KASTAMONU İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 59. EK YERLEŞTİRME
UYGULAMA TAKVİMİ
İş
Tarih
09/03/2015-13/03/2015
16/03/2015 – 18/03/2015
Aile Hekimliği uygulamasında görev almak
isteyen, kadrosu ve pozisyonu Kastamonu
ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan hekimler için ek
yerleştirme ilanı ve Sağlık Bakanlığı internet
sitesinde
yayınlanması.(Ek
yerleştirme
yapılacak pozisyonların listesi, ek yerleştirme
usul ve esasları)
Müracaatların Kabulü
23/03/2015
Hizmet puanlarının İlanı ve Müdürlüğümüz
internet sitesinde yayınlanması.
24/03/2015
Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması
Download

KASTAMONU İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 59. EK YERLEŞTİRME