www.bilisimcimartilar.com
www.hayalkoksal.com
12. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR ve 2.LİDER MARTILAR PROJESİ BAŞVURU FORMU
1.[ ] BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ - [ ] 2.LİDER MARTILAR PROJESİ
(Lütfen uygun kutuyu işaretleyip uygun tablonun içini doldurunuz.)
1. BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİNE BAŞVURUDA DOLDURULACAK ALAN
PROJE LİDERİ ÖĞRETMENİN ADI, SOYADI:
Alanı, E-Postası ve Cep Telefonu:
Destek Öğretmeninin Adı, Soyadı ve Alanı:
E-Postası ve Cep telefonu:
PROJE OKULU/KURUMU
Yönetici:
Adres:
2. LİDER MARTILAR PROJESİNE BAŞVURUDA DOLDURULACAK ALAN
PROJE LİDERİNİN ADI, SOYADI:
Alanı/Mesleği, E-Postası ve Cep Telefonu:
Destek Kişinin Adı, Soyadı ve Alanı/Mesleği:
E-Postası ve Cep telefonu:
PROJE OKULU/KURUMU
İMECE HALKASININ ADI:
Başlangıç Tarihi:
Üyeler: ............ (Kadın) ........... (Erkek)
Hangi kurum(ların) desteğinde?
Lütfen İmece Halkası üyelerinin isimlerini, mesleklerini, yaşlarını, cinsiyetlerini, projedeki
görevleri ve e-postalarını (Lider öğrenci, Koordinatör, Araştırma yöneticisi, Bütçe sorumlusu, İletişim
sorumlusu, Teknik lider, Sanat sorumlusu, Kameraman, vbg.) içeren bir liste hazırlayarak bu Form’a
iliştiriniz.
PROJE BAŞLIĞI VE ALANI:
PROJE HAKKINDA:
Süre:
1 Yıl ......
Slogan ve Logo:
Projenin Genel Amacı:
2 Yıl.......
www.bilisimcimartilar.com
www.hayalkoksal.com
12. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR ve 2.LİDER MARTILAR PROJESİ BAŞVURU FORMU
Projenin Özel Hedefleri:
1.
2.
Kullanılacak Kalite Araçları (Enaz 3 tane):
1.
2.
3.
Paylaşım Yöntemi: Web+PPT.......
Blog+PPT......
Web + Blog+PPT ……
PROTOKOL:
1. Yalnızca “Hayal Köksal İletişim Ağı” üyeleri bu projeye katılabilir. Bu üyelik için Paydaş Formunu
doldurmanız ve imzalayıp taradıktan sonra [email protected] adresine göndermeniz
gerekmektedir.
2. Bilişimci Lider Martılar, teknoloji-destekli bir Proje olup katılımcıları sorun çözmeye ve ekip
çalışmasına yönlendirmektir. Kalite araçlarının kullanımı, etkinlikler, veri toplayıp çözümleme ve
ön-test son-test yaklaşımıyla yaratılan değişimi kanıtlama Projenin belkemiğidir. Sanal bir ders
hazırlar gibi tüm etkinlikler ve çalışmalar (İngilizce ve Türkçe Final PPT’ler de olmak üzere) bir
video sunumunun içine yerleştirilir. O da web sayfası ve/ya Blog’da paylaşıma sunulur.
3. Proje, gören herkes üzerinde bir hayret ve hayranlık duygusu “WOW”etkisi yaratmalıdır. Bu
özelliğin değerlendirme sürecinde etkisi çok yüksektir.
4. Ulusal ve uluslararası platformlarda 12 yıldır başarıyla sürdürülen “Bilişimci Martılar Projesi”nin
uzantısı olan “Lider Martılar” Projesi tıpkı ilki gibi Dr. Hayal Köksal tarafından tasarlanmıştır. Tüm
hakları saklı olup;
 Herhangi bir kurum tarafından kopyalanamaz.
 Bir başkasınınmış gibi sunulamaz.
 Farklı bir projeymiş gibi benzer bir formatta medyayla paylaşılamaz.
 Proje paydaşı projenin bitişi sonrasında bir başka proje yarışmasına veya bir AB
projesine Dr. Köksal’ın onayı ve/ya işbirliğ olmadan katılamaz.
5. Projenin en önemli özelliklerinden biri etik ve alıntı kurallarına uyum ve saygıdır.
6. Projenin uluslararası işbirlikçileri; “WCTQEE”, “HumanDHS”, “CMS, Lucknow, India” ve “NepalQUEST”dir. Bu yılın Uluslararası Ödül Töreni 15 Haziran 2015 tarihinde Hindistan, Lucknow’daki
City Montessori School’da gerçekleşecek “18. ICSQCC” etkinliği sırasında yapılacaktır. Bu
etkinliğin tüm masrafları katılımcılara aittir.
Başarılar diliyorum.
Yukardaki tüm maddeleri onaylıyoruz.
Okul/ Kurum Yöneticisi
Proje Lideri
UYGUNDUR.
Hayal KOKSAL
Proje Genel Koordinatörü
Lütfen Formu doldurup imzaladıktan sonra tarayıp aşağıdaki e-posta adreslerine “PDF” doküman olarak
gönderiniz. Teşekkürler.
[email protected]
[email protected]
© Hayal Köksal, 2014
[email protected]
Download

uluslararası gençlik gelişim projeleri