ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Devam eden projeler
Proje Adı: Ara Yüzey Etkin Molibden Oksit/Organik Hibrit Anot Tampon Tabakaların Sentezi ve Organik Fotovoltaik
Hücrelere Uygulanması
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Cem TOZLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (113M978)
Destek Miktarı (TL): 365.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Mayıs 2014 - Mayıs 2016
Proje Adı: Moleküler Fotovoltaik Uygulamalar için Yeni Subftalosiyanin Türevleri
Proje Ortağı (Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Cem TOZLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (114Z471)
Destek Miktarı (TL): 200.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Aralık 2014 – Aralık 2017
Proje Adı: Morfin Tespiti için Moleküler Baskılama Temelli (MIP) Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Nanosensör
Üretilmesi ve İncelenmesi
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLTEKİN
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK (114Z396)
Destek Miktarı (TL): 136.500,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ekim 2014 - Ekim 2016
Proje Adı: Sol-Jel Yöntemiyle Cu(In1-xGax)(Se1-yTey)2 (CIGST)
Karakterizasyonu ve Güneş Pili Uygulamalarının İncelenmesi
Proje Ortağı (Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLTEKİN
Destekleyen Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK & COST (112T981)
Destek Miktarı (TL): 300.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Nisan 2013 - Kasım 2015
Yarıiletken
İnce
Filmlerinin
Büyütülmesi,
Proje Adı: Kendiliğinden Dizilen Tek Tabaka Moleküllerin Kullanılması ile Elde Edilen Organik Diyotların Elektriksel ve
Optiksel Karakterizasyonu
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Cem TOZLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (11-M-13)
Destek Miktarı (TL): 17.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Temmuz 2013- Temmuz 2014
Proje Adı: Katkılı TiO2 kullanılarak Yeni Tür Donor-π-Akseptör Türevi İçeren Organik Yarı İletken Sentezi ve
Elektriksel Karakterizasyonu
Proje Ortağı (Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Cem TOZLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: İKÇÜ/BAP (2013-2-FMBP-17)
Destek Miktarı (TL): 85.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Temmuz 2013 - Temmuz 2015
Proje Adı: Opto-Elektronik Uygulamalar için Düşük Camsı Geçiş Sıcaklığına Sahip Boşluk İletim Malzemelerinin Sentezi
Proje Ortağı (Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Cem TOZLU
Destekleyen Kurum/Kuruluş: İKÇÜ/BAP (2013-2-FMBP-28)
Destek Miktarı (TL): 80.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Temmuz 2013 - Temmuz 2015
Proje Adı: Alaşım CdTeSe Kuantum Noktalarının Sentezi ve Karakterizasyonu
Proje Ortağı (Araştırmacı): Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLTEKİN
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (14-M-13)
Destek Miktarı (TL): 14.750,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: *** 2013 - *** 2014
Proje Adı: Optoelektronik Aygıtlar için Polimerik Yapıda Materyallerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Banu KÖZ
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (46-M-12)
Destek Miktarı (TL): 20.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Haziran 2012 - Nisan 2014
KMÜ Mühendislik Fakültesi Ar-Ge Projeleri - 01.10.2014 - KARAMAN
Tamamlanan Projeler
Proje Adı: Kolik Asit için QCM Nanosensör Hazırlanması
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÜLTEKİN
Destekleyen Kurum/Kuruluş: KMÜ/BAP (49-M-12)
Destek Miktarı (TL): 20.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Haziran 2012 - Haziran 2013
Proje Adı: Karaman İli Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı
Proje Ortağı (Yürütücü): Yrd. Doç. Dr. Banu KÖZ
Destekleyen Kurum/Kuruluş: Mevlana Kalkınma Ajansı / MEVKA (TD-09)
Destek Miktarı (TL): 13.000,00
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Ekim 2012 - Kasım 2012
KMÜ Mühendislik Fakültesi Ar-Ge Projeleri - 01.10.2014 - KARAMAN
Download

Enerji Sistemleri Mühendiliği Bölümü