6552 SAYILI YASA KAPSAMINDA ALACAKLARIN
YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
TARİH
AÇIKLAMA
10 Ekim
Çalışma Proğramının Kamuoyuna Takdimi
Her Hafta Sonu Hafta Sonuçlarının Kamuoyu ile Paylaşılması ve Seçilen Hedef Kitleye
Yönelik Mesaj ve Duyurular
Basın Toplantıları
Değerlendirme, Müracatların Son Günlerine Yönelik
Kasım Son Hafta Bilgilendirme,Sonuçlarının Kamuoyu ile Paylaşımı,Ödeme Yolları Hakkında
Bilgilendirme ve Uyarılar
Yerel TV'de Bilgilendirme Amaçlı "Özel Program" veya "Haber Kuşağı "
En az 4 Progr.
TV Programlarına Katılım
programlarına Konuk Olarak Katılım
Tatınıtım ve Bilgilendirme
Standları
Tanıtıcı Materyallerin
Dağıtımı
Ekim-Kasım
Ekim
Ekim
Kurumsal Ziyaretler
Ekim
Ekim
Hafta İçi, Hafta Sonu Olmak Üzere 2 Program Dahilinde En Az 2 AVM de
Bilgilendirme Ve Tanıtım Standları Açılması
Bilbordlarda Ve Diğer Yerlede Afişler Asılması,Bilgilendirme Broşörleri
Dağıtımı
Valilik Makamı- Çalışma Programı Arz.
B.Şehir Bel.Başkanı ve Belediye Başk. Ziyareti-Bel. Meclis Toplantılarına
Konuk Olarak Kısa Sunum İle KatılımTalebimizin Paylaşımı
Meslek Odaları Başk. Ve Yönt. Kurullarını Ziyaret veya Bilgilendirme
Toplantısı Yapılması
Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları,Bazı Dernek Başk.ve Yönetim Kurulları ile
Üyelerini Topluca Ziyaretler veya Bilgilendirme Toplantıları Yapılması
Bilgilendirme Toplantısı,
Seniner
Düzenlenmesi
Ekim-Kasım
Meslek Odaları İle İşbirliği İçinde Mükelleflerin Katılımları Sağlanarak
Bilgilendirme Sunumu
GİB ile Çalışma Propramının
Paylaşımı
İlk Hafta
GİB Başk Yard. Sn.Rıza ÇELEN'e arz.
Birim Yöneticileri Toplantısı
ve Sunum
17 Ekim
VD.MD.'leri Malmüdürleri Toplantısı ve Sunum
Kurumsal Eğitim
İlk hafta
Birimlerin İhtiyaç ve
Taleplerinin
Değerlendirilmesi
Sürekli
Mükellefler ile Yüzyüze
Sürekli
Görüşmelerin Koordinasyonu
Müracaatların İzlenmesi
Sürekli
Borçlu Mükellefler ile Yüzyüze
Sürekli
Görüşmeler Yapılması veya
Ziyaretler
VD.MD.'leri Malmüdürlüklerindeki İlgilli Personellere Yönelik Eğitim
Sunumu. (Genel Tebliğ esas alınarak, seçilen örnekler içeren)
VD.MD. Ve Malmüdürlükleri Talep ve İhtiyaçlarının Günlük Olarak Takip
Edilmesi,Sürekli Bilgi Akışı
VD.MD/ Mal Müd.;Alacaklı Mükelleflerden En Yüksek, Faal ve Henüz
Müracaat Etmeyenler İle Yapılan Görüşmelerin Seyri ve Planlaması ,Sürekli
Bilgi Akışı
Hedeflerin Belirlenmesi, VD.MD/ Mal Müd. İtibariyle Günlük Müracaatların
İzlenmesi, İnternet Yoluyla Müracaatların Günlük İşlemlerinin Tamamlanması
,Sürekli Bilgi Akışı
Alacaklı Mükelleflerden En Yüksek , Faal ve Henüz Müracaat Etmeyenler İle
Yüzyüze Görüşmeler Yapılması, Randevular. Her VD.MD. En Az 100
Mükellef, Malmüdürlükleri En Az 50 Mükellef Olarak Planlanmıştır
Download

Çalışma Programı İçin Tıklayınız