PERFORMANS &
FİNANSAL SONUÇLAR–2013
7 Şubat 2014
1
Performans & Finansal
Sonuçlar – 2013
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Bizi Tanıyın
2
Ortaklık Yapısı
Serbest
Dolaşım
28%
Faaliyetler
İş Bankası
ve İş
Bankası
Grup
Şirketleri
72%
•
Aracılık Hizmetleri
•
Kurumsal Finansman
•
Yatırım Danışmanlığı
•
Araştırma
•
Portföy Yönetimi
İştirakler*
İş Girişim Sermayesi Yat. O. A.Ş.: (Pay: 29.1%) (ISGSY)
Payları 2004’ten beri Borsa’da işlem gören Şirket, gerçekleştirdiği 11 çıkıştan ABD
Doları bazında %26,5 yıllık bileşik getiri elde etti
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %27,9) (ISYAT)
Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı, 261 milyon TL portföy büyüklüğüyle
sektörün %50’sinden fazlasının oluşturuyor; payları 1996’dan beri işlem görüyor
Kredi Derecelendirme Notu
‘AAA(tur)’ Türkiye’de (AAA) kredi derecelendirme
notuna sahip ilk ve tek aracı kurum
İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70,0)
Yoğunlukla İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin lider portföy yönetim şirketi
yönettiği 13,9 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörün %20’sini temsil ediyor
Maxis Investments Ltd.: (Pay: %100,0)
Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisansına sahip
IS Investments Gulf Ltd.: (Pay:%100,0)
Dubai’de kurulan şirket kurumsal finansman ve özellikle B&D işlemlerinde faaliyet
gösteriyor
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
‘AAA(Trk)’ 9,06 Türkiye’de kurumsal yönetim
derecelendirmesine sahip tek aracı kurum
Camiş Menkul Değerler A.Ş.: (Pay: %99,8)
Bireysel müşteri odaklı Türkiye’nin en köklü aracı kurumlarından biri
Efes Varlık Yönetim A.Ş.: (Pay: %74,0)
Özellikle bankaların sorunlu alacaklarının yönetimi konusunda faaliyet gösteriyor
* Sahip olunan doğrudan paylar
3
Performans & Finansal
Sonuçlar – 2013
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İşlem Hacimleri*
Pay Piyasası (Milyar TL)
Vadeli İşlem Piyasası (Milyar TL)
1800
900
1600
800
1400
700
1200
600
1000
500
800
1.271
600
400
775
200
4
1.391
1.634
1.247
863
400
668
300
965
100
827
808
%2
416
200
665
880
236
0
0
2007
2008
2009
Kaynak: Borsa İstanbul
2010
2011
2012
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaynak: VOB & Borsa İstanbul
Ekonomik ve politik kaynaklı dalgalı bir ortamda, pay piyasasında rekor işlem hacmi gerçekleşirken,
vadeli işlemler potansiyelinin altında kaldı
* Üye bazında işlem hacimleri
2013
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İşlem Hacimleri*
Tahvil & Bono Piyasası (Milyar TL)
5
Ödünç Pay Piyasası (Milyar TL)
6
1000
5
800
4
600
400
728
834
892
3
957
709
602
803
200
5,9
2,8
2,7
2007
2008
6,1
5,9
4,1
2
1
5,4
%4
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kaynak: Borsa İstanbul
İşlem hacminde yılın ilk yarısındaki büyüme oranı, ikinci
yarıda yükselen faiz ortamında korunamadı
* Üye bazında işlem hacimleri
2009
2010
2011
2012
2013
Kaynak: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Üçüncü çeyrekte yavaşlamaya başlayan ödünç işlemler,
yıllık bazda %4 arttı
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış Halka Arzlar
Pay Halka Arzları (Milyar TL)*
5
Özel Sektör SGMK Arzları (Milyar TL)
27
4,4
25
3,1
3
2
30
26
22
4
15
1,2
18
2,4
1,4
1,3
1
2
20
15
9
0,6
1
10
5
0
0
2006
2007
2008
Toplam Hasılat
2009
2010
6
2011
2012
2013
Halka Arz Edilen Şirket Sayısı (Sağ eksen)
Kaynak: Borsa İstanbul
50
45
400
330
35
30
250
17,8
20
200
11,8
15
10
58
1,9
0,1
2010
Halka Arz
16
150
100
4,9
50
0,7
0
2011
2012
Nitelikli Yatırımcıya İhraç
2013
İhraç Sayısı (sağ eksen)
Kaynak: Borsa İstanbul
* Özelleştirme halka arzları dahil değildir.
Nisan ayındaki Pegasus halka arzına rağmen, diğer bazı
halka arzlardaki ikincil piyasa işlemlerinin olumsuz olması
ve piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yeni halka arzların
ertelenmesine neden oldu
350
300
235
25
0
450
37,4
40
5
500
43,9
Yıllık bazda 2,4 katına ulaşan tahsisli satışlarla,
piyasadaki toplam ihraç büyüklüğü yıllık bazda
%31 arttı
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
7
Portföy Yönetimi (Milyar TL)
60
Yatırım Fonları*
Emeklilik Fonları
50
30,2
40
29,6
30
33,7
%2
29,1
29,6
20
24,0
10
0
9,1
6,0
2008
2009
12,0
14,5
2010
2011
19,9
2012
25,5
2013
Kaynak: SPK & İş Portföy
Yıl başında yürürlüğe giren yeni teşviklerin de katkısıyla, bireysel emeklilik fonlarındaki büyüme devam
etti;emeklilik fonları yıllık bazda %29 yükseldi.
*A ve B tipi fonlar ile borsa yatırım fonlarından oluşmaktadır.
8
Performans & Finansal
Sonuçlar – 2013
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
İş Yatırım Performansı
9
Pay Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı
1
1
1
160
Milyar TL
140
120
1
1
7,9%
6,4%
6,3%
6,9%
6,6%
1
7,3%
1
7,6%
1
8,4%
100
80
137
60
40
20
77
42
49
44
2006
2007
2008
87
102
95
0
İşlem Hacmi
#1 İş Yatırım
2009
2010
2011
Piyasa Payı
2012
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013
Sıra
%8,4
200
1
25,3%
1
1
1
1
1
1
16,9%
13,7% 13,2%
100
50
0
9
40
2006
2007
11,5%
88
99
2009
2010
57
12,6%
14,8% 13,5%
20%
15%
119
111
112
%(6)
10%
5%
0%
2008
İşlem Hacmi
#1 İş Yatırım
2011
2012
Piyasa Payı
Sıra
%13,5
%7,4
Aracı Kuruluş 1
%7,5
Aracı Kurum 2
%6,9
Aracı Kuruluş 2
%5,0
Aracı Kurum 3
%4,2
Aracı Kuruluş 3
%4,5
Aracı Kurum 4
%4,0
Aracı Kuruluş 4
%4,5
İşlem hacmindeki piyasa payımızı artırarak rakiplerimizle
aramızı açtık
30%
25%
Aracı Kurum 1
Kaynak: Borsa İstanbul
1
150
Milyar TL
180
Vadeli İşlem Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı
Kaynak: VOB & Borsa İstanbul
Piyasadaki açık ara liderliğimizi koruduk
2013
İş Yatırım Performansı
10
Milyar TL
Tahvil & Bono Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı*
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2
3
2
2
1
3
3
5
Özel Sektör SGMK Halka Arzı – Piyasa Payı
25%
20,0%
20%
13,1%
14,1%
11,8%
12,9%
15%
12,4%
10,2%
6,8%
20
17
17
13
5%
12
9
0%
2006
2007
2008
2009
İşlem Hacmi
2010
2011
Piyasa Payı
Aracı Kurum 1
%22,6
Aracı Kurum 2
%21,1
Aracı Kurum 3
%16,1
Aracı Kurum 4
%9,6
#5 İş Yatırım
12
57
10
2012
Sıra
2013
40
27
5,1
6
30
20
13
0,4
0
0,2
6
0,7
10
0
2010
2011
2012
Halka Arz
Nitelikli Yatırımcıya İhraç
2013
İhraç Sayısı
Kaynak: Borsa İstanbul
%6,8
Kaynak: Borsa İstanbul
2013 yılında satışına aracılık ettiğimiz 57 adet borçlanma aracıyla (45 adet halka arz, 12 adet tahsisli satış) toplam
ihraçlar içinde %23; halka arzlar içinde %28 piyasa payı elde ettik
*Aracı kurumlar arası piyasa payı
60
50
8,8
8
2
70
12,1
4
27
14
10%
14
İş Yatırım Performansı
11
ÖPP İşlem Hacmi ve Piyasa Payı
3,0
8
2
1
1
37,9%
1
1
1
1
33,2%
2,5
Milyar TL
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri
26,9%
2,0
45%
300
36%
250
27,2%
24,3% 24,9%
27%
1,5
1,0
0,5
0,0
1,6
4,1%
0,1
0,3
2006
2007
2,0
1,4
1,3
18%
1,7
0,7
9%
0%
2008
İşlem Hacmi
2009
2010
2011
Piyasa Payı
2012
2013
Sıra
Kaynak: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
& İş Yatırım
Daha düşük hacme rağmen %27,2’lik piyasa payımızla
lider konumumuzu koruduk
17%
200
150
11,5%
22%
14%
14%
265
8%
100
0
20%
15%
15%
9%
139
50
25%
45
34
64
60
2007
2008
2009
2010
163
10%
5%
0%
İşlem Hacmi
2011
Piyasa Payı
2012
2013
#REF!
Kaynak: TSPAKB & İş Yatırım
Yükselen faizlere ve dalgalı piyasalara rağmen,
kredili menkul kıymet işlemlerinde her çeyrek artan
bir trend yakaladık
İş Yatırım Performansı
12
Uluslararası Sermaye Piyasaları
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri – 2013/9*
2.782
2.733
Bin
1.200
1.179
1.025
2500
1.000
865
2000
698
707
1500
1000
1.080
1.015
780
605
949
779
1103
448
500
800
400
0
2009
2010
SGMK
Kaynak: İş Yatırım
Hisse
2011
2012
2013
Türev Kontrat Sayısı (sağ eksen)
500
12,9%
15%
12,5%
11,7%
400
9,9%
8,2%
300
600
200
0
Milyar TL
Billions
Milyon ABD $
3000
200
427
414
386
327
100
273
10%
7,3%
5%
242
0
0%
Aracı Kurum Aracı Kurum
1
2
İş Yatırım
İşlem Hacmi
Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum
3
4
5
Piyasa Payı
#REF!
Kaynak: TSPAKB
* Açıklanan en son veri
Kaldıraçlı alım/satım işlemleri sürdürülebilir bir faaliyet olarak gelirlerimizi çeşitlendirirken
uluslararası işlemlere de öncülük etmeye devam etti
İş Yatırım Performansı
13
Yönetilen Portföy Büyüklüğü (Milyar TL)
16
14
Milyar TL
12
Yatırım Fonları*
Emeklilik Fonları
Diğer Fonlar**
7,6
10
6,9
8
7,9
2
0
6,9
Piyasanın
%19’unu temsil
ediyor
7,4
6
4
Piyasanın
%23,4’ünü
temsil ediyor
5,6
1,2
0,6
2008
1,8
2,4
3,9
4,8
2,8
1,2
1,6
1,9
2,3
2,0
2009
2010
2011
2012
2013
Kaynak: İş Yatırım & İş Portföy Yönetimi
Yönetilen Toplam Portföy (YTP) büyüklüğü yıllık bazda %10 artarak 14,4 milyar TL olurken portföy
yönetim komisyonlarında daha fazla pay alan emeklilik fonları yıllık bazda %24 yükseldi
* A ve B tipi yatırım fonları ile borsa yatırım fonları içermektedir.
** Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünü içermektedir.
14
Performans & Finansal
Sonuçlar – 2013
Bizi Tanıyın
Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
İş Yatırım Performansı
Finansal Sonuçlar
Finansal Sonuçlar Konsolide
15
İş Yatırım - Konsolide
Bin TL
Toplam Varlıklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2013
4.166.436
4.935.366
18
459.987
518.470
13
68.738
70.813
Net Dönem Karı
Milyon TL
4.500
3
ROAE
24%
4.935
22,5%
5.000
Yıllık Değişim
(%)
2012
4.166
19,4%
4.000
20%
18,2%
17,9%
15,9%
3.500
3.000
3.063
2.686
2.539
14,5%
13,5%
2.500
12%
2.000
1.500
1.569
8%
1.241
1.000
500
0
16%
244
38,4
2007
268
67,5
45,9
2008
375
329
2009
400
64,2
2010
460
68,7
52,4
2011
2012
Toplam Varlıklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Net Dönem Karı
Özkaynak Karlılığı (Sağ eksen)
518
4%
70,8
2013
0%
Finansal Sonuçlar Konsolide Net Kar
Milyon TL
80
16
4Ç
3Ç
70
2Ç
1Ç
60
12,2
18,1
50
30
67,5
13,9
24,2
20
12,2 38,4
45,9
7,5
9,7
21,3
9,0
40
24,0
13,7
16,7
64,2
68,7
22,1
0
7,4
4,9
2007
10,5
2,1
2008
31,6
18,2
10,0
2009
70,8
2011
10,4
11,5
7,9
2010
30,8
52,4
11,1
12,6
10
18,1
15,9
Yılsonu
2012
2013
Üçüncü ve dördüncü çeyrek performanslarıyla rekor yıl sonu karımızı elde ettik
Finansal Sonuçlar Konsolidasyon Etkisi
17
Konsolide Net Kar= [İş Yatırım Solo Net Kar + İştirak Etkisi] – Eliminasyon Düzeltmesi
Net Kar (TL)
İş Yatırım Solo Net Kar
İştirak Etkisi
2013
51.042.973
59.044.678
İş Yatırım Ortaklığı
13.379.513
1.294.777
İş Girişim
14.528.288
19.956.485
İş Portföy
6.704.693
7.330.107
9
(3.574.732)
1.389.180
A.D.
(13.342.284)
(18.201.947)
36
68.738.451
70.813.280
3
İş Yatırım (Solo)
Efes Varlık Yönetim
Eliminasyon Düzeltmesi
Konsolide Net Kar
Yıllık Değişim
(%)
2012
Eliminasyon Düzeltmesi*
Konsolide Net Kar
16
(90)
37
* İştiraklerden elde edilen temettü ve gelir eliminasyonu





İş Yatırım Ortaklığı, hisse portföyünü azaltıp özellikle değişken faizli tahvillere yatırım yaparak
piyasadaki dalgalanmadan bir ölçüde kurtuldu
Maxis Investments olumlu yönde katkı yapmaya başladı
Portföy yönetim komisyonlarındaki düşüşe rağmen İş Portföyün katkısı devam etti
Efes Varlık Yönetim üçüncü çeyrekteki performansıını son çeyrekte de devam ettirdi
Girişim sermayesi, yatırım ortaklğı ve portföy yönetim faaliyetlerinden elde edilen toplam kar yıllık
bazda %17 azaldı
Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri
(Bin TL)
18
Yıllık
2012
2013 Değişim(%)
Faiz ve Alım Satım Geliri
182.712
188.857
3
Komisyon Gelirleri*
129.216
155.799
21
311.928
344.656
10
Toplam Faaliyet Gelirleri
Faaliyet Gelirleri – 2012
Hizmet
Gelirleri
41%
312 milyon
TL
Faiz ve Alım
Satım Geliri
59%
Faaliyet Gelirleri – 2013
Hizmet
Gelirleri
45%
Faiz ve Alım
Satım Geliri
55%
345 milyon
TL
* Tamamen müşteri işlemlerinden oluşan kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri komisyon gelirlerine dahil edilmiştir


Kredili işlemler, arbitraj ve girişim sermayesi faaliyetleriyle, faiz ve alım/satım gelirlerimiz yılın ikinci yarısında
önemli bir artış kaydetti
Politik tansiyonun arttığı ve Fed’in tahvil alım programını azaltma kararıyla negatif bir seyir izleyen piyasalara rağmen
komisyon gelirlerimiz dengeli bir şekilde yıllık bazda %21 yükseldi
Finansal Sonuçlar Komisyon Gelirleri
19
Komisyon Gelirleri
(Bin TL)
2012
2013
Aracılık Komisyonları*
92.061
100.753
Kurumsal Finansman Gelirleri
11.746
23.528
100
Portföy Yönetim Komisyonları
24.078
30.065
25
Diğer Komisyonlar
Toplam
Komisyon Gelirleri – 2012
Portföy
Yönetim
Komisyonları
19%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
9%
Diğer
Komisyonlar
1%
Aracılık
Komisyonları
71%
129 milyon
TL
1.331
1.453
129.216
155.799
Yıllık
Değişim(%)
9
9
21
Komisyon Gelirleri – 2013
Portföy
Yönetim
Komisyonları
19%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
15%
Diğer
Komisyonlar
1%
Aracılık
Komisyonları
65%
156 milyon
TL
* Kaldıraçlı alım/satım işlem gelirleri aracılık komisyonlarına dahil edilmiştir.
Kurumsal finansman gelirlerindeki önemli katkı, aracılık ve portföy yönetim komisyonlarıyla desteklendi
ve toplam komisyon gelirleri yıllık bazda %21 arttı
Finansal Sonuçlar Faaliyet Giderleri
Faaliyet Giderleri
(Bin TL)
2012
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Diğer Giderler
Toplam
Faaliyet Giderleri – 2012
Diğer
Giderler
2%
Gen. Yön.
Giderleri
81%
194 milyon
TL
20
Paz.,
Satış ve
Dağ.
Giderleri
17%
2013
Yıllık
Değişim(%)
32.600
54.235
66
157.845
189.264
20
3.083
3.679
19
193.528
247.178
28
Faaliyet Giderleri – 2013
Diğer
Giderler
1%
Gen. Yön.
Giderleri
77%
Paz., Satış
ve Dağ.
Giderleri
22%
247 milyon
TL
Konsolide olmayan faaliyet giderleri yıllık bazda, söz verdiğimiz gibi, sadece %4 artarken konsolide
faaliyet giderlerini olumsuz etkileyen girişim sermayesi yatırımlarının 2014’ün ilk çeyreğinden itibaren
normalize olması bekleniyor
Finansal Sonuçlar Temettü
21
Nakit Temettü (Milyon TL)
30%
50
30%
30%
32.5%
ISMEN Fiyat Performansı
30%
30%
8,2%
45
40
35
4,8%
30
4,1%
25
4,1%
4,0%
120
ISMEN
8,0%
115
BIST 100
7,0%
110
6,0%
105
5,0%
4,0%
3,1%
20
9,0%
3,0%
15
2,0%
10
5
0
9
13
20
20
15
20
Mayıs 08
Mayıs 09
Mayıs 10
Mayıs 11
Mayıs 12
Mayıs 13
Nakit Temettü
ISMEN Temettü Verimliliği
Temettü Dağıtım Oranı
#REF!
1,0%
0,0%
100
95
90
85
80
BIST Temettü Verimliliği
•
Mayıs 2013 itibarıyla halka arz gelirimizin yaklaşık
%100’ünü nakit olarak geri ödedik
•
Kar payı dağıtım politikamız cazibesini koruyor
2013 yılında piyasaya paralel bir performans gösteren
ISMEN, şu an 5,4 F/K ve 0,7 F/DD çarpanlarıyla
işlem görüyor
Yatırımcı İlişkileri
22
Mert Erdoğmuş
Genel Müdür Yardımcısı
Tel
: +90 212 350 24 12
Faks
: +90 212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Ozan Altan
Müdür Yardımcısı
Tel
:
+90 212 350 28 72
Faks
:
+90 212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Alper Alkan, CFA
Uzman
Tel
:
+90 0212 350 25 22
Faks
:
+90 0212 350 20 01
e-posta
:
[email protected]
Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır
kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların
zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay
erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur
http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir_new.aspx
Uyarı
23
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması
nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
GENEL
MÜDÜRLÜK
ADANA
ŞUBESİ
AKARETLER
ŞUBESİ
ANKARA
ŞUBESİ
BURSA
ŞUBESİ
İZMİR
ŞUBESİ
KALAMIŞ
ŞUBESİ
İŞTİRAK
Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı
No:31 Kat:9 Seyhan ADANA
T: 0322 355 97 00
F: 0322 355 97 01
Süleyman Seba Cad. No:44 B1 Blok D:10
34357 Akaretler İSTANBUL
T: 0212 326 87 00
F: 0212 326 86 87
Tahran Cad. No: 3/8
06700 Kavaklıdere ANKARA
T: 0 312 455 26 50
F: 0 312 466 60 62
Atatürk Cad. Nalbantoğlu Mah. No:71/3
16010 Osmangazi BURSA
T: 0266 294 80 00
F: 0266 294 80 01
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı
No:10 Deren Plaza K:4, Konak İZMİR
T: 0232 488 90 00
F: 0 232 488 90 01
Fener Kalamış Cad. Tibaş Belvü Sitesi A2 Blok D:3
34726 Fenerbahçe İSTANBUL
T: 0216 542 72 00
F: 0216 414 57 57
MAXIS INVESTMENTS LTD
8 Princes Street
London EC2R 8HL UNITED KINGDOM
Tel: +44207 397 1431
24
İş Kuleleri Kule-2 Kat:12
34330 4. Levent İstanbul
T: 0212 350 20 00
F: 0212 350 20 01
LEVENT
ŞUBESİ
MASLAK
ŞUBESİ
YENİKOY
ŞUBESİ
YEŞİLKÖY
ŞUBESİ
SUADİYE
İRTİBAT BÜROSU
ALMAATY
İRTİBAT BÜROSU
İŞTİRAK
İş Kuleleri Kule-2 Kat:4
34330 4. Levent İSTANBUL
T: 0212 350 29 00
F: 0212 350 29 01
Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257
34398 Maslak İSTANBUL
T: 0212 367 85 00
F: 0 212 367 85 01
Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No:6
34464 Yeniköy İSTANBUL
T: 0212 363 01 00
F: 0212 363 01 01
Havalimanı Kavşağı EGS Business Park
B3 Blok No:470
34149 Yeşilköy İSTANBUL
T: 0212 463 20 00
F: 0212 463 20 01
Bağdat Cad. Kılıçoğlu Apt. No:451 Kat:1 D:4
34740 Suadiye İSTANBUL
T: 0216 665 46 00
F: 0216 665 46 01
2nd Floor , Block A2 Samal Towers 97,
Zholdasbekov St, 050051 ALMAATA KAZAKİSTAN
T: +7 727 334 05 08
F: +7 727 334 05 09
IS INVESTMENTS GULF LIMITED
Office No. 7 & 8, Level 1, Gate Village Building No.4
Dubai International Financial Centre,
PO Box 482079 Dubai, UAE
T: (+971) 555777726
PERFORMANS &
FİNANSAL SONUÇLAR–2013
7 Şubat 2014
Download

31 Aralık 2013