„ТРАНСПЛАНТАЦИЈА СРЦА И ПЛУЋА“
ДОМАЋИ КУРС I КАТЕГОРИЈЕ
ВЕЛИКА САЛА ДОМА СИНДИКАТА,
3.10.2013. У БЕОГРАДУ
Акредитован : 12 бодова за предаваче и 6 бодова за слушаоце.
Сатница
Тема
Метод
обуке
Предавач
9.00-9.30
Уводна реч
Проф. др Миљко Ристић
9.30-10.00
Трансплантација срца
предавање
Проф. др Миљко Ристић
10.00-10.30
Хирушки аспекти и изазови у
трансплантацији срца (повијесни аспекти
трансплантације срца у болници“Ребро“Загреб)
предавање
Проф. др Бојан Биочина
10.30-10.50
Асистирана срчана циркулација
предавање
Др Емилија Несторовић
10.50-11.10
Хируршки третман терминалне срчане
инсуфицијенције
предавање
Др Младен Кочица
11.10-11.40
Индикације за трансплантацију срца
предавање
11.40-12.30
Трансплантација срца код деце:двадесет
четворогодишње искуство Центра за срце и
дијабетес Бад Ојенхаузен, Немачка
предавање
Проф. др Марина
Дељанин Илић
Проф. др Дениз
Кецециоглу
12.30-13.00
Индикације за трансплантацију срца код деце
предавање
Проф. др Јасмина
Кнежевић
13.00-13.30
Дискусија
13.30-14-30
Пауза за ручак
14.30-15.30
Трансплантација плућа у Србији-колико смо
далеко
предавање
Проф. др Драган
Мандарић
15 .30-16.15
Индикације за трансплантацију плућа
предавање
Проф. др Лидија Ристић
16.15.-17.00
Праћење болесника са трансплантираним
плућем
предавање
Доц. др Миодраг
Вукчевић
17.00-17.45
Етички аспекти транслантације срца и плућа
предавање
17.45.-18.30
Дискусија
Прим др сци. мед. Татјана
Радосављевић
18.30-19.00
Решавање теста и евалуација
Download

„ТРАНСПЛАНТАЦИЈА СРЦА И ПЛУЋА“ ДОМАЋИ КУРС I