GE
Lighting
Işık ve Hareket Sensörü (aktif) Kullanım
Talimatları
MS-R
Tip: MS-R
SKU: 64669
Uygulama Alanı
Işık ve Hareket Sensörü, aktif sensör girişi ile aydınlatma kontrol ünitesine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrol ünitesi tarafından beslenir ve aydınlatma kontrolü için gerekli olan hareket sinyallerini ve parlaklık değerlerini iletir.
Tespit alanı
Sensörün hareket tespit açısı yaklaşık 120°’dir, yaklaşık 6 ila 7 m çapında, 3 m yüksekliğinde bir alanı kapsar. Tespit alanını genişletmek veya duyarlığı arttırmak amacıyla birden fazla sensörün hareket sinyal çıkışları paralel olarak bağlanabilir. Birden fazla
sensörün ışık değer çıkışları paralel olarak bağlandığında parlaklık seviyesini belirlemek için ortalama bir değer kullanılır.
Işık ve Hareket Sensörünün montajı ile ilgili notlar:
Sensör, kontrol edilecek ışıklandırma ünitesine veya tavana monte edilebilir. Adaptör halka (aksesuarlar) sayesinde sensör, 50
mm LV halojen lamba kılıfına yerleştirilebilir (halojen lamba montaj halkası), bu sayede ünite asılı tavanlara kolayca monte edilebilir. Kılıf içinde döner takma kısım mevcut olduğunda sensörün takılma açısı ve dolayısıyla tespit bölgesi değiştirilebilir. Sensör,
adaptör halka yardımıyla halojen lamba kılıfına yerleştirilecekse öncelikle ölçümler kontrol edilmelidir çünkü bunlar bir üreticiden diğerine farklılık gösterebilir. Sensörde yan kablo çıkışı olduğundan, tüm halojen montaj halkaları sensör için uygun değildir.
Uygun bir örnekle önceden kontrol etmek en iyisidir.
Sensör, mümkün olduğunda kapsanacak alana doğru çevrilmelidir (ör. çalışma alanı). Sensör, kontrol edilen ışıklandırma ünitelerinin yakınına monte edilmeli ve doğrudan harici gün ışığına veya ayrı olarak kontrol edilen ışıklandırma ünitelerine maruz
bırakılmamalıdır. Oda parlaklığı, masa yüzeyi veya zeminden yansıyan ışığa göre dolaylı olarak tespit edilmelidir. Sensörün optik
donanımı 2.5 ila 3 m yüksekliğinde bir odaya göre tasarlanmıştır. Sensörü hava akımına (örneğin havalandırma yakınına) veya
ısı veren bir cihazın (örneğin faks makinesi) yakınına yerleştirmeyin. Kontrol doğruluğu ve hareket tespitinin hassasiyeti, montaj
yüksekliği arttıkça azalacaktır.
Tasarım ve bağlantı
Sensörde temel yalıtım mevcuttur (aşırı-düşük gerilim güvenliği yoktur). Yalnız kendisi için tasarlanmış olan ekipman üzerinde
çalışır. Şebeke gerilimine bağlanmamalıdır. Sensör, 2 m bağlantı kablosu ile birlikte gönderilir. Sensörün montaj, bağlama ve kablo
işlemlerini yapmadan önce ilgili uygulama alanına yönelik kuralları gözden geçirin.
Not:
Tavan yüzey montajı ve louvre lamba montajlarında aynı fonksiyona sahip MS-C sensörünün kullanılmasını öneriyoruz.
Teknik veriler
İsim:
Işık ve hareket sensörü (aktif)
Tip:
MS-R
SKU:
64669
Çalışma gerilimi:
tipik 10V DC (8-20V DC)
Akım girişi:
tipik 3mA DC
Çalışma sıcaklığı:
0°C ila +50°C
Çalışma aralığı:
sensörde 800 Lükse kadar
Bağlantılar:
Vcc yeşil (8-20V DC), 0V kahverengi (toprak), LS sarı (ışık değeri), M beyaz (hareket)
Bağlantı kablosu:
yakl. 2m, uçları sıyrılmış ve kalay-kaplı, 4x0.14mm2
Maksimum kablo uzunluğu:
100m
Bağlantı:
Sensörlerin kablo ve paralel bağlantıları için kontrol ünitesine göz atın
- Sensör kabloları, DALI ve şebeke kablolarından ayrı olarak yönlendirilmelidir (ortak tek bir kablo kullanılmamalıdır)
Koruma sınıfı:
II (tam yalıtım)
Koruma türü:
IP 20
Kirlilik derecesi:
2 (kuru, iletken değil)
Boyutlar, ağırlık:
Bkz. şema, yakl. 65g
Tasarım:
Plastik kılıf
Aksesuarlar:
50 mm LV halojen lamba kılıfına montaj için 50 mm adaptör halka
Etiket:
CE
-Yanlış bağlantı, bozulma veya hasarla sonuçlanabilir
Güvenlik ve montaj talimatları
• Ünitenin montaj ve testleri yalnız yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Herhangi bir çalışmaya başlanmadan önce ünitelerin güç bağlantısı kesilmelidir.
• İlgili güvenlik ve kaza önleme kuralları ile montaj talimatlarına uyulmalıdır.
• Lambadan gelen ışığa maruz kalma durumunda UV-dirençli kablolar kullanılmalıdır.
Boyutsal çizim:
47
24
43,6
10
39
1,7
10mm
3,7
luğu
yak
la
şık 2
m
44
30
3,2
14
Kab
lo u
zun
boyutlar (mm)
Kablo çapı maks. 4
GE
Lighting
Lighting
Montaj Kılavuzu
Installation
Guide
GB
The English version of the installation instruction and safety information can be found at the following location:
D
Die deutsche Version der Installationsanleitung und Sicherheitsinformationen finden Sie in folgendem Verzeichnis:
F
La version française des instructions d’installation et informations de sécurité est disponible à l’adresse suivante :
I
La versione italiana del manuale di installazione e sicurezza può essere reperita nella seguente sezione:
E
La versión española de las instrucciones de instalación y la información sobre seguridad puede encontrarse en la siguiente ubicación:
P
A versão em Português das instruções de instalação e das informações de segurança pode ser encontrada na seguinte localização:
RO
Versiunea în limba română a instrucţiunilor de instalare şi a informaţiilor de siguranţă pot fi găsite la:
PL
Polską wersję instrukcji instalacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w następującej lokalizacji:
CZ
Návod k montáži a bezpečnostní informace v češtině najdete zde:
SK
Slovenskú verziu montážnej príručky a bezpečnostných inštrukcií nájdete na nasledujúcej lokalite:
HR
Hrvatska verzija priručnika za ugradnju i sigurnosnih informacija nalazi se na sljedećoj lokaciji:
SRB
Verziju uputstva za instalaciju i informacija o bezbednosti na srpskom jeziku možete pronaći na sledećoj lokaciji:
SLO
Slovenska različica navodil za namestitev in varnostnih navodil se nahaja na naslednji strani:
H
A telepítési útmutató és a biztonsági információk magyar nyelvű változata az alábbi címen található:
NL
De Nederlandse versie van de installatie-instructies en veiligheidsinformatie kan op de volgende locatie worden gevonden:
DK
Den danske version af installationsvejledningen og sikkerhedsoplysninger kan findes på følgende placering:
FIN
Asennusohjeiden ja turvallisuustietojen suomenkielinen versio löytyy seuraavasta paikasta:
N
Den norske versjonen av installasjonsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen finnes under:
S
Ni hittar den svenska versionen av installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen på följande plats:
EST
Eestikeelse paigaldusjuhendi ja ohutusnõuded leiate aadressilt:
LV
Uzstādīšanas instrukciju un drošības informāciju latviešu valodā var atrast šeit:
LT
Lietuvišką diegimo instrukcijos ir saugos informacijos versiją galima rasti šioje vietoje:
IS
Íslenska útgáfu af uppsetningarleiðbeiningum og öryggisupplýsingar er hægt að finna á eftirfarandi staðsetningu:
GR
Μπορείτε να βρείτε την ελληνική εκδοχή των οδηγιών εγκατάστασης και των πληροφοριών ασφάλειας στην εξής τοποθεσία:
RUS
Русскую версию инструкции по установке и технике безопасности можно найти здесь:
UA
Українська версія інструкції зі встановлення та інформація щодо безпеки знаходяться за такою адресою:
BG
Българската версия на инструкциите за инсталация и информация за безопасност могат да бъдат намерени на следния адрес:
SA
:‫يمكن إيجاد النسخة العربية من إرشادات التثبيت ومعلومات األمان على الموقع التالي‬
IR
:‫نسخه فارسی دستور العمل نصب و اطالعات ایمنی قابل دسترس است در‬
TR
Montaj talimatı ve güvenlik bilgilerinin Türkçe sürümü, aşağıdaki konumda bulunabilir:
IL
:‫ניתן למצוא הגרסה העברית של פרטי ההתקנה ופרטי הבטיחות בכתובת דלהלן‬
RC
可在以下位置获得安装说明及安全信息的国语版本:
J
日本語版のインソール説明及び安全情報は下記の場所から見つけられます
www.gelighting.com/installations
www.gelighting.com
www.gelighting.com
and
GeneralElectric,
ElectricGeneral
are both
registered
ve General
Electric
trademarks
of themarkalarıdır
General Electric Company
Company tescilli
Installation Instructions 03/2013
Installation Instructions 03/2013
NA:
NA:
GE
GELighting
Lighting
GeneralElectric
Electric company
company
General
NelaPark
Park
Nela
Cleveland,OH
OH44112
44112
Cleveland,
EMEA:
GE Hungary Kft.
Kft.
Váci út 77.
H-1044 Budapest
Budapest
Hungary
Information
provided
is subject
to change
withouthakkı
notice.
Please
Bilgilerin
önceden
haber
verilmeksizin
değiştirilme
saklıdır.
verify all
details
with GE.
All values
are Belirtilen
design or tüm
typical
values when
Lütfen
tüm
detayları
GE’ye
onaylatın.
detaylar
measured under
laboratoryölçülen
conditions,
andveya
GE makes
no warrantyve
or
laboratuvar
koşullarında
tasarım
tipik değerlerdir
guarantee,
express
or implied, that
suchperformans
performance
will be obtained
GE,
son kullanım
koşullarında
benzer
alınacağına
dair
under end-use
conditions.
açıkça
veya ima
yoluyla garanti veya teminat vermez.
ID nr: GE2022-7746_version1
İD nr: GE2022-7746_version1
Download

GE Lighting