EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKET SONUCU
I- EĞİTİM FAALİYETİNİN:
Adı ve Dönemi
27. DÖNEM İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCILARI HAZIRLAYICI EĞİTİMİ
Hedef Kitle
İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCILARI
Yeri, Tarihi ve Süresi
ANKARA 05-16 MAYIS 2014 / 10 GÜN-44 SAAT
Katılan Personel Sayısı
45
II – EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN KONULAR VE EĞİTİCİLER
Konu
Strateji Geliştirme Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
- İç Kontrol Sistemi
Kanunu
- Verimlilik ve İşi Basitleştirme Teknikleri
Eğitim Dairesi Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Stratejik Yönetim ve SGB Net Sistemi
- İçişleri Bakanlığı Stratejik Planı (Genel Hatlarıyla)
Dernekler Dairesi Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
- Uygulanan Projeler
- Yardım Toplama Kanunu
- Dünyada ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Sınır Yönetim Bürosu
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Eğiticiler
Mesut KESEN
Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Nurtaç ARSLAN
Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Doç. Dr. Habib ÖZDEMİR
Öğretim Üyesi
Emniyet Genel Müdürlüğü
Polis Akademisi Başkanlığı
Tamer KARAYEL
Şube Müdürü
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Funda GÜNEY
Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Dr. Muhammet KIRILMAZ
Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Özer KAYA
Denetçiler Başkan Yardımcısı
Vildan GÖKMEN
Mühendis
Fatma DANACIOĞLU
Şef
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Özer KAYA
Denetçiler Başkan Yardımcısı
Vildan GÖKMEN
Mühendis
Fatma DANACIOĞLU
Şef
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Üzeyir Aziz ÖZEREN
Şube Müdürü (MİA)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Abdullah ÖZBEK
Mülkiye Başmüfettişi
Erdem Mehmet KURT
Planlama Uzmanı
Sınır Yönetim Bürosu
Tahir TEKİN
İç Denetim Birimi Başkanı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
- İç Denetim Birimi Başkanlığının Mevzuatı, Teşkilatı ve Görevleri
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
- Uygulanan Projeler
Regaip Ahmet ÖZYİĞİT
Şube Müdürü (MİA)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ufuk BEŞLİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- Elektronik İmza Uygulamaları
Cüneyt ŞEN
Didem AKKAYA
Serdar DENİZ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- e-Devlet Uygulamaları
- e-içişleri
Araştırma ve Etütler Merkezi
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Selim ÇAPAR
AREM Başkanı
Araştırma ve Etütler Merkezi
-Rapor ve Sunu Hazırlama
-Brifing Hazırlama
- Tez Hazırlama Usul ve Esasları
Selim ÇAPAR
AREM Başkanı
Araştırma ve Etütler Merkezi
Rıza YILMAZ
Mülkiye Başmüfettişi
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
6245 sayılı Harcırah Kanunu
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği
Reşit GÜRBÜZ
Şef
KİHBİ Dairesi Başkanlığı
KİHBİ Dairesi Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
- İlgili Mevzuatı, Teşkilat Yapısı ve Görevleri
Avrupa Birliği
- AB’nin Yapısı ve Temel Organları
- Türkiye – AB İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
- AB Müzakere Sürecinde İçişleri Bakanlığının Görev ve Sorumlulukları
- Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje
Döngüsü
Lale GÜÇLÜOL
Uzman
Samet EKİCİ
Uzman Yardımcısı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Lale GÜÇLÜOL
Uzman
Samet EKİCİ
Uzman Yardımcısı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Kurtuluş SELOĞLU
Uzman Yardımcısı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu
Dr. A. Recai AKALIN
Mülkiye Başmüfettişi
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
III – EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ANKETİNE VERİLEN CEVAPLARDA GENEL DEĞERLER
Eğitim faaliyeti sonunda bir değerlendirme anketi yapılmıştır. Eğitime katılan 45 kişiden 21 kişi ankete katılmıştır.
Anketin içeriğine ilişkin değerlendirme sonuçları aşağıda bölümler halinde belirtilmiştir.
Oran %
A- EĞİTİM KONULARINA İLİŞKİN GENEL MEMNUNİYET ORANI
Çok Yararlı
37,69
Yararlı
53,29
Kısmen Yararlı
8,69
Az Yararlı
0,43
Yararsız
Oran %
B- EĞİTİCİLERE İLİŞKİN GENEL MEMNUNİYET ORANI
Çok İyi
İyi
Orta
43,54
46,14
Yetersiz
0,65
Çok Zayıf
1,72
8,05
C- PROGRAMIN UYGULAMASIYLA İLGİLİ GENEL MEMNUNİYET ORANI ( %)
1 - Program Süresi Sizce Uygun mudur?
Süre Uygun (61,9)
Daha Uzun Olmalı (23,8)
Daha Kısa Olmalı (14,3)
2 - Program Saatleri Sizce Uygun mudur?
Uygun (100)
Uygun Değil ( )
3- Program Tarihi Sizce Uygun muydu?
Evet (100)
Hayır ( )
4- Programın Uygulandığı Yer (Şehir, Bölge) İyi Seçilmiş midir?
Evet (85,8)
Hayır (14,3)
5- Programın Uygulandığı Yerin Fiziki Şartları ( Bina, Salon, Derslik v.b.) Yeterlimiydi?
Evet (90,5)
Hayır (9,6)
Kısmen ( )
6- Programın Etkinliğini Artırmak İçin Eğitim Teknolojilerinden (slayt, ses, görüntü sistemi v.b.) Yeterince
Evet (95,3)
Hayır ( )
Kısmen (4,8)
7- Program Sırasında Derslerle İlgili Verilen Materyallerin ( Ders Notları v.b.) Anlaşılırlığı ve Veriliş Zamanı
Uygun (95,3)
Uygun Değil (4,8)
D- PROGRAMIN ORGANİZASYONUYLA İLGİLİ GENEL MEMNUNİYET ORANI (%)
1- Program Süresince Program Yöneticisi ve Görevliler Talep ve İsteklerinize Karşı İlgili miydiler?
Evet (100)
Hayır ( )
Kısmen ( )
2- Günlük ve Sosyal İhtiyaçlarınızın Karşılanmasında Sorunlarınız Oldu mu?
Olmadı (95,3)
Oldu (4,8)
E- EĞİTİMİN GENELİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET ORANI ( Kişi Sayısı )
( Çok İyi 5
Çok İyi (3)
İyi 4
Orta 3
İyi (16) Orta (1)
Yetersiz 2
Yetersiz (1)
Yararlanıldı mı?
Çok Zayıf 1
Çok Zayıf ( )
Uygun mudur?
Download

27. Dönem İçişleri Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitimi