MEZOPOTAMYA
KALKINMA PROJESİ
İNSANLIĞIN BAŞLANGIÇ NOKTASI VE İNSANLIĞIN YERLEŞMEYE BAŞLADIĞI,
3 KUTSAL KİTAPTA ADI GEÇEN
DÜNYANIN MERKEZİ MEZOPOTAMYA’YA
HOŞGELDİNİZ
TARİHÇE
Dünya tarihinin en etkili medeniyeti: MEZOPOTAMYA
M.Ö. 6000 ile 3000 yılları arasında
Adıyaman
ortaya çıkan bir dizi sosyal değişim
ve teknik ilerleme, küçük neolitik
Şanlıurfa
yerleşim yerlerinin şehirlere
Gaziantep
dönüşmesini sağladı. Bugün dünyada kutsal kabul
edilen üç büyük semavi din olan
Yahudilik, Hıristiyanlık ve
İslamiyet’in kutsal kitapları Tevrat, İncil ve Kuran’da ifadesini bulan
Mezopotamya toprakları, Dicle ve
Fırat Nehirleri arasında kalan ve
bu nehirlerle sulanarak insanlığa
bereket sunan mümbit
topraklardır.
Adıyaman
KÜLTÜR MİRASI
Şanlıurfa
Gaziantep
Zeugma Antik Kenti / Belkıs Köyü
Tarih boyunca askeri bakımdan stratejik bir bölge olan Zeugma'da Roma ve Bizans kalıntıları bulunur. Özellikle Roma döneminde en zengin çağının yaşamıştır.
Zeugma Mozaik Müzesi
1700 metrekarelik mozaik ile Dünya'nın en büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir. Gerek mimarisi, gerekse teknolojik açıdan dünyanın önde gelen müzesidir. Ayrıca Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği burada sergilenmektedir.
Bakırcılar Çarşısı
Gaziantep'te 500 yıla aşkın bir geçmişe sahip olan bakır işletmeciliği, günümüzde de devam etmekte ve bakırcı ustaları tarafından hala üretilmektedir. Şehrin en eski alışveriş alanıdır.
Adıyaman
KÜLTÜR MİRASI
Şanlıurfa
Gaziantep
Balıklı Göl
Rivayete göre; İbrahim Peygamber, dönemin hükümdarı Nemrut ile mücadele ederken kalenin bulunduğu tepede ateşe atılır. Bunun üzerine Allah tarafından ateşe Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol emri verilir. Böylece ateş suya dönüşür ve odunlarda balıklara. İbrahim Peygamber, sağ bir şekilde suya düşer. İşte o düştüğü nokta Halil‐ür Rahman gölü olarak adlandırılır.
Göbekli Tepe
Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. MÖ. 9.600‐7.300 yani günümüzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı ileri sürülmektedir. Anıtsal yapılara bakıldığında Paleolitik Çağ'a kadar uzanan, birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar giden bir tarihçesi olduğu düşünülmektedir.
Rumkale / Halfeti
Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Kalede bugün görünen mimarı eserler arasında, Osmanlılar döneminde yapılmış mescit, Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, çok sayıda yapı kalıntısı, su sarnıçları ve bir helezonik su kuyusu vardır. Hz. İsanın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak kayadan oyma bir odada incilin nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir.
Adıyaman
KÜLTÜR MİRASI
Şanlıurfa
Gaziantep
Nemrut Dağı Milli Parkı
Kommagene kralı Antiochus Theos, MÖ 62 yılında bu dağın tepesine, pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar‐tapınağını da yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı gibi, tanrıların taş oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli hiyerotesyon olarak bilinir.
YATIRIMCI
Harun Sevimli;
Aslen Gaziantep’li olan Harun Sevimli, 39 yıllık Avrupa ve Amerika geçmişiyle, 65 farklı ülkede
birbirinden farklı iş alanlarında yapmış olduğu girişimlerle, en başarılı 12 girişimci listesinde yer
almaktadır.
Amerika’da sahibi olduğu AMERTURK A.S. ve yatırım yaptığı birçok şirketlerle halen turizm,
sinema, teknoloji, genetik, kozmetik gibi birçok alanda aktif olarak yer almaktadır.
İş hayatındaki başarılarıyla ve yatırımlarıyla tanınan Harun Sevimli Türk‐Amerikan toplumuna
katkıları dolayısıyla sayısız ödül ve başarıya sahiptir.
Sevimli, sahip olduğu vizyonu ile vatanının, doğup büyüdüğü toprakların kalkınmasına katkıda
bulunabilmek amacıyla Mezopotamya projesi ile bölgeye yatırımlarda bulunmak istiyor.
Bu proje ile 5000 kişilik bir istihdam sağlamayı düşünen Harun Sevimli, bölgedeki turizm
faaliyetlerine büyük bir hareket getirmeyi planlıyor.
Resim şu anda görüntülenemiy or.
YATIRIMCI
Yatırımcımız ortağı bulunduğu Bel Air Uçak Okulunun bir şubesini bölgenin
hizmetine sunarak turizm faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getirmeyi
planlamaktadır. (www.belairintl.com)
Bölgede bir yandan yerli ve yabancı hava turizmi canlandırılırken aynı zamanda
sunulacak olanpilot eğitim kurslarıyla bölge insanına ekstra bir hizmet olanağı sağlanacaktır.
Böylesi bir faaliyet aynı zamanda iç turizmi de canlandıracak ve yerli turistlerin
de ilgisini çekmeyi başaracaktır.
Resim şu anda görüntülenemiy or.
YATIRIMCI
Yatırımcımızın ortağı bulunduğu Hollywood'taki Aegean Entertainment (aegeanentertainmentllc.com) şirketinin imkanları sayesinde;
Hem Hollywood yıldızlarının bölgeyi tanımaları ve ziyaret etmeleri sağlanacak
Hem de ilerleyen süreçte bölgenin uluslar arası film endüstrisiyle buluşturulmasına ön ayak olunacaktır. 5000
PROJENİN AMACI
kişilik istihdam
Adıyaman
Turizm alanında
Ulaşım alanında
Eğlence alanında
Şanlıurfa
Konaklama alanında
Gıda alanında
Gaziantep
• Uygarlıkların beşiği olan bu kıymetli toprakları dünyaya tanıtmak, eğitimli ve kaliteli turistleri bu bölgeye çekmek.
• Öncelikli ziyaretçi profilini akademik personeller, eğitimciler ve araştırmacılardan seçerek tanıtım daha hızlı
yayılmasını sağlamak.
• Rum kalesinde ışıklandırma çalışmaları yaparak, teleferik sistemleri gibi alternatif ulaşım araçlarıyla bölgeyi canlandırmak.
• Fırat Nehri ve kıyısıyla kalmayıp çevresindeki diğer kıymetli bölgeleri de turizme açmak ve bölgeyi toplu bir şekilde kalkındırmak.
• Özel uçaklarla Fırat havzalarında hava turları planlamak, butik otellerde konaklama sağlamak ve kısa turlarla bölgeyi tanıtmak.
ULAŞIM
Tüm özel giderler ( uçak, servis, personal vs.. ) yatırımcı
tarafından karşılanacaktır.
Adıyaman
Şanlıurfa
Gaziantep
Uluslararası hava sahasına sahip
Gaziantep ilimizdeki havalimanı, dünyanın her kıtasından gelecek
ziyaretçileri ağırlayacaktır.
Bölgede ulaşım genellikle kara ve
havadan gerçekleşecektir. Kara yolu; Ziyaretçiler Gaziantep havaalanına
indikten ve şehir turları bittikten
sonra kara yolu ile bölgeye
ulaşabilecekler.
Havadan yapılan gezinti
sonrasında küçük
havaalanlarına ya da Fırat Nehri
üzerinde belirtilmiş özel
koylara inecek, iskeleden direk
antik evlerden oluşturulmuş
butik hotellere
yerleştirilecekler.
MİSYONUMUZ
Uluslararası turizm kanallarında bölgeyi tanıtmak,
Avrupa ve Kuzey Amerika’da bölgeyi ve yaptığımız yatırımları pazarlamak,
Web sitelerimizde online tanıtım dünyaca ünlü
turizm şirketlerin turistik yerler listesine girmek, Gaziantep ve çevresindeki kurumlar ile sürekli
irtibat halinde olarak projenin devamlılığını
sağlamak,
Bölgede uygun görülen evleri butik otellere
çevirmek ve alternatif mekânlar oluşturmak.
Fırat nehri üzerinde hava ve deniz turları
düzenlemek,
Rum Kalesini aydınlatıp, karşıya teleferik ile
bağlamak,
Bu ve buna benzer, tur ve gezilerle diğer dünya
ülkeleri ile köprüler kurarak 39 yıllık dünya
tecrübemizin yardımıyla bölgemize fayda sağlayıp
kazançlı çıkacağımızı ümit etmekteyiz.
YATIRIM
Yatırımın tamamı tarafımızdan yapılacak ve ülkemize en ufak bir maddi zarar oluşturulmayacaktır.
$
İlk aşamada 2M $ (İki Milyon Dolar) toplam yatırım öngörülmektedir.
Daha sonraki süreç içerisinde toplamda 20M $ (Yirmi Milyon Dolar) toplam yatırım yapılması planlanmaktadır.
Bu ölçekteki bir yatırımın aktif hale getirilebilmesi için bölge insanına yaklaşık 5000 kişilik istihdam sunulması planlanmaktadır.
SİZLERDEN
BEKLENTİLERİMİZ
1
Öngörülen arazinin mevcut yasalar çerçevesinde
kiralanarak işletmesinin bize bırakılması,
2
DHMİ ile ilgili prosedürlerin
yürütülmesinde destek verilmesi,
3
Otel, restoran vb. işletmelerin faaliyete
geçirilmesi için gerekli bürokratik destek,
4
Bölgenin güvenliğinin sağlanması.
Değerli vaktinize bize ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Dilerim
sizler aracılığıyla vatanımıza bu ve bunun gibi birçok yatırım ve katkılarda
bulunmak bizlere nasip olacaktır.
Saygı ve selamlarım ile,
Harun Sevimli
Amerturk A.S.
California/ABD
İrtibat No: 0532 240 0867
E‐posta: [email protected]
Download

KALKINMA PROJESİ