sadikvural.com
Sadık Vural
Danışman & Eğitmen
Kurumsal Eğitim Kataloğu
Ocak 2014
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
1
Sadık Vural Kimdir ?
1979’da Isparta’ da doğdu.
Süleyman Demirel Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü ve İşletme Fakültesinden
Mezun
oldu,
Isparta
Göltaş
Göller
Bölgesi
Çimento
A.Ş’nin
ihracat
departmanında görev yaptı ardından Antalya’da Acar Grup A.Ş’ de İthalat
İhracat asistanı olarak iki yıl operasyonda çalıştıktan sonra Sabancı Holding’in
Bir Markası Olan WİNSA’nın Akdeniz Bölge Bayiliğinde İhracat Müdürlüğü yaptı
sonrasında yine aynı sektörde olan Fırat Grup’a ait FIRATPEN markasının
İstanbul Bölge Bayiliğine Uluslararası Pazarlama Müdürü olarak transfer oldu.
Dört yıl (ITSO)Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında çeşitli operasyonlarda çalıştı
Eğitmen ve Danışmanlık yaptı. Vural, başta Belçika, Almanya, Romanya,
Ukrayna olmak üzere bir çok ülkede bulunmuş olup, bu ülkelerde satış
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdi, marka yönetimi çalışmaları yaptı ve bayi
ağları oluşturarak Türkiye’nin İhracat potansiyelinin gelişmesinde Önemli roller
üstlendi. Ondört yıllık profesyonel hayatından edinmiş olduğu bilgi ve
tecrübelerini İş Dünyasının gelişimi için Danışmanlık ve Eğitimler, gençlerin
Uluslararası
vizyon
kazanması
için
Üniversitelerde
Seminerler
veriyor.
’’Pazarlama 3,5 – Kartvizitini Vermeyen Adam’’ kitabının Yazarı. (KOSGEB)
Eğitmen havuzunda Eğitmen Danışman. Profesyonel iş hayatına çeşitli Ulusal
ve Uluslararası şirketlere, Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret, Satış, Pazarlama,
Markalaşma, Girişimcilik konularında Eğitimler veriyor Danışmanlık yapıyor aynı
zamanda yazar olarak devam ediyor.
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
2
Eğitim
Uluslararası Pazarlama Eğitim Modülü
Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Modülü
Pazarlama Uzmanlığı Eğitim Modülü
Satış Uzmanlığı Eğitim Modülü
Mobil Pazarlama Eğitim Modülü
E- Ticaret Uzmanlığı Eğitim Modülü
Markalaşma ve Yönetimi Eğitim Modülü
İhracata İlk Adım Eğitim Modülü
Lojistik Yönetimi Eğitim Modülü
İhracatta Teşvik ve Destekler Eğitim Modülü
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (KOSGEB) Modülü
AB Hibe ve Kalkınma Ajansları Proje Yazma Modülü
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
3
ULUSLARARASI PAZARLAMA EĞİTİM MODÜLÜ
İhracattan Uluslararası Pazarlamaya Geçiş
Türkiye’nin Durumu
Uluslararası Pazarlama Nedir ?
Uluslararası Pazarlara Niçin Yönelmeli ?
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaretin Boyutları
İhracatımızın Yapısı
Uluslararası Ticareti engelleyici koşullar
Uluslararası Ticaret Blokları
Avrupa Birliği
GATT ve WTO
Uluslararası Ticareti Teşvik eden Diğer kuruluşlar
Ödemeler Dengesi ve Türkiye
Pazar Araştırmasında Toplanacak Bilgiler
Pazar Araştırmasına Başlarken
Pazarla İlgili Bilgiler
Ürünle ilgili Bilgiler
Pazarlama Yöntemleriyle ilgili Bilgiler
Pazarlama Stratejileriyle İlgili Bilgiler
Pazar Araştırması Türleri
Masa Başı Araştırması
Piyasa Araştırması
Tüketici Araştırmaları
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
4
Bir Araştırma Laboratuvarı Olarak Fuarlar
Diğer Araştırma Yöntemleri
İhracata Uygun Ürünün Geliştirilmesi
Neresi Yeni ?
Yeni Ürün Fikirlerinin Oluşturulması
Yeni Ürün Fikirlerinin Değerlendirilmesi
Ürünün Geliştirilmesi
Fiyat ve Değer
Marka Seçimi
İç Ambalaj Dizaynı
Dış Ambalaj Dizaynı
’’ihracatın Temel Taşı: Kalite’’
Yeni Ürünün Gücü
Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Temel Stratejiler
Standartlaştırma
Ürün Yaşam Dönemi
Pazar Bölümlenmesi
Pazar Seçimi
Piyasa Payı
Başarıyı Tekrarlayabilmek İçin
Stratejik Odaklanma
Üretime Odaklanma
Ürüne Odaklanma
Müşteriye Odaklanma
Odaklanmanın Yararı
Stratejiden Organizasyona Geçiş
Organizasyon Felsefesi
Ürün Müdürü
Temel Dağıtım Seçenekleri
Bayi Seçimi
Bayilik Anlaşması
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
5
İhracatta Farklı Bir Model
Tanım ve Boyutları
Sogo Şosa’ların Tarihsel Evrimi
Çalışma Yöntemleri
Satış Önerisinin Hazırlanması
Maliyetin Hesaplanması
Fiyatın Bildirilmesi
İncoterms 1980-2010 Ticari Terimleri
İhracat ve Sigorta İşlemleri
İhracat İşlemleri ve Belgeleri
Özellik Gösteren İhracat
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Diğer Kurumlar
Sigorta İşlemleri
Banka İşlemleri
Tahsilat ve Finansman
Akreditif İşlemleri
Akreditif Türleri
Akreditif Vesaiki
Akreditiflerde Dikkat Edilecek Hususlar
Akdi teminatlar
Ürünün Dış Pazarlarda Tanıtılması
Mektupla Tanıtım
Fuarlar
Reklam
Satışı Teşvik Yöntemleri
Yeni Pazarlar, Yeni Vizyonlar
Yeni Pazarlar
Yeni Alanlar
Kamuda Yeni Yaklaşımlar
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 4 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
6
DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM MODÜLÜ
Dış Ticaret Yönetimi ve Teknikleri
Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar
Dış Ticarette Planlama Stratejileri
Dış Ticarette İş Planı Geliştirme
Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri
Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler
Dış Ticaret Yol Haritası
İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri
Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri
Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri
Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Teknikleri
İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri
Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri
İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları
Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Müşteri Bulmada Fuarların Önemi
Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Acente – Distribütör Seçimi
E- Ticaret
En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
7
İhracat Prosedürleri
Nasıl İhracatçı Olunur ?
İhracat İş Akışı
İhracat Çeşitleri
İhracatta Kullanılan Belgeler
İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler
İhracatta Gümrük Uygulamaları
İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları
İhracat Hesabının Kapatılması
İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
Örnek Olay ve Uygulamalar
İthalat Prosedürleri
Nasıl İthalatçı Olunur ?
İthalat İş Akışı
İthalat Çeşitleri
İthalatta Kullanılan Belgeler
İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri
Uzak doğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İthalatta Vergi Hesaplamaları
İthalatta Gümrük Uygulamaları
İthalat Hesabının Kapatılması
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi
İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları
Örnek Olay ve Uygulamalar
Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
Eşyanın Geçici Depolanması
Gümrük Antrepo Rejimi
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Transit Rejimi
Dahilde İşleme Rejimi
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Posta İşlemleri
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
8
Sınır Ticareti
Temsil Hakkı
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,
Eşyanın Tercihli Olan Menşei,
Eşyanın Gümrük Kıymeti,
Eşyanın Gümrüğe Sunulması,
Özet Beyan,
Gümrükçe Onaylanmış İşlem,
Geçici Depolama,
Serbest Dolaşıma Giriş,
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,
Vergi Kaybına Ait Cezalar
Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri - İncoterms 2010
Teslim Şekillerine Genel Bakış
Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar
Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek
Önlemler
Teslim Şekilleri - Incoterms 2010
Ticari İşletmede Teslim (EXW)
Taşıyıcıya Teslim (FCA)
Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)
Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)
Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)
Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)
Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)
Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)
Terminalde Teslim (DAT)
Belirlenen Yerde Teslim (DAP)
Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
9
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Faturalar
Sevk (Taşıma Belgeleri)
Paketleme Belgeleri
Serbest Dolaşım Belgeleri
Finansal Belgeler
Ürüne İlişkin Belgeler
Diğer Belgeler
Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar
Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin Ödeme
Alıcı Firma Prefinansmanı
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Akreditifli Ödeme
Akreditifte Taraflar
Akreditif Çeşitleri
Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz
Akreditiflerin Anlamı,
Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
Transferable, Back To Back Akreditifler
Stand By Akreditifler
Swift Mesajları
Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
Swift Mesajı Okuma Teknikleri
Akreditif Mektupları ( MT 700)
Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
Akreditif Metininin Açıklanması
Akreditif Belgelerinin Analizi
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
10
Akreditifte Rezerv
Akreditifte Rezerv Koşulları
Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
Rezerv Uygulama Örnekleri
Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
Uygulamalar
Garanti Mektupları
Kontra Garantiler
Teminat Mektupları
Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm
Yolları
Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İhracatta Devlet Destekleri
KOSGEB Destekleri
Ekonomi Bakanlığı Destekleri
DTM Destekleri
TÜBİTAK Destekleri
TTGV Destekleri
Eximbank Destekleri
Diğer Destekler
Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Serbest Bölgeler
Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler
Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları
İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar
Serbest Bölgelerde Transit Ticaret
Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı
Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı
Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
11
Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları
Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
Tedarik Zinciri ve Lojistik
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi
Taşıma Şekilleri
Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
Navlun Sözleşmeleri ve Türleri
Navlun Teklif Türleri
Nakliye İşlemleri İş Akışı
Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları
En Uygun Nakliyenin Bulunması
Dış Ticaret Sigortası
Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri
İhracat Muhasebesi
İthalat Muhasebesi
İhracatta KDV İadesi
Örnek Uygulamalar
Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik
Dış Ticarette Kalitenin Önemi
Kalite Standart Çeşitleri
Çevre Etiketi
CE İşareti
Global Ekonomiye Bakış
Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve
GATT`ın Temel Kuralları
Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi
Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine
Etkisi
Uluslararası Ticaret Hukuku
Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
12
Dış Ticarette Yazışma Teknikleri
İhracat Yazışma Teknikleri
İthalat Yazışma Teknikleri
Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Uluslarası Ticari Yazışma Kültürü
Uygulama Çalışmaları
İhracat Atölye Çalışmaları
İthalat Atölye Çalışmaları
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 6 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
13
PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİM MODÜLÜ
Pazarlama 3,5 (21.yüzyılda Pazarlama)
Ağızdan ağıza reklam
Amaçlar ve Hedefler
Bağlılık
Bilgi ve Analitik
Büyüme Stratejileri
Pazarlamada Çalışanlar
Dağıtım ve Dağıtım kanalları
Pazarlamada Danışman rolü
Pazarlamada Değerler
Durgunluk Döneminde Pazarlama
Fiyatlama
Hizmet
İletişim ve Promosyon
Hedef Pazarlar
İlişkisel Pazarlama
İmaj ve Duygusal Pazarlama
İnternet ve E- Ticaret
Konumlandırma
Pazarlama karması (4P) den (4C) ye
Pazarlama Planları
Perakendeciler ve Satıcılar
Segmentasyon
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 3 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
14
SATIŞ UZMANLIĞI EĞİTİM MODÜLÜ
Taktik Satış
Taktik Satışın Tanımı
Müşterinin Güvenini Kazanmak
Müşteriyi Tanımak
Müşteriye Doğru Soruları Sormak
Müşteri Ziyaretleri Yapmak
Müşteri İtirazlarını Karşılamak
Satışı Kapatmak
Değer Satışı
Değer’in Müşteri için Anlamı
Değer’in Sunulması
Değer Konusundaki Pazarlama Yaklaşımı
Mavi Okyanus Stratejisi
Güçlü Bir Değer Önermesi Oluşturmak
İkna Teknikleriyle Satış
İkna’nın Doğası
Güven ve Uzmanlık
Dinleyenleri Analiz Etmek
Mantıksal ve Duygusal İkna
Dinleyenlerin Direncinin Kırılması
Temel İkna Teknikleri
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
15
Beden Diliyle Satış
İletişim ve Beden Dili İlişkisi
Kişisel İmajın Öğeleri
İlk İzlenimin Gücü
Kendinizi Pazarlamak
Profesyonel İmaj Oluşturmak
Giyim Tarzı ve Kişilik ilişkisi
Renk Seçimleri ve Kişilik İlişkisi
Dizayn ve Kişilik İlişkisi
Etkili Sunum İle Satış
Sunum, iletişim ve Öğrenme İlişkisi
Etkili Sunumun Gerekleri
Sunumlarda Oturma Düzenleri
Satış Sunumlarının Farkı
Sunuma Katılanların Profili
Katılımcıların ilgisini Sürdürmenin Yolları
Beyne Hitap Eden Satış
Beynin Tepkilerinin Ölçülmesi
Beyni Etkileyen Uyarıcılar
Beyni Etkilemenin Yöntemleri
Beyne İletilecek Mesajın Yapı Taşları
Beyne Giden Mesajın Etkisini Artıran Unsurlar
Duyulara Hitap Eden Satış
Görsel Farkındalık Hissettirmek
Koku İle Farkındalık Hissettirmek
İşitsel Farkındalık Hissettirmek
Temas İle Farkındalık Hissettirmek
Lezzet İle Farkındalık Hissettirmek
Altıncı Hisse Seslenmek
Başarılı Satış İçin Tüm Duyulara Hitap Etmek
Telefonda Satış
Telefon İletişiminin Temelleri
Sözlü Telefon İletişimi
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
16
Telefonda Karşılaşılabilecek Olumsuzluklar
Telefonda Uzlaşma ve İkna
Telefon İletişiminde Kullanılan Soru Teknikleri
Telefonda Randevu almak
Hikayelerle Satış
Etkili Bir Hikayenin unsurları
Etkili Hikaye Anlatma Tekniği
Bir Hikaye Kurgulamak
Hikaye Anlatma Sanatı
Etkili Müzakere İle Satış
Müzakere Türleri
Müzakerenin Temel Kavramları
Müzakere Taktikleri
Anlaşmanın Önündeki Engeller
Fiyat Stratejileriyle Satış
Piyasaya Sızma Fiyatlaması
Kaymak Alma Fiyatlaması
Değer Yansıtma Fiyatlaması
Kayıp Lideri Fiyatlaması
Psikolojik Fiyatlama
Liderlik Fiyatlaması
Teklif Fiyatlaması
Fiyat Farklılaştırması
Yok Edici Fiyatlama
Maliyet Fiyatlaması
Telafi Fiyatlaması
Marjinal Maliyet Fiyatlaması
Katkı Fiyatlaması
Hedef Fiyatlaması
Maliyet artı Kâr Fiyatlaması
Talebin Fiyat Esnekliği
Değer Bazlı Fiyatlama Stratejisi
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
17
Reklam Yardımıyla Satış
Reklamın Amacı
Reklam Türleri
Reklam Mecraları
Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisi
Farkındalık Oluşturmanın Kaynağı
Farklı Reklam Kurgusu
Teşhir Yöntemiyle Satış
Teşhir Vasıtasıyla Satışı Artırmak
Satış Noktasında Ürünü Konumlandırmak
Satış Noktasında Ürünü Sunmak
Ödeme ve Bekleme Zamanlarını Kısaltmak
Yeşil Satış
Sosyal Medyanın Gelişiminin Etkisi
Manevi İhtiyaçların Tatmini
Hikaye Yaratmak
Ürünü Sahiplenmek
Çevreci Satış Stratejisi
Bir Amaca Yönelik Satış Stratejisi
Düşük Gelir Gruplarına Satış Stratejisi
Hizmet Satışı
Hizmet Kalitesinin Önemi
Hizmet Pazarlaması
Hizmet Tercihini Etkileyen Unsurlar
Hizmetin Konumlandırılması
Hizmetin Fiyatlandırılması
Hizmette Marka Olmak
Hizmet Satışındaki Güçlükler
Dijital Satış
Sosyal medyanın Gelişimi
Sosyal Medyada pazarlama ve Satış
Blog’lar
Micro Blog’lar-Twitter
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
18
Wiki’ler
Sosyal Etiketleme
Medya Paylaşım Siteleri
Youtube
Podcasting
Online Sosyal Ağlar
Facebook
Linkedin
Çok Katlı Satış
Çok Katlı Satış Sisteminin Farklılıları
Çok Katlı Satış Sisteminin İşleyişi
Çok Katlı Satış Sisteminde Kazanç Planları
Prim İle Satış
Satış Amaçlı Prim-Performans Sistemi
Örnek Bir Prim- Performans Sistemi
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 4 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
19
MOBİL PAZARLAMA EĞİTİM MODÜLÜ
Mobil Pazarlama Ortamı
Mobil Pazarlama Kampanyanızı Hemen Başlatın
Fortune 500 Şirketleri Mobil Pazarlamayı Nasıl Kullanıyor ?
Müşteriler Mobil Ortamı Nasıl Kullanıyor ?
Bilmeniz Gereken Terimler ve Kavramlar
İş Dünyasında Mobil Pazarlamanın Dokuz Kullanılma Şekli
Sakınmanız Gereken Klasik Mobil Pazarlama Hataları
Kendinizi Başarı İçin Hazırlayın
Başarılı Bir Mobil Pazarlama Kampanyasının Temellerini Atmak
Mobil Pazarlama Ortamını Daha İyi Tanıma
Mobil Pazarlama Kampanyanızla İlgili Stratejik Düşünme
Mobil Pazarlama Araçlarına Daha Derinlemesine Bir Bakış
Bir Mobil Web Sitesi Oluşturma
Müşterileri Firmanıza Çekmek İçin SMS ve MMS Kullanma
Mobil Gösterim Reklamlarını Kullanarak satışlarınızı ve
Kazancınızı Artırma
Müşterileri Çekmek İçin Mobil Ücretli Aramayı Kullanma
Lokasyon Bazlı Pazarlama: LBS, NFC, Bluetooth ve LBA
Mobil Uygulamaları Etkili Kullanma
Müşterilerle Bağlantı Kurmak İçin 2D Kodların Kullanılması
Tablet Bilgisayarın İş Dünyasındaki Yeri
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
20
Sınırlarınızı Genişletin
Mobil E-Ticareti Kullanarak Kazanç Sağlama
B2B Şirketler İçin Mobil Pazarlama
Mobil Pazarlama Kampanyanızın ROI’sini (Yatırım Getirisi)
Hesaplama
Mobil Pazarlamada 17 Önemli Unsur
Başarılı Mobil Pazarlama Kampanyalarının Üç Özelliği
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 3 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
21
E- TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM MODÜLÜ
E-Ticaret Hakkındaki Temel Bilgi ve Beceriler
Alan Adı (Domain) nedir? Alan Adı Seçerken nelere dikkat
etmeliyiz? Popüler Alan Adları Nelerdir?
Barındırma (Hosting) Nedir? Ne sağlar?
İyi bir web sitesinin tanımı nedir? İyi bir web sitesi kurmak için
neler yapmak gerekir?
E-Ticaret Nedir? Gelecekte E-ticarette Neler Yaşanacak?
E-Ticaretin Avantajları Nelerdir?
B2B ve B2C Nedir? Diğer E-Ticaret Kategorileri Nelerdir?
Sanal POS (Vpos) Nedir? Sanal POS’un Avantajları Nelerdir? İyi
bir Sanal POS hangi özelliklere sahip olmalıdır?
E-imza Nedir? E-İmzanın Özellikleri Nelerdir? E-İmza Hayatımızda
Neleri Değiştirecek? E-İmza Kullanmanın Yararları Nelerdir?
Mobil İmza Nedir? Mobil İmza Nasıl Kullanılır?
E-Ticaret Süreçleri ve E-Ticarette İş Modelleri
Genel Hatlarıyla E-ticaretin Süreçleri
Plan Yapmak ve Planlamada Temel Unsurlar
Hedef Kitle Belirleme ve Satış Planı Oluşturma
Müşteri Analizi ve Rakip Analizi
E-Ticaret Sitesi Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar
E-ticaret Sitesi Kurulum Çalışmaları
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
22
E-Ticarette Başarı
E-ticarette Başarılı Olmanın Yolları
E-ticarette Etkili Satış Pazarlama Yöntemleri
E-ticarette Satışları Artırmanın Yolları
E-ticarette Güvenlik ve Hukuk
E-Ticarette Güvenlik Standartları
E-Ticarette Güvenlik ve GizlilikE-Ticarette Sözleşme Esasları
E-Ticarette Mesafeli Sözleşme Akdi
E-Ticarette Mesafeli Sözleşmelerde Karşılıklı Haklar
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 3 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
23
MARKALAŞMA VE YÖNETİMİ EĞİTİM MODÜLÜ
Güçlü Küresel Markalar Kalıcı Değer Yaratır
Başarılı Küresel Markaların İnşası İçin Uygulamalar
Marka Stratejisi Oluşturma
Konumlandırma ve Marka Yönetimi
Marka Mimarisi
Marka Genişletme, Yeniden canlandırma ve Eksiltme
Marka Yönetiminde Değişen Roller
Marka Yönetimi İçin Bütünleşik İletişim
İlişki Yönetimi, İlişki Markaları ve Yeni Dijital Dünya
Çok Yaşa Marka! Marka Kültürü Yaratmak
Marka Başarısını Ölçmek: Pazar Araştırması ve Marka Değerleme
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 3 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
24
İHRACATTA TEŞVİK VE DESTEKLER EĞİTİM MODÜLÜ
AR-GE Destekleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Destekleri
Çevre Maliyetleri Konusunda Destekler
Eğitim ve Danışmanlık Yardımları
Yurtdışı Fuar Katılım Destekleri
Yurtdışı Ofis Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyet Destekleri
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşma Destekleri
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 1 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
25
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (KOSGEB) MODÜLÜ
Girişimcilik Nitelikleri ve İş fikri geliştirme
Finansal Yönetim
Pazar Araştırması
Pazarlama Planı
Üretim Planı
Yaratıcılık Egzersizleri
Yönetim Planı
İş Planı Yazımı
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 10 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
26
AB HİBE VE KALKINMA AJANSLARI PROJE YAZMA MODÜLÜ
AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?
Başvuru formunu hazırlamaya başlamadan önce “Proje Planı”
yapılmalı
Proje kurgusu nasıl yapılır?
Planlama için Paydaş Analizi; örmek analiz üzerinde çalışma
Planlama için Sorun Analizi; örmek analiz üzerinde çalışma
Grup çalışması
Planlama için Hedef Analizi; Örnek analiz üzerinde çalışma
Planlama için Strateji Analizi; Örnek analiz üzerinde çalışma
Grup çalışması
Detaylı Proje Planını Hazırlama
Genel Hedef
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Örnek analiz üzerinde çalışma
Grup çalışması
Detaylı Proje Planını Hazırlama
Varsayımlar, Riskler, Ön-Koşullar
Başarı Göstergeleri
Doğrulama Kaynakları
Detaylı Proje Planını Hazırlama
Mantıksal Çerçeve Tablosunun Oluşturulması
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
27
Proje Bütçesi ve Faaliyet Planı
Grup çalışması
Başvuru Nasıl Yapılır? Örnek Başvuru Paketi hazırlanması
Sunulan Projeler Nasıl Değerlendiriliyor? Örnek bir Proje üzerinde
değerlendirme
Hibe Başvuru Formu Doldurulması
Örnek Bir Proje Üzerinde İnceleme
Grup çalışması
Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 4 (Gün)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
28
Seminer
Pazarlama 3,5
Satışın Biyolojisi
Uluslararası Pazarlama Semineri
Dış Ticaretten Para Kazanma Yolları
Mobil Pazarlama
Markalaş-ma
E-Ticaret
Başınıza Çok İş Gelecek (Girişimcilik)
Stratejik Kariyer Yönetimi(Kariyersizsiniz)
Geleceksizsiniz (Motivasyon)
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
29
Danışmanlık
Eğitim İhtiyaç Analizi
Dış Ticaret (İthalat – İhracat)
İhracat Departmanı Oluşturma ve Sürdürülebilirlik
Uluslararası Pazarlama
Satış & Pazarlama
Mobil Uygulamaları Etkin Kullanma
E-Ticaret
Markalaşma
Bayi Ağları Oluşturma
Dünya’da ve Türkiye’de Teşvik ve Destekler
Şirketlere Sistem Kurma ve Yönetme
Satış Pazarlama Ekibi Kurma ve Yönetme
Ülkelerde Ticaret Kültürü
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
30
’’Sürdürülebilir başarı için…’’
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
31
sadikvural.com
sadikvural.com
05323565261
[email protected]
32
Download

Sadık Vural Eğitim Kataloğu