T.C.
KÜTAHYA VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
Sayı : 75954511-902Konu : Münhal Kadrolar Ġlanı.
ĠLAN
KÜTAHYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN
DUYURULUR
Ġlimiz ve Ġlçelerimiz Merkez, Kasaba ve Köylerinde münhal bulunan ek listelerde ünvanı, sınıfı, derecesi yazılı Ġmam-Hatip
kadrolarına naklen atama yapılacaktır.
A) Ġmam-Hatip için Müracaatta aranan şartlar:
1) Diyanet Ġşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği şartlarına haiz olmak.
2) Ġlan edilen camilerin grupları dikkate alınarak anılan yönetmeliklerdeki diğer hükümlerle birlikte Mesleki Bilgiler Seviye
Tespit Sınavı (MBSTS)’ dan;
- (A) ve (B) grubu camiler için (60) ve üzeri,
- (C) ve (D) grubu camiler için (50) ve üzeri, taban puan aranacaktır.
Sınava katılmak isteyenler en geç 26.05.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dilekçe ile Ġl Müftülüğüne
başvuracaklardır.


Ġl Müftülüğü kadrolarının sınavı 03.06.2014 Salı günü saat 08:30’da Ġl Müftülüğünde,
Ġlçe Müftülükleri kadrolarının sınavı 03.06.2014 Salı günü saat 13:30’da Ġl Müftülüğünde yapılacaktır.
Ġlan olunur. 12.05.2014
Hacı Yusuf GÜL
Ġl Müftüsü
Ek : Liste (2 Sayfa)
Atatürk Bulvarı Müftülük Sitesi 43020 Kütahya
Telefon: ( 0 274) 2236312 FaksL 0274 2236313
Web sitesi: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: VHKĠ: M.GÜLKANAT
E-posta : [email protected]
MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
A) KÜTAHYA ĠLĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI
1 Merkez-Ulu Camii
2 Merkez-Seydi Köyü Camii
3 Merkez-Karaöz Köyü Camii
5
7
9
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
SINIFI
DHS
DHS
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
1
1
CAMĠNĠN
GRUBU
A
D
D
B) ASLANAPA ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1 Göynükören Köyü Camii
2 Tokul Köyü Camii
7
4
Ġ-H
Ġ-H
DHS
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
1
CAMĠNĠN
GRUBU
D
D
C) ÇAVDARHĠSAR ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1 Efendiköprüsü köyü Camii
10
Ġ-H
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
CAMĠNĠN
GRUBU
D
D) DOMANĠÇ ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1 Seydikuzu Köyü Camii
2 Muratlı Köyü Üstübeç Mh. Camii
4
7
Ġ-H
Ġ-H
DHS
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
1
CAMĠNĠN
GRUBU
D
D
E) DUMLUPINAR ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR ĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1 Ağaç Köyü Camii
4
Ġ-H
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
CAMĠNĠN
GRUBU
D
F) EMET ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1
2
3
4
5
6
7
8
Babukbey ÇarĢı Camii
Kalfalar Köyü Camii
Musalar Köyü Camii
DüĢecek Köyü Camii
Küreci Köyü Camii
Kayı Köyü Camii
Çerte Köyü Camii
Esatlar Köyü Camii
Atatürk Bulvarı Müftülük Sitesi 43020 Kütahya
Telefon: ( 0 274) 2236312 FaksL 0274 2236313
Web sitesi: [email protected]
1
5
7
7
3
10
9
9
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
1
1
1
1
1
1
1
CAMĠNĠN
GRUBU
B
D
D
D
D
D
D
D
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: VHKĠ: M.GÜLKANAT
E-posta : [email protected]
G) GEDĠZ ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
Üzümlü Ksb. Fatih Mh. Camii
Çomaklar Köyü Eski Mh. Camii
Çomaklar Köyü Yeni Mh. Camii
AĢıkpaĢa Köyü Camii
Göynükören Köyü Camii
Uğurluca Köyü Camii
Ilıcasu Köyü Camii
Gökler Bedisi Mezarlık Camii
Alikahya Köyü Camii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
10
10
10
3
10
3
2
1
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
CAMĠNĠN
GRUBU
D
D
D
D
D
D
D
D
D
KADRO
ADEDĠ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
H) HĠSARCIK ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1
2
3
Hasanlar Beldesi Camii
Alınören Köyü Camii
Yeni Camii
3
10
5
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
DHS
DHS
DHS
CAMĠNĠN
GRUBU
C
D
C
KADRO
ADEDĠ
1
1
1
I) PAZARLAR ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI SINIFI
1 Öreyler Köyü Yaprak Mh. Camii
7
Ġ-H
DHS
CAMĠNĠN
KADRO
ADEDĠ
GRUBU
D
1
K) TAVġANLI ĠLÇESĠ MERKEZ, KASABA VE KÖYLERĠ MÜNHAL KADROLAR LĠSTESĠ
S.N KADRONUN BULUNDUĞU YER DERECESĠ ÜNVANI
1
2
3
4
5
6
7
8
Eğriöz Köyü Camii
Avcılar Köyü Camii
Çaltılı Köyü Camii
Elmalı Köyü Camii
Erikli Köyü Tabaklı Camii
Gevrekler Köyü Camii
Yataklı Köyü Camii
ġahin Köyü Camii
4
4
3
9
10
7
3
10
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
Ġ-H
SINIFI
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
DHS
KADRO
ADEDĠ
1
1
1
1
1
1
1
1
CAMĠNĠN
GRUBU
D
D
D
D
D
D
D
D
TASDĠK OLUNUR
12.05.2014
Hacı Yusuf GÜL
Ġl Müftüsü
Atatürk Bulvarı Müftülük Sitesi 43020 Kütahya
Telefon: ( 0 274) 2236312 FaksL 0274 2236313
Web sitesi: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi için irtibat: VHKĠ: M.GÜLKANAT
E-posta : [email protected]
Download

KÜTAHYA MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURULUR