da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.
12
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
ALİYEV: ENERJİ GÜVENLİĞİNİ BİRLİKTE
SAĞLAYACAĞIZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, üç
ülkenin Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacağını belirterek buluşmanın bu yönüyle
önemli olduğunu ifade etti. Aliyev
“İşbirliğimizin sonucunda, gelecekte bu üç
ülke bölgenin ve Avrupa’nın enerji güvenliğini
sağlayacaktır. Bugün, burada konuşulan konular dünya ve Avrupa için büyük önem taşıyor”
dedi.
Geçen yıl Bakü’de Şah Deniz 2 Projesi’ne start
verildiğini hatırlatan Aliyev, “Şah Deniz 2,
Trans Anadolu ve Trans Adriyatik gaz hatlarının inşası, Avrupa’nın en önemli enerji projeleridir. Bu projelerle Avrupa’nın enerji güvenliği
sağlanmış olacak, yeni istihdam ve yatırım
alanları doğacaktır. Ülkelerimizin her birine
yabancı yatırım düzeyi artacaktır. Bizim bütün
girişimlerimizin temelinde halklarımızın temel
iradesi ve güçlü bir siyasi irade bulunur. Bu
temel üzerine bu ilişkileri kurarız ve projelerle
işbirliğimizi zenginleştiririz. Bugün burada
sergilenen birlik, dünya medyasında evrensel
bir anlam taşımaktadır” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantının esas neticesinin ise dostluk ve kardeşlik
üzerine kurulu ilişkilerin bir daha doğrulanması olduğunu ifade etti.
Zirvede ülkeler
arası işbirliği
detaylı bir şekilde
masaya yatırıldı.
In the summit,
cooperation
between states
was discussed in
detail.
01
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Gürcistan
Cumhurbaşkanı
Giorgi Margvelaşvili
ve Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül.
01
President of Azerbaijan
Ilham Aliyev, President
of Georgia Giorgi
Margvelashvili and
President of Turkey
Abdullah Gül.
P
resident Abdullah Gul and the accompanying delegation consisting of
Minister of Labour and Social Security
Faruk Çelik, Minister of
Transportation, Maritime Affairs and
Communication Lütfi Elvan, MPs and businessmen. With a focus on energy and transportation; economic cooperation was discussed in detail at the summit.
Attracting considerable attention from the
media throughout the world, the summit gathered three countries establishing the Trans
Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP)
which will make a great contribution to the
energy security of Europe.
Three Presidents delivered a strong political
will with their energy infrastructure and
transportation projects to be carried out collaboratively and which are going to minimally
worth 45 billion dollars and provide a great
contribution to the employment in the region.
MARGVELASHVILI: THE SUMMIT HAS A
POSITIVE EFFECT ON REGION’S STABILITY
At the summit, Georgian President
Margvelashvili expressed his gratitude for
hosting President Gul, Azerbaijani President
Aliyev and all participants, and stated that ten
millions of people would benefit from the positive yields of this summit.
Extending his regards to Gul for laying the
foundations for this summit and to Aliyev for
contributing to the realization of the summit
by supporting the idea, Margvelashvili stated
that they discussed the cooperation between
states in detail. Margvelashvili said, “This historic summit has a positive effect on our countries’ economy and welfare as well as the stability of the entire region.”
Margvelashvili also said that they talked about
the ongoing transportation and energy projects connecting the Caspian Sea, Black Sea
and Mediterranean, and noted the importance
of further improvement of this cooperation.
ALIYEV: WE WILL ENSURE ENERGY
SECURITY TOGETHER
01
Azerbaijani President Ilham Aliyev stated that
these three countries will ensure European
energy security and underlined the significance of the meeting in that regard. Aliyev
said “As a result of our cooperation, these
three countries will ensure the energy security
of the region and Europe in the future. All the
matters discussed here today are of vital
importance for Europe and the whole world.”
Reminding that Shah Deniz II project was
HAZAR WORLD
13
ÜÇLÜ ZİRVE / TRILATERAL SUMMIT
GÜL: RÜYA DENİLEN PROJELER GERÇEKLEŞİYOR
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise basın toplantısındaki sözlerine, Güney Kafkasya konusunda ortak bir vizyonu paylaşan üç ülkenin
cumhurbaşkanları olarak bir araya geldiklerini
ve işbirliğinin tüm yönlerini ayrıntılı şekilde
gözden geçirdiklerini belirterek başladı.
Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan ile ikili
ilişkilerinin çok ileri seviyede olduğuna işaret
eden Gül, Gürcistan ile ticaret hacminin 1
buçuk milyar dolara, ülkedeki Türk yatırımının ise 1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkisinin ise çok
daha özel boyutları bulunduğuna dikkati
çeken Gül, ekonomik alanda iki ülke arasındaki yatırımların 5 buçuk milyar dolar olduğunu
vurguladı.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki
coğrafi beraberliğin Güney Kafkaslar’da çok
büyük bir cazibe merkezi oluşturduğunu ifade
eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BaküTiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve BaküTiflis-Kars projelerini bütün dünyanın takdirle
izlediğini kaydetti.
Gül, “Bu projeler vaktiyle ‘gerçekleşmesi zor’
hatta bazılarının ‘rüya’ dediği projelerdir.
Bunların ilk ikisi gerçekleşmiş; üçüncüsü,
demiryolu projesi de gerçekleşmek üzeredir”
dedi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
(TANAP) projesinin de bir enerji projesi olarak
bölgenin önemini ortaya koyduğunu kaydeden
Gül, “Bizim bütün arzumuz, tüm bu projelerle
bölgedeki refahı, ekonomik gelişmeyi artırmaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Aliyev: Gelecekte
bu üç ülke
Avrupa’nın enerji
güvenliğini
sağlayacaktır.
Aliyev: European
energy security
will be ensured
by these three
countries.
GUL: DREAM-PROJECTS ARE BEING
REALIZED
02
Gül ve Margvelaşvili
ülkeler arası işbirliğine
vurgu yaptı.
02
Gül and Margvelashvili
underlined transnational
cooperation.
02
14
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
launched last year in Baku, Aliyev said “Shah
Deniz II, Trans Anatolian and Trans Adriatic
gas pipelines are among the most important
energy projects of Europe. These projects
will ensure the energy security of Europe
and create new areas of employment and
investment. Foreign investment level will
increase in each country. All our initiatives
are based upon the will of our people and a
strong political will. We build our relations
on this foundation and enrich our cooperation with projects. The collaboration that we
have demonstrated today, in this place, presents a universal significance in the eyes of
the world media.”
Mr. Aliyev, President of Azerbaijan,
expressed that the actual result of the meeting is the consolidation of the relations based
upon friendship and fraternity.
President Abdullah Gul started his speech
by saying that they convened as the presidents of three countries sharing the same
vision about the Southern Caucasia and they
thoroughly reviewed all aspects of the cooperation.
Emphasizing Turkey’s improved bilateral
relations with Georgia and Azerbaijan,
President Gul stated that the trade volume
with Georgia reached 1.5 billion dollars and
Turkey’s investments in the country
increased to 1 billion dollars. Underlining the
special status of Turkey-Azerbaijan bilateral
relations, Gul emphasized that economic
investment between the two countries is 5.5
billion dollars.
Having expressed that geographical solidarity among Turkey, Azerbaijan and Georgia
has created a great centre of attraction,
President Abdullah Gul stated that the entire
world appreciates Baku-Tbilisi-Ceyhan,
Baku-Tbilisi-Erzurum and Baku-Tbilisi-Kars
projects.
Gul said, “Previously these projects were
described as ‘difficult to realize’ and they
were even regarded as only a ‘dream’ by
some people. The first two have been realized; and the third, the railway project is
about to be completed.” Noting that Trans
Anatolian Gas Pipeline (TANAP) project, as
an energy project, demonstrates the importance of the region, President Gul said,
“With all these projects, our only wish is to
enhance peace and economic development in
the region.”
HABER ANALİZ / IN DEPTH
SOMA FACİASI / SOMA DISASTER
YÜREKLERİ DAĞLAYAN
FACİA: SOMA
13 Mayıs 2014 Türkiye tarihine hafızalardan
çıkamayacak büyüklükte bir acıyı kazıdı. Manisa’nın
Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği
facia tüm yurdu yasa boğmakla kalmadı, ülke tarihine
de en büyük maden faciası olarak geçti. Başta Hazar
Bölgesi olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki
liderlerden Türkiye’ye taziye mesajları yağdı.
MERVE DAMCI
HEART-WRENCHING
DISASTER: SOMA
May 13, 2014 has left a wound so big that it cannot be
erased from the memories of Turkey. 301 mine workers
lost their lives in the Soma district of Manisa, and the
disaster left the whole country mourning, which was
recorded as the biggest mining disaster in the history
of the country. Messages of condolence from all over
the world, especially from the Caspian Region, were
delivered to Turkey.
16
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
17
SOMA FACİASI / SOMA DISASTER
A
lın teri ve emek şehri Soma tüm
Türkiye’yi yasa boğdu. 13 Mayıs Salı
günü Manisa’nın Soma ilçesinde Soma
Holding şirketlerinden Soma Kömür
İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden
ocağında meydana gelen kaza yüzlerce işçiye
mezar oldu. Elim kazada ölenlerin sayısının
301’i bulmasıyla kentteki felaket, Türkiye tarihine en büyük maden kazası olarak geçti. 486
kişinin yaralı ve sağ olarak kurtulduğu kazanın acısını ise tüm Türkiye derinden hissetti.
Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verilirken geriye büyük maddi zorluklarla hayatlarını idame ettirmek zorunda
kalan gözü yaşlı işçi yakınları kaldı.
3 GÜNLÜK MİLLİ YAS
Facianın ardından 3 günlük milli yas ilan edilirken, devletin zirvesi maden şehitleri için
seferber oldu. Hükümet başta olmak üzere
bütün devlet erkanı programlarını iptal ederek soluğu Soma’da aldı. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli ve HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel
bölgede incelemelerde bulundu. Maden ocağında işçi yakınlarıyla görüşen ve kriz merkezinde yetkililerden bilgi alan Başbakan
Erdoğan, işçi ailelerine ‘sabır telkininde’ bulunarak ekmek parası için alın teri döken emekçileri kaybetmenin yürek parçalayıcı hüznünü
taşıdığını dile getirdi.
Soma’daki maden kazası ve sonrasındaki
çalışmalara değinen Başbakan Erdoğan,
“Kazayla ilgili devam eden idari ve adli soruşturmaları titizlikle takip ediyoruz. Aynı kazaların yaşanmaması, bunu minimize etmek için
her kademede çalışmaları başlattık. Tabii, hiç
kaza olmaz diye bir anlayışın yanlış olduğunu
da söylemek zorundayım. Sadece maden ocakları için demiyorum. Hayat risklerle doludur,
istediğiniz kadar testler yapın, kaza oranını
minimize etmek en ideal olanıdır. Ama sıfırlamak dünyanın hiçbir yerinde, yaşam şeklinde
mümkün değildir” açıklamasında bulundu.
Kamuoyunda merakla beklenen bir diğer
açıklama ise faciadan dört gün sonra geldi.
Soma Holding ilk kez kameralar karşısına
geçerek yerli ve yabancı basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Şirket yetkililerini de
yanına alan Soma Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Alp Gürkan, “Madende yaşam odaları 3-4 ay sonra hazır olacaktı” sözleriyle acı bir
itirafta bulundu. Kazada hiçbir ihmalleri
olmadığını savunan yetkililer ise trafonun patladığı ve taşeron işçi çalıştırdıkları yönündeki
iddiaları yalanladı.
18
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
01
S
oma, the city of sweat and labor, left
the entire Turkey mourning. On May
13 Tuesday, in the Soma district of
Manisa, an accident took place at a
mine operated by Soma Kömür İşletmeleri
A.Ş., one of the companies of Soma Holding.
It turned the workplace into a graveyard for
hundreds of workers. The disaster was
recorded as the biggest mining accident in
the history of Turkey, as the death toll of this
painful accident rose to 301. All of Turkey
felt the pain of the accident in which 486
people were injured but saved. While the
deceased were being committed to the
ground in their hometowns, weeping relatives of workers were left behind, who have
to continue their lives with great financial
difficulties.
3-DAY NATIONAL MOURNING
01
Soma maden işçilerinin
endişeli bekleyişleri.
01
Soma miners waiting
anxiously.
02
Enerji Bakanı Taner
Yıldız, sık sık madenci
yakınlarıyla görüştü.
02
Minister of Energy Taner
Yıldız frequently talked
to the relatives of
miners.
Declaring three days of national mourning
after the disaster, top of the government
mobilized for mine martyrs. Canceling their
programs, all high-level state officials and
especially government officials got to Soma
in no time at all. President Abdullah Gül,
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, CHP
Chairman Kemal Kılıçdaroğlu, MHP
Chairman Devlet Bahçeli and HDP Co-Chair
Sebahat Tuncel carried out investigations in
the region. Talking to relatives of workers
and receiving information from authorities
at the crisis desk, Prime Minister Erdoğan
inspired the families of workers to have
patience, and said that he is sharing the
heart-wrenching sorrow of losing workers
who sweated blood for a living.
www.hazarworld.com
SOMA KRİZİNİ BAKAN YILDIZ YÖNETTİ
Soma faciasında kriz masasını yöneten isim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız oldu. İşçi yakınlarıyla görüşen Yıldız,
bir yandan madencilerin çıkarılması ve yaralıların tedavi edilmesi ile ilgili tüm süreçleri
yakından takip ederken, diğer yandan faciayla ilgili gelişmeleri Türk ve dünya kamuoyuyla paylaştı. Yıldız, Soma faciasıyla ilgili araştırma önergelerinin görüşülerek kabul edildiği Meclis’te facianın sebebini ise şu sözlerle
anlattı:
“Türkiye madencilik sektöründeki en önemli
kazalardan bir tanesiydi. Ve o kazada başından sonuna kadar bütün kurumlarımızla
beraber hep oradaydık. Oraya gelen bütün
bakanlarımızla, yaklaşık 2600 kişiyle beraber
bu kriz yönetilmeye gayret edildi. Kazanın
ardından ailelere manevi desteğin yanında
maddi destek de sağlanmaya başladı.
Zonguldak’ta kömürün ana odağında metan
gazı varken burada kızışma var. Kömür burada için için yanıyor. Oradaki havanın dolaşımı aynen insan vücudundaki kirli kanın
dönüp temizlenip tekrar vücuda verilmesi
gibidir. Bu madende de hücrelere sanki kirli
kan verilmiş gibidir. Üretim faaliyeti o ocakta
durdu. Kazanın nedeni idari-adli soruşturmayla ortaya çıkacak.”
DÜNYA LİDERLERİNDEN TÜRKİYE’YE TAZİYE
MESAJLARI YAĞDI
Maden kazası başta Türkiye ve Türki
Cumhuriyetler olmak üzere tüm dünyayı
hüzne boğdu. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’e, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres,
02
Mentioning the mining accident in Soma
and operations held after it, Prime Minister
Erdogan said “We are closely monitoring the
ongoing administrative and judicial investigations related to the accident. We initiated
works at every level not to have such an
accident in the future and to minimize the
risk. I have to say that the belief that accidents never happen is wrong. I do not only
refer to mines. Life is full of risks; you can
conduct whatever tests you want. It is ideal
to minimize the accident ratio; but making it
zero is not possible in anywhere on the
earth.”
Another public statement, eagerly awaited,
came four days after the disaster. Facing the
cameras for the first time, Soma Holding
answered questions from local and foreign
press members. Having the company
authorities nearby, the CEO of the Soma
Holding Alp Gürkan made a painful confession by saying, “In the mine, rescue chambers would have been ready 3-4 months
later.” Arguing that they had no negligence
in the accident, authorities denied the claims
that they had employed subcontractor workers and the transformer had exploded.
MINISTER YILDIZ MANAGED THE SOMA
CRISIS
Tüm dünyadan
Türkiye’ye taziye
mesajları yağdı.
Messages of
condolence were
delivered from
all over the
world.
Minister of Energy and Natural Resources
Taner Yıldız managed the crisis desk for the
Soma disaster. Talking to relatives of workers, Yıldız shared the developments related
to the disaster with the Turkish and international public on one side, while closely monitoring all processes to take out the miners
and treating casualties on another. Yıldız
announced the cause of the disaster as follows in the Parliament where investigation
proposals were discussed and accepted:
“It was one of the most significant accidents
of the mining sector in Turkey. And we,
with all our institutions, were there from the
beginning to the end. All our ministers who
arrived on the scene tried to manage the crisis together with approximately 2600 persons. After the accident, in addition to moral
support, financial support was also provided to the families. While there is methane
gas at the center of the mine in Zonguldak,
there is heat in Soma. Coal burns internally
here. The circulation of air there resembles
the circulation of oxygen-poor blood which
is pumped around the body after being
enriched again by oxygen. In this mine, it is
as if oxygen-poor blood was pumped to the
cells. Operations stopped in that mine.
HAZAR WORLD
19
SOMA FACİASI / SOMA DISASTER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
de arasında bulunduğu 14 devlet başkanı taziye mesajı gönderdi. Bosna Hersek, Kosova,
Azerbaycan, Arnavutluk ve Rusya’daki camilerde cuma hutbesi verildi. Hutbe sonrasında
okunan hatimlerin duası yapıldı. Taziye
mesajı gönderenler arasında Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev,
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek
Atambayev ve Yunanistan Cumhurbaşkanı
Karolos Papulias gibi isimler de yer aldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek
Atambayev; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği
taziye mesajında, “Kırgızistan halkının kardeş Türk halkıyla büyük üzüntü duyduğunu”
ifade etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev de yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı ve yaralananlara acil
şifalar diledi. Ayrıca Gürcistan
Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili taziye
için telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Gül
ile görüştü. Bu arada AB ile arasında ABD,
İsrail ve Yunanistan’ın yer aldığı 7 ülke yardım teklifinde bulundu. Ankara’daki Bakü ve
Kazakistan Büyükelçiliği de yasa katılıp bayraklarını yarıya indirdi. Bolivya, Küba ve
Venezuela’daki maden işçileri, Soma faciasından sonra 1 günlük iş bırakma ve 3 günlük
yas kararı aldı.
ALİYEV: “HABER BENİ SON DERECE SARSTI”
Soma’da yaşanan facia kardeş ülke
Azerbaycan’da da derinden hissedildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Ankara’ya ilk taziye mesajı gönderenlerdendi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,
Cumhurbaşkanı Gül’e ilettiği taziye mesajına
“Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim” sözleriyle başladı. Hadisenin kendisini derinden
sarstığını belirten Aliyev, “Manisa vilayetindeki kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu çok sayıda insan kaybı haberi beni
son derece sarstı. Bu facia ile ilgili acınızı paylaşır, size, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına,
tüm Türkiye halkına bizzat kendi adıma ve
Azerbaycan halkı adına derin hüzünle başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyorum.
Allah rahmet etsin!” ifadelerini kullandı.
Aliyev, Başbakan Erdoğan’a mesajında ise
“Aziz Kardeşim, Manisa ili Soma ilçesindeki
kömür madeninde meydana gelen kaza sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve
yaralanması haberine oldukça üzüldüm. Bu
facia ile ilgili acınızı paylaşır, size, ölenlerin
ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına bizzat kendi adıma ve Azerbaycan halkı
20
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
DÜNYADA KÖMÜR ÜRETİMİ:
ÇİN: %46.30
ABD: %11.69
HİNDİSTAN: %7.47
ENDONEZYA: %5,61
AVUSTRALYA: %5.33
RUSYA: %4.49
G. AFRİKA: %3.29
ALMANYA: %2.50
POLONYA: %1.82
KAZAKİSTAN: %1.60
KOLOMBİYA: %1.13
TÜRKİYE: %0.88
KANADA: %0.84
UKRAYNA: %0.82
COAL PRODUCTION IN THE
WORLD:
CHINA: 46.30%
USA: 11.69%
INDIA: 7.47%
INDONESIA: 5,61%
AUSTRALIA: 5.33%
RUSSIA: 4.49%
S. AFRICA: 3.29%
GERMANY: 2.50%
POLAND: 1.82%
KAZAKHSTAN: 1.60%
COLOMBIA: 1.13%
TURKEY: 0.88%
CANADA: 0.84%
UKRAINE: %0.82
Cause of the accident will be understood
afer administrative and judicial investigations.”
WORLD LEADERS SENT MESSAGES OF
CONDOLENCE TO TURKEY
The mining accident left the whole world,
especially Turkey and the Turkic Republics
with indefinable sadness. Fourteen presidents, including the President of Germany
Joachim Gauck, President of Israel Shimon
Peres, Russian President Vladimir Putin,
and President of Azerbaijan Ilham Aliyev,
sent condolence messages to President
Abdullah Gül. Friday khutba was given in
mosques in Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Azerbaijan, Albania and Russia.
After khutba, prayers were recited.
President of Kazakhstan Nursultan
Nazarbayev, President of Kyrgyzstan
Almazbek Atambayev, and President of
Greece Karolos Papoulias also sent condolence messages. In his message to President
Abdullah Gül and Prime Minister Recep
Tayyip Erdogan, the President of
Kyrgyzstan Almazbek Atambayev said “The
people of Kyrgyzstan feel the sadness with
the brotherly people of Turkey”. President
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
offered condolences to families who lost
their loved ones and wished a quick recovery for those who were wounded. In addition, the President of Georgia Giorgi
Margvelashvili offered condolences and
talked to President Gül on the phone. In the
meantime, seven countries, including the
EU, the USA, Israel and Greece, offered aid
to Turkey. In the mourning period, the Baku
and Kazakhstan embassies in Ankara flew
their flags half-mast. Mine workers in
Bolivia, Cuba and Venezuela took a one-day
strike and observed three days of mourning.
ALIYEV: “I HAVE BEEN DEEPLY SADDENED BY
THE NEWS”
The Soma disaster has also been felt deeply
in Azerbaijan. President of Azerbaijan
Ilham Aliyev was one of the first to send
condolence messages to Ankara. In his message to President Gül, Aliyev said “Dear Mr.
President, dear brother, I have been deeply
saddened by the news of numerous casualties in the aftermath of an explosion at a coal
mine in the province of Manisa. Sharing
your sorrow over the tragedy, I would like to
express my deepest condolences to you,
families and friends of the victims and all
the people of Turkey on my own behalf and
www.hazarworld.com
SOMA’NIN KÖMÜR REZERVİ
The coal reserves of Soma
TOPLAM REZERV
600 MİLYON TON
Total reserves
600 million
tons
YILLIK ÜRETİM
YAKLAŞIK
10 MİLYON TON
The annual
production around
10 MILLION TONS
03
adına derin hüzünle başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin!”
sözlerine yer verdi.
AZERBAYCAN BAŞBAKAN YARDIMCISI SOMA
İÇİN AĞLADI
Maden faciası dolayısıyla Türkiye’nin Bakü
Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene katılan
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abit
Şerifov’un konuşması ise akıllardan kolay
kolay çıkmayacak görüntülere sahne oldu.
Konuşmasını yapmak ve taziyede bulunmak
amacıyla kürsüye gelen Şerifov, hayatını
kaybeden madencilerden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Şerifov konuşmasının
sonunda güçlükle ‘’Allah bir daha Türk milletine benzeri felaketler yaşatmasın’’ diye
dua etti.
MAAŞINI SOMA’YA BAĞIŞLADI
Azerbaycan’ın Türkiye’ye olan desteği bunlarla sınırlı kalmadı. Azerbaycan Milletvekili
Ganire Paşayeva, Soma faciasında hayatını
kaybedenler için maaşını Kızılay’a
bağışladı. Soma için yardım kampanyası
başlatan Paşayeva, “Bu bizim ortak acımız
ve Sayın Başkan başta olmak üzere devletimiz ve halkımız, kardeş Türkiye’nin bu
üzüntüsünü kendi üzüntümüz gibi paylaştığımızı söyledi” diye konuştu. Azerbaycan
Milli Meclisi’nde bazı milletvekillerinin de
Soma’ya ulaştırılmak üzere maaşlarının bir
kısmını bağışladığı belirtildi. Azerbaycan
Milli Meclisi’nde Soma’da yaşamını
yitirenler için saygı duruşunda
bulunuldu.
SON YÜZYILDA MEYDANA
GELEN EN BÜYÜK MADEN
FACİALARI:
26 NİSAN 1942
ÇİN – BENZİHU-1549 ÖLÜ
10 Mart 1906
FRANSA-COURRIERES-1099 ÖLÜ
15 Aralık 1914
JAPONYA-MİTSUBİŞİ HOJYO-687 ÖLÜ
9 MAYIS 1960
ÇİN-LAOBAİDONG-684 ÖLÜ
9 KASIM 1963
JAPONYA-MİTSUİ MİİKE-458 ÖLÜ
LARGE-SCALE MINING
DISASTERS IN THE LAST
CENTURY:
APRIL 26, 1942
CHINA – BENZIHU-1549 DEATHS
MARCH 10, 1906
FRANCE-COURRIERES-1099 DEATHS
DECEMBER 15, 1914
JAPAN-MITSUBISHI HOJYO-687 DEATHS
MAY 9, 1960
CHINA-LAOBAIDONG-684 DEATHS
NOVEMBER 9, 1963
JAPAN-MITSUI MIIKE-458 DEATHS
03
Manisa’nın Soma
ilçesindeki toplam
kömür rezervi.
03
Total coal reserve in
Soma district of Manisa.
on behalf of the Azerbaijani people, and
wish fast recovery for the wounded. May
God rest their souls in peace!”
In his message to Prime Minister Erdoğan,
Aliyev said, “Dear brother, I have been
deeply saddened by the news of the deaths
and injuries of many people as a result of an
accident at a coal mine in the Soma district
of the Manisa province. Sharing your sorrow over the tragedy, I express my deepest
condolences to you, families and friends of
the victims and all the people of Turkey on
my own behalf and on behalf of the people
of Azerbaijan, and wish fast recovery for the
wounded. May God rest their souls in
peace!”
DEPUTY PRIME MINISTER OF AZERBAIJAN
CRIED FOR SOMA
The speech of Deputy Prime Minister Abit
Sherifov, who participated in the ceremony
held at the Baku Embassy of Turkey due to
the mining disaster, was not easy to forget.
Coming to the rostrum to make his speech
and to offer his condolences, Sherifov burst
into tears while talking about the miners
who had lost their lives. At the end of his
speech, Sherifov prayed with difficulty, saying ‘‘May God never send such disasters to
the Turkish nation again.”
DONATED HER SALARY TO SOMA
Azerbaijan’s support to Turkey is not limited with this. Azerbaijani Parliament
Member Ganire Pashayeva donated her salary to the Red Crescent for those who lost
HAZAR WORLD
21
SOMA FACİASI / SOMA DISASTER
SOMA MADEN KAZASI:
SOMA MINE ACCIDENT:
KAZA ANINDA
MADENDE BULUNAN
İŞÇİ SAYISI: 787
NUMBER OF WORKERS
IN THE MINE AT THE
TIME OF THE ACCIDENT:
787
YARALI VE SAĞ
OLARAK ÇIKARILAN
İŞÇİ SAYISI: 486
NUMBER OF WORKERS
WOUNDED AND
SURVIVED: 486
04
AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLER SOMA İÇİN
HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Azerbaycan Eğitim, Kültür ve
Yardımlaşma Derneği de (AzeDer) Soma’da
hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım
için seferber oldu. AzeDer Başkanı Reşad
Abdullayev, Soma Belediyesi bünyesinde
kurulmuş olan koordinasyon merkezini ziyaret ederek maden faciasında hayatını kaybedenler ve yakınları hakkında bilgi aldı. Daha
sonra Soma ve çevre köylerde oturan 100
aileyle görüşüp, Türkiye’de eğitim alan
Azerbaycanlı öğrenciler adına başsağlığı
dileklerini ileten Abdullayev ve beraberindeki
heyet, bu ailelere yardımda bulundu.
“Türkiye’de eğitim alan öğrenciler olarak bizler Soma faciasında şehit olan insanların ailelerine destek vermeyi kendimize borç biliyoruz” diyen AzeDer Başkanı Abdullayev, facia
nedeniyle daha önceden planlamış oldukları
ve Türkiye’nin 35 şehrinde eğitim alan
Azerbaycanlı öğrenciler arasında yapılması
planlanan futbol turnuvasını iptal ederek,
etkinliğe ait bütçenin maden şehitlerinin ailelerine yardım olarak verilmesini kararlaştırdıklarını kaydetti.
05
22
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
KAZA SONUCU ÖLEN
İŞÇİ SAYISI: 301
NUMBER OF WORKERS
DIED IN THE ACCIDENT:
301
Kaynak: AFAD
Source: AFAD
their lives in the Soma disaster. Initiating an
aid campaign for Soma, Pashayeva said,
“This is our shared pain; our state and people, especially Dear Mr. President told that
we share Turkey’s sadness as if it were
ours.” It was stated that some deputies at
the National Assembly of Azerbaijan donated a certain amount of their salaries to Soma
as well. They stood in silence in the National
Assembly of Azerbaijan for those who lost
their lives in Soma.
AZERBAIJANI STUDENTS TOOK ACTION FOR
SOMA
04
AzeDer Başkanı Reşad
Abdullayev Somalı
aileleri ziyaret etti.
04
AzeDer Chairman
Reshad Abdullayev
visited families in Soma.
05
Maden faciasında
hayatını kaybedenler
toprağa verildi.
05
Victims of the mine
disaster were laid to
rest.
Meanwhile, the Azerbaijan Education,
Culture and Cooperation Association
(AzeDer) mobilized to help the relatives of
those who lost their lives in Soma. President
of AzeDer Reshad Abdullayev, visiting the
coordination center established within the
Soma Municipality, received information
about victims of the disaster and their relatives. Then, he talked to 100 families living
in Soma and in neighborhood villages, and
offered condolences on behalf of Azerbaijani
students who receive education in Turkey.
Abdullayev and the accompanying delegation helped these families. “We, as students
receiving education in Turkey, owe the families of those who died in the Soma disaster a
debt of support” said the President of
AzeDer Abdullayev, and noted that due to
the disaster, they cancelled the football tournament which was scheduled to take place
between Azerbaijani students studying in 35
cities of Turkey. Instead, they decided to
donate the budget of the tournament as aid
to the families of the mining dead.
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
23
GÖRÜŞ / OPINION
AZERBAYCAN / AZERBAIJAN
AZERBAYCAN DEMOKRATİK
CUMHURİYETİ 96 YAŞINDA
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti (ADR), 20. yüzyılın başlarında
Azerbaycanlılar tarafından kurulan bağımsız bir devletti. ADR,
1918-1920 yılları arasındaki kısa sürede hayatını idame ettirse de,
çağdaş Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip zira dönemin zor
koşullarında politikadan ekonomiye, eğitimden kültüre birçok
alanda yeniliklere imza atıldı. Hele ADR yöneticilerinin Azerbaycan’ı
dünyada tanıtmak için yaptıkları diplomatik girişimler, günümüze de
ilham kaynağı oldu. Kuruluşunun 96. yılında ADR’nin tarihimizdeki
yeri üzerinde tekrar düşünmek büyük önem arz ediyor.
96 YEARS OF AZERBAIJAN
DEMOCRATIC REPUBLIC
The Azerbaijan Democratic Republic (ADR) was an independent
state which was founded in the early 20th century by Azerbaijani
people. Although the ADR existed only between 1918 and 1920, it
has a special position in modern Azerbaijan history because there
was great development in different areas from politics to economics
and from education to culture despite tough conditions in that
period. In particular, diplomatic endeavors of ADR authorities to
introduce Azerbaijan to the world have been inspiring today. In its 96th
anniversary of foundation, it is very important to rethink the ADR’s
place in our history.
YRD. DOÇ. DR. VÜGAR İMANBEYLİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİYASET
BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
ASST. PROF. VUGAR IMANBEYLI
ISTANBUL SEHIR UNIVERSITY
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND
INTERNATIONAL RELATIONS
24
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
A
DR, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın
başlarında (Kuzey) Azerbaycan toplumundaki sosyoekonomik ve politik
dönüşümün yanı sıra Çarlık Rusya ve
dünya siyasetindeki değişimin sonucunda
ortaya çıktı. 19. yüzyılın başlarından itibaren
Çarlık Rusya tarafından işgal edilen (Kuzey)
Azerbaycan’da yerli aydınların maarifçi
(aydınlanmacı) faaliyetleri ve Bakü petrol
sanayisi çevresinde kümelenen milli burjuvazinin çabaları, asrın sonlarına doğru toplumda bir dönüşüm sürecine yol açtı. Bu
süreçte aydınlar eliti, Azerbaycanlıların hem
maddi hem de manevi kültür alanlarının
gelişmesinde lokomotif rolünü oynadı. Çok
yönlü nitelikleri olan bu aydınlar, ülke ve
dünya gündemini takip eden ve farklı kültür
çevreleri ile temasları bulunan kişilerdi. İşte,
20. yüzyılın başlarına doğru çeşitli basın, eğitim ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyet
gösteren bu aydınların çabaları sayesinde
Azerbaycan toplumunda milli basın ve tiyatro gelişti, ana dilde eğitime önem verilmeye
başlandı, yurt dışına öğrenciler gönderildi,
milli edebiyat ve dilde önemli ilerlemeler
kaydedildi. Tüm bunlar da milli kimliğin
pekişmesine yol açtı. Ayrıca, Rusya, İran ve
Osmanlı meşrutiyet süreçlerinin de etkisi ile
ülkede siyasi düşünceler neşvünema buldu
ve toplumda bağımsızlık fikri işlenmeye, halkın talepleri siyasi platformda formüle edilmeye başlandı.
96 yıllık Cumhuriyet: Azerbaycan
1917 devrimleri ile Çarlık Rusya’nın çökmesi
ve Kafkaslarda kaotik bir durumun ortaya
çıkması, Azerbaycanlıların bağımsız devlet
kurmalarını bir anlamda kolaylaştırmıştı. O
dönemde seçilen milletvekillerinden oluşturulan ve başkanlığını Mehmet Emin
Resulzade’nin yaptığı Milli Şura, 28 Mayıs
1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik
A
DR came to life in late 19th and early
20th century with not only the socioeconomic and political transformation in the (Northern) Azerbaijan
society, but also the change in the Tsardom
of Russia and world politics. The maarifçi
(enlightened) activities of local intellectuals
in (Northern) Azerbaijan which was invaded by the Tsardom of Russia in the early 19th
century started a transformation process in
the society towards the end of the century.
Efforts of the national bourgeoisie clustered
around the Baku oil industry. The intellectuals constituted the elite class in this process
and played a locomotive role in developing
Azerbaijani people’s material, moral and
cultural aspects. Having versatile qualifications, the elite class followed the agenda of
the country and the world, and they had
connections to different cultural environments. So, towards the beginning of the 20th
century, thanks to the efforts of the elites
who were active in various press agencies,
education and nongovernmental organizations, national press and theatres were
developed, education in mother tongue
became more important, students were sent
abroad, and there was significant progress
in national literature and language. All these
led to the enhancement of the national identity. Furthermore, with the impact of
Russian, Iranian and Ottoman constitutionalism, political thoughts developed in the
country, the idea of independence began to
be cultivated in the society, and the public’s
demands began to be formulated in political
platforms.
A Republic of 96 years: Azerbaijan
The fall of the Tsardom of Russia with the
1917 Revolution and the outbreak of a chaotic situation in the Caucasus eased the foun-
01
HAZAR WORLD
25
AZERBAYCAN / AZERBAIJAN
Cumhuriyeti’nin kurulduğunu bir beyanname ile ilan etti. İstiklal Beyannamesi’nde
Azerbaycan’ın bağımsız, demokratik, iyi
komşuluk ilişkilerine üstünlük veren, kendi
vatandaşları arasında milliyet, din ve sosyal
ayrım yapmayan ve kendi toprakları üzerinde yaşayan tüm halkların özgür gelişmelerini
teşvik eden bir devlet olacağı belirtilmekteydi.
Bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından
askeri yardım için Osmanlı Devleti’ne başvurulmuş ve akabinde Nuri Paşa kumandanlığında oluşturulan Kafkas İslam Ordusu’nun
desteği ile ülkenin başkenti Bakü, Eylül
1918’te Bolşeviklerden temizlenmişti. Bundan
sonra ülkede milli devlet kuruculuğu çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede çok kısa
sürede milli ordu güçlendirildi, milli para
birimi tedavüle sokuldu, ekonomi yönetimi
pekiştirildi, yerli kadroların hazırlanması
için çalışmalar yapıldı ve dünya devletleri ile
diplomatik ilişkiler kuruldu.
01
Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı
geçit töreninde Azerbaycan
askerleri.
01
Azerbaijani soldiers in the parade
on National Independence Day.
Doğu’da ilk cumhuriyet modelini
benimseyen devlet Azerbaycan oldu
ADR, Müslüman ve Doğu halkları arasında
kurulan ilk cumhuriyetlerden biriydi. Bu
anlamda, birçok ülkeye örnek oldu. Devletin
siyasal yapısı, parlamentolu cumhuriyetti.
Bu bağlamda, ADR’nin Azerbaycan demokrasi tarihindeki önemi göz ardı edilemez.
İstiklal Beyannamesi’nde dönemin en
demokratik prensiplerinin yer alması, ülkedeki siyasi düşüncenin gelişme düzeyini
yansıtmaktaydı. Dahası, Aralık 1918’de oluşturulan parlamentoda hemen hemen tüm
siyasi gruplara ve azınlıklara temsil hakkı
verildi. İlk defa kadınlara da oy hakkı tanındı.
ADR’nin özellikle milli eğitim ve kültür alanındaki politikalarını vurgulamak gerekir.
Azerbaycan, bağımsızlığını ilan ettiği esnada
yeterli sayıda yetişmiş milli kadrolar mevcut
değildi. Bu anlamda, özellikle askeri okul ve
kurslar açılmış, yurt dışından eğitim uzmanları getirilmişti. Eylül 1919’da ülkenin ilk üniversitesi Bakü Darülfünunu tesis edildi.
Dahası, aynı tarihlerde öğrenim görmek
üzere 99 genç Avrupa’ya gönderildi. Ayrıca
Azerbaycanca devlet dili ilan edildi ve tüm
okullarda okutulmaya başlandı. Azerbaycan
milli kimliğinin pekişmesinde tüm bunlar
önemli rol oynadı.
Dış politika
ADR, kısa zamanda dünya devletleri ile diplomatik ilişkiler geliştirmiş, bölgesinde iyi
komşuluk politikası yürüterek bölgesel
26
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
dation of an independent state for
Azerbaijani people. Consisting of the deputies that were elected at that time and presided by Mehmet Emin Resulzade, the
National Council announced that the
Azerbaijan Democratic Republic was founded with a declaration on May 28, 1918. In the
Independence Declaration, it was stated that
Azerbaijan would be an independent and
democratic state which would give high
importance to good neighborhood relations,
not discriminate its people on the basis of
nationality, religion and social background,
and also encourage free development in all
societies on its lands.
Upon the declaration of independence, they
demanded military assistance from the
Ottoman Empire. Thereafter, with the support of the Caucasian Army of Islam under
the command of Nuri Pasha, the capital city
Baku was cleansed of Bolsheviks in
September 1918. Then, actions for the foundation of the national state began in the
country. In this context, the national army
was strengthened, national currency was
issued, economy management was
improved, steps were taken to prepare local
staff, and diplomatic relations were established with world countries within a short
period of time.
Azerbaijan was the first republic
in the East
AZERBAYCAN
DEMOKRATİK
CUMHURİYETİ,
MÜSLÜMAN VE DOĞU
HALKLARI
ARASINDA KURULAN
İLK
CUMHURİYETLERDEN
BİRİYDİ.
Azerbaijan
Democratic
Republic was one
of the first
republics among
the Muslims and
Eastern societies.
The ADR was one of the first republics
among the Muslims and Eastern societies. It
inspired many countries in these terms. The
political structure of the state was parliamentary republic. In this context, the importance of ADR in the history of Azerbaijan
democracy cannot be ignored. The fact that
the most democratic principles were in the
Independence Declaration reflected the level
of improvement in political thought within
the country. Furthermore, in the parliament
founded in December 1918, almost all political groups and minorities had the right to
represent themselves. Women had the right
to vote for the first time.
In particular, ADR’s policies in national
education and cultural fields must be underlined. When Azerbaijan declared independence, the number of trained national staff
was not sufficient. Therefore, military
schools and courses were opened and education experts were brought from abroad. In
September 1919, the country’s first university “Baku Daru’l-funun” was founded.
Furthermore, in the same period, 99 young
www.hazarworld.com
people were sent to Europe for education.
Additionally, Azerbaijani was declared as
the official language and it began to be
taught in all schools. All these developments played an important role in the
enhancement of the Azerbaijan national
identity.
Foreign policy
işbirliğini önemsemiş ve hatta Kafkas
Konfederasyonu’nun kurulmasını teklif
etmişti. Parlamento Başkanı Ali Merdan
Topşubaşı başkanlığında Paris Barış
Konferansı’na bir heyet gönderilerek
ADR’nin dünya çapında tanıtılması için çalışıldı. Bu anlamda ilk defa bir Azerbaycan
heyeti, uluslararası sistemin büyük aktörleri
ile görüşmeler yürüttü. Mesela 28 Mayıs
1919’da ABD Başkanı Woodrow Wilson ile
görüşme yapıldı. Dahası, Paris Barış Heyeti,
sadece Fransa’da değil, ABD’de de lobi faaliyetlerine dönük girişimlerde bulundu. Tüm
bu faaliyetlerin sonucunda 10 Ocak 1920’de
ADR, İtilaf Devletleri tarafından de facto
tanındı.
Uluslararası alandaki bu tanınma, 1920 yılının başlarında kuzeyden yaklaşan Kızıl
Ordu tehlikesini bertaraf edememişti. O
esnada Kafkasya’ya yayılan Bolşevikler, 28
Nisan 1920’de Azerbaycan’a saldırarak ülkeyi
işgal ettiler. Kızıl Ordu’ya karşı konulsa da,
işgali durdurmak mümkün olamadı. Askeri
güçler dengesinin Kızıl Ordu lehinde olması,
Bakü’ye uluslararası desteğin gelememesi,
ADR yöneticilerinin devlet tecrübesi eksikliği ve iç siyasi yapının zayıflığı (23 ay gibi kısa
sürede Fethali Han Hoyski ve Nesib Bey
Yusufbeyli liderliğinde 5 hükümetin işbaşına
gelmesi) bu işgali kolaylaştıran nedenlerdi.
Tüm bunlara rağmen ADR dönemi,
Azerbaycan tarihinin en zengin safhalarından birini teşkil ediyor. Zira bu dönemde
yapılanlar geriye çok önemli bir tarih miras
bıraktı. Bu mirasın içinde bağımsızlık fikri,
milli devlet ve milli kimlik kuruculuğu, milli
kültür müesseselerinin kurulması, demokratik bir siyasal yapı denemesi, Azerbaycan’ın
uluslararası alanda tanıtılması gibi günümüze kadar ulaşan bileşenler yer alıyor.
02
02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev.
02
President of Azerbaijan Ilham
Aliyev.
The ADR developed diplomatic relations
with the countries of the world immediately.
Following a good neighborhood policy in its
region, it attached importance to regional
cooperation and even proposed the foundation of the Caucasian Confederation. Ali
Merdan Topçubaşı, President of the
Parliament, was sent to the Paris Peace
Conference with a committee in the position
of the president of that committee for the
purpose of introducing ADR to the world.
In this context, for the first time, an
Azerbaijani committee debated with great
actors of the international system. For
example, on May 28, 1919, there was a conference with the USA President Woodrow
Wilson. Furthermore, the Paris Peace
Committee endeavored to carry out lobbying activities not only in France, but also in
the USA. After all these activities, ADR was
de facto recognized by the Allies on January
10, 1920.
This international recognition could not
prevent the threat of the Red Army coming
from the north in early 1920. Expanding in
Caucasia, the Bolsheviks attacked
Azerbaijan on April 28, 1920 and occupied
it. Although they could withstand the Red
Army, stopping the occupation was not possible. There were several reasons facilitating
this occupation: the military power balance
was in favor of the Red Army, no international support came to Baku, there was a
lack of state experience of ADR presidents,
and the inner political structure was weak
(5 governments came to power under the
leadership of Fethali Han Hoyski and Nesib
Bey Yusufbeyli only in 23 months).
Despite all these facts, it constitutes one of
the most prosperous stages in the history of
Azerbaijan. This is because the steps taken
at that time led to a very important historical legacy. Within this legacy, certain components survived until today, such as the
idea of independence, the foundation of a
national state and national identity, establishing national culture facilities, a democratic political structure, and the introduction of Azerbaijan to the world.
HAZAR WORLD
27
KAPAK / COVER
ŞAH DENİZ / SHAH DENIZ
TÜRKİYE’DE
ENERJİDE DEV HAMLE
Türkiye’nin enerjideki iki dev firması TPAO ve BOTAŞ, saha
geliştirme ve iletim yatırımları toplamı 45 milyar dolar olan
Şah Deniz 2 projesi ve Güney Gaz Koridoru’ndaki mevcut
konumunu daha da güçlendiren önemli bir adım attı.
EMİN EMRAH DANIŞ
TURKEY’S GIANT INITIATIVE IN
ENERGY
TPAO and BOTAŞ, two giant firms in the energy
industry of Turkey, took an important step for
strengthening its current position in Southern
Gas Corridor and Shah Deniz II project, total field
development and transmission investment of which
worth 45 billion USD.
28
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
T
ürkiye, BOTAŞ ve TPAO aracılığıyla
Şah Deniz 2 ve TANAP projelerindeki
hisselerini arttırarak küresel enerji
denkleminde kendisine önemli yer açan
bir anlaşmaya imza attı. “Şah Deniz Doğal
Gaz Üretim Sahası ve TANAP Projesine
Türkiye’nin Ortaklığına İlişkin İmza Töreni”
30 Mayıs tarihinde İstanbul’daki Shangri-La
Bosphorus Otel’de Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Azerbaycan Sanayi ve Enerji
Bakanı Natig Aliyev ve SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev’in katılımıyla gerçekleşti.
TPAO’NUN ŞAH DENİZ 2’DEKİ PAYI YÜZDE 19’A
YÜKSELDİ
Son dönemde yurt dışında önemli atılım
hamleleri yapan TPAO, operatörlüğünü
BP’nin yaptığı Azerbaycan’ın Hazar
Denizi’ndeki Şah Deniz sahasını işleten Şah
Deniz Konsorsiyumu’ndaki yüzde 9 olan
payını yüzde 19’a çıkartarak Şah Deniz sahasındaki payını arttırdı. Şah Deniz
Konsorsiyumu’nun ortaklarından Total’in
Şah Deniz sahasındaki yüzde 10’luk hissesini
satın alarak payını yüzde 19’a yükselten
TPAO, Şah Deniz sahasında BP’den sonraki
en büyük ikinci ortak konumuna yükseldi.
1,4 trilyon metreküp doğal gaz rezervine
sahip Şah Deniz sahası, Türkiye’nin bugünkü
yıllık tüketim seviyesini 30 yıl boyunca tek
başına karşılayabilecek büyüklükte dev bir
rezerv. Şah Deniz 2 sahasından çıkartılacak
doğal gazın 2018 yılında Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı (TANAP) ile Türkiye’ye, 2019
yılında ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP)
ile Yunanistan-Arnavutluk-Adriyatik Denizi
ve İtalya üzerinden Avrupa piyasalarına ulaştırılması planlanıyor. TANAP projesine, Doğu
Akdeniz, Türkmenistan ve Kuzey Irak’ın da
gaz tedarikçisi olarak dahil olması bekleniyor.
Son satın almanın ardından Şah Deniz sahasının yeni ortaklık yapısı ise şu şekilde:
BP-operatör (%28,8), TPAO (%19), SOCAR
(%16,7), Statoil (%15,5), Lukoil (%10) ve NICO
(%10).
Türkiye, Şah Deniz
sahası ve TANAP
projesinde ikinci
en büyük ortak
oldu.
Turkey becomes
the second
largest partner
in Shah Deniz field
and TANAP
project.
T
urkey has signed an important agreement which strengthens its position in
the global energy equation by increasing its share in Shah Deniz and
TANAP projects via BOTAŞ and TPAO.
“Signing Ceremony for Turkey’s Partnership
in Shah Deniz Gas Production Field and
TANAP Project” took place on May 30 in
Shangri-La Bosphorus Hotel with the participation of Prime Minister Recep Tayyip
Erdoğan, Energy and Natural Resources
Minister Taner Yıldız, Azerbaijan Industry
and Energy Minister Natig Aliyev, and
President of SOCAR Rövnag Abdullayev.
SHARE OF TPAO IN SHAH DENIZ INCREASES
TO 19 PERCENT
Recently engaged in important enterprises
abroad, TPAO raised its share in Shah Deniz
field by 9 percent to 19 percent in Shah Deniz
Consortium which manages Azerbaijan’s
Shah Deniz field operated by BP in the
Caspian Sea. By purchasing 10 percent share
of Total, which is one of the partners of Shah
Deniz Consortium in Shah Deniz gas field,
TPAO has increased its share to 19 percent
and has become the second-largest partner
after BP in Shah Deniz gas field. Shah Deniz
field, holding a natural gas reserve of 1.4 trillion cubic meters, is a massive reserve which
can meet Turkey’s annual consumption for
30 years. It is planned that the gas obtained
from Shah Deniz II field shall be transmitted
to Turkey in 2018 via Trans Anatolia Natural
Gas Pipeline (TANAP) and to European
markets in 2019 through Greece-AlbaniaAdriatic Sea and Italy via Trans Adriatic
Pipeline (TAP). It is expected that Eastern
Mediterranean, Turkmenistan and Northern
Iraq will participate in the TANAP project as
gas suppliers. After the latest purchase, new
partnership structure of Shah Deniz field is
as follows: BP-operator (28.8%), TPAO (19%),
SOCAR (16.7%), Statoil (15.5%), Lukoil (10%)
and NICO (10%).
BOTAŞ’IN TANAP’TAKİ PAYI YÜZDE 30’A ÇIKTI
SHARE OF BOTAŞ IN TANAP INCREASES TO
30 PERCENT
BOTAŞ’ın Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı (TANAP) projesinde yüzde 20 olan hissesi de tarafların vardığı mutabakat neticesinde yüzde 30’a yükseldi. Türkiye böylelikle
toplam yatırım tutarı yaklaşık 12 milyar
dolarla bugüne kadar sınırları içerisinde
yapılan en büyük boru hattı yatırımı olan ve
yıllık doğal gaz taşıma kapasitesi kademeli
olarak 2026 yılında 31 milyar metreküp/yıl
Twenty percent share of BOTAŞ in Trans
Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP)
project increased to 30 percent as a result of
the agreement reached by parties. Thus,
Turkey has become the second-largest partner after SOCAR in the TANAP project,
which is the largest pipeline investment in
the region with a total investment value of
approximately 12 billion USD dollars.
HAZAR WORLD
29
ŞAH DENİZ / SHAH DENIZ
TANAP’IN
ortaklık
yapısı
seviyesine yükselecek TANAP projesinde
SOCAR’dan sonraki ikinci büyük ortak oldu.
Türkiye, Şah Deniz 2 sahasından çıkarılacak
doğal gazı taşıyacak olan bu boru hattıyla Şah
Deniz 2 projesinin üretim tarafının yanı sıra
iletim tarafında da önemli bir oyuncu olarak
yer alarak küresel enerji jeopolitiğindeki yerini güçlendirmiş oldu.
%58
BOTAŞ %30
BP %12
30
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
NICO
(%10)
Lukoil
(%10)
Statoil
(%15,5)
SOCAR
ŞAH DENİZ SAHASININ YENİ ORTAKLIK YAPISI
NEW PARTNERSHIP STRUCTURE OF SHAH DENIZ
01
Annual gas transportation capacity of the
pipeline will incrementally increase to 31 billion cubic meters/year by 2026. Turkey also
consolidated its position in the global energy
geopolitics by assuming an active role in gas
transmission besides gas production in Shah
Deniz project.
PRIME MINISTER ERDOGAN: “WE HAVE
EXPANDED THE EAST-WEST ENERGY
CORRIDOR WITH OUR SISTER COUNTRY
AZERBAIJAN”
CEYHAN, AKDENİZ’İN BİR NUMARASI OLACAK
Gelişen ekonomisi ve hızla artan enerji talebi
ile Türkiye’nin enerji merkezi olmayı hedeflediğini kaydeden Erdoğan, Ceyhan’ı, Doğu
Akdeniz’in birinci, Avrupa’nın ise
Rotterdam’dan sonra ikinci büyük terminali
haline dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.
Doğu Akdeniz, Irak ve Hazar Bölgesi’yle ilgili
olarak enerji alanında son dönemde ortaya
çıkan gelişmelerin ise Türkiye’nin enerji merkezi konumunu güçlendirecek nitelikte olduğunu sözlerine ekledi.
TANAP’ın geleceğe yönelik bir proje olduğunu dile getiren Erdoğan, “Şah Deniz
Konsorsiyumu, 28 Haziran 2013’te, buradan
çıkartılacak gazın TANAP’tan sonra Trans
Adriyatik Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla taşınmasına karar verdi. Yani, TANAP’ın TAP’a
SOCAR
(%16,7)
PARTNERSHIP
STRUCTURE
OF TANAP
TPAO
(%19)
Kardeş ülke Azerbaycan ile doğu-batı enerji
koridorunu geliştirerek Bakü-Tiflis-Ceyhan
Ham Petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal
Gaz Boru Hattı projelerini hayata geçirdiklerini söyleyen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, iki ülkenin stratejik ortaklığına şu
sözlerle değindi:
“Türkiye, TANAP vasıtasıyla doğal gaz arz
güvenliği, arz çeşitliliği, Doğu-Batı enerji
koridorunun dağıtım merkezi olma gibi stratejik avantajlar yanında önemli bir gelire de
kavuşacaktır. Ülkemizin 21 ilinden geçecek
olan projenin inşası sırasında ortaya çıkacak
ekonomik faydayı da kalkınma ve istihdam
bakımından önemli görüyoruz. Şah Deniz
Ortaklığı ve TANAP, bizim için gazın kaynağında çıkarılmasından tüketimine kadar olan
tüm aşamalarda içinde yer aldığımız bir proje
olması bakımından da ayrıca önemlidir.
Bunların da ötesinde, biz, TANAP’ı sadece
ticari bir yatırım olarak değerlendirmiyoruz.
TANAP’ın Türkiye ile Azerbaycan arasında
olduğu kadar, Avrupa ülkeleriyle de aramızda
uzun yıllara dayanacak güçlü, sağlam ve
organik ilişkiler tesis edecek bir proje olacağına inanıyoruz.”
BP-operatör
(%28,8)
BAŞBAKAN ERDOĞAN: “KARDEŞ AZERBAYCAN İLE DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORUNU
GELİŞTİRDİK”
%58
BOTAŞ %30
BP %12
SOCAR
01
Azerbaycan’ın Hazar
Denizi’ndeki AzeriÇırak-Güneşli (ACG)
sahasındaki petrol
üretim platformu.
01
Oil production platform
in Azeri-ChiragGuneshli (ACG) field of
Azerbaijan in the
Caspian Sea.
Stating that Turkey has expanded the EastWest energy corridor with sister country
Azerbaijan by realizing the Baku-TbilisiCeyhan Crude Oil and Baku-Tbilisi-Erzurum
Natural Gas Pipeline projects, Prime
Minister Recep Tayyip Erdoğan underlined
the strategic partnership between the two
countries by saying;
“In addition to strategic advantages such as
gas supply security, supply diversity and
becoming a center of distribution in the EastWest energy corridor, TANAP will bring significant revenue to Turkey. In terms of
development and employment, we also consider the economic benefits to emerge during
the construction phase of the project passing
through 21 provinces in our country. Shah
Deniz Partnership and TANAP are also very
important projects in which we take part in
every stage of the process, from extraction to
www.hazarworld.com
consumption. Furthermore, we do not consider TANAP as just a commercial investment. We believe that TANAP project will
establish strong, robust, organic and everlasting relations with European countries as
much as between Turkey and Azerbaijan.”
CEYHAN WILL BECOME THE CENTER OF
MEDITERRANEAN
1841
km
TANAP’ın uzunluğu
TANAP’s length
12 milyar dolar
TANAP’ın toplam maliyeti
12 billion USD
Total cost of TANAP
2018
İlk gaz akışının
sağlanacağı tarih
First gas flow
bağlanması öngörülüyor. Bu karar, ülkemizle
Bulgaristan arasında bir bağlantı yapılması
gereğini de beraberinde getiriyor. Nitekim
Ukrayna’da yaşanan olaylar başta olmak
üzere son gelişmeler ülkeler arası, özellikle
dayanışmanın, özellikle bu noktadaki dayanışma içerisindeki halkların önemini bir kez
daha gösterdi” diye konuştu.
TÜRKİYE’NİN ENERJİ KORİDORU GENİŞLEDİ
Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin, kardeş ülke
Azerbaycan ile geliştirdiği projelerin en
büyüklerinden birinin TANAP olduğunu ve
bu projenin, karşılıklı yatırımların en önemli
göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
Konuşmasında Azerbaycan’ın Türkiye’ye
yaptığı dev yatırımlara değinen Bakan Yıldız,
“Petkim STAR rafinerisi yalnızca
Azerbaycan’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar
değil, aynı zamanda Türkiye’nin
Azerbaycan’da yaptığı yatırımlara önemli bir
örnek teşkil edecektir. Bizler TPAO’nun yurt
dışı yatırımlarını zenginleştiriyoruz” dedi.
Türkiye’de günlük ham petrol üretiminin
neredeyse yarısı kadarının, bu hisse artışıyla
beraber Şah Deniz 1 ve Şah Deniz 2 projesinden elde edileceğine dikkati çeken Yıldız,
“Türkiye, kendi yerli ham petrolünün oranını
da bu vesileyle artırmış olacak” ifadelerini
kullandı. Basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Yıldız, yüzde 10’luk TPAO hisse
Erdoğan noted that Turkey aims to become
an energy hub with its developing economy
and rapidly increasing energy demand, and
they intend to make Ceyhan the largest terminal in Eastern Mediterranean and the second-largest in Europe after Rotterdam. He
also added that recent developments in the
energy industry regarding Eastern
Mediterranean, Iraq and Caspian Region
consolidated Turkey’s position as an energy
hub.
Stating that TANAP is a project with future
prospects, Erdoğan said: “According to the
decision made by Shah Deniz Consortium on
June 28, 2013, the gas to be obtained here will
be transported via Trans Adriatic Pipeline
(TAP) after TANAP. It is foreseen that
TANAP will be incorporated into TAP. This
decision also requires a line to be established
between our country and Bulgaria. Recent
developments, especially the events in
Ukraine, have underlined the importance of
transnational cooperation and also cooperation between the people of these countries.”
TURKEY’S ENERGY CORRIDOR HAS
EXPANDED
Energy and Natural Resources Minister
Taner Yıldız, who delivered a speech in the
ceremony, indicated that TANAP is one of
the largest projects that Turkey developed
with sister country Azerbaijan and that this
project is the best indication of mutual
investments between the two countries.
Referring to Azerbaijan’s immense investments in Turkey, Minister Yıldız said:
“Petkim STAR refinery will be an important
example not only for the investments made
by Azerbaijan in Turkey but also for
Turkey’s investments in Azerbaijan. We are
increasing TPAO’s foreign investments.”
Emphasizing that almost half of the daily
crude oil production of Turkey will be provided from Shah Deniz I and Shah Deniz II
projects with this share increase, Yıldız said:
“Hereby Turkey will also increase its domestic crude oil ratio.” Addressing the questions
of press members, Yıldız added that 1 billion
HAZAR WORLD
31
ŞAH DENİZ / SHAH DENIZ
alımı karşılığında ise 1 milyar 450 milyon
dolar para ödeneceğini sözlerine ekledi.
NATİG ALİYEV: “BAKAN YILDIZ OLMASA TANAP
HAYATA GEÇMEZDİ”
Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev ise
konuşmasında, imzalanan anlaşmaların çok
önemli olduğunu vurgulayarak Şah Deniz 2
ve TANAP’ın, bölgenin en büyük enerji projelerini olduğunu ifade etti. Natig Aliyev,
Türkiye’nin bu sayede enerji güvenliğini sağlayacağını ve aynı zamanda TANAP sayesinde Türkiye ekonomisine önemli ekonomik
katkı ve binlerce kişiye yeni istihdam imkanı
sağlanacağını söyledi.
Bakan Aliyev bu anlaşmanın, Türkiye ve
Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir merhalenin
başlangıcı olduğunu belirtti. Bunun tahminen
45 milyar dolarlık bir projeksiyon olduğunu
dile getiren Natig Aliyev, başlangıçta 10 milyar metreküpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü ise Türkiye’ye olmak üzere yıllık 16 milyar
metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacağını
anlattı. Emeklerinden dolayı mevkidaşı Taner
Yıldız’a minnettarlığını ifade eden Bakan
Aliyev, “Eğer onun desteği olmasaydı TANAP
projesi hayata geçmezdi” dedi.
ENERJİDE DEV İŞBİRLİĞİ
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev imza
törenindeki konuşmasında iki ülke arasında
yıllardır başarı ile devam eden enerji sektöründeki yakın işbirliği ve karşılıklı yatırımların öneminin altını çizerek imzalanan anlaşmalar ile Azerbaycan ve Türkiye arasındaki
işbirliğinin ve dostluk bağlarının güçlendiğini, Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir
adım atmasının yanı sıra enerji arz güvenliğini de böylelikle sağladığını belirtti.
Abdullayev konuşmasında şunları söyledi:
“Türkiye ve Azerbaycan arasında ACG
(Azeri-Çırak-Güneşli) sahaları ve BTC (BaküTiflis-Ceyhan) boru hattı projesi ile başlayan
enerji sektöründeki işbirliği, Şah Deniz 1 projesi ve Güney Kafkasya Boru Hattı’na
Türkiye’nin iştiraki ile devam etmiştir.
Ardından 2008 yılında Petkim’in SOCAR
tarafından satın alınması ve Petkim yarımadasındaki rafineri, liman ve petrokimya yatırımları, Azerbaycan’ı Türkiye’nin en büyük
dış yatırımcısı haline getirmiştir. Haziran
2012’de Türkiye ve Azerbaycan arasında
imzalanan, Azerbaycan doğal gazını Türkiye
üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi ile ilgili hükümetlerarası anlaşma sonucu
enerji sektöründeki işbirliğimiz güçlenmiştir.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliği-
32
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
“ŞAH DENİZ, 1,4
TRİLYON
METREKÜPLÜK
REZERVİYLE
DÜNYANIN SAYILI
DOĞAL GAZ
YATAKLARINDAN
BİRİSİ KONUMUNDA
BULUNUYOR.”
With its 1.4
trillion cubic
meters of
reserves, Shah
Deniz is one of the
most significant
natural gas
deposits in the
world.
02
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, BP AzerbaycanGürcistan-Türkiye
Başkanı Gordon Birrell,
SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Sanayi ve
Enerji Bakanı Natig
Aliyev.
02
Minister of Energy and
Natural Resources
Taner Yıldız, BP
Regional President for
Azerbaijan-GeorgiaTurkey Gordon Birrell,
President of SOCAR
Rövnag Abdullayev,
Prime Minister Recep
Tayyip Erdoğan, and
Azerbaijani Industry and
Energy Minister Natig
Aliyev.
450 million USD will be paid for TPAO’s 10
percent share purchase.
NATIG ALIYEV: “TANAP WOULD NOT BE
ACCOMPLISHED WITHOUT MINISTER
YILDIZ”
Underlining the importance of the agreements signed, Azerbaijan Energy Minister
Natig Aliyev expressed in his speech that
Shah Deniz II and TANAP are the largest
projects in the region. Natig Aliyev indicated
that Turkey will ensure its energy security;
TANAP project will make a great contribution to Turkish economy and provide thousands of employment opportunities.
Minister Aliyev emphasized that this agreement will mark the beginning of a new stage
for the relations between Turkey and
Azerbaijan. As stated by Aliyev, this is a
45-billion USD projection, and in the beginning, annually 16 billion cubic meters of natural gas will be delivered; 10 bcm to Europe
and 6 bcm to Turkey. Expressing his gratitude to his counterpart Taner Yıldız for his
efforts, Minister Aliyev said: “Without his
support, TANAP would not have been realized.”
GREAT COOPERATION IN ENERGY
SOCAR President Rövnag Abdullayev gave a
speech in the signing ceremony. He underlined the importance of genuine collaboration and mutual investments in the energy
sector between the two countries.
Abdullayev also stated that these agreements
consolidate the cooperation and friendship
ties between Azerbaijan and Turkey, and
apart from being an important step for
Turkey in the energy industry, it also
ensures energy supply security. In his
speech, Abdullayev said:
“Cooperation in the energy industry between
Turkey and Azerbaijan, which started with
ACG (Azeri-Chirag-Guneshli) fields and
BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) pipeline project,
has continued with Shah Deniz I project and
Turkey’s participation to the Southern
Caucasian Pipeline. Then, Petkim’s acquisition by SOCAR in 2008 and its refinery, port
and petro-chemistry investments in the
Petkim peninsula made Azerbaijan the largest foreign investor in Turkey. With Trans
Anatolia Gas Pipeline (TANAP) project
signed in June 2012 between Turkey and
Azerbaijan for the transportation of
Azerbaijani gas to Europe through Turkey
and the related intergovernmental agreement, our cooperation in the energy sector
www.hazarworld.com
02
nin devam etmesi ve daha ilerlemesi için
bugün tarihi bir gündür. Bugün kardeşlik
bağlarımızın, ortak hedeflerimizin, geleceğe
bakışımızın daha da güçlendiği tarihi bir gündür. Bugün merhum lider Haydar Aliyev’in
“bir millet, iki devlet” ifadesine bir adım daha
yaklaştığımız tarihi bir andır. Bu projelerin
gerçekleşmesi için ortaya koydukları irade ve
katkıları için Sayın Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Sayın İlham Aliyev’e minnettarlığımızı iletmek istiyorum.”
Bu işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması için
dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından
biri olan Şah Deniz sahasında ve TANAP
projesinde SOCAR’ın hisse arttırma hakkını
kardeş ülke Türkiye lehine kullandığını ve
Türkiye’nin tarihteki en büyük enerji anlaşmalarından birine imza atmasına vesile olduğunu söyleyen Abdullayev, bu yeni işbirliğinin TPAO’nun ACG (Azeri-Çırak-Güneşli)
projesindeki başarısının devamı olacağına
inandığını ve SOCAR’ın Türkiye’nin
Azerbaycan enerji sektöründe varlığının artmasından büyük memnuniyet duyduğunu
ifade etti.
İBRAHİM SAİD ARINÇ
BOTAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İBRAHİM SAİD ARINÇ
DEPUTY GENERAL MANAGER OF BOTAŞ
İMZALANAN ANLAŞMALAR
Törende iki ülke ve şirketler
arasında imzalanan
anlaşmalar ise şunlar oldu:
TPAO-Total Hisse Alım-Satım
Anlaşması, BOTAŞ-SOCAR
TANAP Hisseleri Alım-Satım
Anlaşması, BOTAŞ-TANAP Gaz
Taşıma Anlaşması ve T.C.
Hükümeti ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti
arasında TANAP’a ilişkin
Mutabakat Zaptı.
SIGNED AGREEMENTS
The agreements sIgned at the
ceremony by the two
countries and companies are:
TPAO-Total Share Purchase
and Sale Agreement, BOTAŞSOCAR TANAP Shares Purchase
and Sale Agreement, BOTAŞTANAP Gas Transmission
Agreement, and Memorandum
of Understanding on TANAP
between the Governments of
Turkey and Azerbaijan.
has been consolidated. This is a historic day
for the continuity and further improvement of
cooperation between Turkey and Azerbaijan.
This is a historic day on which our common
goal, ties of brotherhood, understanding of
the future is further strengthened. This is a
moment when we come one step closer to the
‘one nation, two states’ expression of our late
leader Haydar Aliyev. I want to express my
gratitude to Prime Minister Mr. Recep Tayyip
Erdoğan and President Mr. Ilham Aliyev for
their strong will and contribution which
make it possible to realize these projects.”
Abdullayev expressed that SOCAR used the
share increase in favor of sister country
Turkey in TANAP project and Shah Deniz
field which is one of the largest natural gas
fields in the world, and contributed to the
Turkey’s participation to one of the greatest
energy agreements in history in order to maximize cooperation. He said they believe that
this cooperation will maintain TPAO’s success in ACG (Azeri-Chirag-Guneshli) project
and SOCAR is pleased with Turkey’s
increased presence in Azerbaijan energy
industry.
“Türkiye Avrasya enerji haritasını şekillendiren enerji jeopolitiğine yeni bir boyut kazandıracak
olan Güney Gaz Koridoru’nun gerçekleştirilmesi için, kendi doğal gaz arzında enerji güvenliğini sağlama noktasında başarılı bir adım attı. Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyacak TANAP projesinde
de Türkiye’nin payını yüzde 20’den yüzde 30’a yükselten imzaların atılmış olmasını Türkiye’nin
yararına atılan bir adım olarak değerlendiriyorum.”
“Turkey made a successful move toward ensuring its energy supply security for the realization of
the Southern Gas Corridor which will add a new dimension to energy geopolitics shaping the
energy map of Eurasia. I believe that the signing of the agreement which increases Turkey’s share in
the TANAP project, which will deliver Azerbaijani gas to Europe, from 20% to 30% is a great step for
the benefit of Turkey.”
HAZAR WORLD
33
GÖRÜŞ / OPINION
UKRAYNA SEÇİMLERİ / UKRAINE ELECTIONS
ÇİKOLATA KRALI
POROŞENKO’NUN KRİTİK
DEMOKRASİ SINAVI
Ukrayna siyasal tarihi sancılı ve zor bir demokrasi
sınavına girerken 25 Mayıs 2014 seçimleri, ülke
bütünlüğünün devamı ve iç savaş tehlikesi ile karşıya
kaldı.
CRITICAL DEMOCRACY TEST
OF CHOCOLATE KING POROSHENKO
As the Ukrainian political history is taking a tough
and painful democracy test, May 25 elections are
fraught with the continued danger of a threat to the
country’s integrity and the threat of civil war.
U
Prof. Dr. Mesut Hakkı CaşIn
HASEN Dış Politika ve Güvenlik
Araştırmaları Merkezi Uzmanı
Senior Fellow, HASEN Center on
Foreign Policy and Security
34
krayna siyasal tarihi sancılı ve zor
bir demokrasi sınavına girerken 25
Mayıs 2014 seçimleri, ülke bütünlüğünün devamı ve iç savaş tehlikesi ile
karşıya kaldı. Siyasi krizle çalkalanan
Ukrayna’da AB ve Rusya arasında önemli
denge olması beklenen Petro Poroşenko,
resmi olmayan sandık sonuçlarına göre
kritik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk
turundan %56’lık oy oranıyla çıktı.
Ukrayna’da eş zamanlı olarak yerel seçimler de yapıldı. Poroşenko gibi AB yanlısı
olan Vitaly Kliçkov cumhurbaşkanlığına
adaylıktan çekilerek belediye seçimlerine
girdi. Kliçkov da sandıkların açılmasından
sonra Kiev Belediye Başkanlığı’nı kazandığını ilan etti. Sandıkların açılmasını müteakiben, Poroşenko da zaferini ilan etti. Bu
durum, Rusya ile Batı arasındaki çekişmenin tam ortasında kalan ülkenin geleceği
açısından büyük önem taşıyor.
1056’sı AGİT Demokratik Kurumlar ve
İnsan Hakları Ofisi’nden olmak üzere 20
uluslararası örgütten yaklaşık 3000 gözlemcinin seçime katıldığı ve ülkedeki 36
milyon seçmenin yaklaşık %5’inin güvenlik
sorunlarından dolayı oy kullanamadığı
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
A
01
s the Ukrainian political history is
taking a tough and painful democracy test, May 25 elections are fraught
with the continued danger of a threat
to the country’s integrity and the threat of
civil war. Petro Poroshenko, who is expected
to be a major balance between EU and
Russia in Ukraine shaken by political crisis,
won 56% of the votes in the first round of
critical presidential elections, according to
unverified results from the ballot box. Local
elections were also held simultaneously in
Ukraine. Pro-EU Vitali Klitschko, like
Poroshenko, stepped down as a presidential
candidate and entered the mayoral elections.
After a vote count up, Klitschko was
declared the winner of Kiev’s mayoral election and Poroshenko was declared the winner of the presidential elections. This situation is of great importance for the future of a
country situated right in the middle of the
conflict between Russia and the West.
It was stated that approximately 3000
observers from 20 international organizations, 1056 of them from the OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights,
took part in the elections and almost 5% of
www.hazarworld.com
belirtildi. Ukrayna demokrasisinin zor,
gergin ve fırtınalı günlerini geride bırakmak için, devlet ve halk olarak varlığını
ispat eden siyasal kararlılık ve demokratik
olgunluk içinde, yeni bir beyaz sayfa açmanın hazırlığı içinde olunduğu söylenebilir.
01
26 Mayıs 2014’te
Kiev’de düzenlenen
basın toplantısında ter
döken Ukrayna’nın
yeni Cumhurbaşkanı
Petro Poroshenko.
01
Ukraine’s new
President Petro
Poroshenko in the
press conference held
in Kiev on May 26,
2014.
ZAFER ÇİKOLATA KRALI’NIN
36 million voters in the country could not
cast votes due to security problems. It can be
said that Ukraine is prepared to start with a
clean state in political determination and
democratic maturity that proves its existence as public and state to leave the tough,
tense and stormy days of Ukrainian democracy behind.
Ukrayna’da “Çikolata Kralı” olarak bilinen
işadamı Petro Poroşenko’nun kazanması
beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine
yönelik olarak Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, yeni Cumhurbaşkanı ile
doğrudan diyaloğa hazır olduklarını açıkladı. Lavrov diyalog için ‘Batı arabuluculuğuna ihtiyaçları olmadığını’ da sözlerine
ekledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
olumlu karşıladıklarını söyleyen Lavrov,
Poroşenko’nun “Moskova ile ilişkilerin
normalleştirilmesi ve Doğu ülkeleriyle
diyalog kurulmasına” dair sözlerine de
önem verdiklerini belirtti.
Gelinen noktayı kısaca özetlemek gerekirse, eski Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in AB
ile Gümrük Birliği Antlaşması’nı imzalamaktan vazgeçmesi üzerine baş gösteren
protesto eylemleri, Kiev’de şiddet eylemlerine dönüştü. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Ukrayna’nın ekonomik
krizden çıkması maksadı ile Kiev’e 18 milyar dolarlık yardım paketi için düğmeye
bastı. Devam eden gösterilerdeki şiddet
olaylarında muhalefet liderleri ve hükümet
arasındaki 21 Şubat uzlaşmasına Almanya,
Polonya, Fransa ve Rusya hakem ülke sıfatı
ile iştirak etti. Tarafların yeni anayasal
reformların yapılması, tutukluların serbest
bırakılması ve Başkanlık seçimlerinin
yenilenmesi konusundaki ortak kararlarına rağmen, Yanukoviç’in ülkeden ayrılmasının ardından, 25 Mayıs’ta
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması
kararlaştırıldı.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov
stated that they were ready for direct dialogue with the new President regarding the
presidential elections which Petro
Poroshenko, a businessman known as the
“Chocolate King” in Ukraine, is expected to
win. Lavrov added that ‘They do not need
West’s mediation’ for dialogue. Underlining
that they responded positively to presidential elections, Lavrov said they attach importance to Poroshenko’s statement regarding
“Normalizing the relations with Moscow
and setting up dialogue with Eastern countries”.
To sum up where we stand currently; protests turned into violence in Kiev, which
arose after former President Viktor
Yanukovych’s refusal to sign the Customs
Union Agreement with EU. Russian
President Vladimir Putin pressed the button
for an 18-billion USD aid package for Kiev in
order to pull Ukraine out of economic crisis.
Germany, Poland, France and Russia participated as adjudicator states in the February
21 reconciliation between opposition leaders
and the government during the violence in
ongoing demonstrations. Despite the codecisions of the parties on issues of carrying
out new constitutional reforms, the release
of prisoners and the renewal of presidential
elections after Yanukovych left the country;
the decision was made to hold Presidential
elections on May 25.
CHOCOLATE KING DECLARES VICTORY
KIRIM REFERANDUMUNUN ARDINDAN
AFTER THE CRIMEAN REFERENDUM
Rus Ordusu, Kırım’da yapılan referandumun ardından Karadeniz’de stratejik önem
arz eden bölgeyi ilhak etti. Müteakiben
Ukrayna’nın toplam nüfusunun %15’ini
oluşturan Doğu bölgesinde ayrılıkçı gruplar tek yanlı olarak bağımsızlık ilanında
bulunarak, seçimleri boykot etti.
Ayrılıkçıların iddialarına göre, seçmenlerin
Donetsk’de %89’u, Lugansk’da ise %96’sı
self-determinasyon yönünde oy kullandı.
Rusya da dahil olmak üzere hiçbir devlet
tarafından kabul edilmeyen bu iki ‘devlet’,
24 Mayıs’ta Novorossiya (Yeni Rusya)
The Russian Army annexed this strategically important region in the Black Sea after
the referendum in Crimea. Following this,
separatist groups in the Eastern region
which constitutes 15% of the total population
of Ukraine boycotted the elections by declaring independence unilaterally. According to
the claims of separatists, in Donetsk 89%
and in Lugansk 96% of voters cast ballots for
self-determination. These two ‘states’ which
were not recognized by any country, including Russia, declared that they constituted
Novorossiya (New Russia). Living in
HAZAR WORLD
35
UKRAYNA SEÇİMLERİ / UKRAINE ELECTIONS
Birliği’ni kurduklarını ilan ettiler.
Ukrayna’da yaşayan ve ülke nüfusunun
üçte birini oluşturan Rus kökenli vatandaşlar, Ukraynalı aşırı milliyetçi örgüt ve yapılanmaların düzenleyecekleri yasa dışı
eylemlere konu olma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.
AB’DEN RUSYA’YA YAPTIRIMLAR
Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar
Gabriel, Ukrayna’daki krizde AB’nin de
bazı hataları olduğunu, ancak bunun
Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalede bulunmasını haklı çıkarmadığını ileri sürdü.
Yaşanan kriz nedeniyle geçen Mart ayında
Rusya ile yürütülen vize muafiyeti sürecini
askıya alan AB, Moskova yönetimine karşı
başlattığı yaptırımlara bir yenisini daha
eklemek eğilimini gündemde tutuyor.
Avrupalı ülkelerin enerji alanındaki yüksek teknoloji ürünlerin Rusya’ya satışını
durdurması halinde, Rusya’nın geleneksel
enerji üretimini ilerletme planlarının sekteye uğrayabileceği belirtildi. Berlin, Batı’nın
“kas oyununa” Rusya’nın olası tepkisinin
doğrudan faciaya yol açabileceğini düşünüyor.
POROŞENKO UKRAYNA’NIN EN ZENGİN
7. İŞ ADAMI
48 yaşındaki Poroşenko, 1.3 milyar dolarlık
servetiyle Ukrayna’nın en zengin 7’nci iş
adamı olarak biliniyor. Sahip olduğu
Roshen şekerleme zinciri nedeniyle
“Çikolata Kralı” olarak da bilinen
Poroşenko’nun politik deneyimi de oldukça
yüksek. Dışişleri Bakanlığı dâhil önemli
görevlerde bulunan Batı yanlısı Poroşenko,
Rusya konusunda ise farklı mesajlar veriyor. Ukrayna’yı NATO ve AB üyesi yapma
isteğini açıkça ilan etmiş olmasına rağmen,
ekonomik bağları nedeniyle Moskova ile de
ilişkilerine dikkat eden birisi olarak göze
çarpıyor. Poroşenko’nun seçim vaatleri arasında Doğu’daki gerilimi azaltmak için bölgelere daha fazla yetki sağlamak da var.
Aynı zamanda Ukrayna’nın da birliğini
savunuyor.
Moskova’daki bazı bağımsız siyasi gözlemciler Poroşenko ile Kremlin arasında gizli
pazarlık yapıldığını iddia ediyor.
Poroşenko’nun, Ukrayna’nın hem Rusya,
hem de Avrupa’ya eşit mesafede duran
ülke statüsünde kalacağı görüşünü savundukları gözlemleniyor. Kremlin tarafından
bakıldığında, Ukrayna’da 25 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Rusya
Dışişleri Bakanı Lavrov, halka karşı ordu
36
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
UKRAYNA’NIN
TOPLAM
NÜFUSUNUN
%15’İNİ OLUŞTURAN
DOĞU BÖLGESİNDE
AYRILIKÇI GRUPLAR
TEK YANLI OLARAK
BAĞIMSIZLIK
İLANINDA
BULUNARAK,
SEÇİMLERİ BOYKOT
ETTİ.
Separatists
unilaterally
declared
independence and
boycotted the
elections in the
eastern part of
Ukraine which
constitutes 15%
of the population.
02
Ukraine and composing one third of the
country’s population, citizens of Russian origin are facing the danger of being the subject
of illegal activities which Ukrainian ultranationalist organizations and structures would
organize.
EU SANCTIONS AGAINST RUSSIA
Germany’s Deputy Prime Minister Sigmar
Gabriel alleged that the EU had made some
mistakes regarding the crisis in Ukraine, but
this did not necessarily legitimate Russia’s
intervention in the country. Suspending the
visa exemption process last March due to
the encountered crisis, which was being
conducted with Russia, EU keeps its tendency to add one more sanction against the
Moscow government on the agenda. It was
stated that Russia’s plans for advancing conventional energy production could be interrupted if European countries were to stop
selling leading edge technology used in the
energy sector. Berlin thinks that the proba-
www.hazarworld.com
ble response of Russia to the “muscle game”
of the West could directly lead to a disaster.
POROSHENKO: 7TH RICHEST MAN IN UKRAINE
harekete geçmişken seçim yapılmasının
“olağan bir durum olmadığını” ve
“Ukrayna’nın Afganistan olmadığını” öne
sürdü. Lavrov, ayrıca, Ukrayna hakkında
yeni görüşmeler yapmanın bir kısır döngü
olacağını belirtti ve bunun yerine Kiev
hükümetinin ve Batı’nın Nisan ayındaki
görüşmede üzerinde anlaşılan hususları
uygulaması gerektiğini kaydetti. Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın
Ukrayna’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin sonucuna saygı göstereceğini
açıkladı. Putin, “Biz nihayet durumun
sakinleşmesini istiyoruz. Ukrayna halkının
tercihine saygıyla yaklaşıyoruz.
Gelişmelere bakacağız” dedi. Putin, seçimlerde büyük endişe ve kaygı uyandıran
Ukrayna sınırında konuşlanmış 40.000
civarındaki Rus askeri birliklerini geri çektiklerini açıkladı. Ancak, NATO Genel
Sekreteri Rasmussen ise çekilmeye dair
ortada bir işaret olmadığını ifade etti. Putin
açıklamasında Ukrayna’nın NATO’ya olası
02
Lugansk’ta Rus yanlısı
militan, devlet binası
önünde nöbet tutuyor.
02
In Lugansk, a pro-Russian
militia keeps guard before
the governmental building.
Forty-eight year old Poroshenko is known
as the seventh richest man in Ukraine with
his fortune of 1.3 billion dollars. As the
owner of the confectionery chain Roshen,
Poroshenko is known as the ‘Chocolate
King’ whose political experience is quite
advanced. Executing important duties,
including the duty of Foreign Minister, proWest Poroshenko sends out different messages about Russia. Although he had clearly
declared his desire to have Ukraine as a
NATO and EU member, he also stands out
as a figure who has nurtured relations with
Russia due to economic bonds. Providing
regions with more authority to decrease the
tension in the East was one of Poroshenko’s
election promises. At the same time, he supports the unity of Ukraine.
Some independent political observers in
Moscow claim that a secret deal has been
made between Poroshenko and the Kremlin.
It is observed that they support
Poroshenko’s opinion according to which
Ukraine will remain in the status of a country standing at an equal distance to both
Russia and Europe. Looking from the
Kremlin side, before the presidential elections that will be held on May 25 in Ukraine,
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov
asserted that it was “not an ordinary situation” to hold elections while the army was
acting against the people, and said
“Ukraine is not Afghanistan”. Further,
Lavrov stated that it would be a vicious circle to hold new negotiations about Ukraine
and noted that the Kiev government and
the West had to implement the matters on
which an agreement was reached during
the negotiations in April. Russian President
Vladimir Putin stated that Russia would
respect the outcome of the presidential elections to be held in Ukraine. “We finally
want the situation to resettle. We respect
Ukrainian people’s choices. We will follow
the developments.” said Putin. Putin
expressed that they withdrew almost
40,000 Russian troops located near the
Ukrainian border which caused great concern and worry at the elections. However
Secretary General of NATO, Rasmussen,
stated that there was no sign of withdrawal.
Mentioning the probable NATO membership of Ukraine in his speech, “Ukraine
may become a member of NATO tomorrow,
HAZAR WORLD
37
UKRAYNA SEÇİMLERİ / UKRAINE ELECTIONS
üyeliğine de değinerek, “Ukrayna yarın
NATO üyesi olabilir. Bir gün sonrasında
ise Amerikan füze savunma sistemleri
Ukrayna’ya yerleştirilir” dedi. Putin, Batılı
ülkelere de mesaj göndererek, Rusya’ya
yönelik yaptırımların “bumerang etkisi”
yapabileceğini savundu.
Geçici Cumhurbaşkanı Oleksandr
Turçinov görevini seçilmiş bir lidere devrettiğinde Ukrayna yönetiminin meşruiyet
ve aylardır süren kaosa son verecek güveni
kazanacağı umuluyor. Ancak Viktor
Yanukoviç’in ülkeden kaçmasından sonra
Cumhurbaşkanı’nın yetkileri önemli ölçüde kısıtlandı. Yeni Cumhurbaşkanı
Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı,
Başsavcı ve İstihbarat Servisi Başkanı’nı
seçip, parlamentonun onayına sunabilecek.
Kabinenin geri kalanıysa milletvekilleri
tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanı
artık kabineyi lağvedemeyecek, ancak parlamentoyu lağvetme yetkisini elinde tutacak. Cumhurbaşkanı’nı, yetkilerinin kısıtlandığı bir makam beklerken, kendisinden
ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarması
ve hükümet ile ülkenin doğusu arasında
köprü kurması isteniyor. Zorlu bir dönemde işbaşı yapacak Cumhurbaşkanı’nın, bu
görevde ne kadar kalabileceğinin de çalışmalarında ne kadar başarılı olacağına bağlı
olduğu varsayılabilir.
38
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
03
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde zafer
“Çikolata Kralı” olarak
adlandırılan milyarder
Petro Poroşenko oldu.
03
Billionaire Petro
Poroshenko, also known
as the “Chocolate King”,
won the presidential
elections.
and then the next day the United States
might deploy their defense missile elements
there.” said Putin. Giving a message to the
Western countries, Putin argued that sanctions against Russia might have a “boomerang effect”.
It is hoped that when the interim president
Oleksandr Turchynov hands over the duty
to an elected leader, the Ukrainian government will gain legitimacy and confidence
which will end chaos that has lasted for
months. However, after Viktor Yanukovych
escaped from his country, authorities of the
president were considerably restricted.
New President will select the new Foreign
Minister, Defense Minister, Solicitor
General and a Head of the Intelligence
Service and present these selections for the
approval of the parliament. The remaining
cabinet will be assigned by members of the
parliament. The president will no longer
have the power to end the cabinet, but will
hold the authority to end parliament. While
a position in which his authorities are limited awaits the President, it is expected that
he will pull the country out of crisis and lay
a bridge between the government and the
East of the country. It can be assumed that
the President, who will take over the position in a tough period, will stay in charge as
long as he is successful at his work.
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
39
RÖPORTAJ / INTERVIEW
40
EVGENY GRİNKO / EVGENY GRINKO
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
MARQUEZ’İN KARAKTERİ
ALBÜMÜNE HAYAT VERDİ
MARQUEZ’S CHARACTER
BROUGHT THE ALBUM TO LIFE
RUFAT AGHAYEV
TARIK ÜZGÜN
İkinci kez İstanbul’da hayranlarıyla
buluşan Rus piyanist Evgeny Grinko,
Hazar World’e konser sonrası
duygularını ve gelecek planlarını anlattı.
Meeting his fans in Istanbul for the
second time, Russian pianist Evgeny
Grinko shared his thoughts and future
plans with Hazar World after his concert.
HAZAR WORLD
41
EVGENY GRİNKO / EVGENY GRINKO
H
azar World okuyucuları için biraz
kendinizden bahseder misiniz?
Moskova’ya yakın Zhukovsky isimli
şehirde doğdum. Uçakların test uçuşlarının yapıldığı bu şehir Sovyetler Birliği
zamanında gizli hava üssü olarak kullanılmaktaydı. Doğduğum şehrin yaptığım
müziklerde etkisi az da olsa mevcut.
Zhukovsky ormanlık bir arazide bulunuyor
ve müziklerimdeki romantik hava şehrin
sessiz, sakin ve ormanlık olmasından kaynaklanıyor.
01
İstanbul’a ilk kez konser vermek üzere
gelişinizden yaklaşık 5 ay sonra yine
Türk hayranlarınızla buluştunuz. Nasıl
geçti konser? İstanbul’u nasıl buldunuz?
Son sorudan başlayarak cevap vermek istiyorum. İstanbul’a her gelişimde daha da çok
seviyor ve aşık oluyorum. Bu şehir bana
huzur veriyor. Konserimiz de çok güzel ve
eğlenceli geçti. Türkiye’deki dinleyicilerim
çok farklı. Rusya’dan farklı olarak burada
müziği coşku halinde dinliyorlar. Bu farklılık benim hoşuma gidiyor.
W
ould you please tell us about yourself for Hazar World readers?
I was born in Zhukovsky, a city
close to Moscow. This city was
used as a secret air base during the times of
the Soviet Union and now planes conduct
test flights there. The city I was born in has a
slight effect on my music. Zhukovsky is located in a wooded area and the romantic glamor
of my music comes from the tranquility and
forests of the city I was born in.
“Vals” isimli şarkınız hakkında yüzbinlerce şey yazıldı, canlı performansta da
dinleyicilerin büyük bir heyecanla bekledikleri şarkı o idi. Sizce bu şarkı
neden bu kadar çok sevildi?
Bunun sebebini açıkçası ben de bilmiyorum.
Dinleyicilerime de sordum fakat neden bu
kadar çok sevildiğine dair onlardan da net
bir cevap alamadım.
Müziğin temelinde duygular yatar.
Eserlerinizi dinlerken insan kendi içinde
ruhsal bir yolculuğa çıkıyormuş gibi hissediyor. Müziğinizin (Vals şarkısının)
yaratım sürecinden biraz bahseder misiniz?
Bu çok uzun bir süreçti. Tahmini olarak 4
sene önceydi. Ben genellikle akşamları piyanoda doğaçlama bir şeyler çalıyorum. O
sıralarda piyanomu yeni almıştım. Birkaç
notadan sonra bir şeyler çıkmaya başladı. Ve
böylelikle Vals’in ilk notaları belli oldu.
Fakat şarkı hemen ortaya çıkmadı.
Neredeyse bir sene notalar bir köşede kaldıktan sonra şarkının nakarat kısmını yazdım ve son halini internete yükledim. Bir 6
ay da şarkı internette dolandı fakat çok kişi
tarafından dinlenmedi. Şarkıya klip yaptıktan sonra ise dinleme ve izleme sayısı yükseldi ve yavaş yavaş tanınmaya başladı.
42
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
“Müziklerimdeki
romantik hava
doğduğum şehrin
sessiz, sakin ve
ormanlık
olmasından
kaynaklanıyor.”
“The romantic
glamor of my
music comes from
the tranquility
and forests of
the city I was
born in.”
Five months after your first concert in
Istanbul, you met your Turkish fans
again. How did the concert go? How did
you find Istanbul?
First I want to answer your last question.
Whenever I come to Istanbul, I fall in love
over and over again. This city gives me peace.
And our concert was very good and entertaining. My audience in Turkey is very
unique. Different from Russia, they listen to
my music enthusiastically here. And I like
this difference.
Thousands of comments were written
about your song “Vals”, and it was the
song that the audience waited for with
great excitement during the live performance. Why do you think this song is
loved so much?
Actually, I don’t know either. I asked my
audience, but even they could not tell me
exactly why they love this song this much.
www.hazarworld.com
01
Rus piyanist Evgeny Grinko.
01
Russian pianist Evgeny
Grinko.
Feelings are at the heart of music. People
feel like they spiritually travel within
themselves when they are listening to
your pieces. Can you give us some information about your music’s (the ‘Vals’
song) composition process?
It was a very long process. It was 4 years ago,
I guess. I generally improvise on my piano in
the evenings. My piano was new at that time.
I played a few notes and after that, something
started to grow. And that’s also how the first
notes of ‘Vals’ came out. The song did not
come out quickly, though. After the notes had
waited for me for almost a year, I wrote the
chorus of the song and uploaded the final
version on the Internet. Then the song waited
on the internet for 6 months but it was not
listened so much. When the video clip was
shot, the listening and viewing rate increased
and the song started to become popular.
Dinlemekten en çok hoşlandığınız
müzisyenler kimler? Yaratım sürecinizi
nasıl etkiliyorlar? Müzik sizin için ne
anlam ifade ediyor?
Dinlediğim yabancı müziklerin benim eserlerimde elbette etkisi var. Özellikle Fransız
müzisyen besteci Yann Tiersen, Amerikalı
müzisyen besteci Philip Glass ve İtalyan
besteci müzisyen Nino Rota’yı dinliyorum.
Bunların yanı sıra Sovyet bestecilerini de
dinliyorum. Müzik benim için çok anlam
ifade ediyor. Çünkü ben hep müziğin içindeyim ve müzikle beraberim.
Türk besteci ve müzisyenlerden dinlediğiniz birileri var mı peki?
Rusya’da Türk besteci ve müzisyenler çok
az tanınıyor. Türkiye’deki piyanistlerden
sadece Fazıl Say’ı tanıyorum ve eserlerini
severek dinliyorum.
Birlikte sahne aldığınız müzisyenlere
baktığımızda çok genç bir kadro olduğu göze çarpıyor. Nereden tanışıyorsunuz? Ekip nasıl oluştu?
Vals şarkısına klip çektikten sonra
Moskova’da iki farklı müzik kanalı canlı
olarak konser vermemizi istediler. O sırada
benim ekibim, müzisyenlerim yoktu ve
arkadaşımdan yardım istedim. O da konservatuvarda eğitim gören müzisyen arkadaşlarıyla bizi tanıştırdı. O tanışmadan
sonra müzisyen arkadaşlarla müzik ekibimizi kurduk. Ekibimdeki müzisyenlerle
“İstanbul’a her
gelişimde daha da
çok seviyor ve
aşık oluyorum.”
“Whenever I come
to Istanbul, I fall
in love over and
over again.”
Who are your favorite musicians? How
do they affect your composition process?
What does music mean to you?
The foreign music I listen to has a certain
effect on my pieces. I especially listen to
French composer-musician Yann Tiersen,
American composer-musician Philip Glass,
and Italian composer-musician Nino Rota.
Apart from these, I also listen to Soviet composers. Music means a lot to me. This is
because I am always in and with the music.
Are there any Turkish composers or
musicians you are listening to?
Turkish composers and musicians are not
well known in Russia. Fazıl Say is the only
HAZAR WORLD
43
EVGENY GRİNKO / EVGENY GRINKO
sadece iş arkadaşı değil, iş dışında da çok
iyi arkadaşız.
Bir müzisyen bakış açısıyla değerlendirdiğinizde memleketiniz Rusya’daki
ve Türkiye’deki müzikseverlerde en
çok dikkatinizi çeken farklar neler?
Rusya’daki konserlerimizde insanlar
genelde müziklerimizi oturarak ve sessizce dinlerler. Bazen de duygulanarak ağlarlar. Fakat Türkiye’deki müzikseverler bizi
oldukça coşkulu dinliyorlar. Sanki bir
rock grubunu dinler gibi. Ama ben bunu
da çok seviyorum.
Müzik dışında hayatınızda neler var?
Özel bir ilgi alanı mesela?
Önceleri fotoğraf çekmeyi çok seviyordum
ama şimdi buna zaman bulamıyorum.
Onun dışında kısa videolar çekiyorum ve
bugünlerde iki klibimizi o videoları kullanarak hazırlıyoruz.
44
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
“Rusya’daki
konserlerimizde
insanlar genelde
müziklerimizi
oturarak ve
sessizce
dinlerler. Bazen
de duygulanarak
ağlarlar.”
“People generally
listen to our
music quietly in
their seats at our
concerts in
Russia. Sometimes
they are even
moved to tears.”
Turkish pianist I know, and I love listening
to his music.
When we consider the musicians you
share the stage with, we see a very young
team. Where do you know each other
from? How was the team created?
After we shot the video clip for ‘Vals’, two
different music channels in Moscow wanted
us to give a live concert. I did not have a
team or any musician at that time and I
asked my friend for help. He introduced me
to his musician friends studying in the conservatoire. After that, we formed our music
team with those musician friends. We are
not only colleagues, but also very close
friends.
When you look from the viewpoint of a
musician, what are the most obvious differences between music lovers of your
home country Russia and Turkey?
People generally listen to our music quietlyin their seats at our concerts in Russia.
Sometimes they are even moved to tears.
However, music lovers in Turkey listen to us
enthusiastically as if they are listening to a
rock band. But I also love this.
www.hazarworld.com
2009’da Cinematic Melodies, 2011’de
de Winter Sunshine albümleri yayınlanmıştı. Yakın zamanda üçüncü bir
albüm gelecek mi?
Bunların haricinde gerçekleştirmeyi
planladığınız başka bir projeniz var mı?
Üçüncü albümümüz şu anda sadece
Rusya’da satışta. Albümün ismi Ice for
Aureliano Buendia. Albüm, ismini
Gabriel Garcia Marquez’in yarattığı bir
karakterden alıyor. Albümün Türkiye’de
satışa çıkması konusunda dağıtıcı şirketlerle irtibatımız sürüyor. Sonuçlandıktan
sonra burada da satışı başlayacak.
Son olarak, bir hayalinizi gerçekleştirme fırsatı sunulsaydı onun ne
olmasını isterdiniz?
(Uzunca bir süre düşündükten sonra…)
Uzaya yolculuk. Bir arkadaşım hep şunu
söyler: “Hayatta gerçek olabilecek şeyler
aslında hayal değil. Gerçek olması zor ya
da imkansız olan şeylerdir asıl hayal
olan.” Bu yüzden benim için uzaya gitmek imkansız ve hayal.
Yakın zamanda sizi yeniden
Türkiye’de görme fırsatı bulabilecek
miyiz?
Olabilir tabii, neden olmasın. Ben de
bunu çok istiyorum fakat bu sıralarda
Rusya’da çok sayıda konserlerimiz var ve
yeni bir albüm çalışması yapmayı planlıyoruz. Elimizde albüm haline getirilmesini bekleyen çok sayıda eserimiz bulunuyor.
What do you have in your life apart from
music? Any special interests for example?
I used to love photography, but I can’t find the
time to do it now. Apart from that I shoot short
videos and at the moment we are preparing
two clips using these videos.
Cinematic Melodies was released in 2009,
and Winter Sunshine in 2011. Will there be
a third album in the near future? Do you
have any other projects that you are planning to realize?
Our third album is on sale only in Russia right
now. The name of the album is ‘Ice for
Aureliano Buendia’. The album takes its name
from a Gabriel Garcia Marquez character. We
have ongoing negotiations with distribution
companies about releasing it in Turkey. It will
be sold here as well after these negotiations are
finalized.
And finally, if you had the chance to fulfill
a dream, what would it be?
(Thinks about it for a long time...) Space travel.
One of my friends always says this: “Things
that may be realized in life are not dreams in
fact. Real dreams are those which are hard or
impossible to make real.” Therefore, going to
space is impossible and a dream for me.
Will we be able to see you in Turkey again
soon?
Of course, why not? I want it too, but we have
many concerts in Russia these days and we are
working on a new album. We have many pieces
that are waiting for being included in an album.
HAZAR WORLD
45
KÜLTÜR&SANAT / CULTURE&ART
FİLM / FILM
Yönetmen: NURİ BİLGE CEYLAN
DIRECTOR: NURI BILGE CEYLAN
KIŞ UYKUSU
Cast: Haluk Bilginer, Demet
Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk
Pekcan, Serhat Mustafa Kılıç,
Tamer Levent, Nejat İşler, Nadir
Sarıbacak
Emekli bir oyuncu olan Aydın, aktörlüğü bıraktıktan sonra Orta Anadolu’da
kendi halinde küçük bir otelde çalışarak
günlerini geçirmektedir. Hayatında iki
kadın vardır; kendisinden uzak olan
genç karısı Nihal ve boşanmış olan kız
kardeşi Necla. Yaşadığı taşrada kışın
bastırması ve kar yağışının artması
Aydın’ın sinirlerine dokunur ve uzaklara giderek yeni bir hayat kurma yoluna
gider. Yüzünü taşraya dönen bir yapım
olan “Kış Uykusu”nun başrolünde usta
oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Film,
bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın
Palmiye’yi kazandı.
Aydın, a retired actor, spends
his days working in a small hotel
in Central Anatolia. He has two
women in his life: his young wife
Nihal, who is far from him, and
his divorced sister Necla. When
the winter comes to the province
where Aydın lives and the snowfall
increases, he gets nervous and
heads to distant lands to start a
new life. Starring successful and
experienced actor Haluk Bilginer,
the film turns its face to the rural.
The film won the Palme D’or at the
Cannes Film Festival this year.
SERGİ / EXHIBITION
Tarih: 29 MAYIS - 21 HAZİRAN Yer: Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi
Date: MAY 29 - JUNE 21, BEYOĞLU AKADEMİLİLER ARTS CENTER
DÜŞLER COĞRAFYASINDAN İZLER
Düşlerimizde kalan ve bilinçaltımızı etkileyen yaşam
izlerinin yer aldığı resimlerde, Sertap Yeğin’in tuval
üzerinde zamanı ortadan kaldırarak kendi kurguladığı ve
her yere ait olabilecek bir manzara içinde duran figürlerle
unuttuğumuz görsel durumları ortaya çıkarması oldukça
dikkat çekici. Yeğin, farklı bir desen anlayışı ile beslenen
yağlı boya resimlerde yer alan figürlerin zamansız ve
bilinmeyen yerlere ait kurgusal durumlarını evrensel bir
bakış açısıyla ortaya koyuyor.
TRACES FROM DREAMS
Sertap Yeğin revealed the forgotten images with the
figures he edited which are surrounded by landscapes
that may belong to any space and time in the paintings
where there are traces of life which stay in our
dreams and affect our subconscious. With a universal
perspective, Yeğin reveals the fictional situations from
timeless and unknown places, which are on the oil
paintings fed by a different pattern insight.
46
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
WINTER SLEEP
Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet
Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan,
Serhat Mustafa Kılıç, Tamer Levent,
Nejat İşler ve Nadir Sarıbacak
www.hazarworld.com
KİTAP / BOOK
Yazar: Sarah JIo
Author: Sarah Jio
SON KAMELYA
1940’lı yılların Amerika’sında bir fırıncının
kızı olan Flora Lewis, un kokulu hayatının
bir gün çok farklı yöne sürükleneceğini
bilmiyordur. Genç kız bir yandan yaşlı anne
babasına yardım ederken, öte yandan botanik
bahçesinde bitkilerin ve çiçeklerin gizemli
dünyasıyla uğraşmaktadır. Ta ki kendini
uluslararası çiçek hırsızlığı zincirinin tam
ortasında bulana kadar… Dört öksüz çocuğa
dadılık yaparak köşke sızan Flora, içinde
imkânsız bir aşkın tohumlarını büyütürken,
ne tür bir belaya bulaştığını acı bir şekilde
öğrenecektir.
THE LAST CAMELLIA
Flora Lewis, daughter of a baker in 1940s’
America, does not know that her floursmelling life will lead to a very different
way some day. While the young girl is
helping her old parents, she also deals with
the secret world of plants and flowers in the
botanical garden until she finds herself in
the middle of an international flower theft...
Infiltrating into the mansion to babysit four
orphans, Flora will painfully learn what
kind of a trouble she is facing as she grows
an impossible love in her heart.
OPERA / OPERA
TİYATRO / THEATRE
TARİH: 3 - 17 haziran, Yer: İstanbul Arkeoloji Müzesi, Leyla Gencer
Opera ve SANAT Merkezi, Zorlu Center PSM, Kadıköy Süreyya Operası
11 HAZİRAN, Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava
Sahnesi, İstanbul
DATE: JUNE 3 - 17, Venue: Istanbul Archeological Museum, Leyla Gencer Opera and Art
Center, Zorlu Center PSM, Kadıköy Süreyya Opera House
5. ULUSLARARASI
İSTANBUL OPERA
FESTİVALİ
Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü; DenizBank’ın
katkılarıyla düzenlenen 5.
Uluslararası İstanbul Opera
Festivali ile 3-17 Haziran 2014
tarihleri arasında İstanbullu
sanatseverlere muhteşem
bir opera şöleni yaşatmaya
hazırlanıyor. Festival
kapsamında Haziran ayı
boyunca İstanbul’un çeşitli
opera ve kültür merkezlerinde
ünlü sanatçıların klasik eserleri
sahnelenecek. Eserlerden
bazıları W.A. Mozart’ın ünlü
eseri Saraydan Kız Kaçırma,
Cemal Reşit Rey’in ünlü eseri
Lüküs Hayat ve Salzburg Devlet
Operası’nın sahneleyeceği
Beklenmedik Karşılaşma.
Date: June 11, Venue: Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theater,
Istanbul
5TH INTERNATIONAL
ISTANBUL OPERA
FESTIVAL
Directorate General of State
Opera and Ballet is getting
prepared to offer a wonderful
opera festival to Istanbul art
lovers on June 3-17, 2014 with
the 5th International Istanbul
Opera Festival, held with the
support of DenizBank. During
the festival, famous artists’
classical pieces will be staged
in Istanbul’s various opera and
culture centers throughout June.
Some of these pieces are W. A.
Mozart’s ‘The Abduction from
the Seraglio’, Cemal Reşit Rey’s
famous work ‘Lüküs Hayat’,
and Salzburg State Opera’s
‘Unexpected Encounter’.
HIDRELLEZ
Meriç Nehri kıyısında
yaşayan coşkulu
Romanlardan hüzünlü
bir aşk öyküsü...
“Hıdrellez”, ruhu ne
kadar özgür olursa
olsun, sevdiğinin
gönlünde tutuklu
kalan genç bir kızın
çaresizliğini ve
yalnızlığını konu
alırken, bir dönemin
siyasi acılarına da
tanıklık ediyor.
HIDRELLEZ
A sad love story
by enthusiastic
gypsies living on the
coasts of the Meriç
River... “Hıdrellez”
is about a young
girl’s desperation
and loneliness who,
despite her free soul, is
captivated by the heart
of her lover. It also
reflects the political
suffering of that
period.
HAZAR WORLD
47
ROTA / ROUTE
TÜRKMENBAŞI / Turkmenbashi
BİR LİMAN KENTİ:
TÜRKMENBAŞI
Hazar Denizi’nin batı kıyısındaki Bakü’den
sonra doğu kıyısında görülmeye değer
kentlerden biri; Türkmenbaşı.
Timur Özkan
A PORT CITY:
TURKMENBASHI
After Baku on the western coast of the
Caspian Sea, another worth-seeing city
on the eastern coast: Turkmenbashi.
48
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUN 2014 ISSUE 19
www.hazarworld.com
01
G
eleneksel halıları ve safkan Ahal Teke
atlarıyla ünlü Türkmenistan, bayrağındaki beş yıldız ve beş ayrı halı
motifiyle temsil edilen beş
“welayat”tan oluşmaktadır: Ahal (merkezi
Anau), Balkan (merkezi Balkanabat),
Daşoğuz, (merkezi Daşoğuz), Lebap (merkezi Türkmenabat) ve Mari (merkezi Mari).
Müstakil bir yapıya sahip başkent Aşkabat
haricinde ülkenin en önemli kentleri;
Karakum Çölü’ndeki Mari ile Hazar Denizi
kıyısındaki Türkmenbaşı’dır.
Türkmenbaşı kenti, bağımsızlığı elde ettiği
1991’den, erken sayılabilecek bir yaşta hayatını kaybettiği 2006 yılına kadar
Türkmenistan’ı aralıksız yöneten ve esasında Sovyetler Birliği döneminde de ülkenin
birinci adamı olan ilk Devlet Başkanı
Saparmurat Türkmenbaşı’nın adını taşıyordu. Öncesinde ise kent Krasnovodsk olarak
anılıyordu. Bir zamanlar Ceyhun
(Amuderya) Nehri’nin Hazar Denizi’ne
döküldüğü, kırmızı renkli topraklarda
kurulmuş olduğu için Rusça “kızıl su” anlamındaki Krasnovodsk adı bu kente
verilmişti.
Zamanla kuruyan ve günümüzde bölgenin
en önemli petrol ve doğal gaz yataklarının
yer aldığı bu toprakların ekonomik önemi;
Hazar Denizi’ni Aşkabat üzerinden
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e ve oradan
da Fergana Vadisi’nin bereketli topraklarına
bağlayan Trans Hazar demir yolunun
tamamlanmasıyla daha da artmıştır. Aynı
zamanda Hazar’ın karşı kıyısındaki
Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile kuzeyde,
Rusya Federasyonu’nun liman kenti
Astrahan’a gemi seferleriyle bağlanan
Türkmenbaşı bugün artık büyük bir
endüstri ve liman kentidir.
F
amous for its traditional carpets and
thoroughbred Ahalteke horses,
Turkmenistan consists of five “welayat/ provinces” represented on its flag
with five-stars and five different rug
motives: Ahal (center Anau), Balkan (center Balkanabat), Dashoguz (center
Dashoguz), Lebap (center Turkmenabat)
and Mari (center Mari). Except the capital
city Ashgabat which has a self-contained
structure; the most important cities of the
country are Mari in the Karakum Desert
and Turkmenbashi on the Caspian Sea
coast.
The city is named after the first president
Saparmurat Turkmenbashi who was the
first man in the Soviet Union period and
who ruled Turkmenistan from 1991 to
2006, from the country’s independence till
the day he died at a young age. The city
was previously called as Krasnovodsk
which means “red water” in Russian language. The name was given due to its
establishment on red earth where the
Ceyhan River (Amu Darya) poured into the
Caspian Sea.
Economic importance of this land, where
the region’s most important oil and natural
gas fields are located, has increased even
more after the completion of the TransCaspian railway which connects the
Caspian Sea to Uzbekistan’s capital city
Tashkent through Ashgabat, and to the
fertile Fergana Valley. At the same time,
after it got connected with Baku,
Azerbaijan’s capital on the shores of the
Caspian Sea, and Astrakhan, Russian
Federation’s port city in the north,
Turkmenbashi has become a coastal town
and a major industry today.
HAZAR WORLD
49
TÜRKMENBAŞI / TURKMENBASHI
Hazar’ın Dubai’si, Türkmenistan’ın
Antalya’sı: Avaza
Türkmenistan’ın hemen hemen tamamını
kaplayan, dünyanın sayılı büyük çöllerinden
Karakum ile dünyanın en büyük tuzlu su
gölü Hazar’ın birleştiği bu coğrafya; ekonomik potansiyelinin yanı sıra turistik potansiyeli ile de gelecek vaat ediyor.
Türkmenbaşı’na 12 kilometre uzaklıktaki
Avaza bölgesi, yapılan yatırımlar ve kurulan
tesisler açısından Antalya’ya benzetiliyor.
Avaza, ılıman iklimiyle de turizm açısından
cazip bir yöre. Avaza’nın 16 kilometrelik
sahili boyunca, bir kısmının yapımı Türk firmalar tarafından üstlenilen turistik tesisler
kadar sürdürülen çevre düzenleme, ulaşım
ve altyapı projeleri de oldukça iddialı.
Dubai’dekilerin benzeri yapay adaların da
gündemde olduğu Türkmenbaşı’nın yine bir
Türk firması tarafından yapılan modern
havaalanı; buradaki çalışmalara özel bir
önem veren Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından
hizmete açıldı.
Türkmenbaşı’nda ayrıca Yerel Tarih ve Doğa
Tarihi müzeleri meraklılarını beklerken eski
Krasnovodsk kalesinin kapısı kentin gezilecek yerleri arasında not edilebilir.
Yörenin özellikle gurme gezginlere hitap
eden bir cazibe unsuru daha bulunuyor.
Mersin balığının sadece Hazar Denizi’nde
yaşayan ve yörede osetiren veya nehre olarak
anılan bir cinsinden üretilen siyah havyar,
dünyanın en kaliteli havyarı kabul ediliyor.
Bölgede görülmesi gereken bir diğer yer ise
2690 kilometrekare büyüklüğüyle ülkenin
ikinci en büyük ulusal parkı olan ve
Türkmenistan’ın UNESCO Dünya Doğal
Mirası Yedek Listesi’ndeki sekiz varlığı arasında da yer alan Hazar Devlet Doğa Koruma
Alanı’dır.
Awaza: Dubai of the Caspian,
Antalya of Turkmenistan
Türkmenistan’ın tarih hazineleri
Türkmenistan’ın, UNESCO’nun esas
listelerinde de üç miras alanı bulunuyor.
Ülkenin kuzeyindeki Daşoğuz vilayetinde
yer alan Köhne Urgenç (Eski Urgenç) kenti
2005’te, Aşkabat yakınlarındaki antik Nisa
kentinin kalıntıları ise 2007 yılında listeye
girmiş. 1999 yılında dünya mirası ilan edilen
antik Merv kenti Aşkabat’ın doğusundaki
Mari yakınlarında yer alıyor. Bir dönem
Büyük Selçuklu Devleti’nin başkentliğini de
yapmış olan Merv’deki Sultan Sencer
Türbesi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye
Cumhuriyeti tarafından restore edilmiş.
Ve başkent Aşkabat… Türkmenistan’ın gezi-
50
HAZİRAN 2014 SAYI 19 - JUNE 2014 ISSUE 19
01
Türkmenbaşı şehri ŞirKabir Türbesi.
01
Shir-Kabir Mausoleum
in Turkmenbashi.
02
Türkmenbaşı şehri
Halkara Havaalanı.
02
Halkara Airport in
Turkmenbashi.
One of the world’s biggest desserts
Karakum covering almost the entire
Turkmenistan, and the world’s largest
salt water lake Caspian merge in this
promising geography with its touristic
and economic potential. The Awaza
region is located 12 miles away from
Turkmenbashi, and it is likened to
Antalya in terms of the facilities established and the investment made in the
area.
Awaza is an attractive region for
tourism with its temperate climate.
Touristic facilities, some of which were
built by Turkish firms, and the ongoing
landscaping, transportation and infrastructure projects along the 16 kilometerlong coast of Awaza are also quite
impressive. Besides its artificial islands
like Dubai, the city of Turkmenbashi is
on the agenda with its modern airport
which was also built by a Turkish firm
and opened by President Gurbanguly
Berdimuhamedov personally paying special attention to the works done here.
Old Krasnovodsk Castle is a must-see for
those who are keen on seeing Local
History and Natural History
Museums.
The resort has a charm that particularly
appeals to gourmet travelers. Black caviar produced from a sturgeon breed living
in the Caspian Sea, which is also called
ossetra, is the world’s best quality caviar.
Another place to be seen in the region is
the country’s second largest national
park, (2,690 km²) ‘Hazar State Nature
Reserve’ which is among the eight assets
of Turkmenistan in the UNESCO World
Natural Heritage Tentative List.
www.hazarworld.com
Turkmenistan’s Historical Treasures
lip görülecek yerleri arasında ilk sırayı alan
Aşkabat’ı çöl ortasında bir vahaya benzetmek yanlış olmaz. Geniş bulvarları ve devasa
yeşil alanlarıyla planlı bir kent olan
Aşkabat’ta Çöl Pazarı’nı görmeden, Ulusal
Müze’yi ve Halı Müzesi’ni gezmeden yapılmış bir Türkmenistan seyahati eksik kalacaktır.
Ne Yenir?
Türkmen pilavı, mantı, mantı böreği, samsa
(börek) ve şaşlık (kuzu şiş) Türkmen mutfağının öne çıkan yemeklerindendir. Özbek
pilavına benzeyen Türkmen pilavı havuçlu,
etli ve üzümlü olarak yapılır ve pamuk
yağıyla pişirilir. Ispanak, kabak, patates ve
yabani otlarla da yapılan Türkmen mantısının en önemli özelliği buharda pişirilmesidir.
Hanım böreği olarak da adlandırılan mantı
böreği ise mantının kıyma, patates, soğan ve
otlarla, büyük bir rulo halinde yapılmış şeklidir.
Turkmenistan has three sites in UNESCO’s
main list of heritage. Kunya Urgench located in the Dashoguz Province in the northern part of the country was added to the
list in 2005, and the ancient ruins of Nisa
near Ashgabat was added in 2007. The
ancient city of Merv which is located near
Mari in the eastern part of Ashgabat was
declared a world heritage site in 1999.
Sultan Sanjar Mausoleum in Merv which
was the capital of the Great Seljuk Empire
for a term has been restored by the
Republic of Turkey in the previous years.
And the capital Ashgabat… It would not be
wrong to call it an oasis in the middle of
desert which would make it the first place
among the attractions of Turkmenistan. A
trip to Ashgabat, which is a planned city
with wide boulevards and huge green
areas, would be incomplete without seeing
the Desert Bazaar, National Museum and
the Carpet Museum.
What to Eat?
Turkmen pilaf, ravioli, dumplings, samsa
(fritters) and shashlik (lamb skewers) are
among the favorite dishes of Turkmen cuisine. Similar to Uzbek pilaf, Turkmen pilaf
is made with meat, carrots and raisins, and
cooked with cottonseed oil. Turkmen ravioli, which can be prepared with spinach,
zucchini, potatoes and weeds, is steamed.
Delicious dumplings made with meat, potatoes, onions and herbs in the form of rolls
are also cooked like ravioli.
Ne alınır?
What to Buy?
Türkmenbaşı’ndan, sınırlı bir şekilde yurt
dışına çıkarılmasına izin verilen siyah havyar alınabilir. Geleneksel Türkmen giysileri
ve Türkmen halıları da hediye veya hatıra
eşyası olarak ilgi çekici olabilir.
Black caviar can be bought in
Turkmenbashi but it is allowed in limited
amounts. Traditional Turkmen carpets and
clothes could be interesting as gifts or souvenirs.
Nasıl Gidilir?
How to Get There?
Türkmenbaşı’na, Türkmenistan
Havayolları’nın (TA) haftanın bazı günlerinde düzenlediği İstanbul-Türkmenbaşı seferleriyle doğrudan üç saatte ulaşılabilir.
Türkmenbaşı’na ayrıca THY veya TA ile
Aşkabat’a kadar geldikten sonra TA’nın iç
hatlarıyla bir saatte uçulabilir. Aşkabat’a 580
kilometre uzaklıktaki Türkmenbaşı’na karayoluyla yolculuk ortalama 8, trenle ise 12-14
saatinizi alacaktır. Türkmenistan, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaktadır.
You can get to Turkmenbashi from
Istanbul in three hours via direct flights by
Turkmenistan Airlines (TA) on certain
days of the week. You can also fly to
Ashgabat with Turkish Airlines or TA and
then fly to Turkmenbashi with TA’s domestic flights for an hour. Travelling to
Turkmenbashi, which is 580 km away from
Ashgabat, would take 8 hours by car and
12-14 hours by train. Turkmenistan
requires visa for citizens of the Republic of
Turkey.
HAZAR WORLD
51
ROTA / ROUTE
stabesi publis is? Nos sul / UAstabesi publis is? Nos sul
краткое
изложение
www.hazarworld.com
Халдун Яваш
Каспийский
Стратегический Институт
Генеральный Секретарь
Энергетические проекты во многих регионах мира
являются причиной беспорядков и захвата территорий. Проекты же, начатые по инициативе братских
стран - Азербайджана и Турции, являются гарантией
стабильности и развития. Сотрудничество Турции и
Азербайджана в сфере энергетики, начатое со строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, с
помощью проекта TANAP способствует оздоровлению энергетической карты Европы и региона. Темой,
вынесенной на обложку журнала, стала церемония
подписания соглашения о передаче части доли Total в
“Шах Дениз 2” компании TPAO и передаче части доли
ГНКАР в TANAP компании BOTAŞ.
Вашему вниманию предоставляется материал, посвященный катастрофе в Сома, унесшую жизнь 301 шахтера, самой крупной в истории Турции аварии на
шахте, и о моральной поддержке из стран
Каспийского региона, оказанной в связи с этим событием.
Детально обсужден состоявшийся в Тбилиси трехсторонний саммит президента Грузии Георгия
Маргвелашвили, президента Турции Абдуллы Гюля и
президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Основными пунктами повестки дня саммита президентов трех стран, которые будут осуществлять проект
Транс-Анатолийского Газопровода, стали вопросы
энергетики и транспорта.
Среди основных мероприятий, прошедших в этом
месяце, стали: Астанинский Экономический Форум, в
котором принял участие в качестве докладчика эксперт Центра энергетики и экономических исследований HASEN Доц. Др. Фатих Маджид, и 4-й Конгресс
Ассоциации Университетов Кавказа. Проф. Др.
Месут Хаккы Джашын сделал анализ состоявшихся
25 мая 2014 года президентских выборов в Украине.
Асс. Доц. Др. Вугар Иманбейли подробно рассмотрел
место, которое занимает в истории Азербайджанская
Демократическая Республики.
До встречи в июльском номере журнала.
HAZAR WORLD
53
краткое изложение
В столице Грузии
Тбилиси состоялась
встреча на
высшем уровне
руководителей трех
стран Каспийского
Региона, успешно
сотрудничающих в
области энергетики
и экономики:
президента
Грузии Георгия
Маргвелашвили,
президента Турции
Абдуллы Гюля
и президента
Азербайджана
Ильхама Алиева.
ТРЕХСТОРОННИЙ САММИТ В ГРУЗИИ: ГРУЗИЯ
- АЗЕРБАЙДЖАН - ТУРЦИЯ
СЕЛИН ШЕН САЛТАШ
В
составе делегации президента Абдуллы
Гюля были: министр труда и социальной защиты Фарук Челик, министр
транспорта, морских дел и связи
Лютфи Элван, депутаты и бизнесмены. На
саммите обсуждались вопросы экономического сотрудничества в области энергетики
и транспорта.
Все президенты послали месседж сильной
политической воли относительно совместных проектов в сфере энергетической
инфраструктуры и транспорта, которые
внесут значительной вклад в повышение
занятости в регионе. Стоимость самого
“маленького” проекта оценивается в 45
млрд. долларов.
МАРГВЕЛАШВИЛИ: САММИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РЕГИОНАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
Президент Маргвелашвили, отметив, что он
рад приветствовать президента Гюля, президента Алиева и всех участников в Грузии,
сказал, что плодами этого саммита восполь-
54
Июнь 2014 ВЫПУСК 19
зуются десятки миллионов людей.
Маргвелашвили сказал: “Этот исторический
саммит положительно влияет на экономики
наших стран, их процветание и стабильность всего региона”.
АЛИЕВ: СОВМЕСТНО МЫ ОБЕСПЕЧИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
отметил важность этой встречи с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Европы. Алиев сказал: “Шах Дениз 2,
строительство Транс Анатолийского и
Трансадриатического Газопровода - самые
важные энергетические проекты в Европе.
Эти проекты обеспечат энергетическую
безопасность Европы, появятся новые области занятости и инвестиций. Уровень иностранных инвестиций в каждую из наших
стран повысится. В основе всех наших инициатив лежит воля наших народов и сильная
политическая воля. Мы строим наши отношения на этом фундаменте и обогащаем
проектами наше сотрудничество.
www.hazarworld.com
Проявленное сегодня здесь единство, как
отмечено в мировых СМИ, имеет международное значение”.
ГУЛЬ: ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЛИ
МЕЧТОЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
Президент Абдулла Гюль своё выступление
на пресс-конференции начал со слов о том,
что они встретились, как президенты трех
стран, разделяющих общее видение относительно Южного Кавказа, и подробно рассмотрели все аспекты сотрудничества.
Турция, Азербайджан и Грузия реализовали
такие важные проекты регионального и глобального масштаба, как Баку-Тбилиси-
Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, БакуТбилиси-Карс. Вклад этих трех стран в стабильность и благополучие на Южном
Кавказе одобряется всем международным
сообществом.
Гуль сказал: “Эти проекты называли трудно
осуществимыми, и даже - мечтой. Два из
этих проекта уже реализованы, а третий проект железной дороги - станет реальностью в скором времени”. Гуль, отметив, что
проект Транс Анатолийского Газопровода (
TANAP ) выявил важность региона, сказал:
“Мы желаем при помощи этих проектов
повысить благополучие и экономическое
развитие в регионе”.
HAZAR WORLD
55
краткое изложение
СТРАШНАЯ
КАТАСТРОФА:
СОМА
13 мая 2014 года в городе Сома провинции Маниса произошла авария, ставшая
самой крупной аварией на шахте в истории страны. Вся страна погрузилась в траур
по погибшим 301-му шахтеру. От лидеров стран Каспийского Региона и со всего
мира в Турцию поступили выражения соболезнования.
МЕРВЕ ДАМДЖЫ
К
атастрофа в шахтерском городе Сома
погрузила всю Турцию в траур. Во
вторник 13 мая в городе Сома провинции Маниса на шахте, эксплуатируемой “Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.” одной из
компаний “Soma Holding”, произошла авария, унесшая жизнь сотен рабочих. С числом погибших 301-м шахтером, эта катастрофа вошла в историю Турции, как самая
крупная авария в горнодобывающей отрасли.
Вся Турция испытала боль от этой катастрофы, в которой спаслись 486 человек.
3-ЕХ ДНЕВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТРАУР
После катастрофы был объявлен 3-ех дневный национальный траур. Руководство страны, во главе с правительством, отменив все
программы направилось в Сому. Президент
Абдулла Гюль, премьер-министр Реджеп
Тайип Эрдоган, лидер НРП Кемаль
Кылычдароглу, председатель МХП Девлет
Бахчели и сопредседатель ПНД Себахат
56
Июнь 2014 ВЫПУСК 19
Тунджел изучили на месте ситуацию в регионе. Премьер-министр Эрдоган встретился с
родственниками шахтеров и в кризисном
центре получил информацию от должностных лиц. Он выразил глубокое соболезнование семьям шахтеров по поводу гибели их
близких.
Премьер-министр, относительно аварии в
шахте Сома, сказал: “Мы внимательно следим за административными и судебными расследованиями аварии. Мы начали работы на
всех уровнях для того, чтобы больше не случались подобные аварии и чтобы свести их к
минимуму. Жизнь полна рисков, проводите
сколько хотите проверок, самым идеальным
является сведение к минимуму числа
несчастных случаев. Полное исключение
несчастных случаев не представляется возможным ни в одной точке мира ”.
Ожидаемое общественностью объяснение
случившегося администрацией шахты пришло через четыре дня после катастрофы.
Председатель “Сома Холдинга” Алп Гюркан
сделал горькое признание, что: “Комнаты
www.hazarworld.com
жизни” в шахте должны были быть готовы
через 3-4 месяца”. Должностные лица заявили, что не было небрежности, могущей привести к аварии, и опровергли утверждения о
взрыве трансформатора и использовании
рабочих субподрядчиков.
УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСОМ В СОМА
ОСУШЕСТВИЛ ЙЫЛДЫЗ
Управление кризисом в Сома осуществил
министр энергетики и природных ресурсов
Танер Йылдыз. Йылдыз находился в постоянном контакте с родными шахтеров, внимательно наблюдал за проведением спасательных работ и оказанием медицинской помощи
пострадавшим горнякам и информировал
турецкую и мировую общественность о ходе
спасательных работ. Йылдыз, на специальном заседании парламента, посвященного
расследованию трагедии в Сома, относительно причин катастрофы, сказал следующее:
“В разрешении кризиса приняли участие все
прибывшие на место министры и около 2600
специалистов. После аварии семьям горняков наряду с моральной поддержкой была
оказана также и финансовая поддержка. На
шахтах Зонгулдака присутствует газ метан,
а здесь имел место разогрев угля. Причина
аварии будет установлена после проведения
административного и судебного расследования.”
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ТУРЦИИ ОТ
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ
Авария на шахте в Турции вызвала чувство
скорби во всех странах мира. Среди 14-ти
глав государств, направивших телеграмму
соболезнования президенту Абдулле Гюлю,
были: президент Германии Йоахим Гаук,
президент Израиля Шимон Перес, президент
России Владимир Путин, президент
Азербайджана Ильхам Алиев, президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент
Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Греции Каролос Папульяс. В мечетях
Боснии и Герцеговины, Косово,
Азербайджана, Албании и России были прочитаны пятничные проповеди. Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и пожелал скорейшего
выздоровления пострадавшим.
АЛИЕВ: “НОВОСТЬ МЕНЯ ПОТРЯСЛА”
Катастрофа в Сома вызвала чувство глубокой скорби в братской стране Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев был
одним из первых, выразивших свои соболезнования Анкаре. Алиев в телеграмме соболезнования, отправленной президенту Гулю,
написал: “Сообщение о гибели большого
числа шахтеров в результате взрыва на
угольной шахте в провинции Маниса глубоко потрясло меня. Разделяя с Вами горечь
этой утраты, выражаю глубокое чувство
скорби и соболезнования от своего имени и
от имени народа Азербайджана Вам, родным
и близким погибших, всему народу Турции и
пожелание скорейшего выздоровления
пострадавшим. Аллах рахмет этсин”.
Алиев в телеграмме соболезнования,
отправленной премьер-министру Эрдогану,
написал: “Мой дорогой брат, сообщение аварии на шахте в провинции Маниса, в результате которой получили травмы и погибло
много шахтеров, вызвало у меня чувство
глубокой скорби. Разделяя с Вами горечь
этой утраты, выражаю глубокое чувство
скорби и соболезнования от своего имени и
от имени народа Азербайджана Вам, родным
и близким погибших, всему народу Турции и
пожелание скорейшего выздоровления
пострадавшим. Аллах рахмет этсин”.
ЗАРПЛАТА ПЕРЕДАНА СОМЕ
Поддержка Азербайджана Турции не ограничилась этим. Депутат парламента
Азербайджана Ганире Пашаева передала
свою зарплату Красному Полумесяцу для
помощи семьям погибших шахтеров Сома и
организовала кампанию помощи Сома.
Пашаева сказала: “Наш президент, наше
государство и народ разделяют скорбь братской страны Турции”.
HAZAR WORLD
57
краткое изложение
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 96 ЛЕТ
Азербайджанская Демократическая Республика
(АДР) - независимое государство, учрежденное
азербайджанцами в начале XX века.
Дипломатические инициативы руководителей АДР
по представлению Азербайджана миру, в течение
короткого периода её существования между 1918
- 1920 годами, являются источником вдохновения
и сегодня. Переосмысление места АДР в нашей
истории, в 96 – ю годовщину её образования, имеет
большое значение.
П
АСС. ДОЦ. ДР. ВУГАР ИМАНБЕЙЛИ
росветительская деятельность местной интеллигенции и усилия национальной буржуазии, сгруппированной вокруг нефтяной промышленности Баку, вызвали процесс преобразования
общества в Азербайджане, оккупированном с начала XIX века царской Россией. В
этом процессе элита интеллегенции сыграла ведущую роль в развитии материальной
стороны и духовной культуры азербайджанцев. Разносторонне образованные представители интеллегенции следили за развитием событий в различных сферах в стране и мире и поддерживали отношения с
людьми с разными культурными традициями. Благодаря усилиям интеллигенции,
трудившимися в начале XX века в различных органах печати, в сфере образования
и в неправительственных организациях, в
стране развились национальная пресса и
театр, начали придавать большое значение
обучению на родном языке, были отправлены студенты за границу, был достигнут
прогресс в национальной литературе и
языке.
Республике 96 лет: Азербайджан
Крах царской России после революции
1917 года и возникновение ситуации хаоса
на Кавказе в определенной мере создали
благоприятные условия для создания азербайджанцами независимого государства.
Национальный совет, состоящий из
избранных депутатов под председатель58
Июнь 2014 ВЫПУСК 19
ством Мамеда Эмина Расулзаде, декларацией, опубликованной 28 мая 1918 года,
провозгласил о создании Азербайджанской
Демократической Республики. После провозглашения независимости он обратился к
правительству Османской империи с
просьбой об оказании военной помощи.
При поддержке Кавказской Исламской
Армии, сформированной под командованием Нури Паши, столица страны Баку в
сентябре 1918 года была очищена от большевиков.
Азербайджан - первое государство на
Востоке, выбравшее моделью республику
АДР стала первой республикой, образованной в исламском мире и среди восточных
стран. В этом смысле она была примером
для многих стран. В образованном в декабре 1918 года парламенте почти все политические группы и меньшинства получили
право представительства. Впервые женщины получили избирательные права.
Внешняя политика
АДР в течение короткого времени установила дипломатические отношения с государствами мира, проводя политику добрососедства, развивала региональное сотрудничество и даже предложила образование
Конфедерации Кавказа. Для представления
АДР мировой общественности на
Парижскую мирную конференцию была
направлена делегация под председательством руководителя парламента Али
Мардан бека Топчубашева.
События, произошедшие в течение этого
периода, оставили важное историческое
наследие. Составляющими этого наследия,
дошедшего до наших дней, являются: идея
независимости, образование национального
правительства, создание национальных
учреждений культуры, создание демократической политической структуры и представление Азербайджана на международной арене.
www.hazarworld.com
HAZAR WORLD
59
краткое изложение
ПРОРЫВ ТУРЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Два гиганта Турции в области энергетики - Турецкая Нефтяная Корпорация TPAO
и Турецкая Трубопроводная Компания BOTAŞ - сделали важный шаг в дальнейшем
укреплении своих нынешних позиций в проекте “Шах Дениз 2” и в Южном Газовом
Коридоре, общая сумма инвестиций которых в добыче и транспортировке газа
составляет 45 млрд. долларов.
T
ЭМИН ЭМРАХ ДАНЫШ
урция, увеличив через BOTAŞ и TPAO
свою долю в проектах “Шах Дениз” и
TANAP, сделала ещё один шаг для
завоевания важного места в мировой
энергетике. Церемония подписания соглашения о партнерстве Турции в добыче природного газа, на месторождении “Шах Дениз” и
проекте TANAP, состоялась 30 мая в
Стамбуле в “Shangri-La Bosphorus Otel” с
участием: Премьер-министра Турции
Реджепа Тайипа Эрдогана, министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера
Йылдыза, министра промышленности и
энергетики Азербайджана Натига Алиева и
президента ГНКАР Ровнага Абдуллаева.
ДОЛЯ TPAO В “ШАХ ДЕНИЗЕ” ВЫРОСЛА ДО
19 %
TPAO, увеличив свою долю в консорциуме
“Шах Дениз” с 9 % до 19 %, повысила свою
долю в месторождении “Шах Дениз” и стала
вторым по величине партнером после ВР.
Запасы природного газа месторождения
“Шах Дениз”, оцененные в 1,4 трлн. кубометров, достаточны для удовлетворения
потребности Турции в течение 30 лет на
уровне текущего годового потребления.
60
Июнь 2014 ВЫПУСК 19
Планируется, что газ из месторождения
“Шах Дениз 2” в 2018 году начнет поступать
по Транс-Анатолийскому Газопроводу
(TANAP) в Турцию, а в 2019 году - по
Трансадриатическому Газопроводу (TAP)
через Грецию, Албанию, Адриатическое
море и Италию – на Европейские рынки.
Как ожидается, в качестве поставщика газа
в проекте TANAP также могут выступить
Восточное Средиземноморье, Туркменистан
и Северный Ирак. После последнего приобретения доля акционеров в месторождении
“Шах Дениз” распределилась следующим
образом : BP- оператор (28,8% ) , TPAO
(19% ), ГНКАР (16,7%) , Statoil (15,5%) ,
Лукойл (10% ) и NICO (10%).
ДОЛЯ BOTAŞ В ТANAP УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 30 %
Доля BOTAŞ в проекте
Трансанатолийского Газопровода (TANAP),
в результате достигнутого соглашения
между сторонами, увеличилась с 20% до
30%. Турция, таким образом, увеличив
свою долю в проекте “Шах Дениз” как в
части производства, так и в части транспортировки газа, укрепила свои позиции в
мировой энергетической геополитике.
www.hazarworld.com
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЭРДОГАН: “МЫ С БРАТСКИМ АЗЕРБАЙДЖАНОМ СОЗДАЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ВОСТОК-ЗАПАД”
Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган,
относительно стратегического партнерства
двух стран, сказал следующее:
“Турция, благодаря TANAP, достигнет безопасности поставок газа, диверсификации
поставок, стратегического преимущества
стать распределительным центром энергетического коридора и, кроме того, будет
иметь значительный доход. С точки зрения
развития и занятости, также важна экономическая выгода в период строительства газопровода, проходящего через 21 провинцию
страны. Мы не рассматриваем TANAP только в качестве коммерческой инвестиции.
Мы верим, что TANAP является проектом,
который создаст сильные, прочные и дружественные отношения в течение многих
лет как между Турцией и Азербайджаном ,
так и с другими европейскими странами.”
ДЖЕЙХАН СТАНЕТ САМЫМ КРУПНЫМ ТЕРМИНАЛОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Эрдоган, отметив, что Турция, с развитой
экономикой и быстро растущим спросом на
энергоносители, стремится стать энергетическим центром, сказал, что Джейхан станет самым крупным терминалом в
Восточном Средиземноморье и вторым - в
Европе, после Роттердама.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ТУРЦИИ РАСШИРИЛСЯ
Выступая на церемонии, министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз
сказал, что TANAP является одним из крупнейших проектов, разработанных Турцией
вместе с братской страной Азербайджаном,
и этот проект является одним из важнейших
показателей взаимных инвестиций. Йылдыз,
отметив что, благодаря увеличению доли
Турции, почти половина суточной добычи
нефти Турции будет получена из проектов
“Шах Дениз 1” и “Шах Дениз 2”, сказал:
“Таким образом, увеличится также производство собственной сырой нефти”.
стоимость проекта составляет 45 млрд. долларов, сказал, что на начальном этапе будет
осуществляться поставка 16 млрд. кубометров газа, из них 10 - в Европу и 6 - в
Турцию. Министр Алиев выразил благодарность своему коллеге Танеру Йылдызу и
сказал: “Если бы не было его поддержки, то
проект TANAP не осуществился”.
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев, в
своем выступлении на церемонии подписания соглашения, подчеркнул важность тесного сотрудничества, успешно продолжающегося в энергетическом секторе между
двумя странами на протяжении многих лет,
и взаимных инвестиций. ГНКАР, для повышения этого сотрудничества на самый высокий уровень, использовал свое право увеличения доли в одном из крупнейших в мире
месторождении природного газа “Шах
Дениз” и проекте TANAP в пользу братской
страны Турции, способствуя, тем самым,
участию Турции в самом большом энергетическом контракте в истории. Абдуллаев
выразил свою веру в то, что это новое
сотрудничество станет продолжением успеха TPAO в проекте АЧГ (Азери-ЧирагГюнешли), и также выразил удовлетворение по поводу увеличения присутствия
Турции в энергетическом секторе
Азербайджана.
ПОДПИСАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
На церемонии подписаны следующие соглашения между двумя странами и компаниями: TPAO и Total - “Договор купли-продажи
доли в “Шах Дениз””, BOTAŞ и ГНКАР “Договор купли-продажи доли TANAP” ,
BOTAŞ и TANAP - “Соглашение о транспортировке газа” и Меморандум о взаимопонимании между Правительством Турецкой
Республики и Правительством
Азербайджанской Республики по TANAP.
НАТИГ АЛИЕВ: “БЕЗ ПОДДЕРЖКИ МИНИСТРА
ЙЫЛДЫЗА ПРОЕКТ TANAP НЕ ОСУЩЕСТВИЛСЯ БЫ”
В своем выступлении министр энергетики
Азербайджана Натиг Алиев отметил, что
это соглашение является началом новой
вехи в отношениях между Турцией и
Азербайджаном. Натиг Алиев, отметив, что
HAZAR WORLD
61
краткое изложение
Украине “шоколадного короля”, заявил,
что Россия готова к прямому диалогу с
новым президентом. Лавров добавил: “Для
диалога мы не нуждается в посредничестве
Запада”.
ТЕСТ НА ДЕМОКРАТИЮ ДЛЯ
“ШОКОЛАДНОГО КОРОЛЯ”
ПОРОШЕНКО
В то время, когда политическая история Украины
проходит через болезненный и трудный тест на
демократию, выборы 25 мая 2014 года столкнулись
с проблемой целостности страны и с опасностью
гражданской войны.
Н
Проф. Др . Месут Хаккы Чашын
а Украине, сотрясаемой политическим кризисом, Пётр Порошенко, от
которого ожидается сохранение
баланса между ЕС и Россией, на первом туре критических президентских выборов по неофициальным результатам набрал
56% голосов. Виталий Кличко также, как и
Порошенко, сторонник ЕС, после вскрытия избирательных урн заявил о своей
победе на выборах на пост мэра Киева. Эта
ситуация имеет большое значение для
будущего страны, оказавшейся в центре
конфликта между Россией и Западом.
ПОБЕДА ЗА “ШОКОЛАДНЫМ
КОРОЛЕМ”
Министр иностранных дел России Сергей
Лавров относительно президентских выборов, на которых ожидалась победа бизнесмена Петра Порошенко, известного на
62
Июнь 2014 ВЫПУСК 19
ПОСЛЕ КРЫМСКОГО
РЕФЕРЕНДУМА
Российская армия, после референдума в
Крыму, заняла стратегически важный регион на берегу Черного моря. Согласно
утверждениям сепаратистов, 89% избирателей в Донецке, а в Луганске 96% проголосовали за самоопределение. Не признанное ни одним государством, в том числе и
Россией, эти два “государства”, 24 мая заявили, что они создали Союз Новороссии.
Граждане Украины русского происхождения, которые составляют одну треть населения страны, оказались под угрозой возможных противоправных действий со стороны украинских ультранационалистических организаций и структур.
ПОРОШЕНКО 7 - ОЙ САМЫЙ
БОГАТЫЙ БИЗНЕСМЕН УКРАИНЫ
48-летний Порошенко, с состоянием в 1,3
млрд. долларов, известен как седьмой
самый богатый бизнесмен Украины. По
некоторым утверждениям, относительно
Порошенко, владеющему сетью кондитерских фабрик “Рошен”, состоялись скрытые переговоры между определенными
политическими наблюдателями в Москве и
Кремлем.
Президент Владимир Путин заявил, что
Россия отнесется с уважением к результатам президентских выборов на Украине.
Путин заявил об отводе дислоцированных
на границе Украины 40.000-ного контингента российских солдат, который вызывал
большое беспокойство и тревогу на выборах.
Как ожидается, после передачи
Александром Турчиновым, временно
исполняющим обязанности президента,
полномочий избранному лидеру, Украина
получит легитимное правительство и обретет уверенность для прекращения продолжающегося в течение нескольких месяцев
хаоса. Однако, после побега из страны
Виктора Януковича, полномочия президента были существенно ограничены. В то
время, когда Президента ожидает должность с ограниченными полномочиями власти, от него ожидается вывод страны из
кризиса и построение моста между правительством и востоком страны.
www.hazarworld.com
НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА ОТ ПЕРСОНАЖА МАРКЕСА
Российский пианист Евгений
Гринько, встретившийся во
второй раз с поклонниками
своего таланта в Стамбуле,
рассказал Caspian World о
своих чувствах после концерта
и планах на будущее.
Р
РУФАТ АГАЕВ
ТАРЫК УЗГЮН
асскажите, пожалуйста, немного о
себе читателям Caspian World.
Я родился в городе Жуковском недалеко от Москвы. Влияние города, в
котором я родился на мою музыку, хоть и
небольшое, но есть. Источником романтической атмосферы в моей музыке является
тишина и спокойствие этого города, окруженного лесами.
Прошло 5 месяцев после вашего первого
концерта в Стамбуле, и вы снова встретились с поклонниками вашего таланта в
Турции. Как прошел концерт? Какое впечатление произвел на вас Стамбул?
С каждым приездом в Стамбул, он мне нравится все больше, и я влюбляюсь в него
опять. Этот город дает мне душевное спокойствие. Концерт прошел очень хорошо и
весело. В отличие от России, здесь музыку
слушают очень эмоционально. Эта особенность турецких любителей музыки мне
очень нравится.
Слушая ваши произведения, человек
ощущает полёт души. Расскажите, пожалуйста, немного о творческом процессе
сочинения музыки (композиция
“Вальс”).
Это был очень долгий процесс, начавшийся
примерно четыре года назад. Я обычно по
вечерам что-то наигрываю на фортепиано. В
то время, я только что купил рояль. После
нескольких нот начало что-то появляться.
Это были первые ноты “Вальса”. Почти
через год я загрузил композицию в закон-
ченном виде в интернет. После снятия
клипа, число просмотров и прослушиваний
возросло, и “Вальс” постепенно стал популярным.
Каких композиторов вы любите? Как
они влияют на ваш творческий процесс?
Конечно же, на мои сочинения есть влияние
зарубежной музыки, которую я люблю слушать. Мне нравятся: французский композитор и музыкант Ян Тирсен, американский
композитор и музыкант Филип Гласс и итальянский композитор Нино Рота. Я люблю
также слушать произведения советских композиторов.
В 2009 году был выпущен альбом
“Сinematic Melodies”, а в 2011 году “Winter Sunshine”. Будет ли в скором времени третий альбом?
Наш третий альбом в настоящее время продается только в России. Название альбома
“Ice for Aureliano Buendia”. Название альбома взято от имени персонажа, созданного
Габриэлем Гарсиа Маркесом. Переговоры с
дистрибьюторскими компаниями, по поводу
продажи альбома в Турции, продолжаются.
Будем ли мы иметь возможность увидеть
вас снова в Турции в скором времени?
Конечно же да. Почему бы и нет? Я тоже
очень хочу этого, но в это время, у нас
много концертов в России, и мы планируем
начать работу над новым альбомом. Потому
что есть много сочинений, готовых к
публикации.
HAZAR WORLD
63
краткое изложение
Туркменбаши:
портовый город
Туркменбаши; Один из городoв
которую стоит посетить,
находится на восточном
побережье Каспийского моря
Туркменистан, известный своими традиционными коврами и породистыми конями
Ахал Теке, состоит из пяти велаетов,
которые отражены на флаге страны пятью
звездами и пятью различными ковровыми
узорами. Кроме столицы Ашхабада, самыми крупными городами страны являются
Мары в Каракумах и Туркменбаши на
побережье Каспийского Моря.
Город Туркменбаши назван в честь первого президента страны Сапармурада
Туркменбаши, который был первым человеком страны в период Советского Союза
и который руководил страной со дня обретения независимости в 1991 году до своей
безвременной кончины в 2006 году. Ранее,
город расположенный на стоке Амударьи
в Каспийское Море, из-за красного цвета
воды, окрашенной красноземом, был известен под именем Красноводск.
Сегодня, экономическое значение этой
региона, богатого запасами нефти и природного газа, ещё более возросло, благодаря завершению Транскаспийской железной дороги, которая соединяет Каспийское
Море через Ашхабад со столицей
Узбекистана Ташкентом и с плодородной
Ферганской долиной.
Дубай Каспийского Моря, Анталия
Туркменистана - Аваза
Этот регион, в котором соединяется одна
из крупнейших в мире пустынь Каракум,
охватывающая почти всю территорию
Туркменистана, и крупнейшее в мире
соленое озеро Каспий, является весьма
перспективным, благодаря своему экономическому и туристическому потенциалу.
Национальная туристическая зона Аваза,
находящаяся в 12 километрах от
Туркменбаши, с точки зрения инвестиций
и построенных сооружений, похожа на
Анталию.
Туристические объекты, часть из которых
64
Июнь 2014 ВЫПУСК 19
построена турецкими компаниями, продолжающиеся работы по обустройству
ландшафта и транспортные и инфраструктурные проекты вдоль 16-ти километрового побережья Аваза весьма впечатляют.
Рассматривается вопрос создания искусственных островов, как в Дубае. В
Туркменбаши одной из турецких компаний
построен современный аэропорт, открытый к эксплуатации Президентом
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым.
В округе есть привлекательное место для
путешественников - любителей природы.
Это второй по величине национальный
парк страны и один из восьми достопримечательностей Туркменистана, внесенных в
дополнительный список всемирного природного наследия ЮНЕСКО - Каспийский
Государственный заповедник .
Исторические достопримечательности
Туркменистана
В Туркменистане имеются три достопримечательности, включенные в основной
список объектов наследия ЮНЕСКО. Это
- Старый Ургенч, расположенный в области Дашогуз, внесенный в список в 2005
году, и руины древнего города Ниса, внесенный в список в 2007 году. Древний
город Мерв, объявленный объектом всемирного наследия в 1999 году, находится
недалеко от Мары. Некоторый период
Мерв был столицей великого
Сельджукского государства. Мавзолей
султана Санджара в Мерве недавно был
реставрирован Турецкой Республикой.
И столица Ашхабад, прекрасно спроектированный город, с широкими бульварами и
огромными территориями с зелеными
насаждениями. Путешествие в
Туркменистан будет неполным, если не
увидеть базар Чол, Национальный Музей
и Музей Ковров.
Download

PDF olarak indir - Hazar Strateji Enstitüsü