HAK İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
HAK-İŞ
15 Mayıs 2014
TEŞKİLATA
Konu: Soma Faciası ile ilgili İşyerlerinde Saygı Duruşu, Anma, Bildiri ve Dua
HAK-İŞ Yönetim Kurulu, Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen maden faciası nedeniyle, 16 Mayıs
2014 Cuma günü (yarın) başlamak üzere 3 gün boyunca işbaşı yapılan saatlerde HAK-İŞ’e bağlı tüm
işyerlerinde toplanılarak saygı duruşu ve anma gerçekleştirilmesini, iş sağlığı güvenliği önlemlerinin
hayata geçirilmesi için bildiri okunmasını ve Soma’daki faciada kaybettiğimiz madencilerimiz ile iş
kazalarında kaybettiğimiz bütün emekçiler için dua okunmasını kararlaştırmıştır.
Çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş
kazalarının oluşturduğunu bu kaza, bir kez daha bizlere acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Her yıl
dünyada ve Türkiye’de yüzlerce, binlerce insan, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği
işyerlerinde ortaya çıkan ‘kazalar’ sonucunda hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır.
Gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı, yeni bir
iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir
kez daha ortaya çıkmıştır. İşyerlerinde yaşanan, onlarca işçinin hayatını kaybetmesine neden olan
felaketleri iş kazası olarak tanımlamak doğru ve gerçekçi değildir.
Bu nedenle, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, sendikalaşma ve örgütlenmenin önünün açılmasını,
denetimler artırılmasını, taşeronlaşmanın engellenmesini ve iş cinayetlerinin önüne geçilmesini
istiyoruz.
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kaybettiğimiz madencilerimize bir kez daha Allah’tan Rahmet,
ailelerine, emekçilere ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyor,
ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Mehmet Şahin
Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Toruntay
Genel Başkan Yardımcısı
Ek 1: Saygı Duruşu ve Anmada Okunacak Bildiri
Ek 2: Saygı Duruşu ve Anmada Okunacak Dua Metni
Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 312 417 16 30 -417 80 02 Fax:+ 90 312 425 05 52
www.hakis.org.tr – e-mail: [email protected]
HAK-İŞ, ITUC (Uluslararası Sendikaları Konfederasyonu) ve ETUC (Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu) üyesidir.
HAK-İŞ
HAK İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
Soma Faciasında Kaybettiğimiz Madenciler ve
İş Kazalarında Kaybettiğimiz Bütün Emekçiler için Bildiri
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen maden faciasında kaybettiğimiz
madencilerimizi ve iş kazalarında kaybettiğimiz bütün emekçilerimizi anmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hayata
geçirilmesi talebimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız.
Faciada kaybettiğimiz madencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, emekçilere ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır
diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bizler, ekmek mücadelesi veren alın teriyle üreten emekçiler olarak, hayatlarının baharında iş başında kaybettiğimiz
kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Çünkü onlar helal kazanç için ömürlerini kömüre fedâ eden şehidlerimizdir.
Türkiye iş kazalarında dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi. Her yıl dünyada ve Türkiye’de yüzlerce, binlerce insan, koruyucu
önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği işyerlerinde ortaya çıkan “kazalar” sonucunda hayatını kaybetmekte ya da sakat
kalmaktadır. Oysaki yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Yaşanan ölümlü kazalar alınan önlemlerin yeterli olmadığını bir
kez daha göstermiştir.
Gerekli ve yeterli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı, yeni bir iş sağlığı ve güvenliği
kültürü oluşmadığı sürece bu tür kazaların gündemimizden hiç düşmeyeceği bir kez daha ortaya çıkmıştır. İşyerlerinde
yaşanan, onlarca işçinin hayatını kaybetmesine neden olan felaketleri iş kazası olarak tanımlamak doğru ve gerçekçi
değildir. Bu yaşananlar iş cinayetidir ve kader değildir. İş cinayetleri önlenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın,
yeter ki her çalışmanın öznesi insan olsun.
Eğitim sisteminin işçilere nitelik kazandırmadan yoksun performansı, işverenlerin aşırı kar hırsıyla ucuz işçilik adına
niteliksiz ve kayıtsız işçileri tercih etmeye devam etmesi, taşeronlaşmanın yaygınlaşması, cezaların caydırıcılığının olmayışı
ve sosyal güvenceleri göz ardı eden, insan odaklı olmayan politikalar iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.
HAK-İŞ olarak, taşeronlaşmaya hayır diyoruz. Modern kölelik haline gelen taşeronlaşma sorununun çözülmesini istiyoruz.
İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini istiyoruz. İşsizliğin azaltılmasını ve düşük ücret politikasına
son verilmesini istiyoruz. Gerçek İş Güvencesi, insanca iş ve yaşam, eşitlik ve adalet, sosyal koruma, sosyal devlet istiyoruz.
Kayıtdışına ve gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sendikalaşmanın önünün
açılmasını, işçilerin canı pahasına çalışmasının önlenmesini istiyoruz.
İTİRAZIMIZ VAR, İSYANIMIZ VAR!
BİTSİN ARTIK BU CİNAYETLER!
OCAKLAR SÖNMESİN! ÇOCUKLAR ÖKSÜZ KALMASIN!
ANALAR, EŞLER AĞLAMASIN!
HAK-İŞ olarak, Devlete, Hükümete ve İşverenlere sesleniyoruz!
Bu feryadı duyun, bu acıyı hissedin, bu sorunu çözün!
Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 312 417 16 30 -417 80 02 Fax:+ 90 312 425 05 52
www.hakis.org.tr – e-mail: [email protected]
HAK-İŞ, ITUC (Uluslararası Sendikaları Konfederasyonu) ve ETUC (Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu) üyesidir.
HAK-İŞ
HAK İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
HAK-İŞ KONFEDERASYONU
Soma Faciasında Kaybettiğimiz Madenciler ve
İş Kazalarında Kaybettiğimiz Bütün Emekçiler için Dua
Ya Rabbi,
Somadaki maden ocağında, alın teri ve emek mücadelesinde hayatını kaybeden madencilerimize mağrifet eyle.
Çünkü onlar helal kazanç için ömürlerini kömüre feda eden şehitlerimizdir.
Ya Rabbi,
Tersanelerde, şantiyelerde, fabrikalarda, atölyelerde meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybeden bütün
emekçilerimize mağfiret eyle. Yaralananlara şifalar ihsan eyle.
Ya Rabbi!
Senin kudretin, celâlin, cemalin, rahmetin sonsuzdur. İşverenlerimize ve emekçilerimize önce tedbir sonra tevekkül bilinci
nasip eyle!
Ya Rabbi,
Senin huzurunda alınları terli, elleri nasırlı, kalpleri temiz olarak dua eden emekçilerin dualarını kabul eyle. Sana açılan
elleri bereketli kıl. Emekçilere; iş sağlığı ve iş güvencesi, toplu sözleşme, adil ücret ve insan onuruna yaraşır iş yaşamı için
kolaylıklar ihsan eyle.
Bir daha böylesine elim faciaları bize gösterme Ya Rabbi!
Tunus Caddesi No: 37 Kavaklıdere 06680-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 312 417 16 30 -417 80 02 Fax:+ 90 312 425 05 52
www.hakis.org.tr – e-mail: [email protected]
HAK-İŞ, ITUC (Uluslararası Sendikaları Konfederasyonu) ve ETUC (Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu) üyesidir.
Download

Bildiri ve Dua için tıklayınız... - Hak