Sayfa 1 / 5
MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU
11 Ağustos 2014
I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER
1. ÖTV 437 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 426 sıra numaralı genel
Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
Tebliğ ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların vergi dairesine kayıt sürelerinde değişiklik yapılmış
ve mükelleflerin aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten
itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle kayıt ettirmeleri
zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca cihazın alındığı tarih itibariyle cihaz kullanma mecburiyetinin
başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler 15 günün sonunu
beklemeyeceklerdir.
2. Gelir 438 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 347 sıra numaralı genel
Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
Matbaa işletmecilerinin basımını yaptıkları belgelere ilişkin düzenledikleri bilgi formunu en geç
düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden göndermeleri gerekmekte iken
yapılan değişiklik ile gönderme işleminin düzenlendiği günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar
yapılabilmesine imkân tanınmıştır.
3. 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 333 sıra numaralı genel
Tebliğde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile iktisadi kıymetlerin tabi olacağı amortisman uygulamalarını belirleyen 333 sıra
numaralı genel tebliğin ekindeki listeye aşağıdaki ilaveler yapılmıştır.



Su taşımaya mahsus damacanalar (Demirbaşlara ilişkin 3. Bölüm)
Lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler, Plastik kalıplar, Çelik sac kalıplar
ve ayraçlar, (Çimento imalatına ilişkin 29. Bölüm)
Güneş enerjisi santrali (Elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin 45. Bölüm)
II. BASINDA VERGİ KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
6 MİLYON ARAÇ SAHİBİNE MÜJDE! (haberturk.com – 09.08.2014)
MTV VE TRAFİK CEZALARINI AKSATANLARA BÜYÜK AVANTAJ
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen ve kamu alacaklarının
yeniden yapılandırılmasını da içeren tasarının, MTV borcu ve trafik para cezası olan yaklaşık 6
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 2 / 5
milyon kişi ile araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar için çok önemli fırsat sunduğunu
belirterek, "6 milyon araç sahibini bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.
Bakan Şimşek, bu kapsamda yapılandırılacak kamu alacağı tutarının toplamının ise 10,4 milyar lira
seviyesinde olduğunu bildirdi. Mecliste görüşülmesi devam eden ancak yasalaşmasına kesin gözüyle
bakılan Tasarıdan en fazla yararlanacak kesimin araç sahipleri olacağına dikkati çeken Şimşek, bu
kişilerin borç yüklerinde önemli bir azalma olacağını ifade etti.
"FAİZ YÜKÜ İNDİRİLECEK"
Araç muayenesini kaçırdıkları için yüksek gecikme faizi ödeyecek vatandaşların bu fırsatı
kaçırmamaları gerektiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Torba Yasa ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu ve trafik para cezası olan yaklaşık 6 milyon
kişi ile araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar için çok önemli bir fırsat geliyor. Araç sahibi
mükelleflerimiz, 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş MTV borçları ile bu
tarihten önce kesinleşmiş trafik para cezalarını yasa kapsamında ödeyebilecek. Ayrıca, araç
muayenesi yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış olanlara da yasayla önemli bir avantaj
sunuyoruz. Söz konusu araç sahipleri, bu yılın sonuna kadar muayenelerini yaptırmaları koşuluyla
muayene ücretleri üzerinden gecikilen süre için alınması gereken aylık yüzde 5 gecikme faizi yerine
daha düşük oranlarda hesaplanan gecikme faizi ödeyecek."
TASARI İLE MTV MÜKELLEFLERİNE SAĞLANAN İMKÂNLAR ŞÖYLE:
30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin (2014 yılı için tahakkuk
eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), bu vergiye bağlı vergi cezalarının tamamı,
Gecikme faizi/gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanan tutar, yapılanma kapsamında ödenecek, gecikme faizi ve gecikme
zamlarının tahsilinden ise vazgeçilecek.
Trafik cezaları
Trafik idari para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların tamamı,
Bu cezalara uygulanan aylık yüzde 5 oranındaki faizler yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar, yapılanma kapsamında ödenecek,
Aylık yüzde 5 oranında hesaplanan faizlerin tahsilinden ise vazgeçilecek. Yasa kapsamında
yapılandırılan tutarlar peşin, 6, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek.
31 Aralık 2013 tarihinden önce verilmiş olan ve tutarı 120 liranın altında kalan trafik idari para
cezalarının ilgililerine tebliğ edilmesinden, tebliğ edilmiş olanların ise tahsil edilmesinden
vazgeçilecek.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 3 / 5
Muayene
Araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlara da önemli avantajlar sağlanıyor. Bu kişilere, 31
Aralık 2014 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve
kesri için tahsili gereken aylık yüzde 5 gecikme faizi yerine araçlarını daha düşük bir maliyetle
muayene ettirebilmeleri imkânı verilecek.
Söz konusu araç sahipleri, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için ise
aylık yüzde 1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyecek.
VERGİ MEKTUPLARI EYLÜLDE YOLA ÇIKIYOR! (haberturk.com – 06.08.2014)
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borç bilgilendirme mektuplarına son şeklini verdiklerini söyledi
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borç bilgilendirme mektuplarına son şeklini verdiklerini belirterek,
"Mektuplar artık daha nazik bir dil içerecek ve mükelleflerimiz yeni mektuplarda ihtiyaç duyacakları
bilgilere de kavuşacak" dedi.
Şimşek, mektupların eylül ayında yeniden postaya verileceğini bildirdi. "Vergi borcunuz var, ödeyin"
anlamına
gelecek
şekilde
düzenlenen mektupların
gönderimi,
yapılan
şikâyetler
üzerine, Maliye Bakanı Şimşek'in talimatı üzerine durdurulmuştu. Şimşek, bürokratlarına
mektupların daha açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde hazırlanması talimatını vermişti.
Maliye bürokratları da bunun üzerine Hollanda modeli üzerinde yoğunlaşarak mektupların içeriğini
yeniden düzenledi. Yeni içerikli mektuplar eylül ayında vatandaşa gitmeye başlayacak. Mektuplardan
mükellefleri rahatsız edecek ifadeleri çıkaran Maliye, bu sırada tüm vergi borçlarının SMS ile
öğrenilebileceği sistemi de mükelleflerin hizmetine sundu.
"AÇIK BİR DİLLE ANLATILACAK"
Maliye Bakanı Şimşek, yaptığı açıklamada, mükelleflerin yükümlülüklerini rahat şekilde yerine
getirebilmeleri için bir çok uygulamayı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bununla birlikte kayıt dışılığı
azaltmanın da temel öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:
"Tabii bunu yaparken, arkadaşlarıma her zaman söylediğim bir şey var. Onlardan, mükelleflerimizle
ilişkilerini daima nezaket içinde yürütmelerini istiyorum. Bu kapsamda, iletişim araçlarımızdan biri
olan borç bilgilendirme mektuplarındaki dili de değiştirdik ve son şeklini verdik. Mektuplar artık
daha nazik bir dil içerecek ve mükelleflerimiz yeni mektuplarda ihtiyaç duyacakları bilgilere de
kavuşacak. Mektuplarda artık borcun türü ve miktarının 7 gün 24 saat öğrenebileceği iletişim
kanalları açık bir dille anlatılıyor olacak.
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 4 / 5
"SADECE BORCU OLANA GİDECEK"
Öte yandan, daha önce yine şikâyetlere neden olan bir konuyu daha dikkate aldıklarını anlatan
Şimşek, "Eskiden sistemlerden kaynaklanan bazı aksaklıklar nedeniyle borcu olmayan
mükelleflerimize de mektup gidebiliyordu. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığımız (GİB) yeni bir sistem
geliştirdi. Mektuplar artık tek bir merkezden, yani doğrudan GİB tarafından gönderilecek, taşradan
bu yetkiyi alıyoruz. Bu sayede mektuplar sadece borcu olan mükellefe gidecek" diye konuştu.
Bakan Şimşek, vatandaşın yeni mektuplar aracılığıyla, kamu alacaklarını yeniden yapılandıracak
kanunla da tanışacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu ay yasalaşmasını
beklediğimiz tasarı ile kamu alacaklarını yeniden yapılandıracağız. Yeni üslupla hazırlanan
mektuplarda mükelleflerimizin bu yapılandırmadan nasıl yararlanabileceklerini anlatarak başlangıç
yapacağız. Sonuç olarak yeni mektuplar artık hem vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek hem de
vergiye uyumu artıracak. Bu sayede etkinliğimiz ve verimliliğimiz de artmış olacak."
"İŞLERİNİZDE BAŞARILAR"
Mektuplar, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre, ilgili tarih itibarıyla vergi
veya diğer kamu alacaklarından dolayı borçlu olduğu tespit edilen mükellefler içi hazırlanacak.
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında mükelleflere tanınan hakların anlatılacağı
mektuplarda, yasadan faydalanılması halinde borç yükünde önemli bir azalma sağlanacağı bilgisine
de yer verilecek.
Mektuplarda, borcun ayrıntılarına hangi iletişim kanallarından ulaşılabileceği de belirtilerek,
"İşlerinizde başarılar ve iyi günler dileriz" ifadelerine yer verilecek.
CÜZDANIMIZDAKİ CUMHURİYET! (hürriyet.com – 06.08.2014)
AVRUPA'YI ÜÇE KATLADIK!
Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en çok vergi ödeyen ülke olduğu ortaya çıktı. Gıdadan telefona,
otodan su, gaz ve elektriğe her alanda vatandaşın faturasını kabartan dolaylı vergiler,
%69'la AB ortalamasının 3 katına ulaştı.
Büro-Sen'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de vatandaşlar uçan kuşa bile vergi ödeniyor. Vergi
mükellefi olan ya da olmayan herkes tüm harcamalarında çeşitli adlar altında vergi ödüyor. Türkiye,
kazancının yüzde 87'sini zaman zaman Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dikkat çektiği bu dolaylı
vergilerden kazanıyor.
Araştırma'da hükümetin bütçe açıklarını vergileri arttırarak kapattığı altı çizilirken “Bu nedenle de
tabiri caizse ‘uçan kuştan’ vergi almaktadır. Kaynağından vergi toplamakta oldukça zorlanan siyasi
iktidar, dolaylı vergileri daha çok artırarak, başta memur ve işçiler olmak üzere, emeğiyle
üretenlerden peşin vergi alarak cezalandırmaktadır. Sık sık çıkartılan vergi affı yasaları ve her geçen
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Sayfa 5 / 5
gün sayıları artırılarak çeşitlendirilen vergi kalemleri, ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliğinin
yaşandığının göstergesidir. Bu nedenle de en büyük vergi adaletsizliği olan dolaylı vergilerin, vergi
gelirleri içindeki oranı her yıl artmaktadır.” dendi.
BİZDE % 69, AB’DE % 27
Araştırmada, Türkiye’de dolaylı vergilerin, genel vergiler içindeki yüzde 69 oranıyla rekor seviyeye
ulaştığı 2013 yılında, AB ülkelerinde dolaylı vergilerin ortalamasının sadece yüzde 27 olduğu
belirtiliyor. Son olarak Avrupa ülkeleri içinde en yüksek oranda vergi ödeyenlerin Türkler olduğu
ifade ediliyor.
III. VERGİDE BU HAFTA
Son günü bu hafta içinde (11/18 Ağustos 2014) bulunan vergi yükümlülükleri aşağıda tabloda
gösterilmiştir:
Son Tarih
11/08/2014
11/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
Konu
16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16-31 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait
Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin
Beyanı
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin
Beyanı
Temmuz 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
Temmuz 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin
Ödemesi
2014 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin
Ödemesi
Saygılarımla..
Dr. Mustafa Bulut, YMM
İzmir Ticaret Odası Mali Danışmanı
Diplomat Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Alija İzzetbegoviç Cad. No:33 Lia Residence No: 1
Bayraklı-İZMİR Tel : 0 232 464 49 94 - 464 49 95 Fax: 0 232 464 49 20 [email protected]
www.diplomatymm.com.tr
Download

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 11 Ağustos 2014 I. KAMU