ŞENAY ERENDOR
E-mail : [email protected]
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi
Medeni Durum
08.08.1965
Bekar
İŞ BİLGİLERİ
GÖREV
Şube Müdürü
Vekil Daire Başkanı
Şube Müdürü
Daktilograf
Memur
KURUM
İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
YIL
20112008-2011
1996-2008
1989-1996
1987-1989
EĞİTİM BİLGİLERİ
DERECE
LİSE
LİSANS
YÜKSEK
LİSANS
Tez Başlığı
KURUM
İstanbul Kız Lisesi
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü
YIL
1983
1995
SEMİNER ve KURSLAR
KURS ADI
British Council İngilizce Kursu
İstanbul Lisans Merkezi İngilizce Kursu
Şampiyon Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Cağaloğlu Halk Eğitim Merkezi Daktilo Kursu
SEMİNER, EĞİTİM VE TOPLANTILAR
III. İstanbul Üniversite Kütüphaneleri Bilgi Merkezleri Yöneticileri Toplantısı: Bilgi
Okuryazarlığı, Personel Eğitimi ve Gelişimi – Doğuş Üniversitesi
7.Yıllık TÜBİTAK Ekual Toplantısı: Antalya
Serials Solutions Eğitim Toplantısı – Özyeğin Üniversitesi
II. İstanbul Üniversite Kütüphaneleri Bilgi Merkezleri Yöneticileri Toplantısı: Personel
Eğitimi ve Gelişimi, Tanıtım ve Lobi Faaliyetleri, Kalite Yönetimi-KıyaslamaStandartlar – Yeditepe Üniversitesi
11.Yıllık ANKOS Toplantısı: Muğla Üniversitesi
Hizmet İçi Eğitim – İ.Ü.İletişim Fakültesi
Thomson Reuters Micromedex Toplantısı (sunum: David Mosby), İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (düzenleyen Güler Demir, Şenay Erendor)
6803 “Elektronik Bilgiye Erişimde İstanbul Üniversitesi’nin Kullanıcı Performansı”
güdümlü proje, BAP (yürütücü: Yar.Doç.Ümit Konya (Edebiyat Fakültesi / Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü), yardımcı araştırıcılar : Güler Demir Uzman, Selçuk Süzmetaş
Uzman, Kemal Öztürk Uzman, Şenay Erendor V.Daire Başkanı)
Hizmet İçi Eğitim – İ.Ü.İletişim Fakültesi
BMJ Veritabanları Eğitim Toplantısı (sunum: Pauline Dilworth, Jenny Lewis),
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (düzenleyen Güler Demir, Şenay Erendor)
YIL
1998
1984
1989
1987
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2009
2009
Science Direct Veritabanı Eğitim Semineri (sunum: Mine Tonta), İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi (düzenleyen Güler Demir, Şenay Erendor)
III. İstanbul Üniversite Kütüphaneleri Bilgi Merkezleri Yöneticileri Toplantısı: Bilgi
Okuryazarlığı, Personel Eğitimi ve Gelişimi – Doğuş Üniversitesi
7.Yıllık TÜBİTAK Ekual Toplantısı: Antalya
Serials Solutions Eğitim Toplantısı – Özyeğin Üniversitesi
II. İstanbul Üniversite Kütüphaneleri Bilgi Merkezleri Yöneticileri Toplantısı: Personel
Eğitimi ve Gelişimi, Tanıtım ve Lobi Faaliyetleri, Kalite Yönetimi-KıyaslamaStandartlar – Yeditepe Üniversitesi
11.Yıllık ANKOS Toplantısı: Muğla Üniversitesi
Kütüphane ve Bilgi Belge Merkezlerinde RFID Uygulamaları Ulusal Sempozyumu
(KRFIDUUS-2010) - TKD İstanbul Şubesi - İstanbul Teknik Üniversitesi
ANKOS Daire Başkanları Toplantısı
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi: İstanbul Şehir Üniversitesi
6.Yıllık TÜBİTAK Ekual Toplantısı: Antalya
10.Yıllık ANKOS Toplantısı: İstanbul Teknik Üniversitesi
5.Yıllık TÜBİTAK Ekual Toplantısı: Antalya
9.Yıllık ANKOS Toplantısı: İnönü Üniversitesi
4.Yıllık TÜBİTAK Ekual Toplantısı: İzmir
8.Yıllık ANKOS Toplantısı: Anadolu Üniversitesi
Emerald ManagementXtra Veritabanı Eğitim Semineri (sunum: Bryan Berry, Mine
Tonta), İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (düzenleyen: Güler Demir, Şenay
Erendor)
3.Yıllık TÜBİTAK Ekual Toplantısı: Antalya
7.Yıllık ANKOS Toplantısı: Karadeniz Teknik Üniversitesi
6.Yıllık ANKOS Toplantısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
5.Yıllık ANKOS Toplantısı: Sakarya Üniversitesi
3.Yıllık ANKOS Toplantısı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Antakya - Mustafa Kemal Üniversitesi
“AKADEMİK BİLİŞİM 2000” : Isparta – Süleyman Demirel Üniversitesi
Bilgi Çağı: Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojisi Alanında Bilgi Toplamak, Son Durumu
Belirleme – Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü, Milli Kütüphane ve ULAKBİM
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2005
2003
2001
2000
1997
YÖNETTİĞİ SEMİNER ve KURSLAR
KURS ADI
YIL
YAYINLAR
YAYIN SAHİBİ
YAYIN ADI
BİLGİSAYAR BİLGİSİ Ofis Programları
YABANCI DİL BİLGİSİ İngilizce
YAYIN BİLGİLERİ
Download

ŞENAY ERENDOR - İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi