IT-515 E-Devlet ve e-Dönüşüm
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
2014
Büyük Veri ve Kamudaki Geleceği
(Kamuda Mevcut durum ve Sektöre Etkileri)
Ahmet Sözer
[email protected]
Ders Öğretim Görevlileri
Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
Mustafa IT-515
AFYONLUOĞLU
1
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Big Data Nedir?
Yapısal olmayan veri yığınıdır.
Herhangi bir analiz işlemi uygulanmamış veridir.
Bilginin ham maddesidir.
Big Data aşağıda belirtilen kaynakları kapsar [1];
Sosyal
Medya
Sensör ve
Güvenlik
Kameraları
İnternet ve
Tüketici
İstatistikleri
GSM
Arama
Kayıtları
IT-515
Multi
Medya
Paylaşımlar
Sunucu
Logları
2
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Verilerin Durumu
Dünyada bulunan verilerin durumu;
İşlenmiş Veri
%20
Dev Veri
%80
IT-515
3
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Veriler Neden Devleşti ?
İnternet kullanımının yaygınlaşması,
Sanal sosyalleşmenin artması,
Yeni teknolojilerin daha kolay ulaşılabilir olması,
Teknolojik materyallerin daha ucuz olması.
IT-515
4
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Veri Üretimi
Dünyada 4,5 milyar mobil abone, 1,7 milyar akıllı telefon
kullanıcısı bulunmaktadır. [7]
1.3 milyar Facebook kullanıcı bulunmaktadır. [8]
646 milyon Twitter kullanıcısı bulunmaktadır ve bir günde 58
milyon tweet atılmaktadır. [9]
Dünyadaki mevcut verinin %90 son 2 yıl içerisinde
üretilmiştir.
McKinsey’in bir raporuna göre 2010′da ABD
ve Avrupa’daki toplam saklama kapasitesi
30ExaByte ama üretilen veri 1.2ZettaByte. [5]
IT-515
5
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Neden Dev Veri Çalışması ?
Yüksek hacimli verilerin ortaya çıkması ile ;
İhtiyaçların farklılaşması,
Devamlı büyüyüen verilen saklanması,
Verilerin Korunması,
Verilerin Erişimi,
Nasıl işleneceği,
karar ve öğrenme mekanizmalarına
nasıl entegre hale getirileceği
düşüncesi Dev Veri yolunu açmıştır.
...
IT-515
6
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Neden Dev Veri Çalışması ?
2004 yılından itibaren Google milyarlarca internet
sayfasının verisini Google File System üzerinde tutuyor,
veritabanı olarak Big Table kullanıyor, dev veriyi işlemek için
MapReduce kullanıyor. [2]
Facebook, Twitter ve Youtube da Dev Veriden faydalanıyor.
Oracle,IBM vb firmalarda durumun farkındalar.
IT-515
7
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Dev Veri Ne İşe Yarar ?
Dev veri, doğru analiz metodları ile yorumlandığında;
[3]
Stratejik kararlarını doğru almaya,
Risklerini daha iyi yönetmeye,
İnnovasyon yapmaya imkan sağlar.
Dev Veri = Yenilenebilir Enerji
IT-515
8
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Dev Veri Ne İşe Yarar ?
Kamudaki kazançlar; [4]
ABD sağlık sektöründe yılda 300 milyar dolar,
AB kamu sektöründe yılda 250 milyar avroluk değer
yaratabilecek potansiyele sahiptir.
%10 oranında kamu kazancı sağlayabilir.
Kamu verisinin faydaları ekonomiye katkı, çevrenin
korunmasına katkı, bilimsel gelişime katkı ve katılımcı
demokrasiye katkı ana baslıkları altında incelenebilir.
IT-515
9
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Hangi Kurumlar Uygulamalı ?
Dev Veri’nin özellikleri 5V kuralı ile değerlendirilir. [6]
Velocity
(Hız)
Variety
(Çeşitlilik)
Volume
(Büyüklüğü)
Value
(Değer)
IT-515
Verification
(Doğrulama)
10
Dev Verinin Kamudaki Durumu
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Değişime hazır mıyız ?
Bilginin efendisi olabilir miyiz ?
Ne kadar bilgiye sahibiz?
IT-515
11
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Dev Verinin Kamudaki Durumu
Zayıf Yönler
Kuvvetli Yönler
Yeni bir trend olması,
Fazlasıyla yapılandırılmamış
verinin bulunması,
Bilgi Tecrübe eksikliği,
Lisans ücretlerinin yüksek
olması,
Bilginin kıymetinin
bilinmemesi,
...
Büyük iş yükü olacağı
düşüncesi,
...
IT-515
12
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Dev Veri- E-DEVLET
Stratejik Planlarda ele alınması,
Kamu Personelin bilinçlendirilmesi,
Dev E-Devlet; gizli olmayan ve kişisel hakları içermeyen
bilgilerin açılması,
Dev Verinin E-Devlet Projelerinde uygulanması ile ;
Ciddi tasarruflar ve yeni olanaklar sağlaması beklenebilir.
IT-515
13
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Dev Veri- Sektörel Etkileri
Finans Sektörü; iki taraflı kazanç,
Eğitim Sektörü; teknolojik takip.
Firma ve Kurum Yönetici özelliklerinde değişim,
Sağlık yönetimi ve sağlıklı yaşam,
İstihdam,
Sanayide üretkenlik,
Suçların azaltılması ve güvenlik,
Kaynakların ve doğal felaketlerin yönetimi
...
IT-515
14
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Dev Veri- Sektörel Etkileri
IT-515
15
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Kaynakça
[1] http://www.oganozdogan.com/2013_07_01_archive.html
[2] http://devveri.com/big-data
[3] http://itadvisor.com.tr/big-data-sirketlerin-onunu-acar/
[4]
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_f
or_innovation
[5] http://datawarehouse.gen.tr/big-data-nedir-geleneksel-veri-yonetimine-etkisi-neolur/#sthash.5Y8FnFxA.d
[6] http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_veri
[7] http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-Will-Total-175Billion-2014/1010536
[8] http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/
[9] http://www.statisticbrain.com/twitter-statistics/
Video:
[10] http://adayinbigdata.com/
[11] http://www.hdfilmbiz.de/the-age-of-big-data-buyuk-data-cagi-2013-izle/
IT-515
16
Büyük Veri ve Kamudaki
Geleceği (Kamuda Mevcut
durum ve Sektöre Etkileri)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Büyük Veri ve Kamudaki Geleceği
(Kamuda Mevcut durum ve Sektöre Etkileri)
TEŞEKKÜRLER
Ahmet Sözer
[email protected]
IT-515
17
Download

IT-515 E-Devlet ve e-Dönüşüm Türk Hava Kurumu