Atlassian – Yazılım ve Hizmet Yaşam Döngüsü Araçları
Atlassian
• Geliştirme Yaşam Döngüsü ve Kurulum sonrası işletme
hizmetleri aynı ortamda yürütülür.
• Farklı rollerin entegre bir ortamda çalışmasını sağlar.
• Zaman kazandırır.
– Geliştirme ortamının konfigürasyonu için harcanan zamandan
kazandırır.
– Yeni fikirler oluştuğunda kolayca dokümante edilmesine olanak
sağlar. Kullanıcılar yazılanlardan haberdar olur. Word’de,
dosyalarda, networkte yapılan işlerin kaybolmasını engeller.
– Facebook benzeri arayüzle yapılan işleri oylayabilirsiniz.
– Deployment sürecini otomatikleştirir ve sistematikleştirir.
Farklı Roller Entegre Ortam
• Confluence Fikir paylaşımı, birlikte çalışabilme,
satış, yazılım, teknik ekipler, kalite
• JIRA proje yönetimi, proses yönetimi, hizmet
yönetimi, hata yönetimi
• Bamboo
yazılım, deployment, entegrasyon, test
• Stash + Fisheye + Crucible + Clover: Repository
yönetimi, kod kalitesi
SENARYOLAR
• Müşteriyim, taleplerim ne durumda, ne zaman güncellemeler çıkacak takip
edebilmek istiyorum.
• Yazılımcı olarak hatanın hangi ortamda, ürünün hangi versiyonunda ortaya
çıktığını bilmek istiyorum.
•
Bir sürümle ilgili hata bildirildiğinde o sürümde hangi değişikliklerin
yapılmış olduğunu bilmek istiyorum.
• Projeye yeni başladım. Hatalar ya da farklı talepler bana geldiğinde
benzerlerini, benden önce kimlerin konuyla ilgilendiğini ve ilgili
dokümanları görebilmek istiyorum.
• Bir sürümde düzeltilen hata, ilerleyen sürümlerde yeniden ortaya çıkıyor.
Bu durum nasıl önlenebilir?
SENARYOLAR
• Yeni bir ürün geliştirip satışını yapmayı planlıyoruz. Ürün şu anda fikir
aşamasında, gereksinimleri nasıl yönetebiliriz?
• Testte bulunan hatayı kendi ortamımda tekrar bulamıyorum.
• Birden fazla projede neler olduğunu bilmem gerekiyor.
• Bir Proje Yöneticisi olarak projemin durumunu bilmek istiyorum.
– Hedeflendiği tarihte bitebilecek mi?
– Kaynak arttırmam gerekir mi?
• Talepleri çözme hızımı bilmek buna göre kaynak arttırmak istiyorum.
Müşteriler
Eğitim
Tüketici
Teknoloji
Harvard
Best
Buy
Facebook
Audi
Pfizer
The
European
Library
Burberr
y
Microsoft
Shell
Bayer
American
Museum of
Natural
History
The
Eventbrite
CocaCola
Compan
y
Mazda
GlaxoSmi
thKline
Australian
National
University
Hilton
Honda
GPC
BioTech
Linkedin
Otomati Sağlık
v
http://www.atlassian.com/company/customers
Lisanslama Seçenekleri
Ürünle
r
2000
kullanı
cı
10000
kullanı
cı
Üzeri
500 kul
lanıcı
1000
kullanı
cı
4000$
8000$
-
16000$
20000$
24000$
2200$
4000$
8000$
-
16000$
20000$
24000$
400$
800$
1100$
2000$
-
4000$
5000$
6000$
5
kullanı
cı
10 kull
anıcı
25 kull
anıcı
50 kull
anıcı
100 kul
lanıcı
Conflue
nce
-
10$
1200$
2200$
JIRA
-
10$
1200$
10$
Team
Calend
ar
-
Fisheye
-
10$*
1200$
2200$
4000$
8000$
-
16000$
20000$
24000$
Stash
-
10$
1800$
3300$
6000$
12000$
28000$
48000$
-
-
Crucibl
e
10 $
800$
1200$
2200$
4000$
-
-
-
-
8000$
Greenh
opper
-
10$
600$
1100$
2000$
-
-
-
-
4000$
Lisanslama Seçenekleri
Ürünler
Bamboo
Ürünler
Clover
10 Jobs
on local
agents
1 agent
Unlimited
Jobs
5 agents
Unlimited
Jobs
10 agents
Unlimited
Jobs
25 agents
Unlimited
Jobs
100 agent
s
Unlimited
Jobs
10$
800$
2200$
4000$
8000$
16000$
1 machine
Desktop
1 machine
Server
10 machin
es
Desktop
or Server
25 machin
es
Desktop
or Server
100 machi
nes
Desktop
or Server
100+ mac
hines
Desktop
or Server
300$
1200$
2200$
4000$
8000$
16000$
Atlassian ürünleri
• Tek bir araçla birden fazla süreci yönetme
imkanı
• Farklılaştırılma ve – (Customizable)
• Geliştirmeye açık olma seçenekleri : Plugin
ortamı, REST, API, OpenSocial
• Geniş dokümantasyon ve kaynak altyapısı
• CMMI / SPICE / ISO 20000 için gereken metrik
ve rapor altyapısı sunar.
Ürün Yaşam Döngüsü
• Ürün yaşam döngüsünün her aşamasında Atlassian
kullanıcı dostu ve kolay çözümler sunar.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Fikir Oluşumu ve Kampanya Yönetimi: Confluence
Tasarım: Confluence + Balsamiq + Gliffy
Proje Yönetimi: JIRA + Greenhopper
Kodlama: Fisheye + Git + Stash
Kod Gözden Geçirme: Crucible
Kullanıcı Testleri : Bonfire
Deployment : Bamboo + JIRA
Hata Yönetimi: JIRA + Confluence
Dokümantasyon + Knowledge Base: Confluence
Bakım ve Operasyon: JIRA
JIRA
• İş akışı özelliği sayesinde kendi süreçlerinizi tanımlayıp, var
olanları özelleştirebilirsiniz.
•
Taleplerinizi yönetmenizi, yapısal formatta saklamanızı, talepler arasında ilişki kurmanızı ve
kendi talep tiplerinizi oluşturmanızı sağlar.
Gerçekleştirebileceğiniz süreçler
• Proje planlama
• Proje izleme ve kontrol
• Değişiklik yönetimi
• Hata yönetimi
• Kalite güvence, ölçme ve değerlendirme
• Müşteri talep izleme
JIRA – İş Akışı
• Kendi iş akışlarınızı oluşturup
var olanları özelleştirebilirsiniz.
• Farklı projeler için farklı iş
akışları, durumlar ve
davranışlar oluşturabilirsiniz.
• İş akışı tasarımı için görsel bir
arayüz sunar.
• İş akışlarına bağlı olarak her
durum geçişinde farklı
ekranlar tasarlayabilirsiniz.
JIRA – Geliştirme Araçları
Versiyon kontrol araçlarıyla entegre edip kod ve
talepler arasında çift taraflı izlenebilirlik
sağlarsınız.
Bamboo, Jenkins gibi sürekli
entegrasyon araçlarıyla
entegre edin. Sürüm ve build
yönetimini JIRA’dan takip
edin.
Taleplerle sürümleri
ilişkilendirin.
Atlassian IDE Connector
• Eclipse
• IntelliJ
• Visual Studio
•
JIRA taleplerini IDE’den oluşturun,
düzenleyin; taleplere yorum yapın.
•
Güncellenen taleplerden haberdar
olun.
•
Eclipse ve IntelliJ içinde Bamboo
sürümlerini yönetin.
JIRA – Geliştirme Araçları
Taleple ilgili eklenen, çıkarılan, değiştirilen satırlardan
haberiniz olsun.
Crucible entegrasyonu ile kod gözden geçirmeleri
JIRA’dan başlatın ve iş akışını JIRA’dan takip edin.
•
Fisheye ile entegre ederek projede ya da ilgili
talepte yapılan commitleri görüntüleyin.
•
Sürümün çıkmasını engelleyen hataların kaynağını
bulun.
•
Taleple ilgili kod gözden geçirme toplantısı
başlatın.
JIRA - Proje Yönetimi
•
Yol haritalarıyla gelecek versiyonların planlamasını yapın.
•
Değişiklik kütüğü ile hangi taleplerin hangi versiyonlarda
karşılandığını takip edin.
•
Tüm taleplerin yaşam döngüsünü takip edin. Kendi talep
tiplerinizi oluşturun.
•
Grafiklerle ve raporlarla projenin ilerlemesini takip edin.
•
Greenhopperla projelerinizi Scrum/Kanban ya da kendi
özelleşmiş yaşam döngünüzle yönetin.
JIRA - Raporlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Workload Pie Chart ReportA report showing the issues for a project or filter as a pie chart.
User Workload ReportThis report shows the details of a user's current workload, showing the
number of unresolved iss...
Version Workload ReportThis report shows the details of the current workload for the specified
version - showing the number...
Time Tracking ReportThis report shows the time tracking details for a specific project.
Single Level Group By ReportThis report allows you to display issues grouped by a certain field
Created vs Resolved Issues ReportA report showing issues created vs issues resolved.
Resolution Time ReportA report showing the length of time taken to resolve issues for a project or
filter.
Pie Chart ReportA report showing the issues for a project or filter as a pie chart.
Average Age ReportA report showing the average age of unresolved issues for a project or filter.
Recently Created Issues ReportA report showing the number of issues recently created.
Time Since Issues ReportA report showing time since a chosen field for each issue for a project or
saved filter.
JIRA
• Panolar ( Dashboard) : Projelerin durumunu gerçek zamanlı
olarak takip edebilirsiniz.
• Projelerde farklı iş akışları, arayüzler, talep (issue) tipleri,
güvenlik temaları tanımlayabilirsiniz.
• JIRA geliştirme ortamına entegre şekilde çalışır. Bu şekilde
geliştiriciler farklı ekranlarda çalışmak zorunda kalmazlar.
• Kişiselleştirebilirsiniz.
• E-posta ile talep açıp kapatabilirsiniz.
• Excel, pdf, word, xml türünde talepleri bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.
• Farklı talepler için farklı ekranlar tasarlayabilirsiniz.
• JQL ile JIRA arayüzünden sorgulama yapabilirsiniz.
Confluence
One Dashboard to Rule Them All
Bilgiyi tek yerden yönetin.
Kurumsal içeriği wikide oluşturun. Toplantı notları, kurumsal şablonları, müşteri
gereksinimlerini Wikide sağlayın.
Confluence
• İçeriği oluşturduğunuz anda ilgililerle “@..” paylaşın.
Confluence
Confluence’ı şirketiniz için tek bir gösterge paneli haline getirin.
Wiki’de bir JIRA talebinden bahsedildiğinde, JIRA o wiki sayfasına bağlantı
oluşturur.
Confluence
JIRA’daki her proje için wikide
bir alan oluşturun.
Confluence’tan JIRA
talebi yaratın.
Bu şekilde gereksinimlerinizi,
JIRA taleplerine bağlayabilirsiniz.
Confluence
Gereksinim ve diğer doküman şablonlarınızı wiki sayfalarında oluşturun.
Balsamiq ve Gliffy pluginlerini
kullanarak tasarımlarınızı, iş
akışlarınızı wikide
gerçekleştirin.
Confluence
• Dokümantasyonunuzu işbirliği içerisinde
oluşturun.
• Taslakları oluşturup sonra yayınlayın.
• Sayfa bazında görüntüleme, değiştirme, yorum
yapma haklarını yönetin.
• Oluşturduğunuz içeriği lisans parası ödemeden
web üzerinden paylaşabilirsiniz.
Blog ve Wiki Tasarımı
Bamboo
• Sürekli entegrasyon ( continuous integration) sunucusu
• Sürüm (release) yönetimi otomasyon aracı
• Build, test ve deployment aşamaları için sürekli çalışan bir hat sağlar.
Bamboo
Bamboo
Bamboo
•
Build, Test ve Deployment otomasyonu
–
–
–
–
Versiyon kontrol– Subversion, Git, Mercurial, CVS ve
Perforce
Build araçları - Maven (1, 2 & 3), Ant, .Net, Make ve
komut satırı araçları
Test otomasyon araçları - xUnit – jUnit, Selenium,
PHPUnit
Kod kalitesi Sonar ve Atlassian Clover
•
Sürüm çıkarma, test etme ve üretim
ortamına yaygınlaştırma işlerinin tüm
planlarını Bamboo üzerinde
yapabilirsiniz.
•
Başarılı sürümleri, JIRA içerisinden de
üretim ortamına manüel olarak
aktarabilirsiniz.
Bamboo
Derlemekten & Test Etmekten Fazlası…
Bamboo’da sürüm çıkarma planı birden fazla aşamadan (stage) oluşur.
Aşamalar birbirlerini seri halinde takip eder. Her bir aşamanın
içerisinde paralel çalışan işler (job) yer alır. Bamboo bu şekilde birden
fazla platformda ürünün test edilmesine ve birim testlerin eş zamanlı
çalışmasına olanak sağlar.
Sürüm Çıkarma Hattı ( Build Pipeline)
Aşamalar (stage), işler (job) ve görevlerle (task) ürün derleme sürecini
daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Bu, süreç hakkında daha hızlı bilgi
almanızı ve hataları hızlı fark etmeninizi temin eder. Sürümleri paralel
oluşturarak derleme zamanınızdan kazandırır.
Planları Çalışırken Güncelleyebilirsiniz.
Bamboo, derleme esnasında sürüm planının konfigürasyonunu
güncellemenizi, hatalı bir sürüm çıktığında başarılı sürümü yeniden
derlemenizi, herhangi bir revizyon numarasından sürüm oluşturmanızı
sağlar.
Bamboo
Müşteriye Giden Sürümlerin Çalışacağından Emin Olun…
Süreüm yönetimi iş akışını otomatikleştirin. Bamboo derleme, test
etme, sürüm çıktılarını oluşturma ve sürümü belirlediğiniz ortamlara
deploy etme işini baştan sona kendisi yapar.
Üretim ortamına sürüm çıkarma işini merkezi bir yapıya bağlayıp
kontrol altına alın. Sürüm başarısız olduğunda başarılı versiyonlara
dönme problem olmasın.
Sürümleri JIRA’dan Yönetin.
Derleme ve tüm sürüm iş akışı aktivitelerinizi JIRA’dan başlatabilirsiniz.
JIRA’daki projeyi Bamboo’da oluşturulan sürüm planıyla
ilişkilendirebilirsiniz.
JIRA’da sürümleri Bamboo build sonuçlarına göre oluşturun;
çözülmeyen talepleri diğer sürümlere öteleyin.
Manüel Sürüm Çıkarma
Sürüm çıkarma işini manüel olarak başlatabilirsiniz.
Sürümleri duraklatabilirsiniz.
Plan ayarlarını aşama geçişlerinde değiştirebilirsiniz.
Bambooyla Yapabilecekleriniz
Tek başına geliştirme yapıyorsanız,
•
•
•
Güvenilir bir derleme ve test otomasyon aracı olarak size zaman kazandırır; kodlamaya daha fazla
zaman ayırabilirsiniz.
Farklı gereksinimlere sahip sürümleri yönetebilirsiniz.
Otomatik deployment yapmanızı sağlar. Herhangi bir sunucuya, Android Market ya da App Storea
ürünü otomatik olarak kurar.
Bir ekiple birlikte geliştirme yapıyorsanız, üsttekilere ek olarak;
•
•
Derleme ve test süreciniz lokal makine ayarlarından bağımsız işler.
Yazılımcı commit ettiği anda derleme ve entegrasyon testleri otomatik olarak başlar. (sürekli
entegrasyon)
Karmaşık ve büyük bir projede çalışıyorsanız, üsttekilere ek olarak;
•
•
•
İşleri paralel çalıştırarak derleme performansını arttırabilirsiniz.
Kullanıcı test ya da üretim ortamına sürekli deploy yapabilirsiniz.
Sürüm yönetim (release management) sürecini otomasyona geçirmiş olursunuz.
Senaryo – PYS 3
•
Yeni bir ürün geliştirip satışını yapmayı planlıyoruz. Ürün şu anda fikir
aşamasında, gereksinimleri nasıl yönetebiliriz?
1- Projeniz için Confluence’ta bir alan oluşturun.
2- Fikirlerinizi herkesin yorum yapabileceği şekilde yazmaya başlayın.
3- Gliffy ile sayfanıza diagramlar ekleyin.
4- Proje geliştirme aşamasına geldiğinde JIRA’da ürününüz için proje ya da bileşen
oluşturun.
5- Yeni gereksinimleri, değişiklikleri JIRA’da kayıt altına almaya başlayın.
6- JIRA’daki gereksinimlerinizi Confluence’tan da görüntüleyebilirsiniz.
Birden fazla projede neler olduğunu bilmem gerek!
JIRA Senaryolar- PYS-1
•
Bir Proje Yöneticisi olarak projemin durumunu bilmek istiyorum.
– Hedeflendiği tarihte bitebilecek mi?
– Kaynak arttırmam gerekir mi?
PYS-1 – JIRA + Greenhopper
JIRA TURBOCHARGED
PYS-2 – JIRA + Greenhopper
JIRA TURBOCHARGED
JIRA Senaryolar – PYS-2
•
Şartnamede müşteriden gelen sorunları yanıtlamam gereken süreler belli. Bu süreleri takip etmem
gerekiyor.
PYS-4
•
Ürünlerimiz müşterilerimiz tarafından kullanılıyor. Geliştirme isteklerini ve diğer taleplerini nasıl
yönetebilirim ?
- JIRA
- Outlook
- Google Takvim
• JIRA, Greenhopper ve Confluence aynı ortamda.
• Satış ve pazarlama ekiplerinizin projenin durumundan haberdar olmasını
sağlar.
• Satış ve pazarlama ekibinizin kampanyalarından teknik ekiplerinizin haberdar
olmasını sağlar.
• Kişisel takvimlerin ( randevular, demolar, müşteri ziyaretleri) ve dolayısıyla
satış eforunun görüntülenmesini sağlar.
Bonfire
• Web uygulamaları için çevik fonksiyonel test
aracı
• Test uzmanlarının ya da ekip üyelerinin test
ortamlarını değiştirmeden talepleri JIRA’ya
kaydetmelerini sağlar.
• Test sırasında tarayıcıdan yeni talep
oluşturulmasını sağlar.
Bonfire
• Tarayıcıda çalışır.
• Ekran görüntüsünü otomatik olarak JIRA’ya
ekler.
• Görüntü üzerinde değişiklik yapılabilir.
• Testler, test oturumlarıyla yönetilir.
• Birden fazla kişi aynı anda test edebilir.
• Test için harcanan süre, yapılanlar
kaydedilir.
Bonfire
• Ortam bilgilerini yakalar ve hataya ekler.
• URL, tarayıcı türü, versiyon numarası
otomatik olarak kaydedilir.
• Sıkça karşılaşılan durumlar için şablonlar
oluşturun ve paylaşın.
Greenhopper
• Proje yönetimi aracı
• Hazır Scrum ve Kanban şablonları
– İşler kullanıcı öyküsü olarak yaratılır.
– Büyüklükleri tahmin edilir.
– İşler, hatalarla birlikte küçük döngülere bölünerek
kişilere atanır ve gerçekleştirilir.
– Ortalama iş kapanış döngüsü hesaplanır ve takım
kapasitesi belirlenir.
– İş ve kapasite projeksiyonları gerçek zamanlı
görüntülenir.
Greenhopper
• Raporlama ve planlama hızlı
• Proje yöneticisi veya ekip proje yönetimi için
ekstra efor sarf etmez.
• Projenin gidişatı ile ilgili verilere (gerçeklere)
dayanan bilgileri tüm ekibe sunar.
Greenhopper
Ürünle ilgili kullanıcı hikayeleri toplandıktan ve kabul kriterleri belirlendikten sonra bu
hikayeler döngülere (Sprint) paylaştırılır. Her döngü sonunda müşteriye teslim edilecek
bir ürün çıkar. Ekip yapılması gereken, yapılmakta olan ve bitmiş işleri panodan görebilir
ve değiştirebilir.
Ekip, sprint hedefiyle gerçekleşmekte olanı grafikler yardımıyla takip eder. Sprint kapsamı
değişirse bu grafikler de güncellenir.
Sprint sonunda hedefler ve gerçekleşenler ile ilgili sprint raporu sunar.
Download

Atlassian Ürünleri