Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
I·ktisat Anabilim Dal¬
2014-2015 Güz Dönemi Ekonometri I
Prof.Dr. Hasan S
¸ahin
Problem Set 2
1. web sayfas¬ndaki veri setini kullanarak a¸sa¼
g¬daki sorular¬cevaplay¬n¬z.
(a) En küçük kareler tahmin yöntemiyle regresyon modelini tahmin ediniz.
(b) Katsay¬lar¬n istatistiki olarak anlaml¬olup olmad¬g¼¬n¬test ediniz.
(c) Modelin bir bütün olarak anlaml¬olup olmad¬g¼¬n¬test ediniz.
2. Bir önceki problem setindeki veri setini kullanarak
(a) ^ ’y¬elde ediniz.
(b)
(c)
(d)
(e)
y^ ve ^"’lar¬elde ediniz.
var( ^ )’y¬elde ediniz.
R2 yi elde ediniz.
Katsay¬lar¬n istatistiki olarak anlaml¬olup olmad¬g¼¬n¬test ediniz.
3. Baltagi sayfa 67 soru 3.
4. Baltagi sayfa 87 soru 9.
Download

Problem set 2