Finansal Risk ve Yönetimi
Ayhan Yüksel, CFA, FRM, PRM
Risk Yönetimi Konferansı,
Borsa İstanbul, 4 Haz 2014
Finansal ve Finansal Olmayan Riskler
Piyasa Riski
Kredi Riski
Likidite Riski
Kur riski
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Fiyat Riski
Emtia Fiyat Riski
Temerrüt Riski
Kredi Spread Riski
Piyasa Likiditesi Riski
Fonlama Likiditesi Riski
Operasyonel Risk
İtibar Riski
Yasal Risk
İş Riski/Stratejik Risk
2
İş Riski / Stratejik Risk
+ Satış Gelirleri
- Satışların Maliyeti
= Brüt Gelir
- Operasyonel Giderler
•
•
= Operasyonel Gelir
+ Diğer Gelir/Gider
= FAVÖK
•
•
- Amortisman Giderleri
- Faiz Giderleri
- Vergiler
•
•
Yavaşlayan ekonomide talep
daralması yaşar mıyım?
SGK düzenlemelerindeki
değişiklik personel
giderlerimde ne kadar artışa
neden olur?
Rakip firmanın agresif tutumu
kar marjlarımı düşürecek mi?
IT altyapımda aksama olursa
online satışlarım nasıl
etkilenir?
……
……
= Net Kar
3
Finansal Riskler
Doğrudan
Finansal Riskler
Dolaylı
Finansal Riskler
İş Riski /
Stratejik Risk
4
Finansal Risk Neden Yönetilmeli?
"Doing nothing costs you!!"
5
Finansal Risk Neden Yönetilmeli?
"Doing nothing costs you!!"
6
Finansal Risk Neden Yönetilmeli?
"Doing nothing costs you!!"
7
Finansal Risk Neden Yönetilmeli? Yasal Yükümlülükler
Bankalar
Diğer Kredi Kuruluşları
Sigorta Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Finansal Holdingler
Reel Sektör Firmaları
8
Finansal Risk Yönetiminin Maliyeti
Hedge maliyeti = Vazgeçilen potansiyel getiri
9
Finansal Risk Neden Yönetilmeli?
Kaynak: McKinsey
10
Rekabetçi Avantaj Olarak Etkin Finansal Risk Yönetimi
Hızlı kredi
uygulamaları
Risk bazlı
kredi
fiyatlaması
Tüketici
başvuru
değerlendirme
süreçleri
Analitik
pazarlama
süreçleri
11
Finansal Risk Yönetim Aşamaları
• Teşhis: Şirket hangi finansal risklere maruz kalıyor?
• Planlama:
• Hangi riskler üstlenilmeli, hangileri aktif olarak azaltılmalı?
• Şirketin risk iştahı ve risk alma kapasitesi ne kadar?
• Hedef risk bütçesinin oluşturulması
• Tedavi:
• Riskli pozisyonların kapatılması
• Risk çeşitlendirilmesi
VİOP
• Riskin hedge edilmesi
• Sigorta satın alınması
12
13
Download

Finansal Risk ve Yönetimi