GE
Lighting
Montaj Kılavuzu
LED T8 Tüpler
LED 9/T8ES 600MM/830/220-240V
LED 9/T8ES 600MM/840/220-240V
LED 9/T8ES 600MM/865/220-240V
LED 12/T8ES 600MM/830/220-240V
LED 12/T8ES 600MM/840/220-240V
LED 12/T8ES 600MM/865/220-240V LED 18/T8ES 1200MM/830/220-240V
LED 18/T8ES 1200MM/840/220-240V
LED 18/T8ES 1200MM/865/220-240V
LED 23/T8ES 1200MM/830/220-240V
LED 23/T8ES 1200MM/840/220-240V
LED 23/T8ES 1200MM/865/220-240V
LED T8 Tube, standart, seri olarak bağlı G13 tipi (medium bi-pin) duy ve manyetik balastlar (geleneksel kumanda dişlileri) içeren aydınlatıcılarda T8 tipi floresan lambaların yerine kullanılabilir. Elektronik kumanda dişlisiyle kullanım için kullanım kılavuzunun direkt bağlantı/yeni aydınlatıcı bölümüne bakınız.
BAŞLAMADAN ÖNCE
Bu talimatların tümünü dikkatli bir biçimde okuyunuz.
Öncelikle ambalajın içinde tüm parçaların bulunup bulunmadığından emin olunuz. Ambalaj içinde yer alan parçalar şunlardır: Talimatname, lokal uyarı stickerı, SF650 LED
T8 starter ile LED T8 tipi floresan lamba tüpü.
Bu ürün floresan dimmer’larıyla birlikte ve alarm lambası olarak kullanım için elverişli değildir. 600mm’lik LED T8 tipi floresan lamba tüpü iki lambanın geleneksel bir kumanda dişlisiyle birbirine direkt olarak sırayla bağlı bulunduğu lineer floresan lambalarının yerine doğrudan kullanılamaz. Aydınlatıcının direkt kablolanması: Üzerinde
değişiklik yapılan aydınlatıcıya ilişkin teknik ve güvenlik kriterleri tamamen söz konusu değişikliği gerçekleştiren tarafın sorumluluğunda olup aydınlatıcının bulunduğu
ülkede yürürlükte bulunan güvenliğe ve düzenleyici yasal prosedür [örneğin: LVD (Alçak Gerilim Direktifi)] ile standartlara (örneğin IEC 60598) ilişkin yasalara uygun
olması gerekmektedir. Üzerinde değişiklik yapılan aydınlatıcının, dönüştürüldüğüne ve artık floresan tüpleriyle kullanılamayacağına ilişkin olarak uyarıcı nitelikli yeni bir
etiketle etiketlendirilmesi gerekmektedir.
UYARI Yangın veya elektrik çarpması riski! LED yenileme montajı ancak uzman bir elektrikçi tarafından yaralanma veya maddi hasarların önlenmesi bakımından tüm güvenlik yönergelerine kesinlikle uymak suretiyle gerçekleştirilebilir.
UYARI Elektrik çarpması riski! Ürünün montajına başlamadan önce elektriği kesin!
Yenileme işlemi sırasında aydınlatıcının görülebilecek bir yerine, üzerinde „Dikkat! Yaralanma veya maddi hasar tehlikesi; bu aydınlatıcı dönüştürülmüş olup bundan
böyle floresan tüpüyle kullanılamaz. Kesin olarak LED T8 tipi lamba ve yedek parçasıyla kullanınız veya daha fazla bilgi edinmek için üreticiyle iletişime geçiniz.” ibaresi
bulunan bir uyarı etiketi yerleştirilmesi gerekmektedir.
Yenileme / Manyetik ballast sistemi
1)
2)
3)
4)
5)
Besleme gerilimini kapatmak suretiyle elektrik akımını kesiniz.
Floresan tüplerini yerlerinden çıkardıktan sonra yerel atık değerlendirme yönergelerine uygun olarak zararsız hale getiriniz.
Mevcut floresan tüpü starterlerini bularak yerlerinden çıkarınız.
LED T8 starterini mevcut floresan tüpü starterinin yerine monte ediniz.
Montajı gerçekleştiren elektrikçi söz konusu aydınlatıcının dönüştürüldüğüne ve artık yalnızca LED tipi lambalarla çalışacağına ilişkin uyarı etiketini aydınlatıcıya uygulamak
zorundadır.
6) Tüp yuvasının hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Yuvanın zarar gördüğünü tespit etmeniz halinde aynı yapıya ve randımana sahip başka bir yuvayla değiştirdikten sonra T8 LED lambayı yerine yerleştiriniz.
7) Gerilim besleme anahtarını açtıktan sonra doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Doğrudan kablo bağlantısı / Yeni lamba
Manyetik ballast kullanımının mümkün olmadığı uygulamalarda lütfen aşağıda yer alan prosedürü uygulayınız:
1) Gerilim besleme anahtarını kapatarak aydınlatıcının kapalı konuma gelmesini sağlayınız.
2) Tüm floresan tüplerini ve starterleri çıkarınız.
3) Lambayı 3 no’lu figürde görüldüğü şekilde bağlayınız. Not: LED T8 tüpü seri olarak bağlı aydınlatma cihazlarında çalışmaz. Not: Lambanın yerel standartlar/
düzenlemelere ilişkin nihai uygunluğu/denetimi lamba üreticisinin veya montajı gerçekleştiren teknik uzmanın sorumluluğundadır. Not: Sigortanın nominal değerleri: 250 V 500 mA. Uygun bir sigorta için elektrikçinize bakınız.
4) Sistemin artık LED tüpleri kullanacak duruma geldiği ve normal floresan tüplerinin monte edilmesinin aydınlatıcıda hasara neden olabileceğine ilişkin olarak kullanıcının uyarılması açısından LED yenileme ambalajında yer alan uyarı etiketini yapıştırınız.
5) T8 LED lambasını yerine yerleştiriniz.
6) Gerilim besleme anahtarını açtıktan sonra doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
www.gelighting.com
ve General Electric, General Electric
Company’nin tescilli markalarıdır.
EMEA:
GE Hungary Kft.
Váci út 77.
H-1044 Budapest
Hungary
Lütfen ileride tekrar başvurmak için bu montaj kılavuzunu saklayınız.
GE Lighting işbu Montaj Kılavuzundaki yönergelere uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeyi reddeder.
LED T8 Montaj Kılavuzu – Nisan, 2014 - 906782
Verilen bilgilerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. Lütfen tüm detayları GE’den doğrulatın. Tüm değerler laboratuvar koşullarında ölçülmüş dizayn veya tipik değerler olup GE, söz
konusu performansın son kullanıcının koşullarında da elde edileceğine dair doğrudan veya dolaylı
herhangi bir garanti veya teminat vermez.
ID nr: GE2022-7746_version1
LED_T8_INSTALL_GUIDE_TR.indd 1
04/2014
2014.04.18. 14:11
Download

LED T8 Tüpler - GE Lighting