İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. İlkadım İlçe J.K.lığında birimlerin ve çalışanların değerlendirilmesi aylık olarak yapılmakta olup,
Samsun İl J.k.lığınca oluşturulan
Komutanlığımızın kriterleri:
-Aylık aranan Şahıs yakalanması
kriterlerin
doğrultusunda
faaliyetler
düzenlenmektedir.
-Enaz (7) kişi
-Aylık bilgisayardan şahıs sorgulaması -En az(4000)kişidir.
Ayrıca Samsun C.Başsavcılığı ile koordine kurularak olaylara göre birimlerin çalışma kriterleri tespit
edilmiştir.Bunlar;
-Ateşli silahlarda işlenen suçlartahkikatlarının tamamlanması
: 24 saat
-uyuşturucu ve Uyarıcı madde tic. ve kullanımına yönelik suçlar :1-24 saat
-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların tahkikatları
:4-24 saat
-Aile içi ve kadına karşı işlenen suçların tahkikatı
:30-90 saat
-Mal varlığına karşı işlenen suçlar tahkikatı
:1-15 saat
2. Emniyet ve asayiş hizmetleri ile ilgili sayısal verilere JNET sistemi üzerinden kolayca
ulaşılabilmektedir. Meydana gelen olaylar derhal bilgi sistemine (OBS) girilmektedir.Bilgi toplama
işlemleri ile ilgili işlemler derhal KİHBİ sistemine girilerek,anında üst makamlara rapor edilmektedir.
3. Önleyici kolluk devriyeleri faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Toplum destekli güvenlik hizmeti
modeli uygulanmaktadır.
4. Hizmetlerin standartlaştırılması için çalışmalar yapılarak, gerekli hizmet standartları belirtilmiş ve
bunlar hizmet binasında vatandaşın ve personelin rahatça göreceği ve bilgi alacağı bir yerde Kamu
Hizmetleri standartları panosu teşhir edilmiştir.
5. Önleyici hizmet devriyeleri vasıtasıyla köy kahvehanelerinde vatandaşla
yapılmaktadır.Trafik timlerince trafik eğitimi konusunda seminerler verilmektedir.
toplantılar
6. Olaylar bilgi sistemi ve analizlerden yararlanarak olayların yoğun olduğu bölgelere önleyici kolluk
devriyeleri planlanmaktadır.
7. Planlı plansız trafik denetimleri yapılmaktadır.
8. Kamu Hizmetleri standartları;
a) 6136 sayılı kanun kapsamında verilen silah taşıma ruhsatları
: 7 iş günü
b)6136 sayılı kanun kapsamında verilen silah bulundurma ruhsatları : 7 iş günü
c)Mermi satın alma belgesi
: 7 iş günü
d)Satıcılık bayi belgesi
:7 iş günü
e)Trafik kazası tespit tutanağının verilmesi
:24 saat
f)Geri alınan sürücü belgesinin iadesi
:1 saat
g) Şikayet ve müracaatların cevaplandırılması
:30 saat
Download

İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1