RIPM Online Archive
of Music Periodicals
(Full TEXT)
RIPM Online Archive of Music Periodicals (Full TEXT) je
unikátní kolekcí původních materiálů pro studium hudby
a hudebního života zhruba v rozmezí let 1800 – 1950.
Jedná se také o jednu z nejrozsáhlejších online
dostupných sbírek hudebních periodik, vydávaných od
doby raného romantismu až po dobu moderní.
Od Beethovena k Bartókovi a od Schuberta ke
Stravinskému...
RIPM Online Archive je plnotextovou verzí časopisů
indexovaných v RIPM Retropspective Index to Music
Periodicals. Pro první verzi RIPM Online Archive vybrali
specialisté 50 jinak obtížně dostupných hudebních periodik.
Do databáze můžete vstoupit přímo nebo skrze RIPM
Retrospective Index to Music Periodicals. Nové tituly jsou
doplňovány každých 6 měsíců.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na
[email protected]
Tel.: +420 234 700 600
www.ebscohost.com
Download

RIPM Online Archive of Music Periodicals (Full