Yayın No: 449
Yayın Konusu:
CBS için Mühendislik Ölçmeleri
Tahsin Yomralıoğlu - İTÜ - Geomatik
Tahsin Yomralıoğlu - İTÜ
Günümüzde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknik bilimlerden sosyal bilimlere kadar bir çok alanda etkin bir
karar-destek aracı olarak kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri de arazi nesnelerinin yönetilmesine dair yapılan
mühendislik ölçmelerine ilişkin uygulamalardır. Özellikle konumsal nitelikteki verilerin toplanması ve
paylaşılmasına yönelik coğrafi veri altyapılarının oluşturulması için gerekli verilerin temin edilmesi, nitelikli bir
CBS için büyük önem arz etmektedir. Bu bildiride coğrafi bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler bağlamında,
yeryüzünün modellenmesine yönelik olarak konumsal veri altyapılarının kurulması ve standartlaştırılması
açısından mühendislik ölçmelerinden olan beklentiler ve CBS ilişkileri değerlendirilecektir.
Bildiri Gönderim Tarihi : 06.08.2014 18:04:20
Sunum Yapacak Yazar :
Sunum Yapacak Yazar Özgeçmiş :
Download

Bildiri - Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu