PERFORMANS &
FİNANSAL SONUÇLAR–9A14
4 Kasım 2014
1
Performans & Finansal
Sonuçlar – 9A14
Bizi Tanıyın
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Bizi Tanıyın
2
Ortaklık Yapısı
Fiili
Dolaşım
29%
Faaliyetler
İş Bankası
ve İş
Bankası
Grup
Şirketleri
71%
•
Aracılık Hizmetleri
•
Kurumsal Finansman
•
Yatırım Danışmanlığı
•
Araştırma
•
Portföy Yönetimi
İştirakler*
İş Girişim Sermayesi Yat. O. A.Ş.: (Pay: 29.1%) (ISGSY)
Payları 2004’ten beri Borsa’da işlem gören Şirket, gerçekleştirdiği 11 çıkıştan ABD
Doları bazında %26,5 yıllık bileşik getiri elde etti
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %28,9) (ISYAT)
Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı, 250 milyon TL portföy büyüklüğüyle
sektörün %50’sinden fazlasının oluşturuyor; payları 1996’dan beri işlem görüyor
Kredi Derecelendirme Notu
‘AA+(tur)’ Türkiye’de (AA+) kredi derecelendirme
notuna sahip ilk ve tek aracı kurum
İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70,0)
Yoğunlukla İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketi
yönettiği 15,9 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörün %20’sini temsil ediyor
Maxis Investments Ltd.: (Pay: %100,0)
Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisansına sahip
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
‘AAA(Trk)’ 8,81 Türkiye’de kurumsal yönetim
derecelendirmesine sahip tek aracı kurum
IS Investments Gulf Ltd.: (Pay:%100,0)
Bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine son verilerek tasfiye edilmesine karar verildi
Efes Varlık Yönetim A.Ş.: (Pay: %74,0)
Özellikle bankaların sorunlu alacaklarının yönetimi konusunda faaliyet gösteriyor
* Sahip olunan doğrudan paylar
3
Performans & Finansal
Sonuçlar – 9A14
Bizi Tanıyın
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Sermaye Piyasaları İşlem Hacimleri*
Pay Piyasası (Milyar TL)
İş Yatırım’ın Piyasa Payı (Milyar TL)
1400
1200
1000
800
600
1.244
1.239
400
200
0
2013/9
4
2014/9
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
8,5%
10%
1
7,6%
8%
6%
105,7
4%
94,5
2%
0%
2013/9
İşlem Hacmi
2014/9
Piyasa Payı
Sıra
Kaynak: Borsa İstanbul
#1 İş Yatırım
Yurtiçi ve yurtdışındaki dalgalı piyasalara rağmen ilk
dokuz ayda işlem hacmi geçen yılı yakaladı
* Üye bazında işlem hacimleri
%7,6
Aracı Kurum 1
%7,5
Aracı Kurum 2
%7,3
Aracı Kurum 3
%4,6
Aracı Kurum 4
%3,9
Piyasadaki liderliğimiz devam ediyor; piyasa payımızın
önümüzdeki dönemlerde artmasını bekliyoruz
Sermaye Piyasaları İşlem Hacimleri*
VİOP (Milyar TL)
İş Yatırım’ın Piyasa Payı (Milyar TL)
700
600
500
400
300
647
%(3)
629
200
100
0
2013/9
5
2014/9
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
16%
1
13,8%
14%
10,9%
12%
10%
8%
89,0
6%
68,7
4%
2%
0%
2013/9
İşlem Hacmi
2014/9
Piyasa Payı
Sıra
Kaynak: Borsa İstanbul & VOB
#1 İş Yatırım
Pay piyasasındaki gelişmelerle baskılanan türev işlemler
yine de geçen yılı yakalamayı başardı
* Üye bazında işlem hacimleri
%10,9
Aracı Kurum 1
%10,3
Aracı Kurum 2
%6,6
Aracı Kurum 3
%4,9
Aracı Kurum 4
%4,7
Yatırımcıların bekle&gör stratejisi nedeniyle azalan piyasa
payımıza rağmen %10,9 ile liderliğimizi koruyoruz
Sermaye Piyasaları İşlem Hacimleri*
Tahvil&Bono Piyasası (Milyar TL)
İş Yatırım’ın Piyasa Payı* (Milyar TL)
8
700
7
600
5
4
6,0%
7,1%
6
500
8%
6%
5
400
300
6
4
661
478
200
3
4%
6,8
6,0
2
2%
1
100
0
0
2013/9
2014/9
0%
2013/9
İşlem Hacmi
2014/9
Piyasa Payı
Sıra
Source: Borsa İstanbul
Aracı Kurum 1
%28,6
Aracı Kurum 2
%24,0
Aracı Kurum 3
%9,9
#4 İş Yatırım
%7,1
Aracı Kurum 4
%5,4
* Aracı kurumlar arası piyasa payı
Öngörülemeyen para politikası ve yüksek faiz artırımına
ilave olarak artan enflasyon, yatırımcıları piyasadan uzak
tutan en önemli etkenler oldu
* Üye bazında işlem hacimleri
Ana ortağımız İş Bankası’nın SGMK işlemlerine aracılık
etmememize rağmen genellikle ilk 5 içinde yer alıyoruz
Sermaye Piyasaları İşlem Hacimleri*
Ödünç Pay Piyasası (Milyon TL)
İş Yatırım’ın Piyasa Payı (Milyon TL)
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
8.522
4.000
3.000
2.000
4.724
1.000
0
2013/9
7
2014/9
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
35%
30,7%
30%
25%
19,7%
15%
1.679
1.449
20%
10%
5%
0%
2013/9
İşlem Hacmi
2014/9
Piyasa Payı
Sıra
Kaynak: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Düşük maliyetler ve pay piyasasındaki volatilite, piyasanın
iyi performans göstermesinde etkili oldu
* Üye bazında işlem hacimleri
Pay piyasasındaki yükseliş ödünç işlemlerine de olumlu
yansıdı
Sermaye Piyasaları Birincil Piyasa
Özel Sektör SGMK İhraçları (Milyar TL)
8
İş Yatırım’ın Piyasa Payı (Milyar TL)
60
12
50
10
21,2
40
30
7,3
6
4
20
10
8
1,2
0,5
29,7
29,9
2013/9
2014/9
8,3
9,3
2
0
0
Halka Arz
Nitelikli Yatırımcıya İhraç
2013/9
Halka Arz
2014/9
Nitelikli Yatırımcıya İhraç
Kaynak: Borsa İstanbul
- Yüksek borçlanma faizlerine rağmen toplam ihraç
büyüklüğü ögörüldüğü gibi %38 arttı
- Nitelikli yatırımcıya ihraç yöntemi 9M13’e göre daha
çok tercih edildi
İhracına aracılık ettiğimiz 75 adet borçlanma aracıyla
(33 adet halka arz, 42 adet tahsisli satış) %21 piyasa payı
elde ederken, halka arzlardaki piyasa payımız %31 olarak
gerçekleşti
Sermaye Piyasaları İşlem Hacimleri
Kaldıraçlı Foreks İşlemleri* (Milyar TL)
İş Yatırım’ın Piyasa Payı (Milyar TL)
500
3500
3000
14,1%
1
15%
1
12,4%
400
2500
10%
300
2000
3.245
1500
1000
9
2.034
200
100
403
5%
287
500
0
0
2013/6
2014/6
0%
2013/6
İşlem Hacmi
Kaynak: TSPB, açıklanan son veri
* Likidite sağlayıcılarla yapılan işlemler dahildir
#1 İş Yatırım
2014/6
Piyasa Payı
Sıra
%12,4
Aracı Kurum 1
%10,4
Aracı Kurum 2
%9,7
Aracı Kurum 3
%8,0
Aracı Kurum 4
%7,8
Sürdürülebilir bir iş kolu olarak gelirlerimizi çeşitlendiren kaldıraçlı işlemlerde en aktif kurumlardan biri
olmaya devam ediyoruz
Üye bazında işlem hacimleri
Sermaye Piyasaları İşlem Hacimleri
Uluslararası Sermaye Piyasaları
Milyon $
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri (Milyon TL)
643
1000
531
863
900
800
682
700
720
600
500
378
400
300
200
100
0
2013/9
SGMK
Hisse Senetleri
10
Bin
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2014/9
300
20%
250
15%
200
150
100
5%
50
0
0%
2013/9
Önemli bir faaliyet alanımız olan uluslararası piyasa
işlemleri, değer yaratmaya devam ediyor
2014/9
Volume
Türev Kontrat Sayısı (Sağ eksen)
Kaynak: İş Yatırım
10%
266
239
Market Share
#REF!
Kaynak: İş Yatırım
Yüksek faizlere rağmen kredili işlemlere ilgi devam etti;
tamamı teminatlı olan kredi bakiyemiz yıllık bazda %11
yükseldi
Sermaye Piyasaları Portföy Yönetimi
Portföy Yönetimi (Milyar TL)
70
11
Yönetilen Portföy Büyüklüğü (Milyar TL)
Yatırım Fonları
18
Emeklilik Fonları
60
16
50
14
40
31,8
30,9
Yatırım Fonları*
Pension Funds
30
Diğer Fonlar**
20
10
24,7
32,0
12
10
6
4
0
2013/9
7,8
8
2
0
7,9
2014/9
Piyasa
Payı
%23
4,6
6,0
2,3
2,6
2013/9
2014/9
Piyasa
Payı
%19
Kaynak: İş Yatırım & İş Portföy Yönetimi
2013’ün başında yürürlüğe giren teşviklerin katkısıyla,
bireysel emeklilik fonları yıllık bazda %30 yükselmeye
devam ediyor
Yönetilen portföy büyüklüğü yıllık bazda %11 artarak
16,5 milyar TL olurken, portföy yönetim komisyonlarında
önemli pay alan emeklilik fonları yıllık bazda %29
yükseldi
* A ve B tipi yatırım fonları ile borsa yatırım fonları içermektedir.
** Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş Yatırım Ortaklığı
A.Ş. portföyünü içermektedir.
12
Performans & Finansal
Sonuçlar – 9A14
Bizi Tanıyın
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Finansal Sonuçlar Konsolide
13
İş Yatırım - Konsolide
Bin TL
Toplam Varlıklar
9A13
9A14
4.708.757
4.928.220
492.883
541.250
48.144
41.359
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Net Dönem Karı
Yıllık Değişim
(%)
5
10
(14)
Milyon TL
22,5%
5.500
5.000
19,4%
4.500
4.928
4.771
18,2%
17,9%
20%
4.166
15,9%
4.000
3.500
3.000
2.539
15,2%
13,1%
3.063 13,5%
2.686
ROAE
24%
12%
2.500
2.000
1.500
1.241
1.569
8%
1.000
500
0
244
38,4
2007
16%
268
329
45,9
2008
375
67,5
2009
400
64,2
2010
460
74,4
68,7
52,4
2011
520
2012
2013*
Toplam Varlıklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Net Dönem Karı (Son 4 Çeyrek)
Özkaynak Karlılığı (Sağ eksen)
541
4%
67,7
9A14
0%
* Yeniden düzenlenmiş
Yüksek baz etkisine rağmen 41,4 milyon TL olan dokuz aylık net karımız yıllık bazda sadece %14 düşerken
%13 özkaynak karlılığı elde ettik
Finansal Sonuçlar Konsolide Net Kar
14
Milyon TL
80
3. Çeyrek
70
2. Çeyrek
1. Çeyrek
60
Yıllık
50
40
67,5
30
20
38,4
45,9
24,0
64,2
0
7,4
10,5
4,9
2,1
2008
2007
24,874,4
31,6
11,7
18,2
10,0
2009
11,6
7,9
2010
6,6
?
52,4
11,1
12,6
10
13,7
68,7
2011
2012
2013*
29,8
5,0
2014
* Yeniden düzenlenmiş
İş Girişim’in Aras Kargo satışından geçen yıl elde ettiği 21 milyon TL’lik net kar katkısı hariç
tutulduğunda, üçüncü çeyrek karımız yıllık bazda az da olsa yükseliş gösteriyor
Finansal Sonuçlar Konsolidasyon Etkisi
15
Konsolide Net Kar= [İş Yatırım Solo Net Kar + İştirak Etkisi] – Eliminasyon Düzeltmesi
İş Yatırım Solo Net Kar
9A14
42.744.136
36.236.724
2.335.882
4.412.552
89
İş Girişim
21.987.059
3.586.831
(84)
İş Portföy
5.300.921
4.984.368
(6)
(2.395.195)
6.469.152
a.d.
(21.828.314)
(14.330.335)
a.d.
48.144.489
41.359.292
(14)
İş Yatırım (Solo)
İş Yatırım Ortaklığı
İştirak Etkisi
Efes Varlık Yönetim
Eliminasyon Düzeltmesi
Konsolide Net Kar
Yıllık Değişim
(%)
9A13
Net Kar (TL)
Eliminasyon Düzeltmesi*
Konsolide Net Kar
(15)
* İştiraklerden elde edilen temettü ve gelir eliminasyonu
 Pay
halka arzının olmadığı ve aracılık faaliyetlerinin zayıf geçtiği bir ilk yarıya rağmen solo karımız yıllık bazda
sadece %15 geriledi
 İş Girişim’in geçen yılki Aras Kargo satışı yüksek baz etkisi yaratıyor
 Yükselen pay piyasası ve portföyündeki değişken faizli kıymetlerin katkısıyla ikinci çeyreği olumlu geçiren Yatırım
Ortaklığı, Eylül sonundaki endeks düşüşünden olumsuz etkilendi
 İş Portföy’ün istikrarlı katkısı devam etti; son çeyrekte bu katkının artması bekleniyor
 Efes Varlık ilk yarıdaki olumlu katkısını korurken son çeyreğin daha iyi olması bekleniyor
Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri
(Bin TL)
16
Yıllık
9A13
9A14 Değişim(%)
Faiz ve Alım Satım Geliri
137.216
142.172
Komisyon Gelirleri*
120.634
93.262
(23)
257.850
235.435
(9)
Toplam Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri – 9A13
Hizmet
Gelirleri
47%
258 milyon
TL
Faiz ve Alım
Satım Geliri
53%
4
Faaliyet Gelirleri – 9A14
Hizmet
Gelirleri
40%
235 milyon
TL
Faiz ve Alım
Satım Geliri
60%
* Tamamen müşteri işlemlerinden oluşan kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri komisyon gelirlerine dahil edilmiştir
Faiz makasındaki artış, yükselen pay piyasası ve varlık yönetim faaliyetinin katkılarıyla faiz ve alım satım
gelirleri, İş Girişim’in yüksek gelir yarattığı geçen yılı geride bırakmayı başardı
Finansal Sonuçlar Komisyon Gelirleri
17
Komisyon Gelirleri
(Bin TL)
9A13
9A14
Yıllık
Değişim(%)
Aracılık Komisyonları*
76.959
63.565
(17)
Kurumsal Finansman Gelirleri
20.652
8.747
(58)
Portföy Yönetim Komisyonları
21.935
19.366
(12)
Diğer Komisyonlar
Toplam
Komisyon Gelirleri – 9A13
Portföy
Yönetim
Komisyonları
18%
Diğer
Komisyonlar
1%
Aracılık
Komisyonları
64%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
17%
121 milyon
TL
1.087
1.584
120.634
93.262
46
(23)
Komisyon Gelirleri – 9A14
Portföy
Yönetim
Komisyonları
21%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
9%
Diğer
Komisyonlar
2%
Aracılık
Komisyonları
68%
93 milyon TL
* Kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri aracılık komisyonlarına dahil edilmiştir.
Pay halka arzının olmadığı ve ilk çeyrekteki düşük işlem hacminin ve fiyat seviyelerinin olumsuz etkilerini
her geçen gün telafi ediyoruz; üçüncü çeyrekte aracılık, kaldıraçlı işlem ve portföy yönetim komisyonları
yılık bazda artış gösterdi
Finansal Sonuçlar Faize Duyarlı Faaliyetler
Kredi İşlem Gelirleri
18
Faiz & Vadeli İşlem Gelirleri
Milyon TL
30
Milyon TL
12
25
10
20
8
15
6
4
2
11,0
8,9
6,8
8,9
7,1
5,3
5,1
5,1
11,1
8,8
10
0
1Ç12 2Ç12 3Ç12 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Ç14
13,2
5
4,9
0
26,8
2,8
9,3
7,9
10,1
9,9
2,6
11,5
3,1
-2,6
-5
1Ç12 2Ç12 3Ç12 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 3Ç14
Yılın ilk dokuz ayında, kredili işlem ile faiz & vadeli işlem gelirleri yıllık bazda
sırasıyla %81 ve %88 yükseldi
Finansal Sonuçlar Faaliyet Giderleri
Faaliyet Giderleri
(Bin TL)
19
9A13
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam
Faaliyet Giderleri – 9A13
9A14
Yıllık
Değişim(%)
19.202
19.117
115.592
126.963
10
-
134.795
146.080
8
Faaliyet Giderleri – 9A14
Paz.,
Satış ve
Dağ.
Giderleri
14%
Paz., Satış
ve Dağ.
Giderleri
13%
Gen. Yön.
Giderleri
87%
Gen. Yön.
Giderleri
86%
135 milyon
TL
146 milyon
TL
Gider yönetiminde gösterdiğimiz hassasiyetle konsolide faaliyet giderlerimiz, enflasyondan daha düşük
bir oranda, sadece %8 arttı
Finansal Sonuçlar Fiyat Performansı
20
Fiyat Çarpanları
Analist Beklentileri
F/DD
F/K
12
1,2
11
1,1
10
1,0
9
0,9
8
0,8
7
0,7
6
0,6
5
0,5
4
0,4
F/K
2014e
Edison
Oyak Yatırım
70,4 milyon TL
59,0 milyon TL
%5,4
%5,3
F/K
6,0
6,8
F/DD
0,7
0,7
Net Kar
Temettü
Verimliliği
F/DD
ISMEN 4,6 F/K ve 0,7 F/DD çarpanlarıyla oldukça iskontolu işlem görüyor
Finansal Sonuçlar Temettü
21
Nakit Temettü
Temettü Verimliliği
Milyon TL
30
36,0%
25
30%
30,0%
30,0%
32,5%
30,1%
30,1%
40%
32%
9%
8,2%
8%
7%
6,3%
6%
20
24%
15
5%
4,8%
4,1%
24,5
10
19,9
5
9,5
12,9
16%
20,0
20,0
15,1
8%
0
0%
Mayıs 08 Mayıs 09 Mayıs 10 Mayıs 11 Mayıs 12 Mayıs 13
Nakit Temettü
3%
2%
4,1%
4,0%
4%
3,1%
3,3%
2,3%
1%
2,0%
2,1%
2,2%
Mayıs 10
Mayıs 11
Mayıs 12
1,8%
1,9%
Mayıs 13
Mart 14
0%
Mayıs 08
Mart 14
Temettü Dağıtım Oranı
Mayıs 09
ISMEN Temettü Verimliliği
BIST Temettü Verimliliği
Kaynak: BİAŞ / Konsolide Veriler / Piyasa Değerleri
•
•
Mart 2014 itibarıyla halka arz gelirimizin %122’sini
yatırımcılarımıza nakit olarak geri ödedik
%6,9 oranında bedelsiz pay şeklinde temettü dağıtımıyla
birlikte toplam temettü dağıtım oranı %67,6 oldu
•
Temettü verimliliğimiz %6,3 ile borsa ortalamasının 3 katı
•
Son 7 yılın ortalama temettü verimliliği %5 oldu
Yatırımcı İlişkileri
22
Çağlan Mursaloğlu
Genel Müdür Yardımcısı
Tel
: +90 0212 350 23 48
Faks
: +90 0212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Ozan Altan
Müdür Yardımcısı
Tel
:
+90 212 350 28 72
Faks
:
+90 212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Alper Alkan, CFA
Uzman
Tel
:
+90 0212 350 25 22
Faks
:
+90 0212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır
kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların
zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay
erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur
http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir_new.aspx
Uyarı
23
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
GENEL
MÜDÜRLÜK
ADANA
ŞUBESİ
AKARETLER
ŞUBESİ
ANKARA
ŞUBESİ
ANTALYA
ŞUBESİ
BURSA
ŞUBESİ
İZMİR
ŞUBESİ
KALAMIŞ
ŞUBESİ
Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No:31 Kat:9 Seyhan ADANA
T: 0322 355 97 00
F: 0322 355 97 01
Süleyman Seba Cad. No:44 B1 Blok D:10
34357 Akaretler İSTANBUL
T: 0212 326 87 00
F: 0212 326 86 87
Tahran Cad. No: 3/8
06700 Kavaklıdere ANKARA
T: 0 312 455 26 50
F: 0 312 466 60 62
Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi
No:80/2 Muratpaşa ANTALYA, TURKEY
T: +90 266 294 80 00
F: +90 266 294 80 01
Atatürk Cad. Nalbantoğlu Mah. No:71/3
16010 Osmangazi BURSA
T: 0266 294 80 00
F: 0266 294 80 01
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı
No:10 Deren Plaza K:4, Konak İZMİR
T: 0232 488 90 00
F: 0 232 488 90 01
Fener Kalamış Cad. Tibaş Belvü Sitesi A2 Blok D:3
34726 Fenerbahçe İSTANBUL
T: 0216 542 72 00
F: 0216 414 57 57
24
İş Kuleleri Kule-2 Kat:12
34330 4. Levent İstanbul
T: 0212 350 20 00
F: 0212 350 20 01
LEVENT
ŞUBESİ
MASLAK
ŞUBESİ
YENİKOY
ŞUBESİ
YEŞİLKÖY
ŞUBESİ
SUADİYE
İRTİBAT BÜROSU
ALMAATY
İRTİBAT BÜROSU
İŞTİRAK
İş Kuleleri Kule-2 Kat:4
34330 4. Levent İSTANBUL
T: 0212 350 29 00
F: 0212 350 29 01
Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257
34398 Maslak İSTANBUL
T: 0212 367 85 00
F: 0 212 367 85 01
Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No:6
34464 Yeniköy İSTANBUL
T: 0212 363 01 00
F: 0212 363 01 01
Havalimanı Kavşağı EGS Business Park
B3 Blok No:470
34149 Yeşilköy İSTANBUL
T: 0212 463 20 00
F: 0212 463 20 01
Bağdat Cad. Kılıçoğlu Apt. No:451 Kat:1 D:4
34740 Suadiye İSTANBUL
T: 0216 665 46 00
F: 0216 665 46 01
2nd Floor , Block A2 Samal Towers 97,
Zholdasbekov St, 050051 ALMAATA KAZAKİSTAN
T: +7 727 334 05 08
F: +7 727 334 05 09
MAXIS INVESTMENTS LTD
8 Princes Street
London EC2R 8HL UNITED KINGDOM
Tel: +44207 397 1431
PERFORMANS &
FİNANSAL SONUÇLAR–9A14
4 Kasım 2014
Download

30 Eylül 2014