28 Aralık 2015
TEŞKİLATA
KONU:
Merhamet Tırları Yola Çıkacak, Hendek Mağduru ve Bayırbucak Türkmen
Kardeşlerimize Ulaşacak” sloganıyla başlatılan Mağdurlara Yardım İçin Bağış
Çağrısı
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, MEMUR-SEN, İHH ve TÜRK KIZILAY'ı ile "Merhamet Tırları
Yola Çıkacak, Hendek Mağduru ve Bayırbucak Türkmen Kardeşlerimize Ulaşacak” sloganıyla
bağış çalışması başlatmış bulunuyoruz.
Yardımlarla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Cizre, Sur, Nusaybin ve Silopi’de PKK terör örgütünün
açtığı hendekler yüzünden bölgede yaşayan insanlar ile Suriye’de artarak devam eden
saldırılardan dolayı zor durumda olan Bayırbucak Türkmenleri'nin acil ihtiyaçlarının
karşılanmasını amaçlıyoruz.
Başta, yöneticilerimizi, şube başkanlarımızı, temsilcilerimizi, üyelerimizi ve bütün bağış
severleri HAK-İŞ bağış hesabına ve ayni bağış toplanmasına etkin ve aktif olarak katılmaya
davet ediyoruz.
Bağış hesabımıza başta bankamatikler olmak üzere, şubelerden veya online olarak kolayca
bağış yapmak mümkündür. Dileyenler HAK-İŞ Bağış Hesabına, dileyenler Türk Kızılayı
hesabına ya da İHH Bağış Hesaplarına bağış konusunu belirterek bağışlarını yapabilirler.
Bağışlarda havale ücreti alınmamaktadır.
Ayni bağışlar için ise il temsilciliklerimizin ve şube başkanlıklarımızın, MEMUR-SEN il
başkanlıkları ile temas kurarak ortak yardım tırları oluşturmaları yararlı ve etkili olacaktır.
Mehmet ŞAHİN
Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa TORUNTAY
Genel Başkan Yardımcısı
HAK-İŞ Konfederasyonu
Bağış Hesabı
Türk Kızılayı
Bağış Hesabı
İHH Bağış
Hesabı
Ziraat Bankası, Akay Şubesi,
Hesap No: 0760 5994340-5012
IBAN No: TR62 0001 0007 6005
9943 4050 12
Ziraat Bankası, Kızılay Şubesi
Hesap No : 2868-5005
IBAN No: TR27 0001 0006
8500 0028 6850 05
Ziraat Bankası, Fatih Şubesi
Hesap No: 02124994-5007
IBAN No: TR66 0001 0004 8802 1249
9450 07
Download

teşkilata - Hak-İş Konfederasyonu