EKUAL KEŞİF / EDS SIK SORULAN SORULAR
-
EBSCO Discovery Service (EDS – EKUAL Keşif) Nedir?
EDS, TUBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan elektronik kaynakları,
tek bir ara yüzden tarayabilen, kurumumuza özel hazırlanmış akademik
arama motorudur.
-
TUBİTAK ULAKBIM EKUAL Konsorsiyumu kapsamında abone olunan
EDS, hangi elektronik kaynaklarımızı tarayacak?
TUBİTAK ULAKBIM tarafından 31 Aralık 2015 tarihine kadar abone
olunan EDS, “sadece Ulusal Lisans Kapsamındaki Kaynakları”
tarayacaktır.
-
Sadece tam metin erişebileceğimiz kaynaklar mı listelenecek? Yoksa tam
metin olmayan makaleler de listelenebilir mi?
Ulusal Lisans kapsamındaki e-kaynaklar tam metin ise tam metinlere,
bibliyografik ise bibliyografik kayıtlara erişebileceksiniz.
-
Türkçe arama da yapılabiliyor mu?
EDS, ULAKBİM’in Ulusal Veritabanlarını da tarayabilen tek keşif aracı
olduğundan, bu kaynak da EDS hesabınızdan taranabilecektir.
-
ULAKBIM’in abone oldugu Web Of Science içeriği ve Scopus iceriği de
taranabilecek mi?
Evet. Her iki kaynakda ulusal lisans kapsamında abone
olunduklarından, EDS hesabınız üzerinden tarabileceklerdir.
-
PubMed araması kurumumuzda yoğunlukla yapılmakta. EDS’den de
PubMed araması yapılabilir mi?
PubMed/MEDLINE veritabanı ulusal lisans kapsamında yer alan bir
kaynak olduğundan, TUBİTAK ULAKBİM tarafından aboneliği yapılan
EDS’den taranabilecektir.
-
Ulusal Lisans kapsamında olmayan ve doğrudan abone olduğum bazı
konsorsiyum dışı EBSCOHOST veritabanlarına aboneyim. EDS hesabım
söz konusu EBSCOHOST veritabanlarımı da tarayabilecek mi?
Evet. EBSCOHOST’dan abone olduğumuz tüm kaynaklarımız EDS
hesabımızdan taranabilecektir.
Download

ekual keşif / eds sık sorulan sorular