Mükemmellikte
Tanıma Programı
Küresel
Rol Model Olmak
EFQM MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK VE
YETKİNLİK BELGELERİ ALAN BAZI KURULUŞLAR
Mükemmellikte Tanıma Programı
Mükemmellikte Tanıma Programı, ilerlemenin başarısını kutlama ve bir coşku yaratılması içindir. Motive etme ve sistematik bir iyileştirmeyi desteklemek için harika bir yoldur. Öğrenme ve
eğitim için bir odak sağlar. Uzun soluklu bir programda ulaşılabilir kilometre taşlarıdır ve çalışanlarınıza, tedarikçilerinize ve müşterilerinize başarınızı gösterir.
Sağladıkları;
EFQM Tanıma Programı, kurum-
• Çalışanlarınızı motive eder
sal yapınız ve kararlı bir şekil-
• Ne kadar iyi olduğunuzu anlarsınız
de odaklandığınız sürekli geli-
• Sürdürülebilir mükemmellik kültürü ya-
şim için uluslararası bir tanıma
sağlarken, çalışanlarınızı kuru-
ratır
• Çalışanlar, iş ortakların ve müşteriler ile
kenetlenmeyi sağlar
luşunuzda sürekli iyileştirme için
adımlar atılması ve bir mükem-
• Uluslararası tanınmadan yararlanılır
mellik kültürü yaratılması yönün-
• Rekabet edebilirliğinizi geliştirir
de motive eder.
EFQM Model’ini 5 yıldan uzun bir süredir kullanıyoruz. Bu modelin, küresel pazarda lider
bir şirket olarak bize sağladığı katkının büyüklüğü çok açıktır. Her yıl yaptığımız değerlendirmelerden kuruluşumuza objektif bir bakış açısı kazandırdık. Bu değerlendirmeler bize işimizle ilgili doğru öncelikler saptamamıza ve iyileştirme faaliyetlerimizde kolaylaştırıcı bir rol
oynamaktadır. Bunu elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak rahatça söyleyebilmemiz mümkündür. Bizim 14 bölgedeki liderliğimiz, EFQM Mükemmellik Modelinin başarısının bir kanıtıdır. Model günümüzde bizim için vazgeçilmezdir.
Werner Struth, President Chassis System Control, Robert Bosch GmbH
Modeli kullanmanın avantajları olarak, Bilim İlaç’ta şirketin performans göstergelerinin iyileştiği açık olup; tüm paydaşlarımızın memnuniyet düzeyi yıldan yıla artmıştır. Gelişim rotamızı sürdürebilmek bizi motive ediyor. Bu yolculuğa çıkmış olanlara tam gaz ilerlemelerini
öneririz. Yolculuğa henüz çıkmamış olanlara ise bir an önce Mükemmellik Modelini kullanmalarını tavsiye ederiz.
Dr. Erhan Baş, Genel Müdür, Bilim İlaç
Türkiye
Mükemmellik
Ödülü
Mükemmellikte
Yetkinlik
Mükemmellikte
Kararlılık
Mükemmelliğin
Aşamaları
Türkiye Mükemmellik Ödülü
Yüksek Performans Gösterenler
Türkiye Mükemmellik Ödülünün amacı özel, kamu ya da kâr amacı gütmeyen en iyi performans gösteren kurum ve kuruluşları tanımaktır. Performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı göstermiş sektör liderlerini tanır.
Mükemmellikte Yetkinlik
Gelişim Haritanız
Mükemmellikte Yetkinlik, dışarıdan kuruluşunuzun onaylanmış bir performans analizi ile başarılarınızın tanınmasını birlikte sağlar. Size etkililiğinizi, verimliliğinizi ve rekabet gücünüzü yükseltmek için
bir çerçevesi sunar. Sizi sonuçlarınıza götüren mevcut yönetim yaklaşımlarınızın ne derece de başarılı ve yeterli olduğunu anlamanızı ve yeni öğrenme ve iyileştirme fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Mükemmellikte Kararlılık
Tutku ve Bağlılık Yaratın
Mükemmellikte Kararlılık, projelerinizin uygunluğunun ve temel yaklaşımlarınızın değerlendirilmesi
sizi ve kuruluşunuzu iş mükemmelliği ile tanıştırmak için geliştirilmiştir. İki seçenekten birini geçirerek,
kuruluşunuz mükemmelliğe doğru olan yolculuğunda, bir sonraki adımlara yönelik önemli tavsiyeler
ve geribildirimler almanızı sağlar.
Mükemmellikte Kararlılık
En uzun yolculuk bile tek bir adımla başlar. EFQM Mükemmellikte Kararlılık atılacak ilk adımın doğru
yönde olmasını güvence altına almaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Birçok kişi EFQM Mükemmellik Modelinin uygulanmasını uzun, karmaşık ve pahalı bir süreç olarak görür. Ancak, bu kesinlikle doğru değildir. Modelin uygulanması sizin belirlediğiniz ölçüde kolay ya da karmaşık olabilir.
EFQM Mükemmellikte Kararlılık iyileştirilmiş sonuçların gerçekleştirilmesini ve kuruluşunuzdaki mükemmel bir girişimi tanımanıza yardım eden bir değerlendirme ve farkındalık programıdır. EFQM
Mükemmellik Modeli ve RADAR kullanarak iyileştirme projelerinin belirlenmesini, önceliklendirmesini
ve uygulanmasını gerektiren eylem odaklı bir öğrenme projesidir.
Mükemmellikte Kararlılık için iki farklı seçenek vardır.
Seçenek 1 - Proje Doğrulama
Proje doğrulama seçeneği iki aşamadan oluşur. İlk aşamada EFQM Mükemmellik Modeline uygun 3
iyileştirme faaliyetini (projesini) belirleyeceğiniz basit bir öz değerlendirme uygularsınız. İkinci aşamada ise bağımsız bir EFQM değerlendiricisi iyileştirme projelerinden elde edilen sonuçları değerlendirir ve yapısal bir geribildirim verir.
3 Adımı olan süreç 9 ile 12 ay arasında sürer.
Başvuru
Dokümanının
Hazırlanması
•10-15 sayfa.
•Kuruluşunuz hakkında
kısa bilgi.
•Özdeğerlendirme
çalışmanız ve
sonuçları.
•3 iyileştirme projesi ile
ilgili açıklamalar.
Kuruluşta
1 Günlük
Değerlendirme
Geri Bildirim
Raporu
•1 KalDer
Değerlendiricisi.
•Gelişim temel güçlü
yönleriniz ve fırsatlar.
•Standart saha ziyareti
planı.
•Kurumsal
olgunluğunuz ve 3
iyileştirme projeniz ile
ilgili geri bildirim.
•Bireysel veya küçük
gruplarla görüşme.
•Günün sonunda temel
bulgular için geri
bildirim.
Doğrulama için yapılan ziyaretin sonunda, her üç projeniz için ayrı ayrı görülen iyileştirme fırsatlarının ve güçlü yönlerinin detaylı olarak belirtildiği bir geribildirim raporu alacaksınız. Eğer önceliklendirerek yapısal bir yaklaşımla ele aldığınız iyileştirme projelerinizi iyi yönettiğinizi gösterebilirseniz ve ilgili alanda açık şekilde görülen bir ilerleme elde etmişseniz, EFQM Mükemmellikte Kararlılık 1 Yıldız belgesi alırsınız.
Seçenek 2 - Değerlendirme
Değerlendirme metodunu tercih ederseniz, kısa bir sunum dokümanı hazırlamanıza ihtiyacınız olacaktır. Sunum dokümanınızı teslim ettiğinizde 2 EFQM değerlendiricisi 6 tema üzerinde planlanmış
bir görüşmeyi gerçekleştirmek için sahada 1 gün harcayacaktır. Sizi değerlendirecekler ve EFQM
Mükemmellik Modelinin 9 Kriteriyle ilgili bir geribildirim raporu sunacaklardır.
Başvuru
Dokümanının
Hazırlanması
Kuruluşta
1 Günlük
Değerlendirme
•8 - 10 Sayfa.
•Kuruluşunuz hakkında
kısa bilgi.
•Temel yaklaşımlarınız.
Geri Bildirim
Raporu
•2 Bağımsız
Değerlendirici.
•Gelişim temel güçlü
yönleriniz ve fırsatlar.
•Standart saha ziyareti
planı.
•EFQM Mükemmellik
Modeli ana kriterleri
bazında puan profili.
•Bireysel veya küçük
gruplarla görüşme.
•Günün sonunda temel
bulgular için geri
bildirim.
Değerlendirme sonucuna göre alacağınız puana göre EFQM Mükemmellikte Kararlılık 1 Yıldız ya
da 2 Yıldız belgesi alacaksınız.
Neden Başvurulmalı?
•Stratejik olarak önemli projelere odaklanır.
•Kuruluşunuzun performansını iyileştirir.
•Sürekli iyileştirme kültürü ortaya koyar.
Committed to excellence
1 star - 2014
•Tüm seviyelerde çalışanlarınızı içine alır.
•Değer katan dış değerlendirme alınır.
•Uluslararası tanınırsınız.
Committed to excellence
2 star - 2014
Kimler Başvurabilir?
Mükemmellikte Kararlılık Programı iş yapma yaklaşımlarını geliştirmek için yollar aramaya başlayan birim ve kuruluşlar için basit ve kolay bir adımdır. Kararlılık için aday bir kuruluşun tipik profili:
•İyileştirme için inisiyatifi alma deneyimleri mevcuttur ama değişim anlık olarak yönetilir, kuruluşa
geniş bir perspektiften bakmakla ilgilidirler.
•Hedef belirlemede temel olan performanslarını, dış kıyaslamaları pek az kullanmakla beraber genelde kuruluş içi göstergeleri kullanarak ölçerler.
Nasıl Başvurulur?
Sektörüne, büyüklüğüne ve bulunduğu yere bakılmaksızın tüm kurum, kuruluş ve birimler her hangi
bir zaman diliminde başvuru yapabilir. KalDer bir günlük basit bir çalıştay ile ilk adımı atmanıza yardım edebilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için KalDer’i arayabilirsiniz.
Mükemmellikte Yetkinlik
Mükemmellikte Yetkinlik kuruluşunuzun genel performans ve başarılarının dış değerlendirmesini esas
alır. EFQM Mükemmellik Modelini dikkate alarak belirlediğiniz stratejik hedeflerde mevcut yönetim
yaklaşımlarınızın ne ölçüde etkin olduğunu anlayacaksınız. Mükemmellikte Yetkinlik öğrenme ve iyileştirme fırsatlarını keşfetmenize yardım edecektir.
Mükemmellikte Yetkinlik için başvuru yaparsanız, temel bilgi, kuruluşun gerçekleştirdiği temel sonuçlar ve girdi haritasını kapsayan bir yönetim dokümanı oluşturmanız ve sunmanız gerekir. Kuruluşunuzun büyüklüğü ve çalışan sayınıza bağlı olarak 3 ile 7 arasında bir değerlendirici ekibi görüşmeler
yapmak üzere kuruluşunuzu ziyaret ederek 3 - 5 günü sahada geçirir. Sizi değerlendirirler ve EFQM
Mükemmellik Modeli 9 kriterine uygun bir geribildirim raporu oluştururlar.
Başvuru
Dokümanının
Hazırlanması
Kuruluşta 3
ile 5 Günlük
Değerlendirme
•Yaklaşık 40-75 Sayfa.
•Kuruluşunuz hakkında
kısa bilgi.
•Benimsediğiniz ve
uyguladığınız temel
yaklaşımlarınıza ait
Girdi Haritası.
Geri Bildirim
Raporu
•3 ile 7 Bağımsız
değerlendirici.
•Gelişim temel güçlü
yönleriniz ve fırsatlar.
•Kuruluşunuza özel
saha ziyareti planı.
•EFQM Mükemmellik
Modeli ana kriterleri
bazında puan profili.
•Bireysel veya küçük
gruplarla görüşme.
•Günün sonunda temel
bulgular.
Neden Başvurulmalı?
•İyileştirme için teşvik eder ve coşku yaratır.
•Kurumsal mükemmellik kültürünü geliştirir.
•Bağımsız, değer katan bir geribildirim sunan basit bir süreçtir.
•Daha iyi bir performans sunar.
•Paydaşlarınız için sürdürülebilir mükemmellik yaratır.
•Kuruluşunuzun imajını ve değerini artıracak uluslararası tanınma sağlar.
Kimler Başvurabilir?
Sektörü, büyüklüğü ya da bulunduğu yer fark etmeksizin herhangi bir kurum, kuruluş ya da birim başvuru yapabilir. Mükemmellikte Yetkinlik kurumsal mükemmelliğin yolunda devam eden iş birimleri ya
da kuruluşlar için düşünülmüştür. Yetkinlik için aday bir kuruluşun tipik profili:
•Son 3 yıldır en önemli sonuçlar elde etmekte ve sonuçlarını karşılaştırdıkları bazı karşılaştırma verileri mevcuttur.
•Ana süreçleri tanımlanmış, kontrol edilmekte, düzenli olarak değerlendirilmekte ve zaman içinde
yaklaşımlarında bazı iyileştirmeler açık olarak görülmektedir.
•EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda kendilerini değerlendirirler ve 300 puanın üzerinde
puan yapabilecekleri güveni mevcuttur.
Yetkinlik Seviyeleri
3 Yıldız
•Kuruluş değişimi yönetme ve değişimle başa çıkma konusunda yetkin olduğunu ortaya koymaktadır.
•Mükemmel kuruluşlardan beklenen yönetim yaklaşımları ve iş
yapma yöntemleri konusunda iyi uygulama örnekleri vardır
ve örneklerin artırılması konusunda kararlıdır.
Recognised for excellence
5 star - 2014
4 Yıldız
•Birçok alanda değişimi yönetme ve değişim ile başa çıkma
konusunda oldukça iyi bir performans göstermektedir.
•Kuruluş başarıya ulaşma, mükemmel sonuçlar elde etme konusunda önemli ölçüde bir çaba içindedir ve bu konuda elde
ettiği başarılı sonuçlara ilişkin örnekler görülmeye başlamıştır.
Recognised for excellence
4 star - 2014
•Kuruluşun belirlediği hedefin doğru olduğu ve bu yöne doğru
gittiğinin işaretleri vardır.
5 Yıldız
•Değişimi yönetme ve değişimle başa çıkma kuruluşun iş yapma normları arasındadır. Bu konuda oldukça iyi bir performans gösterdiği ilişkin delillerin sayısı yüksektir.
•Kuruluş hedeflerini gerçekleştirmek için yaklaşımlarını sürekli
geliştirmekte, rafine etmekte ve yalınlaştırmaktadır.
•Belirlediği strateji doğrultusunda hedefine giden yolda olduğunu ortaya koyan sonuçlar elde etmektedir.
Gerekli Dokümanlar
•İmzalı başvuru formu. (www.kalder.org sitesinde bulabilirsiniz)
•EFQM Kuruluş Yönetim Dokümanı ile birlikte;
-Temel Bilgi ve Temel Sonuçlar
-Girdi Haritası
Geribildirim
•Kuruluşun net bir yaklaşımını, stratejisini ve fırsatlarını ortaya
koyar.
•Geleceği için önemli olan konulara odaklanması için kuruluşa yardım eder.
•Atılacak sonraki adımların belirlenmesini ve geliştirilmesini
teşvik eder.
•RADAR puanlamasını ortaya koyar.
Recognised for excellence
3 star - 2014
Türkiye Mükemmellik Ödülü
Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün amacı özel, kamu ya da kar amacı gütmeyen en iyi performans gösteren kuruluşlarını tanımaktır. Performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı göstermiş sektör liderlerini tanır.
Ödüle başvuran bazı kuruluşlar Türkiye Mükemmellik Ödülünü, verildiği yıldan bu yana tarafsızlığını ve saygınlığını koruyan en prestijli ödül olarak kabul görmesi nedeniyle “Şampiyonlar Liginde
oynamak” şeklinde tarif ederler. Ödüle başvuran kuruluşlar arasında adayları belirlemek amacıyla;
EFQM Mükemmellik Modeli uygulaması konusunda deneyime sahip yöneticilerden oluşan 5-9 kişilik
bir ekip, sahada kuruluşun yaklaşım ve sonuçlarının EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine ne ölçüde uygun olduğunu analiz etmek, görüşmeler ile açıklığa kavuşturmak üzere sahada 1 hafta geçirir.
Bu kapsamlı değerlendirme sonrasında değerlendirme ekiplerince oluşturulan geribildirim raporu bağımsız bir jüri tarafından incelenerek ödül adayı için nihai karar ve sonuç ortaya konur.
İlk başvurunun alınmasından itibaren yaklaşık dokuz ay süren bu süreç sonunda Jüri tarafından ödül
almak için yeterli kriterlere sahip olduğu tespit edilen kurum ve kuruluşlar, her yıl düzenlenen geleneksel Kalite Kongresi’nin sonunda yer alan Ödül Töreni’nde büyük bir coşku içinde ödüllerini alırlar.
Türkiye Mükemmellik Ödülü
Başvuru
Dokümanının
Hazırlanması
•Yaklaşık 40 Sayfa.
•Kuruluşunuz hakkında
kısa bilgi.
•Benimsediğiniz ve
uyguladığınız temel
yaklaşımlarınıza ait
Girdi Haritası.
Kuruluşta 3
ile 5 Günlük
Değerlendirme
•3 ile 7 Bağımsız
değerlendirici.
•Gelişim temel güçlü
yönleriniz ve fırsatlar.
•Kuruluşunuza özel
saha ziyareti planı.
•EFQM Mükemmellik
Modeli ana kriterleri
bazında puan profili.
•Bireysel veya küçük
gruplarla görüşme.
•Günün sonunda temel
bulgular için geri
bildirim.
Neden Başvurulmalı?
•Marka imajınızı ve tanınırlığınızı geliştirir.
•Ne kadar iyi olduğunuzu öğrenir ve gerçek potansiyelinizi keşfedersiniz.
•Çalışanlarınızı motive eder ve onlara güç verir.
•Değer katan paydaş odaklı, bağımsız bir geribildirim elde edersiniz.
•Başarınızı ilan eder ve kazananlar kulübüne katılırsınız.
Kimler Başvurabilir?
Ödül tüm kuruluşlara açıktır.
Gerekli Dokümanlar
•İmzalı başvuru formu (www.kalder.org sitesinde bulabilirsiniz)
• EFQM Kuruluş Yönetim Dokümanı ile birlikte;
-Temel Bilgi ve Temel Sonuçlar
-Girdi Haritası
Geri Bildirim
Raporu
TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
ALAN BAZI KURULUŞLAR
Türkiye Kalite Derneği
MERKEZ
Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Caddesi
No:3 34854 Küçükyalı / İstanbul
Tel: 0216 518 42 84 • Faks: 0216 518 42 86
[email protected]
/turkiyekalitedernegi
ANKARA
Uğur Mumcu Cad. Kız Kulesi Sok.
No: 21/6 GOP Ankara
Tel: 0312 447 48 68 • Faks: 0312 447 48 32
[email protected]
BURSA
Fethiye Mah. Sanayi Cad. No: 317 Kat: 2
16140 Nilüfer - Bursa
Tel: 0224 241 60 10 • Faks: 0224 241 58 70
[email protected]
ESKİŞEHİR
Hoşnudiye Mah. Nayman Sok. Selka Apt.
D: 2 Eskişehir
Tel: 0222 221 65 52 • Faks: 0222 234 34 69
[email protected]
DOĞU MARMARA TEMSİLCİLİĞİ
Ömerağa Mah. Hafız Şerif Sok.
Gül İşhanı K:2 İzmit/Kocaeli
Tel: 0543 740 02 90 • Faks: 0262 321 12 01
[email protected] www.kalder.org
KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
KAYSO Kocasinan Bulvarı No: 161
38110 Kocasinan / Kayseri
Tel: 0352 245 10 50 • Faks: 0352 245 10 40
[email protected] www.kalder.org
TARAKYA TEMSİLCİLİĞİ
ÇOSB İsmetpaşa Mah. Fatih Blv.
No: 6 Kapaklı - Çerkezköy / Tekirdağ
Tel: 0535 499 03 78 • Faks: 0216 518 45 86
[email protected] www.kalder.org
/kalitedernegi
/kalitedernegi
/company/kalder
/turkiyekalitedernegi
/kalitedernegi
İZMİR
Halit Ziya Bulvarı No:52 K:1 D:102 Uz İş
Merkezi Pasaport / İzmir
Tel: 0232 482 30 70 • Faks: 0232 482 08 40
[email protected]
/TurkiyeKaliteDernegi
/+kalder
Download

Mükemmellikte Tanıma Programı Küresel Rol Model Olmak