AUTOCONER X5 T/ D/ V.
ENGINEERED TO FIT YOUR NEEDS.
—
TR
Engineered to fit your needs.
Daha fazla esneklik
Personel maliyetlerinizi nasıl düşük
tutarsınız ve süreçlerinizin verimliliğini
ve kalitesini aynı anda nasıl artırırsınız?
Daha fazla kalite
Autoconer X5 size, günümüzde iplikhane için en önemli soruların yanıtlarını
veriyor: Her işletme tipi için kademeli
otomasyon teklifleriyle – yüksek performanslı bobin değiştiriciden, her bir iğde
kalite denetimi yapan tam otomatik link
çözüme kadar.
Daha fazla üretim
Şimdi başlayın! Otomatikman daha
bağımsız, otomatikman daha verimli,
otomatikman daha kârlı olun.
Daha az hammadde
Daha az makine duruşu
Daha az personel
Daha az enerji
Daha az aşınan parça
Daha az yer maliyeti
AU TOCONER X5 T/ D/ V
Autoconer X5 T/D/V
Engineered to fit your needs
Akıllı otomasyon ........................................ 6
Akıllı materyal akışı teknolojisi FlowShare FX ..................... 7
Bireysel donanım, yüksek üretim hızı .................................... 8
Kalite güvenceli, kendini kanıtlamış
Caddy sistemi ........................................................................ 9
Her otomasyon stratejisi
için çözümler ........................................... 10
Tip V: En düşük personel gereksinimi
için link çözümler ................................................................ 11
SPID: Ekonomik verimi ve kaliteyi prosesten
bağımsız olarak arttırın ........................................................ 12
Tip D: Otomasyonlu kops manipülasyonu,
yüksek parti ve materyal esnekliği ..................................... 13
Tip T: Merkezi kops beslemesiyle
otomasyona giriş ................................................................. 14
Teknik ayrıntılar ....................................... 15
AUTOCONER X5 T/ D/ V
Autoconer X5 T/ D/ V
materyal akışı otomasyonu
5
6
11
12
4
1
2
3
Tip T
5
10
6
12
4
1
2
3
Tip D
5
6
4
1
2
3
8
7
9
Tip V
4
1
Caddy
taşıma sistemi
2
FlowShare FX materyal
akışı teknolojisi
3
Besleme değiştirme stratejileri
4
Merkezi
işlem santrali,
ve diğer üniteler
–– Kops hazırlama
–– Elle hazırlama
–– Masura denetimi
–– Masura temizleme (opsiyonel)
–– Masura çıkarıcı (D, T)
–– İplik bulucu (D, T için opsiyonel)
–– Kops masura çıkarıcı
(D, T için opsiyonel)
AU TOCONER X5 T/ D/ V
5
X-Change
bobin değiştirici
6
Informator
7
CTS
8
Enerji tasarruf modu
9
SPID
(opsiyonel)
10
Yassı
dairesel taşıyıcı
11
Dairesel
taşıyıcı
12
Boş
masura ayrımı (D, T)
13
Kopsta
toz alma (opsiyonel)
14
Sağım
hızlandırıcı
15
İlmek
freni
16
FlowShare FX – materyal akışı
teknolojisi,
–– VarioReserve dahil
(1 – 3 yedek kops)
–– Intelligent Bobbin Sharing
–– Variable High-Speed Feeding
AUTOCONER X5 T/ D/ V
13
14
15
16
5
Akıllı otomasyon –
esnek, güvenilir, bireysel
—
ff Yeni, akıllı materyal akışı teknolojisi FlowShare FX
ff Esnek konfigürasyon – personel tasarruflu, yüksek üretken
ff Kalite güvenceli, kendini kanıtlamış Caddy sistemi
6
AU TOCONER X5 T/ D/ V
Materyal akışında daha fazla akıl,
tam üretimde güvenilir
Yenilikçi konsept
FlowShare FX
Schlafhorst’un otomasyon yeniliği
Üretkenliği akıllıca maksimize edin
Üretkenliğinizi artırın – FlowShare FX donanımlı yeni, otomasyonlu
Autoconer X5 modelleriyle. Bu akıllı, kendi kendini kontrol eden materyal akış teknolojileri materyal beslemesini aktif olarak dengeler. Böylece bobin sarma süreciniz büyük ölçüde daha güvenilir, daha verimli
ve hepsinden önce, daha hızlı olur.
Materyal akış teknolojisi FlowShare FX, kopsların makinedeki tüm iğlere, ihtiyaca uygun, akıllı dağılımını garanti eder. FlowShare FX üç işlevi kapsar:
–– Vario Reserve
–– Intelligent Bobbin Sharing
–– Sensör kontrollü, yüksek hızlı devre.
Bireysel konfigürasyon olanakları
Yeni Tip T modeliyle, iplik bulucu ve kops masura çıkarıcı gibi yeni
ünitelerle Autoconer X5’inizi işletmenize tam uygun hale getirebilirsiniz.
Böylece üretiminizi hızlandırırsınız ve proses zincirinizdeki katma değeri
kalıcı olarak artırırsınız.
FlowShare FX’te Vario Reserve özelliği sayesinde yedek kops sayısı 1 ile 3 arasında değişir ve materyal
akışındaki dalgalanmalar, her iğ her zaman beslenecek şekilde dengelenir. Buna rağmen iğlerden birinde
yetersiz beslenme riski olduğunda Intelligent Bobbin
Sharing oyuna girer: Yan iğ derhal bir kops verir ve üretim devam eder. Üçüncü otomasyon yeniliğimiz: İhtiyaç
halinde makine sensör kontrollü olarak yüksek hız moduna geçer.
Tam üretimde güvenilir
Rakipler
Sabit 2
yedek kops
FlowShare FX
Esnek, 3 ila 1
yedek kops
%0 %0,5 %1 %1,5 %2 %2,5 %3
1 saat çalışma süresinde 120s arıza olan üretim kesintisi
■ 86s ■ 90s ■ 100s ■ 110s kops sağılma süresi
AUTOCONER X5 T/ D/ V
7
Esnek konfigürasyon,
personel tasarruflu, yüksek üretken
Farklılaştırılmış proses
iyileştirmesi
Özelleştirilmiş donanım
2
1
3
4
9
7
8
6
5
1 Yassı dairesel taşıyıcı / CTS
2 Kops hazırlama 1
3 Kops hazırlama 2 (opsiyonel)
4 Elle hazırlama
5 İplik bulucu (opsiyonel)
6 İğler
7 Masura denetimi
8 Masura temizleme (opsiyonel)
9 Kops-masura çıkarıcı (opsiyonel)
Kendini amorti eden esneklik
İhtiyaçlarınıza tam uygun çözümler için modüler konsept
Başarı her zaman bireyseldir. Bu nedenle size, yeni
materyal akış konseptimizle en büyük özgürlüğü ve
en çok seçeneği veriyoruz – üç makine tipi ve çok
sayıda kombinasyon seçeneği.
Doğrudan makinenin başında bulunan merkezi işleme santrali iki
görevi birleştirir:
–– İğlerde işleme hızla devam etmek için kopsların hazırlanması
–– Boş masuraların kontrol edilip geri gönderilmesi veya üzerindeki
sarılabilir artıkların yeniden beslenmesi veya masura temizleme
Manüel kops manipülasyonunu işletmeye
özel olarak minimize edin
Kops hazırlamanın kapasitesi ve donanımı tam olarak sizin besleme
materyalinize ve materyal işleme hızınıza uygun hale getirilir. Böylece
Size özel kops hazırlama istasyonu sayısından ve bidaima gerekli olan hız performansıyla üretim yaparsınız.
reysel iplik çözücü tiplerinden, size özel link sistem
konfigürasyonuna kadar: Sizin için, gereksinimlerinize
tam uygun çözümü uyguluyoruz. Masura denetçisi, Masura denetçisi, bobin sarma sürecinden sonra masuranın boş olup
masura temizleme, iplik bulucu veya kops-masura olmadığını, temizlenmek zorunda olup olmadığını veya üzerinde hala
çıkarıcı gibi otomasyon ekipmanlarını seçin ve size kullanılabilir iplik artıklarının bulunup bulunmadığını kontrol eder ve bunları kontrol sonucuna göre işlem ünitelerine iletir.
en uygun olan proses akışını kendiniz tasarlayın.
8
AU TOCONER X5 T/ D/ V
İki yeni otomasyon ünitesi
Güvenli Caddy sistem
Personel üzerindeki yük etkili derecede azaltılır ve materyal
akışı verimliliği iyileştirilir
Değerli iplikler için emniyet
Yeni iplik bulucu, hazırlanmamış kopslardaki veya artık kopslardaki
ipliği otomatik olarak bulur ve çözer; oysaki bu iş operatör personel
tarafından elle yapılmak zorundaydı.
Yeni opsiyonel kops masura çıkarıcı boş masuraları, sarılamayan kopsları ve artık kopsları etkili ve güvenli şekilde materyal akışından çıkarır.
Besleme değiştiğinde de, kops masura çıkarıcı artık materyali otomatik olarak çıkarır – bu iş için artık personele gereksinim duyulmaz. Boş
masuralar ve kopslar ile artık kopslar tasnif edilmiş şekilde farklı haznelere gönderilir.
Bu iki yeni otomasyon ünitesi operasyon külfetini büyük ölçüde azaltır
ve aynı zamanda materyal akışındaki verimliliği artırır.
En yüksek çapraz bobin kalitesi kopsta başlar. On
yıllardır kendini kanıtlamış olan Autoconer X5’in taşıyıcı sistemi iplik kalitenizi korur. Büyük, aşınmaya
dayanıklı Caddy ayağı ve bağlama lamelleri güvenli ve
ipliği koruyucu bir taşıma sağlarlar. Caddy özelliği, en
yüksek proses güvenliği için yenilikçi FlowShare FX
materyal akışı teknolojisinden yararlanabilmeniz için
gereken koşulları sağlar. SPID ile online kalite kontrolü için Caddy ayağına bir çip takılabilir – kalite güvencesi en yüksek düzeyde proses güvenliği ile kombine edilir.
Daha yüksek çapraz bobin kalitesi, en yüksek
düzeyde verimlilik
Kopsların el değmeden, iplik korunarak taşınması
sayesinde eğrilen iplik kalitesi %100 korunur. Avantajınız: Kopslar en düşük iplik kopuş oranlarıyla, en
yüksek verimlilik ve kaliteyle sağılır.
AUTOCONER X5 T/ D/ V
9
Her otomasyon stratejisi için çözümler
—
ff Modüler otomasyon konsepti
ff Tip V: Maksimum proses otomasyonu, en
düşük personel kullanımı
ff Tip D: Otomasyonlu kops manipülasyonu,
yüksek parti ve materyal esnekliği
ff Tip T: Merkezi kops beslemesiyle
10
otomasyona giriş
AU TOCONER X5 T/ D/ V
En düşük personel gereksinimi
için link çözümler
Autoconer X5 Tip V
Personel maliyetinden %40’a kadar tasarruf
Link sistem, manüel çapraz bobin makinesiyle çalışan iplikhaneye
kıyasla bugün bile personel maliyetlerinde pratikte %30 – 40 – ve artan
eğilimde – tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda örn. araba, masura ve depolama için yer maliyetlerinden ve lojistik maliyetlerinden tasarruf edersiniz.
Verimli prosesler, enerji maliyetlerinde azalma
Link çözümler, kops arabasını karıştırmak, kopslara zarar vermek ve
kirletmek gibi insan hatalarını elimine eder. Üretiminiz en yüksek düzeyde devam eder. Ring iplik eğirme ve çapraz bobin makineleri link
sistemde, yatırımınızın en yüksek düzeyde rant getirmesi için, birbirlerine en iyi şekilde adapte edilirler. Bekleme sürelerinde Autoconer X5
otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçer.
Autoconer X5 V link tesis:
%85’e kadar daha az personel
Schlafhorst size tam ihtiyacınıza uygun link çözümü
sağlar. Kops köprülü, zemin altı, boş iğli olsun veya
olmasın, Autoconer X5 makine konsepti her türlü
gereksinimi karşılar.
Her iki makine için üretim kumandası merkezde, göz önünde
Informator doğrudan işleme santralinin üzerinde, CTS
aktarıcının hemen yanında bulunmaktadır. Bu sayede
personeliniz ring iplik eğirme makinesinin kumanda
terminalinden birkaç adım ötede, her iki makinenin
üretim akışlarını ve verilerini göz önünde tutabilir.
COGNETEX
FINLANE
GROUP
İplikhane personel ihtiyacı
Stand-alone tesis
1.200 iğli 20 RSM
60 iğli 6 RM
Her ring iplik eğirme makinesiyle bireysel link
çözümler
LMW
®
S.p.A.
Link tesis
1.200 iğli 20 RSM
20 iğli 20 V
– %85
0
2
4
6
8
10
12
14
kişi
Yardımcı personel hariç personel
AUTOCONER X5 T/ D/ V
11
Ekonomik verimi ve kaliteyi
prosesten bağımsız olarak arttırın
SPID Spindle Identification System
Geç kalmadan önce: Kalite güvencesi
Koruyucu bakım, yüksek kalite düzeyi, daha az telef
Autoconer X5’in opsiyonel online denetim sistemi
olan SPID ile ring iplik eğirme makinesinin her bir
iğindeki eğirme kalitesi doğrudan denetlenir. Hatalı
kops üreten veya kalitesi düşen iğler, üretim devam
ederken, erkenden tespit edilebilirler. Alışıldık düzende,
iplik verileri için laboratuarda uygulanan rasgele ölçüm yöntemine kıyasla muazzam bir zaman avantajı
sağlar. Ring iplik eğirme makinesinin kalitesi bu sayede, daima sizin belirleyeceğiniz limitler içinde kalır.
Kaliteye ilişkin münferit verilerinin değişimi de zamana bağlı olarak incelenebildiğinden, herhangi bir arıza gerçekleşmeden önce, zamanında
gerekli bakım çalışmaları yapılabilir. Daha az hata, eksik devirle çalışan
daha az iğ, arızalardan kaynaklanan daha az üretim duruşu. Böylece
ring iplik eğirme makinenizin verimliliğini bariz olarak artırırsınız.
Neredeyse kusursuz olan iplik kalitesi kopsun bobin sarma sırasındaki
sağılma davranışına da olumlu etki eder. Daha az hatalı iplik temizlenmesine gereksinim duyulur. Bu da sizin için hammaddeden ek tasarruf
demektir.
SPID Spindle Identification System:
Her iğde uzun vadeli kalite trendi denetimi
Kabul
edilebilir
kalite
Kalite
sınırı
SPID ile önleyici bakım
Kabul
edilemez
kalite
SPID olmadan: Laboratuvar testi, çok geç
0
1
2
3 Hafta
Denetleme süreleri [hafta]
12
AU TOCONER X5 T/ D/ V
Stand-alone çözümler: Otomasyonlu kops manipülasyonu,
yüksek parti ve materyal esnekliği
Autoconer X5 Tip D
İş akışlarını muhafaza edin, serbestçe yerleştirin
Esnek kalın
Autoconer X5 Tip D ile, mekan koşullarınızı ve proses akışlarınızı temelden değiştirmek zorunda kalmadan yüksek verimlilikte materyal
akışı otomasyonuna sahip olursunuz. Makinenizi sizin için en uygun
olan yere yerleştirin. Mevcut yapılarınızda çok az adaptasyon gereği
olur.
Autoconer X5 Tip D ile tüm ring iplik eğirme makinelerinizden çıkan kopsları besleyebilirsiniz ve bu sayede
kısa sürede tüm müşteri isteklerini karşılayabilirsiniz.
İhtiyaca göre iplik çeşidini değiştirirsiniz, ihtiyaç duyduğunuz şekilde büyük veya küçük parti bobinler sararsınız,
örneğin bir kaç ton bu materyalden, yarın bir kaç yüz
kilo diğer partiden.
Personeli azaltın
Kopsları her yuvarlak magazine tek tek elle koymak yerine – 60 iğli bir
makinede bu 540 işlem demektir – yalnız kops arabası Autoconer X5’e
yanaştırılarak bağlantı kurulur. Yassı dairesel taşıyıcı kopsları koruyarak
ve güvenle Caddylere yerleştirir ve merkezi kops hazırlamaya iletir. Bobin sarıldıktan sonra boş masuralar otomatik olarak kovalarda toplanır
ve personeliniz tarafından arabayla yeniden ring iplik eğirme makinesine
veya depoya götürülür. Böylece personelden büyük ölçüde tasarruf
edersiniz.
AUTOCONER X5 T/ D/ V
13
Merkezi kops beslemesiyle
otomasyona giriş
Autoconer X5 Tip T
Autoconer X5 otomasyonuna giriş için yerden tasarruflu
model
Tip T, Autoconer X5 programında yenidir – çapraz bobin sarımında
adım adım otomasyona geçiş için başlangıç modelinizdir. Kopslar
küçük sandıklarla merkezi besleme noktasından makineye verilir. Akıllı
bir damper mekanizması doldurmayı kolaylaştırır ve güvenli hale getirir. Kopslar, aynı Tip D’de olduğu gibi, Autoconer X5 tarafından otomatik olarak hazırlanır ve sarılır. Ama Tip T yerden daha fazla tasarruf
sağlar ve dolayısıyla yer durumu kısıtlı olan kurulu iplikhanelere entegre
edilmek için en uygun modeldir.
İş süreçlerini otomatikleştirin, üretkenliği artırın
Personel azaltma için kendini kanıtlamış
Autoconer proses akışı
Kopslar manüel olarak küçük sandıklar içinde bobin sarma makinesine getirilir – örn. ring iplik eğirme
makinesindeki manüel takım değiştirmeden sonra –
ama şimdi bir merkezi besleme noktasında verilir.
Kopslar Tip T’nin dairesel taşıyıcısı üzerinden
Caddylere yerleştirilir. Autoconer X5 Tip T, Tip D
için geliştirilmiş olan yeni otomasyon modüllerinin
aynılarıyla donatılabilir. Bu sayede yeni iplik bulucu
ve otomatik kops-masura çıkarıcısıyla makineye manüel müdahale gereğini en aza indirgeyebilirsiniz.
Manüel operasyonlu bir bobin sarma makinesinden Tip T’ye geçtiğinizde personel bağımlılığınız azalır ve üretkenliğiniz artar. Üstelik
materyal ve parti büyüklükleri bakımından daima esnek kalırsınız.
Mekan koşullarınızı ve proses akışlarınızı temelden değiştirmek zorunda
kalmadan otomasyona geçersiniz.
14
AU TOCONER X5 T/ D/ V
Teknik ayrıntılar
Autoconer X5 Tip T, D, V için materyal akışındaki otomasyon üniteleri
Performans özelliği
Tip T
Tip D
Tip V
CTS aktarıcı
–
–
P
Zemin altı link
–
–
p
Kops köprüsü
–
–
p
Yassı dairesel taşıyıcı
–
P
–
Dairesel taşıyıcı
P
–
–
1. kops hazırlama
P
P
P
2. kops hazırlama
p
p
p
Üstten sarım istasyonu (1 veya 2)
p
p
p
UWL-A
p
p
p
Mekanik masura denetimi
P
P
P
Optik masura denetimi
p
p
p
Masura temizleme
p
p
p
Kops masura çıkarıcı
p
p
–
İplik bulucu
p
p
–
SPID iğ kimlik tanıma sistemi
–
–
p
2. / 3. bobin değiştirici
p
p
p
P Standart donanım
p Opsiyonel
– Mevcut değil
Otomasyon ünitelerinin / makine tiplerinin ölçüleri
Tip V – zemin altı link
Tip V – standart, arayüz 1
Tip V – standart, arayüz 2
Tip V – kops köprülü
Tip T
Tip D
AUTOCONER X5 T/ D/ V
15
149-641.057/Schlafhorst/WIN/14-07/ACX5DTV/TR
Schlafhorst
Zweigniederlassung der
Saurer Germany GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
D-52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 24 51 905 1000
F +49 24 51 905 19 1001
[email protected]
www.saurer.com
Download

AUTOCONER X5 T/ D/ V. ENGINEERED TO FIT YOUR