Sayın Meslektaşımız,
Yaşam Boyu Öğrenme Temel Yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik proje, politika
veya uygulamalarınızı tanıtmak için 16 -18 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleştirilecek olan “Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler”
Uluslar Arası Değerlendirme Konferansı’na davetlisiniz.
Konferansın 17 ve 18 Ekim günlerindeki programında Hayat Boyu Öğrenme Temel Yeterliklerine
yönelik açılış konuşmaları, çalıştaylar, sunumlar, tartışmalar yer almaktadır.
Konferans oturumlarında aşağıdaki konular yer alacaktır:
-
Anadil ve yabancı dillerde iletişim için temel yeterlikler;
-
Matematik, Fen ve Teknolojide temel yeterlikler
-
İnisiyatif ve Teşebbüs anlayışlarının geliştirilmesi
-
Sosyal ve Vatandaşlık Temel Yeterlikleri
-
Dijital Temel Yeterlikler
-
Kültürler Arası İletişim, Kültürel Farkındalık ve İfade Becerileri
-
Öğrenmeyi Öğrenme
-
Farklı eğitim çevrelerinde temel yeterliklerin geliştirilmesi: ilk okul yılları, genel eğitim,
yaygın & yaygın olmayan eğitim
-
Öğretmen Eğitimi Başlangıcına Yeterlik Temelli Yaklaşım/Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi
-
Yeterlik Temelli Eğitimi Teşvik Eden Kararlar
-
Yeterlik Temelli Öğrenim Çıktılarının Ölçülmesi
-
21. Yüzyıl Yeterlilikleri/Sınıflar
16 Ekim 2014 günü gerçekleşecek olan Konferens Öncesi Programımızda ise Acıbadem
Pearson Doğa Okulu Kampus’una yapılacak bir okul gözlem ziyareti ve İstanbul’un tarihi ve
kültürel merkezlerini kapsayan bir kültür gezisi yer almaktadır.
KEYS Uluslar Arası Konferansı’na katılarak proje, politika ve girişimlerini tanıtanların giderlerini
karşılamak için Sınırlı Sayıda Hibe sağlanacaktır (Detaylı bilgi için tıklayınız).
http://conference.keysproject.eu
“Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler” uluslararası projesi (ref. No 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM), Avrupa
Konseyi’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı destekle yürütülmektedir.
www.keysproject.eu - conference.keysproject.eu
Gerçekleştirilmiş olan projelerin çıktı ve materyallerinin sergilenmesi için bir yaygınlaştırma
köşesi ve posterlerin sergilenebileceği bir zaman dilimi sağlanacaktır.
Konferans resmi dilleri İngilizce ve Türkçe olup genel oturumlarda simultane çeviri hizmeti
verilecek ancak çalıştay/atölye çalışmaları İngilizce gerçekleştirilecektir.
Katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.
İki gün sürecek konferans, İstanbul’da iki farklı mekanda gerçekleştirilecektir:
-
-
17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilecek konferans etkinliklerine,
İstanbul Asya yakasında bulunan Atasehir Doğa K am pusu ev
sahipliği yapacak,
(http://www.dogakoleji.com/tr/istanbul-kolejler/atasehir-doga-koleji
Konferansın 18 Ekim günü ise, Avrupa Yakasında yer alan Haliç’te
bir
sanat ve kültür kompleksi olan ve Bilgi Üniversitesi tarafından sağlanacak bir merkez olarak
santralistanbul , katılımcıları ağırlayacaktır.
(http://www.santralistanbul.org/pages/index/about/en/).
Konferans Ücretleri:
Tam Paket (16–18 Ekim 2014)
• Konferans materyalleri, kahve araları and 2 öğle yemeği,
• Konferansın 2. Gününde konferans merkezine düzenlenecek transfer
hizmeti,
• Konferans öncesi program etkinlikleri (Acıbadem Doğa Pearson Okulu
Kampusu’na yapılacak okul gözlemi amaçlı ziyaret),
• İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezlerini kapsayan yarım günlük gezi.
80 EUR (31 Ağustos 2014’e kadar ödeme yapılırsa)
100 EUR (12 Eylül 2014’e kadar ödeme yapılırsa)
Sınırlı Paket (17 ve 18 Ekim 2014)
• Konferans materyalleri, kahve araları and 2 öğle yemeği,
• Konferansın 2. Gününde konferans merkezine düzenlenecek transfer
hizmeti,
40 EUR (31 Ağustos 2014’e kadar ödeme yapılırsa)
60 EUR (12 Eylül 2014’e kadar ödeme yapılırsa)
Konferans merkezlerine uygun çevrelerde konaklama seçeneklerine yönelik öneriler sunulacaktır.
Konaklamasını İstanbul Asya Yakası’nda gerçekleştiren katılımcılar için, 2. Konferans gününe ev
sahipliği yapacak merkez olan santralistanbul’a transfer hizmeti sağlanacaktır.
Konferans Organizasyonu için:
Web Sitesi
: http://conference.keysproject.eu
İrtibat Kişisi : Sn. Zuhal Yılmaz Doğan, e-mail: [email protected]
İrtibat Kişisi : Sn. Pelin Gerçeker, e-mail: [email protected]
“Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler” uluslararası projesi (ref. No 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM), Avrupa
Konseyi’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı destekle yürütülmektedir.
www.keysproject.eu - conference.keysproject.eu
KEYS Uluslar Arası Konferensı’na Ev Sahipliği Yapacak Kurumlar Hakkında
Bilgiler:
Doğa Okulları, Türkiye’de bir özel okul zinciridir. 2002’de kurulmuş ve bugün Türkiye’nin çeşitli
şehirleri ve yurtdışında bulunan 85 kampus sayısına ulaşmıştır. Doğa Okulları, eğitim süreçlerinde
Doğal Öğrenim Konsepti ve İş İdaresi Gençlik Masterı (t-MBA) gibi orijinal öğretim ve öğrenim
modelleri geliştirmekte ve uygulamakta; hem ulusal hem de uluslar arası proje ve girişimler
gerçekleştirerek öğrencilerinin ufkunu genişletmeye büyük önem vermektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı
‘nın bir ortağıdır. (http://www.bilgi.edu.tr/en/university/).
BİLGİ’nin kuruluş temel ilkesi “Daha fazla öğrencinin hayallerinin
peşinden gidebilmesi için eğitimi daha ulaşılabilir ve karşılanabilir
(ekonomik) kılmak” olmuştur. Bilime, sanatsal üretime ve
teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamayı; özgür düşünce ortamında ve toplumsal sorumluluk
bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve
mesleki nesnellik kurallarına saygılı olmanın yanı sıra çok disiplinli yaklaşımlara açık, geniş ufuklu
bireyler yetiştirmeyi; çok boyutlu kalite standartları içinde topluma hizmet sunmayı görev
edinmiştir.
BİLGİ, öğrenci ve fakülte üyelerinin öğrenme ve bilgi üretimine en üst seviyede yoğunlaşabildikleri
bir akademik ortamın sağlanması, sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesini öncelikli sorumluluk
olarak görür.
“Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler” uluslararası projesi (ref. No 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM), Avrupa
Konseyi’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı destekle yürütülmektedir.
www.keysproject.eu - conference.keysproject.eu
KEYS Uluslararası Konferans İçeriği ile İlgili Ayrıntılar
“Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler” uluslararası konferansı, Avrupa
Konseyi’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı destekle gerçekleştirilen
uluslararası
KEYS
projesi
(539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM)
çerçevesinde
düzenlenmektedir. Keys Projesi, temel yeterliliklerin edinimine yönelik başarılı proje ve
girişimlerin çıktılarının yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi amaçlıdır.
Bu uluslararası konferans, aralarında KEYS’in 5 ana projesinin de bulunduğu 14 ten fazla proje ve
iyi uygulama üzerine çalıştay imkanları sağlayacaktır.Beş ana proje ise aşağıdadır:
AQUEDUCT – Temel yeterliklerin kültürel miras vasıtasıyla edinimi; öğrenmeyi öğrenme, sosyal
ve vatandaşlık yeterlikler , Girişimcilik ve İnisiyatif Anlayışı ve Kültürel Farkındalık ve İfade
Becerisi gibi transversal temel yeterliklere hitap etmek amaçlıdır. Proje kültürel miras eğitimi
vasıtasıyla transversal temel yeterlik ediniminin ölçülmesi için kılavuz ve kriterler geliştirmiş ve
konferans katılımcılarıyla da paylaşılacak olan; öğretmen, eğitimci ve öğretmen eğiticilerinin
kullanımına sunulmuş olan çeşitli yayınlar geliştirmiştir.
(Proje tanıtıcısı: Landcommanderij Alden Biesen, Belçika)
KeyTTT – Fen, matematik ve teknoloji, dijital kaynakların kullanılması, öğrenmeyi öğrenme,
girişimcilik ve inisiyatif anlayışı, anadil ve yabancı dillerde iletişim alanlarında temel yeterlikler
amaçlıdır. Projenin ana çıktısı, konferans katılımcılarına da dağıtılacak olan ve öğretmen ve
ortaokul öğrencilerine yönelik öğretim stratejileri ve pratik uygulamaların bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuş olan bir Öğretmen Kılavuz Kitabı’dır.
(Proje tanıtıcısı: Türkiye Uzay Kampı)
READIT –Öğrenci ve Öğretmenlerin dijital yeterlikleri ve eğitimde, özellikle de öğrencilerin
okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik dijital hikaye anlatımı ve kitap tanıtım filmi
hazırlanmasında ICT kullanımı na yönelik bir projedir. Proje, öğretmenlerin video hazırlama
vasıtasıyla yeni beceriler kazanmalarına ve genç okuyucu jenerasyonunu kitap tanıtım filmi
hazırlayarak motive etmelerine yardımcı olacak öğretici bir metodoloji üretmiştir.
(Proje tanıtıcı: Università degli studi Guglielmo Marconi, İtalya)
IDial - Öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlık yeterlikler, kültürel farkındalık ve ifade
becerileri, girişimcilik ve inisiyatif anlayışı, anadil ve yabancı dillerde iletişim gibi transversal
temel yeterliklerin, edebi metinleri kullanan yaratıcı yöntemlerin kullanılması vasıtasıyla
eşzamanlı edinilmesine odaklanan bir projedir. Lise düzeyinde eğitim uygulamalarında kullanıma
hazır, metodolojik çatı ve etkinliklerin yer aldığı bir Öğretmen El Kitabı üretilmiştir. Bu el kitabı
konferans katılımcılarına dağıtılacaktır.
(Proje tanıtıcısı: Intercultural Cooperation Foundation, Bulgaristan)
SUSTAIN - Hayat Boyu Öğrenmeye yönelik temel yeterliklerin ,sosyal ve çevresel problematik
bağlamlarında, özellikle sosyal ve vatandaşlık yeterlikler, girişimcilik ve inisiyatif anlayışı,
öğrenmeyi öğrenme,
anadil ve yabancı dillerde iletişim,fen, matematik ve teknoloji
bağlamlarında ilkokul öncesi ve ilkokul dönemlerinde geliştirilmesini hedefleyen bir projedir.
Öğretmenler arasında materyal, kaynak, ders ve eğitim etkinlikleri paylaşımına olanak sağlamak
amacıyla 50 iyi uygulama ve sınıf uygulamalarından geliştirilen daha fazla sayıda ders planının
yer aldığı bir web tabanlı platform geliştirilmiştir.
(Proje tanıtıcısı: Doğa Okulları, Türkiye)
“Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler” uluslararası projesi (ref. No 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM), Avrupa
Konseyi’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı destekle yürütülmektedir.
www.keysproject.eu - conference.keysproject.eu
Konferanstaki konuşmacılar, AB üye ülkelerinden eğitim uzmanları ve uygulayıcılar, yeterlik odaklı
öğretim ve öğrenim konulu başarılı uluslararası eğitim proje ve uygulamalarının tanıtıcıları, Eğitim
Bakanlıklarından temsilciler ve ilgili eğitim yetkilileri olacaktır.
Konuşma ve çalıştayların hedef kitlesi okul müdürleri, öğretmenler, öğretmen eğiticileri,
öğrenciler, eğitim kurumlarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden temsilciler, öğretmen eğitimi
veren kurumlar ve diğer eğitimciler olacaktır.
“Etkin Yeterlilik Temelli Öğrenim İçin Ana Yöntemler” uluslararası projesi (ref. No 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM), Avrupa
Konseyi’nin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı destekle yürütülmektedir.
www.keysproject.eu - conference.keysproject.eu
Download

Makale Çağrısı - (PDF)