Girişim
ENTREPRENEURSHIP
İnadı bıraktılar
Not so stubborn anymore
keçi köyü
Keçi Village
İzmir’in Dikili ilçesindeki Keçi Köyü sadece keçilere değil insana da inadı
bıraktırıp, sakin, doğal ve huzurlu bir yaşama başlama istediği uyandıracak
kadar masalsı bir yer. Burada keçiler de mutlu insanlar da…
Keçi (Goat) Village in the district of Dikili in Izmir is such a fairytale land
that it leaves not only goats but also people feeling like they want to stop
being stubborn and live a calm and peaceful life. Both the goats
and the people are happy here…
by aykut aykanat photos gökhan değirmenci
106 Temmuz July 2014
107
Girişim
ENTREPRENEURSHIP
t
Neden mutlu olmasınlar ki! Tepenizde Ege güneşi, denizden gelen ılık bir rüzgâr, zeytin ve limon ağaçları… Dahası inekler, ördekler, tavuklar
ve tabii başroldeki keçiler. Ve uçsuz bucaksız bir
otlak… Sakın tasvir ederken Keçi Köyü’nü estetize ettiğimi düşünmeyin. İnanın büyük çikolata firmalarının reklamlarındaki mutlu ineklerin yaşadığı
çiftlikten daha neşeli bir yer Keçi Köyü. Çünkü yaşadığınız her şey gerçek. Onlarca keçi, sabahın erken saatlerinde, kendileri için ayrılan 100 dönümlük araziye sadece süt beklentisiyle evet sadece
süt beklentisiyle bırakılıyor. Ve onlar için önceden
hazırlanan doğal otları yiyerek besleniyorlar. Süt
vermelerini saymazsak, sağım ve çiftleştirmenin dışında keçilerden bir beklenti yok. Böyle bir ortamda, o sütten yapılan peynir, o sütün kendisi nasıl
lezzetsiz olsun ki!
108 Temmuz July 2014
And why wouldn’t they be happy! You’ve got the Aegean
sun above you, a warm wind from the sea, and olive and
lemon trees… Furthermore, you have cows, ducks, chooks,
and the leading actors are goats! And an eternal pasture to
laze about on… Don’t think for a minute that I’m exaggerating when describing Keçi Village. Believe me, Keçi Village
is a more joyous place than the farms on which the happy
cows live in the big chocolate company advertisements
because, all this is real! Tens of goats are set free early
every morning on a pasture that’s 100 decares and what
do people expect from them? Nothing more than milk. Yes,
that’s right. Just milk. And they only eat natural herbs that
are prepared for them. If we don’t consider the milk they
produce, there is no expectation of the goats except for
milking and breeding. How can cheese made with that milk,
that milk that’s so delicious on its own, not be delicious in
such an environment!
Girişim
MY BACKPACK
Taş ve ahşaptan barınak
Keçi Köyü’nün şaşırtan bir tarafı
da barınma şartları. Keçiler kendileri için kesme taş ve ahşabın
kullanılarak yapıldığı barınaklarda
yaşıyor. Bu yaklaşımla yapılan birçok butik otelin olduğunu unutmayın. Bu durum Keçi Köyü’nün
inşası sırasında çevrede yaşayanlardan ‘otel mi yapıyorsunuz yoksa’ diye haklı bir tepki alınmasına
neden olmuş. Ve en önemlisi, burada keçilerin kesimi söz konusu
değil. Belli bir yaşa gelen keçiler
köylülere veriliyor. Ama asla Keçi
Köyü’nde bir keçinin kesildiği olmamış. İşte Keçi Köyü böyle bir
yer. Burada keçilerin düzene inat
etmesi gereksiz. Onlar da inadı
bırakıp yaşamlarını sürdürüyorlar.
Peki bu köy nasıl ortaya çıktı? İşte
asıl oradaki inadı anlatmak için
tüm bu girizgâh.
Stone and wooden shelters
> Dikili’ye bağlı Merdivenli Köyü sınırlarında yer alan Keçi Köyü’nde şu an 400 keçi
var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ndeki uzmanlarla yürütülen projede hedef
600 keçiye ulaşmak.
There are currently 400 goats in Keçi Village, which is located on the borders of
Merdivenli Village in Dikili. The aim is to have 600 goats in this project that’s run
together with experts from the Aegean University Faculty of Agriculture. <
110 Temmuz July 2014
The shelters are another surprising
aspect of Keçi Village. The goats
live in shelters that are made from
face stone and wood. Don’t forget
that there are a number of boutique hotels that are built using the
same materials. This state of affairs
even gave rise to people living in the
area asking ‘are you building a hotel’ when Keçi Village was first being
constructed. Most importantly, killing the goats is never a consideration here. Goats that reach a certain
age are given to village folk. Not a
single goat has ever been killed at
Keçi Village. So this is exactly the
type of place Keçi Village is. It’s unnecessary for the goats to be stubborn here. So they have continued
their lives in peace. So how did this
village come to be? It’s actually this
stubbornness that made me write
such an introduction.
Girişim
ENTREPRENEURSHIP
Bir çocukluk hayali
A childhood dream
Bu köy İstanbul Arel Üniversitesi’nde Mali İşler Daire Başkanı olarak çalışan Ayşe Özkavaklı’nın çocukluk hayali. Hepimizin bir çocukluk hayali vardır ama
kimse inatla onu gerçekleştirmek için uğraşmaz. İşte
Ayşe Özkavaklı Keçi Köyü’nü kurana kadar bu inadı
sürdürenlerden. Öyle kolay değil; yıllarca İstanbul’da
bir çalışma hayatı ve bu projeyi gerçekleştirmek için
belki onlarca defa İstanbul-Dikili arasında süren yolculuklar. Ama şimdi hayali gerçek oldu ve İstanbul’u
bırakıp Keçi Köyü’ne yerleşeceği günler için gün sayıyor. “Peki, neden keçi?”diye soruyoruz. İşte onun anlatımıyla bu hayalin arka planı: “Çocukluğum buralarda
geçti. Keçileri bende hep hayranlık uyandırdı. Başını
gökyüzüne doğru kaldıran bir canlı düşünün, nasıl etkilemesin ki sizi. Sonra inatçı olmaları, kabullenmemeleri benim onlara olan sempatimi daha da arttırdı.
Bence bu hayatta keçi olmak, olabilmek önemli. Buranın benim için başka bir anlamı var. Belki en mutlu
günlerimi burada yaşayacağım. Sadece bana değil aileme de keyif veriyor. Garip bulabilirsiniz ama hasta
babam, buraya gelip güçlenip Dikili’ye dönüyor. Keçi
Köyü ona hayat veriyor.”
This village is the childhood dream of Ayşe Özkavaklı,
Head of Financial Affairs at Arel University in Istanbul.
Everyone has a childhood dream but no one is stubborn enough to make it come true. But Ayşe Özkavaklı
is one such person who persisted until she set up Keçi
Village. And it wasn’t easy. Working in Istanbul for years and traveling back and forth between Istanbul and
Dikili countless times to realize this project. But now
her dream is a reality and she’s longing the day that
she can leave Istanbul and settle in Keçi Village. So we
asked, “But why goats?” In her words, this is the reason: “This is where I spent my childhood. Goats have
always evoked admiration in me. Imagine a living being
lift its head up to the sky… How could it not impress
you. Then of course there’s their stubborn side. This
made me like them even more. I think it’s important in
this life to be a goat, to be able to be a goat. This place
means something else to me also. I may in fact live my
happiest days here. It gives me and my family pleasure.
You may find it strange but my ill father comes here,
rejuvenates and returns to Dikili. Keçi Village gives him
life.”
112 Temmuz July 2014
Girişim
ENTREPRENEURSHIP
Saanen keçileri /
Saanen goats
Keçi Köyü’nde Saanen türü keçi
yetiştirilmekte. Bu türün en önemli
özelliği kısa ve beyaz tüylü olması.
Ayrıca farklı iklim koşullarına
uyma yeteneği sayesinde,
götürüldüğü yerlere çok çabuk
adapte oluyorlar. Saanen keçileri
yemleme ve mera koşullarına
karşı çok duyarlı. Yüksek verim
ancak iyi bakım ve besleme
koşullarında ortaya çıkıyor. Saanen
keçilerinde yemden yararlanma
yeteneği yüksek ve erken çağda
cinsi olgunluğa ulaşıyor, hızlı
ürüyorlar. Bu da Saanen ırkının
yetiştirme yönünden en önemli
avantajlarından biri.
Saanen goats, a Swiss breed, are
bred at Keçi Village. The most
important aspect of this type of
goat is that they have a short-haired
white coat. Additionally, due to their
ability to adapt to different climates,
they can adapt rather quickly to
different surroundings. Saanen
goats are very sensitive to feeding
and nutrition conditions. They have
the ability to take advantage of
feed and they reach sexual maturity
early and reproduce. This is one of
the most important advantages of
breeding Saanen goats.
Goats’ source of happiness
Ayşe Özkavaklı’nın Keçi Köyü projesi sadece kendi
çabasıyla gerçekleşmedi. İnşaat Mühendisi kardeşi –ki
köyü o inşa etti- Murat Özkavaklı ve kuzeni Osman
Ataselim bu hayalin gerçekleşmesinde çok çalıştılar.
Keçi Köyü’ne giderseniz, keçilerin Osman Abi’nin tavrından ekstra mutlu olduklarını göreceksiniz. Osman
Abi gerçekten bu köye kendini adamış. Burada şu
an sadece süt üretimi yapılıyor ama yakın zamanda
keçi peyniri üretimi de yapılacak. Aynı zamanda bu
isimle zeytin ve zeytinyağı üretimi de düşünülüyor.
İşte böyle, keçilerin de insanların da mutlu olduğu bir
köyün kısa bir hikâyesi bu. Yolunuz Dikili’ye düşerse
hiç tereddüt etmeden Keçi Köyü’ne gidin. Osman Abi
sizi keyifle ağırlayacaktır. İnanın gördükleriniz size de
keyif verecek.
Ayşe Özkavaklı’s Keçi Village project wasn’t realized with
her efforts solely. Her civil engineer brother, Murat Özkavaklı, built this village, and together with their cousin
Osman Ataselim, they worked very hard to realize it. If
you go to Keçi Village, you’ll see that the goats are overly
happily with Osman’s attitude. He truly has devoted himself to this place. Right now, the only thing that’s being
produced here is milk but soon, there will also be goat
cheese production. They’re also considering olive and
olive oil production with this same name. So this is the
short story behind a village where both the goats and
the people are happy. If you happen to be passing by Dikili, make sure to stop by Keçi Village. Osman will happily
welcome you. Believe me, you’ll get great pleasure from
what you see.
114 Temmuz July 2014
t
Keçilerin mutluluk kaynağı
Download

Onut Air Dergisi - Temmuz 2014 Sayısı, PDF formatı için