GE
Lighting
Işık ve Hareket Sensörü (aktif) Kullanım
Talimatları
MS-C
Tip : MS-C
SKU: 64670
Uygulama Alanı
Işık ve Hareket Sensörü, aktif sensör girişi ile aydınlatma kontrolörlerine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Sensörün akım
beslemesi Kontrolör tarafından yapılır, <terminal LS> çıkış gerilimi ile Kontrolöre ışık değerini bildirir ve <terminal M> ile hareketi
kaydeder.
Tespit alanı:
Sensörün ışık ve hareket tespit açısı yaklaşık 100°’dir, 3m yüksekliğe monte edildiğinde yaklaşık 7 m çapında bir alanı kapsar.
Tespit alanını genişletmek veya duyarlığı arttırmak amacıyla birden fazla hareket dedektörü paralel olarak bağlanabilir. Işık
değerleri paralel olarak bağlandığında, parlaklık ölçümü için bağlı bulunan sensörlerden karışık bir değer (ortalama değer)
elde edilir.
Işık ve hareket sensörlerinin montajı ile ilgili notlar:
Ünite, hareketleri tespit edebilecek şekilde tavana monte edilmelidir. Sensörün optik donanımı 2.5 ila 3 m yüksekliğinde bir
odaya göre tasarlanmıştır. Yüksek tavanlı odalarda hareket sensörünün tespit hassasiyeti daha düşüktür. Sensörü hava akımına (örneğin havalandırma yakınına) yerleştirmekten kaçının. Ayrıca ısı veren cihazların, örneğin faks makinesi, sensörün tespit
aralığında olmamasına dikkat edin.
Tasarım, montaj ve bağlantı:
Ünite, yüzey montajı ile tavana, veya lamba klipsleriyle floresan lambalara takılabilir.
Tavana monte edilecekse öncelikle sensörün taban plakası çıkarılıp vidalarla tavana tutturulmalıdır; daha sonra uygun kablolar
tabandaki terminallere bağlanabilir. Sonrasında sensör tabana tutturulur.
Lamba klipsleri sayesinde sensör, en az 60 mm genişliğinde panjurlu ışıklandırma sistemlerine monte edilebilir. Uygun lamba
klipsinin MS-C tabanına yerleştirilmesinden sonra sensör, 26 mm (T8) veya 16 mm (T5) floresan lambalara bağlanabilir. Lambada
aşırı yük olmaması açısından klips, lamba duyu yakınına yerleştirilir. Fakat yayılan ısı nedeniyle lamba duyuna minimum mesafe
8 cm olmalıdır. Lamba klipslerinin içeri itilmesi veya dışarı çekilmesi ile ünitenin louvre ışıklandırmalarındaki derinliği ayarlanabilir.
Güvenlik ve montaj talimatları
• Ünitenin montaj ve testleri yalnız yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Herhangi bir çalışmaya başlanmadan önce ünitelerin güç bağlantısı kesilmelidir.
• İlgili güvenlik ve kaza önleme kurallarına uyulmalıdır.
• Üniteler ışıklandırma sistemlerinin içine yerleştirilecekse UV-dirençli kablolar kullanılmalıdır.
Teknik veriler
İsim:
Işık ve hareket sensörü (aktif) MS-C
Tip:
MS-C
SKU:
64670
Çalışma gerilimi:
nominal 10V DC (8-20V DC)
Akım girişi:
maks. 3mA DC
Çalışma sıcaklığı:
0°C ila +50°C
Çalışma aralığı:
sensörde 800 Lükse kadar
Bağlantılar:
Vcc (8-20V DC), 0V (toprak), LS (ışık değeri çıkışı) M (hareket çıkışı)
Terminaller:
Tek-telli veya ince-telli iletkenler için klemensler 0.3-1.5 mm2
Terminal belirleme:
Bkz. kontrolör
Sensörlerin paralel bağlantısı
Bkz. kontrolör
Koruma sınıfı:
II (tam yalıtım)
Koruma türü:
IP 20
Kirlilik derecesi:
2 (kuru, iletken değil)
Maksimum kablo uzunluğu:
100m
- Sensör kabloları, DALI ve şebeke kablolarından ayrı olarak yönlendirilmelidir (ortak tek bir kablo kullanılmamalıdır)
Boyutlar, ağırlık
GxYxD=58.5 x 70.5 x 42 mm, yakl. 70 g
Tasarım:
Tavan veya louvre ışıklandırma montajı için plastik kılıf
Etiket:
CE
Yanlış bağlantı, bozulma veya hasarla sonuçlanabilir
Önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Hatalar ve ihmaller hariçtir.
Kablo şeması:
(+)
0V
(-)
Işık sensörü çıkışı
Vcc |LS |0V
LS
Işık ve hareket
sensörü (aktif)
Tip. MS-C
NC |M| NC
M
Hareket çıkışı
Montaj Kılavuzu
Installation
Guide
GE
Lighting
GB
The English version of the installation instruction and safety information can be found at the following location:
D
Die deutsche Version der Installationsanleitung und Sicherheitsinformationen finden Sie in folgendem Verzeichnis:
F
La version française des instructions d’installation et informations de sécurité est disponible à l’adresse suivante :
I
La versione italiana del manuale di installazione e sicurezza può essere reperita nella seguente sezione:
E
La versión española de las instrucciones de instalación y la información sobre seguridad puede encontrarse en la siguiente ubicación:
P
A versão em Português das instruções de instalação e das informações de segurança pode ser encontrada na seguinte localização:
RO
Versiunea în limba română a instrucţiunilor de instalare şi a informaţiilor de siguranţă pot fi găsite la:
PL
Polską wersję instrukcji instalacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w następującej lokalizacji:
CZ
Návod k montáži a bezpečnostní informace v češtině najdete zde:
SK
Slovenskú verziu montážnej príručky a bezpečnostných inštrukcií nájdete na nasledujúcej lokalite:
HR
Hrvatska verzija priručnika za ugradnju i sigurnosnih informacija nalazi se na sljedećoj lokaciji:
SRB
Verziju uputstva za instalaciju i informacija o bezbednosti na srpskom jeziku možete pronaći na sledećoj lokaciji:
SLO
Slovenska različica navodil za namestitev in varnostnih navodil se nahaja na naslednji strani:
H
A telepítési útmutató és a biztonsági információk magyar nyelvű változata az alábbi címen található:
NL
De Nederlandse versie van de installatie-instructies en veiligheidsinformatie kan op de volgende locatie worden gevonden:
DK
Den danske version af installationsvejledningen og sikkerhedsoplysninger kan findes på følgende placering:
FIN
Asennusohjeiden ja turvallisuustietojen suomenkielinen versio löytyy seuraavasta paikasta:
N
Den norske versjonen av installasjonsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen finnes under:
S
Ni hittar den svenska versionen av installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen på följande plats:
EST
Eestikeelse paigaldusjuhendi ja ohutusnõuded leiate aadressilt:
LV
Uzstādīšanas instrukciju un drošības informāciju latviešu valodā var atrast šeit:
LT
Lietuvišką diegimo instrukcijos ir saugos informacijos versiją galima rasti šioje vietoje:
IS
Íslenska útgáfu af uppsetningarleiðbeiningum og öryggisupplýsingar er hægt að finna á eftirfarandi staðsetningu:
GR
Μπορείτε να βρείτε την ελληνική εκδοχή των οδηγιών εγκατάστασης και των πληροφοριών ασφάλειας στην εξής τοποθεσία:
RUS
Русскую версию инструкции по установке и технике безопасности можно найти здесь:
UA
Українська версія інструкції зі встановлення та інформація щодо безпеки знаходяться за такою адресою:
BG
Българската версия на инструкциите за инсталация и информация за безопасност могат да бъдат намерени на следния адрес:
SA
:‫يمكن إيجاد النسخة العربية من إرشادات التثبيت ومعلومات األمان على الموقع التالي‬
IR
:‫نسخه فارسی دستور العمل نصب و اطالعات ایمنی قابل دسترس است در‬
TR
Montaj talimatı ve güvenlik bilgilerinin Türkçe sürümü, aşağıdaki konumda bulunabilir:
IL
:‫ניתן למצוא הגרסה העברית של פרטי ההתקנה ופרטי הבטיחות בכתובת דלהלן‬
RC
可在以下位置获得安装说明及安全信息的国语版本:
J
日本語版のインソール説明及び安全情報は下記の場所から見つけられます
www.gelighting.com/installations
www.gelighting.com
and
GeneralElectric,
ElectricGeneral
are both
registered
ve General
Electric
Company
trademarks
of the General Electric Company
tescilli markalarıdır
Installation
Instructions
03/2013
Montaj
Talimatları
03/2013
NA:
GE Lighting
General Electric company
Nela Park
Cleveland, OH 44112
EMEA:
GE Hungary Kft.
Váci út 77.
H-1044 Budapest
Hungary
Information
provided
is verilmeksizin
subject to change
without
notice.
Please
Bilgilerin
önceden
haber
değiştirilme
hakkı
saklıdır.
verify all
details
with GE.
Allonaylatın.
values areBelirtilen
design ortüm
typical
values when
Lütfen
tüm
detayları
GE’ye
detaylar
measured under
laboratory
conditions,
and
GE makes
no warranty
laboratuvar
koşullarında
ölçülen
tasarım
veya
tipik değerlerdir
ve or
GE,
son kullanım
koşullarında
benzer
performans
alınacağına
dair
guarantee,
express
or implied, that
such
performance
will be obtained
açıkça
veya ima
yoluyla garanti veya teminat vermez.
under end-use
conditions.
ID nr: GE2022-7746_version1
Download

GE Lighting