Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
I·ktisat Anabilim Dal¬, Yüksek Lisans Program¬
2014-2015 Güz Dönemi Ekonometri 1
Prof. Dr. Hasan S
¸ahin
Problem Set 1
1. Baltagi sayfa 37 soru 6 (g ¸s¬kk¬hariç)
2. Baltagi sayfa 38 soru 8
3. Baltagi sayfa 38 soru 9 (e ve g ¸s¬kk¬hariç)
4. A¸sa¼
g¬daki matrisler için istenilen i¸slemleri gerçekle¸stiriniz.
3
2
3
2
0
1 2
6 6 7
6 1 5 7
6
7
6
7
7;
6 1 3 7
8
Y =6
X
=
6
7
6
7
4 27 5
4 1 12 5
22
1 8
(a) A = X 0 X
(b) y = X 0 Y
(c) i0 Y
(d) M 0 X
(e) M 0 Y
(f) A matrisinin karekteristik kök ve vektörleri
(g) A
1
(h) P = X(X 0 X) 1 X
(i) M = (I
(j) P X
(k) M X
P)
Download

Problem set 1