GE
Lighting Solutions
Montaj Kılavuzu
GEH-6009
ERS LED Roadway Light
Ölçeklenir Fikstürler (ERS1 ve ERS2)
BAŞLAMADAN ÖNCE
Bu talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun.
İleride kullanmak üzere saklayın.
UYARI
Elektrik çarpması riski. Ürünü servise sokmadan veya kurmadan
önce elektriği kesin.
UYARI
Yaralanma veya hasar riski. Ünite doğru şekilde monte edilmezse
düşer. Kurulum talimatlarını uygulayın.
DİKKAT
Yaralanma riski. Kurulum ve servis sırasında koruyucu gözlük ve
eldiven takın.
• Bu armatür dış aydınlatma hizmeti için
tasarlanmıştır ve sınırlı havalandırma veya yüksek
ortam sıcaklığı olan alanlarda kullanılmamalıdır.
• En iyi sonuç, aşağıdaki talimatlara uygun
şekilde kurulum ve bakım yapılması halinde elde
edilecektir.
• Armatür, -40°C ila +50°C ortam sıcaklığında
çalışmak üzere tasarlanmıştır ve şekilde
gösterildiği gibi dik direğe yatay olarak ve LED'ler
aşağı bakacak biçimde monte edilmelidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
• Ağırlık: Maksimum ağırlık
ERS1: 9,25-11,11 kg (20,4-24,5 lb.)
ERS2: 11,11-12,93 kg (24,5-28,5 lb.)
• Boyutlar: U x G x Y
ERS1: 542 mm x 368 mm x 136 mm
(21,3 inç x 14,5 inç x 5,4 inç)
ERS2: 659 mm x 368 mm x 136 mm
(25,9 inç x 14,5 inç x 5,4 inç)
• IP Sınıfı: Optik IP65, Standart Elektrik Muhafazası:
UL 1598 Islak Konum Sınıfı
• IEC Versiyonu Fikstür Sınıfı: IP44
• Montaj Yüksekliği: 8,2 m-12,2 m (27-40 fit)
• EPA:
ERS1: 0,046 m2 (0,5 fit2)
ERS2: 0,065 m2 (0,7 fit2)
1 TAŞIMA
• Armatürün ambalajın dışından uygun olmayan şekilde
taşınması halinde hasar oluşabilir.
• Armatürü ambalajından çıkardıktan sonra çarpmayın
veya üst üste koymayın.
2 MONTAJ
• Kuş Kalkanları
- Kaydırılarak takılan kelepçenin arkasındaki kuş
kalkanı, 32 mm'lik (1 ¼ inç), 42,2 mm dış çapa
(1,660 inç dış çapa) sahip bir boruyla birlikte gelir.
- 50 mm'lik (2 inç), 60,3 mm dış çapa (2,375 dış çap)
sahip boru kullanılırsa, kuş kalkanı gerekli değildir
ve atılmalıdır.
• IEC ünitelerinde (2) kuş kalkanı bulunur. 48 mm
çapında boru için bir tane ve 60,3 mm çapında
boru için bir tane. IP44 sınıfının korunması için
kuş kalkanının kullanılması zorunludur.
DİKKAT
Yaralanma riski. Armatür, ışığa 0,50 m'den yakın mesafeden uzun
süreyle bakılmasının mümkün olmayacağı şekilde monte edilmelidir.
UYARI
• Geçmeli takma kelepçesinin arkasındaki kuş
kalkanları, 32 mm (1 ¼ inç) boru için bir açıklığa
sahip şekilde gelir. Daha büyük boyutta bir boru
kullanılırsa, kuş kalkanı gerekli değildir ve atılmalıdır.
• Montaj kolunu, mahfazanın üst kısmının altında
yer alan düzeltme basamaklarına çarpana dek
armatürün içine (gerekirse) ve arkasına itin.
• Armatür, farklı basamaklar seçilerek boruya göre
yukarıya veya aşağıya ayarlanabilir. El düzecinin
düzgün şekilde uygulanması için mahfazanın
üzerinde bir yastık yer almaktadır.
• Montaj için, armatürü mümkün olduğunca yatay
halde tutarak 5,5-6,8 Nm (4-5 fit-pound)
cıvatalarını takın.
- Armatürün önünün daha yukarı kaldırılması
gerekiyorsa, cıvataları biraz gevşetin, armatürü
kaldırın ve sonraki düzeltme basamaklarının içine
yerleştirin.
- Aşağı eğilmesi gerekiyorsa, armatürü montaj
kolundan çıkarıp basamaklar üzerinde daha
geride bir konuma yerleştirmek suretiyle tersi
prosedürü uygulayın.
• Uygun seviyeye ulaşıldığında, her bir cıvatayı
değişmeli olarak 14-16 Nm (10-12 foot-pound)
değerle sıkın.
- Bir tork anahtarınız yoksa, doğru torka ulaşmak
için cıvataları, oturma noktalarından sonra iki
ila üç tam tur (veya tam olarak yerleşene kadar)
sıkabilirsiniz.
Yaralanma veya hasar riski. Ünite doğru şekilde monte edilmezse
düşer. Kurulum talimatlarını uygulayın.
UYARI
Yaralanma riski. Kurulum/bakım sırasında güç modülü kapağını
tutmak için kapak mandalına dayamayın. Kapak mandalı sadece
sabitleme vidasının sıkılmasına yardımcı olmak için sunulmuştur.
Montaj koluna kurulum için:
• Boru kelepçesine, 32 mm'lik (1 ¼ inç), 42,2 dış çap
(1,660 dış çap) ila 50 mm (2 inç), 60,3 dış çapa
(2,375 dış çap) sahip boru girebilir. Gerekirse, iki boru
kepçesi cıvatasını kullanılan boru boyutundan biraz
daha geniş olacak şekilde ayarlayın.
UYARI
Hiçbir koşul altında cıvatalar 16,3 Nm. (12 fit-lb.) üzerinde bir torka
sıkılmamalıdır.
TABLO 1. Terminal Paneli Tork Tablosu UL Üniteler
Kablo Aralığı Bakır
Alüminyum
10 - 16 SOL, STR
8 - 6 SOL, STR
STR6 SOL, STR
Tork
3,4 Nm (30 inç lb.)
5 Nm (45 inç lb.)
TABLO 2. Kısma Kontrolü Bağlantıları
O VDC (-)
Gri Başlık
10 VDC (+)'ya kadar Mor Başlık
Sabitleme Vidası
Kapak Mandalı
IEC Üniteleri:
• Güç besleme kablosu ve (gerekirse) kısma kontrol
kablosu müşteri tarafından karşılanmalıdır.
• Güç besleme kablosu (her bir iletken: faz, nötr ve
toprak) en fazla 12 AWG (2,5 mm2), en az 16 AWG
(1,5 mm2) damarlı veya dolu kablo olmalı ve toplam
kablo çapı 7-12 mm aralığında olmalıdır.
• Kısma kontrol kablosu (0-10 VDC) (her bir iletken:
pozitif ve negatif) 18 AWG (1,0 mm2) damarlı veya dolu
kablo olmalı ve toplam kablo çapı 5-10 mm aralığında
olmalıdır.
Güç Kapağı
Terminal Paneli Bağlantıları:
Terminal Panelinin Konumu
Besleme Tipi
L1
Yüksek Hat
G
Topraklama
N/L2
Alçak Hat/Nötr
3 KABLOLAR
• NOT: Tüm elektrik bağlantılarını Ulusal Elektrik Kodu'na
ve geçerli yerel yasalara uygun olarak yapın.
• NOT: Besleme voltajını isim plakasıyla karşılaştırarak
doğrulayın.
UL Üniteleri:
• Terminal paneli üzerindeki terminaller kolayca
ulaşılabilir durumdadır ve bunlara AWG No. 16 ila No. 6
arasında büyüklüklerdeki servis başlıkları takılabilir.
• Servis başlıkları (besleme kablosu sıcaklık sınıfı için bkz.
fikstür etiketi) montaj braketi içinde yaklaşık 180 mm
(7 inç) uzamalıdır.
• Servis başlıklarını armatür isim plakasında gösterildiği
gibi terminal panellerine bağlayın.
• Vida torkları için aşağıdaki tabloya bakın (Bkz. Tablo 1).
• Kısma Kontrolü Bağlantıları (Bkz. Tablo 2).
• Armatürde bir etiket üzerinde elektrik şeması
verilmektedir.
4 SON GÜÇ MODÜLÜ
GRUBU KAPAĞI
• Kapağı yerine takmak için, menteşenin direk
tarafından düşey olarak yaklaşık 35 derecelik açıda
tutun.
• Menteşe pimini menteşeye dikkatli bir şekilde takın
ve kapağın serbestçe aşağı sarkmasına izin verin.
• Kapağın çıkarma konumu haricindeki tüm konumlarda
üst menteşeyle birlikte mekanik olarak kilitlendiğini göz
önünde bulundurun.
• Tüm üniteler: Kapaklar, menteşe pimi dik konumda
yer çekimi dolayısıyla beşikte düzgün dururken
üst mahfazayla bir araya gelecek şekilde
tasarlanmaktadır.
• Kapağın, arkası üzerine yatık haldeyken üst
mahfazayla bir araya getirilmesi gerekiyorsa, kapağın
arka kısmını kaldırarak menteşe piminin beşiğe uygun
şekilde oturması için azami dikkat gösterilmelidir.
Aksi takdirde kırılabilir.
5 BAKIM / TEMİZLEME
UYARI
Elektrik çarpması riski. Herhangi bir bakım işlemi uygulamadan
önce gücün kapalı olduğundan emin olun.
• Lamba camının yüksek verimliliğini korumak için
dış yüzeyinin yerel koşullara bağlı olarak arada bir
temizlenmesi gerekebilir.
• Nötr pH'ta (yaklaşık pH 6 ila 8), aşındırıcı olmayan ve
klorlu ya da aromatik hidrokarbon içermeyen hafif bir
sabun veya deterjan kullanın.
• Yumuşak bir bezle iyice yıkayın.
• Temiz ve soğuk suyla durulayın ve silerek kurulayın.
6 DEPOLAMA
• Ünite, kurulumdan önce dış mekanda ve yalnızca
oluklu karton kutu (mukavva kutu) içinde duracak
halde DEPOLANMAMALIDIR.
• Tüm üniteler, kuruluma dek üzeri kapalı ve kuru
bir depolama bölgesine konulmalıdır. Depolama
bölgesindeki sıcaklık -40°C (-40°F) ile 50°C (122°F)
sınırlarını aşmamalıdır.
- Bu bölge, çatısı olan veya oluklu karton kutuları
(mukavva kutular) sudan koruyacak şekilde
brandayla kaplanmış bir alan olabilir.
Bu talimatlar, donanımdaki her ayrıntı veya varyasyonun kapsandığı ya da kurulum, kullanım veya bakımla ilgili olası her ihtimalin sunulduğu
anlamına gelmez. Daha ayrıntılı bilgi talep edilmesi veya satın alan kişinin amaçları doğrultusunda yeterince açıklanmayan belirli sorunların
ortaya çıkması halinde durum, GE Lighting Solutions'a bildirilmelidir.
www.gelighting.com
ve General Electric, General Electric
Company'nin ticari markalarıdır
Kuzey Amerika:
GE Lighting
General Electric company
Nela Park
Cleveland, OH 44112
Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika:
GE Hungary Kft.
Váci út 77.
H-1044 Budapeşte
Macaristan
Verilen bilgilerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.
Lütfen tüm detayları GE'den doğrulatın. Tüm değerler laboratuvar
koşullarında ölçülmüş dizayn veya tipik değerler olup GE, söz konusu
performansın son kullanıcının koşullarında da elde edileceğine dair
doğrudan veya dolaylı herhangi bir garanti veya teminat vermez.
GE2023-3944
Türkçe
Download

Haftalık Teknik Portföy Önerileri