Saygıdeğer Büyükelçi Schlumberger ve S.Catwright,
Kosova kurumların değerli temsilcileri, medya,
Yabancı ve yerel kuruluşların değerli temsilcileri,
Bayanlar ve baylar,
Bu gece sizin huzurunuzda konuşmaktan zevk ve onur duyuyorum. Benim, meslektaşlarımla temsil
ettiğimiz şeyle yakından bağlantılı olan, her birey için, dilin bir gereksinim ve hak olarak mesajın iletildiği
Avrupa Diller Dününde, bu fırsata sahip olduğum için mutluyum.
Bizler aynı zamanda, ayırım olmaksızın, her toplumun dilsel haklarını tanıtıyoruz ve koruyoruz.
Dil, iletişimin en önemli aracıdır, kişiliğimizin, kültürümüzün ve her halkın geleneklerinin aynasıdır.
Dil, doğal çeşitliliği oluşturur, ve bizde de, çok etnik bir ülke olarak, tüm avantajları, eksiklikleri ve
zorlukları ile, çok dil ile karakterize etmektedir.
Kosova’da yaşıyan her topluluğun statusü ve hakları, anayasa ile garanti edilmiştir, ve de dilsel hakların
tam uygulaması, hizmetlerden başlayarak kamu hayatına etkin katılıma kadar, tüm vatandaşların eşit
erişimini garantiler.
Kosova, merkezi ve de yerel düzeyde, diller kullanımını düzenleyen yasal modern ve sofistike bir yapıya
sahiptir. Tamamlanmış bir mevzuatın bulunmasına rağmen, diller kullanımı yasasının pratikte
uygulanması, basil başına bir sorun oluşturmaktadır, bu nedenle, zorlukları aşmak için, maksimüm iş ve
taahhüd gereklidir.
İnsan kaynaklarının eksikliği, kamu sektöründe bütçe kısıtlamaları ve de profesyonel tercümanlar
eksikliği, çalışmalarımız boyunca tespit ettiğimiz sorunlardan bazılarıdır. Bu zayıf çevirilerle ve Mecliste
onaylanan yasalarda ve de Kosova’nın tüm kurumlarından gelen belgelerde, diller versiyonları arasında ki
tutarsızlıklarla sonuçlandı.
Bizler, Diller Komiseri Ofisi olarak, her kurumda yasanın uygulanmasını gözlemlemek üzere tam yetkiye
sahibiz, ve gerekli olduğu yerlerde, diller işitliği yasasının titizlikle uygulanmasını sağlamak amacıyla
kendi önerilerimizi yaptık.
Bu sürecin uzun olduğunu göz önünde bulundurarak yapılacak daha çok işimiz var, ve böylece, sürekli
çalışma, çeşitli alanlarda yatırımlar ve bizim gibi çok etnik toplum içinde tüm paydaşlarla özgün bir işbirl
Ik gerektirir.
Dilsel yönde, tüm vatandaşın haklarını, etnik ayırım olmaksızın korumaya kararlıyız, ve tüm ilgili ortaklarla
işbirlikle, hep birlikte başaracağımıza eminiz.
Kurumların daha iyi bir sunum aracılığıyla, daha iyi genel imajları için, yasanın yürürlüğünün daha yükek
düzeyi için ve euroatlantik yapılarına daha hızlı entegrasyonu için, Kosova örneğinin tüm bölge için bir
örnek oluşturmasını hedeflemekteyiz.
Avrupa birliğinden söz etmişken, ilginç bir gerçeğe değinmeme izin verin. Avrupa Birliği henüz başlangıç
aşamasında iken, kabul ettiği ilk yasa, diller kullanımına ilişkin olan ve Avrupa Birliğin tüm üyelerine, her
birinin ayrı ayrı dillerinin kullanımı hakkını garanti eden "1 nolu düzenleme" olmuştur. Bu Avrupa
ailesinde, çok dilliliğe saygının ne kadar önemli olduğunu gösterir ve Kosova’nın ileride ki dönemde, bu
konuya dikkat ve önem göstermesi gerektiğini göstermektedir.
Diller Komiseri Ofisin, kendi görevini yerine getirmede daha etkin olmasında, destekleri ile katkıda
bulunan herkeze teşekkür etmeme izin verin. Özellikle, Diller Kullanımı Yasası’nın uygulanmasına
yardımcı olmaya hazır bulunan ortaklara ve bağışçılara teşekkür etmek istiyorum.
Bu gece, çok önemli bu etkinliğin organizasyonu, ve de Ofisin kuruluşundan bu yana diğer birçok
etkinliğin organizasyonu için, Avrupa Güvenlik ve İşbirlik Örgürtü, OSBE-ye, özel bir teşekkür sunmak
istiyorum.
Ve son olarak, Kosova’da da sık kullanılan bir Türk deyimini kullanacağım: Kaç dil biliyorsanız o kadar
değerlisinin, ve gelecekte, Kosova gençlerin birbirinin dillerini tanımanın önemini anlayacaklarını ve bu
şekilde genel olarak Kosova toplumun değerlerini güçlendirmeye katkıda bulunacaklarını ümid ediyorum.
Teşekkür ederim
Download

burda