ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 70 dakikadır.
3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
B
kitapçığı
4. Serçe ile tavşan kendilerini takip eden
avcı ve köpeklerden kurtulmak için nasıl bir yol izlemişler?
O’NUN ADIYLA
1. Avcı, ine saklanan tavşanı inden çıkarmak için ne yapmış?
A) İni kazmaya başlamış.
A) Çok hızlı koşarak izlerini kaybettirmişler.
B) İnin önüne yem koyarak çıkarmak
istemiş.
B) Kocaman bir ağaç kovuğuna saklanmışlar.
C) Tavşanın saklandığı inin önünde kâğıtlar yakıp duman çıkarmış.
C) Tavşanın tüylerini koparıp farklı farklı
yerlere bırakarak izlerini kaybettirmişler.
D) İnin içine su doldurmuş.
D) Ormanda otların içine saklanmışlar.
2. O’nun Adıyla hikâyesindeki olaylar nerede geçiyor?
5. Tilki, başına bunca sıkıntının gelmesinin sebebini nasıl açıklamış?
A) Ormanın derinliklerinde
A) Yolun avcının tarlasından geçtiği için
B) Göl kenarında
B) Sabahleyin evden çıkarken Bismillah demediği için
C) Dere kenarında
D) Çoban Tepesi’nde
C) Avcının tavuklarına göz koyduğu için
D) Avlanmaya çıkan avcının önüne atladığı için
3. Çok sıcak ve yakıcı olan Güneş, bitkileri neden yakmıyormuş?
A) Bitkilerin hepsi gölgede oldukları
için
6. Nergis,
yordu?
B) Bitkiler güneşi çok sevdiği için
A) Toprağa kuvvetli vurmadığı için
C) Bitkiler güneşten hiç etkilenmedikleri için
B) Bu bitkiye yardım eden olmadığı için
C) Bismillah demediği için
D) Bitkiler lisanı halleriyle Bismillah dedikleri için
4. SINIF
neden yeryüzüne çıkamı-
D) Toprak çok sert olduğu için
1
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
11. Küçük çam ağacı önünde kaya olmasına rağmen yanındaki gölden su içmeyi nasıl başarmış?
7. Küçük çam ağacı küt küt diye sesler
duydu. Toprağın altından gelen bu sesleri hangi çiçek çıkarıyordu?
A) Nergis
A) Kökünden bir parça o kayayı delip
su birikintisine uzanmış.
B) Lale
B) Yanındaki arkadaşları ona su getirmiş.
C) Gül
D) Soğan
C) Eğilerek dallarıyla su içmiş.
D) Su içememiş.
8. Görünen görünmeyen tüm yaratılmışlara kimin hesabına iş yaptığımızı ne ile
bildirmiş oluruz?
12. Bizi yaratan her ihtiyacımızı karşılayan
Yüce Allah bizden ne istiyor?
A) Elhamdülillah ile
A) Sevip sevmeyi istiyor.
B) Namaz ile
B) Yalan söylememeyi istiyor.
C) Bismillah ile
C) Çalışmayı ve okumayı istiyor.
D) Sevgi ile
D) Zikir, Fikir ve Şükür istiyor.
9. Hazreti İbrahim kıssasını anlatılırken
köpekler neden onların yanına geliyorlardı?
13. Zikir ne ile ifade edilir?
A) Elhamdülillah ile
A) Tilkiyi yakalamak için
B) Bismillah ile
B) Tavşanı yakalamak için
C) Çok şükür ile
C) Onlardan özür dilemek için.
D) Düşünmek ile
D) Hepsini yakalamak için
14. Anlatılan Hazreti İbrahim Peygamberin kıssasında ateş neden Hazreti İbrahim’i yakmamış?
10. Bizi Allah’a bağlayan ve O’nun dergâhında en makbul şefaatçi olan özelliklerimiz nelerdir?
A) Ateş az olduğu için
A) İnsanlığımız
B) Acz ve fakrımız
B) Yüce Allah, ateşe, “Ey ateş İbrahim’e
dokunma!” diye buyurduğu için
C) Duygusallığımız
C) Ateş söndüğü için
D) Doğruluğumuz
D) Ateşin odunu az olduğu için
4. SINIF
2
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
18. “Suratı sirke satmak” deyiminin hikâyesinde yer alan esnafa dostu, çok kaliteli bal satmasına rağmen insanların
ondan alış veriş yapmamasının nedenini nasıl açıklamış?
BALIK KAVAĞA ÇIKINCA
15. “Kendinde hiç kabahat ve kusur bulmayan”, “Eleştiriyi kabul etmeyen” anlamındaki “Burnundan kıl aldırmamak” deyiminin hikâyesinde zengin adamın baş
ağrısına çözümü bulan kişi hangi mesleği yapmaktadır?
A) Balı çok pahalı sattığı için
B) Bal yanında balı bozan sirke de sattığı için
A) Doktorluk
C) Bal satmasına rağmen sirkeyi daha
çok sevdiği için
B) Öğretmenlik
C) Kasaplık
D) Müşteriye gülümsemediği, asık suratlı durduğu için
D) Berberlik
16. “Temize havale etmek” deyimi “bir işi bitirmek” , “birini ortadan kaldırmak” anlamında kullanılır. Fakat deyimin aslı bu
değildir.
19. “Giydikleri birbirine uymamış, üstüne yakıştıramamış” birinin halini anlatmak
için aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılır?
Buna göre deyimin aslı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altı kaval üstü şeşhane
A) Temize çıkarmak
B) İki dirhem bir çekirdek
B) Temyize havale etmek
C) Sarı çizmeli Mehmet Ağa
C) Temmuza havale etmek
D) Bulunmaz Hint kumaşı
D) Temiz hayal etmek
17. “Bir istediğini yapmak için karşındakini
korkutmak” anlamına gelen “Gözdağı
vermek” deyiminin hikâyesinde arabacı eşkıyaların yaşadığı dağı göstererek köylüye gözdağı verince köylü çareyi ne yapmakta bulmuş?
20. “Osmanlı askerleriyle savaşan düşman
ordusu, savaş sonrası vefat eden askerlerini topluyormuş. Bunlardan kimisi kılıçla ölmüş kimisi okla. Bazıları da hâlâ
yaralıymış. Ölen askerler arasında bazıları varmış ki ne kılıç yarası varmış ne de
ok yarası...”
A) İhtiyar heyetinin oluşturduğu silahlı
birlikle dağ yolunu eşkıyalardan temizlemekte
Yukarıda hikâyesi tam anlatılmayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölür müsün öldürür müsün?
B) Farklı bir yol keşfetmekte
B) Osmanlı tokadı atmak
C) İhtiyar heyeti kararıyla köye yeni bir
araba almakta
C) Postu deldirmek
D) Güme gitmek
D) Arabacıya gözdağı vermekte
4. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
24. Eskiden vatanımızı kurtarmak için askere giden nişanlı ya da eşler için kullanılan “İlk göz ağrısı” deyiminin hikâyesinde, kadınların “eş ve nişanlı” yerine “Göz ağrısı” demelerinin asıl nedeni nedir?
21. “Bir şeyin insana sağlık açısından iyi gelmesi, fayda sağlaması” dileğiyle kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şifa niyetine
B) Başına talih kuşu konmak
C) Kabak tadı vermek
A) Anadolu insanının utanma duygusundan dolayı
D) Hoşafın yağı eksilmek
B) Eşlerinin ya da nişanlılarının isimlerini söylememek için
C) Neden ağladıklarının anlaşılmasını
istemedikleri için
22. “Aklı başına gelmek” , “Yaşadıklarından
D) Gözleri ağrıdığında eşlerini hatırladıkları için
ders alarak hatalarını düzeltmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Maymun gözünü açtı
25. “Sağa sola kaçışmak” anlamında kullanılan “Çil yavrusu gibi dağılmak” deyiminde “Çil” hangi hayvana verilen addır?
B) El sözüne uymak
C) Aklı kesmek
D) Gözden sürmeyi çekmek
A) Tavuk
B) Sincap
C) Bıldırcın
D) Keklik
23. Yola çıkacak olan ya da ölmek üzere
olan insanlar için kullanılan “Abbas
Yolcu” deyiminin hikâyesinde, Abbas
Molla’nın kendisinin biraz daha yanla-
26. “Kurnazca, haince bir hile”, “Dolandırıcılık”, “Gizli kapaklı oyun çevirme” anlamlarına gelen “..............oyunu” deyiminde
noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
rında kalmasını isteyenlere söylediği
“Yolcudur Abbas..................” şeklinde
başlayan sözün devamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimsede durmaz.
A) Karaman’ın
B) Boş lafa vurmaz.
B) Ahfeş’in
C) Bağlasan durmaz.
C) Abbas
D) Biraz da kurnaz.
D) Ali Cengiz
4. SINIF
4
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
27. Yazar, “Bulunmaz Hint kumaşı” deyiminin hikâyesinde, Hint kumaşının bulunamayışının sebebi olarak neyi göstermektedir?
kitapçığı
29. Nasrettin Hoca alacaklısına borcunu nasıl ödeyeceğini anlatırken : “ Bizim evin
önüne çalı ektim. Çalılar büyüyüp ağaç
olacak. Evin önünden geçen koyunların
yünleri bu ağaca takılacak. Ben bu yünleri
toplayıp ip yapınca pazarda satacağım ve
senin borcunu ödeyeceğim.” deyince alacaklısı hocanın şaka yaptığını zannedip
gülmüş. Hocaysa buna karşılık : “Gülersin tabi nasıl olsa ……………………........”
diye cevap vermiş.
A) İngilizlerin Hint kumaşlarına kendi
kumaşlarından daha çok değer vermesi
B) Hintlilerin kumaşlar değerlensin diye
ellerinde saklaması
C) İngilizlerin bütün Hintli kumaş ustalarının ellerini kesmesi
Yukarıdaki hikâye göre boş bırakılan
yere gelmesi gereken deyim hangisidir?
D) Hintlilerin kumaşlarını yurt dışına
satmak istememesi
A) İpe un serdin.
B) Eşeği sağlam kazığa bağladın.
C) Başına talih kuşu kondu.
D) Leb demeden leblebiyi anladın.
28. Yeniçeri ocağında savaşa katılmak için
yetiştirilen acemi askerlerin savaşa hazır
olup olmadıklarını belirlemek için bir sınav yapılırmış. Bilek kalınlığında bir çiviye
bez sarılarak toprağa gömülür, askerin
elindeki kılıçla çiviyi ikiye bölmesi durumunda savaşa hazır olduğu anlaşılırmış.
30. “Büyük bir kazancı, açgözlülüğü, akılsızlığı yüzünden kaybetmek” anlamında
kullanılan “Altın yumurtlayan tavuğu kesmek” deyiminin hikâyesinde, tavuğun
sahibi tavuğu kesmeye neden karar
vermiş?
Eğer acemi asker bu işi başaramazsa
Ocak Dayısı kılıcı alır, ........... Ya Allah
Bismillah der, çiviyi ikiye bölermiş.
A) Tavuğun karnındaki altınların bütününe sahip olmak için
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
B) Tavuğu başkasının alıp zengin olmaması için
A) Gayret dayıya düştü.
C) Altın yumurtladığından etinin çok
lezzetli olacağını düşündüğü için
B) Demokles’in kılıcı
C) Kabak tadı verdi.
D) Daha fazla zengin olmak istemediği
için
D) Çalım satma zamanı.
4. SINIF
5
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
35. Köydeki tarlalarını satarak ne yapmak
istemişler?
SON PİŞMANLIK FAYDA VERİR
31. Boyacılık yapan Osman’ın eve moralsiz
gelmesine sebep olan olay nedir?
A) Dükkân açmak
B) Ev yapmak
A) Boyalarının bitmesi
C) Araba almak
B) Çok soğuktan üşümesi
D) Hastane masrafını karşılamak
C) Girdiği kahvede garson tarafından
dövülmesi
D) Arkadaşlarının onu oyuna almaması
36. Ali’nin ağabeylerinden Ömer’in diğer
çocuklar tarafından kullanılan lakabı
nedir?
32. Ömer, kardeşi Ali’den bakmak içim
hangi defteri istiyor?
A) Artist
A) Matematik defteri
B) Filozof
B) Kurs defteri
C) Kitap Kurdu
C) Türkçe defteri
D) Hafız
D) Sosyal defterini
33. Annenin arada bir mutfak penceresinden bakarak yolunu beklediği oğlu
kimdir?
37. Ali Bey’in, insana “insan” olduğunu nasıl hissettirmeli düşüncesinin cevabı
hangi şıkta yanlıştır?
A) Ömer
A) İyi bir aile
B) Hasan
B) İyi bir çevre
C) Ali
C) İyi bir servet
D) Osman
D) İyi bir eğitim
34. Yüzü kir pas içinde olan sokak çocuğunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
38. Ömer, kardeşi Ali’nin hangi meslek sahibi olmasını istiyor?
A) Rambi Nuri
A) Doktor
B) KuşçuMıstık
B) Mühendis
C) Yalçın
C) Polis
D) Raki Kazım
D) Öğretmen
4. SINIF
6
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
39. Hamo’nun Ali’ye “Abey nereye gidiyon?”
sorusuna Ali’nin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
kitapçığı
ÇİÇEK AÇTI DUALARIM
42. Su Dede’nin görev yeri neresidir?
A) Okula
A) Sucu dükkânı
B) Dükkâna
B) Hastane poliklinikleri
C) Tarlaya
C) Çay ocağı
D) Eve
D) Pazar yeri
43. Mustafa, annesini hangi sebzeye benzetmektedir?
40. Babaları son anında aşağıdaki hangi
cümleyi söylememiştir?
A) Çok para kazanın, binalar yapıp servetinizi artırın.
A) Patates
B) İyi insanların sayısı artmalı.
C) Soğan
C) Bize yardım eden gibi doktorların
sayısı artmalı.
D) Kabak
B) Domates
D) Yaratılmışların en üstünü olan insan
canı hiçe sayılmamalı.
41. Mahallenin sevimli delisi Hamo’nun aklını kaybetme sebebi nedir?
44. İri papatyaları andıran renkrenk, çeşit
çeşit çiçekleri olan, Kasım ayında dahi
açan çiçek hangisidir?
A) Küçükken hastalık geçirmesi
B) Askerde yanlışlıkla arkadaşını vurması
A) Gül
C) Çocukken kafasına aldığı darbe sonucu
C) Kasımpatı
B) Lale
D) Menekşe
D) Trafik kazası sonucu
4. SINIF
7
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
45. Güzel ahlâk konusunda en çok kime
benzemeliyiz?
48. Annem, Cennet’e girecek insanlarda
hangi özelliğin bulunması gerektiğini
uzun uzun anlatır?
A) Kardeşimize
A) Kibir
B) Sevgili Peygamberimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem)
B) Gurur
C) Annemize
C) Cimri
D) Babamıza
D) Güzel ahlâk
49. Su Dede’nin memleketi neresidir?
46. Su Dede su dağıtma işini ne karşılığında yapıyordu?
A) Ordu
A) Maaş
B) Ankara
B) Allah’ın rızası
C) Bursa
C) Teşekkür
D) Sivas
D) Ücretsiz muayene
47. Zehra “şapkalı tavuk” derken hangi
hayvanı kastediyordu?
50. Su Dede’nin hikâyesini gün yüzüne
kim çıkardı?
A) Tavuk
B) Kedi
A) Gazeteci
C) Horoz
B) Doktor
D) Keçi
C) Hemşire
D) Hasta
4. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Download

4. SINIF B KITAPÇIGI.indd